Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

T AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Discovery dönüyor • CAPE CANAVERAL (AA) - Dünya'ya dönüşe hazırlanan Discovery uzay mekıği, Uluslararası Uzay îstasyonu (UUÎ) ile arasındaki ambar kapağını kapattı. Hava koşullan izin verirse pazartesi TSİ 11. 46'da Yer'e ınmesi beklenen mekik, birkaç saat içınde UUÎ'den aynlacak. Mekik, daha sonra UUİ etrafinda tam bir tur atarak bir dizi fotoğraf çekecek. NASA yetkilileri, hava koşullan izın vermezse Discovery'nin dönüşünü ertelemeyi ve mekıği iki gün daha yörüngede bekletmeyi planlıyorlar. KOOP-C etkinliklepi • Haber Merkezi - KOOP-C'nin kültürel etkınlıklennin bu haftaki konusu, "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'nin Biçimlendırilmesı". Gazetemiz yazarlanndan Prof. Dr. Izzettin Önder'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans, Silıvn-Çanta'dakı Cumhunyet Mahallesı KırKahvesi'ndeyapılacak. Gazetemiz yazan Dr. Erdal Atabek'ın sunuşuyla başlayacak olan konferansa, tüm KOOP-C ortaklan ve Cumhunyet gazetesi okurlan katılacaklar. Etkinlik için bugün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden saat 12.00'de otobüs kalkacak. Kalan sahilleri kurtarın • Istanbul Haber Servisi - Trabzon Idare Mahkemesı'nın Pazar-Fındıklı geçışının sahilde yapılmasına ilişkm yürütmeyi durdunna karan nedeniyle Karadenız'dekı çevreci sıvıl toplum kuruluşlan bir açıklama yaparak Karademz'ın kalan sahillerinin kurtanlmasını istediler. Ardeşen Kültür Derneği Başkanı Cengız Tekin ve Atatürkçü Düşünce Demeği Ardeşen Şube Başkanı Ferhat Artan yaptıklan açıklamada Karadeniz Sahil Yolu'yla yörenin doğal yapısının bozulacağını savundular. Pazar-Fındıklı geçişinin sahilden yapılmasına karşı Ardeşen Kültür Derneği ve aralannda haziran ayında yitırdiğimiz genç müzisyen Kazım Koyuncu'nun da bulunduğu 20 kişının dava açtığı anlatılan açıklamada, mahkemenin yürütmenin durdurulması karannı verdiği anımsatıldı. Matematik yaz okulu • Haber Merkezi - Prof. Dr Ali Nesin'in sekiz yıldır sürdürdüğü matematik yaz okulu açıldı. Bilgi Üniversitesı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Nesin, "Bu yıl Amasra'da düzenlenen yaz okulu, hsans ve lisansüstü düzeyinde olup tüm üniversite öğrencilerine açıktır" dedi. Ah Nesin sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul için herhangi bir ücret ahnmıyor. Sadece kalacak yer ve yemek için öğrenciler belli bir ücret ödemektedir. Amasra'daki Otelcilik Okulu'yla günlüğü 20 miryon AüNesirL üradan anlaştık. îstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi öğrencileri yaz okulumuzu desteklemektedir. Türk Matematik Derneği ve Matematik Dünyası dergisi yaz okulunu maddi olarak desteklemektedir." 6 yabancı kadmda MV • İstanbul Haber Servisi - Büyükçekmece ve Silivri'de düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıklan gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 68 kadından 6'sında HTV virüsü belirlendi. Gözaltına ahnanlardan 4'ü Moldova, 2'si Rusya uyruklu 6 kadında HTV virüsü, 31 kadûıda da cinsel yolla bulaşabilen çeşitli hastalıklara rastlandı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren 68 kadının, sınır dışı edileceği beürtildi. Öte yandan Fatih'te bir eve yapılan baskmda yabancı uyruklu 7 kadına zorla fuhuş yaptınldığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltma alındı. Zanhlardan 3'ü tutuklandı. Tüpkiye'ye kaçan anne • LONDRA(ANKA)-Ingütere,büyük kızı ile birlikte geldikleri Türkiye'de Al diye çağırdığı bir Türk'e âşık olan ve birkaç gün önce 15 yaşındaki kızûu terk edip Türkiye'ye kaçan anneyi konuşuyor. Elaine Walker adlı anne, Ingiliz basınının sert tepkisiyle karşüaştı. The Sun, olayı "Canavar Anne" manşetiyle duyurdu. Daily Telegraph, haberi okurlanna "En az üç kez evlenen 45 yaşındaki anne, Türkiye'de tanıştığı erkek arkadaşıyla kendisi için yenı bır hayat kurmak için bu ülkeye kaçtı" şeklinde duyurdu. Daily Record ise haberi "Kalpsız anne Türk tatil aşkıyla yaşamak için, 25 pound bırakarak kızını terk etti" şeklinde verdi. LPG yüklütankerharekethalindeykenpatladı, 6 kişi öldü, 1 l'i ağır 14kişi deyaralandı Tankerbomba gibi patladı• Gaziantep'te hatalı sollama yapan LPG yüklü tankerin patlaması sonucu hareket halinde bulunan 3 yolcu minibüsü ve 3 otomobil tamamen yandı. Patlamanın etkisiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Kazada ağır yaralanan yurttaşlar iki askeri ambulans uçağıyla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kaldınldı. Yiırt Haberieri Servisi - Gaziantep'te LPG yüklü tankerin hatalı sollama yaparak patla- ması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 'i ağır 14 kışı de yaralandı. Ağır yaralılar iki askeri ambulans uçağıyla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldınldı. Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Ormanı girişi mevkiindeki D 400 Karayolu üzerinde 73 FA 069 plakalı LPG yüklü tanker, hatalı sollama yapmasının ardından yol çalışması içın konu- lan banyerlere çarparak patladı. Patlamanın etkisiyle tankenn brr bölümü yolun karşı şe- ridine geçerken yolda seyir halinde bulunan 3 yolcu minibüsü ve 3 otomobil tamamen yandı. Çevredekı bazı araçlar da savruldu. Kazada, Metin l çar, Cuma Karakuş, Ha- can Akkol uçakta yaşamını yitirdi. Ağır ya- ralıların vücutlannda tehlikeli boyutta yanık bulunduğu bildirildi. Kazanın ardından Gaziantep Valisı LürfuJ- lah Bilgin ın başkanlığında kriz merkezi oluş- turuldu. Vali Lütfullah Bilgin, kazada yana- rak ağır yaralanan vatandaşlann tedavileri için Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ile görüşülerek Genelkurmay Baş- kanlığfndan askeri ambulans uçak istedi. As-' keri ambulans uçaklann gelmesiyle yaralılar Ankara'ya ulaştrnldı. TERHI l Hatalı sollama yapan tanker, yol çahşması için konulan bariyeıiere çarparak patladL Patlamanın etktsryle tankerin bir bölümü yohın karşı şeridine geçerken 6araç da tamamen yandL (Fotoğraf: AA) Bl Gözübüyük, Yunus Can Vural ve kımliğı belırlenemeyen 15 yaşlanndakı bu- kız çocu- ğu yaşamlannı yitirdiler. Kazada ağır yarala- nan Ozcan Akkol da Ankara GATA ya götü- rülürken uçakta yaşamını yıtırdı. Kazada ağır yaralanan 12 kişi, ilk müdaha- lelerinin ardından Genelkurmay Başkanlığı tarafindan sağlanan tam donanımh 2 askeri am- bulans uçağıyla Ankara GATA'ya götürüldü. TEHLIKELI BOYUTTA YANIKLAR Yaralılardan 2 kişi Adana'ya sevk edilirken 1 kişi de Gaziantep'te tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan uçakla Ankara'ya götürülen Öz- IIS OLAN ASKER YARALANDI Vali Bilgin, kazaya hatalı sollama nedeniy-- le banyerlere çarpan LPG tankerinin neden ol- duğunu açıkladı. Yaralılan ziyaret eden ve kriz masasrnın kurulmasını sağlayan Gazian- tep Büyükşehir Belediye Başkanı Asmı Gü- zelbey kazada, terhıs olan Ferdi Akpınar adlı erin de yaralandığım açıkladı. Güzelbey, "1984 doğumlu FerdiAkpınar bugün (dün) terhis ol- muş, yann da (bugün) birtiginden aynlacak- mış. Anşveriş yapmak için şehir merkezine gi- den Akpınar, minibüste bulunuyormuş" de- di. Bu arada, patlama sonrası Dülükbaba or- manlannın her iki tarafinda yanguı çıktı, yan- gm kısa bir süre sonra söndürüldü. Yaşamı ertelemeyin Antafya Konyaalü 'nda düzenlenen 'Yaşamı Ertelemeyin' adlı etkinliğe Antatyalılar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan etJdnlikte spor eğümeniAli Tmaz kanluncüara ilk olarak sporun önemini anlattt. Dansçı hzlartn şovlanyla harekedenen kaüluncûar hareketleri müzik eşliğindeyaptL Etkinliği eğlenceli veyarariı bulduklannı belirten yurttaşlar sporun önemine değindiler. (Fotoğraf. AA) Atıklannı sahile bıraktığı belirlenen müdürlük 8 bin YTL ödeyecek Çevreyi kirleten kııruma ceza RARTEV (Cumhuriyet) - Çevreyi kirletti- ği belirlenen Türkiye Taşkömürleri Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Amasra Müesse- se Müdürlüğü'ne, Bartın Valiliği Ü Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce 8 bin YTL para ce- zası kesildi. Bartın Valisi AB Güngör yaptı- ğı açıklamada, "Sanayi kuruhışlan çevre kir- liBğine gereken önemi vermek zorundadır. Gefecek nesfflere iyibir dünya bırakmanuz için çevre büyük önem teşkü etmektedir. Resmive- ya özel olsun, hangi kuruluş çevreyi kiıietirse gereken ceza verifir" dedi. • Amasra Taşkömürleri fşletmesi Müessese Müdürlüğü 'nün Amasra ve Gömü bölgesinden çıkardığı taşkömürünü Gömü Lavar tesislerinde yıkadıktan sonra aüklarını sahiUere bırakağı belirlendi Amasra Taşkömürleri îşletmesi Müessese Müdürlüğü'nün Amasra ve Gömü bölgesin- den çıkardığı taşkömürünü Gömü Lavar te- sislerinde yıkadıktan sonra atıklannı sahille- re bıraktığını belirten Güngör, çevreyi kirlet- tiği gerekçesi ile bu tesise 8 bin YTL para ce- zası kesildiğini bildirdi. Vali Güngör, "ÇevTe temizüği konusunda Bartm Valiliği olarak gereken hassasiyeti gös- termekteyiz. 5084 sayıh Teşvik Yasası içinde yer alan Bartm'a gelecek yaünmcılar, kura- caklan teâslerde mutiakaantma ve çevre kir- fiöği önlemi almak zorundadır. Çevrenin kir- letilmesine, insan sağhğına zarar verilmesine kesinükle karşı okJuğumuzu ısraıia benrtiyo- rum" diye konuştu. 29 kişi gözaltına alındı 4 kentte 'zehir' operasyonu Haber Merkezi - Istanbul, Kocaeli, Gazian- tep ve Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alınırken 100 kilonun üzerinde uyuşturucu ve uyuşturucu maddesi ele geçirildı. Istanbul'da "Serhaf ve "MalabadT adı ve- rilen operasyonlarda yaklaşık 50 kilogram ero- inle 104 bin uyuşturucu hap ele geçirildı. Fa- tih'te bır otomobilde yapılan aramada, 10 kilo eroin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. "Serhaf operasyonunda, Büyükçekmece'de bir başka otomobilde yapılan aramada, 27 kilo ero- in ele geçirilirken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Ardından bir evde yapılan aramada 530 gram eroin ele geçirildı, 1 kişi gözaltma alındı. Operasyon kapsamında zanlılarla bağlantılı ol- duğu gerekçesiyle 8 kişi daha gözaltına alındı. "Malabadi" operasyonuyla da Küçükçekme- ce'de durdurulan bu- araçta, 12 kilo 680 gram eroin ele geçirüdi. Araçta bulunan 3 kişi de gö- zaltına aldı. Kocaeli bağlantılı operasyonda 9 ki- şi gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda da 47.5 kilo uyuşturucu maddesi morfin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı. Konya'da hint- kene\iri operasyonunda 4 kişi gözaltına ahndı. Polis zanlılan anyor Molotofkokteylli saldın: İki yaralı İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, uyuduk- lan odaya molotofkokteyli atılan Arnavut asıl- h çift, yanarak yaralandı. Terazidere Mahalle- si Esenler Caddesi Baki Sokak'ta bulunan 3 kath bir binanın giriş katındaki daireye, gece sa- atlerinde kinüiği henüz belirlenemeyen kişi ya dakişilerce molotofkokteyli aüldı. Evincamın- dan içeri girip bir odaya düşen molotofkoktey- linin alev alması sonucu içerideki yatak tutu- şunca yangın çıktı. Bu sırada odada uyuyan Ar- navut asülı Fadıl Alko (45) ile eşi Sultan Alko (44), alevlerin arasuıda kalarak yaralandı. Po- lis zanlılan yakalamak için çalışma başlatü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog