Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2005 PA2AR 18 SPOR spor(g cumhuriyet.com.tr Siyah-Beyazlılar, Ali Tandoğan'ın kırmızı kart gördüğü maçta Erciyes karşısmda bir puanı zor kurtardı Beşiktaş damodayauyciuK. Erciyesspor: 1 Beşiktaş: 1 STAT: Ataturk (Kayseri) HAKEMLER: ismetArzuman (5) Al- per Llusov (5) H Atılla Gokbıl (5) K.ERCtiESSPOfl:Fadhel(6) Ömer Ateş(5) EmreToraman{6) ÖmerKo- zen (5) (dk 70 Mehmet) Tımuçın (6) Bouazızı (6), Cenk (7). Agalı (7), Mu- rat(5) A\dın (6) (dk 74Cem) De\ran (5) (dk 84 Cesar) BEŞtKTAŞ: Cordoba (5), Koray Ç), Ibrahım Toraman (4) Kurşat (4) tbra- hım Uzulmez (5) Ta\fitr (V (dk 64 Ve\ - sel5) Alı Tandoğan (3) Okan (5) Pan- cu (5) (dk 73 Sergen 6) Youla (V Ah- met Dıırsun (4) (dk. 36 Alı Guneş 5) GOLLER: Dk. 54 Cenk, dk 84 Sergen SARI KARTLAR: Korav Okan Alı Guneş (Beşiktaş) ÛmerAteş Tımuçm (K. Ercnesspor) KER.VIIZI KAKT: Dk 15 Alı Tando- ğan (Beşiktaş) RECEPBLLLT KAY SERİ - Fenerbahçe'den son- ra Beşiktaş da Super Lıg'e beraber- lıkle başladı AM Tandoğan ın kır- mızı kart gorduğu maçta yenık du- ruma duşen Sı\ ah - Beyazlılan Ser- gen'ın ftıkık golu kurtardı Sı> ah - Beyazlılann kanatlardan top taşıma duşuncesı etkısız kalır- ken, sadece AhmetDursunve Pan- cu'nun şutlan vardı 15 dakıkada ıse Alı Tandoğan'ın kırmızı kart gormesı, teknık dırektor Rıza Ça- hmbav'ın oyun planını alrust ettı K. Erciyesspor, mucadelecı oyun >apısıyla on plana çıktı Nıjeryalı ftıtboJcusu Agah'. Beşiktaş savun- masını oldukça terlettı 3 dakıkada Ahmet Dursun'un sert şutu kalecı Fadbelde kaldı 33 dakıkada Cenk'ın frıkıkı kalecı Cordoba da endı 39 dakıkadayıne Cenk'ınvu- ruşunu Cordoba kornere çeldı 1 da- kıka sonra ıse Pancu'nun şutunda Fadhel başanlıydı 43 dakıkada Agalı, ceza alaru ıçznde topu ıska- layınca takımını bır golden ettı llk >andakı goruntu buydu îkıncı bolumde Lacıvert - Sıyah- lılar one geçtı ama futbolun 90 da- kıka olduğunu unuttu 54 dakıka- da İbrahinı Toraman, kolaylıkla uzaklaştırabıleceğı topu kalecı Cor- doba>abıraktı ArayagırenCenk, Kolombıyah kalecıyı geçerek topu sağ a>ağıyla boş kaleye yuvarladı 1-O'dan sonra teknık dırektor Rı- za Çalımbay'ın yaptığı taktıksel oyuncu değışıklıklenyle hareketle- nen Beşiktaş, 84 dakıkada usta ayak Sergen'm fhkık golu>le 1-1 'ı buldu Sonuçta da Sıyah - Beyazhlar, zorlandıklan 90 dakıkada 1 puana razı oldu Pancu, Erciyesspor karşısında vasab aşamadı. Rumen oyuncu maçın 73. dakikasında yerini Sergen'e bırakö. Aü Tandoğan gorduğu kırmızı kart sonrası itirazlannı surdurdü. K A Y S E R İ A T A T Ü R K S T A D I ' N D A N N O T L A R / S E L A H A T T İ N Ş A H I N Seldz mımara Kleberson'unKAYSERİ- Beşiktaş'ta u^ûft j * l *W(fiİ!#1carşılaşan Beşiktaş, usta sureden ben transfer gundemınde a\ak Sergen'ın 84 dakıkadakımu- yer alan Ingıltere'nın onde geleny g g takunlanndan Manchester Unı- ted'da forma gıven Brezılyalı Kle- berson'la her konuda anlaşıldığı, bu oyuncunun onumuzdekı gun- lerde ımzaya geleceğı kavdedıldı Brezılyalı oyuncunun 8 numa- ralı forma} ı gıyeceğı, formalann şımdıden basılmaya başlandığı oğ- renıldı 2005-06 sezonundakı ılk maçın- da Kaysen Ercıyesspor'la deplas- g kemmel fhkık golu> le 1 puanı kur- tanrken karşılaşmanın 15 dakika- sında gorduğu kırmızı kartla takı- mını 1 kışı eksık bırakan AH Tan- doğan tepkı topladı Teknık dırek- tor Rıza ÇahmbaV ın en guvendı- ğı ısımlenn başında gelen oyuncu- yu devTe arasında u\ardığı, "Böv- İe bir karşılaşmada bö\lesine buyük bir sorumsuzluk vapma- nı hazmedemhorum. Daha dik- katli olman lazımdı" dedığı oğre- nıldı Sezonun ılk ovundan atılan ısmı olan Tandoğan Denızlıspor ve G Bırlığı sınavlannda forma gı- vemeyecek Sergen dalya dedi Beşıktaş'ıntecrubelı futbolcusu Sergen, Ercıvesspor karşısında lıg dekı 100 goîunukavdettı Sı>ah - Be\azlılann \enı gol umudu Brezıh alı Ailton. takımla bırlıkte Kaysen'ye gelmesme kar- şın lısansı >etıştınlemedığı ıçın kadroda yer almadı Karşılaşma) ı ızlevenler arasında Ulusal Takım- lar Başsorumlusu Fatih Terim de yer aldı Geçen \ ıl tkıncı Lıg (A) Katego- nsı'nde ıkmcı olarak Super Lıg e yukselen K Ercı\ esspor'un kupa- sını, Futbol Federas>onu Yonetım Kurulu u\esı Rıfat BescilL başkan En\er Kemaloğlu'na maç oncesı %erdı Tandoğan'a ceza kapıda Rıza Çalınıbav, maçın başında 4M Tandoğan'ın atılması sonucu o\oında değışıklık vapmak zorun- da kaldığını soyledı "\apılanbasrthatalar sonucu ve- nikdurumaduştuk. \ncakfutbol- culanm 10 kışı kalmalanna karşın mucadck etü, poas\ona girdi, bir de gol ato. " dı>e konuşan Çalım- ba>, şo\lede\amettı u Kjrmızı kart goren Alı Tando- ğan'la devTe arasında gorüştuk. Yapbğı yanhş. Kendisine ce^-ap ve- rilebitir. Daha çok maçtnuz \ar. OnemB olan oynadığınuz maçlar- dan dersler çıkarmak." E L E Ş T I R I İpten Dönmek AD\AIN DtNÇER Beşıktaşlı futbolcular dunku goruntu ve davranışlarıyla önce takımlarına sonra da bır ekolun yetıştırdığı futbol adamı Rıza hocalarına ıhanet ettıler. Futbolun temel ılkelerınden olan sahada 90 dakıka kalmak yerıne 15 dakıkada kendısını oyundan attıran Ali Tandoğan, kendısını bu kadroya kazandır- mak ıçın verılen sorumluluk ve emeğı boşa harcadı 10 kışı ka- lan Beşiktaş, bu yetmezmış gıbı ıkıncı yarıda Ibrahim Tora- man'ın amatorfutbolculann da- hı yapmayacağı bır savunma ha- tasıyla Kayseri Ercıyes'e golü adeta hedıye ettı. Oysa ulusal ta- kım oyuncusu olan bır futbolcu- nun o pozısyonda yapacağı doğru, tek vuruş hakkını kullan- maktı Aynı zamanda çevresel goruş algılamasından da yoksun bır anlayışla pozısyonu çozeme- yen Ibrahım Toraman bızı şaşırt- tı Orta alanda Tayfur ve Okan'ın yetersızlığıyle bırlıkte Ahmet Dursun'un 10 kışı kal- dıktan sonra Ali Güneş'le değış- tınlmesı, oyuna onemlı bır yenı- lıkgetırmedı Acemıveheyecan- lı Erciyes takımında Victor Aga- li her kazandığı topta kendisine destek veren Cenk ıle Beşıktaş'ı dağıttı Cordoba ve Koray'ın başarılı mudahalelerı takımı fark- Iıbıryenılgıdenkorurken73 da- kıkada oyuna gıren Sergen, ce- za alanının sağ koşesınden kul- landığı frıkıkte ustalığını goste- rerek takımını yenılgıden kurtanr- ken hocasını ve arkadaşlarını ıp- ten aldı Ancak Beşiktaş, Çalımbay'ın beklentısı ve kendılerıne sahıp- lendığı anlamda gorunmedı. Dı- lerım bu karşılaşmadan lyı bır ders çıkararak gelecek maçlar- da hatalarını tekrar etmezler. Benım tanıdığım Çalımbay, kendısını anlamsız bıçımde oyundan attıran Alı Tandoğan'a anlamlı bır ceza verecektır!.. Cem Karaca, Sıvasspor savunmasında etkilij di. Olimpiyat'ta kardeş payı Sıvasspor: 1 - Malatyaspor: 1 STAT: itaturk Olımpnat HAKEMLERzOrhan Erdemır (6) Orkun Aktaş (6) Erdem Bavık (6) SIVASSPOR: Petkovıc (5) Hakkı (6) Sergıo (6), Murat (5). Hayrettın (5) Hakan Bavraktar (5) (dk 62 Ertuğrul 4) Yusuf(5j Musa (6) Cem (6) Gokhan (4) (dk 39 Mohamed 5) Anderson (5j MALATYASPOR; Fe\zı (6) Hakan Aslantaş (4) (dk 46 Hakan Sovler 5j Mert(6) Omer(6) Eren(6) Ibrahım (5) De Toledo (5) Jozse) (4) (dk. 57 Mehmet 4) Bılal (4) (dk 89 Gungor) Okan (4) Mustafa (4) GOLLER: Dk 76 Mert dk 80 Hakh SARIKARTLAR: Mohamed Musa Ertuğrul (Stvasspor) Eren Mert Hakan Sovler Fevzı (Malatyaspor) NEVZATDtNDAR tkıtellı de ıkı komşu ekıbm mucadelesınde ortaya konulan futbol vasatı aşamadı Maçın ılk yansında et- kılı olan taraf Sıvasspor du Ancak ılk bolumden gol se- sı çıkmadı Ikıncı yanj a Feyyaz Uçar'ın ekıbı daha or- ganıze çıktı 76 dakıkada da kaptan Mert, konuk takı- mı 1 -0 one geçırdı Ancak 4 dakıka sonra Hakkı, maça son noktavı kovdu 1-1 Bordo-Mavililer, sezonun ilk maçmda Kayserispor'u yenerek moral buldu Trabzonspor lige tutundu Trabzon:2 Kayseri: 1 SATT: Avnı 4ker (Trab-^ zon) HAKEMLER: Bulent De-\ mırlek (5) Serkan Akarca (5)' Tımur Dırekler (4) x TRABZONSPOR: Jefferson (6) Emrah (5) Erdınç (4) Eller (5) Celaleddm 14) Gokdem: (4) Hu- se\ ın (5) Sz\mkow lak (6) (dk 84 Ib- rahım Ege) Volkan (4) (dk 33 Lee Y-** ong 6) Fatıh (4) Yattara (7) (dk 77 Tomas) KAYSERİSPOR: Metın (4), Bulent Bolukbaşı (5) M Hanıfı (4) Johnson (4) Ergun(4) Ba\ram(4)(dk 46 Bu- lent Karaman 5) Ragıp (4) Kamber (4) Iordano\ (3) (dk 74Kemal> Gok- han (5) Mehmet Topuz (4) GOLLER.-M 26Szymkmıak, dk 32 Yattara dk 81 Bulent Karaman SARIKART: M Hanıfi BulentBoluk- başı (Kayserispor) HAYRİGÜNER TRABZON-Trabzonspor. yenı se- zona 2-1'lık Kavsenspor galıbıyetıy- le başladı Avrupa Şampıvonlar Lıgı 2 on eleme turunda Anorthosıs'e elenmenın moral bozukluğuyla yem sezonun ılk mucadelesuıe çıkan Bor- do - Mavılıler. ılk yandakı prese da- yalı fiıtboluyla Kaysenspor'u defans- tahatayazorladı,2golbuldu Yandaş- lannın desteğı de Karadenız temsılcı- smıateşledı 26 dakıkada Yattara'nm sağdan ortasına Szvmkovviak kafayı \urdu 1-0 32 dakıkada Szymkowı- ak'ın pasında soldan ceza alanına gı- ren Yattara kalecı Metin Aktaş'tan sı\Tilarak topu boş kaleye gonderdı 2- 0 Kavsenspor, 81 dakıkada Bulent Karaman'la golu bularak farkı l'e ındırdı Bu arada Trabzonspor'da Yat- tara vla Sz>Tnkowıak'ın oyundan alı- nışı sırasında tnbunlerden kenar yo- netımı protesto edıldı Puan durumu Takımiar Trabzonspor 1 DıyarİK*r B * K. Erciyes 1 Malatyaspor 1 Sıvasspor 1 Fenerbahçe 1 CBrtğı 1 Kaysenspor 1 Ç Rızespor 1 1 1 Szymkovviak, attığı ilk gofle takunının galibhetindebuyukrolojTiadL ELEŞTtRİ / HASAN AL Savunmaya Dikkat TRABZON - Çarşamba gunku rezaletten sonra taraftarlann uzuntu- sunu ıçlenne gomerek takımına sa- hıp çıhunasını ne kadar ovsek azdır Hataya hatayla karşılık vermeyerek buyuk bır olgunluk orneğı gosterdı- ler Ustelık Şenol Guneş oynama- sı şuphelı Yattara'yı da sahaya sur- du Gınelı yıldız yıne sağ taraftan yaptığı ortalarla pozısyon zengınhğı yaratmada başrolu oynadı Bordo- Mavılılenn en etkılı ısmıydı Gökdentz, hareketlı olduğu ka- dar bereketlı degıldı Bır turiu ntmı- nı ayartayamadı Fatih, henuz uze- nndekı durgunluğu atamamış Hü- seyin, kendını buîuyor Kı bu tur mo- tonst ozellıklere sahıp oyuncular se- zon başı ağır olur sonra da açılır Szymkovviak henuz ıstenılen duzeye gelemese de orta alanı yon- lendırmede başanlı Ingılızlenn ka- zanmak ıçın yaratılmış futbolcu de- dıklen ruhsal kondısyona sahıp Ta- bıı kı sağda Yattara ne kadar uretı- cıyse solda da Volkan o kadar ka- yıp Yenne Lee'nın alınması doğru bır hamleydı Orta alana canlılık ge- tırdı Trabzonspor takım hucumunda bırtakım sonjnlar yaşasa da ılende çok yeteneklı oyunculara sahıp, go- lu de tnr şekilde buluyor Ancak ay- nı şeyı savunma ıçın soyleyemeye- ceğız Kaysenspor o kadar çok net pozısyonlar yakaladı kı bunlan de- ğerlendırebılse maçın rengı değışe- bılırdı Savunmanın merkezınde Er- dınç-Eller ıkılısı sağda da Emrah, Trabzonspor"un sıcak karnı Bu bol- gelere takvıye yapılmazsa sana se- zonsonunadeksurer Savunmada- kı soaın, kısmen takım savunmasıy- la kapaölabılır Yanı rakıp oyuna çı- karken Fatıh, Gokdenız Yattara ve Szymkowıak'ın çok koşmasıyla Bu da mumkun değıl Dharbakır, Rize karşısında oldukça etkiliydi. Diyarbakır cezayı ödetti Diyarbakır: 1 - Ç. Rize: 0 î: Ataturk (Diyarbakır) HAKEMLER: Oİaa\ Demırav (6) Metın Kıtmır (6), Fatıh Kalavcı (6) DIYARBAKIRSPOR: Murat (6) Goksel (5) Sedlosh (6), Talıp (7 ) Sınan Demırcıoğlu (6) Cumhur (5) Jupı (6) (dk 7 6 Burhan Eser) Ihas (6) Cem Yanık (5) Atılla (6) (dk 90-1 Sınan Turan) Gtarı (4) (dk 30 Maznov 6) Ç. RİZESPOR; Zdnnkov (4) Yasın (4) Abdelhamıt (5) Mehmet (4) Hakan i nsal (4) (dk "3 Ferdı) Cem Bab (5) (dk 46 Şener 4) Fahrı (5), bnal (5), Serkan (5), Gokhan (4) Okan (5) GOL: Dk 44/lvas SARIKARTLAR:S«//0v.îih (Diyarbakırspor) Mehmet (Ç. Rızespor) İBRAHİMKARAARSLAN DÎYARBAKIR- Dıvarbakırspor venı sezona, 1-0'bk Ç Rızespor galıbıvetıvle gırdı Dıyarbakırspor'un cezası nedenıyle seyırcısız oynanan karşılaşmada Guneydoğu ekıbı her ıkı yanda da rakıbıne karşıie- lırgın bu- ustunluk kurdu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog