Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7AĞUSTOS2005PAZAI 16 J. .CJ1_JCJ V ***\\Ji\ cumtv(acumhuriyet.com.tr GrÜNÜN FîLMLERİ KüçükÇin'de». 11.30 Kanal D Macera /T7\ (Big l>t>uble in Uttle China) - Kamyon şoforu ^ZS İack Burton, arkadaşının nışanlısını karşıla- mak uzere San Francısco Havaalanı'na gıder Çın'den donen kız, bır grup mafya üyesı Çınlı tara- findan, Jack'ıngozJenonundekaçınlrr Jackvemaf- ya arasında tehlıkeh bır kovalamaca da başlamış olur JohnCarpenter'myonettığıfılmde,KunRus- sell, Kun Cattra]], Dennıs Dun, James Hong, Vîc- tor Wong oynuyor (1986 ABD, 99 dk) Ayn Masalar 12.00 CNBC-e Dram /T7\ (Sepente TaMes) - Beauregard otelı, surekh v S ' muştenlen dışında kımsenın kalmadığı, ölu sezonun yaşandığı bır oteldır Otelde sakınlık ha- kımdır ama bu dunun pek uzun surmez Ann Shack- land otele gelıp, alkolık olan eskı eşı John Malcolm ıJe karşılaşınca ışJer kanşır Yon Delbert Mann Oyuncular Deborah Kerr, Rıta Hayvvorth, Davıd Nıven, Wendy Hıller (1958 ABD, 100 dk) Davacı 15.00 Shovv TV Güldürü Bır hayvan surusununkomşu bahçesıne gtnne- sı nedenıyle, dayak yıyen oğlunu korumak ıçın kom$usunu mahkemeye veren adam mahkemenın yıllarca sureceğınden haberdar değıldır Süreklı baş- ka tanhe atılan mahkeme ıçın şehre gıdıp gelen ıkı aıle de butun paralannı yol masraflanna vermek zo- runda kalırlar Aksılıkler surer, savcı değışır, dava baştan başlar Ve bır turiu sonuçlanamaz Ikı taraf- ta penşan olur Yonetmen Zekı Okten Oyuncu- lar Kemal Sunal, Guzın özıpek Yan Odadan... 16.30 tv8 Duygusal (Music From Another Room) - Romantık bır yapıya sahıp olan Danny ışsız kalmış bır sa- natçıdır Tek hayalı doğumuna şahıt olduğu komşu- sunun kıa Anna'ylae\lenmektır Onunla evlenme- suun kadennın bır parçası olduğuna ınanan adam, yıllar sonra doğup buyudugu şehre gıder ve sevdı- ğı kızı buyuyup serpılmış bın olarak bulur Yonet- men Charhe Peters Oyııncular Jude Law, Jennıfer Tüly, Gretchen Mol (1998 ABD, 104 dk) Varyemez 17.30 Kanal D Güldürü ©Fıdye almak ıçın beş kışılık ışsi2 bır gençlık çetesı tarafından kaçınlan cımn bır zengının gulunçoykusu Orhan Aksoy'unErdoğanTunaş'ın senaryosundan çektığı fılmın başrollennde Kemal Sunal, Yasemın Yalçın, Gamze Gozalan, Leman Çı- damlı gıbı oyuncûlar yer alıyor (1991) Arka Pencere 20.30 Olay TV Gerilım (RearWmdow)- Robert, bır kaza sonucu aya- ğının kmlması nedenıyle e\e bağunlı olarak yaşamak zorunda kaür Durbunle karşı apartmanda- kı komşulanru gözetlerken bır raslantı sonucu cına- yet ışleyen bırkatıl tarafından fark edılerek katılın bır numaralı avı halıne donuşur Bu beladan kurtulmak ıçtn nışanlısımn yardımına başvurmak zorunda ka- lır Yonetmen Alfred Hıtchock Oyuncûlar James Stevvart, Grace Kelly (1954 ABD, 112 dk) 20.30 / atv / Kızlan öp Aynntı yanda Orraan ~ 20.30 Shovv TV Güldürü (Tî\ (George of the Jungk) - Tarzan mısalı ağaçtan \Zs ağaca gezen ve orman sakınleruu duşmandan koruyan guçlu ama sakar George, yolu ormana du- şen Ursula ıle tanışır George, bu guzel ve zengın ka- dına aşık olarak buyûk kentın yolunu tutar Yon Sam VVeısman Oyn Brendan Fraser, Leslıe Mann Büyülü Yanş 01.00 Shovv TV Macera /77\ (Hypersonic) - Grant ve Kevın adlı ıkı kardeş \ 3 / Hava Kuvvetlen'nde görevlı pılotlardır Za- man zaman katıldıklan jet yanşlannda son derece başanlı olmuş ve herkes tarafından sevılen bır ıkılı halıne gelmışlerdır Ancak katıldıklan bır yanş sı- rasında bır terslık nedenıyle uçağın kontrolünü kay- bederler ve jet yere çakılır Yon Phıllıp J Roth Oyn Antonıo Sabato JR, Adam Baldvvın Yabancı YerlıIzleyln Orta Değmez Usta aktör Morgan Freeman ve güzel oyuncu Ashley Judd, 'Kızlan Öp' de başanlı bir ikili oluşturuyor Seri katilinpeşindeki dedektif atv 20 30 Kızlan Öp - Kıss the Gırls / Yonetmen: Gary Fleder / Oyuncûlar: Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Efvves, Alex McArthur, Tony Goldvvyn, Jay O. Sanders, Bill Nunn, Jeremy Piven, Roma Maffia/1997 ABD yapımı, HOdakıka. TV Servisi - Oldukça soğuk- kanh, ışınde profesyonel ve tut- kulu bır kışılığe sahıp olan Dr Alex Cross (Morgan Freeman), Washıngton'da polıs dedektıfı ve mahkeme psıkoloğu oiarak çalışmaktadır Aılesıne son derece bağlı olan Cross, Kuzey Karoluıa'dakı bır kolejde okuyan yeğenının ansı- zın ortadan kaybolduğunu oğre- nınce hemen Durkham kentının yolunu tutar Yegenının kaçınl- dığını goz önune alan dedektıfın amacı, orada araştırmalar yap- maktır Kente varır varmaz ozel bır pohs bırlığının bu ışı araştırdığı- nı ve yeğemnın de tek kurban olmadığını oğrenır Yedı kız oğ- rencı kaçınlmıştır ve ıkısının ce- sedı bulunmuştur Öancı cese- dın uzennde ıse Kazanova ımza- Iı bır not bulunmuştur Washıngtonlu dedektjf, kendı tecrubelenne dayanarak kışısel araştırmalarına başlar Ancak adım adım çozume yakJaştıkça polıs yetkılılenn hışmına ufrar Buna rağmen araştırmalannı surduren Dr Cross, olaydakı es- rar perdesını çozebılmesı ıçın hayatı onem taşıyan bılgılere sa- hıp, son derece ıradelı bır kadın doktor olan Kate McTıernan'ın (Ashlej' Judd) yardımını gorur Genç kadının da araştırmaya katılmasıyla Cross'un yeğenını bulmak ve kayboluşunun ardın- dakı gerçeğı ortaya çıkarmak ıçın zamana karşı bır yanş baş- lar James Peterson'un aynı adlı romanından uyarlanan bu fılm- de, son yılların gozde oyuncula- nndan Morgan Freeman ve sek- sı yıldız AshJej Juddı bırhkte ızleme firsatı buluyoruz Bol Oscarlı "Miss Daisy'nin Şoforû" fılmınde Jesska Tandy, "Seven"da Brad Pitt \e Kevin Spacev' karşısında muhteşem bır performans sergıleyen Freeman, Ashley Judd'la da uyumlu bır ıkılı oluşturuyor Morgan Freeman ve Ashle> Judd fiJtnde genç kızlan kaçırarak öldüren cani bir katilin peşindeki ikiliyi canlandırıvor. BeyazadamınBatı serüveniTV Servisi - CNBC-e, bu akşamdan ıtıbaren Steven Spielberg ımzalı yeru bır dızı ekrana gennyor "Into the West" Beyaz Adam'ın Batı Amenka'ya yerleşımını, Amenkan yerhlermın topraklanndan surulmesını, yaşanan çatışmalan ışleyen yapım, klasık kovboy-kızıldenlı yaklaşımındann uzak durarak, oncu yerleşımcılenn Batı'da hızla yayılmalannın hem Amenkan yerlılen, hem de yerleşımcıler uzerındekı kulturel etkılennı anlatıyor Ikışer saatlık altı bolumden oluşan dızının her bolumu farklı bır yonetmen tarafından çekılmış "Ioto the West"de, Amenkan tanhındekı en dramatık donem ıkı tarafın da bakış açısıyla, b bu bırazda yonetmenknn çoğunun Amenkalı olmaması sonucu, başanyla resmedılmış Dızuıın hıkayesı goçmen Wheeler aılesı ıle yeriı bır aılenın yaşamlannı merkez alıyor Başrollennı Matthev* Settle, VViIl Patton, Gary Busej, Josh BroBn, Tonantan Carmelo, Sünon R Baker'ın paylaştığı "Into the VVest", yılın en ıddıalı yapımlanndan Kaçırmayın • CNBC-e, 21.00 CNNTürk 10 lf Hafta Sonu Sohbetleri TV Servisi - Yazar-akade- mısyen ElifŞafak, "Hafta So- nu Sohbetleri" programınır] bu bolumunun konuğu olu- yor Şafak'ın, Turkıye'yı nası] gorduğunu, toplumsal onyar- gılanmızın kokenını anlattığı yapımın sunuculuğunu ıse Şi- rin Paj'zın ustlenıyor TGRT 12.30 AB ve Türkiye TV Servisi - "AB Yolunda YereJ Yönetünler" progra- mını Doğa Rutkay sunuyor. Yapımda, yerel yonetım- lenn Avrupa Bırlığı yolculu- ğuna ne kadar hazır olduğu, herkesın AB'ye gırmeyı ıs- teyıp ıstemedığı, halk ve beldelenn AB 'ye hazır olup olmadığı gıbı konular ele alınıyor Kanatturk 13.15 Aş Kendini TVServisi-Aydan Önder, "Aş Kendini" programında her hafta farklı bır ulkeden farklı bu- şehn ekrana getır- meye devam edıyor Yapımın bu haftakı bolu- munde, Lubnan'ın başkentı Beyrut'tan Guney Kıbns'uı hman kentı Lımasol'e, Ro- dos'a uzanan bır gemı yol- culuğu ekrana gelıyor NTY 21.05 DenizdeHayat TV Servisi - Denizde Ha- yat" programı, oyuncu Se- ra> Sever \e muzısyen Nev'ın konuk olduğu bolu- mu ıle tekrar ekrana gelıyor. Ganı Mujde yapımda ko- nuklan ıle ış \e ozel ya- şamlan uzenne keyıflı bır sohbet gerçekleştırıyor KanaJturk 24 00 Yukan Deniz TV Servisi - Kanalturk, ya- pun v e yonetmenhğını Cenk Demirkıran'ın ustlendığı "Yukan Deniz" belgesehnı bu akşam ekrana getınyor Belgeselde, Asur Kral yıl- lıklannda adı "Yukan De- niz" olarak geçen Van Golü konu edılıyor Yapımda, araş- tırma gemısıyle golun 452 km uzunluğundakı kıyılan- nı takıp ederek yapılan yol- culuk anlatılıyor Tv PROGRAMLARI HIZLI, DOGRU, TARAFSIZ HABERLER KANALTURK FARKIYLA ARTIK CEBİNİZDE kanalturkT U R K İ Y E ' N I N T E L E V İ Z Y O N U ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). TURKCELL H www shubuo com 444 0 536 11 00 Fılm. Yuvaya Donuş 13.30 Buyu- teç 14.30 Naturmort 15.00 Savaşta Barışta Turk Ordu- su 15.30 Pazar Neşesı 17.30 Dızı Donme Dolap 18 55 2006 Dunya Şampıyonası Avrupa Kıta Elemesı Bayanlar Voleybol Karşılaşması Turkıye-Hollanda (Naklen) 21.40 Stadyum 23.35 Tele Lıg 00.30 Gu- nunArdından (0 312 490 43 00) 10.45 Bılım ve Ya- şam 11.05 Pazar Konsen 12.40 1+100 14.20 Neydı 0 Gunler 14.50 Dızı MutantX 16.10 Başka Bır An kara 16.40 Mını Konser 17.10 Dızı Altın Kanatlar 18.25 Okudukça 19.10 Dızı Rastıgnac 20.05 Anado- lu Hıkayelen 21.35 Neydı O Gunler 22.05 Dızı Gorev Başında 24.00 PopSaatı (0 212 259 72 75) 10.30 Ege den Se- lam Var 12.00 Gez gın 14.00 Sonsuzluk Yolcusu 14.30 Fırtına Hayatlar 16.00 Issıziığın Ortası 17.00 Çamur- dakı Sır 18.00 Muzık Pınan 18.25 Dunya Atletızm Şamp 22.00 Dun ya Yuzme Şamp 00.00 Kapanış 11.30 Fı/m: Kuçuk Ç| n 'd e B u y u k B e l a 14.00 Dızı Dayı 15.30 Magazın D 17.30 Film: ' Varyemez 19.30 Haber 20.30 Sensız Olmuyor 22.15 Omuz Omuza 23.30 Gıllette Outdoor Chal- lenge 00 15 3 Devre 02.10 Film: MahşereKadar (021241351 11) 3 10.20 Ruhun Labırentlerı 11.40 Dekoraktıf 13.00 _-.__ Gun Ortası 13.20 Papa-s t a r razzı 15.20 Çoook Komık 17.30 Dızı En Son Babalar Duyar 19.00 Haber 20.00 Yaz Guneşı 21.50 Ibo Shovv 24.00 Telegol 02.30 Haber (0 212 448 80 00) • I I I I C A I 13.10 Muzık Pınan İULUSAL 14 15 Merhaba (jrf. Saglık 16.10 Sanat Hayatı 17.10 Ulusal Fırsat 17.20 Kırmızı Çızgıler 20.00 Başbaşa 20.30 Turku Pazan 23.00 Haberler (0 212 251 50 90) 11.00 Ankara Ruz garı 12 00 Yedıgun 13.15 Turk Kahvesı 15.15 Vardiya 18.00 Foto-Graf 20.30 Gonul Bahçesı 22.00 Futbol Avrasya (0 312 231 21 00) 10 00 Pazar Surprızı 12 15 Dızı Yanm El- ma 15.00 Yerlı Fılm: Davacı 17 00 Vur Patlasın Çal Oynasın 19.00 Haber 20.30 Yabancı Fılm: Orman Kaçkını 22.15 Pazar Keyfı 01.00 Yabancı Fılm: Buyulu Yanş 02.45 Son Haber (0212 355 01 01) — Xm m 10.30 Harıka Pazar 8 I V 13 -0 0 G u n Ortası • ^ ™ 13.30 Dekodızayn 15.15 Komık Atak 16.00 Yerlı Film: Karar 18.00 Sıradışı Değı- şım 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Spor Haberlerı 20.30 Ya- bancı Film: Kızlan Öp 22.15 Un- luler Kampta 23.45 Dızı Kadının Sessızlığı (0 212 354 30 00) 10.15 Hafta Sonu Soh- betleri 11.10Ankara Ku- lısı 13.15 KaralamaDef- terı 14.05 Iş te Gundem 15.05 F1 Turkıyede 16.05 Super Lıg Ozel 18.05 Desıgn 36018.30 7 Vıtes 19.10 Frekans 20.05 Belgesel 21.50 Futbol Manıa 2 00.10 Belge sel (0 272 413 56 00) a11.00 Çocuğum ve Ben 12.25 Iddıaa Makamı 15.05 Pole Posıtıon 16.30 Fılm: Yan Odadan Melodıler 19.30 Ah Şımdı Orada Olmak Vardı 20.00 Haber 21 00 Salmcak 22.00 Ve Gool 24.00 Brezılya Lıgı (0 272 288 57 52) 10.05 Fılm Partı Zamanı 11.20 Fılm Gladyator Polıs 14.30 At Yarışı 18.50 Yabancı Fılm Gerçek Yıldız 20.00 Haber 20.15 Fılm Gurur 22.50 Fılm Aptalın Parası (0 212 336 75 75) C 11.00TopTen15.00Hıt Clıp 17.45 Eko Plus 18.30 Magazın Gunde mı 20.45 Dızı Kara Şımşek 21.45 Fılm: Supreme Sancton 23.15 Al- tematıf (0 212 256 82 82) _ 12.30 Sıradışı 15.30 Fılrrv Azılı Haydutlar 20.30 Fılm: Arka Pencere 22.30 Başka Hayatlar (0 224 331 70 00) 17 10DuğunProvala- rı 18.00 Turkıye-lsraıl Basketbol Krş 20.10 Çagatay Yolda 21.10 En Heya- canlı Yerı (0 212 449 07 00) 11.30 Dızı Two&AHalf Men 12.00 Fılm. Ayn Masalar 14.00 Dızı Gıl- more Gırls 15.00 Dızı Er 16.00 Fılm- Lanetlı Sevgılı 18.00 Dızı The 4400 19 00 Dızı Arrested Development 20.00 Dızı X-Fıles 21.00 Dızı Into The VVest 23.00 Dızı Nıp-Tuck (0 272 330 01 01) 13.30 NYPD Dalgıç- lan 14.30 Sıradışı Ma kıneler 17.00 GolKa- çamaklan 18.00 Vahşı Doga 20.00 Efsane Avcıları 22.00 Buyuk Beyaz Kopek Balıgı (0 212 330 00 88) J 11.00 MHP Kurultayı 12.00 Polıtıka Durağı 1 3 ' 1 5 A ş K e n d l n ı ^ 3 0 Haydı Tatıle 17.30 Yogı Buyuk Kaçış 19.00 Dızı IşteHayat 20.00 Haber 21.00 Dızı Robın Hood 22.00 Futbol VIP 24.00 Yukan Denız 10 212 355 85 000) «-» 11.15 Yabancı Fılm Uçkağıtçılar 15.05 Yabancı Fılm Kım- lık 16.45 Yabancı Fılm Adada Ikı Kı- şı 20.30 Yabancı Fılm Hayatımdakı Erkekler (0 212 326 00 00) 8 F°;a 1 r 16.00 Fuar 17.15 Kobıler Soruyor 20.30 Borsa Bultenı 21.30Teknovızyon 22.30 Ma estro & Ehzabeth (0 212 465 79 49) 0 9 '3 5 G e c e G u n d u z 1°-10 Herkes Bunu Konuşuyor 12.05 Amerıka'nın Vahşı Ba- tısı 13.10 Futbol Aktuel 15.00 DTM 15.25 Transworld Sport 16.20 Maç Önu 16.25 VVNBA Actıon 17.10 Bundeslıga Özetlerı 18.05 Maç önu 18.30 Bundeslıga Karşı- laşması Schalke 04-Kaıserslautem (Nak- len) 20.30 Haftasonu Futbol 21.00 Haber- ler 21.05 Denizde Hayat 22.00 % 100 Fut- bol 24.00 Haberler (0 212 335 00 00) BUGÜN 22:00 Super L J ö * 2005-2006 $e?(xıu bâşlryor 1 BUNDES LIGA 18:30 SCHALKE 04 canh KLAUTERN 22.-00%100FUTBOL l Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakor ve Guntekin Ona »TV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog