Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET EKONOMİ / YATIRIMCIREHBERÎ Cumhuriyet Attını (YTL) 124.50 124.00 12150 124.00 123.00 01 Ağus 02Ağus 03Ağus. MAğus. (SAğufi. DOİar (serbest pıyasa satış) 1.3280 1.3230 1.3210 1.3170 1.3150 OIAğus. 02Ağus. 03 Ağus MAğus. CSAğus. Eliro (seroest pıyasa satış) 1.6210 1.6250 1.6220 1.6220 1.6140 01 Ağus. 02 Ağus 03Ağus MAğus 05«jus. 24 Ayar Altin 16.26 16.21 16.18 16.01 16.00 OtAğus. Q2Ağus (BAğus. 04Ağus. 05Ağus. atej/A s-rfete fctemftacn* 29777 29 615 , 1 29 543 2 9 7 2 7 S? f İ I g 30124 . 02 Ağus 03 Ağus. MAğus 05 Ağus. BORSADA GEÇEN HAFTA FtYATI fcaaaem Sagtt tyıın En E> Hattalıt Aylık Yıll* niöın DBÇük rğksek Kapanı*. % % % 84721! 57O3S6 2SO704 5E.064 2X975 2900 78C ç VEiîr. Gar»rû Fammç Atsa Ao.E-«n AaUHHdng A«rtT*a, AarKGMYO Mnytfe Aradou Hapt Eme*. kaUıSvra MTMU 8154 7OO0C 795.00 7K0O 1125M78 393 £96 C93 04352 495 538 505 20287555 "35 9-0915 510 392315 580 525373 2.30 '«54384 625 264295 -39 9143 38.50 -E-196 '320 «94354 ı-İO VS271 '24 'C'205 4900 3298 356 5.40 195256 4175 1812473 133 2425318 «06 5421 930 126 128317 1150 •926268 15 3,48-36- 03' «01339 565 i Enflasyon tek haıe, benzin faturası şahane Bral BomıY» Bofusır MmnMnvvî 9«s!»Ç™* BoMnYKPE SAÇnontt BunmıgVaLOt Sunıçırânc «MSgra Jt«ıY«Crt fmoP»(k Stott 2X323 213 C0 229» 22100 1260988 2ı< 224 2'S 13263'E 114 Qı 1'! 73B96 7!» B7SC 85.50 -643TC 103 112 104 20-420 1070 '140 11 '0 "61 C7 207 225 223 75STO 431 4İ4 440 6t'12 466 4 71 472 096'4" 103 110 İB 22223 12» 1 » 7 t 14 50 •1-239 15ü 17« 168C '636369 141 1JI 15' 6765.824 264 104 296 •09015» C7- 173 37- T6*54 2B6 32i 324 5413Sİ 550 613 8.K 310388 266 296 2.74 785368 76! 820 "70 92375' 130 920 900 311357 2070 2640 2540 22474) 140 1120 1S40 406023 1660 19-7C 1S10 İ38C3M 456 4.74 451 1334917' 107 126 113 423866 144 3S4 156 57074» 585 U 0 8.10 '38.294 116 'JS 1J0 474907 196 212 2.02 5434-46 i g t 119 115 21419,205 216 178 141 3338.750 424 444 444 104828 7600 945C 8050 6674972 245 264 256 '0049-8 '50 162 '60 •36533 3.74 404 J98 17S6'5 104 116 106 65552901 172 388 3*8 2,881030 714 7J2 726 4-012"! 152 376 362 7521336 1M 2.01 U 6 739713 450 49B 464 1171JHI 166 İSC 170 2*7«0 117 134 '30 4-15099 416 446 < X 4304362 219 238 23i 1S6Î94C 371 390 378 99954 294 1'4 296 S36.962 105C 1* 90 " 3 0 04-72 1.90 970 97» •2-5'! 24 75 28.50 26J3C 124&988 125 ' 3 3 1 X 2B44B11 0.83 100 095 28CO6 264 ÎI 2 6 4 2.876,8)6 H S I 152C 14 60 113.323 615 6.40 636 1898607 073 180 175 1392-385 6.5C 675 660 1246.5-4 111 t ' 4 " 3 •4-4 0*- 174 ' 8 3 'BC 786.573 116 122 '19 •483-24 " 3 '20 1 1 ! 1*2114 207 224 216 3517332 145 '100 99C İ326619 '6.80 1 9 1 l'3O 667 712 22» 242 232 266,1'3 4J6 524 5 ' 6 17'C9.6K 580 650 620 •963205 152 157 '54 «1İ511 112 1 '6 "15 72OT ll'OO 14000 l'20O 51.899,42' 3.50 174 156 503657 ' 0 " 115 1 0 ! TT33C 195 23' 196 3392.1" 136 114 1- 98262-5 256 288 286 49336-95 • £ 1*8 * '5 471826C 106 114 '12 34360-43 1İ1 IJ! 127 aoo aoo nm I3"t483 1370 '560 '520 806.399 775 130 8.06 28-0-3T 134 111 106 »41S19 2-4 2.98 276 •655212 2'0 230 222 "335231 092 £.99 £94 1*93909 229 266 252 --6C745 142 162 144 S75.706 258 274 264 1 "1İ.61- 393 199 0.37 562.921 '90 202 193 2865459 '62 17C 166 '2«4439 085 1 0 ! 101 3S3C3J52 0S1 087 085 506 71128133 4-3964 480J20 21 " 4 0 2 2225C0C22K!XÎ225OX '-2tX 'S55X "30 -60 746 'ı 90 196 1B8 3 X 112 106 2'5 238 232 MoHfl KcnpÇfcmto 30 130CX-2JMX-C 0303 1339- 685CC "6CX T 3 X 1116*736 i 8 6 32C 316 5644B" 264 2t 268 S662C0 434 194 4B4 3S7K 675 TC6 İ 8 5 340,486 144X 18OX -6600 389343 S'5 540 5J3 13KBC2 2S2 296 284 29B3433S 590 £30 6 ' 5 3C522 3-25 3"25 35"5 9-S092 462 :18 464 14OT 25i£ 2-OC 2650 1095689 '7C 131 'T 4 402,890 194 414 436 '596,"T 2/a 226 21» 54 52 6100 F = 0 S6X 7Ç1A36 1769615 363555 -078 -451 225 176 •36 -044 4020 3 2 » 033 3220 6176 '5938 1164 25a 573 '443 Fiyat artışlan yüzde 8'e gerilerken akaryakıt bir yılda yüzde 40 arrtı Q BP a ^ H BP u» 2.5B 191 UO 2J0 UO ua 2M Y>m Cty« U O U O 2-8D U 1 1*1 2.91 U O U O U O u» tM ZM u ı U 6 2J8 UB tM ÜJ» 157 2 . S tM UA İ3fi ızr U 7 ıs* Ekoaomi Servisi - Dünyanın en pahalı ben- yinini tüketen ülkelenn başında gelen Türki- ye'de akaryakıt fiyatlan fren tutmuyor. Önce- ki gün benzinin rafıneri çüaş fiyatına yapılan yeni zam, dağıtım şirketleri tarafindan pompa fiyatına da yansıtüdı. Benzinlerin rafinen çı- kış fıyatındakı arttınmın ardından pompa fiyat- lan, dünden geçerli olmak üzere htrede 1-3 YKı (10-30 bın lira) arttı. Rafinen çıkış fıyat- lanna yapılan zam, pompa fiyatlanna bınde 4 ile yüzde 1.2 arasında değışen oranlarda yan- sıdı. Akaryakıt pompafiyatlan,"fiyatserbestiiği" nedenıyle dağıtım şirketleri tarafindan belırle- niyor. Fıyatlar dağıöm şirketlenninyanı sıra ay- nı grubun akaryakıt bayıleri arasında büe fark- lılık gösterebilıyor. Yühk fıyat artışlan yüzde 8'in de altına ınmesine karşın yüksek vergi oranlan nedenıyle benzin fiyatlan son bir yıl- da yüzde 40'a yakın arttı. Hükümet çözüm ıçin "piyasa"^ gösterirken sektör yüzde 70'lere varan ÖTV'den şikâyetçi. Akaryakıta en son zam 26 Hazıran'da yapılmış ve pompa fiyatına yüzde 2 olarak yansıyan fi- yattakı artışlardan "rahatsız" olduğunu behr- ten Başbakan Tayjip Erdoğan, TUPRAŞ ve Enerjı Bakanlığı'na "Zam sorununu çözün" çağnsı yapmıştı Hükümet, bu yüın başında getınlen "fiyat sertoesüiğr ile "zam" tartışmalannı piyasaya havale ederken, Başbakan Erdoğan akaryakıt zamlanndan şırketlen sorumlu tutmuştu. Hükümet, Rekabet Kurulu'nu dinlemedi, enerji stratejisi açığa düştü Elektrik özelleştirmesi sil baştan • Rekabet Kurulu dağıtım ile perakende satışta mülkiyet aynmı yapılmasını ve dağıtım yapanlann perakendecilik yapmamasını istiyor. Anav-asalhaklanmkuDanıpörgüttenmeyeçahşan işçleriniştenıpkap g y ç ş ç ş p ğ Ç kümeti bu hukuksuzluğu durdurmaa için göreve çağuTyonız" dedi. (SERVET ALÇINKAYA) Basın açıklamasına katılan 9 işçinin iş akitleri feshedildi DÎSK'ten tekstil işçilerine destek Istanbul Haber Servisi - Türkiye Devrimci Işçı Sendıkalan Konfederasyonu (DtSK) Genel Başkam Süleyman Çelebi'nin, Kartal Samandıra'dakı bir tekstil fırmasında ışine son verilen sendika üyesı işçilere destek vermek amacıyla işyeri önünde yaptığı basın açıklamasına katılan 9 işçinin iş akitleri feshedildi. 26 işçinin iş akdinin feshedılmesıni protesto etmek amacıyla öğle tatilinde Örsan Tekstil Fabrikası'nın önünde toplanan ışçiler, "Sendikal hakknmz engenenemez", "tşçüerin birtiği sermayeji yenecdc", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber rf* ya hiçbirimiz", "Sendika \t)ksa, banş da yok", "Kahrolsun ABD emperyalizıni'' sloganlan attılar. Sadece sendika üyesi olduklan ıçın bazı işçilere tuvalet temizliği bile yaptınldığım ileri süren Çelebi, kısa süre önce Coca-Cola ışçüen gibi şımdı de Örsan Tekstil işçılennin gerekçesız ışten \ çıkanldığını \ r urguladı. Açıklamanın j ardından ışlerinin başına dönmek isteyen işçilerden 9'unu güvenlik 'görevlıleri, işten çıkanldıklannı söyleyerek içeriye almadı. Bunun üzerine aralannda Süleyman Çelebi'nin de bulunduğu grup ile jandarma arasında kısa süreli arbede yaşandı. Grup, jandarma güçleri tarafindan kapıdan uzaklaştınldı. ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Rekabet Kurulu'nun elektrik da- ğıtım ve perakende özel- leştirmelerinde mülki- yet aynmına gidilmesini istemesi, önceden belir- lenen stratejiyi açığa dü- şürdü. özelleştirme 1da- resi Başkanlığı (ÖÎB) ile yazışma sürecinde eği- limi ortaya çıkan Reka- bet Kurulu dikkate alın- madığı için, 5 Tem- muz'da Meclis'e yolla- nan elektrik özelleştir- meleriyle ilgili yasa ta- sansının değiştirilmesi gerekecek. Bir başka se- çenek de liman özelleş- tirmelerinde olduğu gı- bi, Rekabet Kurulu ka- rannın dikkate alınma- ması olacak. Rekabet Kurulu dağı- tım ile perakende satışta mülkiyet aynmı yapıl- masını ve dağıtım ya- panlann perakendecilik yapmamasını istiyor. Kurulun bu istemleri dikkate alınırsa dağıtım özelleştirilmesindeki stratejınin değiştınlme- si gerekiyor. Bunun için TBMM'ye sevk edilen ve Elektnk Pıyasası Ka- nunu'nda değişıklık ya- pan tasan da yeniden düzenlenmek zorunda. öte yandan ÖÎB'nin, elektrik dağıtım ve pe- rakende satış faaliyetle- ri ile ilgili özelleştirme stratejisinin hazırlanma sürecinde Rekabet Ku- rulu ile yazışmalar yap- masına ve kurumun eği- limıni tespit etmesine karşın hazırlanan tasan- da Rekabet Kurulu'nun dağıtım ile perakende satış faaliyetinin aynştı- nlmasına ilişkin düzen- lemeye yer verilmemesi dıkkatı çektı. BORSADA GEÇEN HAFTA FhfATI Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ T Iflarr Tajmfrltt tm En En nürtın Dûıjik YiHmk S3C297 335 860 26J-Ü04 37299568 396346 51235 417311 1J92338 296C865 1218C3S 5'234- '594J)14 33S6656 2 42-206 4245ÂJ7Ü 233512 4276965 186 208 20E BC 795 505 440 260 "45 106 İI 6.55 5.5C 286 •93 216 220 '91 840 535 5 36 254 E'5 Kıeantf 825 1SÜ 212 216 '87 130 5'0 Haiutık % 142DS23 129CS64 946-976 ZcrtjEnen 117243 'S4C89C '•2J"S 514" 386JJ19 22S9İ13 15586606 4609487 194 3 - 51Ü4124 '34'833 •959'14 '-.538542 416463 3T21 044 214 225 510 1140 374 640 C9B 049 '45 2675 İ60 266 2.S8 095 134 464 •9-90 "00 535 296 4'! '47 247 •82 230 132 254 180 2.56 525 124C 3S4 170 •02 057 171 29X 6'0 3CS 324 121 197] 69C 595 286 4>0 C46 217 179 227 322 256 •7C 1J0 351 165 2-"5 605 286 114 117 136 47C 179 106 •047 DO0 -0S ooo 039 J22 2 4 5.X o.x •55 1"6 "21 238 •037 455 136 3.56 657 '23 229 494 276 037 16" a 154 •c- •6a 10JE 278 431 4J6 1544 2i a JOC 32S 3525" 2'5 756 •03 1 1 " 9,17 -892 349 455 219' •7 76 •073 258 3-? T82 556 359 1146 4732 11 X 1415 21 7C 2 1 - 25.81 073 Yıllık \ 4694 3955 506 4486 •93.56 9253 1100 6273 1695 211 25 i- •1&57 -6.00 3734 •642 13.41 7405 4 49 692 1.33 oco 6189 2886 4286 39.39 1356 3525 - 9 - 42.69 •IF 6915 2129 •005 •617 Yatren FonuAdı Son Hafta Yatrım Fîyatı Farta% Fonu Adı T*V»Y6lüfe|g|D«6/ .Foi Z3tAV& TebYatBBiMmA(nJ)ej For 0ü11«*5 . . . 38.318503 0 31% 0İ74JOS 0 30% 3255642 030* 20023300 029% 0315095 Û2W O1"1041 329% 4263S714 :29% '0964220 Î29% . . . . , 00*0208 028% FnjBMnklJzjıVatofSDe; c c « x 3 - » - 023% 0111600 026% 0 31*999 026% 0.010178 025% 0011204 524% "28155' 023% 0J15S5O2 022% :JO335O 022% Z -685"6 022% 001*148 020*. 0027061 019% 0088416 019% 0584399 : r % 028T69 O ' T % 0X125231 017% 5558211 015% 0015252 -0U* *İIW/UE Ç*ŞtTB BrftUeraucaı EgePrcfii GeönYatCV L^Jf^ t frttüf Çcncrfto MegsBna H M r v O H * ParattKTjın Tjnnao Yaönrr F«ı V* Gn •864İ4- 40'67 2-331 2"7.353 35335 132344" 12992 3-6 126-65 407 645 •0-0-2J80 89073 1784766 3-0C7 143 630 •S.3C • 4 8 18S 55.00 350 350 24 03 132 880 '92 C4B 740 1630 164 213 673C 376 470 2825 2125 149 133 098 093 2 1 '84 J.ac •88 045 7Ü5 157C 158 203 ra 154 418 1733 115.53 353 3 » -426 4 2 6 -2.76 2J2 '29 671 253 1182 167 1943 537 130 731 -536 X63 13» 4562 -500 •412 '770 106 -5*4 '5182 H2 2105 1638 X.S) 10.67 170.67 3S.9S 7019 •3886 13941 2083 -4294 492' CİZAİTI PAZARI •21687 396 1-4 '02 317 406 2966 •312497 256 344 2J2 234 5.65 11101 C37 14- J46 796 2432 1636 cac ooo 2ic ooo ooo : ı 04* 046 048 429 909 1429 YEMİ EKONOMİK PklkH 887139 5413J69 900 B32 280 100 000 037 300 079 COO 100 -3105 575 0 0 0 OJJO -1915 137 BJ2 882 1395 2BC -476 10.83 3778 Hafta Yatm Farkı% FonuAdı 0718074 428% toç '«. A fon Öe« Fonu 0JK3J98 260% .-• .. . - r » 0JJS4S91 259% 0011583 2 51% TSKBBD«Fon ZjraatBan ıSDeaFon ö FranSaıkl »jHese=c<' "SKBWHsse=on KatomBaılfbeiFcn HS8CYatSn«B)DeS.Fon 2216*975 0-OS398S 0«38T 81 00*9135 19645721 001206* 13840- •0 628319 : 01-646 29664151 0 534541 0 072339 0O44T 0323462 T*BOeajŞ«ı Ac»fe>S.For KocbankıSiOrt YatFcn F b ü B r O J F bnkF «*•*(«SatUHlar Fcnj Yat. VUblnk Fonu * Yat t > j E Ged* Ya> S De« =cru Şena v r Men * je$ Fon fccjacceş. B j e i For 'i5& 0JC3807 13796746 0441979 1239196 GınntMerAlDBjV TscrtrMaiAıOeîFoı 1 BD tcactaş A) Kamıa FÛP ZnafSai AKamaFor OarantSan ^KamaF f r * B Yat A Kanra Fon NurolMen fCıSlDaû Fcn Taeatar» ıH Det Fcn 0227128 0 46-80 0 03793" 0029589 7605-12 00'0685 ;0'2226 C195593 0223^8 0&İ-O3O 03O4S96 013033 ntarV E ^ı Kama Fcn tttartıAlKarTOFcn 3 c t » Wr A <anna =cn i GönlMer HjDeC PFasFcn, ;aMftan*ıAl Karra Fon Ba>n*N4er AKama'cn Yaâ Kreû Y 020426- C193653 018033' 005915 1 02854'1 O415210 ûonztar*IBUilFon MrAlJo ZiaalYatalMFon taYJtfiLMF lsEknk|B)H.LMFc(i Dâ For Dırınlw*(AJD«aFcn Oy*Y«rJ<u ftbç T*Ylifc[)eÇ Fcn O FnaratwkgLMFon BLttFon AonkSILMFon <cd-ankSlLMFon Ö A »r. Bar AkDank|AlMatKı/S«.Fcni «!«»WT«lroS4*tcn ş 8a* M, Uet-Ualı. For 3ctal «rA"1Xfo FnmsMr» i , s 2« A YBMKFcrtan YKBI>JYBMKFC«>J Att»nkıB|LMFcn ZraatBan.BLMFon HSBCBankBUttRjn -T*B«L«Fcn Dtfa Mertui B Jat Fon Oaknank a Lk.*Fcn rabrı Fnarıs Bl üo* Fcn TacrtrVfep TeUB Jkıt^cr B Jut=or YapiöSfYatBlüttFon 0011518 0296718 93-4396 C.011744 52 4952YXBS)De6Fon Wa''aıgj« Kocbank ıBBuy Am Değ Yat DuntKEÜnljietCF OşUnkBDeo OeÇ Fon Koç Ystâ\Yön De^ kSy Fon » B< Değ Fcn b Bank rf Ganr« aan IB] Oeû Fcn «KrYatİBUJatFon IBlLıkıtFon <a*rmaBan* JotFon T«*noac*BLMFon Son Hafta Yatınm Fıyatı Farto% Fonj Adı Son Hafta Fıyat Fartft BoTCtoBLMFon Bayn)rMen{B)LlılFon MsaaLHFon TaryılıeBono Fonan OstankBTB OşYat Yap Kredı Yat BT*ıwl Fonu AtunKHTaMFonu GajroMenBı'ıtmFcnı KoçYatBiTaniilFonı. asnkfimpaB(T*»«Fcn. 001S341 0026762 KoçbantılıC>aeank. Dencîanlı A Jİ30 Faı O.aM»*ıAıU30Fcn GarartBar ^^lOO 5 Bar* A U3C =or *a lA|U30Faı 'anKreoYaı», JSCFtr te Bann ı^ Teicc Fon JaMmı* USOFor Gym Ban A U30 Fcn HS8C v aL/İD30Fcn M W J 3 0M}a«WJ30o IsBınltlAlU-Uatcan ! ZntBanıAflMKBSOEnd * F r t*sctî BramMenDej AHsseFon Ak Yat \K ^<ss Fonu 25.045168 0^8440 0 310496 0O139- 36916548 0 02063' 0014148 0058*76 0228695 0H14819 65471893 »019*59 2624794 5421081 »2177B2 5562100 1361639 0J175325 '01314991 001'982 10915844 4518962» 18230702 0550793 0Ü10187 24545988 C243758 0J)10*O6 1 ,82*62' 232-632 0635452 0452099 01*6347 0222647 OJJ'7720 43768403 0Ü29662 1777186 OJ017748 023% 022% 022% 022% 021% 021% 021% 0 2 1 * 321% 021% D20% 020% D2M 029% 025% 020% 020% 020% 020% 019% 019% 019% 019*- 019* (« 019% 0*9% 0 *9% 019% 0 *8% 0181* 018*. 016* 018% 018% 0.18% 018% 018% 017% 016% 015% 015% Yatn7iFrans.JJTanrt Oyattank(B!TafwlFcn D 014215 0243350 0 010262 1804984 5631149 0013594 Î9İ5195 0036251 00-5633 41.574563 19292S22 3191651 35 53675C 00779*5 0620111 T&YatRTaHvIFor». IşBaniBsSTlBJTOıFcn 3ara« Ban IBI Tarr^ı Fonu IşBartBTanviFonı ZnatYaLBTaMFonı YKBBTanvjFonu T*v»Yon rtt(B) Ata Yat BlTaM Fonu Turttsnlıank B TBFonu KSECBankB'TtfvriFonu HSeCYa.. < 3)TBFon DemztarkBTaK'IFonu ŞekeAânlt B' T B Fon aaraneBan BTBFon EczacCaşı IBı GaramBan SEuroocrePSFon (akftant IBr B B n t a n r c cr KoçoanklBTBlEaorer tşBankaalBıTBIUSOIFcn Eczac*aş«T'B,l£t)onolFcn YEMtFonlan GmntıBan fiYBl*Fonu 72 320*37 0 1 * % 16430537 014% 0012567 014% 0069561 0.11% 0J130O5 0.10% O023906 009% 0 09*904 056% 0u% 043% 339% 039% 039% 038% 038% 337% 037% 037% 0 36% 036% 035% û.35% 034% 032% 032% 031% 031% 0.30% 030% 030% 030% 030% 030% 028% 027% 025% 025% 02*% 023% 023% 022% 02'% •0 62* 4 78% 109% -160% •132% -151% -178% •3.07% 0.067487 0009374 136582*93 93605985 30181052 7054C383 32371203 0019329 5057*39 002S130 3012545 3060284 D140861 0073236 0246488 OÜ1200* 0.011212 301C741 oxıi:i6s 0309679 0 0240-1 0009772 000679* 0-0233*9 C19-500 0019596 YORtM ÖZTİN AKGÜÇ Devp-i sabık Yaratmak Kamu yönetimmin temel ilkelerinden biri, hesap vermektir. Bizde hesap vermekten söz edilir, ama bundan, kapsamıdarbır-iki suçlamadışında, özen- le kaçınılır. Anayasaya geçici maddeler konulur; li- derler, partıler karşılıklı anlaşarak birbirierini aklar- lar; gızli, açık aflar çıkanlarak geçmiş suçlar örtü- lür. Arkalannı aflaria sağlama alan politikacılar kük- rerler, hesap vermekten, hesap sormaktan söz ederier. Ciddi, kapsamlı, sonuç alıcı bir hesap sor- ma gerçekleşmez. Yağmurlar yağar, yanklar kapa- nır. Ülkeye sayısız zarar verenler bile toplumumu- zun bellek zayıflığından yararianarak bir süre son- ra kurtarıcı olarak ortaya çıkar. Kaygım, AKP ıktıdanndan sonra da bu tutumun sürmesi, iktidara gelecek parti ya da partilerin yü- zeysel soruşturmalarla işı geçiştirmeye kalkışma- larıdır. Türkiye gerçekten onurlu, kalkınmış, bağımsız, sözü geçen bir ülke olmak ıstıyorsa, devr-i sabık ya- ratarak, geçmışı sorgulamalı, yanlışlan görmeli, is- teyerek, bilerek, ırfak çıkar uğruna ülkeye zarar ve- renlen, cumhurıyetin tüm kazanımlannı tahrip eden- lerı, yıkanlan yargılamalıdır. Bu yargılama, sorgula- ma, gerekıyorsa cezalandırma yalnız AKP döne- miyle sınıriı kalmamalıdır. 1980 sonrası için devr-i sabık yaratılmalı, tüm yönetimler sorgulanmaiıdır. Şili, yıllar sonra AHende'yi deviren General Pinoc- het'yı sorgulamış, yargılamıştır. Af yasalanna sığı- nılmamalı, AKP'den sonra gelecek iktidar, sorgu- lama, yargılamanm yasal yollannı açmalıdır. Sorgu- lama, yargılama, siyasal öğelertaşımamalı, sıyasal iktidarcadeğıl, tarafsız, onurlu, adalet bilıncine ulaş- mış, güvenilır Türkiye Cumhuriyeti yargıçlan tara- findan yapılmalıdır. Sorgulamayı, devr-i sabıkyarat- mayı, yalnız AKP dönemi ile sınıriamak haksızlık olur. Bence 1980 sonrası yönetimlerın, hükümetle- rin hemen tümü Türkiye'ye büyük zarariar vermiş- lerdir. Bu görüşleri paylaşan vatandaşlanmız var- dır. Türkiye'ye en çok kım zarar verdi, kım batırdı? Bu sorunun yanıtı olarak ortaya atılan ısımler ara- sında özal ve Demirel ön plana çıkar. 1980 aske- ri yönetiminin, varsa derin devletin bugünlerin ha- zırlayıcısı olduğu da dile getirilir. Cumhurıyetin ka- zanımlannın yok edilmesinin tek sorumlusu olarak Sayın RTE'yı, AKP iktidannı suçlayamayız. Kimler, gerçekten Türkiye'ye zarar verdı? Savlarımız doğ- ru mu? Bu ancak kapsamlı bir devr-i sabık yarata- rak, onurlu, güvenilır Türk yargıçları tarafindan or- taya konulabilir. Bu nasıl gerçekleşecek? Uyuşuk, kendi iç hesap- laşmalarına kapılmış, ufak kişısel çıkariar peşinde koşan, bir bölümünün geçmışi şaibeli siyasal par- tilerie böyle bir kapsamlı sorgulamanın yapılması mümkün değil. Romantik, ütopik, sanal görülebilir. Ama Türki- ye'de onurlu, düzgün, cesur, ödün vermeyen insan- lann bir araya gelerek ülkeye sahıp çıkacaklan umu- dunu taşıyorum. Her gün, politikada, medyada, iş âleminde hatta günlük yaşantımızda bolca karşılaş- tığımız yoz örneklere karşın, bu umudumu ya da ha- yalimi yitirmedim. Düzgün, onurlu, cesur insanlar, bir gün bu ülke- nin kaderine egemen olacak, Türkiye'yi her alanda amaçlanan düzeye taşıyacak, dış odaklara da ge- reken derslen vererek Türkiye' nın gururunu, saygın- lığını kurtaracak, işte umut bu. Insanımızdan bir beklentim daha var. Müslüman- lığı, dinimizi, emperyal güçlerin aleti olmaktan, si- yasilerin, din bezırgânlarının, madrabazlann, yo- bazların çıkar aracı olmaktan kurtanp gerçek bir Müslüman ülkenin ne ölçüde insancıl, demokratik ve kalkınmış olabileceğini dünyaya kanıtlamalan. Sorgulama, devr-i sabık yaratma, dini bir çıkar aracı olarak kullananlan da kapsamalıdır. Halkı kan- dırma, halka, ülkeye yapılan kötülük, vurgun, per- vasızlık kimsenin yanına kâr kalmamalıdır. EK PROTOKOL ONAYLANDI_ _ _ _ _ milyon dolarlık kredi Ekonomi Servisi - Kuzey Kıbns Türk Cumhunyeti (KKTC) ile Lefkoşa'da hazıran ayında imzalanan ek protokol onaylandı. Buna göre, Türkiye, 450 milyon dolarlık finansman desteğinin bakiyesinin transferıne ve teknık yarduna devam edecek. Resmı Gazete'nın dünkü sayısında yayımlanan ek protokol çerçevesınde, 18 Nisan 2003 tarıhlı protokolün süresi 2006 yüına kadar uzaülırken protokol ile taahhüt edilen 450 milyon dolarlık finansman desteğınuı transferinden sonra Türkiye, 2005 ve 2006 yıllannda, 2005 yıh bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenekten kalan mıktar çerçevesınde, ılave 100 milyon dolara kadar bir miktar daha kredi yardımında bulunacak. Memurdan grev uyansı ANKARA (Cumhariyet Bürosu) - Türkiye Kamu- Sen Genel BaşkanıffircanAlwüdız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlann durumlannın düzeltılmesı ıçın ıstediğı 3 yıllık sürenıp dolduğunu ifade ettı. En düşük memur maaşının asgari geçim haddine göre belirlenmesinı isteyen Akyıldız, tek kişinin yaşaması ıçın asgan geçim tutannın 880 YTL'ye ulaştiğını kaydettı, 15 Ağustos'ta başlayacak olan toplugörüşmelerle ilgili olarak Akyıldız, "Bu taleplere a\"asi iradenin gerekK duyarfahğı göstennemesi halinde genel gre\ dahü, aşama asama her türlü e\1emi gerçekkştireceğiz'' dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog