Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Ağustosta faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!flKTafürânızda gelecek*blan 22 YTLTİk Oze! lletişım Vergıst'ni ı!e 12 ayda ötievın. Kam^anvakn I U . K I . I J abmnrlfmıt A Izydalanakiln. * * b« T k f f f T *Ayvu** b«gı Turkcefff » TURKCELL Cumhuriyef Ağustosta faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!İlk fal'jranızda getecek olan 22 YTL lık O/el lletışım Vergioı'nt de 12 ayda oıfcym 82. YIL SAYI: 29158 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU, Y U N U S NADİ (J924-?945jft4ŞVHZAfl/. NADİR NADİ (1945-1991) TURKCFL1 6 AĞUSTÖSJ fESİ Cumhuriyet'ten armoğan Süper Lig Fikstürü 2005-2006 sezonu ilk yarı maçlarının bulunduğu renkli ve kuşe kâğıda basılı Süper Lig Fikstürü... B u g ü n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e y i n i z İ£/JF m j & / Depresyon tedavisi • ^ \ yaratıcılığı öldürmez. ' "** ' / Atom bombası 60 yıl önce ilk kez patlafıldı. / Unıversitelerde akademisyen değişımi. 5§ / Bir ulusal kalkınma - sfratejisi önerisi. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... s. Genelkurmay Başkanı Özkök, sıkıntılara karşın terörle mücadelenin özveriyle sürdüğünü söyledi Yetkileriıtıizkısddı HAKKÂRİ'DE TERÖR SALDIRISI Kışlaya bomba: 5 asker şehit Hakkâri'nin Şemdmlı ilçesındekı Sınır Jandarma Tabur Komutanlıgı'na düzenlenen bombalı sal- dmda 5 asker şehit oldu. Valılık, patlamaya per- sonelin kaldığı mısafirhanenüı bulunduğu soka- ğa konulan zaman ayarlı veya uzaktan kumanda- lı bombanın neden olduğunu açıkJadı. Bingöl'de de mılleUekıllen ölümün eşığinden dön- dü. Genç ılçesıne bağlı Servı beldesı yakınlann- da AKP Bingöl milletvekılleri Berdibek, Güler, Anık, Bingöl Valisi Avuç ve Emniyet Müdürü Gülnaz'ın bulunduğu konvoyun geçişı sırasında yolda mayın patladığı bıldırildi. • 6. Sayfada TÜRK BİRLİĞ1DÖNDÜ -Afganistan'da ISAF-VU Harekâtı'nı tamamlayarak Türki- ye'ye dönen biriik ve personel için 4. Kolordu ve Garnizon Komutanb^ı'nda karşılama töreni düzenlendi.Aileleriyie karşılaşan askerler duygulu anlar yaşadılar. B 4. Sayfada Terörü "Asnn en acımasız hastalığı" olarak niteleyen Özkök, "PKK terör örgütünün vahşetini ve acımasızlığını hep birlikte izlemekteyiz" dedi. Özkök, TSK'nin bölücü örgüte karşı mücadelesini "kısıtlanmış yetkilere" karşın özveriyle sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Hükümet Sözcüsü Çiçek, Özkök'ün "kısıtlı yetkiden" neyi kastettiğini bil- mediğini belirterek "MGK toplantısında bu konu açıklığa kavuşur. Eğer yürürlükte mevzuat açısından bir boşluk var ise bu talepleri değerlendire- rek zaten Terörle Mücadele Kanunu'nda bu düzenlenecektir" dedi. Genelkurmay daha önce de Terörle Mücadele Yasası'nı îngiliz yasası ile kıyaslamış, bu ülkenin düzenlemesindeki caydıncı maddelere dikkat çek- mişti. Aynca terörle mücadelenin eşgüdüm içinde yürütülmesi amacıyla Başbakanlık'a bağlı bir birim oluşturulması önerilmişti. • 6. Sayfada Terörün amacı panikyaratmak TSK'nin K. Irak'taki PKK varlığına yönelık tepkisi artarken örgüt, güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan saldınlannı sürdürüyor. PKK'nin son üç aydır kent merkezlerindeki saldınlan sivillere yöneliyor. Teröristler, Pendik'teki eylemde C-4'ten daha etkili A-4 patlayıcılar kullanarak yurttaşlar arasında panik yaratmaya çahşıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada Dava dosyasıyla ortaya çıkan kirli ilişkiler yumağının odağında bu kez bakan-bürokrat ve kaçakçı var Susurluk'tan sonra GebzeBakan Oğluna tİCaret dersl Gebze'deki akaryakıt kaçakçıhğına ilişkin dava dosyasına, bir bakanın kaçakçılardan oğluna ticareti öğretmelerini istediği iddi- ası yansıdı. Kamuda görevli en üst düzeyde bir bürokratın da akaryakıt kaçakçı- lannın işyerlerini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kaçakçılann, Gümrük Müsteşarlı- ğı'nın üst düzey bürokratlan ile gümrükleri gezerek "gövde gösterisi" yaptıkla- n belirlendi. Bazı gümrük görevlilerinin de kaçakçılarla ilişkiye geçerek terfileri konusunda yardım istedikleri tespit edildi. İLHAN TAŞCI'nın haberi • 4. Sayfada CHP: TelefOll kayitlan açiklansin CHP îstanbul Milletvekili Kemal Kılıç- daroğlu, akaryakıt kaçakçılığı dava dosyasındaki telefon dinleme kayıtlannda çok sayıda bakanın adının geçtiğini belirterek telefon kayıtlannın açıklanması çağn- smda bulundu. Yaşananlann "AKP'nin gırtlağına kadar yolsuzluğun içinde ol- duğunu" gösterdiğine işaret eden CHP'li Kılıçdaroğlu, eski Kaçakçılık ve Orga- nize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı'nın görevinden alınması- nın altuıda yatan nedenin de bu dava dosyası olduğunu belirtti. • 4. Sayfada ALMANYA'DAN SERT KARAR İslami okul kapaınyor Münih'te 23 yıldır faaliyet gösterdi- ği belirtilen bir Alman-Islam ilko- kuluna devlet desteğinin çekilmesi kararlaştınldı. Bavyera Eyaleti Içişleri Bakanı Beckstein, söz ko- nusu okulun taşıyıcısı konumun- daki derneğin arkasında Almanya tslam Toplumu'nun bulunduğunu ileri sürdü. îslam Toplumu'nun ise Mısır'daki "Müslüman Kardeş- ler" Örgütünün Almanya şubesi olduğu savunuldu. • 8. Sayfada • YEŞIL SERMAYE MAĞDURLARI AÇMAZDA • 4. Sayfada öOyıllık yas Japonya ve diinya bugün Hiroşima fela- ketinde ölen yüz bin- lerce insanı anıyor. ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. 6 Ağustos 1945'tebirAmerikan uçağı Hiroşima'ya dünvanın ilk atom bombasını bırak- mış, patlama- nın ilk anında 70 bin kişi yaşamını yitir- miş, on binlerce ki- şi de radyasyonun et- kisiyle ileriki yıllar- da ölmüştü. (AFP) ITHALATA IZlN YOLDA GDO'lu ürüne yasalkılıf GDO'lu ürünlenn ınsan ve çevre sağlığına etkilenyle ilgılı tartış- malar sürerken; AKP hükümeti, hazırladığı taslak ile GDO'lu ürünlerin belli koşullarla ıthala- tına izüı vermeye hazırlanıyor. EMİNE KAPLAN ANKARA - Genetıgı değıştirilmiş organizmalann (GDO) ınsan ve çev- re sağlığına etkilerine ilişkin tartışma- lar sürerken Türkiye'nin kapılan bu ürünlere açılıyor. Tanm ve Köyişleri UArkasıSa.8,Sü.3'te PROFESÖR BIÇAKLANDI Kapkaççı terörütstiklal Caddesi'nde Anadolu Üni- versitesi öğretim üyesi Prof. Va- rol Çanakçı'nın cüzdanı, Kum- kapı'da da bir Japon tunstin çan- tası kapkaççılar tarafından çalın- dı. Çanakçı bıçaklanırken Japon tunstin kolu kınldı. • 3. Sayfada MEMURA SEYYANEN ZAM GELÎYOR • 12. Savfada ÎNGİLTERE'DE INSAN HAKLARIRAFA KALKIYOR • 11. Savfada BENZINE ZAM • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK AB'ye Uyelik mi? Ne Avrupa Birliği ile ilişkiler, ne Güney Kıbrıs'ı ta- nımak ya da tanımamakla ilgıli tartışmalar, ne şu ne de bu... Toplum son günlerde iki konuya odaklandı. Konu- lardan bırı donla denize gırenler. öteki, pisuarlann Islam dinıyle çakışıp çakışmadığı, "mekrvh" olup ol- madığı... Çorum'un Iskilip ilçesi müftüsü, "ayakta işemenin MArkasıSa.8,Sü.l'de Bellekteki Hiroşima "Banş için" demışlerdi, oysayalandı... Banş için kıyım, banş için katliam, banş ıçın şıddet... Nükleer sılah tehdıdi, günümüzde hâlâ sürüyor. Hıroşıma'yı Bağdat'ta gördüm. Bağdat Hastanesi'nde yatan ço- cuklar uranvum vüklüydü. ZEYNEP ORAL'm yazısı • 15. Sayfada Barış Masalları "Bomba savaşı hızlandıra- rak daha çok sayıda insanın ölmesini önledi!" Ne çok duyduk değil mi bu tekerle- meyı? Ama Irak'taki "akılh bombalann" anısı bellekler- de tazeyken, "yaşam kurtaran bomba efsanesını(!)" yutmak eskisi kadar kolay olmuyor. ÎVtLGÜN CERRAHOĞ- LU'nun yazısı • 17. Sayfada RBahçe berabere Son şampıyon Fenerbah- çe 2005-2006 sezonunun açılış maçında karşılaştı- ğı Ankara temsilcısı Gençlerbirliği'yle 0-0 be- rabere kaldı. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşı- laşmaya taraftarlar bılet fiyatlannın pahalı olması nedenıyle fazla ılgı gös- termedı. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Diplomasi Tüccarlıksa Erdoğan hlasta! Başbakan Erdoğan, ıktıdara geliştnin ilkgünlerin- de diplomasının nasıl yapıldığını tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstermek için kolları sıvadı. Sık kullandı- ğı değerlendirmelerden bıri şu oldu: - Diplomasiyi tıpkı bir tüccar gibi yapacağız! UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog