Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CLMHURİYETVAKn adına İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim Yüdız # Yazıışlen Muduru Sahm AhıaslanGSorumlu Mudur Mehmet Sucu • Haber Merkezı Muduru HakanKara Istıhbarat Cengız \ ıldınm • Ekonomı Hasan Erış 0 Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dulkadır Yucelman • Makaleler Samı Ka- raoren 9 Duzeltme \bdullah Yazıcı 9 Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcısı Guray Öt YavınKurulu tlhan Selçuk (Baş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Ennç, Hık- met Çetınkaya, Şukran Soner, tbrahım Yıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. \nkara Temsılcısı Mustafa Balbav <\taturk Bulvan \ o 12^ kat 4 BakanlüJar Tel 419MJ20 ı 7 hat) Faks 419ME" • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zı\aBl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418^h • \dana Temsılcısı Çetın V. ığenoglu. tnonuCd. 119 S \ o 1 1 Tel W 1 2 11 Faks W 12 b \ntah a Temsılcısı \hmetOruçoğlııDemz\lah.Çelıkba) lş Mericezı Kat 6 Tel 0242 24800^ Faks 248^ 1 - # tdameMalıtşler Bulent\ener # Satış Fa- zılet Kuza 9 Cumhurnet Reklam • Genel Mudur Özlem Avden • Genel Mudur \ ardım cısı \azende Pal Tel (021212M 98"4 7 5 2^1 98 sı 82 Faks (0212>2M 9R 68 Rezer- \as\on (212)">12 0^05 Faks 212^138463 WvımlnM ^a»GunHabe-AjauB*une\avıııalık\Ş TurimuaCad '»41 Ca4alo4Ju14 J4tstanbul ?K "M6 Snfao « 4 > Ist Tel ( ' P ' P ) > Baskı MTfezGazaeDemBasm'ıavıncılılSaıııeTıc AŞ FanhMah HasanBasnCadSamamtaKanalkanbul Djgıünı Motez Da&tım Praıiama Sm. ' \ hal Tn \Ş 02i:ıM 8-. 5AĞLSTOS200'; tmsak 4 Gûneş < S7 06le H r Ikındı P 08 -\ksam20 26 \atsı 22 01 Dekolteye sınır geldi, ama insan sağlığı için Haber Merkezi - A\xupa Bırhğı'nden, uye ulkelerdekı barlarda çalışan kadınlara dekolte knten getınldığı bıldınldı The Telegraph gazetesının habenne gore AB tarafindan hazırlanan yeru bır duzenleme ıle kadın servıs elemanlannı "güneş, yanığına karşT korumak ıçın açık mekânlarda çalışan gorevlılere dekolte yasağı getınhyor Habere gore yonetmelıkte guneş "doğal radyas>on kaynağr olarak geçtı Guneşten korunma yasası, en çok bıra bahçelenyle unJu Bavyeralılan uzdu Bolgede bıra sen ısı yapan kadınlann geleneksel gıysılen olan açık yakalı, dar bellı ve goğuslen bellı eden elbıseler yonetmelık uyannca gıyılmeyecek Açıkhava Tiyatrosu, ünlü müzisyenin belleklerden silinmeyen eserleriyle çmladı Dostlan MelihKibar'ı andıAYÇATEZER uyyy, , BEN sızı TANIMAYRUM DAA !.. 7 Nısan 2005 tanhınde yaşamı- ru yıtıren muzısyen Melih Kibar' ı anma gecesı oncekı gece Harbı- ye Cemıl Topuzlu Açıkhava Ti- yatrosu'nda yapıldı Most Productıon tarafindan du- zenlenen gecede Erol Evgm, Nûk- het Duru ve Candan Erçetin, Ga- ro Mafyan yonetımındekı Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ve Korosu eşlığınde Melih Kıbar ve ÇiğdemTahı'nun şarkılannı ses- lendırdı Seyırcılenn tamamen doldur- duğu Açıkhava Tıyatrosu'ndakı konserde sanatçılar, Melih Kı- bar'ın vasıyetını anılanmıza, aşk- lanmıza sınmış şarkılanyla yen- ne getıreceklennı dıle getırerek Kibar'ı boyle bır geceyle anma- nın onlan çok duygulandırdığı- nı ıfade ettıler Melih Kıbar'ın fotoğraflarının da sahnedekı ek- randan gostenldığı konser, Kı- bar'ın enstrumantal bestelennın orkestra tarafindan çahnmasıyla başladı EN SEVILEN ŞARKILAR Ardından Nukhet Duru, Erol Evgm ve Candan Erçetin Hisse- HHarikalar Kumpanvasrru soy- leyerek sahneye çıktılar Melih Kıbar'ın kızı MerveKibarın da pıyanosuyla eşlık ettığı gecede sanatçılar 'Işte Ö\1e Bir Şey', 'lş- te O An Bir Fırtına Kopar', 'Bir Nukhet Duru, Garo Mafv^n, Erol E\gin \e Candan Erçetin (soldan). Balaşm Yetti Unutturmaya', 'Her şey Seninle Güzel', 'Bö>1e mi Ol- malıydT gıbı en sevilen Melih Kıbar-Cığdem Talu şarkılannı seslendu"dıler Nukhet Duru, 9 yıl once Kı- bar'ın kendısıne yollayıp "Etise- nin kemiği benim" dıye emanet ettığı vokalıstı Ozlem Uhısoy'u Melih Kıbar' ın bana yadıgân dı- ye sahneye çağırdı Duru. Llu- soy'la bırlıkte Kıbar'ın 'Kulak Ver ve Dinle' adlı şarkısını yo- rumladı Seyırcılenndezamanza- man şarkılara coşkuyla katıldığı konser, Melih Kıbar' ın Mastika yorumuyla sona erdı Haldun Dormen, Goksel Kortay, Hüha Koçyiğit, Turkan Sabancı, Fatih Altay'fc'nın da katıldığı gecenın so- nunda bu konsenn her yıl tekrar- lanacağı bıldınldı r Bazen kendınızde yaptığınız kuçuk değışıklıkler mesela yenı bır saç şeklı renklı bır kravat ya da kol duğmesı ne kadar buyuk farklar yaratır değıl mı? Tıpkı otomobılınız Ford Mondeo da olduğu gıbı Ford Mondeo nun yenılenen arka farlanyla gorunuşu yan çrtasız yenı govdesıyle profilı yenıden tasartanan on ızgarasıyla yuzu değıştı Sızın de Ford Mondeo ya bakışınız değışecek1 Bu guvenlı guçlu seçkın ve prestıjlı otomobılı sızı yansrtan tek otomobıl olarak gormeye başlayacaksımz Çunku o da detaylara en az sızın kadar onem verıyor Aynntılı bılgı ıçın Ford Dırekt Hattı 444 3673 ya da www ford com tr Koç Yeni FordMondeo Ford Otosan tarafindanrthaledılmektedır Tasarımı yaşamdan, guvenı teknolojıden Hakan Aysev Arjantin'dendaveî aldı Türktenora başrol Kiilrur Servisi - Dunyaca unlu tenor Luciano Pavarotti'nın oğ- rencısı opera sanatçımız Hakan Aysev, "Kral Kandaules Opera- a"nda rol alması ıçın Arjantın'e davetedıldı Dunyanın sayıh ope- ralanndan Buenos Aıres'tekı Te- atro Colon'da sahneye çıkacak olan sanatçı, yapıtta başrolu ust- lenecek Aysev 20 gunluk prova- lardan sonra 2,4,7 \ e 9 Eylul'de ızleyıcı karşısına çıkacak. Hakan Aysev, ılk defa tanınmış ve buyuk bır opera olan Teatro Colon'da sahneye çıkacağını soy- ledı Opera yetkılılennın Pans'te- kı ajansı aracılığıyla çalışmala- rını gorerek beğendıklennı an- latan Aysev, "Sahne alacağun opera, dünyanın sayıh 3-4 opera- sından biri Buyuk bir hey ecao." dedı "Kral Kandaules" adlı ya- pıtta dunyanın dort bu- yanından sanatçılarla aynı sahneyı payla- şacağını \ e tanınmış şef Gûnther Neuhold'un orkestrayı yonete- ceğını behrten Hakan Aysev, boy- le bır yapımda başrol teklıfi al- maktan dolayı buyuk bır mutlu- luk duyduğunu vıırguladı Kasım ayında da Lyon da "Ai- da" operasuıda Rademes rolunu ustleneceğını kaydeden Aysev, 2006 Aralık ayında Monte Car- lo'da Othello rolunde seyırcı kar- şısuıa çıkacağını belırttı Eşyalar haczedildi, mağdur turistlerfenalık geçirdi Beş yıklızlı tatil köyünde rezalet Yiırt Haberler Servisi - Bodrum un Gumuşluk beldesındekı beş yıldızlı Clup Sun Marıne Tatıl Koyu'nde per- sonele odeme yapılmayınca rezalet ya- şandı tcranın geldığı tatıl koyunde ya- tacak yer bulamayan bazı tunstler fe- nalık geçınnce hastaneye kaldınldı Cem Hakan Ozgün ve Şerif Ozgun kardeşler tarafindan ışlehlen tatıl koyu- nun tur acenteleruun, esnaf ve çalışan- lanna odeme yapmadığı ıçuı ıcralık ol- duğu bılduıldı Bır hafta önce borcu yuzunden elekt- nk v e suyu da kesılen tatıl koyunde de- mırbaşlar ıcra memurlan tarafindan haczedildi Ancak ışletme sahıplen, du- rumu çalıştıklan acentelere ve tur şır- ketlenne onceden bılduroeyınce rezer- v asyonlar geçen salı gunune kadar sur- du Tatıl koyunde çalışan veuçaydır uc- retlenm alamayan yaklaşık 45 ışçuıın de ış bırakarak oteluı bazı malzemele- nnı yağmaladığı ılen süruldu Işletme- cıler kayıplara kanşırken yaşananlardan habersız gelen yaklaşık 350 tunst, gor- duklen karşısında şaşkuılık yaşadı Tur acentelen tarafindan getınlen v e yaklaşık 1500 YTL odeme yapan tunst- lerden bazılan çevredekı otel v e tanl koy- lenne yonlenduıldı Ancak daha once tatıl koyunde kalanlarla bırlıkte 1500 tu- nst mağdur oldu Tunstlerjandarmaya başvıırurken bazılan da fenalık geçıre- rek hastaneye kalduıldı SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN .İngiltere, Yunanistan'ı Sattı mı?..." (Çağnşım/3. "...7O'lı yıllarda ol- duğu kesın, amatarıhını aynı kesın- lıkle soyleyemem, Nıyazi Ağbiy'le (Berkes) konuştuğumuza gore, yaz olmalı, çunku o Kanada dan Anka- ra'ya, ancak yaz tatıllenndegelebı- lıyon Bilgı Yayınevı'nın o tanhte Tu- nalıhilmı'dekı ofisınde, bırakşam us- tu, şundan bundan, edebıyattan ta- nhten, konuşuyoruz Ya ben soyle- dım ya o, -onun soylemış olması daha muhtemel - denıldı kı "-...Cumhurıyet donemi aydın- lannın en onemlı kusuru, ıhâta sahibi olmamalan; olayian, ge- niş açıdan, sözgelişi jeo/strate- jik, jeo/polıtık boyutlarını ele ala- rak, değerlendirmemelendir; is- tiklal Savaşı dahıl, bütün yaşa- dıklanmızı, Anadolu sınırlan ıçin- de, munhasıran bızi ilgılendırirmış gıbı değerlendirmeye çabalıyo- ruz..." O zaman da aklım buna yatmış- tı, bugun de yatıyor şu 'SuKan Vah- dettın'ın Hainliği'ı tartışması yok mu, bunun en guzel kanıtı' Bumu- muzun ucundan otesını gormuyo- ruz, çunku bakmıyoruz ) Zrto venizelos soyle, yoksa olursun!' (Tesbit/ 4" ıster ılkokul mezu- nu olsun, ıster fakulte mezunu, han- gı Turk çocuğuna sorsan, Istıklal Savaşı'nışoylebaşlatır Atatürk19 Mayıs 1919 tanhınde Samsun'a ayak bastı'. Işın burasında şek şup- he yok ya, sız hıç o tanhte, ulusla- rası konjonkturun durumundan, soz edıldığını duydunuz mu'' Sankı Sev- res Anlaşması'yla parçalanacak olan Osmanlı Imparatorluğu, ecnebı ul- keierle şu veya bu, hıçbır ılışkı ıçın- de değıldır, sankı etrafında olup bı- ten olağanustu olaylarla hıç ılgılen- mıyor, onlardan hıç etkılenmıyor Halbukı kım, neresınden, hangı goz- lukle bakarsa baksın, şu noktalan gormezden gelebılır mı'' 1/19 Mayıs 1919 tarihi, tesadüf bu ya, tam da Sovyetler Bırliği'ni yıkmak ıçın, Ingırtere'nın örgüt- ledığı 'Beyaz Ordulan'nın Kızılor- du tarafindan ınzıhama uğratldı- ğı tarihtir: General Denikin de ye- nilmiş, 'beyazaskerler' ve 'Beyaz Ruslar' paldır küldür Istanbul'a doluşmuştur. Başka bir deyışle, Londra'daki 'majesteierinin hükü- metJeri' ıçın, Sovyetier Birlığı, - ko- münıst de olduğu ıçın- 'uzerınde guneş batmayan ımparatorluğu' eskısınden çok daha fazla tehdrt edebılecektır; hele Londra'nın Kafkaslar'dakı kuçuk cumnhuri- yetlerı (Gurcistan, Ermenistan, Azerbaycan) denetimi attına aldı- ğı sırada, böyle bır vak'a, zıyade- sıyle tehlikeli, dolayısıyla duşun- dürücüdür... 2/ Tesadüf bu ya, Yunanis- tan'da cıddi bir bunalım yaşan- maktadır: bilindıği üzere, İngil- tere -daha doğrusu Lloyd Ge- orge- Anadolu'nun batısına • Arkası 8. Sayfada e-maıl:tılahan n isnetnet.tr http^/www.bılgıyayınevi.com.tr/aılhan Faks:0-212 / 26019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog