Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5AĞUSTOS2005CUMA 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GtNÜN FîLMLERİ Taş Devri 20.00 Star Güldürü /O) (The FBntstones) - Fred ve Barney. taş devri ' O ' döneminde yaşayan çok sıkı iki dosttur. Çalıştıklan taş ocağında işçiler arasında bır sınav düzenlenıı. Sınavı kazanacaklardan biri ocağrn yö- neticisi olacaktır. Sınavda Fred'in zorlandığını gören Bamey, en yakın arkadaşının sınavı kazanması ve işıni kavbetmemesi için ona yardımcı olur. Böylece Fred, suıavı kazanır ve şirketin başına geçer. Yön: Brian Lcvant. Oyuncular: John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis (1994 ABD, 91 dk). Asmah Konak.~ 20.30 Kanal D Dram (*•) Bahar. kansere yakalanmış ve durumugittikçe ^& ağrrlaşmıştır. Hastalığrndan habersiz, iş ve tatil amacıyla Seymen'le beraberNew York'a giden Ba- har burada kanser olduğunu öğrenir. Bu sırada ikili arasındaki yakınlaşma gıderek artar ve beraber bir ölüm kalım savaşı vermeye başlarlar. Yönetmen: Abdullah Oğuz. Oyuncular: Özcan Denız, Nurgül Yeşüçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar(2003) 21.05/TRT1/Çifte... Aynntı yanda ArkadaşınL.. 22.00 Kanalturk Güldürü ©(Born to Be Wild) - Margaret gorillere işaret diliyle konuşmayı öğreten bir davranış bilım- cısıdır. Oğlu Rick ise sürekli başını derde sokan bir çocuktur. Rick'in en son haylazlığından sonra an- nesi ona ilginç bir ceza verir. Her gün okuldan çıkük- tan sonra annesınin laboratuvanna gelip temizlik yapacaktır. Laboratuvarda bulunan üç yaşındaki Katie adlı eğitilmiş gonl Rick'i sürekli rahatsız et- mektedir. Yön: John Gray. Oyn: Will HoraefT, He- len Shaver (1995 ABD, 100 dk). 22.00 / CNBC-e / Sonsuz... Aynnt yanda Yddız ~ 22.45 Show TV Macera (Starship Troopers) - Uzaydan gelen yaratık- ların tehdıtı altındaki dünyanın kurtanlması içın bir gnıp askenn, gönüllü olarak verdiğı sa- vaşımın öyküsü anlatılıyor. Yönetmenliğıni Paul Verhoeven'in üstlendiği fılmin oyuncu kadrosu ise, Casper Van Dien, Denise Rıchards, Dina Meyer gibi isımlerden oluşuyor (1997 ABD, 129 dk). Kayıp Yokuluk 23.30 tv8 Gerilim ©(Lost Voyage) -1971 yılında SS Tampa adlı bir yolcu gemısi, New Jersey'den hareket ettıkten kısa bir süre sonra Bermuda açıklarında esrarengız biçünde ortadan kaybolur. Aılesinı SSTampa'da kaybeden Aaron, aradan 30 yıl geçmesıne karşın o- lay açıklığa kavuşmadığı içın mutsuzdur. Yönet- men: Christian Mclntire. Oyuncular: Judd Nelson, Janet Gunn (2001 ABD, 95 dk). Ustayönetimi ve başanlı oyuncularıyla dikkatçekenyapım, yönetmen BruceBeresford'un imzasını taşıyor Düzmece ölümün ardındaki giz TRT 121.05 Çifte Tehlike - Double Jeopardy / Yönetmen: Bruce Beresford / Oyuncular: Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Bruce Greenvvood, Jay Brazeau, Annabeth Gish, Benjamin Weir, Ed Evanko, Bruce Campbell 1999 Almanya, Kanada, ABD ortak yapımı, 105 dakika. TV Servisi - Aksiyon ile ge- rilimi ustaca harmanlayan "Çifte TehHke" adlı film, tek- rar ekrana geliyor. Sinemalarda "Cinayet her zaman suç değildir" sloga- nıyla gösterime giren filmin yönetmenliğini "Bayan Da- isy'nin ŞofSrü"yle tanınan Bruce Beresford üstleniyor. Başrollerini Tommy Lee Jo- nes ve Ashley Judd'un pay- laştığı filmde, kocasının gi- zemli ölümüyle yaşamı altüst olan Libby Parsons'un öykü- sü anlatılıyor. Libby Parsons'un mutlu bir evliliği, çok sevdiği bir oğlu, güzel bir evi ve parlak bir ha- yatı vardır. Ancak kocasıyla çıktüdan bir tekne gezisinde her şey tersüıe döner. Kocası Nick, gezi sırasında yaşanan kazada esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Cinayet suçlamasıyla tu- Bir kaza ile hayatı altüst olan Libby Parsons'un yaşadıklannı anlatan 'Çifte Tehlike', aksiyon ile geritimi ustaca harmanlıyor. tuklanan Libby, masumiyeti- ni kanıtlayamaz ve mahkum edilir. Libby, en yakın arkadaşı Angie'den kendisi hapistey- ken oğluna bakmasını ister. Angie de bunu kabul eder, a- ma bir süre sonra çocukla bir- likte ortadan kaybolur. Hapishaneden onlann izini süren Libby, sonuçta acı ger- çekle yüz yüze gelir; kocası ölmemiştir ve oğluyla yaşa- maktadır. Sonunda şartlı tah- liye ile serbest kalan Libby, tahliye görevlisi Travis (Tom- my Lee Jones) gözetiminde yaşamaya başlar. Artık Lib- by'nin tek bir amacı vardır o da, kocası Nick'i bulmak ve bu kez gerçekten öldürmek. Çünkü hiç kimsenin aynı suçtan iki kez yargılanama- yacağını biliyordur... Ustalıklı yönetimi ve oyun- cularının başanlı performan- sıyla göz dolduran filmi kaçırmayın deriz... HIZLI, DOGRU, TARAFSIZ HABERLER KANALTURK FARKIYLA ARTIK CEBİNİZDE kanalturkT U R K Y E • N I N T E L E V İ Z Y O N U ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). T U R K C E L L H I Z M E T www.siitAHjo.com 444 0 538 Sam Pechnpah 'ınfilmininyeniden çevrimi olanyapım, sürükleyici bir çalışma Hırsız kan-kocanın kaçışı I CNBC-e 22.00 Sonsuz Kaçış - The Getavvay / Yönetmen: Roger Donaldson / Oyn: Alec Baldvvin, Kim Basinger/ 1994 ABD yapımı, 116 dakika TV Servisi - Ünlü yönetmen Sam Peckinpah'ın başyapıtlanndan 1972 yapımı "The Getawa>-Sonsuz Kaçışı n ın 22 yıl sonra yapılmış yeniden çevTİmini izleyeceğiz bu akşam. Film usta hırsız Doc (Alec Bakhvin) ile suç ortağı kansı Carol McCoy'un (Kim Bastager) kaçış öyküsünü anlatır... Doc'ın hapishaneden çıkabilmesinin şartlanndan biri olan büyük bir soygunun ardından işler iyice arap saçına döner. Basit gıbı görünen plan suya düşmüştür ve çiftin kaçması gerekmektedir. Böylece "Sonsuz Kaçış" başlar... Peckinpah'ın filminde Steve McQueen, Aü MacGraw çiftinin kaptığı başrolleri bu kez Alec Baldwin-Kim Basinger çifti paylaşıyor. Ilki kadar başanlı olmasa da sürükleyici bir temposu var filmin. llk filme de ortak senarist olarak katkıda bulunan Walter Hiü, bu kez de aynı görevi üstlenerek asıl filmin etkisini yakalamaya çalışmış. Roger Donaldson ın bir Sam Peckinpah olmadığı gerçeğinin de bir kenarda durduğunu arnmsıyarak, 1972 yapımı filmin değeri bir kez daha ortaya çıkar. Yeniden çe\ximde tekniğin de yardımıyla sarkmayan bir anlatım kendini hissettiriryor, ancak ilk fihnin ruhunu yakalamak mümkün değil. [CNIS Ttirk 20.00İ Eğrisi Doğrusu TV Servisi - Tekrar bölü- müyle ekrana gelen "Eğrisi Doğrusu" programını, gaze- teci Taha Akyol hazırlayıp sunuyor. Doç. Dr. tljas Üzümün konuk olduğu yapımda, Kerbela'da Imam Hüse- yin'in nasıl ve neden şehit edildiği, Islam'da Sünnilik, Şiilik ve Aleviliğin ne oldu- ğu, Islamiyet'te Sünni, Şii ve Alevi kollannda siyaset anlayışlannın nasıl oluştu- ğu gibi konulara açıklık ge- tiriliyor. NTV 20.30 Melih Kibar'ı anma gecesi TV Servisi - "Yaz Zama- m"nda ilk olarak, ünlü bes- teci MetihKibar'ı anma ge- cesinden görüntüler sunula- rak, Candan Erçetin, Erol Evgin ve Nükhet Duru ile gecenin anlamı üzerine ger- çekleştirilen röportajlar ek- rana geliyor. Istanbul Büyükşehir Be- lediyesi tarafından hayata geçirilen "yazhk sinema ge- celeri"nden de kesitlerin y- er aldığı programı, Tuba Ünsal sunuyor. TGRTH. 22.00 Deniz taşımacılığı TV r Servisi - Söyleşi prog- ramı "Baş Başa"nın bu haf- taki bölümüne, RO-DER Başkanı Saffet Ulusoy ko- nuk oluyor. Mehmet Soysal'ın hazır- layıp sunduğu yapımda, Ro- Ro taşımacılığı ve deniz ta- şımacılığının Türk ekono- misine katkılan hakkında sohbet ediliyor. Program, Almanya'nın Hamburg şeh- rinden canlı olarak ekrana geliyor. TRT1 00.45 Akdeniz Geceleri TV Servisi - Müzik ve söy- leşi programı "Akdeniz Ge- celeri"ne bu hafta, Türk halk müziğinin sevilen isimlerin- den Zara konuk oluyor. Deniz Arcak'ın sunduğu yapımda Zara ile, yaşamı ve müzik çalışmalan hakkında sohbet ediliyor. Tv PROGRAMLARI İLAN TC BAK3RKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIRIN AÇIK AKTTIRMAİLAM 2004 378 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazüı mal- lar satışa çıkarümıştır. Birinci arttırma 17.08.2005 günü saat 14.00-14.10 arasında aşağıda yazılı adreste yapdacak ve o gün kıymetinın yüzde 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 22.8.2005 günü aynı yerde aynı saatler arasında ikıncı arttırma yapılacağı, şu ki arttırma bedeli- nin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevir- me ve paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu. mahcuzun satış bedeli üzerin- den ahnacak KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından gö- rülebileceği, masrafi verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinın isteyene gönderile- bileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarası ile müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur. Satış yeri: Tevfik Fikret Sokak No: 11 Haznedaı Gün- gören-Istanbul Lira Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikkri) 1.500.00.-YTL. 1 Mita marka KM 2030 model fotokopi makinesi 40.00.-YTL. 1 HP DDJ 840 yazıcı 200.00.-YTL. 1 3 M marka L75O model tepegöz 1.500.00.-YTL. 1 10 kva Inform marka güç kaynağı ve akü grubu 2.800.00.-YTL. 16 Vızzy bilgisayar takımı kasa monitör klavye mause. 225.O0.-YTL. 1 AOC-Apec bilgisayar takımı kasa monıtör-klavye-mause. 1.800.00.-YTL. 8 San Graup-Apexs bilgisayar takımı kasa monitör klavye mause. S.No 1 2 3 4 5 6 7 8.065.00.-YTL. Toplam Basm: 36659 TC ÜMRANİYE3.AS- ÜYEHUKUK MAHKEME- Sİ'NDEN EsasNo: 2005 431 KararNo: 2005 351 Mahkememize açı- lan isim tashihi davası- nın verilen karan gere- Davanm kabulü ile, Kastamonu ili, Cide ıl- çesi, Öğeçler Köyü nüfusuna, Cilt: 73, Ha- ne: 47, BSN: 74'te ka- yıtlı olan Temır Ab ve Gülnımet kızı 16.05.1982 doğumlu Döndü Çümen'in, Döndü olan adının De- niz olarak düzeltilme- sine ve nüfusa bu şekilde işlenilmesi- ne karar venlmiş olup ilgililerine ilanen teb- liğ olunur. 01.08.2005 Basm: 37023 10.40 Şaşıfelek Çık- mazı 12.20 Ne Se- nınle Ne Sensız 13.30 Lorenzo'nun Kansı 14.25 Belgesel 15.00 Kuzenlenm 16.00 Meraklı Momolar 17.00 Kasaba 18.10 Bızım Evin Hallerı 18.55 Tur- kiye-Belçıka Voleybol Karş. 20.50 Haber 21.05 Yabancı Film: Çifte Tehlike 23.20 KanıtPeşinde 00.45 Akdeniz Geceleri (03124904300). 11.45SanatGunde- mı 13.00 Eğıtım Dünyası 14.15 Eko- gün 15.35 Yurttan Haberler 16.45 Sanat Gündemı 17.40 Dunyaya Bakış 18.25 Denız Magazın 19.20 Belgesel 19.45 Şımdı Burada 20.05 Kent ve Kültür 20.30 Ne Yapıyorlar? 21.00 Okudukça 21.30 Dünyanın Türküsu 22.15 Kırmızı Hat 00.05 Rock Market (0 212 259 72 75). 11.00 Sahte Dün- yalar 13.15 Bızım Mahalle 14.45 Bere- ketın Adı Gap 16.00 Bır Kelıme Bır Işlem 18.00 Sesler, Zamanlar, Şar- kılar 18.30 Kadının Dünyası 18.58 TRT-3'e Geçış 19.00 Genç Kız Dün- ya Şampıyonası 00.30 Kapanış. 09.30 BizimSınıf 11.45 Dizi: Yarım Elma 13.30 Haber 13.45 Yerii Film: 17 Gecelerin Kadını " 16.10 Dizi: Sahra 17.40 Dizi: Gülbeyaz 19.30 Ana Haber 20.30 Yerii Film: Asmalı Konak... 23.15 Herşey Yolunda 00.30 Oyun Içinde Oyun 01.30 Kobra Takibi (021241351 11). a10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.30 Gün Ortası 13.30 Di- _»__ zı: Çocuklar Duymasın » l a r 15.40 Film: Ayşecik'le Ömercik 17.30 Dizi: En Son Baba- larDuyar 19.00 Haber 20.00 Film: Taş Devri 22.10 Renklı Hayatlar 00.30 Haber (0 212 448 80 00). , . . . . . _ , 10.10 UlusalFırsat İ U L U S A L 13.10 Müzik Pına- rı 15.10 Gençlık Cephesı 18.10 Av- rupa'dakı Türkiye 20.00 Kurtuluş Savaşı Öykülerı 22.00 Halk Unıver- sitesı (0 212 251 50 90). 11.15 Ruh ve Inanç 14.15 Sağ- lık Karnesi 17.15 i/ardiya 18.i5Ankara Kalesi 19.30 Haber 21.30 Kamuoyu 24.00 Ge- ce Ajansı '0 312 231 21 00). 10.00 Aşkım Benim 13.30 Dizi: Cennet Mahallesı 16.00 Mik- rofon Sende 17.15 Dizi: Hayat Bilgisı 19.00 Haber 20.30 Ah Kalbim 22.45 Film: Yıl- dız Gemisi Askerteri 00.45 Dizi: Kanunsuzlar 05.00 Film: Sisli Hatıralar (0 212 355 01 01). atv 10.45 Yaz Sabahı 13.00 Gün Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Dadı 16.30 Dizi: Ço- cuklar Duymasın 18.00 Dizi: Av- rupa Yakası 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Haber 20.30 Dizi: Naciye'yi Kim Sevmez22.15 A Magazin 23.45 Işın Show 01.35 Son Haber (0 212 354 30 00). 10.15 özel Sektör 12.10 IşYemeği 12.35 Afiş 13.00 Ajans 13.45 Spor 15.20 Özel Sek- tör 16.10 Parametre 17.20 Renk- ler 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 Eğrisi Doğrusu 21.10 Belgesel 22.05 Kameramla Tatilde 00.15 Afiş (0 212 413 56 00). 11.05 Dizi: TatılAda- sı 12.15TrendSağiık 14.30 Derya Gibi 15.30 Çızgı Film: Nınja Kaplumba- ğaları 17.00 Dızı: Conan 20.00 Ha- ber 21.00 Dızı: Gızem Avcısı 22.00 Muhteşem Ikilı 23.30 Film: Kayıp Yolculuk (0 212 288 51 52). Denızde Kaybolanlar 12.25 Film: Ispanyol Yar- gıçlar 14.30 At Yanşı 19.00 Başka Yerde Yok 20.00 Haber 20.15 Film: Erdem Savaşçıları 21.55 Film: Ofiste Parti (021233615 15). C 11.00 Hit Clip 16.00 Ferah Ferah 19.00 Gerçek Kesit 20.00 Haber 20.45 Dizi: Gerçek Kesit 22.15 Dizi: Gönül Kapısı 24.00 Gece Hattı (0 212 256 82 82). _ _ 10.30 Film: Kah- ı N raman Pilotlarl/ ~o 15.30 Film: Bir Yıldız Doğuyor 19.30 Haber 20.30 Sıradışı (0 224 331 70 00). 17.00 Interaktıf Haber 19.00 Gunbatımı 20.50 Dünyanın Ha- berlerı 21.00 Ne Var Ne Yok 22.20 Stratejık Rapor (0212449 07 00). 12.00 Fınans Cafe 13.40 Pıyasalarda Gun Ortası 15.45 Sektör Ra- poru 16.30 Son Baskı 18.00 Çızgı Film 18.45 Dızı: Seınfeld 19.15 Dızı: Malcolm In The Mıddle 21.00 Dızı: Gılmore Gırls22.00 Film: Sonsuz Kaçış 24.00 Dızı: Six Feet UnderfO 212 330 01 01). 12.35 Kuyrukluyıldız Darbesi 5.30 Bir Araba Yeniden Do- ğuyor 20.00 Denizin Kurtları 22.00 Sürüş Keyfi 23.00 Formula 1 'in Giz- li Dünyası ri (0 212 330 00 88). J 10.00 Dizi: Işte Hayat 14.00 Film: Seni Kal- . . . bimeGömdüm 16.00 KanaHUrK Ekonomı Gundemı 18.00 Işte Hayat 19.00 EvımızHoly- vvood'da20.00 Haber21.00 Dızı: Nı- kıta 22.00 Film: Arkadaşım Goril 24.00 Dizi: 6. Hıs (0 212 355 85 00). 13.50 Film: Bulut- ların Üzerinde 15.55 Yabancı Film: Kızgın Güneş 20.30 Yaban- cı Film: Baskı 22.15 Yabancı Film: Son Samuray (0 212 326 00 00). 11.30 Uz- man Go- züyle 12.30 Parantez 16.00 Focus 17.50Tekno- kolik 18.00 Haber 20.0080+1 22.30 TV Cambazı (0 212 465 79 49). 10.10 Yazhk Hayat 10.50 Lı- festyle 11.30 Yakın Yerier 12.20 üfestyle 12.30 Gerçeğın Ta Kendisi 13.00 Günün Içınden 13.35 Eko- nomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gundüz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haber- len 19.35 Gerçeğın Ta Kendisi 20.30 Yaz Zamanı 21.00 Futbol Mundial 21.30 Bun- deslıga: B. Münıh - B. M'Gladbach (Naklen) 23.55 24 Saat (0 212 335 00 00). YAZ ZAMANI Tuba Ünsal 20-30 BUNDES LIGA B A S L I Y O R 21:30 B.MÜNİH canh B. M'GLADBACH »TV www.nlvmsnbc.com YABANCI DİZİ: 2 1 : 0 0 Gizem Avcısı MUHTEŞEM İKİLİ N6khetDuruSCenkErs>n SİNEMA: Kayıp Yolculuk izelve ŞenayDûdek 23:30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog