Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2005 CUMA 12 EKONOMI BOISA 4 AĞUSTOS 2005 hstta ânceta En En Defcm A ğ r i t i Işten Ka*nş Düşjk Yükat Kapan; % Ort.%. Hacm AmrteillYO 39'a 39"a 4025 4000 Aogora AataCan» '340 ' 3 X -360 655 65a '3-0 "350 1330 1 45 13 40 142 13.50 65S /MnhttUnı AoUTeleta; HjUtrtoiDeÇ Afcrpiugı 1180 '1-0 1190 1170 42 "5 41 "5 4J25 43 75 495C 4925 5 0 T 5000 593 5'5 Abıyâ: «radokjCın AmdauBB 23» 136 425 12" to- 155 535 135 426 isc 129 IX 154 139 436 187 131 •04 •58 605 136 426 181 129 103 155 600 rattuSgaa AntT««r * * 3025 29 T 5 3'25 2975 236 236 2.45 24C 160 076 28' 0.83 O'S 076 •0 75 211 -086 234 101 550 112 1-57 6» 477948 33242 » a8'723 56592' 80324 6 72 253 3932 13 42 130612' 6.62 2J31122 678538 620.342 1329 - 4a 11&4 16C441 İ406 3195 "'3 5002 952091 56" 6937941 425İ48 915968 .. 2225360 29 77' 258 820107 773 J75 574 6"4 43C 2J0 27» 0 3 035 038 830 102 122 2J6 03' 830 342 125 282 03' «45 3.04 ' 3 ' 102 '55 592 . . 3063 9565296 2 41 4252.569 •"68 325452! 283 5100756 0 36 2'6146 - ABYJ 0n i AaüeGMYO 22.10 2210 2260 2240 AmaSoma VwsVaıOn 730 035 2'4 4JS2 rao •86 225 318 '35 093 2 '2 U 8 "80 166 223 316 0 57 220 406 22" 328 830 096 219 432 2.24 326 , MArrft** ' Baûmanto BasCteÇrarto > BacBUro* BerteTasD 3900 3800 3925 39İ5 306 296 306 3 02 225 4 76 223 264 318 2'9 472 221 264 31! 225 2.70 326 223 4'4 222 266 320 ) Baj*a$FuttûYaL | !*&*)*>*$ BokjÇ/nsctc •2.80 ygnJ3 28~5 1 41 215 Borrva'ap 1 ıc Bonsar wamesmanniQ-30 BorjurVat PE. Bcacfı ^ETI SdBTK Brasa 9ns BShr.»JeWı &merangYal Ot BuçeiıVara BuâÇcıenfc CMvOıym CejtaşMnnik ÇteBoya OSSPtıtas Ç4İB& £*•««vvnaş Çnvıtaş vrraa Dvt&iEl OncüDeiuıi DnzY* On OmzM* Dsıılı Can Dertaj'rta^ Demod DnaDn Ctea-OOrç Ojl»«u2C DoûvıBtfda Dogan Gazettc* DoSmHoUnc DobnYi)rHol ûoouş Olonrtft CuarDoğar 9 a n DyoBo» EcacMjY*. 6aota»Y*(>t EcactatıYaınr 0 M H O W Ç EgeEnclst? EgtGubre EgeSenmlc İ^EGSHoUnc 4 42 1 18 2 » 8450 2420 •04 1610 1 52 1430 272 464 072 124 845 322 5B5 24 "5 1060 305 '16 156 248 6 * 358 179 206 1'5 362 432 83 5C "20 39C 306 380 3.74 358 1 * «58 0i2 130 232 12" 384 296 112C 305 2'50 '30 D'6 046 066 023 097 2"2 1240 2 304 29 00 139 212 •03 1030 440 21500 116 288 85 30 2430 105 "610 15C 143C 2 '0 460 071 120 840 316 585 24 40 '030 780 109 156 248 6 X 360 206 115 348 430 3050 '22 388 306 3"8 3 70 364 133 464 0JC 428 229 •2' 3J2 294 1120 9-0 24 75 129 0 74 CS6 256 1310 320 3000 113 220 1 '1 '120 454 220K 12C 304 6"5C 2530 •09 1-60 •56 1460 2.86 468 072 124 86C 328 oOC 25 50 1090 820 ' 1" • jS 253 61 = 3^2 141 210 119 3 'Ç 434 B4 5C '32 404 314 382 180 3"4 201 4-8 052 438 236 13- 388 314 HM 935 2800 •32 0 76 100 2'4 12 40 304 3000 •42 2'4 105 1100 446 216 X 12C 302 96 0C 2510 •0' 1-10 15' 1460 2İ0 466 0-2 122 850 322 oOC 24 40 1050 '85 1 1' '58 252 60t> 350 180 2J7 11' 358 432 8150 'X 392 310 380 3 74 368 •99 466 052 432 230 131 384 296 11 -0 930 26 75 •30 0 75 0 97 266 . örosan EnpDnm Enu&da Eacai Canputtı S t G 1390 1330 14 70 625 625 640 655 6S5 670 113 117 •18 115 222 18 176 1 r 114 210 •81 1.80 122 1 17 220 189 '020 9"0 10 SC FnmFnK HnamYatOn Framtak " 5 0 6 X 665 113 177 '18 114 220 186 980 •7 70 236 496 154 620 65C 136 959 506 120 •C44 2J2 054 Ul -039 -0 42 4345 076 063 -313 256 435 0 " •093 ı'8 372 210 2-94 043 161 359 256 141 •0.94 248 -4 31 128 16' 217 056 C49 240 '39 D51 065 2=8 -0 43 •0J6 315 446 2"6 •273 432 180 153 •087 -0 90 9 41 303 131 22 43 782 095 2 - 402 •965 169 225 323 38 T! 303 225 4'4 223 267 323 1259 310 29 04 1 41 216 106 110$ 448 216 96 1 '9 2 9" 8 6 - 2480 10' 1709 153 14 42 280 464 0 " 122 8 5' 322 532 2430 '053 736 " 2 157 250 609 363 180 208 117 364 432 8223 728 337 310 38C 369 •36 4-0 0 51 434 233 129 385 101 1165 925 26 82 13' 075 4435093 2816T 2-55806- 12273 « 7 272923 3342336 168 064 256 65' snrs 1406101 15T 6 0-0 6425381 1841.861 124219 2622.601 29471 250.561 3522 090 19881 3S7 744 2166563 5168148 29182" 2270-34 2 8 T 8 3 413268 32-5893 2İ52S66 628663 7322064 1194112 834X7 ^ 2 " ' 2 6 9062" 1057 41' 42009 332.943 2115,862 '16240 326290 950964 12-1363 '42 338 685 '42 20£9 T 5 392446 •938.08' 96 758 3482538 5385 569 20M68 36327 212968 1738*39 181082" 611833 1 3 3 4 T 2580043 279135 599133 42 436'90 7518076 5804 " 7 55 42'104 774322 3 '54 861 915 024 432 0 t 655İ38 95565 3359.053 T 865 29&048 668265 135.6" FtrtOwsar Fnts^aKta F m t a n p S o n f 1800 1'4O 1620 " •• 233 233 242 5.00 494 504 <Si 152 ıJS 620 620 635 T030 "3500 "5600 "4O00 'i-o i;60 M I O 1100 r 1-4 '13 115 1'4 ' S&Kra>Scxrtf 11"00 11400 12100 H4O0 150 3.50 158 3.58 236 '25 !X 1 09 199 112 256 İ •29 -0.80 065 1439 633 664 V2 178 120 115 218 1£4 1C1- t7.82 23' Garart OzMOMYO O 294 125 735 GersnBeUıJı GkftaYat Kıttrıg 111 Gotiaş KuAnaA* ' 2 6 1. GooO-Year 1430 14 22 80 10" 1. 58 300 •28 815 112 201 113 268 115 114 132 129 1530 15.10 296 126 805 110 199 112 262 1.53 626 '4731 10 83 114 256 11729 229 346 296 0JO 063 092 -090 •2' 855 OtâreraBnL GmgSgortt Hıın)fitGz1 0»! ÎSb««Wr HasGMYO 280 223 262 C35 346 136 164 091 2 4 222 260 093 344 132 '62 030 08 173 '07 098 030 0İ1 173 106 096 3ü 109 284 228 2'4 036 352 135 165 095 083 176 '08 039 34a 55C0 10B 278 224 264 094 344 192 '64 095 0İ2 175 106 09' 336 234 270 238 134 093 -0 71 045 3'6 106 115 154 199 1 11 263 114 130 1509 106 2'9 124 26" 034 3 4" 193 164 093 082 175 > kB«as« işYalOrt 1 tosrr I Kattmrıl Kartemrt Karsaı Otoıiıalıv KasjTenstj Kaicnsar 3 20JOO 0022 5aO 3022 55C3022 550 00 ' 535X 163000 -6650C 1635.00 "35 " 6 0 750 0 c ; o x o c e o x 386 302 230 234 037 266 184 6'5 100 1B3 053 525 343 388 302 2 31 2W 037 268 4 Ü 680 100 103 0.54 53C 0'9 336 308 238 308 039 2'4 434 630 103 107 055 535 3-82 390 304 233 306 17530 170X -8C00 1"200 286 284 292 286 1 "2 3500 181 440 123 116 4393 •32 233 •0 0022.55000 '645 42 135 "49 5 4-10 19" 00 0.52 39' 304 234 302 036 2"0 4S9 683 101 105 054 3 29 58- 17462 238 087 406 103 0'5 121 •an 2J» 194 507356 138D66 14 991028 'U909 15 746706 3l"866 275570 3-3330 181.006 39232 35577 451'595 13671777 52"362 32CPS 439040 2013 7T) •ycios 11510535 8-236 • 786568 31'9934» 185072 10-6850 5'1i99 136165 299606 579444 5497 4 " 9504386 '4 448321 1121130 3319393 2'6989 406318 968905 552985 6450222 11136" 612262 2328.706 11183 »51 416619 150 384 1S85V 38a 09; 22550 •95SC5 70504 459 50385 3343324 358333 14 853227 11 429 4J8 2-3302 Si-1546 653206 8" 540 1519609 2915059 T 2 8 3625 3500 V25 35D0 486 474 492 Ka*jt3«a hntts KrfsaSAano Duxn436 266 1 T 4 74 -. İSZ 6-00 6.05 214 213 118 116 120 54D0 6150 6500 6250 422 414 476 .. 406 630 630 21' 214 2.56 112 114 434 258 112 LMt Dnsnar ÜOYaA laa} Yaz*m M YirazYa Ort UantnÇranto Mamans 4Jbrwj[Xjs 740 110 •350 3"2 144 426 840 740 109 1340 366 "44 422 845 2470 2430 26.10 25.50 T 7 5 7 5 5 11" 1 13 '4 00 1360 3 1 168 149 -46 43C 12* 950 223 Î45 •206 045 234 •046 3 0' 030 324 2JB 2T3 0*4 106 139 •047 1310 859 -047 0 9' 8 405 615 214 118 52 86 436 253 1'3 2551 753 1 1 ' 13 68 171 14' 426 919 2'2 2124 103 406-89" 2'5296 -.0792" 12287U 196 "9a "66330 " U ' l •67459 55875120 2166-9 243J07 526609 6583540 584673 la-2327 618.494 25483*3 885311 25104 7'5KB 901555 9 624 " 5 44303526 215659 "4314 Vergi yükleri hafifliyor. Hem gelir hem de kurumlar vergileri kademeli olarak indirilecek Vergi yasaları sil baştanANKARA (AA)- Gelır ve Kurum- lar Vergısı oranlannın 2006 yılı ba- şından ıtıbaren aşamalı olarak ındı- rilmesı planlanıyor. Gelır Idaresı Başkanlığı ıle Vergi Konseyı'nın te- mel vergi kanunlannı yenıden yazı- mı çalışmalan sürüyor Gelır, kurumlar ve vergi usul ka- nunlannın güncel hale getırılmesı \ e basıtleştınlmesı amacıyla başlatılan çalışmada önce Kurumlar Vergısı Kanunu değışecek. Kurumlar Vergısı Kanunu çalış- malan, eylül başından itıbaren hız- landınlacak ^'e yıl sonuna kadar da yenı düzenleme Mechs'ten geçırıle- cek. 2006 başında da uygulamaya konulacak. Daha sonra ıse Gelır Vergısi Ka- nunu köklu bır değışikliğe tabı tu- tulacak. .\rdından da Vergi Usul Kanunu, günün gereksınımlenne yarut \erır hale getınlecek Çalışmalara göre, Kurumlar Ver- gısi Kanunu'nun yenıden düzenlen- • Gelir ve kurumlar vergisi kanunlan büyük ölçüde değişiyor. Gelecek yıl uygulamaya konması planlanan değışıkliklere göre, yatınm ındınmlen bölge ve sektöre göre yapılacak. KOBÎ'lerın kurumlar vergisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak gelir vergisinde ilk etapta ücretlı ıçın herhangi bir ındtrim görünmüyor. mesı sırasmda, yüzde 30'luk oran değışecek Vergi Konseyı'nın, öne- nsinde, vergi matrahı 1 tnlyon lıra- ya kadar olan kurumlardan yüzde 15, bunun üzenndekılerden de yüz- de 30 vergi ahnması ıstendı. Bu önen, "KOBİ'kr için bir tanımla- nıaya gidilsin ve kurumlar vergisi oranı, KOBİ'kr için jüzde 15, bü- yük. işktmeler için de yüzde 30 ol- sun" şeklınde değıştınldı Ancak Gelır Idaresı Başkanlığı, kurumlar vergisinde ıkilı tanfeye. ciddı bır vergi kaybına neden olacağı gerek- çesıyle karşı çıkıyor Idare, hedef- ler doğrultusunda kademeli ındi- rimden yana Vergi Konseyı, halen yüzde 40 ola- rak uygulanan yatınm ındınmınde standart oran yenne, bölgeler ve sek- törler ıçın farklı yatınm ındınmı uy- gulanmasını önenyor. Malıyecüer de yatınm indinmınde farklı bir sısteme sıcak bakıyor. Kurumlar vergısı yemden düzen- lenırken yabancı sermayenın eleştı- nlenne neden olan çeşıtlı hükümler de değışecek Bu çerçe\ede, örtülu sermaye v e transfer fiyatlaması, ye- ni kanunda net bır şekilde yer alacak Yenı kanunda, örtülü sermayede emsal kavTamı açık hale gelecek, emsal bulmaya belırgın ölçüler ge- tınlecek. Aynı şekilde ortaklık ilış- kılen de daha net şekilde tanımla- nacak. Transfer fıyatlamasında da emsal bedel açık bır şekilde kanuna konu- lacak Fıyatlamada, OECD'nın getır- dığı standartlar, yenı düzenlemenın de esasını teşkıl edecek. Ucretüye indirim yok Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ar- dından yenilenecek olan Gelır Vergı- sı Kanunu'nda da oran ındirimı te- mel değışıklıklerden bınsı olacak. Gelır vergisinde ılk oran bilındiğı gıbı ücretlıler için >üzde 15'ten, dı- ğer mukellefler ıçuı de yüzde 20'den başlıyor. Bır yandan ücretlılere ek yük getınlmemesı dığer yandan ver- gi kaybına uğranılmaması ıçın bır sü- re daha çıft tanfe uygulamasına de- vam edilecek Ancak, 2006 başında yüzde 20'lık oranda az da olsa bır ın- dınm planlanıyor. Mahye Bakanlı- ğı'ndan bır üst düzey yetkilı, 2006 başında gelır \e kurumlar vergisi oranlannda da bır ındınm olacağını, her ıkı vergıde de bütçenın ve ım- kânlann el verdığı ölçüde bır ındınm düşünuldügıLu dıle getırdı. KOÇ BAŞVURDUĞUNU AÇIKLADI YKB nin devri haftaya Ekonomi Servisi - Çukuro\a Grubu'nun, mulkıyetindekı Yapı Kredı B'ankası (YKB) hısselennın Koç Fmansal Hızmetler'e devn ıçın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) öncekı gün başvurmasının ardından, kurulun bu başvuruyu haftaya sah ya da çarşamba günü ele alarak sonuçlandırması beklenıyor YKB'nın yüzde 44.53 hıssesı Çukuro\ r a Grubu şırketlerinin elınde bulunuyor. Bu pay ve TMSF'nın elindekı >aizde 12.89 payla bırlıkte toplam \üzde 57.42 YKB hıssesının Koç Holdıng ıle Italyan Unıcredıto'nun yan yanya ortaklığı olan Koç Fınansal Hızmeler'e satışı ıçuı 31 Ocak'ta hısse devır sözleşmesı, bu kapsamda yürütülen ınceleme ve görüşmeler sonucunda da 8 Mayıs'ta Çukurova Holdıng, çeşıtlı Çukurova Grubu şırketlen ve Mehmet Emin Karamehnıet ıle Koç Fuıansal Hızmeler ve Koçbank Nederland n.v. arasında nıhaı satış sözleşmesı ımzalanmıştı. -KOÛP 971 _ biRüGl 'PÎRİNÇTE ÎTHAL YASAĞISÜRSÜN' KO\-KOOP \ önetim Kurulu l >esi Cevdet Kocaman. Tarun ve Köyişkri Bakanhğı tara- nndan 31 Temmuz itibamla başianlan pirinç-çeltik ithalat yasağmın \ıl başuıa kadar sürmesi \e itha- latta da içalını şartı konması poütikasının sürmesi gerektiğini söyledl Kocaman. hükümetin. içalım şar- üna da>alj ve harnıan donemi ithalatyasağına dayanan, geçen yıl u>guladığı ithalat polirikasını sürdür- mesi haKnde, 200 bin tonluk pirinç ithalaOna da birkaç yü içinde gerek kalmavacağını bildirdi. (AA > TANIMIYORUZ AMA TtCARET YAPIYORUZ GüneyKıbrıs Rum Kesimi 'ne ihracatartıyor EkonomiServisi-Türkıye'nin dıp- lomatık olarak tanımadığı Güney Kıbns Rum Kesımı'ne yaptığı ıhra- caûn her geçen gün arttığı ortaya çık- tı. Reuters'ta yer alan bır habere gö- re, hıç ithalat yapılmayan ülkeye bu yılın yedı aylık dönemınde 5 91 mıl- yon dolarlıİc ihra- cat yapıldı • DİE'nin altı aylık dış De\let tstatis- ticaret verilerine göre, tikEnsmüsü'min Q ü n K j b n s , a ^ j altı aylık dış tıca- •, , , , *-,„ ret v enlenne gö- ^ y 0 1 1 - ^azıranda da 439 re, Güne\ Kıb- bin dolar ihracat yapıldı. ns'a mayısta 1 milyon, hazıranda da 439 bın dolar ihracat yapıldı. Turkıye Ihracatçüar Meclisı Genel Sekreten Emre Alkin, ıhracatı yapı- lan ürünlenn ağırlıklı olarak inşaat- la ılgılı çeşıtlı malzemeler, ışitme cı-2130 2110 2150 2125 133 59C O'S C42 17 4 070 1140 1130 1150 1140 191 "31 196 2625 25 75 26 "5 25 "5 135 TartHavaYo«ar TırtT UtaKoiMsncn039 040 0J6 070 3325 3300 340C 3400 950 945 955 950 332 056 | Ç 1 NuoGMYO ', ObnTıkai Otıutsa 382 QS6 2 "8 615 20SC 2030 1 79 1 "6 CvsaÇnentc OzFrareFaO. Parvaek-Madenc» $60 P*sar =erauen(Jda PeraYlCrt POttn Hmas PrarBVeJn PrarSu PraıSul PniKao 2. ULUSAL PAZAR C43 630 264 153C 1540 1531 '5- 150 ' 5 8 206 198 210 6150 6403 35C 3"0 410 470 li% 2640 '32 '36 093 282 2 T 288 234 1670 1680 17'0 1690 120 600 555 500 7 * 13JC 13 80 B35 450 278 931026 138506 89293 "96İ78 1120 406 2375301 16"2H 3225 3200 3125 3250 085 126 125 128 265C KO0 2675 8525 Yeni Ekonomi Pazarı 1940 1940 1970 1960 hazlan gibı tıbbı malzemeler, tems \e basketbol ayakkabılan ıle çeşıtlı spor gıyım eşyalanndan oluştuğunu belirtrı. Guney Kıbns'a Turkıye lı- manlanndan doğrudan ürün gitme- dığını anlatan Alkın, "Büyük ihti- malle bu ihracaü yapan şirketierin pek çoğuJnun \urt- dışı ofısleri vanür, bu ürünler söz ko- nusu ofisler üzerin- den pazarlanıpsaö- h\T)rolabilir''dedi. Türkıye'nindün- yarun her yerine uluslararası ticaret kurallan çer- çevesınde mal satma hakkı olduğunu hatırlatan Alkın, ülkenin adının Kıb- ns Cumhunyeh olarak değıl, Güney Kıbns olarak geçtığıni ve satışın doğrudan yapılmadığım vurguladı. SAS VE HSBC HOLDtNG tŞBİRUĞt YAPTI Kredi kartı hırsızlanna artıkgeçit yok MBttSZBAMUSIKURUUa CtBl 1 \BD Dolan 1 \Misttal\a Dolan 1 Danımarka Kramı 1 Euro 1 lngılız Stertını 1 isvıçreFrangı 1 !S\Ö; krenu 1 kanada Dolan 1 kuvevt Dınan 1 \or\e<; Kronu 1 Sud \& Rı\alı 11«1 Japon Yenı 1 ^ M i'mıl Şekelı DÛVİZ M 1 3089 10066 021616 16128 2 3236 1 0340 0 ru> 1 U"3 44450 0204^4 0 35004 1 m 1 3152 1.0132 02P22 16206 2 335 1 1040~ on:ı 1 0822 4 5035 020612 0 35067 1 1811 5AÖBT0SMO5 EFEKTİF 1 ^080 10020 021601 1611" 2 3220 10124 0T133 1 u"33 4 ru 0 20460 0 M'M 1 16% ( 2v«Q un; 13P2 10193 0 21—2 1 623ü 2 3392 10423 U r?63 İU863 4 5"11 020659 0 353^0 1 1856 lı 29<XıS Ekonomi Servisi - Dünyanın bır numaralı kurumsal zekâ (enterpn- se uıtelhgence) yazıhmlan firma- sı SAS ıle HSBC Holdıng, kredı kartı sahtekârlıklanna karşı kesin çözüm sağlamak üzere uzun dö- nemlıstratejıkış- bırhğı karan al- dılar. Ikı şırketın or- taklaşa geliştıre- ceğı yenı nesil güvenlik çözü- mü sayesinde hırsız, çaldığı kredi kartını kullan- maya çalıştığı ılk ışlemde tespıt edilerek kartı kullanması engelle- necek Böylece, bugüne kadar hır- sızlık sonrası önlemleri ön plana çıkaran güvenlik çözümlen en- düstnsınde, "teşebbüs aıunda tes- YATIRIM FONLARI • Yenı nesil güvenlik çözümü sayesinde hırsız, çaldığı kartı kullanmaya kalktığı işlemde saptanarak kartı kullanması önlenecek. ph" dönemı başlayacak Global bankacılık endustrisının, kredı kartı sahtekârlıklan ve hır- sızlıklan nedenıyle yılda 2 mılyar dolan aşlan zarar gördüğü tahmuı edılıyor. Kredı kartı sahtekârlan, fınans endüstn- si tarafından ge- liştırilen bütün çözümlere kısa bır süre sonra uyum sağhyor. Sorun ancak hırsızı. kartı ılk kullandığı satış noktasında (POS) tespıt eden bir uygulama ıle çö- zümlenebılıyor. Yeni nesil çözüm. SAS'ın gelış- mış iş zekâsı teknolojılen ıle çıp ve PIN numarası gıbı endüstriyel ön- lemlen entegre edecek. YORUM ÖZTÎN AKGÜÇ Sümerbank Silinmez Maliye Bakanı Sayın K. Unakıtan bır ovünme duygusu ıle belkı de güç gösterısi olarak "Sümer- bank'ı bitirdik, Sümerbank'ı tanhten sıliyoruz, elın- de kalan birkaç parça gayrımenkulü de sataca- ğız" diyor. Sümerbank, tesislerının kapatılması, gayrımenkullerinin satışı iletarihten silinemez. Sü- merbank, Türkıye'nin sınaıleşmesinde tarihi yeri- ni almıştır. Sümerbank, sınaıleşmede bir sembol, Turkıye Cumhuriyeti'nin bır markasıdır. Belki de AKP iktidarı, Cumhuriyet'in bır sembolünü, bır markasını daha yok ettığını sanarak, bunun haz- zını, onurunu yaşıyor. Sümerbank hakkında bilinenlerı özetle yineleye- yım. Sümerbank, Türkiye'de sınaıleşme sürecını başlatan l'ıncı Sanayı Planı'nı gerçekleştıren, sa- nayiyı Anadolu'ya yayan kuruluştur. Sümerbank doğurgandır. Yalnız tekstil, den sanayıı değıl, kâ- ğıt, demır-çelik, gübre sanayilerini de Sümerbank kurmuş, bırçok sanayı dalının da çekirdeğını oluş- turmuştur. Sümerbank, 1980 öncesi, müesseseleri, ışti- rakleri, 400'ü aşkın satış mağazası ve bankacılık faaliyetı ıle belki de Türkiye'nin en büyük holdin- gi iken, 1980 sonrasının ulusal olmayan, bilgi ve etik özürlü, Türkiye ekonomısının omurgasını kır- maya yönelik sözde özelleştırme polıtikası yafta- sı altında, kotü yönetimlerle çöküntüye sürüklen- miştir. Kârlı, kaynakyaratan, ihracat yapan, en az 45-50 bın kişıye doğrudan istihdam sağlayan, yarattığı katma değen yüksek bır kuruluş, bırtür öç alma duygusu ıle sadizm olarak tanımlanabi- lecek bir davranış ıçınde adım adım yok olmaya itilmiştir. Atatürk'ün kurduğu, TC'nın yüz akı bir kuruluşu daha batırmanın adeta sadistçe zevki yaşanmıştır. Sümerbank, Turkıye ekonomi tarıhınde Türki- ye'nin sınaıleşmesinde sılınmeyecek bıçımde ye- nni almıştır. Sümerbank, yalnız Turkıye ıçın değil, dünya ıçın de bır örnek olay olmuştur. Daha önce de bır kez yazmıştım. 1961-1962 dönemınde ABD Pırtsburg Unıversıtesfnde Ka- mu Yönetımı ve Uluslararası llışkıler alanında ıkti- sat ağırlıklı olarak lısansüstü eğıtim yaparken, ka- mu teşebbüslerıyle ılgili bir kurs almıştım. Kursta temel kıtap, lngılız ıktisatçı Hanson'ın kamu teşeb- büslerıne ılişkin eserıydı. Sümerbank, başanlı ör- nek olay olarak krtapta yer alıyordu. Sümerbank'ı bır de ABD'de yabancılann ağzından bir kez da- ha dınlemıştım. Sümerbank, dunya kamu teşeb- büslerı yazınında yer almış bır kuruluştur. Bu ne- denle sılınmesı olanaklı değıldır. Hadı Türkiye'de sildık dıyelım, dünya KİT ve ekonomi yazınından nasıl sıleceğız? Güngör Uras, 29 Temmuz 2005 tanhlı Mıllıyet'te Sümerbank konulu köşe yazısında, Sümerbank'ın terk edilmış, metruk, yan yıkık tesıslerinı gördük- çe, Manısa fabnkasında olduğu gibi, ınsanın içi- nin cızz ettiğıni yazıyordu. Sayın Uras'ı anlıyorum. Benım de ıçım cızz edi- yor. Beni üzen başka bir nokta, halkımızın tepkı- sizliğı. Bu müesseseler büyük özverilerle, sanayi Anadolu 'ya yayılsın, Anadolu'da sınaıleşme hare- ketı başlasın, genış kıtleler doğrudan ya da dolay- lı olarak ış, aş bulsun dıye kurulmuştur. Halk, es- kı Sümerbank çalışanlan, bu yıkıma sessız kalıyor, belkı bazı ayartılara, kandırmalara kapılarak yıkı- cılara oy bile verıyor. Bır ülkenin gerçek zengınliği de, yoksulluğu da ınsanı. Insanımızın davranışı, aldırmazlığı, yıkık, metruk tesıslerden daha fazla acı veriyor. Sümerbank, Türkıye'nin ekonomi ve sınaıleşme tarıhinde, dünya ekonomi ve KİT yazınında ornek bır olay, bır marka olarak yenni almıştır. Kimse silemez. Ancak 1950'den sonra Türkiye'nin siyası tarihine bır göz atacak olursak, çoğu Maliye Bakanı'nın adının dahi anımsanmadığını, belleklerden sılındiğınr, bırçok siyasınin de tarıhın karanlık kuyusunda yer aldığını görüyoruz. Sümerbank silinemez ama, Sümerbank'ı sılmeye çalışanlar, zamanla silınir. Istifa eden genel müdürden ERDEMİR kîtabı • EREĞLİ (AA) - Zonguldak'ın Ereğlı ılçesınde kurulu Ereğlı Demır v e Çelık Fabnkalan (ERDEMİR) TAŞ Genel Müdürlüğü'nden ıstifa eden Kenm Denışoğlu, "ERDEMİR'denkendı ısteğimle ıstifa ettım. herhangı zorlama söz konusu değildır" diye konuştu. Den işoğlu veda konuşmasında, "Fabnkada edındığim bilgi ve birikımımı kıtap halıne getıreceğim ERDEMİR'ın ülkemızde kalması önemlı şeylerden bınsıdır Özel kanun şeklı devam etse daha ıyı olur dıye düşünüyorum" dedı. Ereğlı Gazetecıler Derneğı Başkam Necatı Günay, daha sonra Dervışoğlu'na bölgeye katkılanndan dolayı plaket \erdi. 4 AĞUSTOS 2005 FonAâ «TİPİFOtUR Dunkü Fıyat Fwk ton Adı Ba"tAJ3C DûifcûFtyat Fark FonAdı Dûnkû n y ı t üTft}, &"P*o. Yor M. 10i& orst. 302594" Ç»PRAZ KURLAR ' ABD Doian 60547 12638 •1135 1.2153 6380" 37505 1Eım 1 İ«ıq S UlMJt bııuta Knm IflfiptFnagı JaımriHiı Kıımlı Dolan Norvsç Krnıı S AntRnf.il •2322 UODtlan " 5 J «OO«lan ). 3 42^2 ABO Oalan Borsa 8ERBEIT PİYH» (YTL) ALJŞ SATIŞ ABDDoian 1 3 1 X ' 3 ' t ' km '616C 15220 hgizSHn L 3 X im tsnçreFtangı 1 3 10420 MÂyarMta 18.» W CmJUta 12130 12i» SECELİI f l l l l i l , 1Gjılu»fiecc ' i fKrıltfHepc 'i 26 ]2S3 Cİ553-Î 03224-4 3328801 3 ['8932 >cıarl^JX HS8CY1AJ30 Iit^mt [52* 0İ1* 151* 050* 049* 315* 3 49* _ , . . _ 132«" 0.48* •fwSı D»Jlst 20 »EcrYat 721062- m * Caram Bar ıAJ U30 JF22H 0.4i* »adbarnAİS 3- 3T58 345*- ^Ban;*,**™ Î00"5" J ) 3 > 103315- 1010653 1015093 Koçoorlı BCTiMe l * t e e rtlıte CYa- L*Hsse ebaı*ıtee 's Bsr(( Inj hsss fffiAss Den±ar'« A s TSKBJAjHısse 0015250 5.023583 002431a :«63 095349 0016347 •6'J5634 0!T8W 306449 1 302-593 54113 B* EıorMa'lAıKarra ZraBUjra -ransYîKKa-a « Y A K â C654! 0024/'3 003-930 13484-82 JCTB C301M CW"2 0139291 0225552 0332153 3I3SF "5858S 3D3"S32 '233784 •E45595C DJ312 7 83 O03"98£ O0293*b 3222630 03K3661 3158SI- Koça. lAı 3W Ba*. 100 & t O029868 GbW*n)»(U100 0014933 D t A u ™ 11022-34 « t s n . a Ecacoaş f Ka-a I 05* 057* 0 İ 8 * 35-* 338* [38* 03 7 * 035 •İ6* •00* 094* 3M* [53* 148* 041* 035* 0.35* 0J2* [ 2 ' * 019* Oi 7 "ı. 338* 0J31O20- 523323(3 '0.010526 20X"îl9 33813'4 0255465 C5T654 37S4795 lı"0933 0111526 IBıDet 0013»! Fark FonAdı 3»* 3«* [03* cce* 103* 053* 032* 3 2 * 100* DünküFiyat Fark BraerjBıJoı S t o B aiaiK 0*Fcnsr 3.8152S -052* F-ars -B-iE _k- H.Ü1S135 D ş ' * Wen Dec E Lfcr [013337 3toMBJ 1026-54 00139 sBarKÖhlKt 26240-3 TSKB aLwt 335C548 SjıteMenBLıct 3.IT4815 r -rsre E Ar :21J693 fapKradıYaBllKt 0635292 eSla[BG Ekrc«ıBC^ 5G525J 15690* 062% 060% Gjfa*B»'_Rlı» 4j"5834t SvraSi9.BUa 02225M ESJot 3 [-2565 I 0T7O-2 ıC [029653 t [017745 teBar*BL« 130ae 1sloftâr* IE 1 Utc .co m 004* 004* 304* 1M* [04* 003* OtB* 003% Q33* 333* 3C3* [03% 103* 003* 0B3* 0B3* 003* 3C3* tlB% [03* 103* OCG* 003* 333* 303* IC* 303* C03* 003* 033*- 003* 333* 333* 3İSS* 003* C03* O E * Offi* OCB* 332* 002* 032* 032% 0B2% . . . 101% 0İ12936 0-01* 023903 001% 136% «akıSaıkâBLjuaeAnaçıTÎMiOK l " * b Bate f ı TıB QRC Embcrdl 0 309369110* Tırtstar«BTB 0012538 010* 4J4a*İTaM 552136C 009% "s>aiBTaw 336"« 336* " " " JC4?9 138* ."•_"." [ » * unau ue* 306C512 5062849 cceo'io an.'lEoıo 0319313 30'j302i OÜ1O736 3f 1r Ş î T Î O O i " * 3İİ64-6 KENOEKS 601684 0 1 2 * 356147 S . C * 841392 0 0 4 *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog