Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURtYET VAKFI adına tLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı tbrahim Yıldız # Yazuşlen Mucluru SaKm AlpadaD#Sonımlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara tstıhbarat Cengiz Yıldıran • Ekonomı Hasan Eriş 9 Kültur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadir Yücelman 9 Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Bugra • Yun Haberlen Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güray Öt YayınKurulu tihan Seiçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Ennç, Hlk- met Çetınkaya, Şukran Soner, tbrabim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafî Balba\ Maturk Buhan No 125 Kat4 Bakanlıklar Tel 4195020 C hat) Faks 419502 7 • Izmır Temsılcısı Serdır Kınk, H ZrjaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çetın Y ıgenoğlu, InonuCd 119 S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 \nlal>a Temsılcısı AhmetOnıçogluDenızMah.Çelıkbaş iş Merkezı Kat b Tel U242 2480u:T FaKs 248~Sı~ • tdameMalıtşler BülentVener • Satış Fa- zılet Kuza 9 Cumhurnet Reklam 9 Genel Mudur ÖzlemA>den 9 Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74-75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasyon.t212ı5i;05 05Faki 212 513 84 63 ^en]GunH2fcer*^naBasum:'ia)ii]cıJık\Ş TurtflagıCad '941 CagUoghr*4334!sai]bul PK.246 Sukea 34435 la. Td |O l 212l5I20'05(201«lı Paks (02121 M38"< 95 Ya>gm suretı\s™ Buin MakKGazacDemBasımYa>TnnlıkSan.verıc AS FanhMah HasmBasnCjdSanıandnnltarallstanbul Dtjmm MafazDagmmPaartamaSaiLveT»: 4.Ş n w » cumhunvet com tr 4AGLSTOS2005 Îm:>ak4 11 Guneş 5 56 Oğle 13 17 rJundı 17 09 Akşam 20 2" 7 Yatsı22 02 Her mevsim tatil HaberMerkezi-Tunstler, sadece denız-kum- guneşle sınırlı tatıllerden uzaklaşıyor Tatılını geçırdığı bolgede tanhı ve doğal guzellıklenn de bulunmasına ozen gösteren yerh-yabancı tunstler farklı seçeneklere yonehyor Kasta- monu da bu bolgelerden bın Tunstlere her mevsim tatıl yapma olanağı sunan Kastamonu kışın kayak merkezlenyle, yazın ıse mımansı ve doğal guzellıklenyle ın- sanlan kendıne çekıyor Kastamonu'dakı Mo- untaın Resort de bahar ve yaz aylannda doğa âşığı tatılcdere hızmet venrken kışuı kayak me- raklılannı ağırhyor Otelın Genel Muduru H tsmail Kırkbeşoğlu "Bölgemiz ilgiyi hakediyor. Her kesim için büyükolanaklar sıınmasına kar- yn Hgaz'ıyrterim-ptanıtamıyonr?" deHi întemet adresı vvvt-M ılgaz com tr • Tiirk halk müziğine çoksesltök katarak adlannı beüeklere kazıyan, Türkpop müziği ve klasik Türk müziğine de çağdaşyorumlar getiren Modern Folk Üçlüsü 35. sanatyıhnı kutkuh. Önceki akşam Harbiye Açıkhava Ttyatrosu'nda sevenleriyle buluşan üçUinün gururgecesi, sanatyaşanüan boyuncayottannın kesiştiği sanatçı dostiannın katüımıylayüdızlar geçidine dönüştü. Brillant Dadaşova, Ali Kocatepe, Doğan Canku, Ayşegül Aldinç, Esin Afşar, Durul Gence, Ahmet Kurtaran, Selami Karaibrahimgil (soldan). (Fotoğraf: FATİH ERDOĞDU) Modern Folk Üçlüsü Harbiye Açık hava Tiyatrosu'nda verdikleri konserle 35. sanat yılını kutladı yansının öyküsüSEÇİLTÜRESAY Modern Folk Uçlusu 35 yaşında u Biz68Ku- şağı'nın Ataturk'ün izinde yürinen ilerici genç- lerivdik" dıyen Doğan Canku, Selami Karaib- rahimgil ve Ahmet Kurtaran 1969 yılında bır araya geldı Grubu kurmadan once tek başlan- na Latın, ABD folk muzığı gıbı turlenn ornek- lennı seslendıren uçlu, Doğan Canku"nun halk muzığı araştırmacısı babası ŞerefCankunun teş- vıkıyle Turk halk muzığı eserlennı çoksesh ola- rak seslendırme karan aldı Ankara'da, Erkan Özerman'ın ışlettığı bır gece kulubunde karıyerlenne başlayan gru- bun adım, bırlıkte sahneye çıktıklan Esin Af- şar koydu Modern tınılarla seslendınlen Anadolu ezgı- lennın lıste başına yukselmesı ıse, grubun yol- lannın menajerlıklennı ustlenen HıncalUluç'la kesışıp Istanbul'a gelerek ılk albumlen "ABPa- şa"yı hazırlamalanyla oldu O gunden sonra Modern Folk Uçlusu'nun sağlam temellere da- yalı olan müzık kanyenndekı başan grafığı hıç ınış seyn göstermedı Grup, halk muzığı çalış- malannın yanı sıra çocuk şarkılan besteleyıp soy- ledı, klasik Turk muzığı ve Turk pop muzığıne çağdaş yorumlar getırdı Nükhet Duru'yla ka- tıldıklan Seul Şarkı Yanşması'nda "eniyiper- fonnansödühl"nualdı Karaibrahimgil, bakan- lıktakı gorevıyle tunzm alanında hızmet vere- rek, Kurtaran başanlı bır dış hekımı olarak, Canku ıse medıtasyon konusuna eğılerek mu- zık dışında alanlarda da kendılennı kanıtladı Turkıye'yı 37 ulkede 350'nın uzennde konser vererek temsıl ettı Ve, bırbırlennden kopma- dan 35 yıl bır arada kalmayı başaran Modern Folk Uçlusu "yıflann eskitememişliği"nı once- kı akşam, MostProductıon'ınbuyıl 16 kezdu- zenledığı Açıkhava Konserlen kapsamında ver- dıklen bır konserle kutladı Şef Orhan Şalhel • Grubun 1978 yıında, en ıyi performans ödülünü kazandığı Seul Şarkı Yanşması'na bırlıkte katıldığı Nukhet Duru eskı dostlannı yalnız bırakmayan sanatçılar arasındaydı. D|uru ve Modern Folk Üçlüsü 'Dostluğa Davet' ve 'Takalar' şarkılannı bırlıkte seslendırdıler. yonetınıındekı Istanbul Devlet Senfonı Orkest- rası ve Korosu eşlığınde sahneye çıkan toplu- luğu, Hıncal Uluç'un Cahh SrtkıTarancı'nın dı- zelennden alıntı yaparak "yolım jana" olarak betımledığı 35 yılda yollannın kesıştığı dost- lan yalnız bırakmadı Hıncal Uluç, Tlmur Seiçuk, Esin Afşar, Ay- şegül Aldinç, Nukhet Duru, Ali Kocatepe, Er- kan Ozerman, Azen şarkıcı Brillant Dadaşova, Durul Gence, tzzet Öz, Mehmet Ali Birand. bır donem produktorluklennı yapan Bülend Ozve- ren ve TRT'de bırlıkte çocuk programı yaptık- lan Tekin Özertem Modern Folk Uçlusu'nu gu- rur gecelennde yalnız bırakmayan dostlan ara- sındaydı Sanatçı dostlan sahneye gelıp bır-ıkı şarkıyı bır arada soyleyerek eskı gunlen anar- ken "Takalar", "Istanbul", "Aynhk", "Kara Toprak"ın aralannda olduğu onlarca şarkıyı dınleyen bınlerce kışı unutamayacaklan saatler geçu-dı Konserde, muzığın gelışmesımn gereklılığı- nı ıfade ettığı sozlen Kerim Afşar'uı sesınden yayımlanan ve grup tarafindan muzıkten son de- rece ıyı anlayan bır devlet adamı olduğu vur- gulanan Ataturk'ün çok sevdığı Rumelı turku- su "Bülbülüm Alûn Kafeste" de enstrumantal olarak seslendınldı Pıyanoda Orhan Şalüel'e eşlık eden klarnetçı Hiisnü Şenlendirici buyuk alkış aldı Gorunen o kı, açılışta, ılk albumlennın oy- kulennı anlatan ve Hıncal Uluç'un deyışıyle tı- can bakış açısı gutmeyen uçlude dunden bugu- ne en onemlı fark, geçmışte ayakta şarkı soy- lerken gunumuzde oturarak şarkı soyluyor ol- malanydı 5 uzunçalar, 14 45'lığı, 4 CD'sı bu- lunan Modern Folk Uçlusu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ılk gunun heyecanıyla geçen 35 yıla meydan okuyordu Yolun yansının oyku- sunu başanyla anlattılar Sıra ıkıncı yansımn, başka deyışle 70 yılın oykusunde .. Sen ikı kışılık bir kanepeyken, istersem dınlenme koltuğu, ıstersem koşelı oturma takımı ya da bıryatak olabılır mısın 9 Evet. Vano Kanepe evmızde yeni standartlar Bır kanepen n dınlenme koltuğu ıkı parça daha ekledığınızde koşelı oturma takımı ya da ıkı kışılık bıryatak olabıleceğını duşunmuş muydunuz 9 Bız duşunduk Sıze en yakın Arstıl mağazasını oğrenmek ıçın ULA1 808
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog