Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2005 PERŞEME 18 SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr 1-0'ı buldu, Rum takımma ecel terleri döktürdü, ama son düdük çaldığmda Avrupa'ya veda etti Haykıramadı Karadeniz...Trabzonspor: 1 - Anorthosis: 0 STAT: Avm iker (Trabzon) HAKEMLER: Cerald Lehner 15). Raımund Buch (5), Andreas Lambert (5) (Avusturya) TRABZON: Jefferson (6), Emrah (4). Erdınç (4) (dk. 70 Özgür), Eller (6). Celaleddm (4), Adem (3) (dk 46Siehmet Yûmaz 5), Hü- se\in l4), SzymkoMiak (6t, Volkan 14) tdk 58 Lee Young4), Gök- deniz (3), Fanh Tekke 16), ANORTHOSİS: Gıorgalhdıs 14), Poursaüidıs (4), Katsavabs (6), Loukos (5), Hash (6), Haber (6). Xıçolaou (6). Marangps (6) (dk 57Kmkladze5), Tsuaishvili 15). Kelsbaıa (5) (dk 66Konstantınau 5), Frousos (5) (dk 75 Kenioıs) GOV.Dk 40 Fanh Tekke SARIKARTLAR: Emrah (Trabzonspor). Gıorgalhdıs, Frousos, Haber (Anorthosis) KIRMJZIKART: Dk. 74 Katsavabs (Anorthosis) HAYRİGÜNER TRABZON -Trabzonspor'dan bu kadar. Bordo - Mavıliler, Şam- pıyonlar Ligı ıkinci ön eleme tu- runda Kıbns Rum Kesımı'ıun Anorthosis takımını 1-0 yenme- sine karşın Avrupa deftenne son noktayı koydu. Maç öncesı politik gerilım ya- ratılmaması ıçın çaba harcayan Trabzonspor bunda da başanlı oldu. Ya maç? Sormayıngıtsın... îlk 10 dakikada kanat bindırme- Ieriyle gol arayan Bordo - Mavi- liler, daha sonra anlaşılmaz bir şekilde durdu ve 'biunçsizce'atak ürettı. Gol yemeden 2-0"ı bulma- sı gereken Karadeniz temsılcisın- de dakikalar ılerledikçe süurler genldı. Ancak 40. dakikada gelen gol, Trabzonspor'u kendıne getirdı. Sağdan Go'kdeniz'ın ortasına Fa- tih Tekke kafayı vurdu. Kalecı Giorgallidis, ağlara gıden topu ız- lemekle yetindi. llk yandakı gö- rüntiı buydu. Ikinci bölümde atak zengınliği Bordo - Mavililerden yanaydı. Ancak ikınci golü ataca- ğım diye telaşa giren Trabzon or- ganize olmakta zorlandı. Daki- kalar tükendıkçe maçtaki tansi- yon da yükseldı. Hele 80. dakikada Gökde- niz'in kaleciyle karşı karşıya kal- dığı anda kaçırdığı gol, maçın yazgısını da belirledı. 85. dakika- da ortalanan töp Haski'nin eline çarpıp komere gitti. Ancak ma- çın hakemi Lehner, pozısyona devam ettı. Sonuçta da 1 -0 'hk skor Trabzonspor'a yetmedi. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön elemede havlu attı. •; Başkan'm gözyaşlan... Trabzon'un Anorthosis takımına elendiği dün geceki karşılaşmada Gökdeniz'in 80. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta atmasının ardından başkan Atay Akrag'un gözyaşlannı tutamadığı gözlendi. HÜSEYlN AVNI AKER STADI'NDAN NOTL BAKOĞLU Irabzon da ıstiıa ııızgan GÖRÜŞ îlk Maç! LEMİÇELİK . TRABZON - Trab- zonspor daha turu Lefkoşa'dakı ılk maç- ta kaybetmişti.Yatta- ra'nın gereksiz yere gördüğü kırmızı kart, savunmada yapılan hatalar ve kaybedilen J TRABZON - Avrupa Şampıyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçın- da Rum Kesimi 'nin Anorthosis Famagusta ta- kımını 1 -0 yenmesıne kar- şın elenerek UEFA'ya ka- tılma şansım da elden ka- çınp Avrupa macerasına erken havlu atan Trab- zonspor'da taraftann sabn taştı. Karşılaşma- nın ardından uzun süre stadı terk et- meyen taraf- tarlar, "Yö- netimistifa" dıye tempo tuttu. Maç sonrası bay- gınlık geçi- ren Bordo - Mavili birta- raftar ise ambulansla hastaneye kaldınldı. Karşılaş- maya yoğun ilgı gösteren Bordo - Ma- vilı taraftar- lar A\TU Ak- er'ı adeta bayramyen- ne çevırdi Kapılann açılmasıyla 25 bine ya- kın Trab- zonsporlu taraftar, tn- bünlerdekı yerlerini ala- rak takımla- nna destek verdi. Taraftar- lar sıkı ara- madan geçirilerek tribüne alındı. Taraftarlara maç öncesi çok sayıda Türk, KKTC ve Trabzonspor bayrağı dagptıldı. Tribün- lerde adeta bayrak denizi oluşurken, hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı da maçı izleyenlerin tüylenni diken dıken etti. Bayrak pofurf^jlîfihazır- iamıştnRöyanş ma- çındaitestieslioyun, 1 -0'lık yengiye kârşın kaçan goller, verilme- yen bir penaitı, Bordo - Mavililerin Şampi- yonlar ügi'ne ikinci ön eleme turunda havlu atmasına yol açtı. Üstelik Trabzonspor UEFA Kupası'na da katılma şansını kay- bederek Avrupa def- terinı kapadı. Bordo-Mavililer ar- tk Süper Lig'e odak- lanmalı... Trabzons- por, zengin kadrosuy- la şampiyonluga oy- nayabilecek en güçlü adaylardan birisi... Trabzonspor'un artık şampiyonluktan baş- ka düşüncesi olamaz. Tabii ki dış etkenler- den etkilenmezse!.. *Eskı Trabzon Kaptanı dıreklerine Anorthosis bayrağı çekılirken, G. Kıbns bayrağına rastlan- madı. Bir grup taraftar, u Kıbns Türktür, Türk ka- lacaknr" dıye bağırdı. KKTC'den gelen 20 kadar seyırcı de maçı ızledı Bir süre önce kanser nedeniy- le hayahnı kaybeden Ka- j radenizli sa- ' natçı Kâzun Koyuncu'nun : postennin al- J tındakı "Sayuı Başbakanımız , Recep Ta\>ip Erdoğan, Ka- radeniz'de kanser tara- ; ması istiyo- i ruz" yazısı i dıkkatçekti. \ öte yandan Karşılaşmanın 85. dakıkasın- da Hashi'njn cezaalanıiçın- de topu elle kesrıği pozis- yonda Avus- turyalı hakem Lehner penal- tıyı es geçti. Maç sonra- sında Anort- hosis takımı- nın otobüsu taşlandı Oto- büste yarala- nan kimsenin olmadığı öğre- nildi. Trabzon Teknik Dırek- törü Şenol Gü- neş, maçla ıl- gili olarak, "Rahat tur at- lamamız gere- ken bir maçta rakibe karp kaçırthğumz goller nede- niyle turu kavtettik" dedı. Güneş, "Hiçbir mazerete baJalmakstzın 2 maçı da kazanmalıydık. Şimdi a> > akta kalma zamanL Ayakta kaküğunız zaman Trabzon'u fleriye götürebi- Briz.'' diye konuştu. Avnj Aker tribönkfmde açdan Türk bajraklan stadı karnaval meydanına çevirdL Anorthosisn futbolcular KKTCbavrağıaçan tribünler önûnde ısınma hareketieri yapb. KIBRiS.TÜRKTUR. TÜRKTKALACAK!.. Golcü futbolcu Fatih Tekke, Anorthosis karşısında atüğı golle takımına galibiyeti getirdi ama Bordo-Mavüj takun turu geçemeyince yılaldı. E L E Ş T İ R İ Duygular Aklın Önüne Geçince! ÖMERGÜNER TRABZON - Hepimiz Gökdeniz'dik, Fatih'tik, Hûseyin'dik dün... Hepimiz inanmıştık. Biliyorduk ki bazı savaşlar vardı; topla, tüfekle, kıl/çla, tabancayla değil, çeliğe, kurşuna karşı direnen vücutlarla, bazı maçlar da teknikie, taktikle değil, yürekle, ruhla, is- tençte kazanılırdı. Böyle düşünmüştü futbolcu Meh- met'ten, taraftar Cemal'e kadar herkes. Işteöylebir gün vardıgüzel yurdumun kuzey ucun- da. Trabzon'un puslu havasını soluyan hepimiz ka- zanmalryız, tur atlamalıyız diye düşündük. Sanki Gazi Magosa'dan, Girne'den, 5 Paımak Dağlan'ndan kopup gelen rüzgâr içimizde fırtınaya dönüşmüştü. Oyte ya, AB dayatmalanna karşın 'te- nımadığımız' Güney Kıbns'ın futboldaki temsilcisine boyun eğmek yakışır mıydı Karadeniz çocuğuna? Eh, böyte olunca da stres sanki pranga gibi yapışı- verdi ayaklara... Ama gole duyulan hasret prangayı bile eskitecek- ti şairAhmed Arif'in dediği gibi... Onun dizeteri can- landı Avni Aker'de: "Senı anlatabilmekseni... lyiço- cuklara, kahramanlara... Seni anlatabilmek seni... Namussuza, halden bilmeze, kahpeyalana..." Fatih'in bızı ağlatan golü ile gelen 1 -0'lık skor iyiy- di, güzetöi ama dedik ya, stres Trabzon'u frenlerniş- ti. Duygular mantığa, akla üstün gelıyordu bile bile.. Yine de bir gol kalmıştı tura... Üstelik Szymkovviak yakalamış, Celateddin yakalamış, Gökdeniz bir adımdan atamamıştı. Ne olurdu onlar gol olsa 1 Ama olmadı. 90 dakıka bittiğinde ise Trabzonspor maçı kazanmış ama turu kaybetmişti. Evet, dedik ya özel bir gündü. Politik ve ulusal duygular ağır basıp fut- bol unutulunca tur kaybedildi Stres Denen Fren! HASANAL TRABZON - Rakip, futbol değerfen açısından va- satın altında bir ekip. Fakat ışin içıne ulusal duygu- lar, sıyasi ve sosyolojik düşünceler girince maçın rengi değişebiliyor Bambaşka bir boyut kazanryor. Şampiyonlar ügi'ne katlmak bile ikinci pJana rtile- biliyor... Oysa bu soyut düşüncelenn üzerine çıkıp karşı- laşmaya somutfutbol değertenyle bakılabilse, Trab- zonspor turu rahat geçecek... Duygular ön plana geçince yetenek tster istemez gösterilemez. Salgılanan laktik asrt vücudu boğar. Futbolcu bırakın zor hareketlen, her zaman yaptğı basit hareketieri dahi yapmaktazorlanır. Verimli ola- bilmek için önce zihniniz açık ve canlı olacak, son- ra da yeterli konsantrasyona sarııp olacaksınız. Dün akşam Trabzonspor karşılaşmaya bu boyu- tuyla ryi hazırlanamamış olarak çıktı. Maçın hemen başında Erdinç veAdem'in hatatı paslan, Celaled- din'in karşı karşıya topu kaleciye nışanlaması, bu olumsuz motivasyonun örneklerindendi. öyle ki ya oyunculanmc hareketlendi, önüne pasatmakta geç kalındı; ya da hareketlenmeyen oyuncu pasla hare- ketiendırilmeye çalışıldı. Kapanan rakibi açmak için uygulanması gereken hücum prensipteri unutulmuş- tu adeta. Şenol Güneş'in ne kadar gol kaçınrsa ka- çırsın rakip savunmayı dağrtacak Mehmet Yıt- maz'la başlamaması büyük hataydı. Anorthosis beklediğirriden de rahatt. Topa sahip olunca soğukkanlı bir biçimde ayağa pas yapülar. Tek pasla rakibinin pres yapmasını öntemeye çalış- tlar. Top oynayacak alan, kullanacak zaman bırak- mamanın mücadelesini verdiler. Bordo - Mavili fut- bolcular duygusal yoğunluk altında ezilince bunda da uzun süre başanlı oldular... Gözfer ilk dakikalar- da takımı ateşleyecek bir yıldız aradı. 0 da ilk yan- nın sonlanna doğru Gökdeniz oldu. Fatih'e attırdı- ğı golle oyunculanmızı biraz olsun stresle boğuş- maktan kurtanp Anortrıosis'e yönertti. Güneş'in ikinci yanya Mehmet Yılmaz - Adem de- ğişikliğiyle başlaması, ardından Volkan 'ın yerine Lee'yi alması doğru hamlelerdi. Ne var ki bu ham- leter doğru dürüst bir oyun karakteri olmayınca tam anlam kazanamadı. Yine de ilk yannın aksine hü- cumda daha çok çogaldı. Bunda Rum ekibinin hü- cumu hiç düşünmemesi de etkili oldu. Kenardan Gökdeniz'le Celaleddin'in getirdiği toplar Anortho- sis savunmasının dengesini bozdu. Bu dakikalarda Fatih de Gökdeniz de turu yakalayacak iki net po- zisyon yakaladı. Stres bu pozısyonlarda da işbaşın- daydı. Olan tura oldu. FENERBAHÇE BAŞKANI Yıldınm'dan indler Appiah, hırsr»la göz dolduruyor. Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Y üdınm, Sarı - Lacivertli takimın Everton'la yaptığı özel maçta yaşanan silahla yaralanma olayında, silahın stat içinden atılmadığına inandığıru söyledi. FBTV'de konuşan Aziz Yıldınm, silahın içeriden mi )«icsa dışandan mı kullamldığı konusuada^* rapor yayımlanmadan yorum yapıhnasınuı yanlış olduğunu soyledi. 'Emre daha pahahydı' Ganalı yıldız Appiah ı 8 mılyon A\To'ya transfer ettiklerinı vurgulayan Yıldınm, Emre'yi almalan halinde bu rakamın 16 milyon AvTo'yu bulacağını bildirdi. 'Anelkasatüıkdep' Aziz Yıldınm, Kewcastle Unıted takımının istedigi Fransız rutbolcu Anelka'y 1 satmayacaklannı söyledi Yıldınm, "Daum'un istedigi Nihat vc Hamıt olabüir. Nihat'ın durumu farku. Gelecek yıl bonservisi bedava olacak. Onun için şu anda bir şey söylemem erken" açıklamasını yaptt. ,,t ^ . . ISPANYOL FUTBOLCU Juanfran Ajax'ta Juanfran'ın yeni durağı Ajax. Spor Servisi-Beşiktaş, yeni sezonda takunda düşünmediği îspanyol futbolcusu Juanfran'ı Hollanda Ligi takımlanndan AFC Ajax'a ktralamak için görüşmelere başladı. Beşiktaş Futbol Yatınmlan Sanayi ve Ticaret AŞ'den Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz, futbolcumuz Juan Francisco Garcia'nın HoUanda'nuı AFC Ajax Kulûbü'ne kiralanmasn la Ugfli görüşmelere baş.lamıstır'' denildı. K. Erciyes'e büeniyorlar Siyah - Beyazlılar, K. Erciyesspor'la oynayacağı lig maçınrn hazırhklarmı yaptığı antrenmanla sürdürdü. TekniJc direktör Rıza Çahmba>' yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndekı antrenmanda oyuncular neşeli tavırlanyla dikkat çekti. GALATASARAY'DA TRANSFER HedefGonzales G.Sarav 'da hazırnklar sürüyor. Spor Servisi - Galatasaray'da Arsenal'in Fransız yıldızı Pires'in transferi askıya alınırken, Inter'de oynayan Arjantinli Küy Gonzales gündemde ilk sıraya oturdu. San - Kırmızılı yönehcilerin Gonzales'i bugünkü 100. Yıl Balosuna'na yetiştirmeye çalıştığı bildırildi. 100.YılBalosubugfin G.Saray Kulübü'nün 100 kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 100 Yıl Balosu bugün düzenlenecek. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek baloya; Cumhurbaşkan] AhmetNecdefSezer, Ba^bakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve Süper Lıg'dekı 17 kulûp başkanı da davet edildı. Terim'den zyaret Mıllı Takımlar Başsorumlusu Fatih Terün'le yardımcılan, Florya Metın Oktay Tesisleri'ne ziyarette bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog