Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 12 EKONOM BORSA I lİKTK ııii Öncda En En De$n Ağhtt Iştem Kssett Kjpn; Dûşjk Yütort K^anş S OtRy Haon I Adana ÇmanlD (Ü ! «BKİra* AtansSas ] AfMFft 630 too 093 3» 112 394 635 600 322 0.33 332 112 3*5 665 610 332 0 97 338 •16 386 645 606 330 096 33i *KmÇ« AEna) MYatOn. so 623 244 500 T 35 620 243 Mstgm JörfcoCamef AflftO 3W v 0 Aarte*wns AiaUendSet) AtaıKarjr. 4taT4J.Yat.3tt. AJrv* AünvMz 'VadcijCa^ 4radtAjEtoG AraaoLHayaıBı» Anadoiuta 633 1420 140 1190 43 50 49 50 550 23S 137 422 173 127 059 152 3Î5 2950 23' 1120 650 1310 140 1i'0 41'5 4925 540 136 424 127 099 152 385 2900 234 1120 6 75 1460 44 12 00 4425 5025 555 139 434 179 '31 •52 156 E-0 3025 238 1-60 655 1340 142 1180 42*5 4950 5.45 136 4.26 179 127 101 155 595 X25 236 1160 250 2*8 035036 038 830 302 123 2220 720 054 211 400 '680 164 22' 310 825 300 122 146 306 124 2230 122 2 23 2200 2230 22'0 '40 -30'25 094 211 400 1680 164 224 310 '40 - M 096 096 216 214 406 402 1780 1 71 230 3' 166 225 318 38 X 38 X 4000 3900 BatÇrante BekoBtttak 108 2-1 300 212 4 70 214 262 316 3.10 234 478 223 330 2'4 266 ___ 320 BesHBşFuKıaYat 1250 '2 40 13 50 1250 Bes*asFmt»Yat.'Y««320 356 330 312 3M8r«BpıMa$ 2825 2800 2900 2875 216 156 10'0 143 141 224 216 112 1 10 1'00 1090 (48 412 141 219 'an 109 Borusar Marmasmarm108C BoKt>FwS«ankn215X 21500 22200 21600 Bossa 116 115 l '9 118 BcyntrMağazaott 284 286 296 290 Etaa 8250 8300 845C 8430 BSHEvAMen 2400 2420 24 80 2420 BunerançYatOrt 53 1 » 106 104 Bupft 1560 1560 1640 1610 '43 143 152 152 H30 1Î5C «40 14 30 O'I 123 84C 312 5-0 272 4 70 0*2 128 855 324 600 2'2 464 0*2 124 845 322 585 2500 2450 2640 2475 1030 1010 1120 1060 780 785 815 8.06 122 160 254 625 354 181 210 1 T 156 246 600 348 1** 204 112 320 430 1'6 156 248 605 2 •15 3.62 43< 1*9 236 1 15 362 432 7750 7750 8400 83.50 EcactapYıtCıi 7 16 3 74 308 376 370 364 150 458 051 428 223 125 382 294 '110 895 '26 392 3'4 342 378 3 74 196 458 054 446 238 133 390 302 "20 390 308 380 3 74 368 194 458 052 >X 232 127 3S4 296 1150 1120 S2C 906 2650 2650 2850 2*50 129 128 132 I X 0 74 0 73 0*6 0 76 270 E r e p Ç EscatCompuur S 088 05* 097 . . . 270 276 272 1390 13» 1400 1390 620 620 635 H2S 665 655 6*0 655 U3 '77 112 175 116 115 217 180 120 1-7 222 18 118 115 222 1 H 1020t faNorOrdmeY» 920 905 1100 I FmTOtf^Spcrtl 1860 1*80 1880 1800 Fen»*Ummur 234 230 235 233 FrasFhKr 450 456 506 500 FrasYatOrt 154 152 157 153 FrarebM 620 620 650 620 F-Mbı*P«on 70000 70030 *5000 T0J» RrtOttuı 1080 1060 1120 1110 FrooPak&da 113 113 ' 1-5 114 " ' '1650 11100 123.00 11700 356 35C 362 350 254 294 300 296 1-23 755 GmcFaHDmg GntGMYO Garantv* Ort Gatolk Gerug 123 790 107 1.36 112 260 1-0* Gra Gna a t * v a Hotjfıg 11I Gottas KuyurculJ -23 Gooo-Vaar GMasÇmenB ! GSOH&IÇ a t f * 12' 810 109 199 113 264 113 128 a t r e * Gmsâgcrta ta*R*w m HumetGZ! HasEvAMtr taGMYC basHodng Mfc Bi 111 256 109 122 14 30 14 50 1450 22İ0 106 105 111 280 278 2J0 22 221 260 0*4 342 193 Mefcs BiQB3y¥ H o Y a t * HorOTl'J-Crt 221 221 230 260 260 264 095 054 097 354 342 358 153 193 202 •65 162 166 031 089 092 052 081 083 1*6 1*0 179 108 H76 '59 094 054 İB 330 330 348 20,500 0C 16X001635» 1 S » M ' « S X •30 '30 '45 *40 11395 0010255 0Û1O6OC 0010600 00 9 25 800 109 199 112 236 1 11 126 •4 90 1.07 2K, 223 262 095 348 156 164 0 91 081 173 107 098 344 5 ÇıMar Anûaöı ^ f OttTÇ K KantanrH Kankmrg KaanObmtv Kartraan KavDBn.Paz.Tc 180 332 2'8 IX 098 268 482 "a) 104 053 300 218 230 037 264 434 64) 099 101 053 530 525 078 078 396 308 233 234 100 2 70 434 105 05i 540 080 388 302 2 31 294 0 97 2Ü 4.82 6.80 100 '03 0-54 530 079 16400 '6500 l**0C 1-5 00 256 254 296 286 176 '*2 ı*9 179 33JK 33.00 3650 3625 450 484 506 4S6 396 414 590 6'0 213 22i 115 122 64.50 6350 66.5C 6400 420 436 436 398 606 2.15 114 406 600 214 118 Kdanya-OTBer LrtHİgBayar UoYafi M Yfric va On. 245 113 266 111 2390 2350 2450 2470 *30 *25 745 740 •32 1250 245 111 101 6 21) 114 io t'O MamareMart Manhal 3*0 144 420 840 203 1250 1180 1150 386 372 3"2 142 149 420 432 830 •31 2tT 2110 21J0 216 ! UaCa-con: Merderas'sksı Mtrerttc MuHuA» 650 075 042 0.74 101 106 073 04' 073 075 143 075 0 1 426 840 196 2130 103 0.75 0.42 0.74 o-o •MHctkig UHcMıglY NaTırem 1110 1110 1150 1140 154 '88 197 191 2625 25.75 26'5 2625 0J8 039 039 OaıTeksi CtrUa OUar OÇ 038 040 084 070 3325 33i» 935 388 056 2*0 5.00 I Park Bek. Mattrcik 1 Parsarı | PenguerGoa 1 PsaYalOrt 940 3.92 057 270 500 _ 2040 2030 178 665 482 102 0J5 047 0.36 3350 3325 970 950 356 352 058 280 1 T 1*4 655 450 100 036 2 78 620 615 2-30 2080 150 178 660 10 555 575 PıMOfe Pras PnrBVeUn PraSu PnarS» PWKafc PoMor RavSapna SabafPazarıama SabüıYnraH SabmarfclrJrç SmtoPa-arbnı SarhMan SelçSoda SeveKıtasye Stas SofeSartM Sotaj Scmez Ftonent \ ŞöıerPSç Şeteöar* şoeCan TDanrDotaJfn * BüyıonıBa*. TKatomaBar*. TTuborç TS-KB TacYat Ott 456 314 113 158 166 296 054 160 355 350 555 3.72 152 074 224 068 270 16 60 •20 530 535 452 *80 •330 820 446 266 350 454 256 113 196 155 280 '57 545 372 •32 075 223 2-72 1650 " 8 525 535 (80 "65 1320 815 440 teo 356 675 540 103 114 590 496 318 •15 200 168 3-6 5.65 386 2J2 0.76 229 528 •01 486 300 114 196 167 284 555 378 202 076 223 252 1670 246 244 3125 3075 055 085 124 125 2600 2575 3350 3225 089 06- 1 » '26 26.75 2650 250 198 2.14 212 213 206 6.50 636 328 095 7*0.00 "7000 -95.00 '80 00 555 5BC 550 5 90 139 515 7.55 65C 244 238 053 248 323 060 J9 156 3SC 130 7 8 1 3 085 =S6 360 3.00 39-50 3950 4O00 39 75 1340 1330 1360 1340 05" 560 063 563 •43 •0 84 " 2 •091 '-6 5 2 *5C 653 244 13-3 653 13*9 142 1'86 42S 4955. 547 1477707 557450 2'6JT5 4860691 ' 7 3238 2431544 •03321 1-01 TO 91045a 2035 480 554 T 2" 02855i 21093-3 53i« 25126 4112"16 3394 «9 1-26-5" 48(528 185611 1'23 449 374 349 700284- -073 055 347 2.02 157 280 036 830 302 123 U7 ms-7 4.30 2439036 175 1554133 129 1291542 10ı 103349C 1.54 1036533 SX 1536-61 2.54 2959 3578.543 -342 236 1390026 35" 1141 416'275 2S3 4010995 036 09- 8J5 302 123 •045 2213 733 055 2'3 4X4 17-0 U7 228 2-58 315 263 3930 •065 335 664 171 421 475 -063 240 139 106 142 0X 555 122 230 224 4'4 220 2.36 321 12.8- 3.19 1 " 28.56 141 13' 225 052 110 053 1C86 045 444 04' 218 «1 1*2 1-7 251 8361 24 4C 135 2H 2.42 053 0i' 321 629 -0.43 15 35 1609 1 U 255 2S3 I X 2559 2 91 10 66 321 8 0 ' 252 127 040 -0 56 3S0 1384 340 432 8094 029 *20 350 3 l 3*9 3*5 368 193 02! 104 053 108 055 21' 218 • 3 ' : 22- 450 155 032 -0 6' 052 438 233 129 386 296 1130 056 9C* 377 2*62 0T 8 2*0 130 0*5 051 150 093 2*3 1390 627 652 113 1*7 118 116 114 056 171 153 154 10 3 1818 232 453 154 635 429 " 472 088 086 117*9 169 355 068 105' -323 4)43 204 •065 1054 163 12' 18* 153 •54 051 2*6 090 0 " 104 -06' 122 1*0 •053 426 424 296 125 6 X 106 198 1-2 2.39 1 11 125 14 70 108 253 225 26' 055 350 136 184 051 052 1*5 108 05* 340 109*01 6073612 458,512 63563 4 470632 2*428 2 01 " 5 3 953*3 121496 845598 1537.529 2080642 3 '25 029 * 423,3*2 242*21 14'35 639 63,418 461JB8 3043i*3 35563 1092.704 2544535 1269206 '85232 2555599 16*3521 309237 110SO60 '141756 557®' 3551761 1910069 345 8S2 188,*95 24U12 499593 118*43 119 349 2JÎ20615 144202 22453' 2*8'I 11502*5 524 66C 1713865 *1252" 1363240 1758430 425222 332751: 9693*36 680509 29659 199433 146028C 21713592 257960- 3476030 3943 lo- 63402 954 436 96.410 781 8157585 449154' 368S104 21*5X11 •358995 9285 024 4371500 624 803 2,700555 39562 1423552 130439 633*00 860 47! 257 3'4 690293 26-3-3 1554040 199483 16525 0O2 201533 571706 171585 121247 97343 22584 12084 429 12533418 164 583 271837 1080446 90614o5 4300*45 9173496 59042 2349208 48215542 255'10 1355231 1 11S4'4 4418* 339124 46**52 2093J-1 18534058 '2293,18* 3501460 101*9*26 3-7685 658402 1*6552 636.720 -031030 630274 645689 '556571 5625208 526590 200789 589321 8475-3 031 164918 120390 2 1 596 138 102 457 659 1 » 1 3 054 333 0*9 7300 258 1*0 1*5 985 34*8 -082 43' 406 600 286 -059 •056 128 6-1 118 65Ü1 4.32 20' •083 -C.4- 351 -0-8 351 857 •** 113 335 2429 '34 106 1343 3*0 145 42- 843 2» 137 '84 465 054 143 2 * 095 2'3- 098 03 62,62: 5458301 229 oee 24 0796-2 25-3T 44*0» •378*52 916596 13323S •335316 2442J32 41450-4 1.085 498 59-49 '2 4**J89 1575569 164202 1032 56 435*35 «181 361900" 888148 273856 •592,144 41S4561 32223240 5125*1 308506 331266 22SO" 1495095 105*2 482 **3 3590,315 2481212 «002 844 164--1 8414" 143 2*0 155 263 238 •"5 256 250 136 •0*5 954 -0 98 09C •446 058 101 060 •4 05 590806 122949 2504-2 49 499 482 695 3128 955 351 05' 2,'B 656 3551589 20*5 1380-943 17* 79586 662 3305380 304 3 055*5 10i 5205S3 112 J 32*32: 489 33480*9 443 626 442030 320360 305 •14 •38 •67 25* 61*2*5 '242215 İl Özel Idaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Taslağı, yeni yasama dönemini bekliyor Jgnedenipbğe 6 belecBye payı'• AKP iktidan, kent içinde park etmiş otodan eve damacana ile getirüen içme suyuna, akşam yakılan tek ampulden yemek pişirilirken yakılan doğalgaza kadar vatandaşın kullanıp tüketeceği ne varsa hepsinden belediyelere pay çıkarmak için harekete geçti. ANKARA(AA)-Beledıyeler ve ıl özel ıdarelen ıçın yenı ge- lır kaynaklan devreye sokulu- yor. 2006 yıh başından ıtıbaren Motorlu Taşıtlar Vergısı'nın yüzde 50'sı mahallı ıdare payı olarak aynlacak \ e îller Banka- sı'na aktanlacak. Yerel yone- tımlenn gelırlennde en az yüz- de 20 artış olacak Şansoyunla- rından elektnk ve doğalgaz tü- ketım vergısıne kadar bırçok kaynaktan yerel yönetımlere tnlyonlar, katnlyonlar akacak. Genel butçe vergı gelırlen tah- sılat toplamı uzennden buyuk- şehır beledıyelen dışındakı be- lediyelere yüzde 6, ıl özel ıda- relerine yuzde 1 12, büyükşe- hırlere yüzde 5 pay aktanlacak AA muhabın Türkan Al'ın ha- benne gore, Başbakanlık Müs- teşan Omer Dinçer'ın koordı- natörluğunde gerçekleştınlen çalışmalar sonucunda hazırla- nan tl Özel Idaresi ve Bekdhe Gelirieri Kanun Taslağı, yenı yasama dönemini bekliyor. Tas- lağuı bu yıl ıçınde yasalaşarak 1 Ocak 2006'da yürürlüğe gır- mesı planlanıyor. 94 maddeden oluşan taslak ıle getınlen düzenlemelerden bazılan şöyle. Emlak vergfleri • Yılda ıkı taksıtte, konutlar- da bmde 1 5, dığer bınalarda bınde 3 Emlak Verglst arsalar- da bınde 5. arazılerde bınde 2 AraziVergisialınacak. Bu oran- lar, buyükşehır belediye sınır- larında yuzde 100 arttınmlı uy- gulanacak. Bunun yüzde 25'ı buyükşehır beledıyesı payı ola- cak. Vergının tamamı ılk taksıt- te ödenırse 2. taksıte yüzde 10 ındınm uygulanacak. Ilan ve Reklam Vergisi • Dükkân, müesseseler ve serbest meslek erbabının sabıt ılan ve reklamlannın metreka- resınde yıllık 100 YTL, bınala- nn üzennde belırlı bır süre ıçın yapılan ılan ve reklamların met- rekaresınde haftalık 10 YTL. Alman spor ürünleri üreticisi Adidas'ın CEO'su Herbert Heiner,ABD'lirakibi Reebok'ı3.1milyar Avro'ya satm alacaklannı açıklacü. Birieşme gerçekleşirse Adidas ezeli pi\ asadaki en büyük rakibi olan ve 10 müyar Avro'luk cirosu bulunan Nike'a bir adım daha yaklaşmış olacak. (AP) adıdas Rc Dünya ikincisi Alman spor ürünleri şirketi, üçüncü sıradaki Reebok'ı alıyor Adidas-Nike savaşı kızaşacak Nike 'ın Yeşim Tekstil çıkarması Nike'm Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Sorumlu Başkan Yanfamcısı Dusty Kidd (sağda), Nike'ın yanı sıra Marks«&Spencer, GAP, Schlafgut ve Zara gibi dun\'anın önde gelen markalanna üreüm \apan Yeşim Tekstil'in Bursa'daki tesislerini ziŞ-aret etti. \eşim Tekstil Genel Müdüriı Şenol Şankava ile de goruşen Kidd, Nike'm 150 kişiden oluşan sos>-al sorumhıluk grubunun yönetim kunihınun her dört ayda bir toplandığını belirterek toplanülar kapsamında bu kez Türkrse'ye gekükkrine ve Yeşinı'in sos\-al sorumhıluk konusunda yapnğı çabşmalan yerinde gördükkrine işaret etti. FRANKFURT (Cum- huriyet Bürosu) - Alman spor ürünlen üretıcısı Adıdas. malı yönden güç kaybeden ABD'lı rakıbı Reebok'ı 3.1 mılyar Av- ro'ya (3 8 mılyar dolar) satın alacağını açıkladı Birieşme sonra- sında dünyanın h- der spor ürünlen üretıcısı Nıke kar- şısında ıkıncı ko- numdakı Adı- das'ın toplam cı- rosu 9.6 mılyar Avro dü- zeyıne ulaşacak. 2004 yıl sonu ıtıbanyla Nıke'ın cirosu ıse 10 mılyar Avro düzeyınde bulunuyor. Bırleşmeyle Adıdas'ın ABD pazanndakı konu- munu ıyıleştıreceğını ön- gören analıstler, bu ulke- dekı yüzde 20'lık pazar payını arttırmasına yar- dımcı olacağını ıfade edı- yorlar. Dığer yandan, Adıdas yılın ıkıncı çeyre- ğınde kânnı yüzde 33 ar- • Birieşme sonrasında spor ürünleri üreticisi Adidas'ın toplam cirosu 9.6 milyar Avro düzeyine ulaşacak. tışla 94 mılyon Avro dü- zeyine çıkardı. Şırketın satışlan yüzde 8 artışla 1.5 mılyar Avro düzeyine yükseldı Adıdas'ın top- lam pıyasa değen ıse 6.7 mılyar Avro düzeyınde bulunuyor Adıdas Yönetim Kuru- lu Başkanı Herbert He- iner, bu karann şırket ıçın stratejık bır kılometre ta- şı olduğuna dıkkat çeke- rek "Reebok ile birlikte özellikle Kuze> Ameri- ka'daki coğrafi menzflimizi genişlet- miş olacağız. Böyle daha geniş bir müş- teri paletinin talep- lerine karşılık vere- bileceğjz" dıye ko- nuştu. Adıdas'ın dunya pazanndakı cirosu 9 mıl- yar Avro ıken spor malze- melen sektöründe dünya- nın en büyüğü Nıke. Nı- ke'ın yıllık cirosu 11.2 mılyar Avro'yu buluyor Çin eteğine kota geliyor PEKtN (AA) - Çın ve ABD arasında tekstil tıcaretınde yaşanan sorunlar sü- rüyor. Çın yonetımı, Amenkan yonetı- mının Çuı tekstil ürünlenne sınırlama koyma yönündekı başvuruyu tekrar ka- bul etmesıne tepkı gösterdı. Amenkan makamlan, 1 Ağustos'ta tekstıl sektörü örgutünün, Çın'den ithal edılen etek dahıl 5 çeşıt tekstil ürününe sınırlama koyma başvurusunu kabul et- mıştı. Çın, söz konusu gınşımın, Dünya Tıcaret C>rgütu'nun (DTÖ) serbest tıca- ret ılkesıne ve ruhuna aykın olduğunu savunarak ABD yonetımınden, "Bu gi- bi başvurulan temkinli bir şekilde ele al- ması ve keyfi sımrlama önlemleri alma- masmı" ıstedı. Çın Dışışlen Bakanı l i Caoşing de dün sabah ABD Dışışlen Bakanı Con- doleezza Rice ıle bır telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ıkı ülke arasındaki so- runlann ele alındığı belirtıldı. 0.74 1586 75* 142 374 499 0.73 201543 O'O 38-0-8 •135 1958909= 193 5535-55 2612 481793 038 1551303 086 1755356 üş*Seram* Öncdo En Efl HsseMı Kapans Dûşûk Yûksek Kaparç N OftRy. Haon Tu« Kava Yoaar TjtT-aöcr Jnal Tam Urx JnvçÇnerto r <f 063 163 2500231 , . _ 230 Yapt Kredı Yat Ort 097 Yapı w Kredı Bartı 5 65 Yataj YatmıFr vjtc YaocferHolrjnrj Yına ı ZortıEner) 615 550 256 555 173 214 412 045 223 320 iijc 550 1*6 254 6* 242 520 096 258 65 154 180 28X 139 8'0 660 256 553 173 213 410 C44 223 318 1160 645 3 74 252 166 243 3 10 098 258 278 23' 096 555 155 150 2850 134 454 815 65» 25i 560 1*4 220 22S 416 412 046 046 230 225 326 32C 1210 1170 655 650 3.90 3.*6 256 •*0 243 520 68C 252 555 177 350 258 "3 2.4! 5.25 •00 254 2J0 240 ioi 5.90 167 184 75 520 ix 2*2 282 240 101 585 159 182 28 75 28.00 142 '35 476 466 0*5 070 090 2.22 050 204 •49 252 436 412 3.34 125 288 -085 6" 258 559 174 21* 413 045 2.26 321 •182 649 3*6 254 -0 2.45 518 059 2 ~3 2S1 23" 099 3*9 162 182 2835 139 112* 782 3211332 85183 •166,*92 386 658 3194 01 2586198 ! 3103*0 565568 282903 3145*1 29*059 ' 1421? , 113426 1.254392 2064$ | 10604 032 332 2C 36i *9£ •458927 368568 176136' 92 335 94? 1982Ü3 'İ4 8'8 520041 326 0M 323930 MBKEBMIUSIKURUM M 1 \BD Dolan 1 AvustraKa Dolan 1 Daramarka Kronu Euro tnplız Sterlını kvıçre Frangı tsveç Kronu Kanada Dolan K.u\e>i Dınan Non eç Kjonu Sud \sb Rı\ah lOOJapon'ıenı 1 ^ enı Lraıl Şekelı DAvlz a* 1312'' 10053 021608 16125 2 3331 10333 017105 10832 44590 0 20505 0 35108 1 T66 13190 10119 02P14 16201 2 3453 10400 0 17283 10881 4 5177 0 20643 0 35171 1 1844 4KUSTBM0S EFEITİF «ü 13118 1000" 0 21593 16112 23315 10318 017093 10^92 4 3921 020491 0 34845 1 1-22 0 28520 1 3210 10180 0 2P64 16225 2 3488 10416 0 17323 10922 4 5855 0 20690 035435 1 1889 0 29982 YATIRIM FONLARI v^ Işıklı, projeksıyonlu ılan ve reklamlarda metrekare başına yılhk 100 YTL, dırekt üzennde yükseltılen ve alanı 10 metreka- reye kadar olanlardan metreka- rede yıllık 150 YTL vergı alına- cak. Büyükşehırlerde vergının yüzde 75 'ı buyükşehır payı ola- rak aynlacak. Eğlence Vergisi ^ Hıpodrom, araba yanşı, si- nema, konser, lunapark, sırk, spor musabakalan ve benzen eğlencelerden yuzde 10, bar, pavyon, gece kulübü, taverna, dıskotek, kabare ve dansıng gı- bı eğlence yerlennden günlük 80 YTL, ınternet salonlan ve hür türlü makıne ıle oyun oyna- nan yerlerden günlük 5 YTL, kıraathane ve kafe gıbı eğlence yerlennden günlük 4 YTL ver- gı alınacak Büyükşehırlerde bunun da yüzde 25' ı buyükşehır payı ola- cak. Şans Oyunlan Vergisi ^ Spor-Toto ve benzen oyun- larda her kolondan 2 YKr, • Pıyango, Hemen Kazan ve benzen oyunlarda her bılet ıçın 10 YKr'dan az olmamak üzere bılet bedelının yüzde 20"sı, • At yanşlan ve dığer müş- terek bahıslerde 10 YKr'den az olmamak uzere her bır katıhna bedelının yüzde 25'ı, • Bunlann yuzde 7O'ı bele- dıyelere, yüzde 30'u ıl özel ıda- relerine dağıtılacak. Elektrik ve Gaz Vergisi ^ Havagazı, doğalgaz ve lı- kit petrol gazı ıle ımalat ve üre- tımde kullanılan elektnkten yüzde 1 dığer elektnk tüketım- lennden yüzde 5 vergı alınacak. Büyükşehırlerde bunun yüzde 35'ını büyükşehırler. yüzde 65 'ını ıse ılçe ve ılk kademe be- ledıyelen alacak. Konaklama Vergisi *^ Otel, motel, tatıl koyü, pansıyon gıbı tesıs ve yerlerde konaklayanlardan, günlük top- lam konaklama bedelınin yüz- de 3'ü oranında Konaklama Vergisi alınacak Büyükşehır- lerde bunun yüzde 25'i büyük- şehırlere ödenecek Öğrenci yurt ve pansıyonlan, huzurevle- ri bu vergıden muaf tutulacak. Kaynak Suyu Vergisi ^ 1 lıtreye kadar olan şışe ve kaplardan kap başına 0.01 YTL, 1-5 lıtreye kadar olan kaplardan 0.03 YTL, 5-25 lıtre- ye kadar olan kaplardan 0.05 YTL, 25 lıtreden büyük kaplar- dan da 0 10 YTL kaynak suyu ve ışlenmış su vergısı alınacak. Yeni otopark değnekçiniz! ^ Geçıcı park edılmesı duru- munda her taşıt içın saatte 2 YTL, her taşıt içın günlük 7 YTL, taksı duraklannda ise tak- si başına yıllık 30 YTL Geçici Kuflanma Harcı konacak. YILLIK TÜFE YÜZDE 7.82'YE İNDÎ Enflasyonda kur freni etkili oluyor Ekonomi Servisi - Devlet ts- tatıstık Enshtüsü'nün açıkladı- ğı temmuz ayı rakamlanna gö- re enflaşyon eksi çıktı Tem- muzda Üretici Fıyat Endeksı (ÜFE) yüzde 0.74, Jüketıcı Fı- yat Endeksı de (TÜFE) yüzde 0.57 oranında genledı Yıllık enflaşyon ÜFE'de yüzde 4.26, TÜFE'de ıse yüzde 7 82 olarak gerçekleştı DÎE'nın \enlenne göre, yılın yedı ayında fıyat artışla- n ıse tüketıcıde yüzde 2, üretici fi- yatlannda yüzde 1 14 olarak hesap- landı Temmuz ayı ıtıbanyla 12 aylık ortalamalara göre yülık enflaşyon, tü- ketıcı fiyatlannda 423 maddeden 77 maddenın or- talama fiyatlannda değışım ol- mazken 185 maddenın ortala- ma fiyatlannda artış, 161 mad- denın ortalama fiyatlannda ıse düşüş gerçekleştı. Uretıcı Fıyat Endeksı'nde ıse kapsanan toplam 751 madde- den 180 maddenın ortalama fi- yatlannda değışım olmazken 209 maddenın ortalama fiyatla- Aylık enflaşyon •CmTHMKı O !>»<ıcı Fymton Enomka 32 • 0157 048 Eyl Bon. Kjs. ün. Ock Şıi> Mart Nis Haz T«m yüzde 8.68, üretici fiyatlannda yüzde 11.72 oldu Temmuz enflasyonuna ılışkrn beklenüler yüzde 0 13-1 17 arasında değı- şıyordu Enflasyonun genle- mesinde tanmsal ürünlerde gözlenen me\ sımlık düşmeler ile düşük kurun sanayı ürünle- rindekı etkisi önernlı oldu Temmuz ayında tüketıcı fıyat endeksınde kapsanan toplam nnda artış, 362 maddenın orta- lama fiyatlannda ıse düşüş ger- çekleştı. Hükümetın bu yıl so- nu ıçın yüzde 8 TÜFE hedefı bulunuyor. Geçen yıl 12 aylık sonuçlara göre TEFE'de yüzde 13 84, TÜFE'de yüzde 9.32 ar- tış gerçekleşmış ve hedefın al- tında kalmıştı TÜFE bazında geçen yıl yüzde 12 enflaşyon hedefı belırlenmışti. 3 AĞUSTOS 2005 FonMı DOnküRyıi Faık FonAdı MMûFiyat Fark FonAdı DürtıûRyat Faric FonMı Dünkü Fiyat Farrk FonAd DûnkûRyat Faık 2. ULUSAL PAZAR *25 198 045 S56 S86 5 "20 185 043 690 250 '55 '92 046 10 S86 250 252 '540 1330 1560 151 149 156 195 55 2'3 63 S200 50 735 186 044 690 2*6 '530 151 206 O *3B 188 044 695 330 2*3 -065 '543 138 1J36 222 564 152 20" LafarçrjAsiarÇnentMJOO 6200 6750 62sO -0*9 64Ş 389 41598 191 1(719789 248 1213516 3198 3140593 087 188647 127 2943435 2627 124141 199 503'42 212 23556047 209 1138*2 490 1430012 5 1 ' 1589432 115 348.268 157 230499 8.16 534958 718 16190405 1939 23*53103 0 358 352 362 354 3 56 3 " 422 422 2450 2420 2530 2490 135 134 138 135 157 186 189 '57 054 053 Q37 033 1-2 146* 163 358 393 2486 136 157 055 1280648 46 95- 125 462 2282": •38896- 96 383 180JO6 16C3140 328*540 •12 369 9982563 255363 157689 4925*1 505 812 Gözaltı AbaraEletooneıa ESSOMYO MamaTaut RafcsEkttrcnrk RateEvAeiaı "ranstı/fc Hotrj Pazan nkl06 037 041 079 370 034 096 037 041 033 •06 039 042 034 104 039 042 03! 159 101 5\41 03! 2.44 0 42 033 23765 17374' 60225 29 « Yeni Ekonomi Pazan 232 250 284 284 071 281 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan •3C35 5 0 - " '2683 "5318 "113Ğ 1 3896 6422" 3-502 1 Euro 1h|S Amtranra Doları Dammarta fım rmtrt Franft btçKronı Jaton renı Kanada Oolan Nonreç taıı SAnlRıyalı • 2283 ABO O«lan 1^781 «0 Dolan 1bwytD 34251ABO Dolan SERBEST PİYASA (YTL) ASDDotan Am IngfcSteıta IF AUŞ SATTŞ 13160 13210 T 6190 16250 23300 13500 'H30C ' 0 6 Cç »»rarAitıı CmMn 13« '21X 18.50 '24 X BECELİK FİİZLEI IGûrftRepc 'SLrtJkHepo 3mi&.A»W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog