Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

31AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 21 kişiye yasak getirildi 'Yeşil banş'çılara yurtdışı engeli tstanbuJ Haber Servisi - Çanakkale'deki Çan Termik Santrah'nda önceki gün gerçekleştirdikleri eylem sırasında gözaltına alınan 5'i yabancı 21 Greenpeace gönüllüsüne yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Greenpeace avukatlan, yasağa itiraz edecelderini açıldarken Avrupa'dakı Greenpeace ofısleri de kendi ülketerinin elçilikleri aracılığıyla harekete geçti. 21 Greenpeace eylemcisı öncekı gün fosil yakıtlara bağımlılığı arttırdığı içüı Çan Termik Santrah'nda yapfığı protesto gösterisi sırasında gözaltına alındı. Savcılık tarafindan serbest bırakılan eylemcilere yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Greenpeace avukatlan, eylemciler hakkında henüz bir suçlamanın bulunmadjğını belirterek, mahkemenin 21 eylemcınin özgürlüğünü kısıtlayan soruşturma süresince tedbir olarak koyduğu yurtdışına çıkış yasağı karannı değiştirmesini istediler. Greenpeace Sözcüsü HilaJ Ancı da "Anayasanın bize verdiği hak ve sorumluluk çerçevesinde banşçıl bir gösteri yapok. Suçlu değfliz, mahkemenin bu tedbir karan, dâha önce hiçbir örneği olmayan abarülı bir karar. Çevre gönüllülerine suçlu muamelesi yapılması kısıtianması kabul edflemez" dedi. Greenpeace gönüllülerirun 1992 yılından beri Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili 50 dava açıldı. Bu davalarla ilgili hiçbir kesinleşmiş ceza bulunmuyor. Bugüne dek mahkemeler tarafindan eylemcilere hiçbir aşamada yurtdışına çıkış yasağı konulmadı. SÖZ ÇİZGİNİN Türhan Selçuk DEVLET TİYATROSUNUN DÜNÜ.. BUGÜNÜ.. Kampanya stoklarta sınırlıdır Rıng kampanya kapsamındakı urunlen ve (ampanya tanhlennı değıştırme haktaro sakJı tutar Oranlarda ve vergılerde oiabılecek değışıklıkler, kampanyaya yansıtılabıHr www.nokia.com.tr Aynntıh bilgi için: 0212 444 RING (0212 444 74 64) ANKARA (0312) ATAKULE TANSAS 440 85 52 ANTA1VA (0242) ULUSOY BLV 248 80 60 5M Mİ6R0S 230 12 22 5M MIGROS 230 12 30 ŞARAMPOL 244 50 50 KAlfKAP1 244 22 44 KORKıJTRl 543 26 26 KUMLUCA 887 39 39 &-MALL 316 00 80. MANAVGAT 7 42 60 70 Ç0M.U (0282) 0R10N AÜSVERIS MERKE7J673 32 79 İSTANBUL (AVRUPA YAKASI0212) AKSARAV ATATURK BULVARI 519 01 02 ATAKCrt ATRIUM 560 76 16 BAMRKÖYISTASYON CAD 542 06 50, BEYOĞLU ISTÎK1AL CAD 244 55 55 BEVÜKDUZU 5M MIGROS 852 01 31. COIONI AUŞVERIŞ MERKE7J BAİSUR ^EVKtl BACUR CAD 424 57 56 ESENLER 645 46 60 KEMERBURGAZ MESA GİMA PLAZA 322 34 22 OSMANBEY 234 67 67 SEHREMM MİLLET CAD 632 62 68. VEŞILKOY tSTASYON CAD 562 91 27 (ANADOLU YAKASI 0216) BEYKOZ 424 11 00 KADIKOY ALTIYOL 414 19 49 KADIKÛY ÇARSI 414 66 96 KADIKOYİSKELE 336 19 45 KARTAL EXTRA 473 65 65. KARTAL 387 38 50 KARTAL KORDONBOYU 488 71 94 MALTEPE 459 46 24 MALTEPE 352 60 26, PENDtK HATBOYU 491 29 61. PENDİK 491 95 65 tZMİR (0232) AUAGA 616 4111 ALSANCAK 422 51 55 BORNOVA 342 01 61, CANKArt 446 20 03, QGU 386 10 60 EGS MAVtSEHlR 324 68 28 GA7JEMÎR 251 88 81 KARSrYAKA 364 49 99 GİRNE 364 67 77 KIPA 386 53 58 KEMERALTI489 91 91 KONAK 445 07 00 NARUDERE 239 67 67 PASAPORT 445 41 42 VAN (0432) ERCtS ATATURK CAD 354 31 00 age IMOKIA Connecting People Rıng www.nng.com.tr 'SOYUT BİR TEHLİKE' OLDUĞU VURGULANDI Almanya'da türbana yasak FlUNKFURT(CumhuriyetBürosu) -Almanya'nın Bremen eyaletinde ahnan bir mahkeme karannda, baş.örtüsünün genç insanlann öğrenim yaşamında 'so- yut bir tehlike' olduğuna dikkat çekildi. Ahnan vatandaşı bir Türk kız öğren- ci, üniversiteyi birirdik- ten sonra ögretmen ol- mak için başvurduğu staj yeri talebine olumsuz yanıt verilince mahke- meye baş.vurdu. Bunun üzerine toplanan Bre- men Yüksek Idare Mah- kemesi, söz konusu ka- dın ögretmen adayma 'başörtüsüyle ders ver- mekte ısrar ettiği gerek- çesiyle' staj yen göster- meyen ilgili öğrenim da- iresini haklı buldu. Federal Anayasa Mahkemesi'nin, ba- şörtüsüyle ilgili düzenlemeleri eyaletle- re bırakan karanndan sonra, Bremen eyaleti, haziran ayında konuyla ilgili ta- mamlayıcı nitelikte biryasal düzenleme yapmıştı. Öğretmenlerin dinsel simge- • Bremen Yüksek İdare Mahkemesi, türbanlı bir ögretmen adayının staj talebinin reddedilmesini haklı buldu. Kararda, türbanla derse girme ısrarımn öğrenim barışını tehlikeye atacağı belirtildi. leri taşımasını düzenleyen yasaya göre, öğretmenin dış görünümünün, öğren- cilerin ve eğitimcilerin, dinsel veya dün- ya görüşlerine yönelik duygulannı ra- hatsız etmeyecek şekilde olması gere- kiyor. Öğretmenlerin, okullann din ve dünya görüşlerine yöne- hk tarafsızhğına kıhk ve kı- yafetleriyle zarar vermesi de yasaklanıyor. Türk asıllı ögretmen adayının, türbanla derse girme ısrannın devletin verdiği eğitme görevinin yerine getirilmesini ve okullardaki öğrenim ba- nşını tehlikeye atacağını savunan mahkeme kara- nnda, türbanın "dini bir inancın bilinçli ve ifade gûcü yüksek bir bildiri- mi" olduğuna işaret edildi. Mahkeme, başörtülü bir kadın öğ- retmenin bu "tavizsiz çıkışı" nedeniy- le, Müslüman kız öğrencilerin kendi ba- şörtülerini çıkarma cesaretinin de el- lerinden alınmış olacağını vurguladı. Gemi kahntılan sergilenecek ^ 3 dir Topbaş, yapımı süren tstanbul Metrosu ile Boğaz Tüp Geçiş Projesi'nin (Mar- maray) ortakistasyonu olan Yenikapı'da incelemelerde bulundu. Kaa alanında bu- hınan 11. yüzyüa ait 15 metrelik gemi kalıtısmı inceleyen Topbaş, "Gemi kahnosu önce 3-5 sene .\rkeoloji \Iüzesi'nde tutularak, sergUenmeve hazu- hale getirilecek. Daha sonra burada kurulacak bir müzede sergilenecek" dedi. Topbaş, çabşmalar- da gecikme olup olmayacağı yönündeki soruya "Biriş süresinin kısalması için ge- rekli eleman ve arkeolog taviyesi yapmaya devam edeceğiz" yanıünı verdl (AA) Uğur Mumcu Mahallesi'nde protestolar sürüyor Baz istasyonu direnişi tstanbul Haber Servisi - Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Çevre Kültür ve Da- yanışma Derneği (UMDER), mahalle- lerinde inşa edilen Adnan Kahveci Ca- misi'nin minaresine konuknak istenen baz istasyonunu 5 gündür protesto edi- yor. Akşam saat 20.00'da cami inşaatı önünde toplanan mahalle sakinleri, baz istasyonundan vazgeçilene kadar eylem- lerine devam edecek. Baz istasyonuna karşı toplanan yaklaşık 2 bin imza îstan- bul Valiliğı'ne verilecek. UMDER Başkanı SaohnışTorun, Çev- re ve Orman Bakanlığı ile tstanbul Va- liliği'nin halkın sağhğını tehdit eden baz istasyonlannın yerleşim bölgelerine ku- ruhnasını saknıcah bulan genelge ve tebliğlerine karşın, Adnan Kahveci Ca- misi'nin minaresine baz istasyonu ta- kıldığına dikkat çekti. Torun, "Cami mahallenin ortasuıda, Milli Eğitim Vak- fi tlköğretim Okulu'na da çok yakm" dedi. Sağlıklı yaşama haklanna sahip çıkacaklannı dile getiren Torun, "Dij'a- net İşleri Başkanlığı'nın siyasilerin ve menfaat gruplannın çıkarian yönünde halkın sağlığuu hiçe sayanlarla işbüiiği yaparak canıilerimize bazı istasyonu ku- rulması yönünde protokol im/alaması hangi dine. hangi anlayışa sığar? Bu uy- gulama, din işlerinin siyasete ve parav^a alet edildiğini ispadamışür" dedi. GENIŞ AÇI HİKMET BİLA İsmail Hakkı Bey Fotoğrafları Bir 30 Ağustos daha geride kaldı. Yine genel- likle resmi törenlerin ağırlıkta olduğu kutlamalar geldi-geçti. Bu büyük olay gazetelerde yine âdet yerini bulsun diye bir fotoğraf bir başlıkla geçişti- rildi: "Kutlu Olsun", "30 Ağustos'u Kutluyonız" gibilerinden. Zaferin başında Atatürk olduğu için olsa gerek, ulusun zaferlerine bıle tepkili olan ke- simler ise ya hiç görmediler ya da vaziyeti kur- tarmak için bir şeyler dediler. Dünden aklımda kalan ve beni en çok etkile- yen Cumhuriyet'te yayımlanan fotoğraflardı. llk kez yayımlanan fotoğraflar. Kurtuluş Savaşı kah- ramanlarından İsmail Hakkı Bey'in torunu emekli Danıştay savcısı Öcal Beningtan'ın Kur- tuluş Savaşı Müzesi'ne bağışladığı fotoğraflar çok değerli. Bölük komutanı Teğmen İsmail Hak- kı, bu fotoğrafları süngülenmiş bir Yunan subayı- nın üzerinde bulmuş ve anı olarak saklamış. Her şeyden önce bu tarihsel belgeleri 83 yıl sonra gün ışığına çıkaran Sayın öcal Beningtan'ı kutlamak gerek. Dünkü Cumhuriyet'i çıkarıp tekrar tekrar o fo- toğraflara bakınız. O fotoğraflann her birine ba- karak bir öykü yazılır. Doğrusu Kurtuluş Savaşı ile ilgili çok şey oku- muş çok fotoğraf görmüştüm ama ilk kez tam Büyük Taarruz sırasında Yunan cephesini bu ka- dar somut gözlerimin önüne getirememiştim. Afyon'daki Yunan siperleri... Afyon'da ne işleri varsa... Kimi tüfekli, kimi dürbünlü, kendilerinden emin.. Bir başka fotoğraf: Yunan orduları komutanı General Trikopis, Afyon Gan önünde poz veri- yor. Adamda öyle bir duruş, öyle bir hava var ki, (skender'ler, Napotyon'lar yanında hiç kalır. Bir- kaç gün sonra Türk askerleri tarafindan esir alı- nacağından haberi bile yok zavallının. Bir başka resimde Yunan askerleri ile Ingiliz subaylar beraber görülüyor. Işgali ve Kurtuluş Savaşı'nı çok iyı özetleyen bir fotoğraf bu... Bir başka resimde, bu fotoğrafları bugünlere bı- rakan İsmail Hakkı Bey, subay arkadaşlanyla bir- lıkte görülüyor. Bıri kolundan yaralı. Ama hepsi ça- kı gibi. Hep merak etmişimdir. Birinci Dünya Sava- şı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, bin bir güçlükle sava- şırken ateş, kan ve barut altında, toz toprak içinde nasıl bu kadar temiz, bu kadar düzenli olabilmiş- ler? O çizmeler, nasıl oluyor da hep boyalı, cilalı? Bütün cephelerde aynı fotoğrafları görüyorsunuz. Küçük rütbe, büyük rütbe veya cephe fark etmi- yor, hemen bütün subaylar öyle. Altı çizilmesi ge- reken önemli bir özen, çarpıcı bir ruh hali... Türkiye'nin kurtuluşunu ve bağımsızlığını sağ- layan, Cumhuriyet'in yolunu açan Büyük Taar- ruz'la ilgili söylenecek çok şey var. En ince aynn- tısına kadar. Askeri yönüyle, stratejik yönüyle, si- yasal yönüyle, insan yönüyle... Biliyorum, özellikle medyanın büyük bir bölü- mü için vatan, millet, zafer gibi kavramlar bir za- mandır "out". Ama hep böyle kalmayacak ya. Gerçekler kendini nasıl olsa kabul ettirecek. hikmetbilaCg ntv.com.tr Balıkçdar rasgele' diyor • SAMSUN (Cumhuri>«t) - Avlanma yasağı 1 Eylül'den itibaren sona ererken bol miktarda palamut a\lamayı umut eden balıkçılar da "rasgele" demeyi bekliyorlar. Sinop Su Ürün- leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Er- dem de yeni av dönemi öncesinde aşın avlan- manın su ürünlerinin üretiminde azahnaya ne- den olduğuna dikkat çekerek "Türkiye'de istik- rarlı bir balıkçılık politikası oluşturuhnadığm- dan üretimde trajik düşüşler yaşanmıştır" dedi. Denizli'de 3 kişi boğuldu • DENtZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler köyünde, Adem Yohnaz, Mustafa Işıkdemir ve Erkan Çan, Denizli Or- man Bölge Müdürlüğü'nün yangın söndürme havuzuna girdi. Yohnaz, Işıkdemir ve Çan, yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzdan çıka- mayınca, görgü tanıklan durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, boğulan 3 kişinin cesetlerini havuzdan çıkardı. Türkiye güvenli tatil ülkesi' • AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nm en büyük sigorta şirketlerinden Çentraal Beheer'in yetki- lileri, Türkiye'nin, turistler açısmdan hırsızlık ve öteld suç olaylanyla en az karşılaşılan gü- venli bir tatil ülkesi olduğunu bildirdi. Şirket yetkililerinin de Telegraaf gazetesinde yayımla- nan açıklamasında, Türkiye'nin, A\rupa üDce- leri içinde en güvenli ülke olduğu, Hollandalı turistlerin. diğer tatil ülkeleri içinde en az hır- sızlık, en az kayıp ve en az eşyaya zarar veril- mesi vakasıyla Türkiye'de karşdaştığı belirtildi. • ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı"ndan yapılan açıklamada, aşılardaki thiomersal maddesinin zararlanna ilişkin haberler yayımlandığı hatırla- tılarak, bu haberlerin "halk sağhğını tehlikeye düşürücü özellik taşıdığına" dikkat çekildi. Ba- kanhk, aşılarda kullanılan "cıva-thiomersal" ne- deniyle bir riskin söz konusu ohnadığını bildirdi. Manisa'da tıafif şiddette deprem • İSTANBUL (AA) - Manisa'da hafif şiddette deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alman bilgiye göre, saat 20.39'da merkez üssü Gelembe-Kırkağaç olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Dep- rem, Manisa ve bağlı ilçelerde hissedildi. Bugün Miraç Kandili • ANKARA (AA) - Dıyanet Işlen Başkanı Ali Bardakoğlu, Islam dünyasının bugün kutlayaca- ğı Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Bardakoğlu, maddi anlamda yükselişi hedefle- yen ve bu yönde de önemli mesafeler kateden çağımız insanının. manevi alanda aynı derecede başanlı olamadığını ifade etti. Bu yıl, 31 Ağus- tos Çarşamba gününü 1 Eylül Perşembe gününe bağlayan gece, Miraç Kindılı olarak kutlanacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog