Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

3 1 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA + CUMHURİYET SAYFA 19 999 yıhnda yaytmlanan \ \Artık Kısa Cümleler Kuruyorum * ve 2001 yıhnda yayunlanan "Perdeler' albümleri ile kariyerinde entin udımlarla ilerleyen Şebnenı Ferah, 2003 tarihli 'Kelimeler Yetse' albumi'tyle çizgisini korudıığıınu kanıtladı. Bu yazın basında ilk albümünde de yer alan Tarkaıı Gözühüyük 'ün jyrodüktörlüğünde "Can Kınklan' albümünü çıkardı. Bu albümde 3 diğerlerinden farklı olarak sahnede konser veriyormusçasına bir etkide kullandığı vokıdiyle dikkat çekecekti. Deneysel sahneperformansı R ock'ı geleneksel normlardan uzaklaştırarak içgüdülerine teslim eden Sid Le Rock deneysel sahne performansı ile Rock'n Coke'ta. Ontano'da küçük bir kasabada dünyaya gelen Shelbono Del Monte, Sid Le Rock adı ıle Toronto'da bir süre çeşıtlı gece klüplerinde sahne alırken yepyeni bir müzik rürü yarattı. Techno ve rock'ın kombinasyonu olan bu türe 'Rockno' adını veren Sid, daha sonra Aimanya'ya yerleşti ve EMI ıle anlaşarak 'Written In Lipstick' albümünü pıyasaya sürdü. Bu albümden çıkardığı 'Close Again' ve 'Lost In Graser' single'lan ile büyük ilgi gören Sid, oluşturduğu yepyeni müzik türü rockno'da post rock ve dığer minımal akımlardan iüıam alıyor. .sıdlerock.com) Vzgün' sounduyla Mabhas K •w- j r Şebnem Ferah hâlâ Volvox'taki ruha sadık kalarak topluluk müziği yapıyor /£ albirock'laabyor... asım 2003 'ten bugüne Dinamo 103.8'de 'Noize' ve 'The Lab' isimli programlan gerçekleştirmekte olan Mabbas 2000'de başlayan DJ'lik serüveni boyunca, en sık çaldığı mekân olan Babylon'da Plaid, Swayzak, Chicks on Speed, Mouse on Mars, Tiefschwarz, Superpitcher, Client, Laika, Breakfastaz, Scratch Perverts vb birçok isme ev sahipliği yaptı. Büyük festivaller ve farklı mekânlardaysa Orbital, The Prodigy, Gus Gus gibi birçok önemli ismin önünde performans gerçekleştiren Mabbas, DJ setlerindeki electro'dan breakbeat'e, house'dan rock'a yayılan genış spectrumlu 'özgün' sounduyla tanınıyor. ABDÜLKADtR ELÇİOĞLU Bütünüyle kızlardan kurulu hard'n he- avy rock topluluğu Volvos'la Istanbullu rockseverler ılk kez Pangaltı încı Sınema- sı'nda 28 Nisan 1991 tanhinde yapılan Pentagram konsennde karşılaşmıştı. On- lann isimlenni Bursa'da verdikleri kon- serlerle duymuştuk. O dönemlerin Bur- sa'sı kelımenın tam anlamıyla bir 'Rock City'ydi- 80'lenn sonunda Istanbul, kon- ser açısından nal toplarken; Bursa'da rock grubu ve konserlen yeri yennden oynatı- yordu. îşte o ortamda Istanbul'dan Bursa'ya konser izlemeye gitmek bir alışkanlık ha- lını almıştı. Ve o konserlen ızleyip Istan- bul'a dönenler Volvox ısmındekı kızlardan kurulu gruptan bahsederlerdı. Bu neden- le 28 Nisan 1991 tarihi, dönemın rockse- verlen için çok önemliydı. Konser bittiğın- de de grubun müzikal olarak en öne çıkan elemanı da Şebnem Ferah olacaktı. Zaten bu grubun kuruluşuna vesile olan kışı de oydu. Daha 16 yaşında liseli bir kızken okul arkadaşlannı da katarak Volvox'u kurmuş- tu. 3 Arahkl988'dede Bursa'nın ünlü Tayya- re Sıneması'nda Mira- ge (Şımdilerin pop rock yıldızı Teoman'ın ilk grubu), Formula, Bo- hem topluluklanrun yer aldığı konserde ilk kez sahneye çıkacaklardı. Volvox son bulu- yor... 1991'de Ilk Istanbul konsen onların tüm Türkıye'de tanınmasını sağlayacaktı. 1993'te topluluğa Özlem Tekin'in katılmasıyla, çeşıth barlarda 'cover' çalışmalara başla- dılar. Ancak bu sürecin sonunda 1995'te Şebnem'i üzen olay gerçekleşecekti. Dı- ğer grup elemanlan yola devam edemeyin- ce Volvox son bulacaktı ve o da solo ça- lışmalara yönele- cekti. 1996yılında'Ka- dm' adlı albümüyle başlayan solo süre- ci ona ün sağlarken rock müziğinin ül- kemizde kabul gör- mesine de etken ola- caktı. tskender Paydaş, Tarkan Gözübü> ük ve DemirDemirkan gibi isimlerin pro- düksiyonunu üstlen- diği albüm, kalıcı- lığını halen koru- maktadır. 'Kadın' albümünün ardından çıktığı ve on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği konser turnesi ıle Ferah, OCP ülkemizin en sevılen şarkıcılan arasma girdi. Nef Is bir bütünlük 1999 yıhnda yayımlanan 'Artık Kısa Cümleler Kuruyorum' ve 2001 yıhnda ya- yımlanan 'Perdeler' albümleri ile kariye- rinde emin adımlarla ilerleyen Şebnem Fe- rah, 2003 tanhlı 'Kelüneler Yetse' albü- müyle çizgisinı koruduğunu kanıtladı. Bu yazın başında ılk albümünde de yer alan Tarkan Gözübüyük'ün prodüktörlügünde 'Can Kınklan' albümünü çıkardı. Bu al- bümde dığerlennden farklı olarak sahne- de konser veriyormuşçasına bir etkide kul- landığı vokaliyle dikkat çekecekti. Bu albümün öne çıkardığı bir gerçek vardı ki, o da Şebnem'ın hâlâ Volvox'ta- ki ruha sadık kalarak topluluk müziği yap- tığıydı. Çünkü 9 yıldır birlıkte çalıştığı elemanlanyla nefıs bir bütünlük oluştur- duğuna şahit oluyorduk. Festivale '110'numaral 2 005'in dikkat çekici ve kayda değer yeni albümlerinden biri olan Atomların Harika Dünyası'na imza atan '110', adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Elektronik altyapısı ve hararetli sözleri ile yüksek bir enerji yayan grubun üyeleri 8O'ler elektronik/metal ve 90'lar grunge müziğinden etkilendiler. 110'un ana ihham kaynağı ise rock müzik. Albümün çıkış şarkısı 'Bitti mi?' radyolann bu yıl en çok çaldığı hitlerden biri oldu. TOPLULUĞUN SON ALBÜMÜ 'AVAZ' DOUBLEMOON^DAN ÇIKMIŞTI Alternatif dinleyicilerin basiacı Revlikas... Farklı sesleri bünyesinde birleştiren Rock'n Coke sahnesine bu yıl alternatif dinleyicilerin baştacı Replikas da konuk oluyor. Ülkemizde rock yapan gruplar arasmda farklan hemen hissedilen Replikas, yenı Doublemoon'dan çıkan yenı albümleri 'Avaz' ile yakın takıpçilerini sevındirirken daha gemş bir kitleye ulaşma yolunda hızla ilerliyor. Avant-rock ile kraut rock'ı örnek alan, Türk müziğini tatlandıncı olarak kullanan yenilikçi grup, yeni albümünde ses örgüsü açısından post- punk/noise'a geri döndü. Replikas, Avaz albümünde Sonic Youth, Jon Spencer Blues Explosion gibi dünyaca ünlü müzik gruplannın prodüktörlüğünü yapan VVharton Tiers ile çalıştı. Başanlı canlı performanslarla dikkat çeken ve önemli bir izleyicı kitlesı kazanan Replikas yenı olanın şaşırtıcıhğını bir tür yaşama heyecanı olarak arayanlara keşfedilecek nıce yenı ve tuhaf dünyalar sunuyor. ^THECURE KOflN THE OFFSPRING APOCALYPTICA SKIN ŞEBNEMFERAH TÎMOMAAS THE TEARS CEZA HOTHÛTHEAT MYIO RICARDOVILLALOBOS REPLİKAS PAMELA m a N « RASHIT-HANIN ELIAS NAÇA0ZUM6I TOMMIDDLETON ELLEN A1LIEN - BPITCH CONTROL AL£X SMOKE EV1L NIKE THE BAYS SİD LE KOCK - REVNOLD ON 6UITAR « R B EMRE - TUTAN IONNY ROCK EDEN - BATU MUKATM061U-BM THE ROOTSMAN - MCD.BO GENERAL BARIŞ K ııo CMON&KYPKSI KANGROOVE OTLHSI MABBAS MUKATBP KARARGAH ROCK'N COK 2005 Kamp alanı biletleri tükendi. Kombine ve tek günlük bilet satışları devam ediyor! 3-4EYLÜLDE HEZARFEN HAVAALANİ'NDA www.rockncoke.cotn AKBANK ENERGV DfUNK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog