Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

3AYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Bayramda zafer sözü Ulusal Takım teknık heyet ve futbolcular, 30 Ağııstos Zafer Bayramı nedeniyle antrenman öncesı büyük bır Türk Bayrağı 'ylafotoğraf çektirdi. Danımarka maçımn hazırlıklan dün de devam ederken futbolcular Fatih Terim yönetıminde FBahçe 'nın Dereağzı Tesısleh 'nde çalıştı. llk 5 dakikasından medyaya görüntü izni verilen antrenmanda, futbolcuların taktık ağırlıkh bır çahşma yaptıklan bıldirildi Öte yandan Ulusal Takım 'ın golcüsu Fatıh Tekke, Danimarka maçında kımin gol attığı değil, kazanmamn önemlı olduğunu söyledı. Ulusal Takımlar Teknik Direktörü Terim, Danimarka maçı öncesi son durumu değerlendirdi Finaller için Bplanımhazır m TERİMDEN. Bugün takımın çatısını teşkil eden birçok oyuncumuz yok. Bu bizi yıldırmıyor. Hedefi de şaşırtmaz. Ben oynatacağım oyunculara güveniyorum. NEVZATDİYDAR Başan, azim, güç, kanzma, li- derlik... Buifadeler Fatih Terim'ı gayet iyi anlatıyor olsa gerek. Terim, Akdenız Oyunlan'nda- kı şampıyonluktan sonra Ulusal Futbol Takımı'nı ılk kez 1996 yı- lında Avrupa Futbol Şampiyona- sı'na götürerek teknık adamhk yaşantısındaki ilk başansıru ka- zandı. G.Saray'la A\xupa'da bü- yük sükse yapan ünlü teknık adam ilk kez bir Türk takımına UEFA Kupası sevıncını yaşata- rak tanhe geçtı. Ligde üst üste ge- len 4 yıllık şampıyonluk ıse yine bir rekor oluyordu. Sonra soluğu futbol endüstnsinın 1 numaralı ülkesı ttalya'da aldı. 'Impator' Italyanlann deyimiyle de "fmpa- ratore Terim' Fiorentına'da gö- nüllerde taht kurdu. Sonrakı du- rak Milan'dı. Başanlı olmasına başanlıyd], ama buradakı kanye- ri çok kısa sürdü. Ve yollar yeni- den G.Saray'la kesışti. Ama bu kez başansızlık ekleniyordu Te- rim'ın karnesine. Fatih Terim şimdi (9 yıl aradan sonra) Ulusal Takım'ın başmda. Ve 2006 Dün- ya Kupası Elemelen'nde zor bır virajdayız. Rakıp Danimarka. Sa- Ulusal Futbol Takunımız diğer kamplann aksine bu kez Çengelköydeki Sumahan Oteli'nde dev maçı bekiiyor. Teknik patron Fatih Terim, Danimarka karşüaşması öncesi arkadaşumz Nevzat Dindar'ın sorulanm yanıtladı. (Fotoğraflar: SÂMİGÜREL) kat futbolculanmızdan bir 11 ku- rulabilir. Olumsuzluklar ardı ar- dına geliyor. Ama Tenm ınançlı ve "B ve C planlanm var" dıyor. Tecrübeli teknık adam, Çengel- köydeki Sumahan Oteli'nde so- rulanmızı yanıtladı... • Danimarka maçı öncesi ar- ülanmız eksflerimiz size göre ne- lerdir? FATÎH TERtM: Artı ve eksı gibi birçok şey söyleyebilirim. Buna sakatlıklar da dahıl. Ama bu, netıceyi değiştirmez. Hayat devam ediyor. Bir şekilde Türki- ye bunun altmdan kalkmah. Bu yüzden maçın önemini arkadaşla- rımız ıdrak etmış durumda. Ka- yıpta, kazançta, beraberlikte biz- len nelerın beklediğini iyi bilı- yorlar. • Daha önce Danimarka maçı için kafamzda beürlediğiniz bir kadro ve bir ojiın şabionu vardı. Bu tamamen değişti mi? FATİH TERİM Şimdi kafa- mızdaki şablon içindekı bazı oyunculann yokluğu bizi başka bir tarafa itecektir. Ama yapacak da başka birşey yok. Bu oyuncu- lanmızdan daha fazla performans nasıl alınz düşüncesındeyız. Ben ınanıyorum bu çocuklara. Bazen as futbolcunun yerine oynayan daha venmli olabılır. Bu da yenı bir kazanç olabilir. • B planınız var mı? FATtH TERİM: Muhakkak ki. B de var C de. Hatta oyun için- de olacak aksilıklere karşı da bır B planı ge- rekıyor. 26 oyuncu ça- ğırmam bır B planıy- dı. Finallere katılmak için bu gereklı. • Alpay ve Fatih uzun bir ara- dan sonra Llusal Takım'da. Bir suıerji mi yaratmak istediniz? FATİH TERİM: Evet. Herke- sin kendıne ait enerjisi bir şey ya- ratma. Bu enerjileri toplarsanız ortaya bır smerji çıkar. Bız de bu- nu gerçekleştırmek ıstıyoruz. • Danimarka karşüaşması gruptaki en önemli maç mı? FATTH TERÎM: Maç öncesi kayıtsız şartsız evet. Ama skor ga- libıyetlenn dışında biterse en önemlı maç bu kez Ukrayna mü- cadelesı olacak. Zorluk derecesi ve puan açısından bakarsak en önemlı 90 dakika diyebiliriz. SPOR GOZLEM ALİABALI Yabancı Hayranlığımn Sonu Elbette Türk futbolu hızla gelişti ve dünyada bellı yerini aldı. Bu başanda ya(pancı hoca ve oyunculann katkılannı inkâr edemeyız. Ne var kı bu yabancı oyuncu transferi has- talık halıne dönüşmüş görünüyor. llgınçtir, gelen yabancı- lann çoğunluğu belli yaşa gelmiş ve çoğu zaman formun- dan düşerken geliyor, getinliyor. Aralannda iyiler de oluyor. Bu, Türkiyemizi yabancılann çöplüğü olmaktan kurtaramı- yor. Futbol Federasyonu bu yabancı furyasını önlemezse, pek yakında futbolda ulusal takımımızın başanlannı küflü sayfalarda üzülerek aramak zonjnda kalacağız. Bu böyle bıline! Işte buna taptaze bır örnek, önümüzdekı cumarte- si günü 2006 Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için, Da- nimarka ıle oynayacağız. Ulusal takım aday kadrosunu be- lırleyen Fatih Terim, sayılan zaten az olan kalbur üstü oyun- culann bazılannın sakat olması karşısında büyük bir sıkın- tı içınde görünüyor. Büyük dediğimiz kulüplenn omurgasını yabancılar oluş- turduğu sürece, sakatlar olmasa bıle ulusaJ takımımızın ba- şmda kım olursa olsun süreklı başan beklemek hayal ola- caktır. Ligler başladı ve dört haftanın sonunda, en fazla eleş- tirilen ve yabancı futbolcu transfer edılmedi diyerek adeta yerden yere vurulan Galatasaray lider durumunda, dört maçın üçünde galıp gelmiş ve bır beraberiiği var. Ne varkı, Galatasaray'ın maçlannda bir kısım seyırcı takımlannı des- tekleyeceğı yerde özellikle yönetımi protesto ediyor. Se- bep? Neden yabancı oyuncu aJınmadı. Işte bu nedenle, Galatasaraylı yöneticiler ülkelerarasın- da mekik dokuyoıiar, bır yabancı oyuncu alarak bu, bellı seyircilerinı sustunnayı hedeflemiş bulunuyorlar. Son ola- rak bir Çek futbolcu üzerinde durulduğu gelen haberier ara- sında. Dıyelım kı bu Çek oyuncu alındı. Peki bu oyuncu ne- rede oynayacaktır. Yoksa büyük laflaria getirilen Sırp lliç gi- bı vıtnne konup turşusu mu kurulacaktır?.. Veya Hasan Şaş, Ergün Pembe mi kesilecektır? Acaba Galatasaray yöneticilerinin ve fanatik taraftarlan- nın akıllanna geliyor mu? Sabri dıye altyapıdan gelen bır oyuncu vardı, o şımdı ne yapıyor? Dahası var. Yine altya- pıdan gelen Uğur, Cafercan, Arda ve Mülayim nerede oy- nuyorlar? Işte bunlar ve bu gibi oyuncular, büyük maçlar- da oynarlarsa ulusal takımımız güçlenecektir. Yine hatırla- talım, Emre Belözoğlu nereden geldi? Nasıl yetişti? Bu sezonda yabancı futbolcular, kaç okka çekiyor, dışa- nda ne ölçüde ağıriıklan var, Şampiyonlar Lıgi ve UEFA Ku- pası maçlannda göreceğız. Dileğirniz başanlı olmalandır. Söyler mısınız, Beşiktaş kulübümüzün alayı-vala ile al- dığı Penlivan AiKon'un bizım Sergen Yalçın'dan ne üstün- lüğü var? Hep eleştiriyoruz, Sergen'in kilosu fazla, peki o Arap pehlivanımız ağır sıklet değil mi? Teknik üstünlüğü mü var, tartışılır. Sözün özü, Türk futbolunu bundan sonra yabancı hay- ranlığı devam ederse yennde saydıracak ve belkı de daha genlere götürecektır. Türkiye Ulusal Basketbol Takımı Efes Cup ilk maçında 93-85 galip geldi Devleritı Fransız zaferi Türkiye: 93 - Fransa: 85 SALON-.Abdilpekçı HAKEMLER: Julıen Chantal (7) (Fransa), Mehmet Keseratar (7), Tolga Şahın (7) TÜRKİYE: Kerem Tunçerı (6)12, Ibrahım (6)11, Hıdayet (8)17, Kava (6)6, Mehmet (6)12, Mirsad (7)12, Ermal (6)6, Ender (6)2. Kerem Gönlüm (5)2, Serkan (7)13 FRANSA: Parker (8)24. Rıgaudeau (6)7, Schımıtt (6)6, Dıa* (7)25, Gelabale (6)11, Florent Pıetrus (6)6, Mıckael Pıetrus (6)6, Dıgbeu (5), Marquıs (4) 1. PERtYOT: 16-18 DEVRE: 42-36 (Turhve) 3. PERİYOT: 62-62 5FAUL: 34 11 Schımıtt (Fransa), 39.20Mir- sad (Türkiye) AHMETSİYASLI Efes Pilsen îstanbul World Cup'ta Türkiye Ulusal Basketbol takımı, Fransa'yı 93-85 yendi. Karşılaşmaya tbrahım Kutluay ve Hida- yet'in sayılanyla iyi başlayan ulusal takımı- mıza Fransa, yıldızı TonyParker"ın etkili oyu- nuyla karşılık verdi. KayaPeker'ınilk 5 da- kıka içinde 2 faul almasıyla Mirsad Türk- can'ı sürdü. Ermal'in rakıp pota altından bul- duğu sayılarla oyunu dengede götüren Türki- ye'ye, Fransa yine Tony Parker ile cevap ver- di. Ilk çeyreği Türkiye 16-18 geride tamam- ladı. tkincı çeyreğe hızlı başlayan Fransa, özel- likle pota altında başanh olurken ulusal takı- mımız Mirsad ve Serkan'ın sayılanyla kar- şılık verdi. Türkiye Kerem Tunçeri'nın son saniyedekı sayısıyla ilk yan 42-36 üstünlük sağladı. Karşılıkh basketierle maçm 3. çeyre- ği 62-62 berabere tamamlandı. Son çeyrekte özellikle rakıp pota altında Hıdayet Türkoğ- lu'nun etkılı hücumlan Türkiye'nin Fransa karsısında öne geçmesıni sağladı. Ulusal ta- kımımız son iki dakikada birkaç tane basıt hata yapsa da maçı 93-85 kazanmayı başardı Kupanın ilk maçmda ise Slovenya, Italya'yı 85-68 mağlup etti 12 Dev Adam bugün saat 20.45 'te Efes Pil- sen World Cup'ta ikinci maçına oynayacak. Günün dığer kanşılaşnjasmda ıse 18.30'da Sırbistan Karadağ ile Italya karşı karşıya ge- lecek. Abdi Ipekçı Salonu'ndakı karşılaşma- lar NTV'den naklen yayımlanacak. NBA'dald başarıb temsilcilerimizdeaMehmet Okur, Fransa karşısın- da 16 sayıyla mücadele etti. (Fotoğraf: FATlH ERDOĞDU) ELEŞTlRt Zafer Tadında MURATYOSMAOĞLU ~ Avrupa Şampiyonası önce- si provadan da öte büyük bir turnuva Efes Cup. özellikle Avrupa Basketbolu'nu se- venler için keyifli bir şölen. Katılan 6 takımı Avrupa Şam- piyonası'nda son 8'de göre- biliriz. Hadi iddialı bir laf ede- lim. Şampiyon da buradaki turnuvadan çıkabılir. 18 NBA patentli oyuncunun burada olması pastanın üzerindeki meyve gibi. Bu Türk ulusal takımı için çok şey yazıldı çizildi. Daha da yazılıp çızılecek. Hem cen- netlik bem de cehennemlik bir takım. Teknik kadrosu ve oyuncu kadrosuyla her ülke- nin sahip olmak istediği bir takım. Maçtn ılk 8 dakikasın- datekertekerilk5'teki oyun- cularını değiştirerekTanjeyic iyi oynayan takımı bulmaya çalışırken "buranın patronu" da benim mesajı veriyordu. Atlet Fransızlar koşarak ve zıplayarak oynarken pivotsuz yani uzunsuz açıklannı kapa- tıyorlardı. Sürekli yapamasa- lar da iyi yolda olduklarını gösteriyorlardı. Savunma gayretleri ilk yarıyı önde ka- patmalarına neden oldu, İkin- ci yarıda Tony Parker'ın dol- makalem gibi yazıp çizmesi ve de Fransızların savunma dozajını arttırması bir ara be- raberiiği getirdi. Ama son iki Avrupa Şampiyonası ve Indi- ana'daki Dünya Şampiyona- sı olmak üzere ılk kez olumlu şeyler görduk. Apoletleri yıl- dızlarla dolu teknik kadronun bu zor takımın üstesınden ge- leceğini bu maçta görebildik. YARDIMCIANTRENOR BülentKorkmaz GMrliği'nde ANKARA(CumhumtfBürosu) - Galatasaray Yönetımı'nın jübile teklifini geri çevirerek rest çeken Bülent Korkmaz, futbolculuk ya- şantısına son noktayı koydu. Tecrü- beli isım artık antrenörlük yapa- cak. Gençlerbirliği'nde Ziya Do- ğanın ıstifasıyla boşalan koltuğa Mesut Bakkal, yardımcılığuıa da Bülent Korkmaz getırildi. Gençlerbirlığı Başkanı Ühan Cavcav, daha önce Kırmızı - Siyah- b kulüpte ve Ulusal Takım'da tek- nik direktör Ersun Yanal' ın yardım- cılığını yapan Mesut Bakkal ile yaklaşık bır saat görüştü. Ardından basının karşısına çıkan Cavcav, ön- celikle YanaPla görüştüklerini an- cak teklifi kabul etmediğı ıçın Me- sut Bakkal'la anlaştıklannı söyledi. GÜNÜN PROGRAMI FITBOL-Türkiye Kupası 1. kade- me maçlan (Mimar Yaln'a Baş/16J0) Güngoren Bld.- Istanbul B.Ş Bld. (Tay- fiır Ozkan), (YteufZiyaÖniş/16.30) Sa- nyer-Ev^p (Nuri Bingöl). (\'efa/1630) F.Karagumruk-Kasımpaşa (M.Kamil Biricik). (Atatürk/16J0)Bolu-Kocaeli (Eisan Sungur), (lnegöi/1630) Inegol- Bursa (Taner Giztenci), (1 Eylül/16J0) Uşak-Karşıyaka (Uğur Söylemez), (18 Mart/16J0)Ç Dardanel-Aİtay(Cüneyt Elmaskeser). (B.Kocamaz/1630) Tar- sus Id Yur.-Antalya (Çetin Topuz), (Miflj Egemenlik/16.30) Alanya-Mer- sın Id Yur (Erbay Akkmir), (5 O- cak/16J0) Adana-K Erciyes (Yıkhray Arslan). (5 Temmuz/1630) Iskenderun D.Ç-Gazıantep B Ş Bld (Zafer De- mir). (Atatürk/16J0) Gıresun-Sıvas (Mesut Çank), (Atatürk/16J0)Pazar- Ordu (Recep Duru), (Şehir/1630) Yoz- gat-T.Telekom (Mümt Sezer), (Yeni- kent/16J0)G Bırliği ASAŞ-Kınkkale (Erol Kabada>ı). (Atatürk/16J0) Ela- zığ-Mardın (Cemil Şensöz). (Ata- türk/1630) Adıyaman- Sıırt (Ö.Faruk Ocak), (Akancak/1930) VManısa-Tur- gutlu (Sinan Baş) GÜNÜN İÇİNDEN • GÜRSOY'DAN HEİNZ AÇIK- LAMASI -Almanya'dan dönen G.Sa- ray 2. Başkanı Ergun Gürsoy Marek Heinz'ın transferinın büyük bır ıhtı- •nalle gerçekleştığinı ıfade ederek "Heinz, Galatasaray'm ısmı Monc- hengladbach'dan daha bü>iik olduğu için bizi tercih etti" dedi. Gürsoy, Fe- nerbahçe kalecı antrenörü Immel'in Heınz'ı aradığını da doğruladı. • FEDERASYON UYARDI - Fut- bol Federasyonu. bazı kulüplerle il- gılı, sembolik oranlı Damga Vergisi tartışmasının sona erdığım, Malıye BakanlığYnın verdığı söz doğrultu- sunda yasanın onümuzdekı dönem- de çıkması durumunda tüm bu tartış- malann bir daha gündeme gelmeye- ceğinı açıkladı • SERVET DÖNDÜ - Fenerbah- çe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından a>n kalan Ulusal futbol- cusu Senet Çetin. bugünden itibaren çahşmalara başlayacak. • ŞENOL GÜNEŞ'İN YANINDA- YIZ' - Trabzonspor Kulübü Basın Sozcüsü Ibrahim Şahın, ılk günkü gı- bı Şenol Güneş'ın yanında ve arka- sında olduklannı söyledı. •SAMSUN POTADAN ÇEKİLDİ - Türkiye Basketbol Lıgı takımlann- dan Samsunspor'un sponsor arayışlannm sonuç vermemesı ne- deniyle lıgden çekıldığı bildirildi. • AT YARIŞLARI- Ankara'da dün koşulan at yanşlan sonucunda altılı ganyan, 13.474,61 YTL ikramıye ver- dı. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklama>a göre altılı ganyan 10,1,6,7,12,5 şeklinde sonuçlandı. 1. KOŞU: F: Canmıgen (6). P: Sedaö (10), PP: Hıcazhan (4), S: Cengaver (1)." 2. KOŞU: F: Canal (7), P: Tacho (6), PP: Ar- dahan(4).S:Baraba5(5) 3. KOŞU: F: Çekugelım (9). P: Çakırkız (8), PP: Edes (10), S: Seezgınhan (3) 4. KOŞU: F: George (5), P: Bırthdav Gırl (9), PP: Lılıana Rozıa (10). S: Maxıiıe (8). 5. KOŞU: F: Duducan (3), P: Cansera (11), PP: Be>Tnaıl (1), S: Akçahamm (10). 6. KOŞU: F: Gamzelı |9). P: Amastnst (7), PP: Smanbey (4), S: Delıyürek (2) 7. KOŞU: F: fıyanşan (9).'P: Athabey (7), PP: HasırcahH). S: Kunbaş(2). 8. KOŞU: F: Majör \1). P: Blue Lagoon (1), PP: Paşakemal (4). S:Pars(3) 9. KOŞU: F: Madame G (2). P: Ya Hafiz (1), PP: Doctors Lo\e (9). S: Paradın (10). 10. KOŞU: F: ICanbey (4). P: Ozgünay (10), PP: Hazarfen (9). S: tbışhan (3). Günün tkilisi 8. (Coşu: 2 1. ÇifteBahis: 1 Çıfte- 67. ALTILI GANYAN 3 11 1 10 6 9 9 7 6 2 13 2 1 7'Lİ PLASE 2 1 9 10 5 4 10 9 3 7 5 3 9 9 11 10 1 9 2 2 4 7 1 10 B 9 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog