Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 16 TELEVEYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr CJONÜN FîLMLERİ Fadime... 13.45 Kanal D Duygusal BirçadırtiyatrosundaçalışanFadııne'yle,ara- lanna katılan hırpanı kılıklı ama gerçekte ün- lii bır yazar olan gencın duygusal öyküsünde Edız Hun, Filiz Akın, Kayhan Yıldızoğlu, Sevda Nur oy- nuyor. Yön: Türker Inanoğlu (1971). 20.30/Shovv/Melekler... Aynntıyanda Vahşi Anlar 21.50 Star Gerilim (Kflkr Bees)- Trafık kazası sonucu serbest ka- lan ölümcül anlar, çevTedeki bır kasabayı is- tila eder. An uzmanı Riley, şerifi uyanr, ancak olay ciddiye alınmaz. Yönetmenliğini Penelope Buiten- huis'in üstlendiği fılmin başrollerini, C. Thomas Howell ve Tracy Nelson paylaşıyor. 22.30 / atv / Astronotun... Aynntı yanda Yabancı Izleyin Orta Değmez O MİLLİ PİYANCO ÇEKİLDİ 100 537992 YTL 072722 195893 133566 165422 178765 197797241301 358366 412549 452568 517414 529073 •iYU: 008288 008589 011155 013036 014554 019210 023648 024573 030382 033810 04036^ 041829 050448 077768 079494 084320 087873 096163 103200 106276 123783 129122 131684 141228 148433 180131 188473 192080 194542 202384 206024 211474 211523 223771 226211 226973 246018 249034 256017 261232 2n \768 271772 279433 280059 280106 290784 291465 303123 303912313251314531321998332120334564 339545 340880 362028 363541 365481 366112 379012 385213 389120 392307 398089 406399 408807 409456 411285 413810 430130 432829 452213 461509 466658 4^0139 471335 477134 482586 488933 491520 496641 504329 512928 518128 519812 521151521776 528132 530608 535303 551846 55241156016" 565916 572863 573202 583845 597760 598783 800YTl: 001268011099028644032873039943044709 054175 056222 061905 065154 071324 078860 082640 085658 095002 100219 101573 105192 106725 119294 133176 135818 136956 141869 151582 184995 191070 201788 208243 211585 234796 238203 238411 252340 252562 253093 259181 269003 270509 274507 285794 303288 304410 314744 317921 324431 326352332404 332605 352778 353812 356018 374431 376138 391270 392812 395876402872 4069^2410351 414357423893 426417 431164 436062 436423 437576 444811455698 456423 462755 465753 467322 468332 478238 480151 480746 480933 484176 498175 504668 524464 531 "82 532978 535678 537849 543056 546798 547632 551740 564512 566612 578401 581209 584446 585327 587554 589291 591793 592329 800 YTU 001484 002404 007176 018398 025619 026778 052719 053255 053947 064426 066323 067571071964 075271092111092276098106 101608 126295 129613 131211 135261 153991 154831 169917 17^266 189791 193019 195357 197318 198205 228425 228792 238330 251910263753 268866270757 276534 302333 307100 308211310164 310416 311678 319003 337010 337099 343815 347125 359308 359357 364723 366833 367062 386096 398871 400636 401008 401478 403949 420642 422413 430545 441856 445037 447696 448655 455606 459131471570 472994 475009 490612 499163 501903 512014 513322 514153 515852 516297 520158 526747 533705 539391 542488 552255 557431 558580 561283 561415 561699 562530 568401 576347 577256 595126 596468 596513 597504 M0Y11; 02815 30691 51462 62486 76991 18765 43006 62398 67941 97078 108 Y1L 0225 2119 4748 6323 7433 1370 3665 5489 6526 9858 48 Y1L130 192 280 282 451 663 786 815 864 970 İ4YTL 12 14 20 35 4ve8 Nicholas Cage ve Meg Ryan 'ı buluşturan 'Melekler Şehri', tekrar da olsa izlenmeyi hak eden bir çalışma Aşkı tercih eden ölüm meleği Show TV 20.30 Melekler Şehri - City of Angels / Yönetmen: Brad Silberling / Oyuncular: Nicholas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Robin Bartlett, Joanna Merlin/1998ABD yapımı, 114 dakika. TV Servisi - Show TV'de bu akşam, oyunculanyla sivrilen muhteşem bir film ekrana gelecek: "Melekler Şehri". Yönetmen Brad Sil- berling imzalı film Oscar'lı aktör Nicholas Cage ve Hollyvvood'un sempatik yü- zü Meg Ryan'ı unutulmaz ve sıradışı bir senaryoda bu- luşturuyor. Los Angeles üzerinde ge- zinen melek Seth (Nicholas Cage), bır hastanede görev başındadır. Kalp cerrahı olan Dr. Maggie Rice ise ay- nı hastanede bir ameliyatta- dır. Biri hayat kurtarmak, di- ğeri yeni bir hayata başlat- mak için aynı anda aynı yer- de bulunan Maggie ıle me- lek Seth biraraya gelmiştir. Hastasını hiç sebep yokken ameliyat masasmda kaybe- den Maggie'nin kendine gü- veni alt üst olmuştur. Mag- gie'nin çekiciliğine kapılan Seth yaşadığı bu özgüven- sizliği aşmak konusunda ona yardım etmek ister. Bir süre sonra genç kadı- na delicesine âşık olan Seth, ameliyathanede, evinde, ye- mek yaparken, yatağında uyurken, ahşverişte, heryer- de onu takip eder. Bu duru- ma artık bir son vermek için bir melek olmasına rağmen genç kadına gözükmekte hiç bir sakınca görmez. Başlan- gıçta melek olduğunu gizler ama Maggie bazı şeylerden şüphelenince her şeyi itiraf ermek zorunda kalır. Bir se- çim yapmak zorundadır. Ya sonsuza dek yaşayacak ya da bu fani dünyada aşkuı ona vereceği sonsuz mutlu- luğu tadacaktır. Ve sonunda her türlü riski göze alarak bir bedene ait ol- maya, insan olarak yeryü- zünde yaşamaya karar verir. Başlangıçta hep dışandan izledigi bu yaşam onun için çok karmaşık ve zordur . Sıradışı senaryosuyla dikkat çeken yapım, olanaksız bir aşk Öyküsünü ekrana getiriyor. Yönetmen Brad SUberUng'in imzasını taşıyan Melekler Şehri', duygusal filmlerden hoşlananlann kaçırmaması gereken bir yapım... Uzaydaki kazanın gizemiTV Servisi - Yönetmenliğini Rand Ravich'in üstlendiği "Astronot'un Kansı", bir kez daha arv'de ekrana geliyor. Spencer Armacost adlı genç bir astronot görev için uzayda- dır. Ancak bir terslik olur ve dünyayla olan bağlantılan ke- silir. Gerçekte bu vahim durum sadece birkaç dakika sürer. Da- ha sonra herşey yoluna girer ve kimsenin burnu bile kanama- dan bağlantı tekrar kurulur, ast- ronot da dünyaya, ülkesine, evi- ne, biricik kansına kavuşur. Ancak bu olayın ardından kendini dünyanın en şanslı ka- dını gibi hisseden kansınm mutluluğu, bir süre sonra gölge- lenmekte gecikmez. Tuhaf bır şey olmuş ve kocası sanki her açıdan değişmiştir. Görünüşü aynıdır, ama daha önce hiç yap- madığı şeyleri yapmakta, daha önce hiç davranmadığı gibi davranmakta, daha önce hiç söylemediği türden sözler sarf etmektedir. Genç kadın tam kocasından bu kadar şüphelenmeye başla- dığı bir dönemde bir de tutup is- temeden hamile kalır ve ikiz doğuracağını öğrenir. Ancak içinde taşıdığı canlar ona bu dünyaya ait değillermiş gibi gelmektedir... Genç kadının arkadaşı Nata- lie, kocası Alex'in davranışlan nedeni ile intihara teşebbüs et- miştir. Alex, Spencer ile aynı göreve giden bir diğer astronot- tur. Jillian, ikisi arasında daha önce var ohnayan benzerlikler fark etmeye başlar. atv 22.30 Astronotun Karısı - Astronaut's Wife / Yönetmen - Senaryo: Rand Ravich / Oyuncular: Johnny Depp, Chariize Theron, Nick Cassavettes, Sa- mantha Eggar / 1999 ABD, 99 dakika. Kardeş Türküler konseri TV Servisi - atv, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyarrosu'nda düzenlenen yaz konserierini ekrana getirmeye devam ediyor. Programda bu hafta, Kardeş Türküler'in konserine yer veriliyor. Anadolu, Mezopotamya ve Trakya'nın geleneksel şarkjlanru yeni bır anlayışla yorumlayan Kardeş Türküler konserde, eski şarkılannın yam sıra, son albümlerinde yer alan parçalardan da ömekler sunuyor. • atv, 00.30 'Astronotun Karısf nda, ünlü aktör Johnny Depp var. CNNTürk 11.05 Son Viraj TV Servisi - Müzakereler öncesinde Brüksel'de yapı- lacak Coreper Daimi Büyü- kelçiler Toplantısı ile Ingil- tere'de yapılacak Dışişleri Bakanlan Toplantısı, "Son Viraj" programında değer- lendiriliyor. Üç gün boyunca ekrana gelecek yapımda, tngilte- re'deki toplantıda Türkiye için hazırlanan müzakere çerçeve belgesinin değişip değişmeyeceği, Kıbns dek- larasyonunun netleşip net- leşmeyeceği ve Türkiye için taşlann yerine oturup otur- mayacağı gibi konulara açıİdık getiriliyor. Programı, Şirin Payzın sunuyor. Espo Channel 2000 Erol Manisalı konuk oluyor TV Servisi -"Stratejik Fi- nans" prograrrunı, Doç. Dr. MeMh Baş hazırlayıp sunu- yor. Yapımın bu haftaki bö- lümüne, Cumhuriyet gaze- tesi yazarlanndan Prof. Dr. ErolMaııisah konuk oluyor. Programda, 30 Ağustos 1922 'den günümüze gelinen nokta değerlendiriliyor. TKT2 20.05 Medya ve şiddet konusu TV Servisi - "Kent ve Kül- tür" programında ilk olarak, Marmara Üniversitesi öğre- tim üyesi Nurçay Türkoğ- lu'nun şiddet olgusu ve medyadaki şiddetle ilgili an- latımlanna yer veriliyor. Ekolojik tanm, kentte ya- şamanın zorluklan ve kent- te modernleşmenin sinema- ya etkileri, programda ele alınacak diğer konulan oluşturuyor. Yapımı, Üker Okumuş sunuyor. TRT2 23.35 Selimiye Camii TV Servisi - Belgesel program, "Sefimiye Camü", TRT 2'de ekrana geliyor. Programda, Sultan tkinci Setim tarafından Mimar Si- nan'a yaptınlan Selimiye Camii'nin tarihi, mimari özellikleri, insan-inanç ve mekan kavramlan açısından değerlendiriliyor. Tv PROGRAMLARI HIZLI, DOGRU, TARAFSIZ HABERLER KANALTÜRK FARKIYLA ARTIK CEBİNİZDE kanalturkT U R K I Y E ' N I N T E L E V İ Z Y O N U ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). TÜRKCELLH www.shubuo.com 444 8 530 10.40 Dizı: Kısa Devre 11.40 Yaz Mutfağı 13.30 Lo- renzo'nun Kansı 15.00 Kuzenle- rim 16.00 Meraklı Momolar 17.00 Kasaba 17.45 Bızim Evin Halleri 18.30 Mıras 20.00 Haberler 20.50 Şans Topu 21.00 Tasavvuf Müzı- ğı 21.30 Mıraç Kandili 23.05 Dizı: Polis Merkezı 00.30 Akdenız Ge- celeri (0 312 490 43 00). 11.45 Sanat Gün- demı 13.35 Hayat Akarken 16.45 Sa- nat Gundemı 17.40 Dünyaya Ba- kış 18.25 Deniz Magazin 19.20 Idil'in Incisı Kazan 19.45 Şimdi Burada 20.05 Kent ve Küttur 20.30 Güzergah Edebıyat 21.00 Üç Si- lahşörier 2 22.50 Bılim ve Yaşam 23.35 Selimiye Camıi 01.40 Bay Yaralı Yüz (0 212 259 72 75). 11.00 Sahte Dün- yalar 11.30 Sağlık Olsun 14.45 Izler 15.30 Kalplerden Dudaklara 16.30 Çiçek Taksi 17.50 Hilat Kıvanç ve Konukları 18.50 Müzik Pınarı 19.00 Dünya Atletizm Şamp. 22.30 Süper Lig 00.30 Kapanış. 09.30 BizimSınıfi 1.45 Dizı: Yarım Elma 13.45 Fadime Cambazhane • Gülü 17.40 Yılan Hika- yesı 19.30 Haber 20.30 Dizi: Aşk Oyunu 22.15 Kısmet 23.45 Her Şey Yolunda 01.00 Mı- raç Kandili Mevlidi 02.00 Inleyen Nağmeler (0 212 478 00 88). a10.30 Dizi: Bücür Cadı 13.30 Dizi: Çocuklar Ne „ . „ Olacak 15.40 Yerii Film: *a * Delisin 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Dizı: En Son Baba- lar Duyar 21.50 Vahşi Anlar 23.40 112 Acil 01.30 Sır 04.40 Türk Sa- nat Müziği (0 212 448 80 00). 1 2 -1 0 u f u k l a r 15.10 KayısıDiya- rı 18.10 Çiftçi Meclısı 19.00 Ha- ber 20.00 Kurtuluş Savaş/ öykü- leri 22.00 Emek Dünyası 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 11.15 Seyahatna- me 114.15 Sağlık Karnesi 17.15 Mo- torvizyon 18.15 Ankara Rüzgarı 20.00 Not Deften 21.15 Yedigün 22.30 Dış Siyaset 23.00 Yörük Obalarımız (0 312 231 21 00). ^t 10.00 Aşkım Benım Çf 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Cennet Mahal- lesı 16.00 Shovv TV Çocuk Kulübü 17.00 Dizi: Davet- siz Misafir 19.00 Haber 20.30 Melekler Şehri 23.00 Dizi: Ses- sız Gece 01.00 Rekorlar Kitabı 02.00 Haber (0 212 355 01 01). _ i _ _ 10.20 Çizgi Film: fl I V Cedrıc 11.00 Yaz Sabahı 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Yeter Anne 16.30 Çocuklar Duymasın 18.00 Avrupa Yakası 19.30 Haber 20.30 Dizi: Ikinci Bahar 22.30 Astronotun Kansı 00.30 atv Yaz Konserleri (0 212 354 30 00). 10.20 özel Sektör 11.05 AB'ye Son Viraj 12.10 IşYemeği 12.35 Afiş 14.30 Milli Maç Özel 15.05 Son Viraj 16.10 Para- metre 17.10 Design 360 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 5n1k 21.05 Cosmopolıs 22.05 Her Ev- de1 HaberVar (021241356 00). 10.05 Dizi: St.Tro- pez 12.15 Trend Sağlık 14.00 Çocu- ğum ve Ben 14.30 Derya Gibi 18.10 Dizi: Gizem Avcısı 19.00 Tatıl Adası 20.00 Haber 21.00 Dikkat Sahan Çıkabilir 22.00 Vü- cut Isısı (0 212 288 51 52). 09.25 Aılede Ihanet 10.55 Yüzbaşının Kızı 13.30 Sağlık Rehberi 14.15 At Yarışı 19.00 Başka Yerde Yok 20.15 Üç Şa- rapşörler21.50 Hırsız 23.30 Fan- 15 11.00 Ferah Ferah 13.30 Sarışeker 16.00 Kum Saati 18.00 Bir Beyin Oğlu 20.45 Miraç Kandili 22.30 Gizli Dosyalar 00.30 Gece Hattı (0 212 256 82 82). _ 10.30 Iz Üstün- V de 12.00 Afrıkal ' 12.30 Sıradışı 13.15 Pop Cafe 15.05 Tatil Rota- sı 15.30 Hondo Apaçilere Karşı 17.05 On Aır 20.30 Deniz Anla- nnın Savaşı (0 224 331 70 00). 15.20 Ankara Saatı 19.00 Gün Batımı 19.50 Kültür Sanat 21.00 Ne Var Ne Yok 22.30 Mo- da TürkfO 212 449 07 00). 11.35 Vadeh Işlemler 12.00 Finans Cafe 14.00 Piyasa Ekranı 15.00 Analiz 18.30 Çizgi Film: Rugrats 18.45 Dizi: Se- ınfeld 19.15 Dizi: Scrubs 20.00 Di- zi: Desperate Housewives 21.00 Dizi: ER 22.00 Aile Oyunu 24.00 South Park (0 212 330 01 01). 15.30 ŞehirTaksile- rı 17.00 Ürdün Kra- lıyet Gezısi 19.00 Yarattığımız Şehır 20.00 Nazi Grand Prix Yanşları 22.00 Kraliyet Aılesi (0 212 330 00 88). 11.00 Müzik&Yaz 12.00 Yemek Baha- kan~urk SSJ^aSÜS Hayat 19.00 Evimiz Holtyvvood'da 20.00 Haber 21.00 Dizi: McMillan ve Karısı 22.45 Yolsuzluk ve Yok- sulluk (0 212 355 85 00). 12.35 Çılgın Kay- kaycılar 14.25 Ka- yıp Aşk 16.30 Ölüm Pateni 18.20 Hayatımdan Çıkar mı- sın 20.30 Kanguru Jack 22.05 Ejde- rın Peşinde (0 212 326 00 00). Pa-12.30 rantez 16.00 Hiz- mettürk 17.50 Teknokolik 20.00 Stratejik Finans 21.45 Expo Fuar 22.30 Kobıler Soruyor 00.30 Gece Haberleri (0 212 465 79 49). CNBC-e DERGİ bayide 10.10 Yazhk Hayat 10.50 ü- festyle 11.30 Yakın Yerler 12.10 Spor 12.20 Lıfestyle 12.30 Gerçegın Ta Kendisi 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye So- run 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece-Gündüz 18.30 Efes Cup: Italya - Sırbistan & Karadağ (Canlı) 20.30 Akşam Haberleri 20.45 Efes Cup: Türkiye-Rusya (Canlı) 23.00 24 Saat 23.35 Spor 24.00 Haberler (0 212 335 00 00). [= ) BUGÜN DİKKAT ŞAHAN 2 1 : 0 0 ÇIKABİLİR! 22:00 SİNEMA: Vücutisısı ,, MuFmrow HABER AKTİF: 00li EFES V/ORLD CUP 4 18^0 İTALYA canlı SIRBİSTAN/ KARADAG TÜRKİYE RUSYA 12 Dev Adam Isahada 20:45 canh bugün miv www.ntvmjnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog