Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2005 SALI 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE 1 Istanbul tEdirne iKocaelı c<!anakkale llzmır Ifdanısa ^ydın •Denızlı PB PB PB PB B B B B 30 32 31 31 34 36 38 36 Sinop PB 29 Adana B 36 Samsun Y 28 Mersin B 34 Trabzon Y 26 Diyarbakır B 36 Gıresun Ankara Y 26 Şanhurfa B 35 PB 30 Mardın B 35 Eskişehir B 29 Sıirt B 36 Konya B 29 Hakkân B 27 Sıvas Y 26 Van B 25 .Zonguldak PB 27 Antalya B 36 Kars Y 23 Yuröun kuzey, ıç ve doğu kesmlerı parçalı bulutlu. Orta karade- nız kıyıları, Doğu Kara- denız, Doğu Anado- lu nun kuzey doğusu ıle Tokat, Sınop ve Sı- vas çevrelerı sağanak ve gok gurultulu sağa- nak yağışlı, dığer yerier az bulutlu ve açık ge- çecek Hava sıcaklı- ğında onemlı bır değı- şıkiık olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn B B B B B B B B 19 20 20 26 24 26 28 24 Münıh B 24 Zünh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B B B B Y Y Y B 24 27 37 27 25 25 28 31 B 27 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflıs Kahire Sam Y Y Y Y Y Y Y B R 22 31 17 28 28 2b 22 34 37 Taşkent Açık P a r î a İ 1 <, Çok bulutlu ' Yagmurtt > Karlı _ J Sulu kar > Gok gurultulu ^GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada bullenmeyi temel ilke benimsemek, uygulamak! Bir aralar bırkaç demeciyle ABD'nin Büyük Or- tadoğu Planı'na, Irak politikasına başkaldınr gibi oldu. Küçük büyük Amerikah yetkililerden öyle ters- l«endi ve dersini öyle aldı ki; resmi bir ziyaret yap- nrıasına VVashington fazla istekli görünmedi. RTE, ısraretti, direndi, o kapıyı b u kapıyı çaldı. Başkan Bush'tan kerhen randevu kopardı. Dersini almış, ama dersine iyi çalışmış sadık dost ülke olarak gitti VVashıngton'a.. ve şirndi: Atlantik ötesinden gelen sesler, "Türkiye'nin I- rak konusunda 'genelde daha yapıcı bır tavır al- masının' Irak'ın yeni anayasa taslağı konusunda Ankara'dan yansıyan ilk değerlendirmelerin 'olumlu' tonunun Washington'u memnun ettiği- ni" duyuruyor. • • • Evet ama bizim bir zamanlar Kuzey Irak'la ilgi- li taaa Kerkük'e, Musul'a kadar uzanan kırmızı çizgilerimiz vardı. Ne oldu b u çizgilere diye sorar- ken bız; Irak'taki Kürtler ABD ile, Sünniler Arap dünyasıyla, Şiiler Iran'layakın temas içinde. Olay- ları kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendiriyor- lar. Biz ise Türkmenleri defterden sildik. Irak konusundaki önerilerimiz, isteklerimiz mi? Bir zamandır ne söylesek, ne önersek Amerika bi- zi takmıyor. Ne yapsın mı b u hükümet? Işte yap- tıkları. Bir: Yapacak bir şey yok dedi sahneden çe- kildi. Iki: Madem ki ABD bizi takmıyor, dinlemiyor, öyleyse? Kendine güveni olrnayan kişilere veya bir devlete özgü bir adım attı. ABD'ye şirin görün- mek gerektiğine inandı ve Irak konusunda da Or- tadoğu projesiyle de Amerika'ya uydu bir siyaset izlemenin, uydu bir siyaset adamı olmanın yolu- nu aradı. • • • Üstelik bu hükümet, bu iktidar demokratikleş- me şampiyonu olduğu savında. Fakat Bağdat'ta anayasa taslağı itıraz eden Sünnilerin onayı olmadan meclise sunuldu. Ora- da okunması yeterli sayıldı ve oylanmayan ana- yasa taslağı otomatik olarak kabul edildi. Bizim- kinin olumlu, yani demokratik bulduğu gidişat iş- tebu! Bu ülkenin ham hum şaralop anayasa çıkaran meclisini öven Başkan Bush doğrultusunda po- litika izleyen bir Başbakanı var ama? Amerika ile yeniden kucaklaşan politikaya kı- vırma mı dersiniz, yoksa başka bir adla mı anar- sınız, bılemeyiz. Ne ki, -Yaman Törüner'in son yazısından öğrendik- ABD'yi yağlama politikası- nın olumlu sonuç vermesinde "Başbakan'ın 2.7 milyon dolar ödediği Uvington isimli bir lobi şir- ketinin" rolünü küçümsememek gerekiyor. Zira bu lobi şirketi "Türk hükürnetinin Türkiye için en iyi çözüm olduğunu Amerikan yetkililerine anlat- maya ve RTE'nin Amerikan hükümeti ile bozuk olan ilişkilerini düzeltmeye" çalışıyor. Hükümetin, Amerika'nın saptadığı (Irak'ta, Or- tadoğu'da) politikaları izleyerek, Amerikan yarar- larına hizmet ederek VVashington'un AKP'ye kar- şı politika izleme korkusunu üzerinden attığını... RTE'nin gözlerinin altındaki siyahların azalması kanıtlamıyor mu? Malatyaspor'un eski futbolcularından işadamı Hasan Kartal'ın Galatasaray Üniversitesi tkti- sadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğren- cisi kızı Begiim Kartal, kına gecesinde rasgele açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. (AA) Düğünde atılan kurşun öldürdü • Baştarafı 1. Sayfada Bahçede yapılan kına gecesine karılan Begüm Kartal, nereden geldiğı bellı olmayan bir kurşunla vuruldu. Begüm Kartal, başının arkasından giren kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Sîlahla ateş eden kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Genç kızın başına isabet eden bir mermi çekirdeğinin yanı sıra bahçe e\inin duvannda da bir mermi çekirdeği bulundu. Ancak olay yerinde mermi çekırdeklerme ait boş kovanlar bulunamadığı bildirildi. Yetkililer, kına gecesine ait kamera görüntülerinin incelemeye ahndığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdiler. Izmir'de 5 gün önce yolda vürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açrığı ateş sonucu başından yaralanan Melahat Nane'nin (74) ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Nane'nin oğullan Mustafa ve Cumhur Demirtaş, kızı Melek Ver ile gelini Sevilay Köse, hazırladıklan pankartlarla dün hastane önünde oturma eylemi yaptı. Nane'nin 5 aylık torunu Yalın Köse, burada ilgi odağı olurken, Mustafa Demirtaş, silah satışlannın kontrol altına alınmasını ve ruhsatsız silahlann toplanması gerektiğini belirtti. 30 Ağustos Bayramı nedeniyle tüm yurtta ve KKTC'de törenler düzenlenecek Zafere coşkıdu kutlama Haber Merkezi - Türk ordusunun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün komu- tasında düşmana son ve en ağır darbeyı ın- direrek yurt topraklanndan attığı "Büyük Taarruz"un 83. yıldönümü, bugün tüm yurtta. dış temsilciliklerde ve KKTC'de tö- renlerle kutlanacak. Hayatta kalan Kurtuluş Savaşı gazilerinden Ömer Kiiyük ile şehit ve gazi aileleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabır'e tekerlekli sandalye ile gelen 105 yaşındaki Ömer Küyük, şehit ve gazı ai- leleri, Atatürk'ün kabrini ziyaret ederek say- gı duruşunda bulundu. Ömer Küyük ile şe- hit ve gazi aileleri, daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Zafer Bay- ramı kutlamalan çerçevesinde Ankara'da bugün ilk tören, Anıtkabir'de düzenlenecek. Anıtkabir'deki törende, Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hilmi Özkök, Büyük Önder Atatürk'ün kabnne çelenk koyarak saygı du- ruşunda bulunacak. Anıtkabır ziyaretının ar- dından, Genelkurmay Başkanlığı Karargâ- hı'nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmı Özkök ile kuvvet komutanlan tebnk- leri kabul edecekler. Daha sonra, Cumhur- başkanı Ahmet Niecdet Sezer, TBMM Baş- kanı BülentAnnç, Başbakan RecepTayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Özkök, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bay- ramı kutlamalannı izleyecek. Yurttaşlann da katılabilecekleri tören, sa- at 11. 00"de Cumhurbaşkanı Sezer'ın Şeref Tribünü'nde yerini alması ve Istiklal Mar- şı'nın seslendirilmesiyle başlayacak. Tören- ler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Öz- kök'ün Gazi Orduevi'nde akşam vereceği resepsiyonun ardından sona erecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı için tstanbul'da ılk tören, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çe- lenk konulmasıyla başlayacak. Resmi geçit töreni ise saat 11. 00'de Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Tören, 1. Ordu Komu- tanlığı'nın, saat 19.00'da Fenerbahçe Ordu- evi'nde vereceği resepsiyonla sona erecek. îzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kut- lamalan, saat 08.30'da Cumhuriyet Ala- nı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulma- sıyla başlayacak. Karşıyaka Iskelesi önün- de Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, Al- sancak Gündoğdu Meydanı'nda Güney De- niz Saha Komutanlığı Bandosu saat 19.30'da konser verecek. Konak Belediyesi'nce dü- zenlenen etkinliklerkapsammda da Ezginin Günlüğü Eskiizmir Yurtoğlu Parkı'nda saat 20.00'da sahne alacak. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığrnda öğrenimlerini tamamlayan subay ve astsubayların mezuniyet töreni yapıldı. (Fotoğraf: AA) Sezer'den birlik vurgusu Cumhurbaşkanı 30Ağustos mesajında, Kurtuluş Savaşı 'nda, doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisi ile tüm ulusun tek vücut olarak direniş gösterdiğini söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 30 Ağustos mesa- jında "ulusal birlik" vurgusu yaptı. Ordu-ulus bütünleşmesiy- le yürütülen Kurtuluş Sava- şı'nda, doğulusu, batılısı, kuzey- lisi ve güneylisi ile tüm ulusun tek vücut olarak direniş göster- diğini anımsatan Sezer, "Türki- ye Cumhuriyeti'nin anayasa- da çizilen tekil yapısı, ülkesi ve ulusuyla bölünmez tümlüğü korunacak, Atatürk ilke ve dev- rimlerinin yaşatılmasında her- kes üzerine düşen sorumluluk- lan eksiksiz yerine getirecek- tir" dedı. Cumhurbaşkanı Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniy- le yayımladığı mesajında, Yüce Atatürk'ün "Bağimsızlık ve öz- gürlük benim karakterimdir" sözünün, Türk Ulusu'nun bin- lerce yıllık tarihini ve bağlı oldu- ğu değerleri en özlü ve yalın bi- çimde anlattığını kaydetti. Bağunsızlık ve özgürlük ülkü- sünün, Türk Ulusu'nun tanh bo- yunca onurlu ve güçlü bıçımde yaşamasını sağladığuu vurgula- yan Sezer, Türk Ulusu'nun, Bi- rinci Dünya Savaşı'nın arduıdan, Mondros \ e Se\T'le dayatılmaya çalışılan tutsaklığa karşı Yüce Atatürk önderliğinde büyük bir savaşım verdiğini ifade etti. Sezer, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Ulusal Kurtu- luş Hareketi'nin. tüm yurda dal- ga dalga yayıldığını, Büyük Ta- arruz ve Başkomutan Meydan Savaşları sonucu zaferle sonuç- landrnldığını anımsattı. Ordu-Ulus bütünleşmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nda, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, gü- neylisi ile tüm Türk Ulusu'nun tek \iicut olarak eşine az rastla- nır bir direniş gösterdiğini vur- gulayan Sezer, ulusu güçlü kılan unsurun da bu yurt sevgisi ile birlik ve beraberlik anlayışı ol- duğunu bildirdi. Sezer, şunlan krydetti: "Kur- tuluş Savaşı'yla bağımsızbğın- dan asla ödün vermeyeceğini kanıtlayan ulusumuz, Cumhu- riyet'le de çağdaş yaşam seçi- mini ortaya koymuştur. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriye- ti, ulus- devlet olarak Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ku- ruluş ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler anayasamızın onıur- gasını oluşturarak değiştirile- mez hükümler içinde yer al- mış, ulusumuzca korunup güç- lendirilmiştir. Türkiye Cum- huriyeti'nin anayasada çizilen tekil yapısı, ülkesi ve ulusuyla bölünmez tümlüğü koruna- cak, Atatürk ilke ve devrimle- rinin yaşatılmasında herkes üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirecektir. Cumhuriyet'i ve onun değerle- rini konımak bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, can- ları pahasına bağımsız ve öz- gür yaşamamızı sağlayan kah- ramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuzdur." Eşsiz yurtseverllk TBMM Başkanı Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök e gön- derdiği kutlama mesajında 30 Ağustos Zaferi'nin, tanhteki eş- sız kahramanlık ve yurtse\erlik anıtlanndan biri olduğunu kay- detti. Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'nı kazandığını tüm dünyaya ilan ettiğinin bir belgesi olduğunu belirtirken, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ko- ruyup daha da yükseklere çı- karmak için büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş nıede- niyet yolunda ilerlemeye de- vam edeceğiz" dedı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mesajmda, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü, Kurtuluş Savaşı'm Gazi Mustafa Kemal önderliğinde zafere ulaştırarak sağladığını, herkesin bu tarihi gerçeği göz önünde bulundur- ması gerektiğini belirtti. Baykal şöyle devam etti: Baykal: Kimse ulusal blrlikle oynamasın "Kimse toprak büriinlüğü- müzle, ulusal birliğimizle oy- namaya kalkmasın. Bu, çık- maz yoldur. Bu konudaki ka- rarlılığımız, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, de- mokrasiye ve çağdaşlaşma an- layışımıza da uygundur. Bun- dan kimsenin kuşkusu olma- sın. Hiç kimse de bu değerler savunulduğu zaman, onun bu- nun yönlendirmesinin etkisin- de kalıp ulusal birlik ve top- rak bütünlüğüne karşı eğilinı- lere teslim olmasın. 19 Ma>ıs 1919'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar geçen onurlu mücadeleyi ve süreci hatırlasın, göğsünü gururla kabartarak Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir \e Türkiye Cumhuriyeti olarak kalacaktır' desin." Demokrasinin her zaman sağ- lam ve güçlü Cumhuriyet üze- rinde yükseleceğine diîckat çe- ken Baykal, "Herkes çok iyi bilmeli ve kabul etmeli ki, Cumhuriyet'i eksilterek, azal- tarak demokrasimizi artıra- mayız. Cumhuriyet demokra- siyi tehdit etmez. etmemelidir. Demokrasi de Cumhuriyerten korkmaz, korkmamalıdır. İki- si birbirine güvenerek yürü- melidir" dedi. 'Dünya halklarının bayramı' DSP Genel Başkanı Zeki Se- zer, tarihin en şanlı sayfalann- dan bırini oluşturan 30 Ağustos Zaferi'ni, bir kez daha büyük bir bayram olarak kutlamanın heye- canı ve mutluluğu içinde olduk- lannı dile getirirken, DYP Ge- nel Başkanı Mehmet Ağar, "Onurlu ve gelişmiş bir Türki- ye için bize bırakılan mirasa sahip çıkmak en büyük göre- vimizdir" dedi. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da mesajında, Kur- tuluş Savaşı'nın esaret altında yaşayan dünya halklannın be- nimsediği ilk ulusal mücadele olduğunu vurguladı. Karayalçın, "Bunun içindir ki 30 Ağustos, özgürlük, eşitlik ve bağımsızuk mücadelesi veren dünya balk- larının bayranııdır. Ortadoğu ve tüm Asya'nın yüzyülar sü- ren karanhğına, sömürgeleşti- rilmesine karşı yakılan 30 Ağustos meşalesi, bugün de bütün dünyayı aydınlatacak kudrete sahiptir" görüşünü ıfade etti. ANAVATAN Partisı Genel Başkam Erkan Mumcu mesa- jında, "Kanla. silahla ve sün- güyle kazanılan zaferden son- ra, bilimle, kültürle, fenle ve ekonomiyle kazanılacak zafer- ler ve ilerlemeler, Türk mille- tinin bu topraklar üzerindeki varlığının sarsılmaz bir ifade- si olacaktır" derken MHP Ge- nel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün, birtakım iç ve dış çev- relerin güdümünde, bu ülke- nin birlik ve dirliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirenler ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklardır" görüşünü dile getırdi. tP Genel Başkanı Doğu Pe- rinçek ise mesajında hükümeti sert bir dille eleştirdi. Perinçek, "Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül iktidarı neresinden bak- sanız, Türkiye karşıtıdır" diye konuştu. Kazanci: İlkelerimizi koruyacağız ADD Genel Başkanı Erruğ- rul Kazancı, "Antiemperya- list, halkçı-devletçi ve ulusalcı tam bağımsız Türkiye ilkeleri- ni sonuna kadar koruyacağı- nma ant içiyoruz" dedi. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada ülkesindeki Amerikan üssünü kapatma kararı al- dı. 3- Rusya-Çin ortak askeri tatbikatı öngörülen bi- çimde sona erdi. BDT, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın yeni yüzyılda en azından kendi çevre- sini derleyip toparlamak için yaşama geçirdiği bir oluşumdu. Sovyetler'den kopan 15 cumhuriyet- ten 12'si oluşumun üyesi. Aradan geçen 14 yıla karşın oluşumun hâlâ oluşum halinde olduğu dik- kati çekiyor. Ancak, ABD'nin tek kutuplu dünya- nın merkezi olarak kabul edildiği ve Avrasya coğ- rafyasına da hâkim olmak istediği bir ortamda B- DT'nin varlığını sürdürmekte olmasını da küçüm- sememek gerekiyor. Rusya, kendi içindeki sorunlardan fırsat bulduk- ça BDT'nin emeklemeden yürümeye geçmesi için çaba harcıyor. Yeterii enerjiyi bulduğu söylenemez. Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Orta As- ya Cumhuriyetlerinin tümü BDT'nin üyesi. Bu cumhuriyetlerin sınırlannda ve havaalanı gibi kri- tik noktalarında hâlâ Rus askerterinin bulunduğu- nu anımsatalım. Türkmenistan'ın zirveye ait düzeyde katılması dışında Rusya'nın, çevresindeki ülkeleri bir masa etrafında toplamayı başardığı dikkati çekiyor. Rus- ya Federasyonu içindeki özerk Tataristan Cumhu- riyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan zirvede pişen Rus yemeği, dondurarak da saklanabilecek, son kullanma tarihi hemen gelmeyecek bir tencereye konmuş görünüyor. • • • Rusya'nın, etrafındaki hâkimiyet arayışı sadece Kazan'da pişirdiği yemekle sınırlı değil. özbekis- tan'ın ülkenin güneyindeki Hanabad hava üssü- nü ABD'nin kullanımından çtkarmak istemesi Ka- zan zirvesiyle aynı tarihe rastladı. Rastlantı işte! Bu üs ABD açısından çok önemliydi. Afganis- tan'ın hemen kuzeyinde bulunuyordu. Zaten AB- D'nin üssü isteme nedeni de buydu. ABD, özbe- kistan'ı ikna etmek için çok uğraştı, olmadı. ABD bu ya... Olumsuz yanıttan sonra Ozbekistan'a dö- nüp şunu söyledi: - Mademki bu üssü bana vermiyorsun, Rus- ya'ya da vermeyeceğine dair garanti isterim! Sızan haberlere göre özbekistan Devlet Başka- nı Islam Kerimov bu konuda garanti vermiş. ABD, Kırgızistan'daki üslerini geri vermemek için olağanüstü çaba harcadı. Şimdilik başardı. Orta Asya'nın nüfus olarak en kalabalık ülkesinin özbe- kistan olduğu dikkate alınırsa ABD'nin atmak zo- runda kaldığı geri adım, ciddi. Geçen mayıs ayın- da özbekistan'ın Andican kentinde meydana ge- len olaylar sırasında ve sonrasında ABD, özbek yönetiminintutumunu demokrasi açısından sorgu- lamıştı. özbekistan da bu olaylann özünün "terör" olduğunu vurgulamıştı. Sanırız ABD, ozbekistan'a iyice yerieşmeyi, affedersiniz demokrasi getirme- yi bir süre ertelemek durumunda kaldı! • • • Çin ve Rusya'nın tarihte ilk kez düzenlediği or- tak askeri tatbikat da 25 Ağustos Perşembe gü- nü sona erdi. ABD doğal olarak bu tatbikata çok mesafeliydi. Iki ülkenin ABD'ye yaptığı gözlemci gönderme önerisi de tabii ki havada kaldı. Bütün askeri tatbikatlar gibi bu tatbikatın da ba- rış amaçlı olduğu açıklandı. Zaten adı "Barış Gö- revi 2005" idi. Rusya ve Çin'in başı çektiği Şanghay Işbirliği örgütü (Şlö) de yoğun bir yaz mevsimi geçirdi! Görünen o ki, VVashington'daki hesap Asya steplerine uymayacak! ankcurrva cumhuriyet.com.tr Üst düzeyde 2 klşl yakalandı Hizbullah operasyonu tstanbul Haber Ser- \isi - Şeriatçı terör örgü- tü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyon- da 2 kişi yakalandı. Ör- gütün askeri kanadının üst düzey sorumlulan olduklan tespit edilen bu kişilerin Barman'da bazı öldürme olaylanna kanştıklan belirtildi. Istihbarat Şube Mü- dürlüğü ile koordinelı çalışanTerörle Mücade- le Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman'da 1995-2000 yıllan ara- sında bazı öldürme olaylanna kanştıklan belirlenen Abdülhalim Turgut ve Hayrettin Dağ'ın tstanbul'a geldi- ğini belirledi. Bu kışiler, kaldıklan evlere düzen- lenen operasyonlarda gözalüna alındı. Hizbul- lah terör örgütünün as- keri kanadının üst düzey sorumlulanndan olduk- lan tespit edilen Turgut ve Dağ'ın, öldürecekle- ri kişileri önce fotoğraf- lanndan teşhis ettikleri belirtildi. Polisteki sor- gu ve işlemleri tamam- Ianan2 kişi, Beşiktaş'ta- ki tstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Geçen hafta sonu yi- ne Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyon- da yakalanan bir kişi de mahkemece tutuklan- mıştı. Başbuğ'dan Topbaş'a ziyaret • İstanbul Haber Servisi - 1. Ordu Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı KadirTopbaş'ı makamında ziyaret etti. Topbaş, bir süre önce 1. Ordu Komutanlığf na atanan Başbuğ'u tebrik etti. Orgeneral Başbuğ da dünyanın en güzel şehir olan ve çocukluğunun geçtiği Istanbul'da görev yapacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Topbaş ve Başbuğ'un görüşmesi sürerken belediyeye gelen ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, Topbaş'la görüşmek istedi. Elindeki bıçakla vücudunda kesikler yapan bu kişi, belediye yetkililerince uzaklaştınldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog