Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30AĞUSTOS2005SALI 1 6 TELEMZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr ÇjÜNÜN FîLMILERİ Vaz Bckân 13.45 Kanal D Duygusal Geçunsizkansmdanuzakdüşümıceyeniyaşam arayışına giren çapkın bir yaz t^ekânnın yasak a ş k öyküsü anlatılıyor. Osman Seder«'ın yönetimın- d e Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, IVlurat Koçyiğit v e Büleat Kayabaş oynuyor (1974). Yuv-asız Kuşlar 14.00 Kana/lturk Dram (m~î% Eski sevgılısi tarafından yüzün»e kezzap atılan vTZ!/ evlı biı ışadamının öyküsünde Edız Hun, Mü- nrr Özkul, Filız Akın, Ömercik rol alıyor. Yönetmen: MehmetDınler(1970). Hayat Sevince... 15.40 Star Duygusal (Z~»S Kaz çobanlığı yaptığı köyündLen kasabadaki VTV zengin teyzesinin yanına gidemı kımsesiz, sa- kat b>ır kızın ıyimserlik öyküsü. Amerokalı yazar Ele- anor Porter'ın 'Pollyanna' romanına. dayanan, mü- zikal 'Cherbourg Şemsıyelen'yle 'Batı Yakasının Hikâyesı' adlı ıkı ünlü filmden pasajlar ıçeren fıl- min yönetmenı Temel Güısu. Oyn: -Zeynep Değır- mencıoglu. Semra Sar, Metın Serezla (1971). Sessiz Kaçış 16.00 CNBC-e Macera © (Sflent Running) -Filmın konusiü uzak gelecek- te geçıyor. Dünyadakı tüm yeşıl alanlar yok olmıış ve evrende kalan tek yeşıllıİc cie yörüngedekı bir uzay üssünde bulunan bır serada rnuhafaza edil- miştij Seranın bekçıhğıni yapan Freeman Lowell, halınden oldukça memnundur takı tkssün yok edıl- mesı emnnı alana kadar. Lowell bu e m n yok saya- cak ve bu ekolojık cennetı korumak t<çın herşeyı ya- pacaktu Yön: Douglas Trumbull. 0>"n: Bruce Dem, Cliff Potts. Ron Rifkin (1971 ABD, 89 dk). Küçük Askerier 20.00 S tar Macera ©(Small Soldiers) - "Gorgonıtes' adı venlen ıl- gınç görünümlü ama cesur bir asker grubuyla komandolar arasında patlak veren s-avaşın öyküsü anlatılıyor. Ancak buradaki savaş ABD'nin göbeğrn- de gerçekleşıyor ve askerler de bugüaıe dek yaratıl- mış en gelışmış aksıyon kahramanlannın onjınalle- ri. Joe Dante'ıun fılmınde, Kırsten Dunst. Gregory Smıth ve Jay Mohr var (1998 ABD. 108 dk). Kurşunlann... 20.30 Kanal D Macera (Esh VVounds) - Onn Boyd, Detroit'te çalışan bırpohs dedektıfıdtr. Suçlulan yakalamak ıçin gerektığinde üstlerinin emirlenne karşı gelmekten çekinmeyen Boyd, sonunda yöntemlen uygun bu- lunmadığı ıçın jehrın en kötü bolgesine sürülür. Çok geçmeden kırli işlere bulaşmış polisler oldufunu keşfeder... Yön: Andrzej Bartkowiak:. Oyn: Steven Seagal, lsaıah Washington (2001 ABD, İ01 dk). Hızh Muhabir 20.30 Olay TV Güldürü (77\ (NothingSacred)-Gazetecı Bay Cook, dolan- viy dıncı olduklanru daha sonradan öğrendıği ba- zı kişılenn lehine bır haber yapar ve gazete yöneti- mi tarafından cezalandınlarak odası binanın bodrum katına taşınır. Kendısinı afFettırmek amacıyla habe- n araştırmak ıçın patronundan ızın ıster ve konunun peşine düşer.... Yön: Wilham A. Weltman. Oyn: Ca- role Lombard, Fredric March (1937 -ABD. 75 dk). Ydanlann Öcü 20.45 Flash TV Dram (Ti\ Evının önüne temel atan güçlü bır adamla ça- ^X' tışmaya gıren yoksul köy delıkanlısıyla anne- sının öyküsü. Fakir Baykurt'un yapıtından Metın Erksan'ın uyarladığı fılmin oyunculan Fikret Ha- kan, Nurhan Nur, Erol Taş, Kadır Savun (1962). 22.00/ CNBC-e /Zortu... Aynntıyanda 22.30 / Show TV / Gizli... Ayrıntı yanda Korku Çemberi 00.45 TRT 1 Macera (Perilous) - Bir ış gezısı ıçın Rusya'da bulunan Judd, peşindekilerden motosikJetle kaçmaya çalışan Sasha'ya arabası ile çarpar ve bır anda ken- dini hiç beklemediği olaylann ıçinde bulur. Yönet- men: Jamie Bruce. Oyûncular: Bruce Boxleıtner, Cathenne Oxenberg (2000 ABD, 95 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O CNN Türk 14.20 Deprem hazırlıklan TV' Servisi - CNN Türk, "Perspektif: Deprem Tabur- lan" programıru tekrar ekra- na getiriyor. Göksel Özköyiü'nün ha- zırladığı yapımda, ordunun deprem hazırlıklan ekrana taşınırken "Hangi birlik ne- den sorumlu", "Deprem anında kaç helikopter hava- lanacak, haberleşme nasıl sağlanacak", "Kurtarma timleri nereden gelecek, ya- ralüar nasıl taşuıacak" gibı sorulara yanıt aranıyor. CNN Türk 20.00 Yunanistan'da darbe ve sonrası TV 7 Servisi - "beşN birK" prograrrunı Soner Yalçın ve Cüneyt Özdemir birlikte ha- zırlayor. Yapımın bu bölümüne, Yunanistan'daki Albaylar Cuntasfnın önde gelen isimlerinden General Patta- kos konuk oluyor. Yıllar önce Yunanistan'da yapılan darbenin en önerrüi isimlerinden olan general, Albaylar Cuntasf nın ihtila- lini ve ihtilalden sonrasını anlatıyor. tv8 22.00 Müzikve sohbet içiçe TY Servisi - Şükriye T\rt- kun, "Sahncak" programın- da müziğin her türünden ün- lü ısimleri konuk etmeye de- vam ediyor. Yapımın bu bölümünün konuklan ise Seferad grubu üyeleri ve klamet ustası Hûs- nü Şenlendirici. SeferacTın performanslannın yanı sıra Şenlendirici de sergilediği canlı performans ile progra- ma renk katıyor. TKT2 23.35 Pullarda Atatürk TV Servisi - "Pullarda Atatürk" belgeseli bu ak- şam TRT'de ekrana geliyor. Mete Başer imzalı prog- ramda, üzerinde Atatürk'e ait resim, fotoğraf, heykel gibi kompozisyonlar bula- nan pullar yakîn tarihle pa- ralel olarak tanıtılıyor. Emilio Estevez 'in başrolünde oynadığı film, CNBC-e 'nin 'Komedi Filmleri' kuşağında Mafyaya giren punkçıTV Servisi - "Zorlu Yanş " sinemalara geldığinde, 1980'lerin en ilginç tiplerinden "punk" kuşağının önemli bir başansı olarak değerlendirilrnişti. Alex Cox'in fılmi, Frank Capra'nın "Ahududu (1944)" adlı güldürü klasiğinden esinleniyor. Los Angeles punkçılanndan Otto beş parasız kalmıştır... CNBC-e 22.00 Zorlu Yanş - Repo Man / Yön: Alex Cox / Oyn: Emilio Estevez, Harry Dean Stanton / 1983 ABD, 102 dk. Namusuyla para kazanmak istediği bir süpermarkette tutunamayınca, anne babasına yönelir, ancak onlardan da yardım göremez. Ne yapacağını bilemeyen genç adam, raslantı sonucu, ilginç bir çete ile tanışır. Bu insanlar, bir kredi kuruluşu . adına, borçlannı ödemekte isteksiz davTananlann otomobillerine girmekte ve yükte hafıf pahada ağır mallan götürmektedir. Ama, CIA'nın da peşinde olduğu bir Che\Tolet'ye "müdahele" edince, başlannı büyük bir derde sokarlar... Cox'un, bu ucuz bütçeli, ama son derece eğlendirici güldürüsü, şaşırtıcı gerçeklikte sahnelenen "eylem" sahneleriyle de ilgi çekiyor. Esprili diyaloglar ve işini bilen oyûncular da cabası... Michelle Pfeiffer ve Harrison Ford, başanlı bir gerilim örneği olan 'Gizli Gerçek'te evli bir çifti canlandınyor. Evde yaşanantuhafolaylarTV Servisi - Robert Zemeckis imzalı "Gizli Gerçek" bu akşam Show TV'de ekrana geliyor. Hollyvvood'a özel efektçi olarak girdikten sonra çekirdekten yetişip yirmili yaşlannda kameranuı arkasuıa geçen ve kendini hep bu ışin zanaatkan olarak kabul eden Zemeckis, gösterime girdiğinde büyük ilgi gören filmini Alfred Hitchcock'a adamış. Konu ise özetle şöyle: Doktor Norman Spencer üniversitede önemli bir araştırma yürüten orta yaşlı bir profesör; birçok kadının hayallerini süsleyecek kadar yakışıkh ve karizmatik. Show TV 22.30 Gizli Gerçek - What Lies Beneath / Yönetmen: Robert Zemeckis / Senaryo: Cjark Gregg / Görüntü: Don Burges / Müzik: Alan Silvestri / Oyûncular: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarvvid, Joe Morton / 2000, ABD yapımı 130 dakika. Kansı Claire ise büyük bir aşk sonucu ikinci evliliğini Spencer'la yapmış ve aktif müzik yaşamını bırakıp ev kadınlığuıı tercih etmiş. Göl kenanndaki e\ lerinde çok mutlu bir yaşam sürüyorlar; ta ki kızlan Caitlin'in yatılı okulagidip Claire'i koskocaman evde yalnız bu-akmasuıa dek. O günden sonra Claire'in yaşamma korku ve gerilim egemen oluyor; evde gezinen ve banyoyu mekan edinen genç bir kızın hayaleti, komşu evdeki gizemli çift ve etrafuıda olup biten gariplikler sonucu ağu 1 bunalıma düşen Claire, hayaletin izinı sürüp sonunda mazbut kocasıyla ilgili korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalıyor... Genç kadın kocasının geçmişindeki bir hatanm kendilerini takip ettiğini anlar... Filmin büyük bölümünde Zemeckis'in kamerası sürekli Michelle Pfeiffer' ın suratında; Pfeiffer da kariyerinin en iyi performanslarından birini vererek Harrison Ford' u bastınp filme sahip çıkıyor. Clark Greggs' in yer yer şok eden, hayli sofistike senaryosu, donuk renkler. iyı makyaj ve de Hitchcock'un "Arka Pencere" ve "Sapık"taki banyo sahnesine gönderme yapan kareleriyle cinayet ve gerilim etiketlerini aşıp sanat sineması boyutlannda bir değerlendirmeyi hak ediyor "Gizli Gerçek". Kaçırmayın. TGRTH. 22.00 Sangül konuk oluyor TV Servisi- Şışli Beledıye Başkanı Mustafa Sangül, "tş Dünyamız" programın- da Resul Izmirli'nin konuğu oluyor. Sangül yapımda, halkm gönlünü nasıl kazandığuıı, çalışanlann işe gönülden ka- tılımmı nasıl sağladığını, yönetim anlayışını, zamanı- nı nasıl değerlendirdiğini, kişisel ve yönetim becerile- rini nasıl geliştirdiğini, bir günlük yaşamını, insana, bilgiye ve eğitime bakışuıı anlatıyor CNN Türk 22.10 Insanbeyninin derinlikleri TVServisi-CNN Interna- tional tarafmdan hazırlanan ve Anderson Cooper'm sun- duğu "GözAçıpKapavmca- yaDek" belgeselinde, insan beyninin derinlikleri, karar alma mekanizmalan araştı- nlıyor. Programda, "Tercihleri- mizi nasıl belirliyonız", "Yapüğımız bazı şe> leri ne- den yapı>oruz", "Insan far- kuıda biîe olmadan ırkçıbğa egilimn olabiür mi n gibi so- rulara yanıt aranıyor. Skytûrk 23.00 Enerji politikalan TV Servisi - Zevno Baran, "Ne Var Ne Yok" progra- mında SerdarAkinan' ın ko- nuğu oluyor. Akinan, Nixon Center Uluslararası Güvenlik ve Enerji Programlan Direktö- rü Baran ile VVashington'dan Türkiye'ye nasıl bakıldığı, bölgesel enerji politikalan- mn siyaseti nasıl şekillen- dirdiği gibi konular üzerine sohbet ediyor. Kanal D 00.50 ŞeffafOda TV Senisi - Güneri Crva- oğlu'nun hazırlayıp sundu- ğu "Şeffaf Ckla" programı bu hafta tekrar bölümü ile ekrana geliyor. Yapımın konuklan ise ün- lü sanatçı Kayahan ve oyun- cu Pelin Baru. Tv PROGRAMLARI kanalturk 5.BOYUT Bugün 23:30 Merdan YANARDAĞ Türkiye'nin gündemini oluşturan konuları mercek altına alıyor. HIZLI VE CESUR Bugün2 1 : ( ) 0 Los Angeles'da çalıntı silah, araba ve mafyanın diğer işlerini çökertmek için çalışan üç polisin mücadelesi... ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL/ 60 kontör). 10.55 Atatürk Kültür Merkezı Tören Ala- nından Naklen Ya- yın 12.15 Ne Senınle Ne Sensız 13.30 Ateşten Günler 16.35 30 Ağustos Zafer Bayramı 17.40 Bı- zım Evın Hallerı 18.15 En Son Ba- balar Duyar 19.30 Bayram Mesaj- ları 21.00 30 Ağustos Özel Prog. 22.30 Ulusa Seslenış 00.45 Kor- ku Çemberi (0 312 490 43 00). 11.45 Sanat Günde- mı 13.00 Reçete 14.15 30 Ağustos Ozel Programı 14.45 Dünya Ekono- mısı 15.35 Yurttan Haberler 17.20 GününKonusu 18.25 DenızMaga- zin 19.45 Şımdı Burada 20.05 Kent ve Kultur 20.30 30 Ağustos Belge- selı 21.00 Duygu Çemberi 23.35 Pullarda Atatürk 00.05 30 Ağustos Konsen (0 212 259 72 75) H.OOSahteDunya- lar 12.00 Gecenın Otekı Yüzü 14.00 Koçum Benım 14.45 Muzık Pınarı 15.00 19 Mayıs'tan 30 Ağustos'a 17.45 Halıt Kıvanç ve Konukları 18.25 12'ye 10 Kala 19.00 Dünya Atletızm Şam. 23.00 Süper Lıg Fut- bol Karş. 00.30 Kapanış. 09.30 Bızım Sınıf 11.45 Dızı: Yarım Elma 13.30 Haberler 13.45 Yaz Be- ı karı 16.10 Dızı: Sahra 17.40 Dızı: YılanHıkaye- sı 19.30 Haber 20.30 Kurşunların Arasında 22.30 Dızı: Aşk Her Yaş- ta 24.00 Dızı: Kobra Takıbı 00.50 Şeffaf Oda (0 212 478 00 88). a10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.50Çızgi Fılm: Megamen _,__ 13.30 Dızı: Çocuklar Ne * l a ' Olacak 15.40 Hayat Sevin- ceGüzel 17.30 Dızı: En Son Baba- lar Duyar 19.00 Haber 20.00 Küçük Askerler 22.20 Dizi: AB'nın Yolları Taştan 23.40 Deşıfre 00.30 Gece Haberı (0 212 448 80 00). •—•——• 10.10 UlusalFırsat U L U 5 A L 12.10 Sıyaset Bul- varı 13.10 Müzik Pınan 16.106. Blok 18.10 Erol Manısalı ile Sohbet 20.30 Karadenız Keyfi 22.00 Ufuklar 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 13.15TarihveKül- tur 14.15 Sağlık Kamesi 15.15 Bel- gesel 17.15 Genç Yönetmenler 20.30 Polıtik Açı 22.00 Aykırı Ha- ber (0 312 231 21 00). 10.00 Aşkım Benım 13.30 Dızı: Cennet Mahallesı 16.00 Show Tv Çocuk Kulubü 17.00 Dızr Davetsız Mısafir 22.30 Gizli Gerçek 00.30 Haber 01.15 Yıldız Savaşlan: Jedi'nin Dönüşü 03.30 Song 24 05.00 Aşkların En Güzeli (0 212 355 01 01) 10.20 Çızgı Fılm: Cedrıc11.00YazSa- bahı 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dızı: Yeter Anne 16.30 Dızı: Çocuklar Duymasın 18.00 Dızı: Avrupa Yakası 19.30 Haber 20.30 Dızı: Ikıncı Bahar 22.30 Son Kale Çanakkale 00.15 Karartma (0 212 354 30 00). 09.05 30 Ağustos Toren Yayını 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.20 Dep- rem Taburian 15.05 De- sıgn 36016.10 Afyon'un Kultur De- hsı 17.10 7. Vıtes 19.00 Edıtor 20.00 5n 1 k 21.05 Frekans 22.10 Göz Açıp Kapayıncaya Dek 23.00 GeceGörüşu (0 212 413 56 00). a11.05Dizi:TatilAda- sı 12.15 TrendSağ- hk14.00 Bitkisel 14.30 Derya Gibi 15.30 Çizgi Fılm17.00 Dizi: Conan 18.00 Ha- berler 18.10 Dizi: Gizem Avcısı 19.00 Dizi: Tatil Adası 20.00 Ha- ber 21.00 Zoka 22.00 Salıncak 01.00 Rocktüel (021228851 52). 10.40 Sonsuz Öz- gürlük 12.05 Hayal- ci 13.30 Sağlık Rehberi 14.15 At Yarışı 20.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Belalı Silah 21.50 Caribe 24.00 Fan- tasyTV (0 272 336 75 75J. jm± 11.00 Ferah Ferah if%Mtt 13.30 Kum Saatı 16.00 ^ * * Khpart 18.00 En Büyük Yumruk 20.45 Yılanların Ocü 22.30 Sıra Gecesı 24.00 Gece Hat- tı (0 212 256 82 82). - 1 0 - 3 0 Kentucky V Kahramanı 12.001 Belgesel 13.15 Pop Caf e 15.05 Tatil Rotası 15.30 Fınal 17.05 On Air 18.30 Başka Hayatlar 20.30 Hızh Muhabir 22.30 Konser (0 224 331 70 00). 17.00 Interaktıf 18.20 Cafe Net 19.00 Gun- batımı 19.50 Kültür Sa- nat 21.00Soylenemeyenler23.00 Ne Var Ne Yok (0 212 449 07 00). 5 11.00 Dızı: The Sımp- sons 12.00 Tepentn Kralı 14.00 Dızı: Scrubs 15.00 Dızr VVıthout A Trace 16.00 Sessiz Kaçış 18.45 Dı- zı. Seınfeld 19.15 Dızı: Two&A Half Men 20.00 Dızı: Desperate Housevvı- ves 21.00 Dızı: Cold Case 22.00 Zor- lu Yanş (0 212 330 01 01). 12.35 Konulamayan Tanılar 14.30 Man- yetık Fırtına 15.30 Modifiyeciler 17.00 Dünya Gezginı 19.00 KeşrfGüncesi 22.00 IriMa- kineler (0 212 330 00 88). U 11.00 Müzik-Yaz 12.00 Yemek Baha- rt© 13 00 Edrtör Mâ~ kanalturk sas, 14.00 Yuvasız Kuşlar 16.00 Ekonomi Gündemi 19.00 Evimiz Holyvvood'da 21.00 Hızh ve Cesur 22.00 Performans 23.30 5. Boyut (0 212 355 85 00). 12.50 Tutku 14.35 WAX ^OSt m u s u n . DÜŞ- man mı? 16.30 Büyük Dalga 18.25 Taşıyıcı 20.30 Şövalye 22.55 Zafer Yolu 01.20 Cani (0 212 326 00 00). ?man Go- züyle 12.30 Parantez 14.00 Fuar 17.50 Teknoko- lık20.00 Gaynmenkul Rehben 22.30 Beni Hatırlayınız (0 212 465 79 49). 10.10 Yazlık Hayat 10.50 ü- festyle 11.00 Haberler 11.30 Yakın Yerler 12.00 Haberler 12.10 Spor 12.20 LJfestyle 12.30 Gerçe- ğin Ta Kendisi 13.00 Günün Içinden 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.00 Haberler 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gündüz 18.30 Slovenya-ltalya (Can- lı) 20.30 Akşam Haberleri 20.45 Türkiye- Fransa (Canlı) 23.00 24 Saat 23.35 Spor 24.00 Haberler (0 212 335 00 00). SALINCAK ŞûknysTutkunun konuldan Seterod HüsnûŞenlendiria EFESV/ORLDCUP4 18-30 SLOVENYA caniı İTALYA TURKIYE FRANSA 12 Dev Adam sahada 20:45 caniı bugün ^ a P İ I T www.nlvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog