Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2005 SALI 12 EKONOMI BORSA 2 9 A6USTÛS 2005 Öaccta En Bı O e ^ n Ajrttt Işten K s a t o tons Düjûk Yûkset PCaaoanş S fttfiy Haan Afyon ûrnerfto AkYatOrt 151 149 480 4t 760 745 630 600 2.44 2 41 4400 4350 •3.20 '2 T] 645 6.30 •330 '360 303 233 Mbiyge «adotjC S-56 232 430 ı c 9 0 5*2433 3 ^ 19 500 CSO 2-4864 ' 3-5 407 525 1.06 238949 3.33 -5 Ç7 O 76104 462400 548 1122.445 150 215-58 479 34.25= I '50 154-2028 6S 145'306 242 2-2» ı 4436 290381 1288 4359-1 I 633 1043-53 13Î2 283-06 13- 3-1'6 1126 369.382 4253 148304 4432 18M7B 5.33 1361364 138 121254 3*1 326303 133 5718.286 •6- 8,325602 Offl 188342 •S 964S4 5,52 133306 3132 30 7 492 216 1.0732K 1206 3-8.M4 2.45 W68313 45339033 775 ._ ıttaÇimattı BıUBUrt BatBıTMi i BotıÇrmo Z13 211 I Boımarn 034 033 . SonaanUjmMmıtl040 1030 Bcrsar'»Pac «24 418 • Boscfı FfBP &u4uı4si211i]0 20800 I Bossa 117 115 BoynerMagazactk 2.92 230 Bna 7U0 7800 BSHEvAMkn 2470 2440 BunerargYiOrt '22 122 Buçeft 1720 1680 170 224 115 322 4J4 7 4S0 73.50 7 32 728 372 3*0 234 286 374 370 4.38 EGSFİnKir EGSHodnj ErakBHM EvmHlOrt 227 FacMut F*tonng 188 F*or Ortame lar 855 Feneıttftçe Scortt 17 2O FençMrârNin 215 FrarcFr <f 4 82 FranEY«.9n 153 FraSar* FMbrats FonJOtosan FraoPlkGd S80M 6-UOO 975 965 •13 OtenySpml 11500 'VOO GnrCBa*» 332 378 Garar*FaHonna 320 116 GmreGMYO '40 '41 GarMYatOrt 266 256 Gedzlc* •!* 104 Sertiş 18* 186 GtfsapBM'fc 106 104 Gra 294 292 HeM* 065 153 388 6.56 290 «8236 103 974 1-5 115 174 11309 -OS 379 tUaBEvAktkr HasGMVO MjsHoürç 103 1.03 tıV 076 157 156 103 103 090 oee 3.36 330 2225000 '5*0 00'J*OOC 1 -40 -3C 9«)0 00 9000 001i 330 194 290 Î9C 62O0O15'T3O0 "50 7.50 54500 90OO.00 390 336 032 ' 5 9 ' " 135 743 9,84000 KraTMD Kartraan ! KjHâOa 4025 3625 Kama$3m 510 510 KilMBanKSna 330 334 Ktfjç Hcttnû 580 5 -5 KotU&îa 2.10 208 Koritsfö 095 093 Kama Ç4TOT!Û 5300 5200 KoaaS)taro>ıxR4X 390 toa COffiDye 2 SB 2.84 KreaK» •'• 110 üoY* 073 5 75 039 035 0.49 IJO 073 15300 '52.00 326 316 153 152 4025 39 0C 53C 520 394 3-90 iSt 53C 6530 63JX 404 400 234 236 114 1 12 2433 2430 B65 a65 106 106 131O 12 80 MviTSEYaOıt 1i3 ' S MadnÇiT»«ı 440 434 UmrasHmns 1440 1370 MsmansMarb " 9 175 IMİ 2C5C XX Wazfa Zatu Hotdnç Q96 036 MedyaHoldrg 6J0 gemsres'essa 0-1 0S9 UaısaMensu» 03" 0.35 SetTırenfYenii &FrıansFatt Pm'lOrt. F«sn PesnlOfa Pmas Frar B ve Uı Pra&j SabafYavnc* S ı U P s n m S>rtu«an . SaveKıHBM 196 158 -051 4J7 -069 1403 -223 1 7 * •OX 2040 1JB521 111 2İ23023 i 200838 126030 2 687 619 3.596391 '863*8 956006 2J56İS1 , 491666 1147 457 1 1023,664 . 1111744 , 2261301 81217 125'338 190406 162347 3828220 5.338 160156 7 *5 736 602291 56066 414.831 332216 117189 366J332 1211-004 33068- 3562 '«7 852296 H8388 520333 70424 34253 14a» 334362 734724 101138 182406 118596 24686- 341238 412044 636231 113,033 1041064 60348 1789201 •962 506 2S2J04 15801 338211 950 489 1CS2O3 279 44C 175969 5368 352 S2435 566 022 5061033- 5146294 10319,082 510J81 643883 38" 506 373,589 22'021 109384 18-650 22 640 1387145 316250 670.850 245,536 1139872 146321 996 661 1314 929 62215 69 5-T3680 11-386 220 626 65255 83S253 254 912 147 725 2-92 995 2437805 122 035 •6 49C 151079 2455,758 291365 '473 368 191128 197 45C 24386 12E &334402 13354352 B153449 31 '14 200694 26'08' 6j'8134 993.090 I 7227 962 628226 | 181631 ! 137458 , 329 812 136089" 271J83 1 119582 3206431 4 997 784 197434 202436 105252 i 245661 '5.095 i 48.138083 59.040 i «59.38: 164186 5438.589 1 3,825306 f 1045202 3JJ71843 195555 42392 '46361 1376.703 33*9795 113 766 62333 1359J' 7 2352264 108306 553061 409 047 110592 234090T •3'.966 64813= 161803 299j39 5 995233 943 422 160123 2223-3 343 **2 229 460 13'99 589287 403,21' 3,681274 3,480191 35J86 432162 5*5822 »586 32295- 33'964 •154 894 082 1135 134 2J61TO 23İ6 159 T 56 037 612512 0.82 238 032 1107352 24X 23-40 -1İ 33.00 3275 1080 1060 5-80 565 05' 056 278 2*5 615 6 05 3269 1057 564 056 611 2012 164 359 3 19 094 113 577 516 292 129 134 196 234 41936! 117 737 970 7 - 1052'6 118J27 392996 18448 2213884 -43 436 222 066 5-S556 33 78903' 681S466 127122 429280 122923 1S739O1 555382 2 Eylül'de alınacak tekliflerden sonra firmalarla pazarhk aşaması başlayacak TUPRAŞ'ta devler yanşacakEkonomi Servisi - Avrupa"nın be- şıncı büyük rafınaj kapasitesıne sa- hıp TUPRAŞ'ta kamu hıssesının sa- tışı ıçın açılan ıkıncı ozelleştırme ihalesınde ortaklık bıldınm suresı dün doldu. Shell Grubu, Koç Holdıng, Ay- gaz ve Opet'le bırlıkte teklıf \ ere- cek. Öncekı ıhaleyı kazanan Zorlu Grubu ıse Polonyalı PKN Orlen ıle ihaleye gırecek. Hındıstanlı Indıan Oil'ın ortağı ıse Çalık Grubu olacak. TÜPRAŞ ihalesınde son teklifler cuma günü alınacak TÜPRAŞ'taki yüzde 51 oranın- dala kamu hıssesının özelleştınlme- sı açılan ikıncı ıhalede ortaklıklar netleşıyor. Koç Holdıng'den borsa- ya gönderilen açıklamada, şırketın ihaleye, The Shell Group (Shell Grubu) ile ortaklaşa katılmak üze- • TÜPRAŞ'ın yüzde 51 hissesinin satışı için açılan ihalede dev şirketler yanşacak. Petrol devi Shell; Koç Grubu, Aygaz ve Opet'le birlikte ihaleye girecek. Zorlu PKN. Indian Oil de Çalık Grubu ile ortak olacak. Şirketlerle pazarhk sürecinin 10 gün içerisınde açık arttırmayla sonuçlandınlması bekleniyor. re, Koç Holding, Aygaz, Opet, Shell Overseas Investment B V ve The Shell Company of Turkey Lımıtet ıle çalışmalara başlanmasına ve Koç-Shell ortak gınşım grubu ola- rak Ozelleştırme Idaresı Başkanlı- ğı'na başvurulmasına karar verildi- ği açıklandı. Geçen yıl gerçekleştirilen ancak ıptal edilen ihaleyi Rus Tatneft ıle 1.3 milyar dolara kazanan Zorlu Grubu, Polonyalı PKN ile ortak ola- cak. Hindıstan'ın en büyük petrol şirketi nitelığındeki Indian Oil ise Çalık Grubu ıle bırlıkte ihaleye gi- recek. Petrol Ofısı de ıhalede ön ye- terlılık alan şirketlerden bınyle Or- tak Ginşim Grubu oluşturacak. Macar petrol şırketı Mol de iha- leye katılacağını açıkladı. 2 Eylül'de alınacak tekliflerden sonra firma- larla pazarhk aşaması başlayacak. Bu sürecın 10 gün içensınde açık arttırmayla sonuçlandınlması bek- leniyor. Nihaı pazarlığa en az üç fır- manın kalacağının altını çizen yet- kilıler, eylül ayı ortalanna kadar ıha- lenin tamamlanacağını «öylüyor. Avnıpa Birliği ve Çin, 10 HaziraıTda bazı mallann sınuianmasma yöneük olarak anlaşmaya \armışü. 70 milyon giyim eşyası Avrupa'daki gümrüklerde bekletiliyor Çiıı tekstîline AB kapısı açdıyor PETROL OFİSÎ Doğan, îş 'in hisselerini alıyor Doğan Şirketler Grubu Petrol Ofısi'nin (POAŞ) sermayesinde Iş Bankası ve iştiraklenne ait olan hısselenn tamamını satın alıyor Doğan Holding ve Iş Bankası'ından ÎMKB'ye göndenlen açıklamalarda, POAŞ'taki Iş Bankası ve iştiraklenne aıt olan hisselerin tamamının satın alınması için görüşmelere başlandığı belirtıldı. Petrol Ofısi AŞ, TÜPRAŞ "ın özelleştirılmesi ihalesınde, TÜPRAŞ Acquisıhon Consortium ile ortak gınşım grubu oluşturacak POAŞ'tan yapılan açıklamada, şirket yönetım kurulunun karan ile TÜPRAŞ özelleştınlmesı için ortak gınşım grubu oluşturmak uzere görüşmelere başlanmasımn kararlaştınldığı anımsatıldı. TÜPRAŞ Altı aylık cirosu 3.66 • Avrupa Komısyonu'nun tıcaretten sonımlu üyesı Mandelson, gümrükte bekleyen yaklaşık 70 mıh/on Çm giyim eşyasınm serbest bırakılması ıçın AB üyelenne teklıf verecek. Ekonomi Servisi - Avru- pa Bırlığı ıle Çın arasında tekstıl tıcaretıne ılışkın gö- rüşmelerde uzlaşma yolu aranıyor Fınancıal Tımes gazetesı, Avrupa Komısyo- nu'nun tıcaretten sonımlu üyesı PeterMandebon'un, gümrüklerde bınken mıl- yonlarca Çın ürünü giyim eşyasının serbest bırakıl- ması yönunde AB üyesı ül- kelere bır önen getıreceğı- nı yazdı Mandelson, AB'nın ko- ta sıstemı öncesınde sıpanş edilen ürünlenn alınması ıçın ıthalatçılar ve peraken- decılerle görüşme yürüte- cek. Fınancıal Tımes gaze- tesınde yer alan haberde, Mandelson, önümüzdekı ayın ortasmda söz konusu Çın ürünlennın serbest bı- rakılacağına ınandığını kaydettı Mandelson'un yaklaşık 70 milyon Çın ürününün serbest bırakıl- ması konusundakı kararlı- lığına karşın, Çın'le yapı- lan görüşmelerden henüz bır sonuç çıkmadığı belır- tıldi. ihalesınde yerlı ve yabancı devlenn yanşacağı TÜPRAŞ, Avrupa'nın beşıncı büyük rafınaj kapasitesıne sahıp. Türkıye'nın stratejık öneme sahıp kurumlan arasında yer alan TÜPRAŞ, yılın ılk yansında 293.2 milyon YTL net kâr ettı Şırketın bu yılın ıkıncı çeyreğınde net kân ıse 250 milyon YTL oldu. Kurumun bu yılın ıkıncı çeyreğındekı cirosu 3.66 milyar YTL oldu. Altı aybk ciro ıse 6.33 milyar YTL düzeyinde gerçekleştı. ÇİMENTO ÖZELLE$TİRMESİ Diyarbakırlılar Ergani'nin peşinde DtYARBAKIR(Cuın- huriyet Bürosu) - Dıyar- bakır'dakı sermaye çev- releri, 53 milyon dolara özelleştırilmesı beklenen Erganı Çimento için güç birliği yaptı Ergani Çimento Fabn- kası'nın 18 Ekım'de ya- pılacak olan özelleştirme ıhalesini alabıhnek ıçm harekete geçen Dıyarba- kır Tıcaret \e Sanayı Odası (DTSO), Tıcaret Borsası, Dıyarbakır Genç tşadamlan Derne- ği, Güneydoğu Sanayıcı ve Işadamlan Derneğı, Müstakıl Işadamlan Derneğı Dıyarbakır Şu- besı bu~ araya gelerek 60 milyon dolar değerinde bır şirket kurma karan al- dı Şırkete en düşük his- se yüzde 5 olarak belirle- nırken katılım için baş- \-urulann eylül ayında başlayacağı bıldirildı. Ergani Çimento Fabri- kası'nın 200 kışiye istih- dam olanağı yarattığını kaydeden DTSO Başka- nı Kutbettin Arzu, "Biz fabrikayı aldıktan sonra bu sayıyı arttıracağız. Irak'a çimento ihraç edfl- diği için daha çokişçi ça- hşması gerekryor" dedı. Satı§ hazırlığına tepki büyüyor TÜPRAŞ'ın özeUeştirilmesine direnen Petrol-İş Sendikası'na destek artarken, satışa karşı etkmlikkr de yoğunlasryor. Önceki gece tzmit Derince Açık Hava Tr>atrosu'nda Yurtsever Cep- he tarafindan düzenlenen "Tİ PR.\Ş Saülmay-acak" başhkh etkiruikte. işçiler. aydınlar, mühen- disler. hukukçular. sağtıkçılar. metal işçileri satışa karşı seslerini \1ikselttikr. Türkiye Komûnist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmasıyla başlavan etkinlik, Petrol-tş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkm'm mesajırun okunmasıyla devam ettL Öztaşkm, TLTR\Ş'm sayıda sanatçı ve aydın, n PR\Ş işçileri ve Yurtsever Cephe'ye destekkrini dile getirdiler. Dıcsfc b En Dejşm Ajrtklı Ö m Ksseidı Kapsnş Dûstt Yûksâ Kâsanş S OrtRy. Hacm * Kaıfeks»cr Ubr&a > VtoıoKaU vaoıKredF 715 2150 '40 665 294 54C 156 2,16 408 042 224 326 12JC 308 428 440 484 096 Fn Ki 2SC 705 "13 2080 2150 *25 -40 555 286 2.1C 402 0« 22C 3.1e 665 231 540 159 216 410 042 225 328 122C 13 M 294 308 415 426 156 263 158 640581 030 552 -054 370 -052 19! 132 0 75 135 221 35713 68! 96143 215'1! 121445 879 781 1 Y3p Kreo Sncrta 254 I YapıKreoYatCn 11' I Vga « <rad 3ar* 555 ! raaş ıu ' vaım Fr Yat Or 185 •32O3 Hadrg 2825 Yuısa '44 43C 094 256 302 2-52 110 545 143 183 132 150 230 234 130 096 256 320 269 1'2 = 55 156 191 2 " 5 2090 "25 = 35 150 214 406 011 221 318 •2 40 296 4'8 428 2X 230 4B2 094 2=8 312 262 111 550 1=3 27 "5 2825 '39 144 4-0 154 2 ^ 203 •0 7 5 -204 -C33 506 -033 •0« 238 134 245 ij=9 390 234 273 S29 136 315 •090 625 054 ı r •20e 330 710 -1306346 2' 13 '3434433 733 2S9345 , 380999 11226 996 « 3 837815 ı 458399 6-59 23' 535 152 58399 405 36-2,665 04- 232.596 222 252,599 320 ' 22 320 1244 234 311 260 111 505609 ' 349513 I 3.00 1276053 ' 420 423'46 . 443 1J54497 I *t 3-8348 337011 1-354 633 95 150997 I 169534 | 206*31 | 2B628" 990946 5 49 28352609 153 1392,424 18' 30510- 166694 1 41 180 2159319 2. ULUSAL PAZAR SodaSanayı Sfinmez r 4anert 113 111 600 6 1 492 482 4 T 454 755 7.55 1230 12J0 920 444 2.86 4'8 225 221 910 442 278 402 224 221 , ISKOK» 28-00 TreKutar 132 Tobs Oto Fab isa Tartı Fn Kr 225 TrazırapcrSceıK 428 Tr*yaCm 438 TSKB Y* Ot 115 Tı*^ 101 7mParal 825 0 * 1-5 2825 232 1550 113 615 438 4i6 760 12.60 9İ0 444 2*2 406 226 223 3150 078 173 2800 191 203 227 144 313 250 -081 298 -065 156 32S 14C 239 -44 "90 53E 613 •052 089 230 1565 112 615 43S 460 '38 •2'5 950 445 286 414 226 224 X7 ? 079 n2788 132 203 228 217,305 88 362 33«r 543 03 7 833 556 259" 199 34221 200 548 4890*34 6299* 348" "34 453203 3-97149 9-12 630 2-51Û54 285131 14309152 '16 724 264152 6306176 495296 118 102 821 52 426T3 1252İ-4 1345488 51928 *23j'8 Brta Mereuca- Boıasan Teksü Cahş Lojeak Hc 5ST EgePrcfl Ged*YatC>- C5C 150 2.45 oesa MeçesBma MeKmuÖtac» P •34 048 640 . . 240 18» 1830 63 151 132 2*6 10C 5000 356 356 >3£L5"* 3S6 . . . 26.00 2525 12' 1-8 032 121 173 030 "40 189 050 660 248 2110 1 7 5 290 62 50 366 S'O 28 00 123 093 "50 645 242 2'10 2"6 6'00 356 Î50 2-"5 •22 •75 090 -077 122 153D 131 -213 186 049 asi 244 2021 169 283 508' 361 362 2"36 122 175 091 4-3 464 2504 -2106 79060 116626 762000 55028' '392969 2 " 13' 158913 966601 -3166= 31811 284318 149 « r I COMİtl P323T1 i AtanaBeoranaaı* 036 09" EGS3M»0 049 049 MakraTahm C.65 065 1 RateBeMra* 0"S RaksttAeler 5 " 1 TtarsnriıHod 042 039 096 051 065 099 5304 0=1 -96 5.9 06' 256279 •1'326 ' Yenl Ekonomi Pazan 2-2 2-4 230 286 515 233 6387806 a : MBİKEZ BJUİUSI KURUUy DÖVİZ CM EFEKTİF 1 ABD Dolan 1 Danımaıia Kronu 1 Euro 1 lngılız Slerimı 1 tsMçre Frangı 1 ls\eç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuvevi Dınan 1 Nona; Kronu 1 Sud \ıb Rışalı lûOJaponYenı I Yenı Israıl Şekelı 1 ^M 1 Uİ83 0 222S4 1662" 2 4364 1 0"«) ÛP"44 1 1^24 0 '6125 12214 135"! 1 0250 0 22394 1670" 24491 U P929 1 13"5 4 6 4 " 021135 036190 12295 13W 10136 022268 16615 24347 10"23 1 1282 4 5185 020918 0 35854 12169 0 29034 13593 10312 022446 16732 24528 10824 0 P9~0 1 1418 4 7174 021184 0 36461 12342 0 30523 ÇAPRdZ KURLAR î ABD Dolar 13242 60610 •5558 "5TK 11039 1-932 6 4220 37505 AnstnlylDolm Jap«R Teftı lmt> Dcfar •2;« ASODoİJtı 1BU4U0DOİVI 3 4242 MD Dolan Borsa ••«« BENCE İZZETTİN ÖNDER Keşke! Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepimize kutlu olsun! Keşke, geçmişte kazanılmış bır zafe- n kutlarken, geçmişteki kazanımlann bugün birer birer parçalanışına ve ulusal teslimiyete tanık ol- masaydık! Keşke; ERDEMİR, SEYDİŞEHİR, TELEKOM, TÜPRAŞ vb. gıbi çok değerli ulusal vaıiıklanmızı almaya gelen yabancılar, sivil elbıseler içinde ve ellennde zanf evrak çantalanyla değıl de, askerî üniformalarla, ellennde makineli tüfeklerte ve Dol- mabahçe önüne demiriemiş olan yabancı savaş gemılennden karaya çıkarak gelse. Işte o zaman, medyanın uyuttuğu bu halk, kımlerin ve ne mak- satla bu topraklara getdığıni derinden anlar ve hep- si birer genlla olarak, bu zalimlere ve onlan Dol- mabahçe nhtımında çiçeklerle karşılayan, ülke sa- tıcısı taşerona ve ışbırlıkçilere karşı yaşam müca- delesıne gırerdı. Yabancı sermaye gelirken, bizim tasarruf açığı- mızı kapatacakmış; bizde istihdam yaratacakmış; bize teknoloji getirecekmiş ve cari açığımıza kat- kı yapacakmış! Oysa halkımız, Dolmabahçe önü- ne demırlemiş ve toplannı bizlere çevirmiş yaban- cı zırhlılan görse, mılyonlan mıdesıne ındırerek hal- kının ve ulusun aleyhıne sermaye dalkavukluğu yapanlann bu sözlenne ınanmazdı ve bilırdı ki, bu sinsi aldatmacılann arkasına sığınan yabancılar bizleri esir gibi çok ucuz bir ücret karşılığında ça- lıştırarak, insan olarak aşağılayarak, topraklanmı- zı kırteterek, hükümetlerımız üzerinde etkili olup vergı yasalannı ve dığer düzenlemeleri kendi yön- lennde oluşturarak, sağladıkları büyük kârtan ül- kelennetransferedeceklerdir. Üstelikdebutrans- fer esnasında ortaya çıkacak döviz ihtiyacını kar- şılayabılmek ıçın de, çok büyük faiz yükünü bizle- re yıkarak, ekonomının dış borç yükünü arttıra- caklardır. Işte değerli vartıklanmızı almaya geten yabancı sermaye budur! Bu nasıl bır akıldır kı, toplumsal bınkımlenmıze pıyasa değennin çok altında bır bedel karşılığında el koyan yabancı sermayeye, ülkenin tasarruf açı- ğına katkı yapıyor gözüyle bakılabilmektedir! Bu nasıl bir iktisat bilgısıdır kı, özelleştırmede işçileri de işin ıçine katmakla (onlara da hısse vererek!) ekonomik demokrasının sağlanabileceği iddia edi- lebılmektedır! Bu nasıl köriük ve ınsafsızlıktırki, hâ- lâ aile işletmesi olmaktan kurtulup gerçek anlam- da anonım şirket dahi olamamış ve dünya zengi- ni yarattığı halde 1980'lerde ihracat alanında ken- dısınden beklenenı verememış olmasına rağmen özel kesım öne çıkanlabılmekte, buna karşın, "Ilk 500 Büyük Firma"dak\ ve ıhracattaki yerine bak- madan kamu ışletmecılığı baştan karalanabilmek- tediri Bu nasıl bır körlüktür kı, ERDEMİR gıbi tüm ekonomınin anahtan ve amıral gemısı konumun- daki bır koca tesıs, kapıtalızmın doğal ışleyış ku- rallan gereği yann hangı pıranayayem olacağı kes- tınlmeden, ulusal hamaset ile kamudan kopartıl- makta ve küreselleşme okyanusunda bır kayıkla yola çıkanlmaktadııi Ve, en acısı da, bu nasıl bir ülke çıkanna bigâneliktir ki, siyasal erk tüm gücü- nü, bankacıhk ve temel gırdı sanayiı dallanndaki kılit ünıtelerin yabancılara devredılmesıne veımek- te ve bır başbakan kamu malı fabnkalan aşağıla- yabilmektedir! Neganpbırtecetlıdırki, halkımız da, ülkeyı ve ekonomıyı dış güçlerden önce, ülke yö- netimine hâkim sıyasılere karşı koruma ıstırabını yaşamaktadır! Bu çöküşten kurtuluş ne maziyi özlemle anmak- la ne de umutsuzca bır kurtancıyı beklemekle olur. Kurtuluş, ancak ve ancak ulusun uyanışı ile olası- dır. Sınıf bilinci ile uyanan halkımız, öz varlıkianmı- zı almaya gelen yabancı sermayeyi Dolmabahçe önüne demırlemiş yabancı harp gemısi; sermaye- dan emekçı ve tüketıcı kanına susamış bır cana- var; canavann medyadakı ve akademidekı toplu- mu uyutma ustalannı maskelı birer şeytan; ve uy- gulama elemanlan olan sıyasileri de iç ve dış sö- mürücülerin çıkannı halkın çıkan önüne koyan uy- gulamacılar olarak gördüğü zaman kendine olan güvenini yeniden kazanarak, bu kez emperyaliz- me karşı gerçek Kurtuluş Savaşı verecektir. Ken- dine güvenerek uyanan halkımız, toplumu sömü- rerek yoksulluğa sürükleyen ve geleceğini Avrupa Birliği ve/veya yabancı sermayeye bağlamış olan yerli sermayenin; milyarlar karşılığında kan emici kapitalist canavarlann çıkariannı toplumsal çıkar diye beynimize işleyen medya ve akademı kukla takımının ve politika uygulayıcılannın karşısına di- kilir ve gerçek hürriyet ve özgüriük yolunu açari Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı! Umalım ki, bu tarih, ulusal uyanış ve dirilen özgüvenle kaza- nılacak "Ekonomik Kurtuluşla taçlandınlır! Han- gi ulusun tarihinde ulusal özgüveni kazanmanın ötesinde, mazlum uluslara da örnek olabılecek böyle bir Kurtuluş Savaşı zaferi vardır?.. YATIRIM FONLARI 29 AĞUSTOS 2005 FonAdı DunküRyat Fart FonMı DûnkûFıyat Fartc FofıAdı DüikûFlyat Fark FtmAdı DûnküRyat Fark FonVt DûnlüRyat Fvk »tHBEtî FİTOİ* l(YTL) »m AUŞ SM1Ş ' M 1380C 15650 *BTB kı^Sterh 24300 24500 IsflpeFongı 1C700 10830 24A»aAlln CmMtm '515 19.2 12600 m~£ tECELİI FIİUEI 2GuntıARepo 1431 TGonlikRepo TSfKJIÜR DetecırFonaı S ^ T M A 0310758 33155OE -362256 338-63 3024732 3IT9-64 0022314 SÜSJS'i 31-9959 3C2362 00-9UO 345-584 0022467 stanıSjDet û dlKO'B 0012W 0Ü120" 1"' 5C 1~ 355T6 1Î64T4 026-B-4 2503-38 •144-16S 0138236 0021558 0022-86 032261 01559C3 332-023 5679-8 32224-8 3306900 3C2&4O5 3H2T4 3-96758 1t5645'5 J199U!" 3Î33-E 30534 T 1 3'6301
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog