Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

^ K İ T A P L A R I ATATÜRKÇÜLÜĞLTN KÖKENÎ ETKÎSIVEGÜNCELLIĞI Menter Şahinler Çaj Pazarlama A-5 Türfacagı Cad No 39 41 (34334) ağaioj/u-tenbui Tei C121514 0] % Cumhuriyet K İ T A P L A R » PORTRELER Oral Çalışlar Çii ftzaıiama A.Ş Tûıtocagj Cad. No 3*41 134334ıCagaloglu-lstanbulTel (212*51401 96 82. YIL SAYI: 29182/50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 AĞUSTOS 2005 SALI Özgürlüğügetiren BüyükZafer'inyıldönümünde bütünleşme mesajlan BİR 30 AĞUSTOS GÜNÜ Uçan kuşların ağzında bir gökyüzü vardı Uçmayanlann da Başaklar sevgilerinin ardından sapsarı olur Sevinir harmandan sonra karıncalar bile Çoban sürüsünü geçirir oradan Koyunların ağzı köpüre köpüredir Esen yel bir açlık duyar En büyük sofradır yeryüzü Uzaktan bakarsanız tarla bir yangındır Karanlık ilk yemeğidir yıldızların Bunlar ne ki gerçek çocukların duyarlığında; Savaşları görseler de okusalar da Yaşayanların hepsi Türkiye'dir Türkiye için ölenlerfn de Fazıt Hüsnü Dağlarca Ulusal birlik günüYAYIMLANMAMIŞ FOTOĞRAFLAR Jf Geldikleri gibi gittiler Yüzbaşı Ismail Hakkı Bey'in (Okyay), Türk ordusu zafere koşarken 27 Ağustos 1922'de Afyon cephesi Kurt Kayası mev- kiinde süngülenmiş bir Yunan subayının üzerinde bulduğu fotoğraflar, 83 yıl sonra Cumhuriyet gazetesi aracıhğıyla kamuoyu ile buluştu. Fotoğraflar, Okyay'ın torunu tarafından Kurtuluş Müzesi'ne bağışlandı. IŞIK KANSU'nun haberi • 9.Sayfada Ağustos Bayramı teri Cumhurbaşkanı Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayra- mı nedeniyle yayımladığı mesajında ulusal bir- lik vurgusu yaptı. Sezer, ordu-ulus bütünleşme- siyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nda, doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisi ile tüm ulusun tek vücut olarak direniş gösterdiğini anımsattı. TBMM Başkanı Annç, Genelkurmay Başkanı Öz- kök'e gönderdiği mesajında 30 Ağustos'un, ta- rihteki yurtseverlik anıtlanndan biri oldugunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, "Büyük ÖnderAta- türk'ün hedefgösterdiği çağdaş medeniyet yolun- da ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. CHP lideri Baykal, "Kimse toprak bütünlüğümüz- le, ulusal birliğimizle oynamasrn. Bu, çıkmaz yoldur" uyansını yaptı. Zafer Bayramı kutlama- lan çerçevesinde tüm yurtta törenler düzenlene- cek. Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Törenler, Orgeneral Özkök'ün akşam vereceği resepsiyonun ardından sona erecek. • 8. Sayfada Devlet Tiyatrolan sanatçılan, eşzamanlı eylemlerle siyasi müdahaleyi protesto etti Oyuncular sokağa çıktı EK ODEME ALMAYANA 40'AR YTL SEYYANEN ZAM Memura yüzde 5.1 ^ Erdoğan'ın da devreye girdiği toplu görüşmelerde hükümet, ek ödeme almayan memurlara 2006'nın bi- rinci ve ikinci altı aylık dönemleri içın40'arYTL seyyanen ödeme ve yüzde 2.5 oranlannda zam; ek öde- me alan memurlara da seyyanen ödeme hariç, aynı oranda zam önerdi. Konfederasyonlar öneriyi imzalarken KESK şerh koydu. Toplu görüşmelere katılan KESK he- yetine destek vermek isteyen me- murlar polis engeliyle karşılaştı. Polisin kurduğu barikatlan aşarak trafiği durduran KESK üyelerme karşı biber gazı kullanıldı. Gazdan etkilenenTüm Bel-Sen Genel Sek- reteri Başer, hastaneye kaldırıldı. Görüşmelenn ardından KESK üye- leri trafiği açtı. • 13. Sayfada İstanbul, Ankara ve Izmir'de eşzamanlı basın açıklamalan yapan DT oyunculan, haksız görev- den almalar ve keyfi atamalann durdurulmasmı is- tedi. Sanat dünyasının ortaçağ anlayışnıa sürüklen- mek istendiğini belirten oyuncular, "Cumhuriyetin en büyük sanat kurumuna yapılan saldınnın" ara- lannda işbirlikçi bulamayacağım söylediler. Eylemlere, Şehir Tiyatrolan, Devlet Tiyatrolan Opera ve Balesi Çalışanlan Yardımlaşma Vakfı, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Özerk Sanat Konseyi ve çok sayıda sanatçı ile öğrenci des- tek verdi. Sanatçılar, açtıklan stantta DevJet Ti- yatrolan'nda yaşananlara karşı imza topladı. Imzalar Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kültür Bakanlığı'na gönderilecek. • 6. Sayfada • DT KARGAŞAYA SÜRÜKLENDt ERHAN GÖKGÜCÜ'nün yazısı • 6. Sayfada Universite öğrencisi, düğünde atılan kurşunla yaşamını^ytodi kıırşıınu yine can aldı Denizli'deki bir düğünde 8 ya- şındakı bir ilköğretim öğren- cısınin 1 hafta önce havaya rasgele açılan ateşle öldürül- mesinin ardından benzer o- lay bu kez Malatya'da yaşan- dı. Maganda kurşunlarının son kurbanı Galatasaray Ünıversıtesi son smıf öğren- cisi Begüm Kartal (22) oldu. Haber Merkezi - Tüm uyarılara karşın rasgele sılah kullanımj can alma- ya devam ediyor. Bu kez Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kına gecesinde atılan kurşun. Galatasa- ray Üniversitesı son smıf ögrencisinın ölümüne neden oldu. Izmir'de ıse aradan 5 gün geçmesine karşın kimligı henüz be- lirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu başın- dan yaralanan Melahat Nane'nin (74) yakınlan, hastane önünde protesto eylemı yaptı. Malatyaspor'un eski futbolculanndan ışadamı Hasan Kartal'ın Galata- saray Üniversitesı Iktısa- dı ve 1dan Bılımler Fa- kültesı son sınıf öğrencı- sı kızı Begüm Kartal (22), Battalgazi ılçesı Adagören köyündekı bir yakınının düğününe gırtı. MArkasıSa. 8,SiL l'de 3 EKİM'E KADAR TANIMA Komisyonla Chirac çelişti Fransa Cumhurbaşkanı Chi- rac, Türkiye nin Kıbns konu- sundaki tek taraflı deklarasyo- nuna açıklık getirmesi ve verdı- ği taahhütlere uymaya istekli oldugunu beyan etmesi gerektığıni söyledi. AB Komisyonu sözcüsü Bail ise Türkiye'nin 3 Ekım'den önce Rum Kesimi'ni tanıması konu- sunda yasal zorunluluk bulunmadığını bildir- di. Sözcü, "Ankara'nın Kıbns Rum Kesimi'ni tanımamasının, çözülmesi gerekli bir anormal- lik yarattığını" sözlerine ekledi. • 11. Sayfada TECRÎDÎ KIRMA ÇABALARI KKTC'den tlışarı ilk uçuş Kıbrıs Türk Havayollan'na ait bir uçağın Azer- baycan'ın başkenti Bakû'ya uçmasıyla KKTC tarihinde ilk kez Türkiye dışında bu- ülkeye doğ- rudan uçuş gerçekleşmiş oldu. Bakû'ya ınen uçakta ilk Cumhurbaşkanı Denktaş ile oğlu Dı- şışlen Bakanı Serdar Denktaş da vardı. Rauf Denktaş, dertlen çok olan, ama buna rağmen Kıbns deyince kalplen kendılenyle birlikte çar- pan kardeş bir ülkeye geldiklerinı söyledi. "Bu- radakı olay, kardeşlerin kucaklaşmasıdır" dıyen Denktaş, diğer Türk cumhuriyetlenne öncülük eden Azerbaycan'a teşekkür etti. • 11. Sayfada HÜKÜMET YAZ TATILINDE M 4. Sayfada MÜFTÜDENYENİ INCILER • 5. Savfada IRAK'TA İÇ SAVAŞ TEHDlDl • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uydu Siyaset! Müjdeler olsun; Amerikan kaynakları bir ara kötü- ye giden ikili ilişkilerin düzelmeye yüzturtuğunu söy- lüyor. Bu olumlu gelişmenin açıklaması ise basit, çok ba- sit. ABD'nin çizdiği Ortadoğu politikalarına uygun adım politika izlemek yeterli bir neden. RTE'nin başka hıçbir başbakana nasip olmayan bir kişiliği var. Amerika ne derse sessiz sedasız ka- MArkasıSa.8,Sü. l'de Petrol fiyatlan yükseldi Kasırgadan büyük kaçış ABD'nin New Orleans kentinı de vuran Katrina kasırgası 1 milyon kişının böl- geyi terk etmesine neden oldu Kaça- mayan hasta ve yoksul bınlerce kişi Su- perdome Stadyumu'na sığındı. Kasırga nedeniyle üretim düştü ve petrolün va- ril fiyatı 70 dolan aştı. • 11. Sayfada Son teklifler veriliyor TÜPRAŞ'a devler talip Kamu hissesi için açılan ikinci özelleş- tirme ihalesinde ortaklık bildirim süre- sı doldu. Shell Grubu, Koç Holdıng, Aygaz ve Opet'le birlikte teklif vere- cek. Zorlu Grubu ise Polonyalı PKN Orlen ile ihaleye girecek. Indian Oil'ın ortağı ise Çalık Grubu. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Rusya'mn Kazan'da Pişirdiği Yemek! Geçen hafta doğumuzdan gelen 3 haber önem- liydi: 1 - Bağımsız DevletlerTopluluğu (BDT) zirvesi Rus- ya Devlet Başkanı Putin'in öncülüğünde yapıldı. 2- özbekistan, ABD'nin hertürlü baskıstna karşın mArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog