Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

-t- PiT'CumhuriYet L % > . K İ T A P L A R I BÎR CUMHURÎYET DÜŞMANININ PORTRESl l Fettullah Gülen Hocaefendı'nın Denn Mıs)onu M. Emin Değer Çağ Pazrianıa A_Ş TmiocaŞ Cad N o 39 41 ' (34334) Cagaloğhı-IstanbulTel (212)51401% Cumhuriyet KEMALÎZ^I 82. YIL SAYI: 29180 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 28 AĞUSTOŞ2005 PAZAR Kadmlar için fotoğraf 150 kadın fotoğrafçı, kadına yonelik şıddete 'hayır" demek ıçın bır araya geldi. Sermayelen fotoğraf, amaçları bır kadın sığınma evine destek vermek "Kadmlar ıçın kadmlar tarafmdan" yapılan etkınlıkle, 128 fotoğrafın 96'sı safıldı. Kalanlar www kadınlarıcın org adresınde satışta . BUGÜN Ek protokolün imzası Turkıye ek protokol ile AB'nın bunyesındekı Kıbrıs Rum Yönefımı'ne bıryandan hangı ulkeler ıle hangı tarıfeden tıcaret yapacağı konusunda egemenlık devri yaparken, dığer yandan tanımadığını tek taraftı soyleyerek Ada Türklerinın kazanımlarını erozyona uğratıyor YARIN C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Lemi Bilgin'in görevden alınması ve ardından yapılan atamalara tepkiler çığ gibi büyüyor Tiyatroya AKP perdesi EYÜP MUHCU: CAMÎ DÜŞÜNCESl HAYATA GEÇÎRÎLEBÎLÎR 'ÂKÎvfninsahibi halktır' Kültür ve Turizm Bakanı Koç'un AKM'yi yıkıp yeniden yapma pro- jesinin kaygı verici olduğunu belirten Mimarlar Odası Başkanı Ekin- ci, AKM gibi simgeleşmiş bir yapının "rant amacıyla yıkılması dü- şüncesinin" ulusça terk edilmesi gereken bir anlayış olduğunu söyle- di. Prof. Mesut îktu öncelikle Ayazağa'da yanm kalan Kültür Komp- leksi'nin tamamlanması gerektiğini vurgularken TOMEB üyesi Or- han Kurtul, "AKM'nin sahibi bakanlık değil, halktır. Orayı yıkmayı düşünenler bunu önce gerçek sahibine sorsunlar" dedi. • 6. Sayfada Devlet Tiyatrolan'na AKP hükümeti tarafmdan yapılan atamalann son halkası, eski gişe memuru Kerim Gök- su'nun genel müdür yardımcılığına getirilmesi oldu. AKP'nin başlattığı görevden alma ve atamalara tepki göstererek oyunlannı çeken yönetmenlere besteciler de destek verdi. Besteci îdiz, çalışmakta olduğu bü- tün oyunlarda kullanılan bestelerini çektiğini açıkladı. Kurumun eski yöneticileri, siyasetçilerin sanata müda- hale etmemesi gerektiğini vurguladı. Eski Devlet Ti- yatrolan Genel Müdürü Yücel Erten, siyasetçilerin görevinin sanatm "özerk, özgün" ve "özgür" üretim yapabilmesi için çahşmalar yürütmek olduğuna dik- kat çekti. Eski genel müdür Bozkurt Kuruç ise Bakan Koç'un sanatçılardan özür dilemesini istedi. • 6. Sayfada Avrupa basını, Merkel ve Chirac'ın çıkışlannın Ankara'nın işini zorlaştırdığım yazdı Türkiye çaprazateşteFransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Alman Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Angela Merkel'in Türki- ye'nin AB üyeliği konusunda seslerini yükseltmeleri Avrupa basınında geniş yer buldu. Gazetelerde, Fransa ve Alman- ya'nın çapraz ateşinde kalan Türkiye'nin birliğin iki önern- li ülkesinin desteğini kaybetme korkusunu yaşadığı yazıldı. Merkel ve Chirac'ın açıklamalanmn Türkiye'nin 3 Ekim ha- yallerine "uyan ateşi" olduğu savunan Financial Times, Türkiye konusunda ısrarcı olan îngiltere Başbakanı Blair'- in başmın ağnyabileceğini belirtti. Daily Telegraph ise Fran- sa'nın ironik bir biçimde Rumlann hakkını Güney Kıbns ve Yunanistan'dan daha fazla savunduğunu yazdı. • 11. Sayfada ATO: Çözülemeyen dosya sayısı artıyor Yüz bin suç karanlıkta kaldı Hilmi Güler Bakandan 'atama' itirafı Enerji ve Tabıı Kay- naklar Bakanı Hılmi Güler, bakanhğındakı bin memurun kendi ıs- teği dışında görev yeri- nin değiştırildiğini açık- ladı. Güler, bir soru önergesine verdiği ya- nıtta, yen değıştirilen memurlann idari mah- kemelerde yaklaşık 500 daya açtığını da bildirdi. TÜREY KÖSE'nİn haberi • 5. Sayfada I6SN 1 300-093400 Ankara Ticaret Odası'nın "Karanlık Perde: Faili Meçhul Dosyası"na göre Türkiye'de işlenen suçlarda faili meçhul sayısı gıderek artıyor. 2004 yılında 129 bin olan faili meçhul sa- yısı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın faili meçhul sayısının yüzde 78'ıne şımdiden ulaştı ve 100 bini geçti. Ar- tışm sürmesi durumunda yıl sonunda suç rakamının 450 bini, faili meçhul suçlann sayısının da 200 bini bula- cağı tahmin ediliyor. • 4. Sayfada Savaşa karşı müzik "Banşarock" festivalinde şarkılar, yaşamı baskı altına aian, "her şeye, herkese, savaşa, işgale, işgalcilere karşı banş" için söylendi. Dün başlayan festivalde Banşarock alanını dolduran- lar, \ılların eskitemediği rock müzisyenlerinin vanı sıra yeni gruplan da dinleyerek eğlendiler. tşten atüan Coca Cola işçileri hem Barışarock'ı destekledi hem de birlik çağrısı yaptı. Nükle- er Karşıtı Platform, Vapuruna Sahip Çık kampanyası, 78'Iiler Vakfı Girişimi, Greenpeace üyeleri gibi sivü toplum knruluşla- rı, standlarda ziyaretçilerle koyu sohbetlere daldı. • 7. Sayfada Cumhuriyet 'le birlikte. Afyon'da buluştular Kocatepe'ye CUMOK çıkarması Afyon'da düzenlenen "Türkiye Îttifakı-Kocatepe Buluşması"na binlerce yurttaş katıldı. Türki- ye'nin her bölgesinden Afyon'a akın ederek etkinliğe katılan CUMOK üyeleri hep birlikte 'tam bağımsızlık' mesajı verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - BüyükTaarruz'un 83. yıldöniimü ne- denıyle 25-26Ağustos'ta Afyon'da dü- zenlenen "Türkiye İttifakı-Kocatepe BuJuşması"na Türkiye'nin her bölge- sinden binlerce yurttaş katıldı. ADD Genel Merkezı, Kocatepe Üniversite- si, Afyonkarahisar demokratik kitle kuruluşlan ve Cumhuriyet Okurla- n'nın (CUMOK) desteğiyle düzenle- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te îsrailli diplomat Arnon Banş içinde iyaşam ıstegı İsrail'in eski îstanbul Başkonsolo- su Amıra Arnon, Filıstınlilerle aralanndaki sorunlan çözmek is- tediklerini belirterek "îsrail ve Filistın devletlen olarak yan yana banş içinde yaşamak istıyoruz" dedi LEYLA TA\ ŞANOĞ- LU'nun söyleşisi • 12. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Saz-Söz-Davul-Zurna Tek başına iktidar olmanın şımanklığı öylesine sin- di kı AKP'ye, gerçekleri yadsımayı adeta görev sa- yıyor. Gelişmeler MGK'nin yayımladığı son bildiride üze- nnde durulmayan birgerçeğı anımsatıyor. Bildirı he- men her çevre tarafmdan anayasal gereklerı yerıne getırmeyen ve getirmemekte direnen veya o yolda MArkasıSa. 8,Sü. l'de Batman'da olaylı protesto Batman'ın Beşin ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden operasyonlar sı- rasında 6 PKK'lı öldürüldü. Operas- yonlann durdurulmasını ısteyen 2 bin kişi ilçe girişinde toplanarak merkeze doğru yürüyüşe geçtı. Yürüyüşe ızın vermeyen güvenlık güçlen 10 dakıka boyunca havaya ateş açtı. Gruptakıler ise panzerlere taş attı. • 8. Sayfada Fenerbahçe seyirciyle coştu Süper Lig'de bu sezon ilk kez tarafta- nyla buluşan Fenerbahçe, Samsuns- por'u 5-2 yendı. Maçın başında yenik duruma düşen San-Lacivertli ekip, Alex (2), Anelka, Nobre ve Semih'in gollenyle farka gıttı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Konya-Denizli: 1-0, Sıvasspor-Vestel Manısa: 1-0, Ankaraspor-Ç. Rize: 0-0. VkSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sin-diriliş Süreci! Bugün Türkçenin anlatım zenginliğinden yararla- narak her şeyi bir sözcüğün içinden çekip çıkarma- yaçalışacağız... Ana konumuz; 24 Temmuz'dakı Lozan kutlama- larından 26 Ağustos'taki Büyük Zafer'ın yıldönümü- ne kadar geçen son bir aylık zaman dilimindekı top- lumsal dalgalanma... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog