Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

2 5 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER TERCİH KAYITLARA GEÇMEDt Bir ımutkanhk iddiası da OKS'de LÜLEBURGAZ (AA) - Kırklareli'nin Lüle- burgaz ılçesindeki Istıklal İlköğretim Okulu öğ- rencisi Hülya AdıgüzeL OKS (Ortaöğretim Ku- rumlan Seçme ve Yerleştirme Sınavı) tercihle- n kayıtlara geçirilmediği için bir okula yerleş- trilemedığıni iddia ederek annesi aracüığjyla okul idaresi aleyhine dava açtı. Adıgüzel, OKS'den 358.371TM puan alarak. Bursa Ali Osman Sönmez Lisesi, Lüleburgaz Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Lisesi, Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi ve Babaeskı Anado- lu Lisesi "ni tercih ettığini söyledı. Tercih formunun annesi Ayşe Karagöz ve Is- tıklal İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ser- kan Sinanoğlu tarafından imzalandığım ve bir nüshasının kendıne verildığini anlatan Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerleştirme sonuç bilgileri geldiği zaman şa- şırdını. Aldığım puan Lüleburgaz Lisesive\ a Ba- baeski Anadolu Lisesi için > eterliydi. Oysa sonuç bejgemde kazanamadjğnn belirtilryordu.Okulida- resine başvurduğumuzda, bize tercih yapmadi- ğun söylendi. Halbuki ben 5 okul için tercih yap- nuştuiL Okul idaresi benim tercihlerüni kayıtla- ra geçirirken yaıüışnk yapmış. Onca emeğim bo- şagitti." Adıgüzel'in annesi Ayşe Karagöz de duru- mun düzeltılmesı için dava açtıklannı belirtti. SÖZ ÇtZGtNİN Turhan Selçuk "KİMİMİZ ÖLDÜK, KİMİMİZ NUTUK SÖYLEDİK.." Okulunparçasışiddetİlköğretim öğrencileri arasında yapılan araştırrnaya göre öğrencilerin yüzde 92 si taciz ediliyor. En çok mafya dizilerini seyreden öğrenciler, bügisayarda savaş ve dövüş oyunu oynamayı seviyor tTT zammına tepki • tstanbul Haber Servisi - Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İETT biletlerine yaptığı yüzde 35 oranındaki zammın geri alınması için topladığı ımzalan IBB Başkanlığı'na vererek protesto etti. ÎBB Saraçhane binası önünde toplanan ÖDP'li grup adına açıklama yapan ÖDP İstanbul tl Başkanı Sinan Tutal, belediyenin görevinin ulaşımın öncelikle yoksul ve dar gelirliler için ucuz olmasuıı sağlamak olduğunu belirterek zamlann geri alınmasını istedi. Yapılan zamlann bir hafta içinde geri çekilmesi gerektiğini belirten Tutal, "Eğer zamlar geri alınmazsa idare mahkemesine dava açacağız" diye konuştu. Askeri uçaktan zorunkı miş • YALOVA (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Taşköprü Hava Meydan Komutanlığı emrinde kullanılan bir eğitim uçağının. Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Çavuş çiftliği köyü yakınlannda zorun- lu inış yaptığı bildirildi. Edinılen bıl- giye göre, T-41 tipi eğitim uçağı, pilot kontrolünde Çavuş Çiftliği köyü yakınlannda mecburi ınış yaptı. Uçaktaki 2 kişinin olayı hafif sıynldar- la atlattığı öğrenildi. L'çağın düştüğü bölgede geniş güvenlık önlemleri alınırken olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi. ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Eğitim- Sen \e Hacettepe Ünnersitesı'nın ışbırlıği ile ilköğ- retim öğrencılerine uygulanan an- kete göre öğrenciler televizyonda en çok "mafya" dizilenni seyredi- yor. Öğrenciler arasında tacız ora- nı yüzde 92 olarak belırlenirken, kurum temsilcilerinden kaynakla- nan tacizlenn en başında "öğret- menkrin öğrencileri dövmesi" ge- liyor. Türk Eğitim-Sen ve Hacettepe Üniversıtesi Sosyolojı Bölümü'nün ortaklaşa yaptığı "OkuDarda Şid- det ve Taciz" konulu anketın sonuç- lan, okullardaki şiddet ve tacizin yoğunluğunu ortaya çıkardı. İl- köğretim 7 \e 8. sınıfta okuyan 1136 öğrencıye uygulanan anket sonuçlanna göre öğrencilerin te- levızyon dizilerini seyretmede ter- cihlennın ne olduğuna yönelik so- ruda yüzde 21 oranı ile mafya di- zıleri ılk sırayı aldı. Öğrencilerin yüzde 44.8'i aksiyon/macera ; ge- rilimkorku türünde filmleri izle- meyi tercih edıyor. Atari salonu ya da internet kafelere giden öğ- renciler arasında ise en çok oyna- nan oyun türü yüzde 66.5 ile savaş ve dövüş oyunlan. Ankete katılan öğrencilerin yüz- de 53.4'ü. "Okuldaarkadaşlannız- laoyun oynarkenya da teneffüsler- de "ıstemediğinız halde' size ya- pıldığını ve ayıp' olduğunu dü- şündüğünüz davranışlarda bulu- nan çocuklar var mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. SöZLÜ TACİZ İLK SIRADA Tacize yönelik davranış türleri- nin daha çok hangi cinsiyete men- sup öğrenciler tarafından yapıldı- ğını gösteren dağılıma bakıldığın- da: öğrencilerin yüzde 67.2'si er- keklenn, yüzde 29'u kızlann, yüz- de 3.8' i de hem erkeklerin hem de kızlann "ayıplanacak" davTanışla- n daha çok yaptıklan yanıtını ver- di. Öğrenciler arasında görülen ta- ciz türlerine bakıldığında; toplam yanıtlar içerisüıde "sözlü tacize" maruz kaldıklannı belırtenlenn oranı yüzde 47, "fiziksel tacize" maruz kalanlann oranı yüzde 26. "•cinsel tacize" ugradıklanm belir- tenlerin oranı yüzde 27 oldu. Öğrencileri en çok yaralayan ise "öğretmenlerin öğrencileri döv- mesi". Yüzde 40Tık bu oranı yüz- de 37 ile öğretmenlerin azarlama- lan. onur kıncı sözleri, izliyor. Balkonunda çay içerken başma kurşun isabet eden kadm yoğun bakımda Şehir eşkıyalarıııın kurbanı Ege Denizi'nde deppem | SagUBT yaiTŞa haZU* • ANKARA (AA) - Ege Denizi açıklannda 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldı. Boğaziçı Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden ahnan bilgıye göre, saat 06.06"da merkez üssü Ege Denizi'nin açıklan olan deprem, Ege Denızi kıyısında bulunan il ve ilçelerde de hıssedildi. 3 kişiye 149 bin YTL • ANKARA (AA) - Şans Topu'nun bu haftaki çekilişınde 5-1 bilen 3 kişi. 149 bın 246 YTL 25'er YKr ıkramıye kazandı. Kazanan numaralann 04, 06, 16, 21, 30 + 08 olarak belırlendiği çeki lişte, 5 bilenler 3 bın 88 YTL 40 - ar YKr, 4+1 bilenler 247 YTL 35'er YKr, 4 bilenler 19 YTL 55'er YKr, 3+1 bilenler 9 YTL 90 'ar YKr, 3 bilenler 2 YTL 35'er YKr, 2-1 bilenler 3 YTL 10'ar YKr, 1+1 bilenler 1 YTL 50"şer YKr ikramıye kazandı. Sakarya Üniversitesi (SAU) öğrencilerinin Formüla-G yanşlan için tasarladığı güneş enerjisiyle çahşan Saguar adh otomobil tanı- nkh. Abasryanık Kültür Merkezi'rün önündeki trafığe kapah alanda düzenknen tamtun toplannsında ko- nuşan SAU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ünhersiteıün elektrik ve elektronik mühendisliği bölü- münde okuyan 4 ögreneinin ve bir araştırma görevlisinin özverili çabsması sonucu. 1995 yıhnda başlanan projenin amacına ulaştığmı söyledi. Prof. Dr. Durman, projenin TUBlTAK tarafından desteklendiği ni be- lirterek otomobilin 20 bin YTL'ye mal olduğunu ka> dettL Proje çahşanlanndan Ersin Arslan, otomobilk Atatürk Bulvan'nda deneme sürüşü yapu. Saguar öe 30 Ağustos'ta İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek Formula-G yanşlanna kanlacaklaruu belirten Arslan, yanşlara iddialı haorlandıklannı kaydetti. (AA) Mahkemenin hukuk smavı AKESBODUR İSKENDERUN-ABD ve İngiltere'ninlrak'ı işgali sırasında Rus asıllı eşınin psikolojisinin bozulup kendısinı ve Türkiye'yi terk ettiğini belirten İskenderunlu ışadamı Y.G.'nin, iki ül- keden de l'er milyar dolar tazminat istemiy- le Avrupa İnsanHaklan Mahkemesi'ne {AİHM) yaptığı başMiru İngiltere yönünden kabul edıl- di. Dava önümüzdeki günlerde görüşülecek. Avukat Maruf Kaymaz dün düzenlediği ba- sın toplantısmda, dava başMirusunun esasa kaydedildiğini belirtti. Başvurunun bu konu- da açılan ılk dava olması nedeniyle önemli ol- duğunu vurgulayan Maruf Kaymaz, "Mahke- meden çıkacak karann eşittik ve adalet teme- li üzerinde oturacak bir karar olmasını te- menni edıyoruz." diye konuştu. GAZİANTEP (Cumhuriyet) - Gazian- tep'te, evinın balkonunda çay içerken bir otomobilden tabancayla ha\aya ateş açıl- ması sonucu 24 yaşmdakı Nursel Doku- macı'nın başına mermı isabet etti. Doku- macı yoğun bakıma aluıdı, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Balkonda ayağa kalktığı sırada başında bir ağn hisseden Dokumacı, eliyle kont- rol ettığinde kan aktığını gördü. Yakınlan tarafından Gaziantep Avukat Çengiz Gökçek De\let Hastanesi'ne kaldınlan genç kadının tabancayla başından vaırul- duğu belirlendi. Kurşunun kulağının ar- kasından girerek 5-6 santimetre ilerlediği tespit edildi. SîLAH SESİ DUYMADIM Genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altı- na alınan Dokuma- cı'nın başındaki mer- minin ameliyatla çı- kanlacağı belirtildi. Yapılan ilk tedaviden sonra şuuru açılan Nursel Dokumacı, ta- bancayla Mirulduğu- na inanamadığını be- lirterek şöyle konuş- tu: "Akşam saaüeriy- di ve hava sjcakü. Denılediğim çayı daha serin olduğu için balkonda içmeye karar \erdim. Biten ça- >ırru tazeiemek için a>ağa kalknğım sıra- da başunda shrisinek ısırması gibi bir acı hissettim. Ağnyan bölge\i kontrol ettiğim sırada parnıaklanma kan bulaştiğuu gör- düm ve telefonla eşinıi aradun. Hastaneye gittiğimizde başundan tabancayla vurul- duğum söylenince çok şaşırdım, çünkü ben silah sesi du>madım." Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan emniyet ekipleri havaya ateş edilen 27 TZ 669 plakalı otomobili kısa sürede buldu. Olayın faüleri olduğu belirlenen H.l^ K.Ç. ve K.B. de olayda kullanılan 2 tabanca ve bu tabancalara ait mermilerle birlikte gözaltuıa almdı. Zanlılar, Emni- yet Müdürlüğü"ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayın firari zanlısı H.Ç. hakkında da gı- yabi tutuklama karan verildi. Nursel Dokumacı yoğun bakımda. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Eğitim Diye Diye... ÖSYM sonuçları açıklandı. Sınava giren çocukla- nmızın bir bölümünün yüzü gülerken büyük bir ço- ğunluğunun gül yüzleri karardı. Elbette ailelerinin de... Istedikleri yeri, gönüllerinden geçen yeri kazanan çocuklanmız mutlu ama; acaba bin bir zahmetle, uykusuz gecelerle, türlü sıkıntılarla geçecek dört yıl sonrasında; yaşam kapısına geldikleri zaman, bu mutluluklan sürecek mi? Umanm sürer. Fakat arka- daş çocuklanna bakıyorum da, öylesine iyi eğitimli ve başarılı çocuklar iş bulma konusunda zorlanı- yorlar ki, "Acaba bu çocuklar boşuna mı okudu" sorusu akla geliyor. • • • Biz ulus olarak eğitime çok önem veririz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni, eğitimle başanlan bir mo- dernleşme projesı oiarak isimlendiren toplumsal bi- limciler çok haklıdırlar. Ancak gerek yükseköğretim ve gerekse ortaöğ- retimle ilgili olarak dile getirilen eleştirilerin, biraz duygusal olduğuna ve mantıklı bir zemini olmadığı- na inanıyorum. Zira düzgün bir eğitim planlaması yapılmadığından ve etkin bir insangücü planlama- mız olmadığından, ciddi biçimde kaynak israfı ya- şanıyor. Bugün Türkiye üniversitelerinden, binlerce ve binlere ziraat mühendisi mezun olmakta, fakat bu çocuklanmızın istihdam edileceği yer yok. öyle sanıyorum ki; bir zamanlar Türkiye'de ziraat mü- hendisi gereksinimi olmuş. Ve bunun üzerine hiç planlamadan her üniversiteye, yüksek kontenjan- larla ziraat mühendisi öğrencisi alınmış. Ve bugün sonuç ortada. On binlerce ziraat mühendisi işsiz güçsüz dolaşırken binlercesi de eğitimlerini sürdü- rüyor... Diğer bazı alanlarda benzer durum yaşanıyor. Or- neğin iktısat ve işletme eğitimi almış olan on binler- ce gencimiz, aldıklan eğitimle pek de ilgisi olmayan alanlarda çalışıyor ya da iş bulmaya uğraşıyor. Hele iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu yüz binlerce çocuğumuzun durumuna hiç değinmiyorum. • • • Bu yazıyı, bir "ağlama duvanna" çevirmek iste- miyorum. Amacım, özellikle yükseköğretimle ilgili olarak çok önemli bulduğum iki noktaya değinmek. Bunlardan birincisine, yukarda da değindim. So- run iyi bir insan planlaması yaparak, buna göre in- san yetiştirmek. Bugün eğer Türkiye'de bilgısayar mühendisleri iş bulmakta zortanıyorlarsa, aksayan bir şeyler var demektir. Ya da ülke ekonomisi bu türden gençlerı istihdam edemiyorsa, ülke dışında aranacak alanlarda eğitime ağırlık verilmelıdir. As- lında bizler, "beyin göçu" kavramından pek hoşlan- mayız ama, korkarım yakın vadede başka bir yol görünmemekte. Ürettiğimiz malları ihraç etme konusunda nasıl gayretliysek, "nitelikli emeğimizi" de aynı biçimde ihraç etmek durumundayız. Avrupa'daki işçilerimi- zin gönderdikleri paraların, bir zamanlar Türkiye'ye nasıl bir katkı sağladığını anımsamalıyız. • • • Bugün değinmek istediğım ikinci nokta, devletin eğitimdeki payı ve rolü üzerindeki tartışmalar ola- cak. Aslında ortaöğretim ve ilköğretimde pek bir sorun yok. Yerli ve yabancı ortaöğretim kurumlanna halkımız alışkın. Fakat yükseköğretimin devlet dı- şında düzenlenmesi, ınsanlarımızı korkutuyor. Tabii 1970 öncesi özel yüksekokul furyası ve deneyimi- nin anımsattığı olumsuzluklar da, bu korkuyu tahnk ediyor. Fakat korkanm bunları aşmak zorundayız. Bu satırlann yazan, tüm yaşamı boyunca, "yük- seköğretim devlet eliyle yapılmaltdır" düşüncesini savunmuştur. llke düzeyinde, hâlâ aynı düşüncede- yim. Ama devletimizin olanaklan yetmiyor. Yükse- köğretim konusundaki dev talebi, devlet olanakları karşılayamıyor. Bu konuda yazılabilecek çok şey var. llerde bun- lan birkaç yazı biçiminde sizlerle paylaşmm. Fakat şimdiden şu kadannı söyleyeyim ki, devlet üniversi- telerinin de kendince "kaynak üretmesi" gerekiyor. Başka çare de yok gibi... Kozdaı-dayol kusurunun eîMsi azmış Karayollan y na göre suçlu sürücüler • Karayollan Genel Müdürlüğü, son günlerde peş peşe ölümlere neden olan mıcırlı yollarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sürücülerin yeni asfalt kaplamada sürat yapması kazalara yol açıyor" denildi. ANKARA (AA) - Karayollan Genel Mü- dürlüğü, mıcırlı yollarda meydana gelen ka- zalarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sıcağınetİdsiyiedahaace- leci olan sürücüler, trafîk işareüerineriayet etmemekte ve çok düşük hızla gidilmesi ge- reken yeni asfalt kaplamada sürat yapü- ması kazalara neden olmaktadır" denildi. Aynı açıklamada. Türkiye'de 2004 yı- luıda meydana gelen kazalarda sürücü ku- surunun yüzde 98.1. yol kusurunun da yüz- de 0.04 olduğu bildirildi. Karayollan Genel Müdürlüğü, dünya- nın her yerinde asfalt sathi kaplama uygu- lamasında art arda mıcır döşemesi yapıl- dığını, asfalt imalatlannda kaliteden ke- sinlikle taviz verilmediğini ve kaplama ça- lışmalanna başlamadan önce yollarda stan- dartlara uygun olarak trafik işaretlemele- ri yapıldığını bildirdi. Açıklamada, yollarda kaza meydana gel- diğinde, kaza nedenlerinin tutanak ve ra- porlara dayalı olmadan başında yorumlan- ması ve Karayollan Genel Müdürlüğü' nün suçlanmasının "haksızhk" olduğu da kay- dedildi. Asfalt kaplama çahşmasının yapıl- dığı ve yolun trafiğe açık rutulmasınm zo- runlu olduğu hallerde, araç hızlannın dü- şürülmesi koşuluyla yolun kullanımına izin verildiğine işaret edilen açıklamada, uya- nlara dikkat edilmesi istendı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog