Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET YÂKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmeru İbrahim Yıldız • Yazuşlen Muduru Safim Alpasian#Sorunılu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara îstıhbarat Cengız \ ıldınm • Ekonomı Hasan Erış • Kültur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadır \ ücelman • Makaleler Samı Ka- raören • Düzeltme Abdullab \ azıcı 0 Bıl gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç • A vnıpa Temsılcısı Gnray Öz YayınKurulu Ühan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Ennç. Hık- met Çetınka\a. Şukran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. \nkara Temsılcısı Mustafa Balba> Ataturk Buhan \ o 125 Kat4 Bakanlıklar Tel 4195020 (7 hat) Faks 4195027 • tzmır Temsılcısı Serdar Kmk, H Zı\aBl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745» A.danaTemsılcısı Çetın\ıgenoğlu, inonuCd 119S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks.3631215«ıntal)nTemsık:ısı AhmetOruçoğhıDenızMah.Çelikbaş lsMeıkezıKat6 Tel 0242 2480057 Faks 248^517 9 tdarıveMalıtşler Bûlent\ener 0 Satış F«- züet Kuza 0 Cumhumet Reklam 0 Genel Mudur Özlem \\den 0 Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasyon (212)512 05 05 Faks 212 513 84 63 YiMmlıraı 'ı an Gun Hiw Ajans Basra « \ avırcıhk 4. Ş TukûcaiCad 1941 CaMo|iu-4114 iambul ?k * Sıia. Ut^laTel (Tl | T ^ Baskı Mafcez Gazete Dergj Basnn Yavmcılık San. v? TK ^Ş Fafih Mah. H&an Basfi Gd Samandııa kartai İ5tanbul Dagıüm Vaiez Dagmm Pazariama San \ * 20hal Fab 10212! ww» cumhun\euom tr 25 AĞUSTOS 2005 Imsak 4 42 Güneş 6 1" Ögle 13 13 tkındıl6>6 Ak*aml9 58 \atsı 21 25 Estetikte dünya brhcisi İran • TAHRAN (AA) - Iran Plastık Cerrahlar Demeğı'ne gore, Iran, dunyada en çok estetık amelıyat yapılan ulke îran Plastık Cerrahlar Derneğı Başkanı Dr. Kelentar Hürmuzı, ABD'nın ıse ıkıncı olduğunu soyledı Istahstıklere gore estetık amelıyat talebının en çok 17-26 yaş grubundan geldığını belırten Hurmuzı, bu kışılerLn yuzde 50'sının durumunun cerrahı bır mudahaleyı gerektırmedığını kaydettı Hurmuzı, Iran'da 3 bm doktor taranndan estetık amelıyat yapıldığını ıfade ederek bunlardan sadece 125'ının Sağlık Bakanlığı'ndan ıznı olduğunu, estetık amelıyatlann çoğunun, uzman olmayan kışılerce uygunsuz koşullarda yapıldığını belırttı îran'da, uzmanlarca yapılan bır estetık amelıyatın normal fiyatının 1100-3300 ABD Dolan arasında değıştığını kaydeden Hurmuzı, "çoğu amelıyatın genel cerrahlar, kulak- burun-boğaz uzmanlan, hatta dış hekımlen tarafindan duşuk ucretle" yapıldığını söyledı Grass'ın Nobel adayı Schröder • FRANKFUKT (Cumhuriyet Bürosu) - Alman edebıyatının yaşayan en buyuk ısmı ve Nobel Edebıyat OduJu sahıbı Gunter Grass, Almanya Başbakaru Gerhard Schroder'ın, Nobel Banş Odulu'nu hak ertığını soyledı Grass, bunun, Gerhard Schroder'ın Irak savaşına katılmamak ıçın gosterdığı çabanın odullendınlmesıne yonelık guzel bır ışaret olduğunu vurguladı Sosyal demokrat goruşlen \e Schröder'e \erdığı destekle tanınan Grass'ın, \lmanya Başbakanı ıçın Nobel Banş Odulu onensı, tartışmalara neden olurken Stockholm'de bu yılkı adaylan ıçeren lısteden bazı ısımlenn basına sızdınlması dıkkat çektı Adaylar arasında eskı ABD Savunma Bakanı Colın Powell, Ukrayna Devlet Başkanı Vıktor Yuşçenko gıbı ısımlenn bulunduğu one suruldu Güneş saati yıprandı • DATÇA (AA) - Muğla'nın Datça dçesındekı Knıdos Antık Kentı'nın en onemlı kalıntılan arasında yer alan antık çağm unlu bılım adamlanndan Eudoxos'un ımal errığı güneş saatı, tunstlenn dokunarak ıncelemek ve çevresınde fotoğraf çektırmek ıstemesı yüzunden her geçen gûn yıpranıyor Knıdos Antık Kentı Kazı Ekıbı Başkan Yardımcısı Doç Dr Ertekın Doksanaltı, uzenndekı guneş saatının gösterge çubuğunun takıldığı delıkler sayesınde yılın her dönemınde gûneşe bağlı olarak doğru zamanı gösterebılen saate, tunstlenn yoğun ılgı gosterdığını dıle getırdı Tunstlenn guneş saatını dokunarak uıcelemek ıstemesı yüzunden saatte aşınma oluştuğunu dıle getıren Doksanaltı, tahnbatın onlenmesı ıçın Kultur Bakanlığı'nca tel ya da benzen bır malzemeyle çevnlerek koruma altına alınmasınm duşunulebıleceğını kaydettı işsizlerin içki ve sigara tüketimi • ANKARA(ANKA)- Turkıye'dekı aılelerın temel gelır kaynaklanna gore harcama kahplannın da onemlı olçude değıştığı belırîendı Harcanabılır gelırme oranla ıçkı ve sıgaraya en yuksek payı ışsızlık gelın alanlann ayırdığı, faız gelınyle yaşayanlann ıse ulaşnrmaya gıdadan daha fazla para harcadıklan belırlendı Maaş ve ucrethler, harcamalannın buyuk bolumunu kıra ıçın yapıyor E\ eşyası ve gıyım-ayakkabının en ıyı tuketıcılennın ıse gaynmenkul (kıra) gelın elde edenler olduğu belırtıldı DtE Hane halkı Tuketım Harcamalan Araştırması \enlenne gore maaş ve ucrethlenn harcamalannın yuzde 26 13'le buyuk bolumunu konut (kıra) harcamalan oluşturuyor Aspirin kanser riskini azaltıyor9 Çeviri Servisl - ABD'lı bılım adamlannca yapılan bır araştırma duzenh aspınn ıçmenm kalınbağırsak kansen nskını azalttığını ortaya çıkardı BBC'nın ınternettekı sıtesınde yayımlanan habere gore Harvard Tıp Fakultesı'nde gorevlı bılım adamlan, haftada ıkı ya da daha çok aspınn veya benzen ağn kesıcı kullananlann kanser olma nskınm yuzde 23 azaldığı sonucuna vardılar ABD Doktorlar Bırlığf nın yayımladığı tıp dergısı ıçın araştırma sonuçlarma ılışkın bır makale kaleme alan, ekıbın lıden Dr Andrav Chan, kaluıbağırsak kansen nskının 10 yıl sureden az bır zaman duzenlı aspınn kullanımında gozlenmedığıne dıkkat çektı Araştırmaya 82 bın 911 kadının katıldığmı beluien Dr Chan şoyle devam ettı "10 yıl haftada birkaç kez aspirin ve bu türde, fazla ağır olmayan ağn kesicileri kullananlann kuUanmavanlara oranla kahnbağırsak kanseri olma riskinin yuzde 23 azaküğına tanık olduk. 10 yıldan daha uzun sureyle haftada 14'ten fazla aspirin alanlarda ise risk faktorunün yuzde 53 gibi buyuk oranda a7aldığım gördük. Bu oranlar kuçumsenecek oranlar değü." Dr Chan, araştırma sonuçlannın, bundan boyle kalp hastahklan nskıne karşı onlem olarak almması onenlen aspınnın kanser nskıne karşı da onleyıcı unsur olarak kullanılabüeceğını ortaya çıkardığını vurguladı Ancak bırçok doktor, Dr Chan'ın bu onensıne yuksek dozda aspınn kullanımının mıde kanamasma yol açabıleceğı duşuncesıyle şuphecı bakıyor Bu nedenle kanser nskme karşı aspınn kullanımının onenlebılmesı ıçm konuya ılışkın araştırma sayısının arttınlması, yan etkısı ve yararlannın tartışılarak olçulup bıçılmesı gerekıyor Belek'te milyonlarla ifade edilen ağaç varlığı oteller ve golf alanlan yüzunden 500 bine indi Orman fotoğrafta kalacak LIBBÎ ARAŞTIRMA Deklarasyon hayvanhakkı savunuculannı çfleden çıkardı Çeviri Servisi - lngıltere'de, aralannda uç Nobel odullu bılım adamı ve çok sayıda profesorun yer aldığı 500'u aşkın bılun adamı tıbbı araştırmalarda hayv anlan denek olarak kullanmanın gerekhlığını savunan bır deklarasyon yayımladı Deklarasyon, hayvan hakkı savunuculannı çıleden çıkardı Astım ıçm tedavı yontemı aranan, hayvanlann denek olarak kullanıldığı Darley Oak Çıfthğı çalışanlan v e sahıplenne yülardır tehdıt yağdıran hayv ansev erler deklarasyonun hayvanlann deneyler sırasmda çektıklen ışkenceyı goz onunde bulundurmadığmı ıddıa ettı BBC'nın mternettekı sıtesınde yaymılanan habere göre deklarasyonda, tıpta gelışme sağlamak ıçın hayv anlar uzennde deney yapmanın şart olduğuna dıkkat çekıldı Araştırmalan Koruma Bırlığı taranndan hazırlanan ve ulkenın onde gelen uzmanlanmn altma unzalannı koyduklan metın, bılım adamlannm Ingıltere Bıhmın Gelıştınlmesı Kurulu'nun konuya ılışkm 15 yıl once yaptığı açıklamadan sonrakı ılk çıkışı olarak değerlendınlıyor Araştırmalan Koruma Kurulu'nun başkanı Dr Sfanon Festing, bılımın hayv anlar uzennde deney yapılmasının avantajlannı kullanabılmesı gerektığım soyledı Deney yaparken sıkı kurallar çerçevesmde ve hayvanlara en az acı çektırecek şekılde davranacaklarmı belırten Dr Festing, mumkun olan durumlarda alternatıf yontemler kullanacaklannı da sozlenne ekledı Ancak, bıhm adamlannm sözlen hayvanseverlen ıkna etmeye yetmedı Hayvanhakb savunuculan, ışın peşmı bu-akmayacaklannın altını çızdı Spice up yourlife o vegetariai GoVeg.com aşamınızı baharatlandınnKısa adı "PETA" olan, ha>>anlara etik kurallan çerçevesinde davTanılmasını sağlamak için mucadele vcren derncğin u\eleri \ejetar>enlik propagandası yapmaktan >azgeçmı\or. Dumanın çeşiüi merkezlennde sık sık maruL domates ya da patucanla poz veren PETA uyeleri. hay'vani gıdanın tukeüminın onune geçmek içuı yururrükleri kampanyavı surdurmek için bu kez de kuınızı bibere başvurdu. Filıpınli manken Isabel Roces kampanvava dahil olacak karelerin çekimi için Tavland'ın başkentı Bangkok'ta 250 kılogram acı kumızı biberk \e uzerinde "Hayatunzı baharatlandınn: Vejetaryen olun" \azdı pankartla poz verdi. (REUTERS) Deniz-güneş-kumdan sıhlanlara Ağaç evde doğayla başbaşatatil ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Demz, kum, guneş uçlusunden aynlıp, dogayla baş başa farklı bır tatıl yapmak ısteyenler ıçın Antalya sayısız olanaklarla dolu Bunlardan bın de "Hava, Su, Köy " 2 sı ağaç ustunde, toplam 10 ağaç evden oluşan Hava, Su, Koy'de, ıstersenız bakır koylarda yuzebılır, ıstersenız Lıkya yolu uzennde yuruyuşe çıkabılırsuıız Hava, Su, Koy'u geçen yıl hızmete açan Nur Sağlamer, amaçlannın, doğayı ve tum guzellıklen ınsanlarla paylaşmak olduğunu ıfade ettı Sağlamer, "Konuklar her gün ayn bir koya gjdebüiyor. Aynca, Gagai Antik KentL likv a Kenti ve Gelidonya Feneri'ne arkeolog eşliğinde yürûyüşler yapıhyor" dedı Sağlamer, Hav a, Su, Koy ıçınde bır de plastık sanatlar atoh/esının bulunduğunu anımsath Şarapova saat tanıttı ' KorHardaki başansryla olduğu kadar güzelliğhle de sık sık adından söz ettiren Rus raket Maria Şarapova saat tamümı için modeflik yapü. Şarapova, sade şıkhğından ötürü birçok saat tutkununun kuilandığı, basuıç değişiknği ve suva dayanıkhhğı nedenh k yüzücülerin ve dalma sporuyla uğraşanlarm daterdhiolan a TAG Heuer"* marka saaüerin tamümı için fotoğraf çekimine kaükü. Güzel tenisçinin tamtüğı saatlerin reklam panosu ve gazete ilanlan için vapüan fotoğraf çekimleri New York'ta vapüdi. (AP) • Turkıye Tabıatını Koruma Demeğı Başkanı Hediye Gunduz "1960'lıyıllarda çok cıddı paralar harcanarak ağaçlandınlmış alanlar şımdı kesılıyor" dıye konuştu Gunduz, ınşaatlann bolgedekı hayvan ve bıtkı varlığını da tehlıkeye soktuğunu \Torguladı GÜRSUKUNT A1STALYA - Bır zamanlar milyonlarla ıfade edilen ağaç varlığınm bulunduğu Belek'te, oteller, golf alanlan ve futbol sahalanndan genye 500 bm kadar ağaç kaldı Ancak soz konusu ağaç varlığının bulunduğu alanın neredeyse tamamı tesıslere tahsıslı Tahsıslı alanda, ınşaat faalıyetlenne başlandığmda ıse ağaçlann tumune yakını kesılecek Admı, kızılçam, fıstıkçamlan ve zengm doğal dokusuyla duyuran Belek'm muhteşem ormanlık alanı da sadece fotoğraflarda kalacak Bolgede, tunzm yatınmcılannm çevreye verdığı tahnbat ağaç kesımıyle de sırurlı değıl Alanda, endemık bıtkı turlen yok edılıyor, kuş turlen ıse tehdıt altında Neslı tehlıkede olan caretta carettalar da yasağa karşm dev am eden mşaat çalışmalannm altında olume terk edılıyor SUÇ DUYURUSU Bolgede, gızh gızlı başlayan ağaç kesımlen çevrecılen de harekete geçırdı Turkıye Tabıatmı Koruma Demeğı Başkanı Hedrye Gündüz, çok sayıda ağaç keserek golf ve otel mşaatma devam eden Kaya Belek Otel, caretta yuvalannın ustunu mşaat kumlanyla kapatarak olumune yol açan TG Otelcılık, caretta yuvalama alam olan sahıllerde 165 metreye kadar hıçbu" çalışma yapılamayacağı yasağını delen Ozkar înşaat hakkmda savcılığa suç duyurusunda bulundu Gunduz, aynca konuyu valılıkıle Çe\xe ve Orman Bakanlığı'na da ılettı Belek'te, 18 bın donumu fıstık çamı, 5 bm donumu kızılçam ve okahptus olmak uzere 23 bın donum ormanlık ve 1500 donum kumul alan bulunduğunu vurgulayan Gunduz, "Burası doğal bir orman değil. Kumul hareketini onlemek amacıyla, 60'h yıllarda çok ciddi paralar harcanarak ağaçlandınlrnış bir alan. Şimdi dUdkn bu ağaçlar, yeniden kesilivor" dıye konuştu Tahnbatın ağaç kesımıyle sınırlı oünayacağını. 574 bıtkı turunden, 28'ınm endemık olduğunu ve 8'ının de tehlıke altuıda bulunduğunu ıfade eden Gunduz, "Bölgede yetişen yabani soğan da dünya ölçeğinde tehdit altında. Buradaki vapüaşma, bitki turlerini de yok edecek. A>Tica 109 kuş türu de \ apüaşma nedeniyte bölgeden aynhnakzorunda kalacak" dedı 40 bin genç kız kutlama yaptı Swaziland'da 4yükk seksyasağı sona erdi Dış Haberier Servisi - Afhka ülkelermden Svvazıland'da Kral 3. Mswati'nın HTV taşıyıcılannm artması nedenıyle koyduğu seks yasağı bıttı Svvazılandlı genç kızlar yasağm bıtışmı, bekaretlermı gostermek ıçm boyunlanna taktıklan puskullen yakarak kutladı Oncekı gun Ana Krahçe'nm sarayı onunde toplanan yaklaşık 40 bm genç kız "Nihayet Sevişebileceğiz'' şarkısmı soyleyerek şafak sokerken de puskullennı yakıp nehırde yıkandılar Kral, 2001 'de halkînın yuzde 40'ının HTV taşıyıcısı olduğu ortaya çıkınca genç kızlara sevışme yasağı koydu Ama bızzat kralın kendısı, sevışme yasağını koyduktan ıkı ay sonra 17 yaşmda bır genç kızı dokuzuncu eş olarak alıp halkma kotu ornek oldu Ulkede halen hamıle kadınlann yuzde 42'sı HTV taşıyıcısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog