Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 18 SPOR sporcg cumhuriyet.com.tr Yönetici Güzelaydın'ın istifası sonrası hesaplarm incelemeye alınması bekleniyor Federasyonda kara JnılutlarSpor Servisi - Futbol Federas- yonu Yönetim Kurulu üyesi Ser- dar Güzelaydın'ın, kurullardaki görevlerinden istıfa etmesi, spor dünyasında geniş yankı uyandı- nrken gazetelere yansıyan. 'isti- fa gerekçeleri1 spordan sorum- lu Devlet Bakanlığı ile Başba- kanlık ve bazı CHP'li milletve- killerini harekete geçirdi. Güzelaydın'ın, "Federasyo- nun maaşlı memurlanna 18 mil- yar lira ödeniyor" şekJindeki söylemi, TBMM'de geniş yanJcı VERGİ ÇALIMI'NA FREN GELİYOR ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) - Aralannda Galatasaray ve Trabzonspor'un başını çektiği birçok spor kulübünün, futbolcularla yaptıklan sözleşmeleri gerçek maliyetlerinin altında gösterip vergi konusunda usulüyle uygun da\TanmadıkIan iddialanna Maliye Bakanı Kenıal l nakıtan dan •uyan' geldi. Unakıtan, "Artık maliyeye yamuk yapmasınlar. Bundan sonra da gözierimiz üzerierinde"dedı. uyandınrken bazı CHP milletve- killerinın de Özerk Futbol Fede- rasyonu içindeki 'keyfî' uygula- malar konusunda Meclis'e soru önergesi vermesi bekJeniyor. Haluk Ulusoy döneminin sona ermesinden sonra Türk futbolu- nun başına geçen Dr.Levent BJ- çakcı, başkanvekilı Hasan Do- ğan'ın önerisi dogrultusunda Futbol Federasyonu'nun tüm idari personelini değiştirdi. Bu değişüdikJerde Doğan'ın, Bıçak- cı'dan daha etkin bir rol üstlen- diği öğrenıldi. Eski ekipten sade- ce 3-4 kişi görev yerini korur- ken, eski personelle yeni ahnafl personel arasındaki maaş farkı yüzde 250'lere varan oranda art- tı. Eski dönemde ulusal takım teknik kadrosu dahil federasyo- nun aylık personel gideri 400 milyar sınınnda kahrken. bu ra- kamın şimdi 1 trilyonu aştığı öne sürülüyor. Futbol Federasyo- nu"nda şu an en yüksek maaşı danışman pozisyonundaki Ah- met Güvener (18 milyar) alırken Merkez Hakem Komitesi, tesis- ler komitesi çahşanlarına da ül- ke standartı üzerinde maaş öden- diğı vurgulandı. Aynca Genel Sekreter ve Genel sekreter yar- dımcılanna da geçen dönemın 2 misli maaş verildıği belirtiliyor. Özerkük kalkanı Federasyonun, personel maaşı konusunda yaşanacak olası bir sıkıntıda, 'özerkük' kalkanını kullanacağı ve "Futbol Federas- yonu ciddi oranda para kazanı- yor, bıınun karşılığuıda da yiik- sek nüktariarda harcama olu- yor" şekJinde savunma yapaca- ğı sızan bilgiler arasuıda. UEFA KUPASI2. ÖN ELEME RÖVANŞINDA VADUZ'LA KARŞILAŞIYOR Haydi Beşiktaş ÇAUMBAY: SÜRPRİZ İSTBVIİYORUZ Spor Servisi - Beşiktaş Teknik Dırektörü Rna Ça- hmbav. UEFA Kupası 2. ön eleme turunun rövanşında bugûn Lıechtensteın'ın FC Vaduz takımıyla yapacak- lan maçla ılgilı olarak "Be- şiktaş'ın geçmişinde bu tip maçlarda çok sürpriz so- nuçlar aldığınj gördülc Bu- na göre önJem alarak kon- santre okhık" dedı Nevzat Demır Tesısle- n'nde birbasın toplantısı düzenleyen Çalım- bay. "Tek hedefimiz. sahamızda taraftarlan- msan öniinde galip gelerek tur aüamakür" dedı Medvada bazı çevrelenn Vaduz'u za- yifbır takımmıs gıbı gösterdığını. ancaJı ra- İcıplehron Sbn derecedısıplmli bırökrf) o!dı>- ğunu \urgulayan Çalımbay. "Ülkesinin uhı- sal takınunı oluşruran bir ekip. Maçın başuı- dan sonuna kadar aynı oyun disiplininden kopmamabyız. Ondan sonradadiğer tunı ge- çip. gnıp maçlanna kaöltnayı hedeflryoruz* dıye konuştu. Deplasmandakı ılk maçta elde ettıklen ]-O"lıkgalıbfyetlea\antajvakaladık- lannı haiırlatan Çalımbav ~Ancakbunagğ>- nacakdeğiliz.Buradadai\ibiro\ıınJa,i>ibir sonuç almakBtiyoruz- ıfadesini lcullandı. Elınde 2 maçtır oturmuş birkadro oldu- ğunu \ urgulayan Ç^unhay^tıugunkiı ıpür cadelenın ardından, pazar günü \ apacaila- n lig maçını da dü$ünerek dengeli bir takım oluşturacagını sözlenne ekledı. Gren.Elimizden geleni yapaeağız Inönü Stadı'nda bir basın toplantısı dü- zenleven Vaduz teknik direktörü MatsGren ıse. "Biz işimizin çok zor olduğunu ilk maç- ta da bilryorduk ve kaybedeceğimizi düşü- nü\ orduk. Öyle de oktu. Vuıe de bu kez ka- zanmak için elimizdengeleni vapacağE. Bu karşılaşmda ilk maçtan farkb bir kadroyla sahayaçıkacağtz" djye konuştu. • Ilk maçı 1-0 kazanan Siyah-Beyazlılann Liechtenstein ekibiyle Inönü'deki randevusu saaî 21.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayımlanacak. Spor Senisi - Yeni sezonda mü- cadele ettiği büfün kulvarlarda ba- şanyı hedefleyen Beşiktaş, UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş ma- çında, bugün Istanbul'da Liech- tenstein'ın Vaduz takımıyla karşı- laşacak. Deplasmanda kazandıkJa- rı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak büyük avantaj yakalayan Siyah - Beyazlılar'ın Inönü Stadı'nda oy- nayacağı karşılaşmayı Rusya Fe- derasyonu'ndan IgorEgorovyöne- tecek. Kanal D'den naklen ekran- lara getinlecek karşılaşmanm baş- BEŞİKTAŞ Cofdoba I.Töraman Koray G2an A.Tandoğan Tayfur A.Dursun O.Bumk Pancu Youla Aılton Befl Gohoun Stocklasa Telser Burkı Perez Zunıga Zonı Antıa Gaspar STAT: İNÖNÜ • HAKEM: JGOR EGS»V Pusp* •SAAT 21.00 ITV: KANALD lama saati 21.00. Beşiktaş'ta. transferinin geç ger- çekleşmesi nedeniyle bu tur için is- mi UEFA'ya bildırilmeyen Kkber- son ile geçen sezondan kalan ceza- sı nedeniyle Tümer, bugünkü maç- ta forma giyemeyecek. Beşiktaş, FC Vaduz'u elemesi durumun- da UEFA Kupası'nda Galatasaray ile bir- Â * likte 1. turda mü- cadele etme , hakkını kaza- nacak. UEFA Kupası 1. tur maçlannın kuralan, yann Monaco'da çekilecek. Avrupa'da 104. maç Beşiktaş, bu karşılaşmayla A\ - rupa kupalanndaki 104. karşılaş- masına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa ku- palan serüveninde Türkiye'yi 13 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve A\Tupa Şampiyonlar Li- gi, 7 kez Avrupa Kupa Galiplerı Kupası. 8 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. Beşiktaş, 103 maçta, 30 galibi- yet, 50 yenilgi, 23 de beraberlik al- dı. Bu karşılaşmalarda rakip fılele- re 112 gol atan Siyah - Beyazhlar kendi kalesinde ise 158 gol gördü. elenirken, İ996-9 1 mat • avrıldı. kazanan Siyah - Beyazl karşılaşmadan yenılç karşılaşmadan da berabeı Rakiplerine 46 gol kalesinde ise 45 gol çönİü Ailton ve Youla. Beşiktaş 'ın en önemlı gol sii olacak. lekip, Galatasaray 1? GAntep 'e hazır Spor Servisi - G.Saray. G.Antepspor'la yann oynayacağı maçın hazırhklannı, yaptığı tek ıdmanla sürdürdü. Teknik dırektör Eric Gerete yönetımınde, Florya Merin Oktav Tesislen'nde gerçekleştınlen çalışmada San - Kırmızılı futboleular, taknk ağırlıklı çalıştı. Gerets, as ve yedek futbolculan ayınrken. taktik çalışmayı sık sık . durdurarak ovıınculannı uyardj. Belçıkalı \ teknik adam, çalışmada bir haylı ıstekli olan Hasan Şaş'ı ıse övdü. Ayak serçe parmağında ezilme olan Ergün antrenmanda yer almazken. sakatltklan sûren A>tan \ e Necati ıse takımdan ayn çalıştı. Bu arada Necatı'nın önümüzdekı pazartesınden ıtıbaren takımla birlikte çahşmalara başlayacağı kaydedildi. Yeni sezon kadrosuna alınmayan Arif Erdetn "Dubaiden teklifler aldııa Bunlar ohnazsa fiıtboJu bırakacağınr dedı. FİKRET DAÛLİOCHJ AT 1. KOŞU: F: New Orleans (4). P: Yatko (1). PP: Dıstant Music (2), S: Last Com- mander (5|. 2. KOŞÜ: F: Tırpanhan (8), P: Aspanıh (2) PP: Cümbüş (9), S: Kasırga (5). 3. KOŞU: F: Mıralem (4), P: Alkılıç (1), PP: Koçubey (2), S: Çakıcıyusuf (3). 4. KOŞU: F: Özenbaş (5), P: Battalkaya (2), PP: Berzoş (9), S: Demırkapı (3). 5. KOŞU: F: Black Eagle (4), P: Çelik Mehmet (11, PP: Flavıo (6). S: Wüd Cat (7). 6. KOŞU: F: Taojan Princess (14), P: Duyguu Ece (1), PP: Angela (4), S: Lo- pez(10). 7. KOŞU: F: Corleone (2), P: Çerkezoğlu (3), PP: Buona Notte (4), S: Dilem (10). 8. KOŞU: F: Özgünhan (7). P: Herkvil (5), PP: Horasanlı (6). S: Atom Kannca (2). 9. KOŞU: F: Dadaş (2), P: Maximus (4), PP: Ümre Sultan (13), S: Mimıroğlu (5) 10. KOŞU: F: Alonzo (1), P: Ezbıderli (5). PP: Moday (8), S: Pnma Luce (10). Günün İkilisi: 8. Koşu: 7/5 Çifte Bahis: 7. Çıfte: 2 1 ALTILI GANYAN 4 1 B 7 8 Î4 1 4 10 6 2 3 4 10 8 Z 4 13 7'Lt PLASE 5 2 4 14 1 1 6 4 2 3 4 CÜNÜN PROGRAMI FUTBOL- (BJK lnönü/21.00) Beşiktaş- Vaduz (UEFAKupası) VOLE YBOL-Ba- yanlar 17J0/ Türkiye-Rusya(ttalya/Özel TV'DE SPOR Kanal D/21.00 Beşiktaş- Vaduz Star/17.00 Şampiyonlar Ligi kura çekimi(Monaco) GÜNÜN IÇfNDEN • GERETS VE S- TUMPF'A OTO- MOBİL - Doğus Otomotı\, Galatasa- ra> Teknik Dırektö- rü Enc Gerets'e 90 bın A\TO değenndekı Audı 6 2 4 Multıtro- nıc. yardımcısı Reın- hard Siumpf "a da 70 bm AVTO değenndekı Audı 4 2.0 TFSlQu- attro model otomobıl hedı>eettı • SERHATTAN 1 GOL - Serhat Akın. Şam- pıyonlar Lıgı 3 ön eleme turunda .Anderlect'ın Slav la Pıag'ı 2-0 yendığı maçta 12. dakıkada ta- kımının ılk aolünü attı • İLYASOVÂ MİLIVAUKEE'DE- Ülkerspor lu Ersan Ilyascna.NBA Lıgı takımlanndan Mıhva- ukee Bucks'la 2 >ıllık sözleşme ımzaladı. • ISTANBUL'DA GOLF ŞÖLENİ- Beko- Conrad Pro-Am golf turnuvası 26 - 28 Ağus- tos'ta Kemer GolfCountry Club'dayapılacak. • FEDERASYONDAN AÇIKLAMA - Fut- bol Federasyonu'ndan Akçaabat Sebatspor- Kaysenspor maçıyla ılgilı olarak yapılan açık- lamada "Şıke Tahkik Kurulu'nun ulaştığı bılgı \e belgelerde ne Ka\senspor ne Akçaabat Se- batspor ne de bir başka kulübümüzün bu ışte yeraldığı görülmüştiir Burapordahıçbir kulü- biin kollanması soz konusu değıldır' denıldı • KULÜPLER BİRLİĞI - Kulüpler Bırlığı Vakfı Genel Sekreten. İddaa'da Kredı Yurtlar Kurumu Fonu artınlırsa ıddaa kulüpler adına sona erebilır. Naklen yayın gehrlen konusunda da 4 büyük kulübe karşı haklanmızı sonuna ka- dar saviDiacağız' dedı. • TENİS - Türkıye Büyükler Tenıs Binncılıği karşılaşmalan. tstanbul'da başladı Tarabya'da- ki Tenis Eskrim Dagcılık (TED) Kulübü Kort- lan'nda gerçekleştınlen bınncılıkte. erkeklerde 32. bayanlarda ıse 29 sporcu mücadele edıyor • TRÂBZONSPOR - TrabzonsporTeknik Dı- rekloru Şenol Günes'ın Gökdenız konusunda >önetım kuruluna henüz birrapor\ermedığı bıl- dirildı Beşıktaş'ın stoper oyuncusu Kürşat ile dün 4 >ıllık resmı sözleşme ımzalayan Trab- zonspor. kendı alryapısından yetiştirdiöi stoper oyuncusu Ta\1iın Cora'yı Ka\senspor'a verdı. • BİLETLER ÇAUNDI - Monaco da yann Lı- \erpool'la C'SKA Mosko\a arasında oyTianacak olan UEFA Süper Kupa maçına ait 500 bıletın çalındığı açıklandı • TSYD BALOSU • Türki\e Spor Yazarla- n Derneğı" nın (TSYDl kuruluşunun 42. yılı do- Iayısı>ladüzen/enen42 YılBalosu. dün ak- şam Istanbul'dayapıldı Geceşespordünyasının ımlu pek y'ok ısmı kalıldı • ALTILIDAN 51.41 YTL- Istanbul at yarışla- nnda altılı gaman. 5-6-9-1 -2-8 kombınesını bı- lenler 51 41 YTL ıkramıye kazandı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün yapılıyor EBahçe'yi zor raldpler bekByor NEYMİŞ Spor Senisi jkc\ - Fenerbah- fğl çe'nin bu sezon doğrudan katı- lacağı A\Tupa Şampiyonlar Ligi'nde, 2005-2006 sezonu grup maçlannm kura çekimi bugün Monaco'da TSl 17.00'deyapılacak. 32 talomın katılırruyla, 4'erli 8 grupta yapılacak maçlann kura çekiminde 4. torbada yer alan F.Bah- çe'yi birbirinden zorlu ra- kipler bekliyor. San - Lacivertliler 1., 2. ve 3. torbadan 1 'er rakip- le eşleşecek. Son şampi- yon Iiverpool, Ispanya Li- gi'nin son şampiyonu Barcelona. geçen sezon Fenerbahçe Kulübü 'nün, mali kaynak yaratmak ve taraftarla güçbırliği yapmak amacıyla gerçekleştirdiği "Fenerbahçe Taraftar Kart" projesi bu sezon yaşama geçecek. 5 'e aynlan kartlardan alanların özel imkânlardan yararlanabilecek. Almanya'da Bundesli- ga'yı şampiyon tamamla- yan RMunih, Real Mad- rid, geçen sezonun fina- listi Vlilan, Ingilizlerin güçlü temsilcisi Arsenal 1. torbada yer ahyor. îtalya Ligi şampiyonu Juventus, Hollanda da ge- çen sezonu ilk sırada biti- ren PSVEindhmen, John Carew'in de forma giydi- ği son 4 yılın Fransa şam- piyonu Olyon, tngiltere Premier Ligi'nde yıllar sonra şampiyonluk se\ ın- cı yaşayan Oıdsea, Panat- hinaikos ve Udinese ise 2. torbada güçlü rakıpler ola- rak göze çarpıyor. A\ rupa Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlan 13 Eylül - 7 Aralık tarihleri arasmda yapılacak. 1.T0RBA Liverpool Real Madrid Milan Barcelona ; M.United Inter B.Münih Arsenal 2.TORBA Porto Juventus PSV O.Lyon Panathinaikos Chelsea villareal-Everton* Udinese 3. TORBA Real Betis j Ajax j Brugge-Valerenga' | Anderlecht ! Olympiakos I Schalke 04 '' Sparta Prag ; Lille | 4.TORBA ; G.Rangers j VV.Bremen Rapid Wien Benfica Rosenborg : Petrzalka FBahçe \ Thun * Maçlar o\nanmadı. G Ö R Ü Ş / D O Ğ A N H A S O L e-posta: merkezlhasmimar1ik.com.tr 19 Ağustos 2005, ünlü şair Tevfik Fikret'in 90. ölüm yıldönümüydü. Kendisini, "fikrihür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim" diye tanımlayan Fikret, her şeyden önce, Türk aydınlanması- nın şairi olarak bilinin llhan Selçukun deyişiyle de, "insan şairi"... Fikret, 1867 -1915 arasında yaşamış, 48 yıl- lık ömre, kos'koca bir aydınlık savaşı- rnını sığdırmıştı. 1888'de birincilikle bi- tirdiği Galatasaray üsesi'ne 1908 yılı sonuna doğru, Padişah 2. Abdülha- mkJ'in onayıyla müdür olmuş, 9 Nisan 1910'a değin sürdürdüğü bu görevin yanı şraGalatasaray Spor Kulübü'nün hami (koruyucu) başkanlığını da üst- lenmişti. Resmen 1905'te kurulan ku- lübün futbol takımı da ilk kez 1908'de şampiyon olmuştu. Fikret'in şampiyon takımla çektir- diği resim Galatasaray Müzesi'nde- dir. Dönem, düşünenleri soluksuz bı- rakan amansız bir baskı ve çalkantı dönemidir. Buna karşılık Fikret'in yö- netiminde okul huzurludur. Okulda Tevfik Fikret ve Galatasaray baskı, ceza yoktur; öğrenci özgürdür. Fikret, Galatasaray üsesi'ni şöyle ta- nımlar: "Garp iştiyak-ı fikre açık bir u- fuk... Ve sen Şark'ın bu ufka açılan penceresi". 1907'deki büyük yangı- nın ardından yeniden yapılmakta olan okulda Fikret, laboratuvarfar, fizik am- fisi, kütüphane, eczane, revir yaptırır; bir de bugün kendi adıyla anılan kon- ferans salonunu... 31 Mart gerici ayaklanması bu dö- neme rastlar. Okul gericilenn hedefle- rinden biridir. Olası bir saldırıya karşı Fikret okulun kapısına dikilir: "Beni çiğnemeden içeri giremezler". 31 Mart olayı savuşturulmuştur, ancak gerici baskılar ve engellemeler bit- mez. Yeni Maarif Nazın okulun öde- neklerini k/sar, kimi öğretmenlerin ce- zalandınlmasını ister. Kendisini des- tekleyen öğrenci eylemlerine karşın Fikret ılkelerinden ödün vermez, "Oğulu anadan ayıran eller kahrol- sun " dıyerek istrfa eder ve Robert Ko- lej'deki eski öğretmenlik görevine dö- ner. Galatasaray'ın düşünsel yapısın- da Fikret'in harcı vardır. Çağının çok ilerisindeki Fikret'in izleri lisede, spor kulübünde, bütün Galatasaray toplu- luğunda etkisi azalmaksızın sürüp gi- der. Bugün bile lise müdürü, onun, oldu- ğu gibi korunan odasında çalışır, oku- lu oradan yönetir. Atatürk, 1924'teAn- kara'da Muallimler Birlıği Kongre- si'nde öğretmenlere Fikret'in sözle- riyle seslenir: "Öğretmenler! Cumhu- riyetsizden 'fikri hür, irfanı hür, vicda- nı hür' nesilleryetiştirmenizi ister." Za- ten, "Sen inkılap ruhunu ondan al- dım" derken de Fikret'e duyduğu hay- ranlığı dile getirir. Aşiyan ziyaretleri de bu nedenledır. 19 Ağustos günü, Fik- ret'in müze-evi Aşiyan'daydık. Gala- tasaraylılar Derneği ile Yazarlar Sen- dikası konserli, şiirli canlı bir anma tö- reni düzenlemişti. Aynca, yepyeni iki kitap ellerdeydi: Orhan Karaveli'nin "Tevfik Fikret ve Halûk Gerçeği" ile Galatasaraylılar Derneği Yayını "Çiz- giler ve Renkler Arasında Tevfik Fik- ret. " Birinci kitap Fikret'in insan ve şa- iryönlerinı ağırlıklı olarak ortaya koyu- yor; ikinci kitap ise daha az bılinen ressam yönünü. Tevfik Fikret, o tarih- lerde, "Şeytan da biz, cin de; ne şey- tan, ne melek var. Dünya dönecek cennete insanla, inandım" diyecek kadar çağının ilerisindeydi. Şimdi dünyanın geldiği noktaya bakın ki, on- dan yaklaşık yüz yıl sonra din sömü- riisü hâlâ sürüyor. Bizdekıler olağan hale geldi. Ya, Avrupa'nın göbeğinde bir papanın bir milyon saf ınsanı bir meydanda toplayıp, ortaçağın endül- jans fermanıyla günahlardan arındır- ma gösterisi yapmasına ne demeli? Bugün Türkiye'nin, Rkret'i dahaiyi an- laması gerekiyor. ABDÜLKADİR YÜCELMAN Kamu Vicdanı mı Dediniz? 20O6'ya gidecek miyiz, yoksa yarı yolda mı kalaca- ğız? Bir yanda hesaplar yapılıyor bir yanda gerçekler konuşuluyor. Umut Danimarka'nın mı, yoksa Ukray- na'nın ardında mı? Şunun şurasında kısa bir süre kal- mış, gemi sallanıyor da sallanıyor. Futbol Federayonu Ulusal Takımlar Kurul Başkanı Serdar Güzelaydın istıfa etti. "İstifası futbol camiasın- da bomba gibipatladı" manşetlerine bakmayın, Güze- laydın zaten hazırlığını yapmıştı, çünkü Bulgaristan ma- çında gördüğü takımdan umudunu kesmişti. Maçtan sonra verdiği demeçlere de bakmayın, hazırlık mazırlık dedi ama kendı söylediklerine kendisı de inanmadı. Takke düşüp kelin ortaya çıkmasından korkuyordu. A- ma durup dururken nasıl istıfa etsindi ki... Korktuğunu belli etmemeliydi, üstelik kamu vicdanını rahatsız eden bir konuyu öne sürerse popüler de olabilir, "Vay be, ne erkekadammış" diyenlerin alkışını da alırdı. Futbol Federasyonu Haluk Ulusoy'la başlayarak özerklığin altına saklanmış, milyon dolarları yağma Ha- san'ın boreği gıbı dağıtmış, Türk futbolunun temeline tek taş koymamış, naklen yayın yönetmeliğine sığına- rak 14 kulübün yanında gözükmüş, oysa 4 büyük ku- lübün dümen suyunda giderek Süper Lig'in adını sata- rak büyüklere yeni milyon dolarlar dağıtmak suretiyle koltuğunu sağlama almış, ama "ağa "lık yöntemi ve "ulufe" geleneği ile önüne gelene dilediği paraları ver- meye devam etmiştir. Tam 5 yıldır bu (çiftlik-ağalık-ulu- fe) sıstem ile futbol sevgisi dolu sponsor fırmaların "top- lumdan aldığını topluma verme" (ya da buna "sosyal vergi" de diyebiliriz) katkıları yozlaşarak bugünlere ge- linmiştir. Ulusal Takımlar Kurul Başkanı Serdar Güzelay- dın'ın, yıllardan beri süren bu hovardalığı sanki yeni öğ- renmiş gibi Futbol Federasyonu danışmanlığına getiri- len Ahmet Güvener'ın maaşının 10 milyardan 18 mil- yara çıkarılmasını potesto ederek "Ben bu paralara im- za atmam" dıyerek istıfa etmiş olması sadece kaçışa bir gerekçedir. Futbol Federasyonu'nun bugün federasyondaki gö- revlilere dağıttığı maaşlar olağanüstüdür. Serdar Güze- laydın, Haluk Ulusoy döneminde Şenol Günes'ın 50 bin dolar, Ersun Yanal'ın 90 milyar maaş aldığını bilmi- yor muydu, o zaman Fatih Terim'e 120 milyar maaş ve- rilmesine neden karşı çıkmadı. Yoksa Federasyon Baş- kanı Levent Bıçakcı, Fatih Terim'in maaşını kendi ba- şına mı takdir etti? Güzelaydın'ın vicdanı o zaman ra- hattı da şimdi 18 milyar mı onu rahatsız ediyor?.. Bilinmesı gereken bir şey daha var ki o da şeffaf(!) Tür- kiye'nin şeffaf(!) bir futbol federasyonu, kamu vicdanı- nı rahatsız eden eleştirılerden hiç rahatsız olmuyor. E-Posta: ayucelman n yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog