Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Kiirdi Hılmı Kayıhan "Istanbul'dakı Kurtlenn mı sorunu vardı yoksa Ankara, Izmırve Adana'dakı Kurtlenn mı 9 Bır de AJevı Kurtlenn mı yoksa Sunnı Kurtlenn mı daha çok sorunu vardı 9 " Tel: 0.21Z512 OS 05 Faftsr «.212.512 & 97 - Ankara'da kolera varmış... "Alafranga helalar yüzündendir!" J2 TIR şoforlen eylem * yapmış m Demek kı § TIR-lattılari Fatih Akın # Kaan Bur. "ABD'nın hukumet yanlısı Nevvsvveek dergısınde Turk Lokumu' başlıklı bır yazı yayımlanıyor. Yazıda bıldığımız bellı mesajlar venlıyor. Bu taktığı kanıksadık, derken, yazıda karşımıza yonetmen Fatıh Akın çıkıp 'Kemal Ataturk, Turkıye'yı batılı bır ulkeye donuşturmek ıstedı, kendı kulturumuzden olan her şey yasaklandı' dıyor 1973 Almanya doğumlu Fatıh Akın, acaba daha başka neler hatırtıyor ya da Ataturk'u kotulemesını kendısıne kım hatıriatıyor 9 " İSTANBUL Valılığı Protokol Muduru Melih Akgüngör'den gelen bır ıletı var; bır kampanyaya donuşturulebılır "Turkey kelımesı Osmanlı'nın son zamanlarında ılk defa Ingılız kaynaklannda, bıraz da alay ıfade ederek kullanılmıştır Bazı ulkeler kendılerını 'great' yanı buyuk olarak nıtelerken ulkemızın bır kumes hayvanının ısmı ıle anılması kabul edılemez Kelımenın rtıcılığı ve ulkemızı ne şekılde ıfade edeceğı duşunulmeden adete ulkemızın ısmının Ingılızce ıfadesı ımış gıbı Turkler tarafından da kullanılmış ve kullanılmaktadır Öze\ ısımler bır başka dılde de aynı şekıldedır Bır zamanlar Habeşıstan olarak bılınen ulke tum dunyaya adının Etıyopya olduğunu ve bundan boyle Habeşıstan olarak gonderılen hıçbır postanın alınmayacağını açıklamış ve tum dunya Etıyopya adını kullanmaya başlamıştır Uluslararası toplantılarda ulkemızı temsıl eden Hindibaşta Cumhurbaşkanımız olmak uzere tum gorevlılerın onunde 'hındı' anlamında 'turkey' yazıyor Bundan rahatsız olmamak mumkun mu 9 Varsın Ingılızler Turkey demeye devam etsın Ancak bıze Turcıa, Turkıa gıbı değışık şekıllerde soyleyenler de var Onlar da devam etsınler Ancak uluslararası bır toplantıda ulkemızın adı bızım soyledığımız şekılde Turkıye olarak geçmelıdır Dıyorlar kı Turkıye kelımesınde bulunan u harfi Avrupa dıllerınde yokmuş Bu nedenle sorun oluyormuş Avrupa Bırlığı toplantısında Turkıye delegesının onunde Turkey yanı Hındı yazarken Yunanıstan delegesının onunde bırakın Latın harftennı Yunan alfabesı ıle Ellas yazıyor Oysa Yunanların hıçbır harfı batı alfabesınde yok Yapılacak tek şey hukumetın bır açıklama ıle bır yıllık geçış suresı sonunda 'Turkey' yazılı hıçbır postanın kabul edılmeyeceğını dunyaya duyurmasıdır. Evet bız uluslararası tanıtımlanmızda Turkıye dıye yazsak da Turkey dıyene engel olamayacağız Amaıçınde bulunduğumuz toplantılarda 'Republıc of Turkey' yanı 'Hındı Cumhurıyetı'ne de ızın vermemış olacağız " Iletı, "Cumhurbaşkanımızın onunde 'Hındı' değıl Turkıye yazdığı gunler gelecektır Eskı fotoğraflara bakarken Turkey yazısını gorup ne kadar duyarsız olduğumuza şaşıracağımız gunler gelecektır" dıye bıtıyor Bır not Alanya'dakı tunzmcıler, her yıl Avrupa'da 30 kusur tunzm fuarına katılıyortar ve 15 kusur dıldekı tanıtım kataloglarının ustunde "Turkıye" yazıyor Ilk ornek Alanya'dan, bakalım gensı nasıl gelecek SESSÎZ SEDASIZ (!) Siyasette salahiyet sahibi olanlar İNSANIN ağzından çıkan soze dıkkat etmesı gerektığını anımsatıp "Gen alınamayan sozler devlet adamlannın ağızlanndan çıktığında hem tanhe mal olur hem de bazen devlet ıçın ıçınden çıkılmaz hal alarak devletın başına dert olur" dıyor Kamil Acar ve yakın tanhımızden bazı sozlen anımsatıyon Sız ıstersenız hılafetı bıle getınrsınız. Odunu aday gostersem seçılır. Anayasayı bır kez delsek ne çıkar. Benım memurum ışını bılır. Dun dundur bugun bugun. Bana sağcılar adam olduruyor dedırtemezsınız. Gerekırse anayasayı değıştınr anayasa mahkemesını kaldınnz Tukurunjm boyle sanatın ıçıne Camıler kışlamız, mınareler sungumuz. Kanlı mı olur kansız mı olur Bızım çocuklar devlet guçlenne yardım edryor Amenka stratejık ortağımız Imam hatıpler arka bahçemız Ruslar gorgusuz olduğundan çok para harcar Bu torenlen ıçıme sındıremıyorum Vahdettın haın değıldı Bır de ismet inönü'nun şu sozunu anımsatıyor Kamıl Acar "Sıyasette ve ıdarede olan felaket, yanm bılgılı adamlann salahiyet sahıbı olmalandır" Yuksek Yerılım Hattı erdıncutku ayahoo com Karikatürde de dal'kavuk' Salih Memecan'a verilsin! Sorunları ve Konuları Zengiıı Ülke: Türkiye DENtZ BANOĞLU Konulan ve sorunları bunca zengınP) Turkıye'den başka dun- yada bır ulke var mıdır bılmıyo- rum 9 0 kadar zengın kı, medya- mızın koşelennı tutan onlarca ko- şe ve magazın yazarımız (çoğu da kadın) bu konulan yazmakta adeta yarışıyor Yetışemıyor da Her yazar da, ben dahıl hepımız de adeta bu konulann neredeyse uzmanıC) olacağız Her şeyı yaz- mak zorundayız sankı Ama dunyanın sanıyorum başka hıçbır ulkesınde rastlayamayacağımız oyle şeyler oluyor kı, gel de yaz- ma Gel de soyleme 1 (Kanal Turk'un pek sevdığım soylemi) Iş- te bır ornek Şehırlenmızdekı ış, eğlence yerlennın, konut, eğrtım yerleşkelen, hattayeriı urunlerya- bancı sozcuklerle adlandırılıp Turkıye'ye gelen turıstlerı bıle "Ben neredeyım" dedırtecek ka- dar şaşkına çevıren yabancılaş- ma yaşanırken TBMM dılekçe Komısyonu, duyariı dıl dernekle- nnın başvurusu uzenne son nok- tayı koyuyor Yabancı sozcukle- nn dılımıze yerleşmesı kuresel- leşmenın doğal sonucudur, ya- bancı sozcukler Turkçemızı zen- gınleştınr" (Turkçe kaldı mı aca- ba) dıyor Bundan bır ovunç payı çıkarmalryız sızın anlayacağınız. Sokakları sarmalayan tabela kır- lılığı ıçın de, "Almanya'dakı Turk- ler ışyehenne Turkçe ad koyuyor da " dıye devam edıyor Hele bu benzetmeye doğrusu dıyecek yok Unırtulan şu Almanya'dakı ışyerlennın adını Turkçe koyan- lar, Turkler, Almanlar değıl Bun- dan doğal ne olabılıri Turkıye'de ıse sozumuz yabancı patentlı ış- yerienne değıl Turk lokantasına, Turk berbenne, boncukçusuna, bakkalına, hayvan doktoru vete- nnenne Italyanca, Fransızca, In- gılızce adlan yakıştıranlar ıse bı- zım Turkler Boyle olunca zengınleşme ol- gusu reklamlara kadar uzanıyor Turkçeyı zengınleştırmek ama- cıylaf) bır Turk firması olan Pınar Sut yenı urunu olan Kafela'ya, kahve sut kanşımı olduğu gerek- çesıyle, son derecede ınce bır du- şunceyte, kahve Brezılya'dan gel- dığı ıçın, reklamını bır Latın guze- lıne, Portekız dılınde yaptırmayı son derece uygun buluyor Bu- rası Turkıye Turkrye'nın zengın sorunlanna gelınce Bunlar sanmayın kı, ış- sızlık, dılsızlık, evsızlık, parasızlık, eğrtımsızlık, kultursuzluk, kendını bılmezlık, sorumsuzluk, vurdum- duymazlık, vurgunculuk, soygun- culuk, vs Elbette bu sorunlar yok değıl, var, ama, bızım uğraş- tıklanmız bunlar değıl Asıl soru- numuz, sorun yaratma sorunu Örneklen bu yazıya sığamayacak denlı çok Bırkaçını sıralarsak, or- neğın Kemalızm başsorunumuz, sonra ulusçuluk, sonra laıklık, sonra yurtseverlık, sonra tarıhı- mız, sonra kıyafetımız, sonra dı- nımız, sonra yakın uzak komşu- larımız, sonra etnık farklılıklar ve daha nıcelen Sorun olmayan bu sorunlann, (kı bunlar, aydınlanmı- zın(') deyışıyle "kureselleşme ve değışımın" vazgeçılemez sonu- cuymuş ve ılla da tartışmalıymı- şız) nedenıne, sebep sonuç ılışkı- lenne değınenlenmız, (kımı sos- yolog yazarlarımız ve cıddı araş- tırmalanmız dışında) kokenlerıne ınerek ınceleyenlenmız yok, ama vur abalıya eleştırenlenmız, yenı arayışlara soyunanlanmız alabıl- dığıne çok Işte sıze taze bır ornek Bır bu- yuk sorun ve yenı arayışımız "Resmı tarıh"\n devlet soylemi, devlet ağzıyla yazılmışresmıse- net olduğu ıddıasıyla atternatıf ta- nh yaratma çalışmalan ıle herkes başımtzatanhçıkesıldı Tanhvak- fı, resmı tarıhın, dogmatık ve ıde- olojık olduğunu ılen surduğu yon- lennı tırpanlayıp, resmı olmayan, ama neye, hangı verılere, hangı kaynaklara dayandığı da bellı ol- mayan alternatrf bır tarıh krtabı yazıyor Her yazılı metnın nesnel- lığı tartışılabıldığıne gore, gayn resmı kışılerceyazılan, resmı kay- naklara dayanmayan bu tanh kı- tabı tartışmaya açılabılır elbette Resmı olanın nesnellığı eleştınlı- yor da gayn resmı olanın nesnel- lığını nasıl ıspatlayacağız, bılın- mez Bu çalışmanın bır lyı yonuf) medyatık yazarlanmıza konu ol- ması New York hayranı bır koşe yazanmız, "Turkıye'nın tanhı hıç olmadı kı" dıye tanhı(') yorumunu yaparken, eskı sıkı solculardan şımdılerde Kemalızm ve ulusçu- luk başeleştırmenı bır dığer yaza- nmız, "Tanh ve tanhsızlık" baş- lıklı yazısında, "altematıfsızlıkle kutsanan bu tanh" dıyerek, res- mı soylemi eleştırırken, "demok- ratık toplum olmak ıstıyorsak bu konuyu önemsemelıyız" gıbı çok onemlı 0 bır saptama yapıyor Hazır demokratıkleşmeden soz ederken, bır de demokratık- leşme ve aydın sorunumuz var Kendılenne aydın srfatı venlmesı- nı ıstemeyen aydınlanmız, Baş- bakanımızın da sonunda "kabul eder goründüğü", dıllerden du- şurulmeyen "Kürt sorununun" demokratıkleşmeyle çozumlene- ceğını ılen suruyorlar dabırtur- lu bu demokratıkleşmenın adını koyamıyoriar (Başbakanımız da koyamadı ya) Hanı bın çıkıp da, demokratıkleşmeden once, yo- renın kalkındınlması, ınsancaya- şama olanaklannın venlmesı, yoksulluğun, ışsızlığın, eğıtımsız- hğın yok edılmesı gereklı demı- yor. Dıyemıyor, çunku AB ve Ba- tılıların derdı "yoksulluğun yok edılmesı" değıl, ınsan haklan, de- mokratıkleşme, etnık aynmcılık, soylemlenyte Turkıye'de karma- şa ve kamplar yaratmak (başan- lı da olmuyor değıl) sonunda, "BaşaramadınızAB'ye gıremez- sınız" dıyerek son noktayı koy- mak (bunun da yolu açıldı çok- tan) Aslında Tanh Vakfı'nın "al- temabftanh" yaratma çalışmala- nnın bır ucu da AB fonlanna da- yanmıyor mu7 Evet AB dayatmaları ve fonla- rıyla, Turkıyemızın yenı soruları bunlar Kıbrıs, Ege, Ermenı ve daha nıcelerı Bır şansımız şu kı, 17 Aralık'tan sonra, "Ikıncı Cum- hurıyet Bayramı'nı kutlayan Metimet Altan, "AB şemsıyesı altında ulkemde kendımı daha guvende hıssedıyorum" dıyen Orhan Pamuk ve "llımlı Islam" soylemıne karşı çıkan Cumhur- başkanımız Ahmet Necdet Se- zer'ı, Cezayır'ı ornek gostererek uyaranf) (boylece de Cezayır"de- kı radıkal Islamla Turkıye'dekı Cumhunyet'ı aynı kefeye koyan) Ahmet Hakan gıbı, ulkemızı boy- lesı sorunlara karşı savunan ay- dın yazarlarımız var ÇİZGtLlK KÂMtL MASARACI kamilmasaraci" mynet.com HARBt SEMİH POROY semıhporoy(d yahoo.com HAYAT EPtK TtYATROSU MLSTAFA BILG hayatepik a mynet.com devteT fıyatrolorındo. neler oluyor? SAHN€ 1 devlet tryatrolarinda neler oluyor? SAHNE 2. ULAN BAKAN UYUVO. KÂBUSU TÎyATROCULAR SÖROyO BE'OLMAK YA DA OLMAMAK. İŞTE BÛTÜN MESELEI TARİHTE BUGÜN MLMTAZ 4KJJUA A « •*• 25 Ağustos www.tnumtaz-ankan.com VEZOVON HIDDETt! 79 YILINDA BUGÛM, İTALYA'DAKl POMPEİ KEMTI, VE2ÛV yANAGDAĞININ PÜSKÛISTÜ- LBRİ ALTINPA KALlP KAYBOLDU !. VOLKAN DAN ÇJKAN AKKOR UALO£K1 SÜMGER TAÇl SBRPlNTlSl VE KUL yAĞMURU, KEUTl 6-7 SAETGE YUICSEKUĞtNPE BıR TABAfCA ILE 6/BTMÛf, OLAYPA BlNLERCE /AISAAJ ÖLMUÇTV. POMPEI KEUTI, FELÂİCETTEN SONRA jYUZLEJZCE YIL uNUTULACAK, 1?46't>E KEŞFEDıLDl&lNPE DE DUUYA- NIN EfJ UZUN saıeeu ve BÛYUK ARJCE OLOTIK. ARAŞTtR.MA~£lNA MEDEN OLA - CAKTIR. TEUiZLENECEK OLAN LAVLAR ALTIA/DAN HELENiSTılC VE ZOMA PEVl&£& A1E AlT EŞStZ BULUNTULAR ÇlfCACAfCT//2.~ KADKÖY 1. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosvaNo 2004-431 T Satılmasına karar venlen gavnmenkulün cınsı nıtelığı kıvmetı adedı önemh ozellıklen Kadıkoy 2 Bolge Tapu Sıcıl Md Göztepe Mah Çeînenzar Dılsız Çıkmazı, Kavışdağı C 110, pafta 507 eskı 3002 yenı ada 125 parsel sayılı 540 m2 mıktarlı arsada ıkı ahşap e\ altında dukkanı olan kagu- e\ kagır ardıye, odalan olan kâgır apartmanın 560 2400 arsa payınm ın- tıfa hakkı satılacaktır Imar durumu 125 parsel sayılı yer 1 1000 olçeklı 11 4 79 tasdık tanhlı Bostancı-Erenköy ımar planı 03 03 1993 11 lı ıstıkamet tadılı \e 9 11 1990 11 lı 1 5000 ölçeklı bolgeleme planında H serbest KAKS 2 07 TAKS 0 25 avnk mzam ıskan sahasmda kalmaktadır Gaynmenkulun halı hazır durumu Satışa çıkanlan 560 2400 payın ıntıfa hakkına konu olan 125 parsel sayılı taşınmaz Kadıkoy - Goztepe Mah Fahrethn Kenm Gökay Cad- desı'ne cephelı, Cemenzar Sk gınşıne 2 parselde 194 kapı numara bıtışığınde uzennde yapı bulunmayan, çok az eğımlı dûzgun geometnk şekıllı, ıskan ve tıcaretın yoğun olduğu, beledıye teknık altyapı hızmetlennın bulunduğu bölgedır Tahmın olunan kıymetı 45 990 00 \ TL (Kırkbeşbmdokuzyuzdoksan >enı Turk Lırası) Sarış şartlan 1 Satış 17 10 2005 gunü saat 14 00 ten 14 2O'\e kadar Kadıkoy 1 tcra Daıresı'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın % 60'ını \e rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış gıderlennı geçmek şartıyla ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdu saklı kalmak şartıyla 27 10 2005 gûnu aynı yer ve aynı saatte 2 arttırmaya çıkan- lacaktır Bu arttırmada rûçhanlı alacaklılann alacağını ve satış gıderlennı geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale olunur Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının % 40 ını bulması ve satış ıstevenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dûşecektır 2 Art- tırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen değenn % 20 sı nıspetınde pev akçesı v eva bu mıktar kadar banka temmat mektubu vermelen lazım- dır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 10 günu geçmemek uzere sure venlebıhr Tellahye resmı damga vergısı tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedehnden odenır 3 tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı özellıkle faız ve gıderlere daır olan ıddıalannı davanağı belgeler ıle 15 gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4 Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedehnı vatırmamak suretıyle ıhalemn feshı- ne sebep olan tum ahcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızm- den muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa on- celıkle temınat bedehnden alınacaktır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2004 431 Tal sayılı dosya numarasıyla Müdurlugumuze başvurmalan ılan olunur 18 8 2005 (*) Ilgılıler tabmne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 39872 DÜZ ÇtZGİ ÜMİT ZİLELİ Türkiye Cumhupiyeü'nin Milletvekili! - llhan Arslan kımdır 9 - AKP Dıyarbakır mılletvekılıdır -Başka 9 - Tayyip Bey'ın Guneydoğu konusunda onemlı kur- maylanndan bırıdır - Daha başka 9 -1996 yılında PKK kampını bır heyetle bıriıkte zıya- ret edenlerden - Daha, daha başka 9 - Geçmışte Hızbullah'ın ıkı kanadı arasında arabu- luculuk rolu ustlendığı yazılıp çızıldı Aynca oğlu Mü- cahit Arslan da Tayyip Bey'ın "danışmanlanndan" Kısacası, llhan Arslan onemlı bır kışı Guneydoğu ılışkılenndekı onemı tartışılmaz bır şekılde ortada! Za- ten Tayyip Bey'ın kendılerıne "aydın" denılmesını ıs- temeyen 12 adet "düşünür"\e yaptığı toplantıda da hazır bulunmuştu Anımsayacaksınız, "Pandora'nın kutusu" o toplantıda açılmıştı' llhan Arslan bu toplantıdan once, Vatan gazetesıne yaptığı açıklamada, "Türkiye Barzaniile rttrfakyap- malıdır" tezını ortaya atmıştı Yanı ABD'nın "Türkiye himayesınde kukla Kürt devleti" ısteğını seslendır- mıştı 1 - Ama, llhan Arslan yalnızca yukanda saydıklanm- dan ıbaret değıl! • • • Aydınlık dergısı, AKP Dıyarbakır Milletvekili llhan Ars- lan'ın koyu golgeler arasında kalan tarafını da son sa- yısında ortaya koydu Arslan, 1992 yılında, yanı PKK ıle mucadelenın en zorlu aşamasında, Sor Yayınla- n'ndan çıkan "KürdSoruşturması"'adlı kıtaba bırro- portaj vermış önce kıtabın gınş cumlelenne goz ata- lım - Zalimlere başkaldıran mazlumlann, Şeyh Sa- it'lenn anısına... Şımdı llhan Arslan'ın kıtabın 264 sayfasında Kurt ısyanlan ıle ılgılı değerlendırmesını gorelım - Ilk Kurucu Meclisten sonra Türklük adına yö- netimi ele geçiren kurmay kadro, Kürtlere yöne- lik ınkâr, baskı, ımha politikalannı adım adım icra etmeye başlıyor.. bir düzineden fazla başkaldın oluyor. Bu ısyanlann tamamı kanunsuz ve en cıd- di şekılde kanla bastınlıyor. Netıcede yüz bınler- ce ölü, parçalanmış aıleler, harap köy, kasabalar... Arslan'ın, ısyanlara "buyrun yapın" denılmedığı ıçın çok ofkelı(') "Yuz bınlerce olü" ıddıası ıse son derece çırkın bır yalan olarak sıntryor Aynı sayfada Cumhun- yet Devnmı'ne karşı sozlenne bakalım - Son Islam devletmi, hilafet makamını ve onun müesseselerini ortadan kaldıran ve yegâne poli- tikası Islama düşmanlık ve onu yok etme esası üzenne kurulan bırzihnıyet ve otorrteye karşı gi- rişilen tüm ısyan ve başkaldınlan alkışlamak ge- rekirken, kimı Müslümanlar olarak, zulme seyirci kalmış, Kürt halkı söz konusu olunca zalim ve Is- lam düşmanı güçlerin lehine tercih yapabılmış ve halen de yapagelmekteyiz... • • • llhan Arslan'ın tum soyledıklenne bu sutun yetmıyor ne yazık kı 1 Satır başlanyla alacak olursak, Arslan In- gılız desteklı ısyancı Şeyh Saıt ıçın bol bol gozyaşı dok- tukten sonra, Atatürk'un, "Bir Türk cihana bedel- dir", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlannı faşıst bır anlayış olarak nıtelendınp, Hitter ve Mussolini ben- zetmesı yapıyor 1 Turkluk adına yonetımı ele geçıren- lenn Kemalızmı bırdın olarak tercih ettıklennı soyluyor Kemalızmı ırkçılık ve zulum anlayışı olarak ılan edıyor Ama en çarpıcı bolumler arkadan gelıyor - Türkiye olarak adlandınlan ve yaşamakta ol- duğumuz ülkenin sınırlan da Islamın düşmanlan tarafından Lozan'da beliriendi. Misak-ı Milli ile tescil edilen ve birçok Müslümanın bile, bugün farkında olmadan takdis ettiği, bölünmezliğinisa- vunduğu ve uğrunda kan dokmenın vacıp ve şa- hadet sayılacağını ıddıa ettığı sınıriart.. Şu kıne, şu nefrete bakın 1 Hıç merak etmeyın, Ars- lan "Misak-ı Millı ile çızîlen sınırlann hiçbir anlam rfade etmediğinı" de soyluyor Ustelık bu mısak ıle Islam dunyasının parçalandığını soyleyebılecek kadar kendınden geçıyor 111 Ulus devletın Muslumanlar ıçın hıçbır anlam ıfade etmediğinı de eklemeden edemıyor Bu laflan eden kışı şu anda Turkıye Buyuk Mıllet Mec- lısı'nde milletvekili olarak gorev yapıyor Turkıye Cum- hunyetı Başbakanı'nın da onemlı kurmaylanndan 1 Kı- tap onune konulunca aynen şoyle demış -15 yıl öncekı llhan Arslan değilim. Mısak-ı Mil- li'yi savunuyorum. Atatürk'e saygı duyuyorum... Ne kadar çabuk, ne denlı kolay donuşebılıyorlar!!! e posta: umitzileli" gmail.com B U L M A C A SEDİT YAŞAYAN SOLDAN S\Ğ\. H 1/ Ozellıkle Trakya >ore- sınde yetıştın- len, suluvehoş kokulu bır ka- vun cınsı 2/Iş- c sız, aylak Ir- maklan geç- mek ıçın kulla- nılan sal 3/ Mujdelı ha- ber Temelnı- 9 telığı bır olan dıl, ha\ - van ya da bıtkı toplulu- ğu 4/ Mımarlıkta gın- şık bezeme 5/ Neon elementının sımgesı Anadolu'da kaırulmuş eskı bır u\ garlık Işa- ret 6/ Bır tankatın asıl \ e bu>iık tekkesıne ve- nlen ad 7/Destanaoz- 8 gu,destansı Maksim 9 Gorid'nın bır romanı 8/ "Eğıl bır —opeyımy Ay karanlık gormezler" (Tur- ku) Fınlandıva'da bır gol 9/ Bır tur >aban turpu Dolma ) apmak ıçın hazırlanan kanşım YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Malatya yoresıne ozgu bır kayısı turu 2 / " — Yıl- lar" Orhan Kemal"ın romanı Kotu dıkış nedenıy- le kumaşta oluşan buzulme 3/Kuçukors Enkuçuk sosyolojık bınm 4/ Karamsar ve kadercı ozellığı>le ayırt edılen muzık turu 5/ Bır soru sozu "Erol — " Ressamımız Parola 6/Istanbul'un eskı adlanndan bın 7/Sanat, huner LütfiAkad'ınbırfılmı 8VUyu- lan ılke, sıstem Japon ınanışında pınnç tannçası 9/ Samsun'un bır ılçesı "Hıçbır şey gıderemez — sı- kıntımı/ Memleketımın şarkılan ve tutunu gıbı" (Nâ- zım Hıkmet)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog