Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 12 EKONOM BORSA 24 ACUSTOS 2005 ,feseM UUalPazar Atoısçnmolc MmfiMşlC AtıaıÇhato Akaıen AHYat Dri VaTabM AUam »nçansa AtaıTefcS ABa tagcrta AJOL W * AÖ*C CtfTW Onceta bpns 55C -:DC 328 030 352 107 324 775JK 545 •47 484 '25 6.36 241 41"5 13 TJ 6.50 1440 1.32 1130 42'5 En Dûş* 650 590 326 088 3.52 106 322 tooo 535 '48 478 720 335 240 40 00 13 40 640 1410 129 •120 4225 En Yûksek 660 605 330 090 3S8 '08 128 775J0 5 45 153 4.84 755 5 50 252 46 0C 13 75 655 "33 1140 42'5 Kjpamş 550 500 3 3 089 368 107 324 770X 540 •50 480 '50 640 248 45"5 1360 655 1420 131 11.30 42'5 Depsm 1-11 4S5 -0S5 -ÛS2 2O4 -0S3 34S 0^9 290 0 = ^ -an 0 7 ^ -13» -0 7*6 Ajrttt OrtBy 652 536 328 = 89 362 10' 324 76853 3 » 151 490 &• Haon 254329 324,323 24338 S48J0" 863,789 1'56«3 '734' 145,070 344286 "11682 12902- 73' 3712841- 641 24' 44 56 13.55 648 14.32 1^1 1136 4264 839493 202-83 '219419 2292323 T0CE668 43-113 196 45" 9030" "8491 AlarMi-cOrç AtalelTaeas AfeMeruOeS AltumKinva İJBTHtTfi 4525 45O0 ;4O 535 2.38 129 a »JtanaıiB»» AradduEta A d k t t 396 153 035 •T 565 12' 392 IİI 136 560 Aıottıluıı AnaMu Stoe ArtTefcsT ***. 3 - '5 3150 213 208 1180 *130 244 2.42 034 034 038 775 284 123 2140 2 1 X 18.70 l'9O 036 086 2.19 406 Barrt BafcÇmentc Bacsaıe "jm S 219 404 2170 2170 166 166 2'5 2.13 338 306 37J0 36 75 2.74 2 72 BerfcnTeksl 222 5.10 2.09 240 322 219 500 209 237 316 12308**"?Fu«WY*. 1230 ~*~ FuttolYalı\«*S22 320 .. J*klta» 28O0 2750 TetoS 141 139 212 209 BoraİYm 033 033 Bona»li&nemni1C60 10JÛ BtnanYa.Pat. 424 422 BndıFranS*EaRT*n211X 2OS0C Boata 112 m ewwHa^Eaa» 2'4 Bnsa 1 0 0 BSHEvAfcfcn BuimngYa M. BupHlfeıa BusaÇmmo C«ıanGıym OyösMaanc* Boya 2-2 ... -8X 2460 2440 113 1 14 17J0 143 2.80 272 BssHci*» 1'00 '05C EgeEndus» 920 915 Eg» &ln 24 80 2430 E p S m n * 115 112 • ^ • • • 0 75 073 EGSHoUro BrMBeMnk 066 025 I X 036 304 238 46O0 560 131 402 138 164 036 141 565 32M 2.14 12.00 2 46 0.35 7 75 286 126 2150 2140 088 234 4'4 2220 178 2.16 322 37.50 286 227 525 226 241 336 1320 326 21L25 143 213 035 10-0 426 212X0 ' 14 27» -900 24 70 1J2 1740 146 1390 2 78 4 16 065 03' 845 310 S7C 310C 1560 8.15 112 147 2.80 5 75 360 1İ1 2.35 113 338 438 7S00 716 378 300 360 342 152 181 44C 052 336 211 134 360 282 1100 9 70 24 80 118 0 75 IX 33i 45İ0 555 129 336 \XS •sı 034 138 565 31 '5 210 12X 143 034 775 282 124 2130 20O0 088 222 430 2170 1 71 214 320 37 00 2'8 222 520 221 241 320 13.10 322 28.0C '41 2 11 095 10.50 422 21HO0 114 276 7900 24 6C 132 •730 144 '360 270 412 064 096 840 3'0 565 3050 1330 810 ' 0 ' '46 296 5 T 360 180 225 110 334 436 '50C "16 3"6 3X 356 336 348 '30 444 048 382 209 128 3.54 2"6 10 60 990 24 30 1 1- 0 75 098 338 56372 280028" -ÛSÖ 0S5 -106 0 7-3 -141 1S9 129 337 13' 496 332 3'4 12ı 162 3J5"25C 034 162 "36 139 423513 24 94" 1.591 "91 97122" 528 091 124415" 91614 560 3173 2.11 1'36 2.43 034 -o.ro 0i« 6*5 2İ3 137 10" -047 39B 144S 13S 57-! 042 -062 155 -0 47 215 -147 -047 178 073 07C -073 -048 103 3J3 1BO 083 -69S 125 -4 46 135 23*1 038 112 345 045 •03O 503 446 135 035 108 2M -iss -059 091 769 -0 48 0.79) -0 56 143 -16* 43S 122 174 770 234 124 2139 199' 08- 228 443 2131 174 2.14 318 3714 2 78 224 513 219 239 322 1302 322 2806 142 2*2 034 10i" 424 209 95 113 2.75 Tİ-58 2453 126 1718 144 1363 272 412 064 036 8.38 305 361 2992 •4-0 804 l'O 146 2"2 5 70 3i' n 229 1 11 329 434 '4 48 '12 3 74 294 35" 3J8 348 1"9 443 0.50 3J2 209 130 355 Z75 10'1 9 47 24 56 115 074 2003.412 24'435 60150" 2368 ^ 4260 010 • 590 039 882 833 "08 02! 375 "65 2'25 53" '083O2 25'4"29 222'999 379420 25193TJ 192'OT" 566 — 2867122 - 5 - 9 465189 14X336 "8923S 415 855 536 906 284 482 186243 660458 2,06-309 134,658 3,041 M 496*6; "0362 1109435 58580 20'286 '0C34' 24-835 "01*40 139306 24"i90 512 41- "93 3 ~ 933 "3İ •546396 320389 •6898'2 122057 13 '40 589 2.7-533S 50313 59081 53255- 891079 '4 0*455 34İJ64 2903T 4409688 75332 29" 593 932207' 4349356 3404 GS3 388592 271089 8 "15 1 569 *'K 534321 482002 25.706 | 582.779 1704303 168339 ' 5'5292 80.59- '480 1460 15OC 1480 5B5 655 109 170 113 112 213 133 885 5-5 650 '39 168 111 110 214 • 80 860 1 Es«uS<w&yın 1 EVGYtOrl I EmnYaOrt FMrtı» Fatons Fıwn Ortanrmv « F m t r t p S c n t t 1630 1680 F«nq «luiwiyvm 218 214 Frans Ffi Kİ 434 Frans Ya On FransDantı F-MbmPwn RMOosaı FnnoP»&» 80 596 6-0 112 172 115 153 520 484 140 620 590 6.75 115 m 115 114 236 130 183 900 880 1720 1"X 220 430 156 224 216 640 153 625 70CO0 S9C0C 705 X 695 X 990 96C 10 M 9'0 . , 115 114 1 16 114 GaunySnaK *11X l'2X 116X 1'3X 170 366 372 368 234 124 GmrtFaMtm GmntGMYO GmntYat Ort Gmös 135 GenanEMa* 105 Gra 232 S t a l Yat NoUro m 117 Gooo-Vear Gûftsş Çmffıto SSO-HoUrç GutnFaMı. GuKşSona HûnyDSa. S&AMgn NBGMYO hjmBtej 230 308 124 129 1025 1010 1140 104 103 106 184 103 282 110 115 I3İ0 1340 1360 2280 115 230 206 252 093 340 186 105 230 113 119 296 125 '090 104 196 105 284 112 119 1350 IşYat-Or Işmar'rta, 119 232 115 2.54 094 342 137 148 113 078 155 133 09' 320 22250 X 154CX1İ2000 1540X 1525X '15 '05 720 '20 9950X9695X 969500 9695X 388 396 286 210 306 039 262 416 145 101 076 154 102 030 322 120 234 217 260 095 344 187 149 1 14 078 156 106 095 334 115 2 X 2'2 252 094 340 195 146 105 07 ı5i 106 092 229 175 118 177 -08» 515 0-59 092 124 081 •0 71 202 •0 87 180 •054 0,68 0.81 634 0 " 090 -3.36 •086 140 079 •0 58 1.07 135 708 128 -0 65 231 110 2.50 037 32' 14İ1 533 6İ5 113 171 114 112 22" 134 874 1698 216 435 154 628 69592 966 115 1-393 389 300 127 •083 •04 •86 104 2 8" 112 392393 1,093 515 4230.667 94 6X 51595206 12307-5 272379 157306 262210 9'3285 •27084 1830456 4454 675 85,539 24 435 923842 3443 6X 427990 2841X3 75525 28836' 753554-8 ' 64'310 3.72'042 9158'84 461639 1 198-8-3 ' 3 741631 ı 3,518,152 ' 117 232 212 255 094 3 41 186 147 108 0-7 155 106 092 328 KronOknoh KnuTeU* Kantmsn 2.88 211 3.08 101 266 4.64 6.60 031 035 OJ0 • 86 173 094 049 478 072 IX 213 312 105 218 464 680 032 098 051 -037 1529 76 070 ' 1 1 256 96S5D0 332 0İ9 288 211 0 74 a 1 ! 15' 00 149X 1530C "5'00 276 2'4 •53 Kimasar fOrıa KDÇ Hcldrio Ka*«s 272 272 155 152 41.50 4050 4475 4050 502 502 530 520 334 388 336 334 56C 212 5"3 56C 5'5 565 2'4 212 216 2'5 , 136 103 107 -05 I KmaÇmeno 63İ0 6250 6350 5350 toasa S&anc Dw»ft332 3 66 4 X 388 taaCa«f« 236 282 296 286 HreaıKûü 1 *3 1 1C 1 13 ' '2 Ku0ivaP<xs*r 25X 2470 2 : 1 2480 Lrtâpays 835 8S5 835 8.80 LoY« toe 106 109 '06 lODOYazlıi! '320 1170 ü £ K a d k 376 ~ 158 432 M.YtKx.0n M»*ÇiTOr«o Itonmtt 3'4 155 432 '360 12.-0 4 X 330 m 444 440 ı 1160 13 70 1560 15O0 178 175 179 ' 7 6 2020 2030 2050 2050 0 09" 395 097 036 070 038 036 036 089 030 OJS 067 035 035 090 038 083 032 Ilt 1*30 132 179 24 50 2430 243C 2430 185 038 091 090 •1-C 1'40 396 150 J43 '32 110 105 200 -0 82 137 0 74 129 -141 359 •0 88 om J56 185 106 127 185 1029 112 099 103 145 2-86 1 11 843 256 335 2"0 4 6' î'3 091 396 050 483 OT 15130 274 153 4039 5'i 3 91 566 2'4 105 •12 2436 S"3 10- 1236 385 164 440 14 74 17- 20 3" 096 069 036 030 086 1143 4421026 168.999 106.503 692İ45 349 599 2255İ14 162035 277375 242"3"3 3O60601 22519" 615 792 33933! 254197 32-25 32 485038 9695 1418 " 4 106 54' 2021999 2904 438 2075149 '0655586 266.746 294 541 1902 439 2888633 93338-4 3350-3 96306 2280 862 91420 ı 59650 ' 673363 '032035 ı-"*» 53663S8 470503 1088617 47B"88 510635 232852"' 364J64 173155 225523 355310 618066 19340 1506037 2079 i58 19028.181 4396 74' 40 6-4 2922" •384 489 B5592 46829* 3643282 562 1-5 6020 725 1-4355 03" 039 038 038 ' 4 3 1 - 3 033 085 083 119 084 13"5411 H m ( W 0 Okar'tfcaJ Psnguen 3x13 PgOon SdruAa SaçiGOa 32.30 '0 70 5X 056 268 610 •980 160 570 500 094 113 520 468 234 13' 132 136 264 133 075 217 3325 3325 1090 1070 5.40 057 2"2 550 C59 2 74 İ20 2C'O 2060 " 0 164 3 "5 510 585 515 035 113 540 4"8 308 135 134 201 266 555 376 197 077 227 540 4-0 302 132 192 2 X 264 555 3.70 134 076 221 •0.81 352 136 236 •0 84 272 152 •0 T 5 031 180 104 32 74 10'e 529 0.5- l ' l 613 2022 165 509 094 112 533 4'4 302 133 13! 3 478529 281649 887532 3751- 20B524 501451 2 410380 164685 2525.540 129630 201313 1055 799 -329318 SD64.041 1X8.791 957M" 30-34" 4 524 331 •28.45" TT'de devir sözleşmeleri Danıştay tarafindan onaylanırsa hissedarlar için yeşil ışık yanacak Telekom'da imzalar atıldı 549 4244064 3 71 206,583 195 220246 075 195,674 222 '244141 2 "6 1560 112 580 432 4 42 '50 12BC 855 4 42 Vi 444 225 117 28.-5 077 164 2-X 288 159C 115 625 5.X 450 -96 1320 915 4İ8 178 430 229 222 X00 079 174 2"5 2*8 1530 '13 536 494 450 '70 1300 830 448 2 74 450 227 218 29 75 077 166 27 X -0 71 128 •0 88 165 -0 40 090 132 156 •17' 030 -072 044 136 17- 253 292 2'0 279 15 "5 '13 603 496 447 ""6 1239 839 430 2 75 4 "3 226 21S 2933 078 '69 2"21 3-3 - 0 T6232 6536' 155180" 9592'5 436- 900 130"-25 1340634 4943'35 35'921 13355te 1 7 - 914 10328589 2331 0-5 ' 590.393 109568 6243466 213169 TdzromSpatf 430 136 221 426 494 113 ix 815 201 228 4X 510 119 102 83G 226 426 5 X 116 10- 820 053 •050 -033 136 265 <36 -051 187 476648 2O0 3588261 226 138358 427 283591 5O0 3589384 11" 1Ü56301 10' '82240 , 464346S2C ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Telekom'un yüzde 55"lık bölü- münün satışmda 6 milyar 550 bın do- lar ıle en yüksek teklıfi veren Oger Te- lecom Ortak Ginşim Grubu ile hısse saüş sözleşmesı imzalandı. Özelleştırme îdaresi'ndeb sözleşme ınıza törenıne, Malıye Bakanı Kemal L nakıtan. Ulaştırma Bakanı Binali Yü- dınm, Özelleştırme Idaresı Başkanı MetinKilcivealıcı fırma yetkılılen ka- tıldı. Hısse satış sözleşmesı, ımtıyaz sözleşmesının onayından sonra yürür- lüğe gırecek. tmtıyaz sozleşmesıne Da- nıştay'dan olumlu görüş gelmesimn ar- • Türk Telekom'un yüzde 55 hıssesının özelleştınlmesıne yönelık ıhalede, 6 mılyar 550 milyon dolarla en yüksek teklıf veren Oger Telecom'la hısse satış sözleşmesı imzalandı. Devır ışlemı ıse Danıştay'ın görüşünün alınmasından sonra tamamlanacak. dından ıse hissedarlar sözleşmesı ımza- lanacak. Türkıye'nın en büyük özelleş- tırmesinın bir aşamasının daha gende bırakıldığını belırten Unakıtan, "Yiır- tiçi ve \ıırtdışudan yakından takip edi- len bir özeUeştirme.Âhcı grup için, Tür- kiye ekonomisi için hayııiı ohnasını di- liyorum" diye konuştu Oger Telecom'un sahibi Muham- med Hariri de, Telekom'un yüzde 55 hıssesıni satın alma anlaşmasını ımza- lamaktan büyük zevk duyduğunu söy- ledı. Bu seferkı Türkıye seyahatınin bir öncekıne göre çok daha rahat ve heye- canlı olduğunu vurgulayan Hann, "Türk hükümetine bize Telekom ihale- sine katalma şansı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. Öger Telecom'un Telekom'a olan yatınmının arkasında olduğunu ve bun- da kesınlıkle kararlı olduğunu vurgula- yan Hann, bu projede yardımcı olan bütün danışmanlara ve bankacılara te- şekkür ettıklennı bıldırdı. Hann, bir soru üzenne Türk Tele- kom'un yüzde 55 hıssesıni devralacak bir şirketın sermayesı ve diğer tüm ge- reklılıkleriyle birlikte kunılduğunu açıkladı Şirketın ortaklannın Suadi Oger ve Oger Telecom olduğunu, Oger Telecom'un hıssedarlan arasında da yüzde 18 payla Telecom Italia'nın bulunduğıınu kaydeden Hariri, Tele- com Itaha'nın yüzde 18 hissesı dışm- dakı yüzde 82 hıssenın doğrudan ya da dolaylı olarak Suadı Oger'in sahipliği altında olduğunu belirttı. Eğitim-öğretim yılınm açılmasına 3 hafta kaldı, veliler yüksek fiyatlardan dertli Okııl alışveıişi cep yakacakKONYA(.4A)-0kullann açılmasına yaklaşık 3 hafta kala okul alışvenşı telaşı ıçıne gıren bırçok velı. bu dönemı en az malıyetle atlatmaya çahşırken. yeni okula başlayacak bir çocuğun sadece gıysı masraflan 50 ıle 150 YTL arasında değışıyor Her yıl olduğu gıbı ağustos ayının sonlanna gelınce vehler, okuyan çocuklannın eğıtım masraflarını karşılayabılmek için hesap yapmaya başlıyor. Önlüklenn, takım elbıselenn, formalann, çantalann ve mataralann vıtnnlen süslemeye başladığı bu dönemde, bırden fazla çocuk sahıbı veliler, okul öncesı yaşanan alışvenş telaşını en az malıyetle atlatmanın yollannı anyor Okula yenı başlayacak bir çocuk ıçın yapılacak harcama, gıysılenne ek olarak spor malzemesı, çanta, matara ve kırtasıye masraflanyla bırlıkte 400 YTL'ye kadar çıkabılıyor tlköğretımın son 3 sınıfında okuyan öğrencılere alınacak pantolon. ceket, süveter, kravat, gömlek ve ayakkabı ıse en az 50 YTL'ye mal olurken, harcamalar 250 YTL'ye kadar çıkıyor. Çocuk başına ortaya çıkan bu rakam, bırden fazla pantolon, gömlek. ayakkabı ve kravat alınması durumunda ve ıstenen spor malzemesının kalıtesıne göre artabılıyor Lıse çağındakı bir öğrencının eğıtım ıçın giysı giderlen kalıtesıne göre 500 YTL'yı geçebılıyor. Çantacılar zilin sesini beUiyor Çanta üreticikri, moda renk ve stiHeri göz önüıte ala- rak öğrencikr için yeni tasanmlan pi>asary^ sür- meye başlacfa. Üretkifînnalar,okullann açıl- masına yakm dönemde sabşlann arrmasını beklrvor. Firmalar. öğrenci endeksli üre- timJere mart-nisan a> lannda başbyor ve yakJaşık 6 a>hk çahşmanın karşıhğını eylül avı içinde ab\or. Ekonomik koşuJ- lara göre, çocukîann eski çantalarla idare etmesi durumunda sektör dar- be yrvor. Okul çantalannda fi>atlar, geçen vıla göre fazla değişikük göster- meyecek ve 7^0 YTLfle35 YTL arasın- da değişen fı>atiarla sanlabilecek. 64 MILYAR DOLARLIK YATIRIM Türk müteahhitlerin yurtdışı atağı Ekonomi Servisi - Türk müteahhıt fırmalan bugu- ne kadar 63 ülkede 3 bın projeyle yaklaşık 64 mılyar dolarlık ış üstlendı. Bu firmalar ıhale bedelı 3.6 mılyar dolar olan 120 projeye ya başlayamadılar ya da projeyı yanm bırak- ülar. CHP Antalya Millet- vekih Fikret Baloğlu nun konu ıle ılgılı soru önerge- sım yanıtlayan Devlet Ba- kanı Kürşad Tüzmen, 45 firmanın, ıhale bedelı 3 6 mılyar dolar olan 120 pro- jeye çeşıtlı nedenlerle baş- layamadıklannı veya pro- jeyı yanm bıraktıklannı kaydettı Tüzmen, bunlardan han- gı projemn ne kadarlık kıs- mının yanm bırakıldığı ko- nusunda sağlıklı bılgıler alamadıklanru bıldırdı. Ba- kan Tüzmen, eldekı venle- re göre yanm kalan ve ıha- le bedelı, Lıbya'da 1 mılyar 870 milyon dolar, Bulgans- tan'da 600 milyon dolar, Pakistan'da 430 milyon do- lar, Rusya Federasyo- nu'nda 342 milyon 916 bın dolar. Ürdün'de 80 milyon dolar. Kuveyt'te 71 milyon dolar, Fas'ta 70 milyon 119 bın dolar. Gürcıstan'da 62 milyon dolar ve tsraıl'de 43 milyon 119 bın dolarlık ya- nm kalan proje olduğunu açıkladı. Tüzmen. Türk müteah- hıtlık firmalannın büyük çoğunlukla polıtık ve tıcan nsklen yüksek olan ulke- lerde faalıyet gösterdıklen- nı. bu ülkelenn ıç \ e dış dı- namıklen ve Türkıye ıle sı- yası ılışkılennde dönem dönem yaşanan olumsuz değişıklÛderin, müteahhit- lık fırmalanra olumsuz yönde etkıleyebıldıklerim bıldırdı. 64 günde 44 bin 602 esnaf ve sanatkâr kepenk indirdi Esnaf iş bırakıyor• Esnaf ve Sanatkârlar Kuruluş Yasası'nın yürürlüğe gırmesınden sonra 64 günde 44 bın 602 esnafın işinı bıraktığı, 16 bın 495 kışının yenı ışe başladığı ve 13 bın 74 kışının de kaydını sıldırmek ıstedığı kaydedıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ekonomideki iyıleşme esnafa yansımadı, iki ay içinde kepenk mdiren esnaf sayısı 44 bini geçti. Enflasyon ve faizler- dekı düşüş, esnafa venlen kre- di faizlerine yansmıazken Tür- kiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon- federasyonu (TESK), 64 günde 44 bin 602 esnafm işıni bırak- tığını bildirdi. TESK'ten yapılan açıklama- da, Esnaf ve Sanatkârlar Kuru- luş Yasası'nın yürürlüğe gırme- sınden sonra 64 günde 44 bın 602 esnafın ışını bıraktığı, 320 kışının ışını değıştırdığı, 16 bın 495 kışının yenı ışe başladığı \e 13 bm 74 kışının de kaydını sıldırmek ıstedığı kaydedıldı. TESK Genel BaşkanıDerviş Günday, bu rakamlann düşük olduğunu, asıl rakamlann eylül ayında ortaya çıkacağma ışaret ederek sıcıl kaydmın sılmmesı ıçın yoğun başvuru olduğuna dıkkat çektı. Demş Günday, şöyle konuş- tu: "Esnafdram üstüne dram ya- şryor. Esnaf ve sanatkâriarunı- za verilen kredilerden atanan fa- iz oranlannın düşürüldüğünü her seferinde ilan eden AKP hü- kümeti ilan edilen tahnüni enf- lasyonun iki karının üzerinde kredi verildiğini nedense açık- lama gereği duvmuyor. Her ge- çen gün esnafkepenk kapaüyor. Esnafın durumu ryi olmuş okay- dı bu rakamlar orta>a çıkmaz- dL I\i gidiyor denilen ekononü- nin durumu: 64 güne 44 bin 602 esnaf kapısına küıt vurmuş. Bu ekonominin neresi ryi tnsanla- n aldatmamn bir anlamı vok." Almanya Federaî MaHye Bakanı EicheU kamu açığını kapatmak istiyor. 11 müVar AvTo'luk ceza gündemde. Almanya 'nın başı AB ile dertte FRANKFURT (Cumhuriyet Bürosu) - Almanya Federal Malıye Bakanı Hans Eichel, Almanya'nın borçlanma nedenıyle de\ boyutlara ulaşan kamu açığmı en geç 2007 yılına kadar gayn safı yurtıçı hasılanın (GSYtH) yüzde 3 'ünden daha az bir düzeye ındırmek zorunda olduğunu, aksı durumda AB'ye 11 mılyar Avro cıvannda bir ceza ödemek zorunda kalacağını açıkladı Eichel, ozellıkle vergı gelu-lenndekı genlemenın önümuzdekı yıllarda da devam edeceğıni kaydederken bütçedeki gedıklenn kısa vadede kapanmasının zorluğunu bir kez daha anımsattı Bu arada. Almanya'nın 2005 yılında da art arda dördüncü kez Avrupa tstikrar \e Buyume Paktı'mn öngördüğü "kamu açığı koşullannT yenne getıremeyeceğınm ortaya çıkması, ıktıdara hazırlanan Hıristiyan Demokratlan kara kara düşündürmeye başladı. Geçen aylarda vergı tahmınlenyle ılgilı olarak yayımlanan bir raporda, kamunun en önemlı kaynağı vergı gelırlenndekı genlemenın korkutucu boyutlar aldığına dıkkat çekılmış ve 2OO8'e kadar devletın 67 milyar Avro'luk bir vergı kaybıyla karşı karşıya kalacağı hesaplanmıştı. ERSıN ÖZıNCE: Bankacılıkta ulusallık önemli tSTANBUL (AA) - Mıllı bankacılığa önem verilmesı gerektığıni belırten Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Ozince, yabancı sermayeye karşı "olumsuz" bir ta\ ır sergılemeye çahşmadığını ıfade ederek "Bu ikisinin de bir arada ohnası mümkün. Milti bankacıhğa önem verilmesi konıısundaki düşünccm, Türkrve'nin bu konuda çok ciddi birikimi olduğu içindir. Bu konu teşvik edilirse Türk sermayesinin yörede lider olabüecegine inandığını, tstanbuTun yörenin fınans merkezi olmasuıa daha fazla katkı sağlay abileceğini düşündüğüm, bu sektörün yüksek istihdam gücünün Türk işgücüne en uygun alanlardan biri olduğunu bfldiğim içindir" dedı. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 26 Ağustos 1924 tanhınde temelleri atılan Cumhunyet dönemımn ılk ulusal bankası olan Iş Bankasf nın 81. kuruluş yıldönümü dolayısıyla konuşan Özınce, 1 milyon Türk Lırası sermaye ıle bir özel Türk bankası olarak kurulan Iş Bankası 'nın, bugün Türkiye'nın en değerli borsa şirketi, en çok ortağı bulunan grubu, ülkemn içinde bulunduğu coğrafyada en büyük ana sermayeye sahıp \e sektörün de en büyük istihdam sağlayan kuruluşu olduğunu söyledi. tfcseAd *m "jrt Hava 1f*r 'jV'aûor Ukj Konfeksırar Uaş JşaıSaar* UzdMakre v*«Goa ^ıaTıiîiJnn UnyeÇnıa* VAfrr <ı VaUGran V*fGUW VaUYaLOt Öncefc « W 715 1950 "20 565 296 540 161 117 402 043 1F 296 '210 '60 352 En DûşO* "06 19» -tc Si5 J3C 535 159 2.15 IX C40 224 294 1160 '55 332 & Yüksek "15 20.50 "25 635 236 350 152 119 438 043 230 102 122C '85 41C Kapancş '•5 2040 '20 660 236 540 160 116 404 042 226 234 12.00 '50 IX Deçer S 462 -0-5 -052 -046 0İ0 233 -0 44 134 -033 53 fcpriıkli OrtRy "11 2019 21 " 1 " 661 295 541 190 217 403 041 226 2S6 1133 '65 4 31 Hacm 3S57144 '878 043 4196879 337438 494 860 878 22S 143482 3272 OSS 4649997 326344 5205* 406 496 428433 2565 316 921 6 * MBKEZMimainiBJua anamm YATIRIM FONLARI 24 A Ğ U S T O S 2005 DtVlZ EFEKTİF FonAdı OMüFiyat F*k FonAi DüiküFiyat F»k FonAdı DüAûFiyıt F»* FonAdı DûnkiFıyal Fart FonM DûnküRyat FarV CM VaktaTeks» Vana 352 153 272 4J6 036 156 l » VapıKreiYatOr Yapı * Kredı B»i(ı Yİ3S 1 Yattm"r Va Ort YazoarHotSr-g , Yunsa ZotuEnaıı 235 •06 550 150 '82 28 X •45 452 326 162 2-6 480 095 260 3 X 233 108 540 144 182 164 328 436 :r 266 306 238 112 550 151 195 5 2" "5 2825 143 145 452 460 358 53 302 262 302 237 109 550 14- 184 2"'5 144 456 11B3 -032 •34 •50 •056 035 033 2X •10 3 4" 163 3J2 133 096 254 3;ı 236 •10 545 M" 130 2'32 3-220966 I 252362 •138854 564515e 1-9-98 153 548 S9JO5 203389 ı 14"9660 1"153"OO 445 9-" 632616 143812 ı 54336 133.713 i 1 \BD Dolan I Avustraha Dolan 1 Danımarka kremı 1 Euro 1 Ingılız Stcriınj 1 IsMçre Fıangı 1 taeçkronu 1 Kjnada Dolan i K.UYSV1 D ı n a n l NoneçKromı l Sud \rb Rı\alı lOÛJapon\enı l \ enı Israü Şekeü H649 l 0269 0 22322 1 6654 2 44-J9 1G691 0 T 7 4 7 l 1391 4 6353 020882 036503 l 2332 l 03^6 022432 1 6~H 2 4607 İO-M 0l"932 l 1442 4 6964 021023 036569 12414 1 3639 10222 0 22306 2 4462 10675 0 1"735 1 1349 4 5658 02086" 036229 12286 0 29608 1 0398 0 22484 1 6\<9 24644 10776 1 1485 0210^1 036843 12461 0 31126 1B4% 334% 304% 304% 302% -30*% i 2. ULUSAL PAZAR Doğusan I BrtkMensuca -36 136 33- 053 630 625 260 2JO ric 1700 166 -53 278 272 Lafıje Asan Çmef*61 X 5550 - " 368 368 368 366 b25 2450 126 *23 166 66 093 592 Ejenrt Ged*Yal> •»Uaöaacrt Lf A Ç fıT**S 18' 052 660 262 r-o 1 51 232 51» 2600 126 •68 034 0:0 660 252 ' " X 155 278 50 OO 372 3-4 2573 123 15" 034 4"6 308 -058 •0E0 163 198 •238 060 763 1836962 '86 44'1 581864 -69542 265 853 1-19 '25090 1 "2 1 '27286 281 l""990'4 5399 "8996 ÇAPRAZ KURLAR 1 ASODoan 2.35 373 3'5 25 41 125 16" 8 9 6 438094 3"99343 22'020 110143 261180 299325 Cözaltı Pazarı«fcanaEleMrorakar* I X 099 EGSGMYO 051 052 MakraTakır 0"6 : t 32 05- 101 053 0-0 RaeEvSleDaı 04- :45 :a 100 I X 65a" 392 055 -1)953' "39 0"3 1802" -426 046 128954 '3269 Amlnlyı Dolan 61<40 Danımarta Kranu ' 2746 Ijınçn! Frangı 76433 IneçKm» " 0 4 6 JaponYefiı 11987 KaııaljDoUn 55238 Norveç KTORU 3 7 5W S Ar3b flıyjlt lEnro: 1220* UDDtHn 1 tng S r542 ASDOottn 1KıwrtD-34243UDD«lan Borsa •»» SERBEST PİY««» Yeni Ekonomi Pazarı 264 26C 26e 25E ' 5 2 255 (YTL) ABCDdai A»ro hnyriD StGfkn IsvıçfG Frangı 24AyarWtn CnrıAta AUŞ J66C • S75C 2.İ45C 'O'OC 1335 TOC SATTŞ 13"0 16600 ım10830 '945 130 DO CECELİ1FIİUEI 1 GLTlük Repc 14 30 / ücriük Repo 141T B0-O587 21221295 3033291 B 023240 0/J19555 0J313990 45.414101 6582FS8 5İ90296 •1ST540 24665194 DCr-303 001-323 SerYa.UerB.Dia. İSâanlıBIDel D IHsaflJn BajııdrMerBüfl Tanv*ve3<roFonar YKBBTîM 1ÜZ3S66 32İ18384 CJ-3044 İ654'O6 3*9% 1*7% 1-7% B'6% B-5% 'toçYatBTiivi GaramMerŞTırvt 0-5% B'5% B'5% 0-4% B'4% 3-4% HSSC'atBTS şBarkEy Jnıaç'JTS 0313656 T903flTami 3204250 3ar«£utoa IB Taf-n 3aram)3 S 3er ıGa -IfflCBa-kîıTarvı T «fi]TS OfaoartılTarM BT 02«-8 80926*27 0.014325 103362 0036367 3358935 33942SS 03TS2 41 "323-3 014-45 0-3% 0-3% 0*3% 1078264 0 ' 3 % 0013296 0-3% 3567286S 1S106- 0312C34 001565* 3, 1013"" 006O4T 3068985 1522452 0'2% B'2% 3-2% 0 " % 0 " % 0 " % 0 " % 0'0% 310% 3'B% O'C% 309% 338% 336% 336% 335% 335% 333% Gaar B S İ a B » YonŞb TBOOI'254 33'% Garartı 6 3 Ğs. Bf Yor Şt 101033C -024% BBa*.)BıT,EfEUHO£inn«J'0 309558 -03*% JacftankBTBIEjcndl 1O1X"E -032% KodankBıT'Btbcrtfı 0D24fflO -036% B 3fcr3ar Teo •aıBıTaCuı '« 13 'T hfe j lökylBiTM ûmasrtıBTarvı 93-9756"" •3" 0602! -0S984Î 3Û3392-C 0-012584 0019405 10T4C7 0248 57 fcao6aşıprBtoon<i) 0JM8983 -054% YBKRvfcn GaartBaıBYBMK 1023666 -058% 0vaiB*SYBMK C2O3856 -031% 601479 109% 349033 019% 845481 106%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog