Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı tbrahim Yıldız • Yazuşlen Muduru SaBm Akpaslan # Sorurnlu Mudur Mehmet Sucu • Haber Merkezı Muduru HakanKara -h îstıhbarat Cengız \ ıldınm • Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dulkadır \ ucelman • Makaleler Samı Ka- raören # Duzeltme Abdullah V azıcı 9 Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra # Yurt Haberlen Meh- met Faraç • -V rupa Temsücsı Gura> Oz Ya>ınKurulu tlhanSelçukfBaş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Ennç, Hık- met Çetınka\a, Şukran Soner, tbrahim \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. •\nkara Temsılciii Mustafa Balbav ^taturk Buhan No 12^ Kat 4 Bakanlıklar Tel 419^020 C hat) Falo 41^02' 1 • lzmır TemsılciM Serdarkıak-H Zı\aBK 1^2 S 2 3 Tel 4411220 Faks 44l8"4->» AdanaTemsılcibi Çetm V ıgenoğlu. lnonuCd 119 S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 36^1215*rtahaTemsıIew \hme»OruçoiJuDetuzMah.Çelıkba, tş Merkezı kat 6 Tel 0242 24800^ Faks 248" T M~ • !dan\eMaht:,ler Bulent ^ ener • batış Fa- zılet Ku/a # Cumhumet Reklam • Genel Mudur Özlem Avden • Genel Mudur \ ardım cısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74 75 231 98 81 82 Faks 10212) 2M 98 68 Rezer- \as\on ı 2 i : i M 2 0->0->Fak* 2125138463 j Ş TurkocaöCad3<Ml Caealotkı 4"4ka>W Pk 46 Snkm W ^ t* Td ıtTI Cl B«h MakszGazeıeDHüBasım^avTOhtcSaı eT». 45 FaıAVlah HasmB^Cid SamaataaKjmltsaıW D>9 lm VldıezDaoimPaaıtanaSan tT». t »mh«nt. ı « imsak.441 Uzmanlar tanı koymakta büyük zorluk çekiyor, kadmlar sıkıntıları daha ağır yaşıyor Erkenmenopozkorkutuyor SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN ••• 'Arkasında', 'Asya' Olursa! GÜRCİSTAN'DA KAZIÇALIŞMASI 1.8 milyon yıllık kafatası bulundu TÎFLİS (AA) - Gurcıstan'da 1 milyon 800 bın yaşında ınsan kafatası bulundu Kafatasının bulunduğu kazıya katılan Gurcıstan Ulusal Muze Muduru David Lordki- panidze'nın verdığı bılgıye gore, başkent Tıflıs'ın 100 kılometre guneydoğusunda Dmanısı bolgesınde bulu- nan kafatası, 14 yıl once aynı yerde bulunan çene ke- mığıyle uyuşuyor Bulunan kafatası, ınsan kokenlen- nın "Afrika'daâı Avrupa'ya göç ettiği yönıindeki" ku- ramdan yanm milyon yıl daha eskı>e gıdışe ışaret edı- yor George Washington Umversıtesı-Insan Paleobıyo- lojı tlen Araştırma Bolumu'nden Prof Dr Brian Richnıond, "Buhış, insan so\ıınun yeryuzune dağüınunda, goçlcrde eşsiz degerde" goruşunu aktardı Bülent Ortaçgil ve Zuhal CMcay izleyenlere müzik zhafeti sundu. (Fotoğraf FATIH tRDOGDU) Hisar'da 'Başucu Şarkıları' tstanbul Haber Servisi - Zuhal Olcav \ e Bulent Ortaçgfl, oncekı akşam Rumelıhısan'nda Turk pop muzığının çeşıtlı donemlennden seçtıklen şarkılarla kulaklan yıkayıp muzık zıyafetı çektıler Olcay ve Ortaçgil, 2001 yılında çıkardıklan Başucu Şarkılan ve ekım ayında yayımlanacak olan Başucu Şarkılan 2 albumlennden pop muzığın çeşıtlı donemlennden hıt olmasa da hıç unutulmayan parçalan farklı duzenlemelerle seslendırdıler Bulent Ortaçgil'ın "Seosiz Obnaz* \e "Benimle Oynar nusın? 1 ' gıbı kendı klasıkleşmış şarkılannı soyleyerek başladığı konser, Zuhal Olcay'ın seslendırdığı "Yalnızlar Rıhömı", "Çaresiziın'' şarkılanyla devam ettı Başucu Şarkılan 2 albumunde yer alacak olan Doğan Canku nun "Gecekr", Salim Dundar'ın "Aynalar", Vedat Sakman'ın Attilâ tlhan'ın şunnden besteledığı "Aynhk da Sevdaya Dahil" , Ortaçgırın "Oyuna Devam" şarkılannı seslendıren ıkılı, buyuk alkış aldı Konsenn ıkıncı bolumunde Ortaçgil, 35 yıl once Izmır'de ışıne son venlmesıne neden olduğunu anlattığı "Şık Latife" şarkısıru "pek sevmediği halde hâlâ \aşadığııu kanıüamak içiıı" çaldı Konserlennı tamamladıklannda dınmeyen alkışlar nedenıyle yenıden sahne alarak "Başucu Şarkılan" soylemeye karar vermelenne neden olan "Gulkr \e Dudaklar" \e gecenın tek hareketlı parçası "Beni Kategorize Eöne"yı seslendırdıler Olcay ve Ortaçgıl'e Birol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksd, Gdrol Ağırbaş gıbı her bın kendı alanlannda usta muzısyenler eşlık ettı Hisar'da ıse bu akşam Volkan Konak şarkılanyla, Sunav Akın şıır ve oykulenyle sahne alacak ŞULEKOKTURK Dunyada menopoza gırme yaşı 51-52 ıken, Turkıye'de bu yaş 47- 48 arasında değışıyor Uzmanlar, erken menopozun, 40 yaşın altın- da menapoza gırmek olduğunu belırterek toplumdakı her 100 ka- dmdan 2'sımn erken menopoza gırdığıne dıkkat çekıyorlar Kadın hastalıklan \ e Doğum Uzmanı Prof Dr Engin Oral erken meno- pozun kadınlar ıçın onemlı nsk ol- duğunu belırterek yuz kadından lO'unun 45 yaşın altında menopo- za gırdığını, yuzde 2'sının ıse bu sureçle 40 yaşın altında karşı kar- şıya kaldığını soyledı Beslenme ve yaşam tarzı Turkıye'dekı kadınlann dunya or- talamasından daha erken menopo- za gırdığını de ıfade eden Oral, bunun nedenının beslenme tarzı yaşatn şeklı ıle ılgılı olabıleceğını soyledı Erken menopozun nede- nının bıhnmemesının başlıca soru- nu oluşturduğunu belırten Oral "Diğer nedenlcr arasında yuzde 20 oranında ailesi nedenler rol oynu- vor. Ailede erken menopoz oimaa, kadında bu riski arttuıyor" dedı Oral, erken menopozda, menapo- zun getırdığı tum sıkıntılann daha ağır yaşandığını ıfade ederek şoy- le devam ettı "RuhsaL, bedensel sı- kınnlar daha fazla olu\T>r. Kadın genç olduğu ıçin cinseüik konusun- da daha fazla sıkınn yaşı>or. Kalp hastahğuıa yakalanma riski daha fazla. Ostrojen ounadığı için. bu- nun yokhığunun getirdiği butun sı- kıntüar\-aşanı> ı or." En onemlı sorunlardan bınnın er- ken menopozun tanısının konma- sında çekıldığını belırten Oral, ta- nının bazı kan testlen ıle konuldu- ğunu ancak bunun ıçın kadınlann, yılda 1 kez doktor kontrolunden geçmesının gerektığını soyledı • ••• (Çağnşım/1." demek o tarıhte, ılkokulu he- nuz bıtırmışım, hatırladtğım, zaten bızım oldu- ğunu sandtğım 'Boğazlar'/n, artık 'sahıden' bı- zım olduğunun ılân edılışıdır, doğrusu ya, o yaş- ta bır çocuğun kolay anlayacağı şey değıl1 La- usanne Konferansı'nda, konu, meger uzun uzun tartışılmış, Lord Curzon'un hınzırtığı, Is- met Paşa'nın -hadı 'tecrubesızlığı' dıyelım-yu- zunden, aleyhımıze netıcelenmış, ben ne bıle- " o denızde kıyısı olan Sovyetler Bırliği ve Türkiye. Karadeniz'/ de bır Ingılız denızı'ne donuşturmek ısteyen Ingiltere 'ye karşı soz bır- lığı etmışler, Gâzı 'nın ısrany/a, ancak 1936'da Montreux ıle elde edeceğımız 'Türk Boğazla- n' kavramı, daha o zaman sağlama bağlanmak ıstenıyor ama, beyhude' Lausanne Kahrama- nı'nın, ınsanı gerçekten şaşırtan, hatta dehşe- te duşuren bırdavranışı var Benım hatırlayabıl- dığım, yıllarsonra gazetelerde görduğum resım- ler Mehmetçık, ancak 1936'da Çanakkale Bo- ğazfna 'uygun adım' gırebılıyor1 Ne kadar sevınmıştık! ") Lord Curzon ne için oradaydı? (Tesbit / 20. "...Lausanne 'dakı durumu lyı değehendırebılmek, gerçekte Turklenn, Yuna- nistan'a karşı kazandığı zaferden çok, Ingiliz Em- peryalizmi'nın Sovyetler'e karşı tavnnı bılme- ye bağlı Majestelerının Hukumetf, Yunanis- tan'/ Anadolu 'yu ışgale yonlendınnce, vahım bır hata yapıyor, çünku ufukta Sovyet Ihtılalı, daha da önemlısı, bu davayı Moskova 'nın kazanaca- ğı, ıhtımâlı yok O yuzden, Lloyd George, Ve- nizelos'a yeşıl ışığı yakmış' Oysa Ingiltere'de öyle bır polıtıkacı var kı, hem Rusya'n/n -gu- numuzde bıle geçerlı- avantajlannı bılıyor, hem de Yunanlılann Turklen yenemeyeceklennı' Kım mıydı o ? Elbette Lausanne da Ismet Paşa 'nın karşısındakı Ingılız delegesı, Lord Curzon ' Durumu daha da 1yı değerlendırebılmek ıçın, acaba Niyazi Ağbiy'ın (Berkes) kıtabında altı- nı çızdığı, şu noktalara bır goz atar mıydınız'' In- san seneler sonra neler oğrenıyor "...Lord Curzon'a göre, Ingiliz Emperyalız- mi ile Rus Emperyalızmı arasında, Ingılızler için çok tehlıkelı olan bır fark vardı, Bu far- kın ne olduğunun, onun gıbı bır 'Rus Tehli- kesi' inanıcısının kitabında gostenlmesıne inanmak çok güç. Onun gorduğu farkşu: • Arkası 8. Sayfada isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 26019 88 Türkiye'nin ilk Grand Prix'inde Michelin zaferi. Yeni teknolojiler, tutku ve takım çalışması, bizi podyumda en üst basamağa taşıdı. Michelin'de biz. her zaman daha iyi bır yol olduğuna inanırız www.michelinsport.com MICHELMI Iterlemenın en iyi yolu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog