Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

2 4 A^USTOS 2005 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Huseyin Beşok. kFtKRET OAĞLIOĞLU AT l.KOŞU:F:Gokçemız(5)P Çelıkkanat(2ı PP Ikıgozum (3),S:Guncanhan(ll 2.KO- ŞU:F- Menguta\(4) P-Gur daöl^l PP:HanmanasO) S Sılenl2)3KOŞlI-F SonOt Sundl P:MıssSural(5) PP Susturan(4) S-Duman(2) 4 KOŞU-F:GanjNehn(2) P SuearBabe(9) PfrCardena* <5f S:Spartan(7 l 5.K0ŞL F: To Be Famous (6) P- Fast Break(l),PP-Elektra(10)S NordıçDeIta0 6.KOŞl-F Marbella(9) PtlbeM(4) PP Sun Bv VVest (8) S- Sacremen to(7) 7.K0ŞU:F- ^la\el(l> P: Medvakızı (6| PP- D<x torsSoul(^) S:Marquıse(^) 8.KOŞU:F-Serdarhan(2)P Temızsu (7) PP- Hangun (41 S:Talımhanelı(6) 9 KOŞl F Medıcı (^) P- komodor (4| PP:Anadolu(l) S-Ozon WoodChat(6| Günunlkı- lısi 8 Koşu2"ÇıfteB»hıs: > Çıfte 1 2 ALTILI GANYAN 2 6 9 9 1 4 5/710/7 9 4/32/9 7 1 2 5 4 1 T Lİ PLASE 1 2 6 9 5 9 1 4 4 510 1 2 * Ulusal basketçi Hüseyin, hülle yoluyla yeniden Fransa yolunda ITU aktarmalı transferSAMİGÜREL Geçen sezon Erman Kunter ın çalıştırdığı Asvel'de forma gı>en ulusal basketbolcu Huseyin Beşok, Fransa Bınncı Lıgı'nde oynamak ıçın ITU aracılığı ıle hulle yapacak Transfen aktarmalı olarak gerçekleşecek Huseyin, gelecek sezon yme Fransa 'da oynavacak Efes Pılsen'de yakaladığı çıkıştan sonra ulusal takımda da buyuk başanlara ımza atan Huseyin Beşok Israıl'ın Maccabı Tel Avı\ takımına transfer otmuş ve tum dıkkatlen uze- nne toplamıştı 2 yıl Maccabı'de oynayan başanlı oyuncu, dızınden geçırdığı sakatlık ne- denıyle uzun bır sure basketbola ara ver- dı Beşok bu sezon Avrupa'dabırçokku- lupten ve Ulker'den transfer teklıflen aldı Ancak Turkıye'den tTUılesozleş- me ımzalayan HuseyınburadanhuHe yo- luyla başka bır Fransız takımıyla anla- şacak Avrupa'da bırçok takımla goru- şen Beşok'un tercıhını geçen yıl oynadığı Fransa'dan yana kullanması beklenıvor Sakatlığı nedenıyle çok zorgunler ge- çırdığıru belırten Beşok "Dızımden çok cıddi bir sakatlık geçırdım. Hırvatıs- tan'da uzun suretedavı gordunı. Bırçok insan tekrar basketbola donemeveceği- mi soyledı. Ancak çok çahşbm. Ve eski formumu tekrar yakaladnn. Geçen se- zon Asvel'de iyi bir performans sergfle- dinı. Fransa LigL Fransa Kupası ve Eu- roleague'de rvı maçlar çıkardım. Zaten buperformansısergflemeseydimbirçok kutupten transfer tektifleri ahnayihm" dedı Ulusal takım hakkımdı Ulusal takıma çağuılmamasıyla ügı- lı olarak Genel Menajer Doğan Hakye- mez'ın yaptığı açıklamalann kendısını rahatsız ettığını belırten başanlı oyun- cu, ulusal takımda her zaman oynamak ıstedığını belırttı Hakyemez'ın "Hıise- yin'iizkdik.\ebutempoyukaldıranıa- yacağuu duşundük. Bu nedenle de ken- disini ulusal takıma çağırmadık'' açık- lamasını uzulerek dınledığım ıfade eden Beşok,"Erman Kunter'e de sorabiürsi- mz. Beni Fransa da tzJemeye bir tek Ah- metKurtgeldi Zor bir sakatlık döne- mi geçirdim. Ancak şimdi oynayabi- lecek kapasiteye sahibün. Avrupa'nm en zor liglerinden birinde forma gi- yiyorum. Geçen sezon Asvel'de 30 dakika ortalamayla oynadım. Açık- lamalar doğruyu yansırmıyor. Görev verildiğinde her zaman ulusal takım için mucadele edenm. Ve bu kapasi- teye de sahibim" dıye konuştu ipe'den ( uyııkıdduı: Armstro 99'da dopingliydi AHMETSIVASU Bısıklette dunyanın en zorluyanşı olarak gos- tenlen Uluslararası Fransa Bısıklet Turu'nu (Tour de France) ust uste 7 kez kazanarak ta- nhe geçen ABD'lı pedal Lance Armstrong'un dopıng kullandıgı ıddıa edıidı Fransa'nın un- lu spor gazetesı L'Equıpe'ın ılk sayfasından verdıgı "Amstrong yaUun" başlığını taşıyan haberde. efsanevı bısıkletçı Lance Armst- rong'un, turu ılk kez kazandığı 1999 yılın- da performans arttıncı dopıng maddesı kul- landığı ılen suruldu Gazete, unlu bısıklet- çının 1999'dakı yanşlan kazanmak ıçın ya- sak olan EPO maddesı kullandığını yazar- ken. ıddıalannı kanıtlamak ıçın 4 sa> fayı bu habere ayırdı Armstrong'dan yalanlama Armstrong ıse kendı ınternet sıtesınde ga- tenın habennı yalanlavarak -Vazüartabloid ıbasjabirşej değfl.Lste)iko>U- ı kansertedavia gdrüvordum. KuUaodığım EPO maddesı olabilir Defalarca soy- gıbı vuıe tekrarinorum. \asanumda performans arnna hiçbir madde kuflanma- dun." dedı Dunya Bısıklet Federasyonu"nun 2001 v ılına dek ıdrar tahlıllennde EPO testını yapmadı- ğını savu- nanL'Ecjuıpe gazetesı habe- nndcoyülarda EPO maddesının ıd- rar tahlıllennde yaka- lanmasının olanaksız ol- dugunayer vent Armstrong'un 1999 yılında \ erdığı ıdraromeklen- nın 2004 yılında yeniden laboratuvariar- da ıncelenmeye alındığını kaydeden gazete testsonuçlanndaünlu bısıkletçının 1999\ı- hnda EPO maddesını kullandığının doktoriar tarafindan da kabul edılerek raporlara geçınl- dığını bıldırdı Spor Haftası ARİK KIZIIYAUNARİK KIZII.YAUN 1 Numaralı koltuk Formuta 1 pıstı daha ınşaat aşama- sındayken satşa çıkan Istanbul Grand Pnx'sının 1 numaralı bıletını o donemın İTO Başkanı Mehmet Yıldınm almıştı Hem de 350 Avro odeyerek Gel zaman gıt zaman, Yıldınm kottuğundan oldu, pıst ınşaat devam etb ve21 AğustostaTurkıye'nın hayalı gerçekleşt Ama pazar gunu bır şeyler eksıktı sankı Istanbul Park'ta Bın bınlen yok- tu Evet, 1 numaralı btletın sahıbı Meh- met Yıldınm pıste gelmemış Akfırat'ta- kı evının bahçesınde çay ıçmeyı yeğ- lemıştı Çunku ne başbakan, ne ba- kanlar, ne de fTO'nun yenı patronlan onu davet etmışler, elden bılet gondermışlerdı Oysao, lyıyada kotu bu projenın ısım babasry- dıveınsanlar "NeFormulasıya" derken 1 numaralı bılet almıştı Dıyelım kı sıyası ırade ağır bas- Yıldınm devredışı bırakıldı Pe- kı proıeyı Bakanlar Kurulu'na so- kup butçe onayını aldıran 57 Hu- kumet'ın spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ıle eskı Malıye Bakanı Sümer Oral da anımsanamaz mıydı bu onemlı gunde? Ne dıyelım vefa artık sadece boza markası galıba Turkıye de Anadolu'dan gelmek suç! Gerets kanzmatıkmış Daum da dahı Rıza ıse sıradan bır Anadolu çocuğuymuş Medyamız oyle buyurdu Tamam yabancılara karşı her alanda merakımız var, ama unutulmasın kı bu ulke Rıza Çalımbay gıbı Anadolu çocuklan sayesınde bugunlere gelmıştır Ve bu ulkeyı futbolda da bır yerlere Turk' çalıştıncılar (*) getırmıştır * Mustafa Denızli (G Saray, ulusal takım) Fath Tenm (G Saray, ulusal takım) Şenol Guneş (ulusal takım) Rıza Çalımbay (Denızlıspor) Sorunlu yayıncılık Turk medyası Formula 1 'e buyuk ılgı gosterdı Yayın- cı kuruluş başta tum TV ve radyo kanalla- rı ıle gazeteler bu bu- yuk organızasyonun perde arkasını dınleyı- cı, ızleyıcı ve okuyucu- larıyla paylaştı Amaolçuyukaçı- ran da vardı Genç bır kardeşımız ya- rıştan bır gun once elınde mıkrofon, "Işteo vı- rajdayız, kaza olsa da goruntulen sızlere ak- tarsak" dedı Ertesıgun de yorumcu kızımız, benzerı bır arzusunu ızle- yıcılerle paylaştı Ne der- sınız, bu ıkı kardeşımızın annesı, babası, eşı, ağabeyı o otomobıllenn ıçınde surucu olsa ay- nı dılekte bulunurlar mıydı acaba? Darphane mi, ölü yatırım mı? Formula 1 ruzgân geçen haftaya damgasını vurdu MıkeTyson'undan Bo Derek'ıne Arap şeyhlennden Af- nka krallanna kadar bınlerce otomo- bıl tutkunu Asya ıle Avrupa'nm bırteş- tığı krtaya koştu Yunan'ından Rus'u- na, Fransız'ından Rn'ıne nefeden bak- sanız 50-60 bın kışı Turkıye'ye gınşyaptı Otelcısı taksıcısı otobusçusu pıst ıçınde satış yapanhedıyelıkeşyactsı ham-«>»»»>"*»-< burgercısı paraya para deme- dı 203 ulkedekı TV yayını da ışın ca- bası Muthıştnrekonomıydıvebueko- nımıden aslan payını F1 'ın ısım baba- sı Bernıe Ecllestone aldı Başbakan Erdoğan adına kesılen 2 bın 500 Av- ro'luk bıletten, açık alandakı çröenn ardından yanşı ızleyen Mehmet'e ka- dar satılan tum bıletlerden komısyo- nunu cebıne ındırdı Gule gule harca- sın çunku onayı vermese bız bu yan- şı hâlâ TV den ızlıyor olacaktık Bu açıdan baköğınızda Istanbul ParK yanşalanıdeğıl sankı darphane Ama de madalyonun otekı yuzu var Eğer yurdum ınsanı Turk mantığı ıle hareket eder Istanbul Park'ı sadece F1 den F1 'e ha- brtarsa, yapılan 220 mılyon do- larlık atılım 'olu yatınm'a doner Bu bağlamda ışadamlannın motorspor- lan yonetıcılennın fuarcılann 2 adres ılan etmesı gerekıyor merkeze sadece 50 kılometre uzaklıktakı bu yanş alanım Yoksa, tum emeklere yazık olur V IŞTE HAYATINIZIN ALTIN FIRSATI Cebinizden Bir Kuruş Bile Çıkmadan... Ş Aradığınn tüm özellikleri taşryan mükemmel bir dedektöre sahip olmayı hiç düşündünüz mü?.. ^ Bu mümkün mü demeyin! % M a k t a gibi güçlü ve güvenilir bir fırma yaparsa mümkün olur. Hem dünyadaki pek çok dedektörden çok daha üstün özelliklerde emsalsiz bir dedektöre, hem de birbirinden değerij hediyelere sahip olacaksımz. # Yapmana gereken sadece size en yakın Nokta Mühendislik satış temsilcilipe telefon ederek bilgi almak. / Hemen arayın; ^ 1 adresinoe gönderelim, ister en yakın satış noktamoa misafir olup ^ ^ ^ ^ ı hediyelerinizi teslim alın. ^ ^ s S J K ^ r ^ i * ^ .A-106-P.S.nin Benzersiz Özellikleri [I Defineye gıden yokla boyiesıne proresyoncl ve e ı SAA z bır cıhazm r&hatiıgını yaşayacak ve daha arama>a başlamadan ılk altınlara kavuşacaksıntz Vc bu 3 çcyrek alnnı dılerseruz yol parası yapin dılersenız sans allını Defineye gtden yolda böyiesıne profesyonel ve eîtane bır cıhazm raharîigtm ya^ayacak ve daha aramaya başlamadan Ük attınlara kavuşacakstnız Ve bu 3 çeyrek altmı dî)ersefti2 yol parası yapm dıİerseni2 jansalnnı SOper aUn tarama XA-t le hedeften uz&kzan tespn edtn ve dedektorunuzle nokta attsı yapmSuper alan carama XA-11e uzakıan tesptt edm ve emsatsız dedektörunuzle nokta auşı yapın Pehnej'nn ve fjaredenn Evann çözmenfz bu kaapta çoic daha Msy bukıapt» Definenın ve ışırcderin sffUnre çozmenız bu lotapift çok dıhikoky DefineoUde Degışken veya aşırı madenlı toprak yapılannda smyalın derıne gıdıp gıtmedıgını ekranda gorerek, oluşabılecek sınyal kayıplarını onleyebılme Tespıt edılen hedeflerin çap ve derınlıklennı ekranda gorebılme. Istenıldığı takdırde demır, çıvı, nal, gazoz kapagı gıbı kıymetsız metallen reddederek gormeme %1O Mlnaral Metal etkısı yapan maden ve mınerallerı ışlenmış metallerden ayırıp, oranlarryla ekranda gorebılme Yan yana duran farfclı değer ve ozellıktekı metallen oranlarıyla tesprt ederek ekrana yansıtabılme Yuksek ornekleme kapasıtesı sayesınde en doğru sonuçlaria altmı tespıt edebılme > O V K KNO1 X >J İ IN İ N Ci LJ \ r KNEİ>ÖN İ'f S I İJ Ci İ! \ D R E S L K lMokta* MDHENOISLIK DfflarötiBMtınaı ISTANBUL MERKEZ TEL: 0216 611 32 00 FAX: 0216 611 26 42 ÜSKÜDAR ŞUBE TEL: 0216 391 06 06 FAX: 0216 532 96 72 IZMIT ŞUBE TEL: 0262 331 24 25 FAX: 0262 331 24 86 www.noktadedektor.com ANTALYA BAYİ ESKİŞEHİR BAYI DİYARBAKIR BAYI TEL: 0242 241 13 70 TEL: 0222 220 90 81 TEL: 0412 237 47 51 .0242 24113 71 : 0222 233 22 20 : 0412 237 47 53 e-msil: info@noktadedektor.com TEKIRDAG BAYI TEL: 0282 263 38 82 : 0282 263 38 92 D İ K K A T ! Son günlerde bazı firmalar tarafindan, ışıklı cihazlarımızın çeşitli marka ve biçimlerdeki başarısız taklitleri piyasaya sürülmektedir. Tüketicilerimize önemle duyurulur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog