Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 16 J_ JjjJ_jJbj V \** JL \J.Lı cumtv(Scumhuriyet.com.tr GuNÜN FîLMLERİ Bayan Kifler 15.30 Olay TV Gülduru ©(Lad) Killer) - Profesor Marcus, bır çetenın h- dendır Profesor \ e hepsi bırbınnden tuhaf çe- te eJemanJan Major Courtney, Louıs. Harr\ ve One Round, buyuk btr sovgun hazırlığındadır Marcus yaşlı ba> an W ılberforce' un ev ınden oda kıralar Dı- ğerlen ıse surekJı onu znaret etmektedır Gerçek amaçlannı saklamak ıçuı yaşlı kadına bır muzık gru- bu olduklannı ve odalan prova vapmak ıçın kullan- dıklannı soylerler \slında nıvetlen e\ ı bır ne\ ı ope- rasyon ussu olarak kuJlanmaktır Yon Alexander Mackendnck Oyuncular Alec Guınness. Cecıl Par- ker, Herbert Lom, Peter Sellers, Danrrv Green, Jack \Varner, Katıe Johnson (1955 lngıltere, 97 dk) Soygun 20.15 CINE 5 Macera (The Heist) - Bırbırlenne hıç benzemeven dort adam, ortak bır sılahlı so\gun planında bıra- raya gelmıştır Bu dort adamın tek ortak noktalan pa- raya karşı olan hırslandır Soj'gun planını başanyla gerçekleştınrler Ancak ış parayı paylaşmaya gelın- ce bır sorun ortaya çıkar Yonetmenlığını Peter Ros- sı'nın yaptığı fılmın oyunculan arasında, Danıel Benzalı, Mynam Cyr, Bnon James ve Robert Pas- torelh yer alıvor (1998 lngıltere, 95 dk) Adalar KraJı 20.30 Olay TV Macera (His Majesty O'Keefe) - Byron Haskın'ın yo- nettıgı filmde, 187O'lı yıllardakı buyuk denız tıcaretı \e bunun ıçın yapılan mucadeleler anlatılı- yor Kaptan Lynn gemısınde çıkan btr ısyan sonucu deruze atılır ve yerhler tarafından kurtanlır Tropık bır cennet olan bu adada bır yerlı kızına aşık olur Oyn Burt Lancaster, Joan Rıce (1953 ABD, 92 dk) 22.30 /atv/Sekız... Aynntı yanda Amerikan... 01.30 Star Duygusal (77\ (Amerikan President)-ABD başkanı, seçılme- V^/ denonceeşındenboşanmıştır Lçvılhkbırdo- nemden sonra yenıden kadınlarla ılışkı kurmav a baş- lar Aslında ABD başkanı olmak hıç de sanıldığı ka- dar kolay def ıldır Eger, soz konusu başkan v e bı- raz da romantık bın ıse. seçımJere kısa bır sure ka- la brr kadına aşık olmak, ortalıjîı fazlasıvia kanştı- racaktır Yonetmen Rob Reıner Oyuncular Mıc- hael Douglas, Annette Benuıg, Martın Sheen, Mıc- hael J Fox (1995 ABD, 114 dk) Bir Kaçış Öyküsü 01.40 TRT 2 Savaş (77\ (One of Our Aircraft is Missing) - Mıchael Po- ^İZs vvell ve Emenc Pressburger ıkılısının fılmle- nnden lngılız hava kuvvetlennın Almanya'yı bom- balamaya gıden uçaklan donuşte yakıtlan vetmedı- gı ıçın Hollanda'ya ıner O sırada Nazı ışgalı aJtın- dakı Hollandalı dırenışçıler onlara yardım eder Fa- kat arada cıddı bır gerılım v^rdır Kım kıme guve- neceğım bılmemektedır Yapımda, Godfrey Tearle, Enc Portman, Hugh VV ıllıams, Bernard Mıles oynu- yor( 1942 lngıltere. 102 dk) Bulmaca havasında gelişen ve izleyenden de katılım bekleyen yapım, başarılı yönetimiyle dikkat çekiyor Filmdeki cinayetleringizemi an 22 30 Sekiz Milimetre - 8MM / Yonetmen. Joel Schumacher / Oyuncular: Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James G Gandolfini/1999 ABD yapımı, 123 dakıka. TV' Servisi - Yonetmenlığını Joel Schumacher ın ustlendığı "Sekiz Mi- limetre" adlı fılm, bu akşam at\'de ekrana gelıyor Genç bır kızın vahşıce oldurulduğu 8mm'lık bır fılmın pe- şınden gıden ozel bır dedektıfın yaşa- dıklannı anlatan filmde, dedektıfı Ni- colas Cage canlandınyor Oscar'lı ak- tor Nicolas Cage'ın oyunculuk bece- nsını ust duzeyde yansıttığı "Sekiz Müunetre", yonetmen Joel Schumac- her'ın da onemlı yapıtlan arasında bulunuyor Kansı ve kızıyla bırlıkte Pennsylvanıa eyaletınde yaşayan ozel dedektıf Tom Welles (Cage), zamanı- run buyuk kısmını rutın davalara ba- karak geçırmektedır Bır gun dul bır kadmın avukatı tarafından kıralanır Elınde, genç bır kızın acımasızca ol- durulmesını gosteren 8mm'hk bır fılm bulunan kadın, filmdeki kızın CNNTürk 20 00 5N1K TV Senisi - "5N İ K " prog- ramı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 saatının konu alındığı bolumle yenıden ek- rana gelıyor Cüneyt Özdemir \e Soner Yalçın'ın bırlıkte hazırladığı yapımda, Erdoğan'ın Orhan Pamukokuyup okumadığı, Er- menılerle ılgılı eleştınlere ne dedığı, Rauf Denktaşm oyun- culuğunu nasıl bulduğu gıbı konulara açıklık getınlıyor TGRT Haber 22 00 gerçekten olup olmedığını öğrenmek ıstemektedır "Snuff" (gerçek ya da gerçeğe yakın şıddet gorüntülen) ol- duğu kuşku goturmeyen bu fılmın ızı- nı takıp eden Welles, kızın annesıne. oradan da Hollwood'da bır porno fılm yapımcısına kadar uzanır Dedektıfın, bu olayı çozmek ıçın harcadığı ozel çaba, onun yaşamında da kımı değı- şıklıklere yol açacaktır Berlın Fılm Festıvalı'nın buyuk odulu olan "Alün Ayı"ya aday gostenlen fılm, adeta bır bulmaca ha\ asında gelişen v e ızleyı- cıden katılım bekleyen bır ustalık gos- tensı aynı zamanda KARŞI GÖRÜŞ Oduz Haksever 22.-00 BAM TELİ Türk finans piyasalan TV Servisi - Canlı oiarak ek- rana gelen "EkonomiKuüsi"nı. Ziya Osman Açıkel hazırlayıp sunuyor Yapımın bu haftakı bolumu- ne, Denızbank Baş Ekonomıs- tı Dr Saruhan Özel ıle Iş Yatı- nm Ekonomıstı Türfcer Ham- zaoğlu konuk oluyor Program- da, Turk finans pıyasalannın son durumu, knz ekonomılen ve ekonomıdekı ıyıleşmenın geçıcı olup olmadığı hakkında sohbet edılıyor Tv PROGRAMLARI 10.30 Dızı Kı- sa Devre 15.00 Dızı Kuzenle- nm 16.30 Dızı Keloglan 17.00 Kasaba 18.05 Bızım Evın Hal- len 18.45 En Son Babalar Du- yar 20.00 Haberler 20.50 ŞansTopuÇekı!ışı21.00 Aşk Mahkumu 22.10 ZamanınTa ntğı 22.50 Polıs Merkezı 00.15 Akdenız Gecelen 01.45 Kısa Devre (0 312 490 43 00) 11.45 Sa- nat Gunde- mı 13.35 Hayat Akarken 16.45 Sanat Gundemı 17.40 Dunyaya Bakış 18.25 Denız Magazın 19.20 Gezı Rehberı 19.45 Şımdı Burada 20.05 Kent ve Kultur 20.30 Guzergah Edebıyat 21.00 Üç Sılah- şörler 1 22.55 Derın Kokler 23.35 Şapka Devnmı 01.40 Bır Kaçış Öyküsü (0 212 259 72 75) 09.30 Bızım Sınıf -4S Yarım Elma 13.45 Analar Ol- mez 16.10 Dızı Sahra17 40Yılan Hıkayesı 19.30 Haber 20.30 Aşk Oyunu 22.15 Dızı Kısmet 23.45 Her Şey Yolunda 01.00 Kobra Takıbı 02.10 Vazgeç Gönlutn (0 212 478 00 88) a10.30 Dızı Bucur Cadı 12.50 Megamen 13.30 _1 __ ÇocuklarNeOlacak 15.40 S ™ Nefes Alamryorum 17.30 Dızı En Son Babalar Duyar 19.00 Haber 20.00 Dızı En Son Babalar Duyar 21.40 Sıkı Takıp 23.30 112 Acıl 01.30 Amerikan Başkanı 04.00 Haber (0 212 448 80 00) 10.00 Aşkım Benım 13.30 Cennet Mahalle- sı 19.00 Haber 20.30 Can lı Hayat 22.30 Ses- sız Gece 24.00 Rekortar Kıtabı 01.00 Son Haber 01.45 Song 24 05.00 Fılm: Mahpus (0 212 355 01 01) OTTO Fılm #) t V Ci h V Ced- rıc 11.00 Yaz Saba- hı 13.00 Gun Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dızı Dadı 18.00 Dızı Avrupa Yakası 19.30 Haber 20.30 Dızı IkıncıBa- har 22.30 Sekiz Mi- limetre 00.15 atv YazKonserlen02.15 Son Haber (0 212 354 30 00) 10.20 Ozel Sektor 11.20 Fi- nans Bul tenı 12.35 Afiş 13 00 A)ans 13.45 Spor 15.10 Çıkış Yolu 16.10 Parametre 19.00 Edıtor 20.00 5n1k 21.05 Cosmo- polıs 22 05 Her Evde 1 Haber Var 23.00 Gece Goruşu 00.15 M\ş(02124135600) 09.25 Canbe 10.55 Yuzbaşı- nın Kızı 13.30 Sağlık Rehberı 14.30 At Yarı- şı 20.00 Haber 20.15 Yaban- cı Fılm Soygun 22.00 Fılm Seksı Erkekler 23.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15) 11.00 Ferah Ferah 13.30 Sarışeker 16.00 Kum Saatı 19.0 Gerçek Kesıt 20.45 Film: Bir Kulum Işte 22.30 Renklı Dunyalar 24.00 Gece Hattı (0 212 256 82 82) Izleyin Orta Değmez 21: DİKKAT ŞAHAN gKABİLİR! Pazar 1100-17 00) Sürprız Santçılar rsev 28 Akşana Kahvaltıda İNGİLTERE LIGİ: Chelsea-WestBromwıd)A. (canlı) İNGİLTERE ÜGİ: 2 3 : 4 5 Arsenal - Fulham www heprodyctionj.com Bıfgı ıçın (212) 293 65 42 Işte Hayat Hafta İçi Her Gün 18:00 New Jersey'de yaşayan kaiabaltk İtatyan ailesinin Amerika'daki maceraları... BUTIK OTEL Sıra dışı tatılınızde, kent \orgunluğunuzu atmak ıçın oncelıklı tercıh edebılecegınız. Tanh, Dağ \e Denızın; Kaz Dağı eteklennde sızı karşıladığı otantık mekân 1 oda(lkiktşi)150 YTL. Y/P Adatepe Kö>ü - KüçükkmuÇ\N \KKALE/TURKİ\ E Rez Tel +90 286 752 65 81 Faks -90 286^52 20 66 Çanakkale trtıbat Tel&Faks +90 2S6 2 T ^ 0" »v» hunnaphan com e-maıl ınfo a hunnaphan com * OTEL * DENİZ YILOIZIBOORUM OREN'DE UNUTULMAZ BİR TATİL KEYFİ „ Bodrum Ören'de denıze 50 m , Klımalı Odalarda TV, fon , Sabah Kahvaltısı ve akşam yemeğı (Açık bufe 25 çeşıt) Bu eşsız mekânda tatıl yapmayan kalmasın ıstedık ve fıyatlanmızı 25 Ağustos'tan ıtıbaren 25 YTL'ye ındırdık1 (0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş % 50 inâmm) Tefc (0 252) 532 28 44 • (0 505) 489 11 26 (0 532) 650 68 68 www.0t8klen1zy1M121.com 19.00 1 2 - 1 0 17.10 Ulusal Fırsat 18.10 Çıftçı Meclısı 20.00 Kurtuluş Savaşı Öykulen 22.00 Emek Dunyası 23.00 Ha- ber (0 212 251 50 90) 11.15 Seya- hatname 14.15 Sağlık Karnesı 18.15 Ankara Ruzgarı 20.00 Not Defterı 21.15 Yedıgun 22.30 Dış Sıyaset 24.00 Haber (0 312 231 21 00) 10.05 Dızı: St Tropez 11.05 Dızı Tatıl Adası 12.15 Trend Sağlık 14.30 Derya Gı- bı 17.00 Dızı Conan 18.10 Dı- zı GızemAvcısı 20.00 Haber 21.00 Dikkat Şahan Çıkabılır 21.45 Chelsa-VVest Brom- wıch Albıan 23.30 Arsenal- Fulham (0 212 288 51 52) 10.10 Yazlık Ha- yat 10.50 Lı- festyle 11.30 Yakın Yerler 12.00 Haberler 12.10 Spor 12.20 Lıfestyle 12.30 Gerçeğm Ta Kendısı 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 BeşÇayı 18.10Gece-Gunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Haber- ler 19.35 Gerçeğın Ta Kendı- sı 20.30 Karşı Goruş 22.00 Bam Telı 23.00 24 Saat 23.35 Spor (0 212 335 00 00) 15.20 Ankara Saatı 18.50 Gun- den Kareler 19.00 Gun Batımı 21.00 Ne Var Ne Yok 22.00 Meclıs Ku- hs\ (0 212 449 07 00) Karan- lıkEmir 12.30 Yolsuzluk ve Yoksulluk Yolsuzluk ve Yoksulluk programında TÜPRAŞ özelleştirmesi tartışılıyor. ABONE HABER KANALTURKyazıp 7777'ye SMS göndererek Kanaltürk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL/ 60 kontör). HERKESE BİR RENK DÜŞTÛ, MAVİ GÖKOVArA TAMPANSİYON YARIM PANStYON 00A+KAHVALT1 HAZİRAN/EYLUL TEMMUZ/AĞUSTOS 35000000-TL 40000000-TL 30000000-TL 35000000-TL 20000000-TL 25.000 000-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR %50 İNDİRİMÜ YALI/OREN MİLAS V1UĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila" hotmail.com HOTEL MAVI DENIZ TURKİYENİN CENNET KOŞESI, MAVİ BAYRAK ÖDULLU, MARMARİS TURUNÇ KOYUNDA DENİZE SIFIR, YUZME HAVUZU, HAVUZ BAR,SNACK BAR, SABAH,AKŞAM ZENGIN AÇIK BUFE ODALARDA; MUSTAKİL ELEKTRİKLI ŞOFBEN, KLIMA, MUZIK, TELEFON,TV,ŞAÇ KURUTMA. 0-2 YAŞ ÜCRETSİZ AYNI ODADA UÇUNCU KİŞİ %50 İNDİRİMLİ 2 Kişılik Odada Gecelik Kişi Başı Yarım Pansiyon Temmuz-Ajustos Eyfûl Ekım Bungalov 50 00 YTl+KDV 40 00 YTl+KDV 30 00 YTl+KDV OtelOdası 70 00 YTt+KDV 55 00 YTL+KOV 40 00 YTL+KDV KAMPANYA (İS Ağnırtos - 31 Bkim) 7 Oece kai 6 Oece Öde REZERVASYON TEL 0 252 4767190-91 FAX 0 252 4767007 www hoteimavıdemz com tnfo@hote'rnavıdentz com Ş Pop Cafe 15.05 Tatıl Rotası 15.30 Bayan Killer 17.05 On Aır 18.30 Duğun Magazın 20.30 Adalar Kralı 22.00 Sıra- dışı (0 224 331 70 00) 11.00 Mu- zık&Yaz12 00 , *"£ . Yemek Baha- kanarturk nei4.ooTatiı Meleğim 16.00 Ekonomı Gundemı 18.00 Dızı Işte Hayat 20.00 Haber 21.00 Dızı McMıllan ve Kansı 22.45 Yolsuzluk ve Yoksul- luk (0 212 355 85 00) 11-35 Vadeh Işlemler 12.00 F ı n a n s cafe 14.00 Pıyasa Ekranı 15.00 Analız 18.30 Çızgı Fılm Rugrats 18.45 Dızı Seınfeld 19.15 Dızı Scrubs 20.00 Dı- zı Desperate Housevvıves 21.00 Dızı ER 22.00 Ön Sayfa 24.00 Dızı. South Park (0 212 330 01 01) 14.30 Uçak Kazası 15.30 Şehır Taksılerı 17.00 Vatıkan 19.00 Yarattı- ğımızŞehır21.0021 Asır Sa- vaş Makınelerı 22.00 Kralryet Aılesı (0212 330 00 88)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog