Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R l SOSYAL DEMOKRASÎDE TEMEL EĞÎLÎMLER Deniz Kavukçuoğlu Ça|PazarlamaA.Ş TuttouığıCad- No3941 212.M40I96 I Cumhuriyet TiT Cumhuriyet l . K İ T A P L A R I İSLAMÎYETİN EKONOMİ POLİTİĞİ - 4 Erdoğan Avdın Çai Pazarlamı \ Ş Tuıkocag] ü*t No '9 41 14 '4 LaSaloSta kanbulTel Ci:j M401 % 82. YIL SAYI: 29176 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA KUMDAN KALELER YAPMAK EN UZUN 14 GÜN KURTULUŞA GİDEN ^ (26 Ağustos - 9 Eylijl) • Meclıs'tekı goruşmeler • Ataturk'un^dindjgftba yetkılerı nasıl alındı? • Gununnuze lötk zabıflan • Buyuk se AKP kadrolaşmasında son perde: Bir gecede 700 din adamının görev yeri değiştirildi Müftülere sürgünİSLAMCI YAZARLARIN TEPKİSİNI ÇEKTİ f Gülen9 e ağırsuçlama Islami kesıme seslenen Mıllı Çozum dergısının yazan Ahmet Akgul, son kıtabında AKP ve Gulen'ın ABD'nın emnnde olduğunu ıma ettı Akgül, Gulen hareketının, Muslumanlan pısınk hale getırmek, Amenkan âşığı bır nesıl yetıştırmek gıbı amaçlarla, Sıyonıst-Sa- betayıst-masonık çe\relerce başlatıldığını bıle bıle kullanılıp kul- lanılmadıgını sordu BARIŞ DOSTER'in haberi • 4. Sayfada AKP iktidannın kadrolaşma hareketi başlattığı Diyanet Iş- leri Başkanlığı'nda 28 Şubat sürecinde önemli görevlere getirilen laik ve çağdaş din adamları sürgün edildi. Yüzler- ce cami imamı hakkında da çeşitli bahanelerle soruşturma açıldı. Soruşturmalar sonucunda yeni sürgünler yaşandı. Daha önce çeşitli nedenlerle görevlerinden uzaklaştınlanlar ise kuruma geri getirildi. Göreve geri getirilenlerden Ab- dülkadir Sezgin'in, Abdullah Çatlı'yla birlikte Azerbay- can'da Haydar Aliyev'e yönelik darbe girişimıne karıştığı gerekçesiyle kurumla ilişkisi kesilmişti. m 4. Sayfada Terör konusunun masaya yatınldığı MGK toplantısında hükümete görevleri anımsatıldı Bütünlük ııyarısı DÜŞÜK ZAM TEPKİSÎ Memur yeni öneri bekliyor Hükümetten yenı bır zam önensı bek- ledıldennı belırten KESK Genel Baş- kanı Tombul, eylemlen sürdürecekle- nnı, bunun yanı sıra yenı kararlar da alabıleceklenm kaydettı Türkıye Ka- mu-Sen Genel Başkanı Akyıldız da kendılenne getınlen önenlen hakaret kabul ettıklerını behrttı. • 5. Sayfada TARİHVAKFrNDANPROJE 12 Eytol belgeliği Bellek'12 adlı projeyle 15 Mayıs 1974 ıle 12 Eylül darbesının ardından ya- pılan ılk genel seçımlenn tanhı olan 6 Kasım 1983 arası dönemı ıçeren bır belgelık oluşturmak ısteyen va- kıf, her türlü vennın toplanması amacıyla destek beklıyor. GÖKÇE UYGUN'un haberi • 4. Sayfada Şaron 'un pl anı tamam Gazze Şeridi'ndekiYahudi yerleşimlerinin tahliyesini tamanılayan Israil as- kerleri dün de Batı Şeria'da 2 verleşim birimini zorla tahlhe etti. tsrail as- kerleri Sanur'da eski bir îngiliz kalesinde tahlheleri önlenıe>e çalışan yer- leşimcileri çıkarmak için. kalenin demir kapısını testere> le keserek içeri gir- di. Burada toplanan çoğu genç >üzlerce protestocunun. taşlardan kale öre- rek barikatlar kurdukları ve siîahlandıkları dikkat çekti. • 9. Sayfada Başbakan Erdoğan'ın "Kurt sorunu" ıle ılgılı açıklama- larının ardından toplanan MGK'den uyan çıktı MGK toplantısında Turkıye'nın ulusal tümluğu \ e toprak bu- tunluğune \urgu yapılırken hukumetın gore\ının yurt- taşları ayrım yapmaksızın korumak olduğu ıfade edıldı Kurul bıldınsınde bölgeler ara- sı gelışmışlık farklıhklannın gıdenlmesı ıçın "ekonomık, kültürel ve sosyal gelıştırme çabalannın" arttınlması ıs- tendı MGK, anayasa ve ya- sa kurallan çerçevesınde te- rörle savaşımm etkınlıkle sürdürülmesı gereğının altı- nı çızdı. • 5. Sayfada 'Kanla siyaset'atışması Baykal'dan sert yanıt Erdoğan'ın "Kanla siyaset ol- maz" sozlerıne Baykal'dan yanıt geldı. Baykal, Irak Sava- şı öncesı Mehmetçık pazar- lığıyla asıl kanla sıyasetı Er- doğan'ın yaptığını soyledı. Baykal, terörle dolaylı bır mü- zakere sürecının ıçıne gınldı- ğını savundu. • 5. Sayfada • TRABZON'DA EYLEM YAPACAKLARDI • 5. Sayfada DEVLET TİYATROLARI Istifalar yayüvyor Lemi Bılgın'ın Devlet Tıyatrolan Genel Mudur- luğu gore\ınden alınıp yerıne Mıne Acar'ın v ekâleten gore\ lendırılmesının ardından baş- layan ıstıfalara yenılen eklenıyor Karara tep- kı gösteren rejısorler de oyunların pro\alan- nı başlatmayacaklarını açıkladı Gorevınden ıstıfa eden DT Genel Mudur Yardımcısı Ta- mer Le\ent, Acar'ın görevlendırılmesının "tepeden ınme bır karar" olduğunu \oirgula- dı İLKAY ATA'nın haberi • 75. Sayfada 120 KİŞİYE TEŞHlS KONULDU Ankara9 da kolera salgını Türk Tabıplen Bırhğı 2 Başkanı Metın Bak- kalcı, Ankara'dakı "kolera" ıddıalannı doğ- rulayarak "Ankara'da 120-130 kışıye kolera tanısı konuldu" dedı Koleranın varlığının herkes tarafından bılındığını vurgulayan Bakkalcı," Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bur- numuzun dıbınde Numune Hastanesı'nde bızler ve meslektaşlanmızın bıldığı konu hakknıda çıkıp tek kelıme söyleme cesaretı göstermıyor" dıye konuştu. • 3. Sayfada KAZANILAN OKULA BtLE PARA Kayıtparası terörü esiyor Kazanılan okullara bıle bağışsız kayıt yapılma- ması, ıstenen astronomık rakamlar, yapılan bağışlann az bulunması ve kayıtta öncelıkle para konuşulması rahatsız edıcı boyutlara u- laştı Mıllı Eğıtım Bakanlığı yetkılılennnı, "bağış zorunlu değıl" demelen, velılenn so- runlan ıçın kurulan kayıt komısyonJan, kayıt sırasında velılenn hıç ışıne yaramıyor. FİGEN ATALAY'm haberi • 6. Sayfada 'EN İYİSÎ CHAVEZ'l OLDURELlM' • 9. Savfada ERDEMlR 'YERLİ' BÜYÜYECEK • 13. Savfada FEDERASYONU SARSAK ISTIFA MSpor'da ISSN 1 300 003-400 GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Balık Baştan KokarBır sure sonra sılah hedef değıştırecektı; Kurt so- runu dersın, -Apo ağzıyla- sorunun demokratık Cumhurıyet ılkelerı ıçınde çözümleneceğını (çozüm- leyeceğıni) söylersın. Bu söylemler bır süre -bellı çevrelerde alkışlanır- ve sonra... Bır de bakarsın aaaa alkışlayanlar senın sılahını sana doğrultmuş. . Hadı, ne duruyorsun so- zünün arkasında durduğunu gösteren adımları at MArkasıSa.8,Sü. l'de YALNIZCA 13.5 TRİLYONLUK GELİR SAĞLANDI AKP'nin lojman fiyaskosu Hükümetin mılletvekılı lojmanlan ıle ılgılı pro- jesı fıyaskoya dönüştu. Bakan Unakıtan, "satış- lardan 300 tnlyon lıranın üzennde gelır elde edı- leceğını" bıldırdı, ancak sadece 13.5 tnlyon lıralık gelır sağlandı CHP'lı Yılmaz Ateş, "Lojmanlarda yaşananlar Türkıye'nuı nasıl talan edıldığının fo- toğrafıdır. Eğer lojmanlar kırada kalsaydı, 3 yılda 12 tnlyon 870 mılyon kıra gelın elde edılecektı" dedı. TÜREY KÖSE'nin haberi • 8. Sayfada HÜSEYÎNBEŞOKAVRUPA 'DA OYNAMAKİSTİYOR • •• ITUaktarmalı transfer Geçen sezon Erman Kunter'ın antrenörlüğünü yaptığı Asvel takımında forma gıyen Huseyın Beşok, Avrupa'da oynamak ıçın İTU üzennden hülle yapacak Fransa Bı- nncı Lıgı'nde oynamak ısteyen başanlı basketbolcunun transfen aktarmalı olarak gerçekleşecek. Eskı perfor- mansını yakalayan ve çok sayıda Avrupa kulübünden teklıf alan, yenı hedefının ulusal takımda oynamak ol- duğunu belırten Beşok "form durumu yetersız'' yönunde- kı açıklamalardan rahatsız. SAMİ GÜREL'in haberi • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog