Bugünden 1930'a 5,470,978 adet makaleKatalog


«
»

KCumhurfyet K İ T A P L A R I AFRÎKA'NIN UÇLARINDA Mustafa Balba\ 0 ^ Pazadana \ Ş Tmkoca|i Cad. Mo J9 41 (J4.14)asalojhılsanbıüTd 212 M40196 Cumhuriyet K İ T A P L A R I ISLAMIYETTE AHLAK VE KADIN - 3 ErdoğanAvdın AŞ TuriaxagıCad V 3941 CasaloStu IstanbulTe (TIM401 96 8 2 . YIL SAYI 29175 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-7997) 23 AĞUSTOS 2005 SALI AKP'nin anayasa paketi memura hak tanırken Kamu Personeli Yasası Taslağı 'kesinlikie' yasaklıyor Grevhakkı Memura sadaka gibi zam önerisi: Yüzde 5 Hükümet, toplu goruşmede kamu emekçılenne 2006 yılı maaş zammı olarak bınncı ve ıkıncı altı aylar ıçın yuzde 2'şer buçuk oranında zam onerdı KESK Başkanı Tombul, "ka- mu emekçılen>le alay edıldığmı ve mucadelelennı kararhlıkla surdure- ceklennı" belırttı Kamu-Sen Başkanı Akyıldız da "Her şeyı goze aldık Sı- yası ırade bunu dıkkatle değerlendır- mek zorundadır" dedı Taraflar yann yıne bır araya gelecek • 5. Sayfada Toplu gorüşmelerın ikinci turu öncesinde "Talepler Zinciri" oluştu- ran Eğitim-Sen \ e KESK ü>eleri, Milli Eğitim Bakanlığı onunde top- lanarak hükümeti bir kez daha u>ardılar. (Fotoğraf KORAY AVCI) Başbakan Yardımcısı ve De\let Bakanı Mehmet Alı Şahın'ın< ?ma/asa değışıklığı paketınde memurlara gre\ ve toplusozleşme hakkı tanın- masına ılışkm duzenlemelenn de olacağı yolundakı açıklamasıyla umutlanan memur, Kamu Personeli Yasa Taslağı'nı gorunce hayal kı- nklığına uğradı Taslak memur ve sozleşmelı personele yalnızca gre- vı değıl, grevın propagandasını ve desteklenmesını bıle yasaklıyor Çelişkiye dıkkat çeken KESK Genel Başkanı tsmaıl Hakkı Tombul. "Bır yandan demokratıkleşme gınşımlerınde bulunuluyor, bır yan- dan da bu çelışkıler sergılenıyor Bu da hukumetın samımı olmadığı- nı, cıddıyetsızlığını gostenyor Bunu cıddıye alıp tartışmak bıle doğ- ru değıl Kamuoyunda boyle dem vuruyorlar, dığer yandan başka bır şey SOylÜyorlar" diye konuştu FIRAT KOZOK/un haberı • 5. Sayfada AKP'nin müdahalesine tepki gösteren 6 Devlet Tiyatrolan yöneticisi ve 4 il müdürü kurumdan aynldı DT'de istifa depremiBİIgİti'İn y e r i n e Acar Bakanlığın mudahalelerıne dırenen Devlet Tiyatrolan Ge- nel Mudıiru (DT) Bılgın'ın gorevden alınmasının ardmdan ıstıfa depremi yaşandı Karara tepkı gösteren DT Genel Mudur Yardımcılan Ozmener ve Levent, Başdra- maturg Tercan, Sanatçı Temsılcısı Yığıcı, Edebı Kurul Temsılcısı Kuçukkomurcu, Dısıplın Kurulu Uyesı Erguney ıle Ankara, Adana, Antalya ve Sıvas ıl mudurlen ıs- tıfa ettı Bılgın'ın yenne Mıne Acar'ın vekâleten getınldığı oğrenıldı • 14. Sayfada YİH6 S3nat3 m ü d a h a l e Lemı Bılgın'ın gorevden alınması olayı maalesef dar bır çerçeve ıçıne sıkıştırılmış bır sıyası guç gosterısının ve kadrolaşma eğılımınm ote- sıne geçmıyor Bılgın, bazı kadrolara Bakan'ın uzennde ısrar ettığı ısımlen atama- dı Edebı Kurul'dan geçen bır oyunu bazı AKP'lı mılletvekıllennın Bakanlık kana- lıyla dayatmalarına karşın sansurlemedı Özerk olması gereken kurumun ıçışlenne Kultur Bakanı Koç'u karıştırmadı DİKMEN GÜRÜlVün yazısı • 14. Sayfada FQtoğraf: REUTERS Sel Rize 'yi vurdu: 4 ölü Çamühemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyü Derecik Mahallesi'ndeki derenin taşmasıvla heyelan me>dana geldi. Toprak altında kalan \>şe Ku\umcu (50), oğlu Mustafa (30), kızı Zeynep (18) \e akrabalan Meral Kuyumcu (38) vaşamını yitirdi. Orta Avrupa'da yoğun \ağmur yağışı nedeniyle zor günler yaşannor. Isviçre, Macaristan \e \vusturya'da birçok \erleşim birımını sel basarken bazı köyler boşaltıldı. • 3. Sayfada (Fotoğraf OMER ŞAN) 1 numaralı koltuk boş kaldı 'Formula 1 'başarısına imza atmasına karşın pistle ilgili usulsüzlük iddialanyla gündeme getirilen eski İTO Başkanı Mehmet Yıldınm meydan okudu: Daha ucuza yaparım diyenin alnını kanşlanm ARİF KIZILYALIN / FATMA KOŞAR Yıldırım: İddialar benı yıl- dırsaydı, F 1 vapılamazdı. "Akfırat yakınlarında çiftliğim var. Çiftliğimdey dim, vanşan oto- mobillerin motor seslerini duyu- yordum. Bu zuldür bak. Beklerdim ki bana bir davetiye gelsin. Başba- kan çıktı dedi ki, 'Mehmet Yıldı- rım'ın emeğı geçtı, ama 2-3 kat pa- halıya çıktı, ılenyı goremedı' tleriyi göremeyen bir adam bu işin altın- dan kalkabilir miydi? Kimileri be- Di karalamak için pist 20 milvon dolara çıkardı diyorlar. Bu paraya pist yapılırdı sadece. Çadır tivatro- suna dönerdi bu iş. Oy sa bizinı yap- tığımız iş ortada. Formula 1, Tür- kiye için referans." Bu sozler, For- mula 1 pıstı ıçın 'elini taşın altına koyan' ancak 350 Avro karşılığında aldığı 'ilk' Formula 1 bıletını kulla- namayan eskı ÎTO Başkanı Mehmet Yıldırım'a aıt Yıldınm, ısım babası olduğu For- mula 1 Pıstı'ndekı ılk yanşa davet edılmedığını belırtırken İTO'da baş- kanlık yanşının yaşandığı seçım do- nemınde gundeme gelen ıddıalann kendısını yıldıramadığını soyledı ve ekledı "O zaman çıkıp diyemedik, şimdi sonuç ortada. Eğer bu pisti daha ucuza yaparım diyen varsa, alnını kanşlanm. Öngörülenden MArkasıSa. 8,Sü. l'de Irak'ta uzlaşmayok Tartışmalı anayasa Meclis'te Irak'ta Sunnılenn reddettığı ana- yasa taslağı parlamentoya ulaştı, ancak uzlaşılamayan konular yu- zunden o> Iama yapılamadı Ana- yasa taslağının son halınde "Kurt Federasyonu"na doğrudan metın ıçensınde yer venlmezken Turk- menler de azınlık degıl, mıllet olarak sayıldı Taslakta, ulkenın 18 vılayetten oluşması ongoru- lurken bu vılayetlenn eyalet ku- rabıleceğı behrtıldı MAHMUT GÜRER'in haberi • 11. Sayfada Trabzon'daçatışma PKK'ye operasyon Terörist olduklan one surulen bazı kışılenn marketten alışve- nş yaptığı ıhbannı değerlendı- ren pohs, operasyon duzenledı 3 kışılık grupla pohs arasında çatışma çıktı Operasyonda Su- nye uyruklu 1 mılıtan oldurul- du, l'ıyakalandı Gozaltma ahnan mılıtan halk tarafından lmç edılmeye çalışılırken pohs tarafından kaçınldı AHMET ŞEFİK'in haberi • 4. Sayfada Küresel dengeler Petrol siyasi silah oldu Petrol gelırlennı sıyası sılah ola- rak kullanan Venezuella, Guney Amenka ulkelennı Bush yone- tımıne karşı kışkırtarak meydan okurken ABD'nın "kara lıste- sındekı" h^n, parayı nukleer programma akıtıyor ÖZLEM YLZAK'ın haberi • 13. Sayfada AKP'LI VEKİLİN GELINÎNE 18KİLO ALTIN TAXILDI M 3. Savfada 'CANAVAR PROJEYİ DURDURUN' M 7. Sayfada TEKSAS KAMPINDA JOHN BAEZ RUZGÂRI • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çözümle Görevlendirilmek! g 9Yanıtlaması gereken sorulan -soran da yok ya- yanıtlamıyor ya da orneğın PKK/KONGRA GEL ın koşullar ıçeren açıklamasını yorumlamaktan kaçın- mak ıçın muhalefete laf yetıştırmeye çalışıyor Durum nedır'' Dıyarbakır'da Kurt sorunu benım sorunumdur dedıkten, Kurtçuluk yalakası Turklerın desteğıyle PKK'nın sılahlan bırakacağına ılışkın bek- lentıye gırdıkten sonra Ters yonde bırbırı ardına ge- mArkasıSa.8,Su. l'de Poseidon Macerası Usta yonetmen Wolfgang Petersen, 'Po- seidon Macerası'nı 23 yıl sonra yenıden perdeye çekıyor Los Angeles'takı Bur- bank Studyolan'nda çekımlere başlayan yenı uyarlamalar ılk \ ersıyonlann yennı doldurmuyor savını ıkıncı 'Poseidon Macerası' bakalım yok edebılecek mı9 ASLI SELÇUK'un yazısı • 15. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Iraknam! Şu sozler ABD katında "Vietnam Savaşı kahramanı", ıktıdardakı Cumhurıyetçı Partı senatorlerınden, Sena- to Dış llışkıler Komıtesı uyesı Chuck Hagel'e aıt "Irak'a daha fazla ABD asken gondermek artık çozum değıl Gıderek Vıetnam'dakınden farklı olmayan bır problemler yumağına saplanıyoruz Irak'ta ne kadar uzun kalırsak, durum Vietnam a o kadar benzeyecek Irak'takı son 2 5 yıla hangı standarttan bakarsanız ba- MArkasıSo.8,Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog