Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

22 A.ĞUSTOS2005 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Takımlann hosteskn şık gjyimkriyle dikkat çekerken seyircilerden buyuk Ugi gordu. Yanş oncesi esla bir Mercedes'le seyirriyiseiamlayan Raikkonen,sonra dazaferini kutladL Yanşsemier F1 'e yoğunflgigosterirken 100 bıne yakın seyirci tribunkrdekı yennı akü. Formula 1 'in Türkiye ayağında damalı bayrağı ilk gören Finli pilot Raikkonen tarihe geçti Kimi yanşü 'Kimi' kazandıHAKANAKARSL AKFIRAT- Formu- la 1 'de sezonun 14 > a- nşı olan Turkı>e Grand Prıx'sını, McLaren Mercedes'ın Fınlı pılotu Kimi Raik- konen kazandı 5 bın 340 metre uzunluğundakı h- tanbul Park Pıstı'nde 58 tur uzerın- den yapılan toplam 309 720 km me- safelı yanşa ılk cepten başlayan Ra- ikkonen, 1 24 34 454 'luk derecesı>le ılk sıra>ı alarak bu sezonkı 5 kanye- nndekı 6 Grand Pnx zafenne ulaştı Yanşta ıkıncılığı Renault'nun Ispan- yol pılotu Fernando \k>nso, uçuncu- lugu de McLaren Mercedes'ten Kolom- bıyalı pılot Juan Pabkı Montoya elde ettı Ferran nın -\lman pılotu Mkha- el Schumacher ıse yanşın bıtımıne 7 turkalahavluattı Pistte en hızlı tur zamanına ımza atan pılot Kolombıyalı Juan Pablo Montoya oldu Juan Pablo Montoya, vanşta 330 3 kılometrehk hıza ulaşa- rak en yuksek hıza ulaşan pılot unva- nınıdaaldı Raikkonen, 3292 küomet- reyle 2 , Toyota pılotu Italyan Jamo Trullı ıse 329 kılometreyle en yuksek hıza ulaşan 3 pılot oldu Yanşta tum pılotlar 300 kılometre- nın ustunde hıza ulaşırken, en yuksek hız sıralamasında son sırada yer alan Mınardı pılotu RobertDoornbos, 315 6 kılometre hız \ aptı Kolombıyalı pılot Montoya aynca Istanbul Park Pıstı 'nın en hızlı tur za- manına da ımza attı Montoya, 1 24 770'lıkderecesıyle Istanbul Park Pıstı'nın en hızlı tur zamanına sahıp pılotu olurken, Raikkonen 1 25 030 ıle 2 , Alanso da 1 25 524 ıle en hızlı tur zamanına sahıp 3 pdottu Istanbul Grand Pnx'sıne ılk cepten başlayan McLaren'den Raikkonen, ya- nşın başında lıderlığı Renault'dan Fî- sicheflaya kaptırdı On kanadı kopan Sauber pılotu Fetipe Massa pıte gıren ılk ısım olurken, Renault'un surucu- ler klasmanında lıder dunımda bulu- nan dığer pılotu Alonso ıse ılk turda Fısıchella'yı geçerek ıkıncılığe yer- leştı Bırtton yanşın dorduncu turun- da Ferran'nın Brezılyah pılotu Barric- hello'yu geçerek onuncu sıraya yuk- seldı 14 turda Fenan'nın 7 dunya şampıyonluğu bulunan AJman pılotu Mıchael Schumacher Mark\\ybber"le çarpışh\espınattı Schumı pıtte çok zaman kaybetn Alman pılot pıstedon- mesınerağmen 16 turda venıdenpıt alanına gırmek zorunda kaldı \ e ara- cını garaja çektı Ancak Schumacher, Monza'dakı (Italya) sıralamada a\an- taj kaybetmemek ıçın 18 tur sonra pıs- te gen dondu 22 turda pıt stop > a- pan Raikkonen pıste yıne ılk sırada dondu Bu turda Webber, sağ arka lastığınde yıne sorun yaşay ınca Avus- tralyalı pılot yanşı terk eden ılk ısım oldu 29 turda Sauber'den Felıpe Mas- sa, motorunda sorun çıkınca Istanbul Park Pıstı "nde yanş dışı kalan ıkıncı pılot oldu Yıne aynı turda HektfeJd 8 vırajda pıst dışına çıktı 31 turda ıse ıkıncı Wilhams da yanş dışı kaldı Sağ arka lastığı parçalanan Heıdfeld, mu- cadeleyıbıraktı Yanşın bıtımıne 7 tur kala son dunya şampıyonu Schumı. ye- nıden pıt alanına gırerek mucadeleyı bıraktı Son 3 turda Montoya, arka- dan Monteiro'nun temasıyla spın aün- ca zaman kaybettı 2 tur kala ıse Ko- lombıyah pılot >uıe pıstın dışındaydı \e Alonso ıkıncı sıraya yukseldı Ilk kez duzenlenen Turkrye GrandPru'sın- de ıse damalı bayrağı, McLaren Mer- cedes'ın Fınlı pılotu Raikkonen ılk sı- rada gordu TAKIMLAR SIRALAMASI j.Renault (130 puan) 2. McLaren Mercedes (121 puan) 3.Ferran(86puan) 4. Toyota (71 puan) 5. VVilhams 8MW (52 puan) 6. Red Bull Racıng (27 puan) 7.BARHonda(24puan} 8. Sauber Petronas (14 puan) 9. Jordan Toyota (11 puan) 10. Mınardı Cosvvorth (7 puan) Sürucö 1 Femando Atonso Renaurt l.KMRMkfc(VMn Mdnn 4. Juan P«blo Montoya 5. Jtmo Trufc Toyctt _____ &.<£ancMoR*İcrwB* Oiıifl 7 Ratt Schumacfw Panasonıc Toyota I . AMMnt Barrictıallo Faman «. Nıctı H«Kİfotd vVllı^ns BMW 11 Janson Butîon 8Afl Honoa ' 1SL Oa«4d CouRhard Red Btd Racmg 13. Fe*pe Massa Ssubef &etronas Jonian "ftjyota 32 * l 17 Naraın Karth*eyan Jordar Toyota 1» Christtjan AJbera Mmard Cosworth 20. Padn dB ia Ro*a McLaran htaroadss 21 Patnck Fnesach«r M nard Coswortn 23. VVtantonK) Uuzn Reö BuH PlSTlNDEN IZLENÎMLER îstanbul'da F 1 Şenliği ARİFKIZILYALEV AKFIRAT - Turkıye, Formula 1 'e rekorlarla 'merhaba' dedı Dunyanın 1 numaralı otomobıl yanşına ılk kez ev sahıplığı ya- pan ıstanbul, ufak tefek aksaklıklara karşın Formula 1 tanhıne alkışlarla geçtı öncelıkle Formula tanhınde bır pıst, açılış yan- ştnda ük kez 100 bını aşkın seyırcıyı ağırlayarak bu alanda bır re- kora ımza atarken bu 3 hanelı seyırcı sayısıyia Ingıltere'nın unlu pıstı Stlverstone'dan sonra en çok ılgı çeken yanş alanı oldu Gerçekten buyuleyıcı bır ortam vardı dun Istanbul Park'ta Belkı sabah saaüennde Akfırat'a ulaşırken yaşanan aksaklıklar ınsanlan bıraz uzmuştu ama bıletını gostenp pıst sınırlanndan ıçen gırenler her turtu sıkıntıyı unutuverdı 80 mılyonluk açık alan bıletı alan da, bırtcaç saatlık heyecana 4 5 mılyar odeyen de Is- tanbul Park'tan keyıfle aynldı Ozellıkle de sayılan 60 bını geçen \abanci' konuklar Gunun aynntılanna gelınce, 2500 Avro'luk ozel bıletlerie "Pad- dock Club" adı venlen tnbune gelen davetlıler sankı bır otomo- bıl yanşı degıl de Viyana'da bır opera ızleyecekmış gıbı ozel bır ılgıyle karşılandılar Turuncu renklı otopark bıletlenyle yanş pıs- tnetrafik sorunu yaşamadan ulaşan bu şanslı kesım, araçlann- dan ındıkten sonra hostes kızlar eşlığınde yerienne kadar çıka- nlırlarken kondor boyunca sunulan Turk kahvesı, Turk lokumu gıbı ıkramlar yanşa renk kattı özel odalarda ıse bu ozel konuk- lan şampanya başta olmak uzere Italyan ve Fransız şaraplan bek- lıyordu Hem başlangıç hem bıtış noktasını goren koltuklar ıse yanşın tum heyecanını yaşatmaya yettı Ustelık yemek sırasın- da Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan başta olmak uzere Ba- kanlar, Beledıye Başkanlan, Kulup Başkanlan (Yıldınm Demıro- ren), futbolcularla (Cordoba) burun buruna gelme fırsatı da bu ozel konuklara sunulmuştu Bu bolumun yabancı konuklan da Bgıçekıcrydı Esl<ıboksorMıkeTyson, urkutucugoruntusune kar- şın kadın hayranlannın hucumuna uğrarken 20 yıl oncesının 'su- per star'landan Bo Derek ve UrsulaAnders de şık gıysılenyfe san- kı moda fuanna gelmışlerdı F1 meraklısı Yunan, Fransız, Fın Rus ve Italyan tunstlerie 'ha- It vaM/yenncte'Turklenn ılgı gostenğı Gold tnbun alanı ıse tam bırpanayıryennıandınyordu Ferran McLaren, Mercedes, BMW, Toyota, Honda, Jordan ve Petrol Ofisı standlannda satılan ve he- dıye edılen urunler ıçın uzun kuyruklar oluştu 30 mılyonu olan anahtarlık, 50 mılyonu olan şapka, 100 mılyonu olan gomlek aldı Adım atacak yer olmayan bu alanda bır hamburger ve bır kola ıçın 1 saat beklenılmesı aksaklık degıldı Kofteyı pışıren de fişı kesen de sırada bekleyen de acemıydı Emınız kı gelecek yıl yı- yecek-ıçecek satan noktalar çogaldıkça ınsanlar bu kadar bek- lemeyecek Altın tnbun gıbı gumuş tnbun, bronz tnbun ve hatta açık alan- larda da gun boyu çeşrtlı etkınlıkler vardı, herkes kendı F 1 'ını yaşadı, kımı bıkınısıyle guneşlendı, otomobıller geçerken şoyte btr kafasını kaldırdı, kımı 140 desıbellık motor gunjltusune kar- şın kulağını pıstı perdeleyen tellere dayadı Gelelım aksaklıklara F1 yanşı ıçın sabah saatlenndeyola çı- kanlarbıraz bekleseler de oğleden once Akfırattakı yeriennı al- Ğ En rahat ulaşım aracı ıse kımsenın ılgı gostermedığı beledı- ye otobuslenydı ve onlann Pendık'ten Akfırat'a gelmesı 45 da- kıkayı geçmedı Ama 15 OOtekı yanşa saatınde varmak ıste- yenlerancak20 turdapıst görebıldı ömeğınhatnsayılırsayıda turtu nst grubu sabah kahvaltısını Suttanahmette yaptiktan son- ra saat 12 00 gıbı otobusle pıste hareket ettığı halde ıstenılen saatte yanş alanına gınş yapamamıştı Bu da organızasyonun suçu değıldı kuşkusuz! Sonuçta Istanbul bır ılke ımza attı Yanşı da sanmayın kı Kımı Raikkonen kazandı Asıl galıp, Turk ınsanıydı Bu îşi îyi Yaptık MÜRAT YIĞCI \KFIRAT - Kım ne derse desın ben îstanbul'da bır GP startı ve finısı gordüm Eksıklen var mıydı"? Çok Daha îyi yapılabılır mıy- 60 Mutlaka evet Ama yıne de ılk kez GP yapan bır ulke oldu- ğumuz duşunulurse bız bu ışı îyi yaptık Zaten dunyada For- mula 1 ışını en îyi bılen kışı olan Berrnie Ecclestone da Turkı- ye GP'sıne geçer not verdı ve "99 yıl daha Turkıye'den aynl- mayız" dedı Şımdı onumuzde ıkı yol var Bır, zafer sarfıoşluğu geçıp toz duman dağıldığında bu yılın muhasebesını yapmak, gelecek yıllara daha îyi hazırianmak Ikı, Formula 1 projesını ra- fa kaldınp bır sonrakı yanşa kadar "Bız Turkıye'nın en onemlı projesıne ımza attık" sloganını yınelemek Hangı yolu seçece- ğımızı zaman gosterecek Ama hıç kuşku yok kı tarıhın ılk Turkıye Grand Pnx'sı uzun yıllar hatırtanacak Formula 1 'le ılgılı duzenlenen kutlama par- dsınde Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Kadir Topbaş'ın konuşmasından alıntı yaparak yazımızı noktalayalım "Zafer- len ordular kazanır, ovgulen komutanlar alır, ama bız projede emeğı geçen herkese teşekkur etmek ıstıyoruz " Turkiye'deki ilk Formula 1 yanşında Finli pilot Kimi Raikkonen mutiu sona ulaşırken, knasıya çekişme yaşandı.Pistte en hızh tur zamanına imza atan pilot Kolombiyau Juan Pab- lo Montoya oldu. Ferrari'nin Alman pilotu Michael Schumacher ise 14. turda Mark Webber'Ie çarpıştı ve spin atü. (Fotoğraflar VEYSEL BALKAYA-HAKAN AKARSU) Seyirci yolda, pflotLar havada Türkiye 'de ilk kez duzenlenen Formula 1 yarışları büyük ilgi görürken trafik, bağlantı yollarından itibaren kilitlendi. Organizasyonu 100 bine yakın seyircinin izlediği öğrenildi Alman Premiertdevizyonu muhabirteriprogramı Red BuD Racing'in ikram ettiği nargüe eşl^inde sundu. VEYSELRALKAYA AKFIRAT-Ta- nhı gunlennden bı- nne tanık olan Ak- firat'ta dun yaşanan coşku ve heyecan gorulmeye de- ğerdı Turkıye de ılk defa duzenlenen dunya sponınun en onemlı orga- nızasyonlanndan bın olan Formu- la l'ın 14 ayağı olan Istanbul GP suıe yanşseverlenn yoğun ıl- gısı vardı Organizasyonu 100 bın yakın yanşsever ızledı Irafik kiliüentli Formula 1 Turkıye Grand Pnx'sını ızlemek ıçın Istanbul Park Pısü'ne gelen yanşseverler, oluşan uzun kuyruklar nedenıyle pıste ulaşmakta zorlandj Bağlantı yol- lanndan itibaren trafik kılıtlenır- ken yanşseverler tnbunlere ulaş- mak ıçın yoğun çaba sarf ettı, ba- zılan start arunı kaçırdı Samandıra, Kurtkoy ve Şeker- pınar gışelennden geçışler, daha once alınan karar gereğı sabah 07 00'den 19 00'a dekucretsızya- pıldı Kentın onemlı merkezlenn- den her 5 dakıkada bu- otobus se- ferlen duzenlendı Formula 1 Turkıye Grand Pruc'sıne polıtıkacılar buyuk ılgı gosterdı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra aralannda Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Mehmet Aü Şahin, Ba- yuıdırhk ve tskan Bakanı Faruk Nafız Ozak'ın da bulunduğu ba- kanlar. Gençlık ve Spor Genel Muduru MehmetAtalây yanşlan Istanbul Park Pıstı'nden ızledı Başbakan Erdoğan dayanş once- sı pıste ınerek tum pılotlara teker teker başanlar dıledı Istanbul Park'ta bıletlerde yer alan numaralandırmaya uyukna- ması dikkat çektı Gırenher seyır- cıye bırer kulaklık venhrken, gun boyu 150 bın kulakhğın tuketıldı- ğı açıklandı Yarışlar oncesi gerçekleştırılen organızasyonlar da seyırcılenn bu- yuk ılgısını topladı Dunyaca unlu Formula pılot- lan, klasık otomobıllerle tur ata- rakseyırcdere merhaba dedı Ana- dolu Ateşı dans topluluğu, Fl ya- nşı öncesı gosten yaptı Start ala- nında pıstın ustunde yapılan gos- ten de sporseverlerce ılgıyle ızlen- dı IsnklâlMarşı'nıSertabErener soylerken, Turk Yıldızlan'nın gokyuzunde yaptığı geçış buyûk alkışaldı Turk yıldızlannın gos- ten uçuşunu Fl Patronunun ıste- ğı uzenne yuksek ırtıfada gerçek- leştınldı Foraıula 1 'ın bır alt kategonsı olan GP2'de ıkıncı yanşta ıSport Internarıonal adına yanşan Turk pılot Can Artam 15 oldu. VW Polo Ladıes Cup 'ta ıse Me- lis Çeker bmncılığı elde ettı Fonnula 1 yanşlan oncesi Ja- son Tahıncioğlu. Jordan takımı- nın Fl aracıyla pıstte gosten tu- ru yaptı Heükopter trafiği Yanşlar bıter bıtmez Istanbul Park'ın etrafuıda yoğun bır hava trafığı de yaşandı Takımpatron- lannın ve yonencılenn hehkopter- lerle havaalanına gotunüduğu oğ- renıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog