Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 18 SPOR spor(ü cumhuriyet.com.tr Sarı-KırmLzılılar renktaşı Malatyaspor'u gole boğup galibiyet serisini sürdürdü G.Saray 5gollezirvedeGalatasaray: 5 - >lalatyaspor: 2 HAKEMLER: Z Önder Ipek (5), Serkan Gencerier (5), Ayhan Akgöz (5) GSARAX:Mondnıgon (5). Cihan (5), Song (5), Tomas (4), Orhan (4), H Saşû), Saidou (7). Ilk (5) (dk. 46Ergün 6), Altan (6) (dk. 84Sabn). C.Karan (8). H. Şükür (6> (dk. 77H. Kabze) ^lALAJYASPOfc'fera (2), Ömer *3), Mert (3), Aytaç (3), Ra- mazan (3), Mehmet Budak (4). Toledo (7), Hakan Söyler (5) (dk 76 Okan), Güngör (4) (dk. 57 Toth 5). Bılal (4) (dk. 67BülentAkm 4), Mustafa Özkan (5) GOLLER: Dk. 7, 36 ve 58 (pen) Ümit Karan, dk. 12 Mert (pen.J, dk I9 4llan.dk 25 Mustafa Özkan, dk 56 Hasan Saş SARIKARTLAR: Hakan Söyler (\falatya), Song (Galatasaray) NEVZATDİNDAR Istanbul'da sıra dışı bir gün... Nasıl ol- masın ki? Dünyanın en büyük spor orga- nizasyonlan arastnda gösterilen Formula 1 "e bu kez ev sahipliği yapıyoruz. 2.2 mil- yar kışınin gözü ülkemizdeydı. Favon MkhadSdıınacher ama zafer KmıiRa- ikkonen'ın... Galiba Alman pilot 2 gün önce kendisinı ziyaret eden vatandaşı Da- um'dan yanlış taktikalmış!.. Fl'in Türki- ye GP'inde sınavı başanyla geçtık. Özet- le Formula heyacam dün gündemimizde ılk saradaydı. Sonra Alı Sarru Yen'ın yo- lunu tuttuk.. Bu haftanın mesaiye kalan takımı G.Saray, saatler21.15'ı göstenyor. Hayır hayır... Bir Şampiyonlar Ligi maçın- da değıliz. Ligde Cim - Bom, renkdaşı Malatyaspor'u ağırhyor. Tribünlerde de yer yer boşluklar var. Ama gelen seyırcı- nın ruyeü bellı. 2 haftadır galıp gelen ta- kımlannı alkışlamaktan çok yönetıme tepkı göstermek ıçın buradalar. Haksi2 da değiller. Geçelım maça. ılk 45 dakikada 5 gol... Görünen o ki Malatyaspor kola> teslim olma düşüncesınde değıl. Geçen hafta Vestel Maniaspor'dan 5 yiyen takım gıtmış, yenne bambaşka bir ekıp gelmış. Istanbul'un San - Kırrnızılılan rnaça gol- le başladı ama sa\ıınma yol geçen hanı gı- bıydi. Gerete'ın hücumu düşünen oyun felsefesı kısa zamanda oturmuş. Kanat- larda Orhan. Cîhan verimsız. Onlara bir de Tomas eklenmiş. Böyle olunca da ye- . nılen 2 basıt gol!.. Bunlar olumsuzluklar. Bir de güzel gıden tşler var. Geçen hafta galıbıyetı getiren Ümit, anlaşılan 'Ka- ran'lıktan kurtulmuş. Dün de bin penal- üdan 3 gol artı. Necati dönünce formayı bıraz zor ahr. tkıncı \anda maçuı tek hakimi G.Saray dı. Özellikle Hasan Şaş, attığı golün yanı sıra asistleriyle de formunun zinesınde oldugunu gösterdi Dün gece perdeyı açan Ümıt Karan. kapamşa da ım- zasını attı. Sonuçta da protestolu alkışlar altında maça baslayan G. Saray. se\ gı gös- terilenyle 90 dakıkayı noktaladı... NOTLAR / VEYSEL BALKAYA Protestolar Madrid usulü Galatasaray taraftannm yönetıme olan tepkisi bit- miyor. San - Kırmızılı yandaşlar ligin ilk hafta- sındaki Konya maçından sonra dün de Malalvaspor maçında başkan Ozhan Canaydın ve ekibıni pro- testo etti. Ve Madrid usu- lü beyaz mendil sallayarak yönetimı ıstifaya davet et- tiler. Aynca alkışlarla da yönetimı protesto eden tn- bünlenn bir bölümü," Yö- netim istifa" diye tempo tuttu. Kapalı tnbünde»açı- lan "Aşkımız ne transfere ne bikte ne yönetimlere ne de muhaliflerinedir, aşkı- mız aslan armaya ve San - Kırmızılırenkleredir n dö- vizı dikkat çekti. G.Saraylı yandaşlar, Konyaspor maçından son- ra açıklama yapan yöneti- me tepki olarak da "Bizde örnek yönetki istiyonız" qazılı bir pankart açtı. Ka- palı tribünde boydan boya Metin Oktay'ın u Bence Galatasarayhhk din gibi mezhep gibi yerteşmiş kök- lü bir inançür. Galatasaray işte bunun için tercib ediür ve Galatasaray nlıgımla her zaman gurur duya- nm" sözü yazan dövizi y- er aldı. Taraflarlar aynca, "Ne transfere ne büete, bi- zim aşkunız renkfere" di- ye tempo tuttu. Konyaspor maçından sonra Malatyaspor müca- delesinde de taraftarlar ta- kjmlanru yalnız bırakma- dı. tkinci hafta sonunda 6 puan toplayan tek ekip un- vanına sahip olan takımla- nru adeta bağırlanna ba- san taraftarlar, önce ekıp halinde tnbünlere davet ettikleri futbolculara daha sonra teker teker çağınp yiimnık şov yaptırdı. Karşılaşmayı 17 bine yakın sporsever izlerken, hafta içınde ulusal takıma veda eden Bülent Kork- maz unutulmadı. Yandaş- lar "İade - i ıtibar", "He- pimiz BüJent'iz" pankart- lan açtılar. PAF takımlan arasında- ki maçı ise G.Saray 3-1 lcazandı. Önce gol sonra imza 3 gol atıp hat-trick ya- pan Ümit Karan bugün Zeynep Karan'la hay- atını birleştirecek. E L E Ş T î R İ Goller Güzel Altan attığı gol sonrası sevincini Hakan Şükür ve Ilic'le paylaştı. (Fotoğra'f: VEYSEL BALKAYA) Galatasaray tribünlerinin yöneticilere öfkesi bir türiü dinmiyor. Dün gece de alkışlayip beyaz men- dil sallayarak protestolannı sürdürdüler. "Bizde ömekyönetici istiyoruz" pankatttyte başkan Öz- han Canaydn ın yandaş eteştirisinı yanıtladılar. Kısaca Galatasaray yönetimiyte yandaşlan ara- sında ilginç bir tartışma yaşanıyor. Doğrusu 12. adam denilen yandaşlar bilinçli tavırlanyla yöne- timi terleteceğe benziyor. Ilk yanda atılan 5 gol yanıltıcı olmasın. Goller hazırlanış ve yapjlış olarak estetik düzeydeydi a- ma bu alandaki ryi futbolu değil, savunmacılann peynirgibi yumuşakolmasınınsonucuydu. Ma- latyaspor savunmasının ayaklannda pranga var- mış gıbı yüksek toplarda 1 santim bile sıçraya- maması Galatasaray'ın şansıydı. öte yandan Brezilyalı Katatao nun Orhan ve Altan ın sorumlu olduğu sol kenan hallaç pamu- ğu gibi atması, ünlü Tomas-Song uyumunu yer- le bir edince Malatyaspor da kolay goller buldu. Galatasaray'ın alışılmış hızlı oyunu alan paylaş- ma sorunlan nedeniyle bu kez yeterince estetik düzeye ulaşamadı. Hasan Şaş ve Altan'ın kenar- larda kalıp oyunu açacağına içeride durağan kal- ması oyun kurgusunu kilitledi. Bu nedenle Ma- latyaspor'un yüksek toplardaki yetersizligini San- Kırmızılılar duran toplar dışında değerlen- diremedi. özetle Galatasaray oyun anlayışındaki ufak tefek eksıklıklere karşın farklı kazanarak 3. haftayı da kayıpsız kapattı. Atılan 7 gol oynanan futbolun sıradanlığını örttü. Yeni Transfer Ümit Y1LD1RLM TLKENMEZ Henüz daha ligin ilk haftalan olmasına karşın Galatasaray lige hazır görünüm sergiliyor. Bun- da elbette teknik direktör Eric GefBts'in katkısı- nı göz ardı etmemek gerekir. Uzun zamandır or- talarda görünmeyen Ümit Karan ı tekrar futbo- la kazandırmış. Bu yıl belli ki Cim Bom'un en bü- yük kozu Ümit olacak; bütün becen ve enerjısinı takımı için fedakarca kullanıyor. Yakaladığı pozis- yonlan zorluk derecesi ne olursa olsun skora yan- srtıyor. Galatasaray sistem itibariyle uyumlu bir ekıp. Ufak tefek aksamalann dışırida takımın ta- mamına yakını gücünü ortak amaç için kullanı- yor. Geride Tomas, Song, ortada Saidou, ileri- de Ümit kilit futbolcular. lliç ise oyunda pek gö- rünmeyen fakat disiplini yüksek biri. Hasan ve Al- tan'ın oluşturduğu boşluklan doldurmada çok çaba saffetti. lleri ikıliye gereken desteğı vereme- mesı bundandı. Hasan Şaş'ın kiritik noktalarda kendisini gereksiz biçimde gösterme çabası, Al- tan'ın orta alan savaşımındaki çelimsiz hali San - Kırmızılılar'ın en önemli engeli olarak görülü- yor. Sahadaki futbol ne kadar etkili ve izleyenleri doyurucuysa da tribünlerin maç başında yöne- time yaptığı karşı tezahürat o denli çirkindi. San-Lacivertliler Ç.Rize'yi deplasmanda yenerek 2005-06 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti J. - ı E Bahçe sonund Ç. Rizespor: 1-Fenerbahçe: 2 STAJıAtatürkfRize) HAKEMLER: Metin Tokat (5), Ekrem Kan (4), Alper Ulusov (4) Ç. RİZESPOR: Zdravkov (4), Cem Baki (2), Bashir (2), Yasin (3), Hakan Ünsal (3) (dk. 88 Serhat), Şener (2) (dk. 75 Cire), Ünal Alpulgan (5), Fahri (3) (dk. 81 Ferdi), Serkan Özdemir (4), Gökhan (3), Okan (5) FENERBAHÇE: Voikan (5), Serkan Balcı (7), Önder (6), Luciano (5), Ümit (4), Aurelio (7), Selçuk (6), Appiah (6), Semih (7) (dk. 80 Deniz), Alex (4), Nobre (7) GOLLER: Dk. 45+3 Okan (pen.J, dk. 50 Nobre, dk. 55 Semih' SARI KARTLAR: Fahri (Ç. Rizespor); Serkan Balcı, Aurelio (Fenerbahçe) FAİKBAKOĞLU RİZE - Ilk 2 haftanın durgun takımı Fenerbah- çe, Atatürk Stadı'ndaki Turkcell Süper Ligi rande- vusunda Ç. Rizespor'u 2-1 yenerek galibıyetle ta- nıştı. Yeşil - Mavililerin ilk yandaki başanlı savunma kurgusunu aşamayan San - Lacivertliler. son vuruş- larda etkisizdi.11. dakikada kaleci Vblkan' ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Nobre, Zdravkov"la karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbol- cunun aşırtması Zdravkov'dan döndü. Semih boş kaleye topu atamadı. Buzluktan çıkan golcü RİZE (Cumhumet) - Son şampi- yon Fenerbahçe, Rize deplasmanın- da 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yandaki golleriyle Ç. Rizespor'u yenerek moral buldu. F.Bahçe'yi yenilgiden kurtaran golü Nobre atarken, teknik direktör Daum tara- fmdan uzun süre yedek kulübesinde bekletilen Semih de ılk 11 'de çıktığı mücadelenin 55. dakikasında takı- mına 3 puanı getiren isim oldu. aadı E L E Ş T î R 1 3 Puan Güzel Şey Dr. SEDAT HAYRAN 17. dakikada Fahri'nın sağ çaprazdan şu- tunu Voikan çeldi. 33. dakikada Aks'in vuruşu Zdravkov'da kaldı. 45+3"te ise kaleci Volkan'tn Okan'a ceza alanında kontrolsüz gırişi sonucu Ç. Rizespor penaltı kazandı. Okan'ın penaltı golü ılk yannın skorunu belirle- di. 1-0. ikinci bölümde ev sahibi takımın sa- vunması evlere şenlikti!.. Kanat bindir- meleriyle sornuca kolay giden F.Bahçe, farkı kaçıran taraftı. 50. dakikada Ç. Rizespor defansının uzaklaştıramadığı topu Nobre araya gire- rek ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyon- da Brezilyalı futbolcunun topu elle oyna- masına hakem seyirci kaldı. 55. dakikada Aurelio'nun ceza sahasına gönderdiği topa Semih dokundu: 1-2. Kalan dakikalarda oyuna istediği gibi yön veren San - Lacivertliler. Karadeniz temsilcisine atak' şansı tanımadı ve 2- l'lik galibiyetle Istan- bul'un yolunu tuttu... Nobre attığı ilk golle takunını ateşleyen isim oldu. Bu maç öncesi her iki takım da geri- de kalan iki haftada galibiyete hasretti. Özellikle ev sahibi Çaykur Rizespor'un 3 puana çok ihtiyacı vardı. Fenerbahçe açısından da şampiyonlukyarışındaki ra- kipleri kazandıkça 3 puan çok önem taşı- yordu. Hal böyle olunca her iki takım da ilk yarıda ofans futbola prim tanıyıp gole yöne- lik bir taktik anlayışı sergilediler. özellikle Fe- nerbahçe'nin bariz üstünlüğü vardı. Ev sahibi Çaykur Rizespor orta saha direncinden yok- sun, savunmada zaman zaman çizgi halinde yakalansalar da genelde Ünal ile Alex'i; Ha- kan Ünsal ile Semih'i; Yasin ile Nobre'yi iyi tutup, adam markajına dayalı bir defans kur- gusu oluşturdu. Bununla birlikte sağda Cem Baki ile Ümit'i; solda Serkan Özdemir ile Önder ve Serkan Balcı'nın koşu yollarını ka- patarak Fenerbahçe'nin kanat akınlarını önle- meye çalıştı. Ayrıca Şener, Fahri ve Okan gi- bi futbolcularia kontra atakla gol bulma plan- ları yaptı. Ancak, Çaykur Rizespor'un en bü- yük zaafı hiç kuşkusuz orta saha problemi ol- du. Fenerbahçe ise rakibinin bu zaafını, yani orta alanın ortasını Aurelio, Appiah ve Sel- çuk ile iyi top yaparak çok iyi değerlendirdi. Ilk yarıda sayısız net pozisyonlara girip tehli- keler üreterek maçta üstün taraf oldu. Ancak, 45. dakikada uydurma bir penaltı ile 1 -0 geri- ye düştü. İkinci yarıda tamamıyla hücuma dönük bir formasyonda oynayan Fenerebahçe takım halinde konsantrasyon bütünlüğünü maça çok iyi yansıttı. Bu yarıda yakaladığı net po- zisyonlarda bu kez final vuruşlarını iyi yaptı ve giden maçı çevirmesini bilip altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. SAHASINDA YENtLDl VestePin keyfi kaçtı Vestel Manisaspor: 1 Gaziantepspor: 2 STAT: Altay Alsancak (İzmir) HAKEMLER: Aytekin Durmaz (4), Murat Şahin (5), Serkan Akal (5) VESTEL MANİSASPOR: Bülent (3), Hakan Balta (3) (dk. 58 Mehmet Akdemir 3), Johana (5), Serkan Öz- soy (4), Gürol (5), Uğur (3) (dk. 58 Mithat 3), Duarte (4), Zafer (5), Meduna (4), Sinan (3) (dk. 70 Murat Özkan), Serkan Dökme (5). GAZİANTEPSPOR: Hasagiç (6), Barış (5), Fehmi (5), Bekir (5), Er- man (7), Serkan (5), Özgür Voikan (4) (dk. 85 Voikan), Erdal (6) (dk. 70 Hasan YurtS), Faruk(6), Gökhan (6) (dk. 65 Ekrem 4), Lazarov (8). GOLLER: Dk. 19 Erdal, dk. 37 Lazarov, dk. 62 Meduna SARI KARTLAR: Uğur (Vestel Manisaspor), Hasagiç (Gaziantep- spor) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 72 Mezu- na (Vestel Manisaspor); dk. 82 Serkan, dk. 90 Ekrem (Gaziantep- spor) PUANLAR PAYLAŞILDI Kayseri'de sessiz gece K. Erciyesspor: 0 Konyaspor: 0 STAT: Atatürk (Kayseri) HAKEMLER: Bülent Yıldmm (5), Serdar Divadin (6), Özcan Tarkan (6) K. ERCİYESSPOR: Fadhel (6), Mu- rat (5), Ömer Ateş (5), Aydın (5), Bouazızi (6), ÖmerKözen (3) (dk. 35 Sergei 5), Emre (5) (dk. 46 Mutlu 5), Devran (6), Timuçin (5), Agali (6), Cenk (5) KONYASPOR: Özden (7), Batista (6), Ömer (5), ElSaka (6), Levent (5), Ceyhun (5), Zafer Demir (5) (dk. 74 Erman), Murat (6), Erhan (5), Yasin (5), Zafer Biryol (6) (dk. 74 Tayfur., SARI KARTLAR: Emre, Devran, Aydın, Murat (K. Erciyesspor); Cey- hun, Batista (Konyaspor) DtYARBAKIR'I YENDİ Ankara'nın taşına bak Diyarbakırspor: 1 Ankaraspor: 2 STAT: Atatürk (Diyarbakur) HAKEMLER: Cem Deda (6), Ö. Faruk Yeşil (6), M. Cem Hanoğlu (6). DtYARBAKIRSPOR: Murat (3), Sed- losh (5), Talip (4), Cumhur (3) (dk. 72 Atilla Birlik), Jupi (4), Göksel (3), Sinan Turan (5) (dk. 55 Stavrevski 5), Ilyas (' Cem Yanık (4), Hasan Özer (5), Mazno (5). ANKARASPOR: Jevriç (5), Ramazan (5), Hasan Yiğit (6), Batak (6), Ahmet Yıldınm (6), Ümit (5) (dk. 75 Mustafa Sarp), Hürriyet (6) (dk. 83 Şenol), Erma (5) (dk. 46 Santos), Murat Erdoğan (7 Ersen Martin (6), Jaba (7). GOLLER: Dk. 14 Murat Erdoğan, dk. 31 Sedloski, dk. 50 Jaba (pen.) SARI KARTLAR: Sedloski, îlyas, Cumhur, Stavrevski, Göksel (Di- yarbakırspor); Batak, Santos, Jevric (Ankaraspor). Puan durumu Takımlar 0 G B M A Y Galatasaray 3 Beşıktaş 3 Trabzonspor 3 3 • 2 1 2 1 Gaziantep 3 2 1 Fenerbahçe 3 Ankaraspor 3 K. Ercryes 3 Sıvasspor 3 V. Manisa 3 Dıyarbakır 3 Kayserispor 3 Samsunspor 3 Konyaspor 3 G.BHtği 3 Denizlispor 3 Ankaragücü 3 Malatyaspor 3 Ç. Rizespor 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 - 1 - - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 8 - 5 - 5 - 5 - 4 - 3 - 3 - 3 1 8 1 4 2 5 2 S 1 1 1 0 2 2 2 1 2 3 3 2 Jf Avj 1 +53 1 2 3 3 2 2 2 4 4 Tlt • 5 $ - 6 S -1 2 2 -1 2 t -2 6 4 - 4 6 f -5 11 4 -8 5 * -3 İ * 2 % +1 * +1 f +1 * +4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog