Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2005 PAZARTES 16 TELEVIZYON cumtv(â cumhuriyet.com.tr GuNÜN FîLMLERİ KırkYalan™ 13.45 Kanal D Güldürü #Kendısıyle evlenmek ısteyen erkeğı tanımak ıçınçeşıtlı kılıklaragırenbırkadınınbaşından geçen komik olaylann öyküsü. Aram Güryüz'ün yö- netiminde Sadri Alışık ve Feri Cansel vair (1972). Johnny Guitar 15.30 Olay VVestern (Johnny Guitar) - Kumarhane sahibesı Vıen- na, haylı arazısi olan ve demiryolculann sah- neye çıkarak para akıtmalannı bekleyen biri. Geniş bır arazıde tek başına duran mekanında oturmuş, yenı bir kasaba kurarak çok zengm olacağı günü bekliyor. Ne vaı kı, kasabadakı sığır çıftlığı sahip- leri böyle bır şeye şıddetle karşı. Bu linç meraklısı yığını ıse, aşık olduğu Dancin Kıd'ın peşınden koş- tuğu Viennadan nefret eden Emma Small kışkırtı- yor. Yön: Nıcholas Ray. Oyn: Joan Cravvford, Mer- cedes McCambndge (1953, ABD. 110 dk). Çakal 20.00 Star Macera (The Jackal) - Rus mafya babasının oğlu, F- Bl'ın tuttuğu Rus mılitanlar tarafından öldü- rülür. FBI'dan intıkam almakta kararh olan mafya babası, 70 mıryon dolar karşılığında ABD'de büyük bir suıkast düzenlemesi ıçin Çakal lakaplı acımasız katili tutar. FBI'ın Çakal'ı tanıyan IRA tetikçısi Dec- lan'la bir anlaşma yapması Ü2enne, acımasız kedi- fare oyunu da başlamış olur. Yönetmen: Mıchael C. Jones. Oyuncular. Bruce Willis, Rıchard Gere ve Sıdney Poıtıer (1997 ABD-İngıltere. 124 dk). Zorro 22.00 tv8 Macera ©(Zorro) - Efsanevı kahraman Zorro, Güney Amerika ülkesınde yer alan Nuevo Aragon Eyaletı'ne valı olarak atandıktan sonra öldürülen ar- kadaşırun kimhğine bürünüp, bu ülkeye gıder. Eya- let, kötü kalplı ve rüşvetçi Albay Huerta'nın zalım diktası altındadır. Halkın nasıl ezıyet çektığini gö- ren Zorro, körüye karşı zayıfın yanında yer alarak kısa sürede halkın sevgılısı halme gelır. Yön: Duc- cio Tessanı. Oyvıncular: Alaın Delon, Ottavia Pic- colo, Enzo Cerusıco (1975 Italya-Fransa, 124 dk). 22.00 / CNBC-e / Bir Kadının... A. yanda Uzaktan Gelen... 23.15 TGRT Macera (The Nepbew)- Tony Egan' ın 20 yıl önce Ame- nka'ya gıden kız kardeşınden bır daha haber alınamaz. Yıllar sonra dogduğu kasabaya ölüm ha- ben gelır. Tek oğlu Chad, bır süre sonra annesının yaşadığı kasabaya gıder. Yön: Eugene Brady Oyn Pierce Brosnan. Donal McCann. Sınead Cusack 24.00 / Show / Kuşatma Aynntı yanda Tehdit Ajünda 01.30 Star Macera (dobal Effect) - Kosova savaşının bıtmesme karşın, ülkenın üzenndekı ekonomık ambargo devam etmektedır. NATO'ya uyan göndererek za- rarlannın karsılanmasını isteyen bır grup ısyancı, ak- si halde ölûmcül bir vırüsü tüm Avrupa'ya yayacak- lan tehdıdinde bulunur. NATO, tüm güçlennı sefer- ber ederek felakete son vermeye çalışır. Yönetmen: Terry Cunnıngham. Oyuncular: Danıel Bernhardt, Madchen Amıck (2002 ABD, 92 dk). Kanatfa Gemiler 01.40 TRT 2 Macera ı (Sheps Wrth Wlııs) - Disiplınsiz davTanışlann- dan ötürü hava kuvvetlerinden çıkartılan Teg- men Dıck Stacey, kendını ıspatlamak ve eskı günle- rine geri dönebılmek ıçın Kanatlı Gemıler adı ven- len birlige katılmaya karar verir. Sergeı Nolban- dov'un yönetmenliğıni üstlendiğı fılmin oyuncula- n arasmda John Clements ve Leslıe Banks yer alı- yor(1942 lngiltere. 103 dk). ArapBüo 02.10 Kanal D Güldürü • Zengm olmayı hayal eden bır taksı şoförünün kendısmi Arap şeyhi olarak tanıfmasıyla gelı- şen komik olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Zafer Par'ın üstlendiği fılmin başrollennı llyas Salman ve Alev Sayın paylaşıyor. Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez HenryJames'in eserinden uyarlananfılm, aşktaaradığını bulamayan IsabelArcher'in öyküsünüanlatıyor Hayal kınklığı getiren evlilik CNBC-e 22.00 Bir Kadının Portresi - The Portrait of a Lady / Yönetmen: Jane Campion / Senaryo: Janet Patterson / Görüntü: Stuart Dryburgh / Müzik: VVoiciech Kilar / Oyuncular: Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Mary-Louise Parker, Valentina Cervi / 1996 ABD- lngiltere - Avustralya ortakyapımı, 142 dakika. TY Servisi - 90'larda kadının dünyasını beyazperdeye ilginç öykülerle yansıtan yönettnenlerden Jane Campionın elinde bu kez yine "kadın edebıjatı''nın tanınmış kahramanlanndan Isabel Archer var. Daha önce birkaç yapıtı sinemaya aktanlmış Henry James' in aynı adlı romanından hareketle çekilen u Bir Kadının PortresT, 1872'de, teyzesinin peşinden Amenka'dan Avrupa'ya Nicole Kidman'ın başrolde oynadığı film, romanın aksine mutlu bir şekilde sona eriyor. gelen genç, akıllı, bıraz da ukala Isabel'in (Nicole Kidman) öyküsü. lngiltere'de tutucu, ahlakçı Amerikalı akrabalannın arasında yaşamaya başlayan Isabel'in etrafında hemen ona hayran olan üç genç dolaşmaya başlıyor. Ancak Madame Merle'nin çöpçatanhğıyla kendisıni bu kapalı çevreden çıkartacağına inandığı, sanata âşık, "rafine" Gilbert Osmond'un (John Malko\ich) evlenme teklifıni kabul ediyor. Ancak yaşam beklediğı gibi akmayınca, hele hele kocasının Madame Merle'yle ilişkisi olduğunu öğrenince kendine değişik bir yol çizmeyi deniyor... Üç Oscarlı ve Cannes'dan AJtın Palmiyeli "Piyano"nun yardımıyla dünyayla tanışan Yeni Zelandalı yönetmen Jane Campion büyük bölümünü Toscana'da çektiği bu filmle iki saat psikolojik bir melodram anlatıyor beyazperdede. Romana fazla sadık değil yönetmen Campion; Henry James öyküyü "mutsuz bir son"la bitirirken filmde son kareler, pembeye boyanmış durumda. "Bir Kadının Portresi'' bizce her şeyden önce Campion'un büyük bir ıddiasını yansıtıyor; sonuçta zengin set, büyük oyuncular, geçmişi yaşatmanın zorlufu, klasik stil, ağır anlatımdan oluşan bir yapımın altından başanyla kalkıyor ve "Piyano"nun ardından düşüş bekleyenleri yanıltıyor. Barbara Hershey'in oyununadikkat... New 'Vbrk'ta terör operasyonu Show TV 24.00 Kuşatma - The Siege / Yönetmen: Edvvard Zwick / Oyuncular: Denzel VVashington, Annette Bening, Bruce VVillis, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, David Proval / 1998 ABD yapımı, 116 dakika. TV' Servisi - Yönetmen, senarist, yapımcı Edward Zwkkin imzasını taşıyan "Kuşatma"nın konusu, son dönemde dünyanın gündeminden inmek bılmeyen terör. Zvvick, insanlığın her zaman güncel kalan kâbusunu (terorizm) günümüzün New York dekorunda ele alıyor "Kuşatma''da. Film, Islami kökenli terörü 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasıyla yaşamış ABD'nin, korku ve paniğini gözler önüne seriyor. Nitekım 11 Eylül terör salduılan da bu korkuyu haklı çıkardı. Amerikan ordusunun Müslüman teröristlerle ilgıli yaptığı harekâtlar sonucunda New York'ta Islam kökenli teröristler kol gezmeye başlamıştır. Bunun üzenne FBI'ın Terörle Mücadele Bölüm Şefi Anthony (Denzel Washington). CIA Ajanı Elıse (Annette Bening) ıle birlikte soruşturmayı yürütmek ve asayişi saglamakla görevlendirilir. Fakat bombalı saldınlann ardı arkası kesilmeyince Başkan, askeri güçleri yardıma çağınr. Anthony ve Elise, her ne kadar olayı sıkıyönetim ilan edilmeden halletmek istese de başanlı olamazlar. General William Devereaux (Bruce \VHBs), Amerikan ordusunu şehrin sokaklanna çıkarmanın ne kadar tehlikelı olduğunu bilen iyı bir askerdir. Bu fikre dayanabildiği kadar karşı koyar. Fakat sonunda emirleri yerine getirmek zorunda kalır. Artık şehir, savaş yasalan altındadır ve sokaklarda tanklar dolaşmaya başlamıştır. Ve hatalann başlangıcı da böyle olur... NTV ıo.ıo Yazlık Hayat TV Servisi - Tekrar bölü- müyle ekrana gelen "Yazhk Hayafta, uyku sorunlan ve tedavisi konu alınıyor. Nöroloji uzmanı Dr. Na- lan Kayrak'ın konuk olduğu yapımda, uyku sonınlannın nedenleri anlatılarak, nasıl önüne geçilebileceği hak- kında açıklamalar yapıhyor! Yaz hastalıklan ve bitkiler-: le sağlık gibi konulann da ele almacağı yapımı, Sine-' mis Candemir sunuyor. tv8 12.15 Diş ve diş estetiği TV Servisi - "Trend Sağ- hk" programının bugünkü bölümüne, dişhekimi Yaşar NalaçKi konuk oluyor. Meitem Şartaşlah nın ha- zıriayıp sunduğu yapunda, ağız yapısında meydana ge- len bozukluklara karşı diş ve diş estetiği uygulamalan hakkında bilgi veriliyor. Programın yönetmenliğıni Vesile Sezer üstleniyor. TGRT Haber 22.00 Çerçeveden Yansımalar TV Servisi - "Çerçeveden Yansımalar" programı, ta- rihçi ve yazar Yıhnaz Oztu- na'nın katıldığı bölümle ye- niden ekrana geliyor. Fuat Bol'un nazırlayıj sunduğu programda. Lozan Antlaşması'nın Türk tari- hindeki yeri ve önemi ile gü- nümüz Türkiye'sinin imza- lamaya hazır olduğu ek pro- tokolün, AvTupa Birliği mü- zakere sürecini nasıl etkile- yeceği hakkında sohbet edi- liyor. CNN Türk 22.05 Futbol Avrupa TV Servisi - Avrupa fiıtbo- lundan son haberler, CNN Türk'ün yeni programı "Futbol Avrupa"da ekrana geliyor. Nebil Evren'in sunduğu programda, Ogan Tarhan' ın yorumlan eşliğinde, Ispan- ya, Italya, Fransa ve Alman- ya liglerinden özet görüntü- îer, puan dunımlan ve yıl- dız ftıtbolcularla ilgili geliş- melere yer veriliyor. J Tv PROGRAMLARI kanalturk •• BUGUN 23:30 Futbolda Kalitenin Ölçütü Futbol V.l.P Süper lig maçiarının analizC maç öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeier, röportajiar ve üniü rsimlerin yorumlan...Barbaros Çıdal'ın sunacağı P I I I R ^J I programa Atilla Gökçe ve Gürcan Bilgiç V I p^ yorumcu olarak katılıyor. Futbol V.İ.P • I . l gerçek futbol analizi isteyenler için ekranlarda... ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 10.40 Kısa Devre 11.40 Yaz Mutfağı 14.25 Yörelerimiz Türkulerımiz 15.00 Kuzenlerim 16.30 Keloğlan 17.00 Kasaba 18.10 Bizım Evin Hallerı 18.50 En Son Babalar Duyar 20.00 Haber 20.50 On Numara 21.00 Fırtına Hayatlar 22.20 Futbolvızyon 23.55 Günün Ardından 00.15 Ak- deniz Geceleri (0 312 490 43 00). 11.45 Sanat Gün- demi 13.00 IşGünu 13.35 Hayat Akar- ken 16.45 Sanat Gundemi 17.40 Dünyaya Bakıs 19.20 Gezı Rehbe- rı 19.45 Göz Onunde 20.05 Kent ve Kültür 20.30 Edebiyat Yarım Küre 21.15 Sinemamıza Hayat Verenler 22.00 Müzik Yelpazesi 23.35 İki Karagöl 01.40 Kanatlı Gemiler (0 212 259 72 75). 11.30 Sağlık Olsun 12.00 Gide Gıde GAP 13.15 Çiçek Buyütmek 14.30 Eğitım Dünyası 14.45 Müzik Pınan 15.00 Yolların Türküsü 17.00 Eko Tarım 17.30 Türkü Şöleni 19.00 Spor Yorum 21.00 Futbol Futbol 22.30 Süper Lig Futbol Karşılaşması. 11.45 Dizi: Yarım Elma 13.45 KırkYajanMe- miş 16.10 Dizi: Sahra 17.40 Dizi: Yılan Hika- ' yest 19.30 Haber 20.30 Dizi: Aşk Her Yaşta 22.15 Dizi: Ka- pıları Açmak 23.45 Söyle Senden Başka Kimim Var Benım 01.00 Di- zi: Kobra Takibi 02.10 Arap Bilo 04.50 Trafik (0 212 478 00 88). 3 10.30 Dizi: Bücür Cadı 14.40 Dizi: Çocuklar Ne _. „ Olacak 15.40 Hesabıms a l BitmediSeninle 17.30 Di- zi: En Son Babalar Duyar 19.00 Haber 20.00 Yabancı Film: Çakal 22.10 Sırlara Yolculuk 01.30 Teh- dit Altında (0 212 448 80 00). 1 e , }.„ , , _ . . " ( 13.10 Müzik Pına- I U L U 5 A L , n 15.10 Barışa m B n Gönül Verenler 18.10 Ekonomi 20.15 Kurtuluş Savaşı Öyküleri 20.30 Bir Türküdür Yaşamak 23.00 Haber (0 212 251 50 90). 11.15 Nazar Bon- cuğu13.15Ankara Rüzgarı 16.15 Ba- sında Bugün 17.15 Sevgili Kom- şum 21.15 Tanm Dünyası 22.00 Kamuoyu (0 312 231 21 00). 10.00 Aşkım Benım 13.30 Dizi: Cennet Mahallesi 15.30 Mik- rofon Sende 17.00 Dizi: Hayat Bılgisı 19.00 Haber 20.30 An Kalbım 22.30 Dızı: Asla Unutma 24.00 Film: Kuşatma 01.45 Haber (0 212 355 01 01). - * * _ _ 10.20 Cednc 11.00 3 I V Y a z Sabahı 13.30 • " Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Dadı 16.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 18.00 Dizi: Avrupa Ya- kası 19.30 Haber 20.30 Dizi: Aş- ka Şürgün 22.30 Dizi: Ikınci Ba- har 00.30 Dızı: Prensin Karısı 01.50 Haber (0 212 354 30 00). 11.20 Finans Bültenı 12.10 IşYemeği 12.35 Afiş 13.00 Ajans 14.20 Finans 15.20 Özel Sektör 16.10 Parametre 17.15 Renkler 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.05 Futbol@cnnturk 22.05 Fut- bol Avrupa 23.00 Gece Görüşü 00.15 Afiş (0 212 413 56 00). 10.05 Dizi: St.Tro- pez 11.05 Dizi: Tatıl Adası 12.15 Trend Sağlık 14.30 Derya Gibi 16.00 Çizgi Film: Yugioh 17.00 Dizi: Co- nan 18.10 Gizem Avcısı 19.00 Di- zi: Tatil Adası 21.00 Dizi: Gizli Go- rev 22.00 Zorro 24.00 Dünyadan Futbol (0 212 288 51 52). 10.40 Sabotaj 12.15 Partı Zamanı 14.30 At Yarışı 19.00 Başka Yerde Yok 20.15 Film: .Redneck 21.45 Yabancı Film: Üç Şarapşörter 23.30 Fan- tasy TV (0 212 336 15 15). C 13.30 Sarışeker 16.00 Kliptomani 19.00 Dizi: Gerçek Kesıt 20.00 Ana Haber 20.45 Arthur 22.45 Dizi: Kara Şimşek 24.00 Gece HaUı (0 212 256 82 82). , 10.30 Kartalın ^ »A Kanatları 12.00 ~ ' Flomenko 12.30 Sıradışı 13.15 Pop Cafe 15.30 Johnny Guitar 18.30 Tozlu Raf- lar 19.30 Ana Haber 22.30 Halk Meydanı (0 224 331 70 00). 18.20 Tercih 2005 18.30 Yeditepe 19.00 Günbatımı 19.50 Kül- tür Sanat 21.00 8. Gün 21.30 Moda Türk 22.00 Pazartesi Soh- betlerı (0 212 449 07 00). 12.00 Finans Cafe 15.05 Analiz 16.05 Portföy Yönetımı 16.30 Son Baskı 17.20 Faız 18.45 Dızı: Seınfeld 19.15 Di- zi: The Sımpsons 20.00 Dızı: Des- perate Housewiwes 21.00 Dizi: VVhithout A Trace 22.00 Bir Kadı- nın Portresi (0 212 330 01 01). 14.30 Insan Gülleler 15.30 Tarıhi Ipuçları _ 17.00 Guzellik Bilimı 19.00 Başlıca Içgüdüler 20.30 Sir Adım ötesi 21.00 Vücut Işleri 22.00 Travma (0 212 330 00 88). v 11.00 Müzik-Yaz v i 12.00 Yemek Baha- JwK rıg HO QQ PHftÖr Mâ~ kanalturk sas, 14,00 Sevenler Kavuşurmuş 17.00 Tıpitivı 18.00 Dızı: Işte Hayat 20.00 Haber 21.00 Geceyarısı 23.30 Futbol VIP (0 212 274 50 50). 10.30 Büyük Dalga 12.20 Cesar 14.05 Uzaktaki Anılar 15.55 Ikinci Göz 18.00 Azap Yolu 20.30 Infazcı 22.45 Sınırların Öte- smde (0 212 326 00 00). rjnp/l 11.30 Uz- ~2H m a n Q°" züyle 12.30 Fuar 17.50 Teknokolik 18.00 Haber 21.45 Expo Fuar 22.30 Başkanlar Konuşuyor (0 212 465 79 49). 12.30 Gerçe Içinden 13.3 10.10 Yazlık Hayat 10.50 Li- festyle 11.30 Yakın Yerler 12.10 Spor 12.20 Lifestyle ğın Ta Kendisi 13.00 Günün 5 Ekonomi 14.10 NTV'ye So- rûn 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve In- san 19.00 Akşam Haberlerı 19.35 Gerçe- ğin Ta Kendisi 20.30 90 Dakika 22.05 Eu- ro Gol 23.00 24 Saat 23.35 Spor 24.00 Ha- ber 00.10 Yakın Yerler (0 272 335 00 00). THE PORT'RA1T4& OF A LADY ^ 22:00 . CNBC e DERGI bayide BUGÜN 22:00 SİNl Zorrı Bojrolteri AkmDeiaı Odw*oPkoto,EnzoCerusw OO:OO HABER AKTİF: 0 1 :OO DÜNYADAN FUTBOL: •90 DAKİKA FUTBOLUN PAZARTESİ KLASİĞİ Hıncal Uluç Haşmet Babaoğlu Fuat Akdağ Mehmet Demirkol FUROGOL Okoy Karacan bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog