Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Edirne'den Ardahan'a kadar Anadolu'nun hemen her il, ilçe ve beldesinde değişik nitelikte şenlikler düzenleniyor Laik halk,tesettürlü devlet...KARATAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2004'669 Tal. Ipotekli bulunup da satılmasına karar verilen taşınmazlann cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 281 parsel sayılı 100.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı lmar durumu: Imar kapsamı dışındadır. Özellıkleri: Satışa konu taştnmaz killi-kumlu toprak yapısında, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzcrinde bölge iklimı- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikim yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik durumu, ulaşımı, yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şulları da nazara alınarak beher metrekaresine 2.1-YTL. (2. lOO.OOO.-TL.'sı) takdir edilmiştir. 100.000 metrekare (100 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 210.000- YTL. (210.000.000.000.- TL.'sı) takdir edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ilı Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 281 parsel sayılı taşuımaz 210. OOO.-YTL.'sı (210.000.000. 000- TL.'sı) üzennden satışa arz edilecektır. 2. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili. Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 282 parsel sayılı 113.500 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. lmar dunımu: lmar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşınmaz kılli-kumlu toprak yapısında, tesviyeli. sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde bölge iklimı- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikım yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ıle, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik durumu, ulaşımı, yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. İ 13.500 metrekare (113.5 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 238.350.-YTL. (238.350. 000.000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ili Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 282 parsel sayılı taşınmaz 238. 350.-YTL.'sı (238.350.000. 000.- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. 3. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili. Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 283 parsel sayılı 150.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. Irnar durumu: Imar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşınmaz killi-kumlu toprak yapısında, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde bölge iklimi- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikim yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik durumu, ulaşımı, yerleşım yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL (2.100.000.-TL.'sı) takdır edilmiştir. 150.000 metrekare (150 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 315. 0OO.-YTL. (315.000.000.000. -TL.'sı) takdir edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ilı Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 283 parsel sayılı taşınmaz 315. OOO.-YTL.'sı (315.000.000. 000- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektır. 4. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 284 parsel sayılı 150.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. Imar durumu: Imar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşınmaz killi-kumlu toprak yapısmda, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde bölge iklimi- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikim yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ıle, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik durumu, ulaşımı, yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. 150.000 metrekare (150 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 315. 0OO.-YTL. (315.000.000 000. -TL.'sı) takdir edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ili Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 284 parsel sayılı taşınmaz 315. OOO.-YTL.'sı (315.000.000. 000- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. 5. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 285 parsel sayılı 200.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. lmar durumu: lmar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşuımaz killi-kumlu toprak yapısında, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi nıtelığindedır. Taşınmaz üzerinde bölge iklımi- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikim yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması. verimlilik durumu, ulaşımı. yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdır edilmiştir. 200.000 metrekare (200 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 420. 000.-YTL. (420.000.000.000. -TL.'sı) takdır edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ili Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 285 parsel sayılı taşınmaz 420. OOO.-YTL.'sı (420.000.000. 000.- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. 6. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 286 parsel sayılı 228.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. lmar durumu: Imar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşınmaz kılli-kumlu toprak yapısında, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde bölge iklimi- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikim yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınrf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik dunımu, ulaşımı, yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. 228.000 metrekare (228 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 478. 800.-YTL. (478.800.000. 000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ilı Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 286 parsel sayılı taşınmaz 478. 8OO.-YTL.'sı (478.800.000. 000- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. 7. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 287 parsel sayılı 228.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. lmar durumu: lmar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşuımaz killi-kumlu toprak yapısında, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde bölge iklimi- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikim yapılabilir Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinın bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik dunımu. ulaşımı, yerleşun yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdır edilmiştir. 228.000 metrekare (228 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 478. 800.-YTL. (478.800.000. 000.-TL.'sı) takdır edilmiştir. Muhammen kıymetı: Adana ili Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 287 parsel sayılı taşınmaz 478. 8O0.-YTL.'sı (478.800.000. 000- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. 8. Taşınmaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı köyü, Malaz mevkii 288 parsel sayılı 228.000 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. lmar durumu: lmar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşuımaz killi-kumlu toprak yapısmda, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşuımaz üzerinde bölge iklimi- nin de etkisiyle her türlü ekim ve dikım yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile. kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması, drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması, verimlilik durumu, ulaşımı, yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. 228.000 metrekare (228 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 478. 800.-YTL. (478.800.000. 0O0.-TL.'sı) takdir edilmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ili Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 288 parsel sayılı taşınmaz 478. 800.-YTL.'sı (478.800.000. 000- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. 9. Taşuımaz: Tapu kaydı: Adana ili, Karataş ilçesi, Gümüşyazı Malaz mevkii 289 parsel sayılı 229.500 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı. lmar durumu: Imar kapsamı dışındadır. Özellikleri: Satışa konu taşuımaz killi-kumlu toprak yapısında, tesviyeli, sulanabilir tanm arazisi niteliğindedir. Taşuımaz üzerinde bölge ıklimi- mn de etkisiyle her türlü ekim ve dikım yapılabilir. Bu taşınmazın taban arazi olması nedeni ile, kısmen alkali (tuzlu) karakter özelligi göstermekte- dir. Arazinin bir bütün olması ve hissesiz tek parçadan oluşması. drenaj kanalımn bulunması satışta aranan özelliklerden olup 2. sınıf tanm arazisi niteliğindedir. Tanma elverişli taşınmazın toprak yapısı, sulaması. verimlilik durumu. ulaşımı. yerleşim yerine olan uzaklığı ve serbest piyasa ko- şullan da nazara alınarak beher metrekaresine 2.10-YTL. (2.100.000.-TL.'sı) takdir edilmiştir. 229.500 metrekare (229.5 dönüm) alanlı taşınmaza böylece toplam 481.950.-YTL. (481.950. 000.000.-TL.'sı) takdır edılmiştir. Muhammen kıymeti: Adana ilı Karataş ilçesi Gümüşyazı köyü Malaz mevkii 289 parsel sayılı taşuımaz 481. 950.-YTL.'sı (481.950.000. 000.- TL.'sı) üzerinden satışa arz edilecektir. Satıs. Şartları: 1- Birinci arttırma Karataş Belediyesi Mezat Salonu'nda 07.10.2005 günü, 1. Taşınmaz (281 parsel) 10. 00-10.10 saatleri arasında 2. Taşuımaz (282 parsel) 10. 15-10.25 saatleri arasında 3. Taşuımaz (283 parsel) 10. 30-10.40 saatleri arasında 4. Taşınmaz (284 parsel) 10. 45-10.55 saatleri arasında 5. Taşuımaz (285 parsel) 11. 00-11.10 saatleri arasında 6. Taşuımaz (286 parsel) 11. 15-11.25 saatleri arasında 7. Taşuımaz (287 parsel) 11. 30-11.40 saatlen arasında 8. Taşuımaz (288 parsel) 11. 45-11.55 saatleri arasında 9. Taşuımaz (289 parsel) 12. 00-12.10 saatleri arasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve aynca satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.10.2005 günü Karataş Belediyesi Mezat Salonu'nda, 1. Taşuımaz (281 parsel) 10. 00-10.10 saatleri arasında 2. Taşınmaz (282 parsel) 10. 15-10.25 saatleri arasında 3. Taşuımaz (283 parsel) 10. 30-10.40 saatleri arasında 4. Taşuımaz (284 parsel) 10. 45-10.55 saatleri arasında 5. Taşuımaz (285 parsel) 11. 00-11.10 saatleri arasında 6. Taşınmaz (286 parsel) 11. 15-11.25 saatleri arasuıda 7. Taşuımaz (287 parsel) 11. 30-11.40 saatleri arasında 8. Taşınmaz (288 parsel) 11. 45-11.55 saatleri arasuıda 9. Taşınmaz (289 parsel) 12. 00-12.10 saatleri arasuıda ikincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıiann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttınna bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşe- cektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mek- tubunu vermeleri laztmdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, mevzuatın öngördü- gü oranda Katma Değer Vergisi, tapu alım harcı ve masraflan ile tahliye ve teslim masraflan alıcıya aittir. Taşmmazlann aymndan doğan vergi borçlan satış bedelinden öncelikle ödenirler. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılılerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı bel- geleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar- dır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebi- lir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak ısteyenlerin 2004'669 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve satış ilanı kendilerine tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilamn tebliğ yerine geçeceğı ilan olu- (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 39642 MEHMET GÜLER Belediye başkanı, Ermenilerden kalma en az beş yüz yıllık kiliseyi gezdiriyorbizlere. Oldukçagörkem- li bir yapıt. Akustik değeri çok yük- sek. Kilise ölüme terk edilmiş gibi. Bir ara hayvan beslenmiş burada. Sütunlardaki kurşunlar çalınmış. îko- nalan yok edilmiş. Şimdilerde kuş- lar bannıyor içinde. Duvarlannda açılmalar var. - Bu önemli yapıt aslına uygun bir biçimde acilen restore edilmeli, di- yorum. Onanlmış, ışıl ışıl bir yapıt canla- nıyor gözlerimin önünde. - O zaman bir oda müziği dinle- mek isterim burada, diye ekliyorum. - O, benim de idealim, diyor bizi gezdiren belediye başkanı. Başkan öğretmen emeklisi. Ay- dınlık dolu bir insan. Göreve geldi- ği günlerde kilisenin restore edilme- si için ilgili kurumlara başvurmuş. Doğru dürüst bir bir yanıt alama- mış. En son Ermeni kilise cemaat- lerine başvurmayı düşünmüş. Bu sı- rada ilçe kaymakamından kibarca tehdit almış: "Başkan", demiş kay- makam, "kilise işine çok taktın. Bu konu üzerinde fazla durnıaz- san iyi olur..." Iç Anadolu'da bir kasabanın şen- liklerine davetli konuklanyız. Şen- liklerin nasıl yapıldığını, ne oldu- ğunu az çok biliyorum. Anadolu'nun hemen her ili, ilçesi, beldesi bu tür şenlikJerdüzenliyor. Edirne'den Ar- dahan'a kadar hangi başlık altında şenlik yapılmıyor ki!.. Kültürle ilgi- leri olmasa da çoğunun adında ''kül- tür" sözcüğü geçiyor. Görülen o ki, belediyeler yerel ürünlerini ya da el sanatlannı öne çıkararak kültür ve tu- rizm açısından bölgelerine canlüık getirmeye çalışıyor- lar. Şenliklerin kalitesi tartı- şılır. Diyelim ki 'yoğurt', 'kiraz' ya da 'ahududu' festivali yapılıyor. Çoğun- lukla ne kiraz görüyorsunuz ne de ahududu. Gösterme- lik de olsa konuklara yoğurt bile ikram edilmiyor. Bu de- —^~~ ğerlerin kendı gitmiş, adı kalmış. Birkaç arabesk şarkıcı(!) ortalığı ka- sıp kavuruyor. Bazen yağlı güreşler, folklor gösterileri de ekleniyor bu- na. Birkaç politikacı da hamasi nu- tuk attı mı işte size şenlik... Yalın. doflal ve Içten... Şenlik adına yapılan onca masraf. yorgunluk değer mi, diye düşündü- ğümüz anlar oldu. "Benim şenli- ğim seninkinden daha şenlikliy- di" mantığı, halkı memnun etme ar- zusu, popülizm, gelecek seçimlerde prim yapma duygusu, bu konuda be- lediyeleri dönülmez bir rekabet içi- ne sokmuş durumda. Yakın günlerde bu şenliklerden birisine çağnhydım. Buram buram Anadolu kokan bir kasabaydı bura- sı. Arabesk müzik yokru. Yeren ağır- lıklı halk türkülerini, folklorunu öne çıkarmışlardı. Kardeşlik, dostluk, dayanışma rüzgârlan estiriliyordu... Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 26-28 Temmuz 2003 tarih- lerinde yapılan 5. Suğla Vayla Şenlikleri'nden bir görüntü. Eli nasırlı halk. 'felekten bir gün çalmak' hesabına tarlasından, yay- lasından, harmanından, bağından, bahçesinden koşup gelmişti. Sahne- dekilerden çok halla izledim. Yerel türküleri, ağız taklitlerini, folklor oyunlannı seviyorlardı. Seyretmek- le de kalmıyorlar, kendilerinden say- dıklan bir türkünün, halayın, o>-unun içinde kadın-erkek birlikte yer âlıyor- lardı. Her şey yalın, doğal, içtendi. Dikkat ettim, aralannda tesettürlü hiçbır kadın, kız yokru. Sadece Ana- dolu kadınının, kızının geleneksel örtünmesi vardı. Tülbent (yapık) ya da eşarptı bunlar. Laisizm doğal bir yaşam biçimi olmuştu burada. Kaç göç yokru. Zor günlerde acısıru bir- likte paylaşmasını bilen halk, şimdi de sevinci kadın-erkek birlikte pay- laşıyordu... tyimserliğimiz fazla uzun sürme- di. İlçe kaymakamı gecikmeli olarak eşiyle birlikte şenliğe katılınca Ana- • Kadrolaşma büyüyor. Bu anlayış genç kaymakamlar, valiler, savcılar, yargıçlar eliyle halkın içlerine kadar taşınıyor. Özellikle laik bir yaşamı seçmiş olan beldeler, kasabalar hedef seçilerek bu cepheler de düşürülmek isteniyor. dolu halkının o doğal görüntüsü de- ğişiverdi. Kaymakamın genç eşi rür- banüydı. Eteği yerlerde sürünecek ka- dar uzundu. Türbanının altında to- puz edilmiş saçı türban modasına(!) uydurulmuştu. Kaymakamın eşi, şen- lik boyunca hıçbir kasabalı kadınla konuşup şakalaşmadı. Kalkıp onla- nn oyunlanna ortak olmadı. Eşiyle birlikte olsa da dans etmedi, halay çekmedi. Mumyalanrruş Mısırlı ra- hibeler gibi kocaman bir yalnızlık- ta kendini soyutlayıp durdu. Hayatı paylaşan bir halk, halktan kopuk söz- de aydın belirgin biçimde yan yanay- dı...' Düşündüm, Anadolu kadını ke- sinlikle kaymakamın türbanlı genç eşi değildi. .Anadolu kadmı karşı- mızdaki eli nasırlı, başı açık. tül- bentli, eşarph, halaya katılan, oyna- yan, dans eden, gülen, eğlenen, iire- tençoğunluktu... Peki, genç kaymakamın türbanlı genç eşi kimi temsil ediyordu 9 Şah- sını mı? Hayır. Elbette ki de\ leti tem- sil ediyordu. Büyük kazanımlarla el- de edilen Cumhunyet, giderek te- settüre mi teslim oluyordu?.. Olumsuzluk taşıyan sorular kafa- mızda çoğalıp durdu... Benzer görüntüleri devletin üst katlannda hemen her gün görüyoruz diyeceğirüzi biliyorum. Pakistan, Su- riye, Ürdün devîet başkanlannın eş- lerinin bizim başbakanın eşinden da- ha modern giysiler içinde oldukJa- nru hep birlikte ekranlarda izleme- dik mi? Yazık oluyor bu halka Kadrolaşma büyüyor. Bu anlayış genç kaymakamlar, valiler, savcılar, yargıçlar eliyle halkın içlerine kadar taşınıyor. Özellikle laik bir yaşamı seç- miş olan beldeler, kasabalar hedef seçilerek bu cepheler de düşürülmek isteniyor. Anadolu'nun on, yir- mi, oruz yıl öncesini bi- liyorum. Hıçbir kenti, il- çesi, beldesi, kasabası, köyü eskisi kadar aydın- lık değil artık. Tümü şu ya da bu yolla bir teset- tür kuşatması içine so- kulmuş. Hem de devlet — - ^ — aracüığıyla, devlet eliyle... \aşar Kemai'in 1955'lerde yaz- dığı "Teneke" adlı romanını bili- riz. Orada, Cumhunyetçi, devrim- ci kaymakam Fikret Irmakirnın ge- riciliğe, sömürü düzenine karşı baş- kaldırması, direnci anlatılır. O yıl- larda de\ let aydınlığın, devrimcili- ğin temsilcisiydi. Onun içindir ki romandaki kaymakam öyle çizil- miş. De\let bu süreçte çok şeyler yi- tirdi. Artık idealıst, Cumhuriyetçi, de\Timci kaymakam tipleri, yerle- rini Orhan Pamuk laruı kitaplan- nı yakmaya kalkışan, halkm karşı- sma tesettürlü eşleriyle çıkan kay- makamlarla yer değiştirdi. Başta de\let bürokrasisinin eliyle Anado- lu'nun aydınlık yüzü karartılmaya başlandı. Her şey burada kalmayacak. He- le imam-hatiplilere siyasal bilgiler fakültesinin kapılannı açsınlar, siz o zaman seyredin gümbürtüyü... Yazık oluyor bu halka. Yazık olacak... HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ GÖSTERİİ SÖYLEŞİ Başka Külfürevi'nde pazar 20.00'de Frida Kahio'nun _ yaşamını konu alan 'Frida 1 izlenebilir. (0212 25682 68) :ı.oo'de -Tatiı Caî' adhfiim"gösteniecek.h hf> 556 9H OO> • ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda > ann saat 21.15"te _ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ Lıfe ısaMiracle-Zivot JeCudo (Bir Mucizedır Yaşamak)'. perşembe gûnü saat 21 15'te 'The Sea Inside-Mar Adentro (tçimdeki Denızl" adlı fılmler göstenlecek. II) 212 2'6 22 14-15 209) • Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde bugün. vann. çarşamba. perşembe \e cuma günü saat 21.15'te 'Yagma Anılan: Toplumsal K.ı\ım' adlı fılm göstenlecek. • Başka Kültürevi'nde cuma günü saat 20.00'de 'Yağmur Adam'. pazar günü saat 20.00'de 'Fnda' adlı filmler gösterilecek. (0 212 256X2 6*1 • Öğrencievi nde cumanesi günü saat 17.00'de 'Dog\ille' adlı fılm göstenlecek (0 212 236 9* 1)5) Parkorman Açıkhava Tiyatrosu nda perşembe günü saat • Rumeli Hisan'nda bugün saat 21 00'de Zuhal Olcay- Bülent Ortaçgil, yann saat 21.00'de Gülşen, çarşamba günü saat 21.00 de Volkan Konak-Sunay Akın, perşembe günü saat 21.00'de Gülben Ergen, cuma günü saat 21.00'deYükseklerden Sesleniş Türkülen. cumartesi günü saat 21.00'de Nazan Once! dinlenebılır. (0 216 556 98 00) • Kuruçeşme Arena'da p>erşembe günü saat 21.00'de M.F.Ö. - Şebnem Ferah. cuma günü saat 21.00'de Kırac- Funda Arar-Gece Yolculan. cumartesi günü saat 21 00'de Kardeş Türküler dinlenebilır. (0 216 556 98 00) • Istanbul Arkeoloji Müzesi nde yann saat 21.00'de Tuluyhan Uğurlu konser \erecek. (0 216 556 98 00) • Fikret Muallâ - resim - 'retrospektıf - tstanbul Modern - 25 Ağustos'a dek. ı<) 212 334 '3 00) • Cemal Tollu, Hakkı Anlı, Zühtü Müridoğlu, Sabri Berkel, Abidin Dino, Adnan Vannca, Nejad Devrim, Mürşide Içmeli, Ömer Uluç, Ömer Kaleşi, Alecos Fassianos, Güngör Iblikçi, Nevin İşlek, Muhsin Kut, Oktay Anılanmert, Yuri Kuper, Seyyit Bozdoğan, Mehmet Güler, Zeki Fındıkoğlu, Hüseyin Ertunç. Fevzi Karakoç, Abdülkadir Öztürk, Fuat Acaroğlu, Gülden Artun, Ooron Elia, Talat Enlil, Yüksel Özen, Selim Altan, Selma Gürbüz, Günhan Yücel, Bilgehan Uzuner - 'karma resım ve heykel' - 3 Eylül'e dek - TEM Sanat Galerisi. (0 212 24~ 08 99) • Cengiz Akduman, Arif Aşçı, Ibrahim • Kulis Sanat Evi'nde perşembe günü saat 20.30'da Ha>roia Karvola'. cuma günü saat 20.30'da 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'. cumartesi günü saat 20.30'da \e pazar günü saat 18 30'da'Bir Delinın Hatıra Defterı' adlı o>unlar sahnelenecek. 10 216 556 98 00) -1 Ayşıl, Cemal Emden, Sirtan J Koçaslan, Selim Seval, Cem Turgay - fotoğraf- 'Cıtyrama' - 28 Ağustos'a dek - Istanbul Modem'de. 10 212 334 73 00/ • Mehmet Pesen, Salih Acar, Süleyman Saim Tekcan, Devrim Erbil, Reha Yalnızcık, Remzi Iren, Artin Demirci, Hikmet Çetinkaya - >az karması - Orün Sanat Galerisi. (0 216 363 12 80) • Murat Sezer, Sezin Eker, Ipek F. Ertan, Nurdan Sezer, Elçin Ekinci, Ender Gelgeç, Merve Şendil, Nazım Ünal Yılmaz - "Yenı Önerıler Yenı Önermeler-XIV-7E\!ül'edek (0 212 292 06 55ı • Suat Akdemir, Zeki Arslan, Ferruh Başağa, Bedri Baykam, Ismet Değirmenci, Sinan Demirtaş, Devrim Erbil, lclal Erentürk, Mehmet Güler, Devabil Kara, Fazilet Karaca Kendirci, Şükrü Karakuş, Mustafa Karyağdı, Levent Morgök, Deniz Orkuş, Zekai Ormancı, Hale Ozansoy, Gülay Semercioğlu, Nevin Tollu - '\dz Buluşması VI' - 1 Ekım'e dek - Galeri Binyıl. (0 212 244 91 41) • 'Formula 1 Tutkusu' - Sıemens Sanat - 7 Ekım'e dek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog