Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER »ÜİV.J Dogayla barış mitingi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya'dakı Sorgun Ormanı'nda golf sahası yapılmasına tepkı gösteren Sorgun Platformu iiyeleri. Abdi İpekçi Parkı'nda "Doğayla Banş Mitingi" düzenledı. Parkta okunan bildiride "Sorgun ormanlan için gerek yerel. gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda fiili ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğız" denildi. Sorgun rnuhtan Hasan Uçarda konuşmasında. ormanın golf alanı yapılmaması halinde her yıl kutlama yapacaklannı bildirdi. Sorgun Ormanrnın 350-400 yıllık olduğunu ve atalanndan mıras kaldığını belirten Uçar, kendilerinin de ormanı çocuklanna miras bırakmak istediklerini söyledi. TOKİ satışlan başlıyop • İstanbul Haber Servisi - Toplu Konut Idaresi'nin (TOKİ) iştiraki olan Emlak GYO AŞ tarafından planlanan ve ıhale edi- len Ataşehir KentPlus satışlan yann başla- yacak. Emay-Ipek Ortak Girişimi'nın yatın- mıyla yapılacak projede, orta ve orta üstü gelir grubuna yönelik konutlar ınşa edıle- cek. Ataşehir KentPlus'ta daırelenn metre- kare fiyatlan 1.150 ile 1.250 dolar arasında belirlendı. Daire satın almak ısteyenler, yüz- de 25"ini peşm, kalan kısmını 12 yıla varan vadelerle taksitlendırme imkâm bulacak. Proje ıçin Vakıfbank, Garantı Bankası ve Yapı Kredı Bankası'ndan aylık >oizde 1.30 faızle kredı kullanılabılecek. Okmeydam'nda korsan gösteri • İSTANBUL (AA) - Okmeydanf nda korsan gösteri yapan grup, polisin müdahaJe- siyle dağıldı. Fatma Girik Parkı civannda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, terör örgürü lehine slogan atarak Şark Kahvesi'ne doğru yürüyuşe geçti. Burada caddedekı bir polis otomobılıne taşlı saldında bulunan gruptakıler. polıslenn uzaklaşmasıyla aracı molotofkokteyli atarak yakmak istedi. Molotofkokteylinin cama çarparak yere düşmesi nedeniyle otomobilde yanma ohnadı. Panzerlerin eşlik ettiği ekipler, grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. ULLA'dan çıkan anklar gemiye yükleniyor. 800 ton aük çıkarıldı • İSKENDERUN (Cumhuriyet) - Iskenderun Körfezi"nde yaklaşık 1 yıl önce 2 bın 200 ton toksık yükle birlikte batan MV ULLA gemisindeki atıkları çıkarma çalışmalan makınelerdekı anza nedeniyle yaklaşık 10 gündür yapılamıyor. Iskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Biilent Kavsak, 2 Hazıran'da başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 800 ton atık çıkanldığını açıkladı. Kavsak, denızde her aşamada yapılan tahlillerin normal çıktığını ve denize zehirli maddenın kanşmamış oldugunu savundu. Akdeniz Çevre Koruma Derneklen Ortak Sekreten Oktay Demırkan da, atıklann çıkanlması ışlemi ve hangı aşamada olduğu yolunda hiç kımsenın kendılennı bilgilendirmemesınden yakındı. Salgının önüne geçilemiyor • DOĞUBAYAZTT (AA) - Ağn nın Doğubayazıt ılçesı Kaymakamı Rauf Ulusoy, önceki gece itibanyla 200 kışının daha ishal şikâyetiyle devlet hastanesine başvurduğunu bildirdi. Ağn Valisi Yusuf Yavaşcan, yapılan tahlillerde, ilçenin ıçme suyunun klorsuz olması nedeniyle aşın derecede mikroplu olduğunun belirlendiğini bildirirken Doğubayazıt Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay. "'İlçenin içme suyu kaynaklanndan bıri olan Balık Gölü'nün etrafi korumasız. Burada onlarca köy var. Bız valılığe. gerekli önlemlerin alınması gerektiğıni bildirmiştik, ama alınmadı" diye konuştu. Ulusoy, şu ana kadar hayati tehlikesi olan hastamn bulunmadığını ifade etti. Yoksulluk öldürdü • REYHANLI (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinın Adabucak mahallesındeki evlerinde, anne ve babası başka bır odadayken çakmakla oynayan 2 yaşmdaki K. A, bu sırada yanında bulunan 1.5 aylık kardeşi S.'nin giysilerini tutuşturdu. Bebeklerinin elbiselerini söndürmelerine rağmen vücudunun birçok yerinde yanık gören Murat ve Fatma A. çifti, S.'yi Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudu ciddı biçımde yanan S., buradan Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edıldı. Antakya Devlet Hastanesi'ndekı doktorlar da bebeğin Adana'ya görürülmesi gerektiğıni söylediler. Maddi imkânlan olmadığı ıçin Adana'ya gıdemediklerını belirten aile, bebekleriyle evlenne döndü. Evde kısa süre sonra fenalaşan S., tekrar hastaneye götürülürken yolda öldü. Prof.Hilmioğlu, Cumhuriyetin kalesiolan üniversiteleriAKP 'nin elegeçirmesine izin vermeyeceklerini söyledi ' Salchnlaryüdıramaz'ENGELLİ ÇOCUÖA TECAVÜZ Insanlık suçu TRABZON (Cumhuriyet) - Trab- zon Spastik Özürlüler Rehabılitasyon Merkezi'nde 11 yaşında G.O. adlı bir kız çocuğuna tecavüz edildıği ortaya çıktı. Faillenn bulunması içın çalış- malann sürdüğü açıklandı. Merkezde tedavi gören 11 yaşında- kı G.O., ikı gün önce kayboldu. Yapı- lan aramalar sonucunda küçük kız Maçka ılçesine bağlı Kutlu köyünde yan baygın bir halde bulundu. Zihin- sel özürlü G.O.'nun hastanede yapılan muayenesınde, tecavüze uğradığı be- lirlendi. Olay adli makamlara iletilir- ken, 2 kışi olduklan iddıa edilen zan- lılann aranmasına devam ediliyor. Trabzon Vali Vekili Erdoğan Ay- genç. G.O.'nun rehabilitasyon merke- zinden kaçtığını ve daha sonra da te- cavüze uğradığını belirterek "Tecavüz olayı kurum dışında gerçekleşmiştir. Yapüacak inceleme sonunda ihmal va da kusuru tespit edilenler hakkında da gerekli işlemler yaptlacakor" dedı. Aygenç, rehabilitasyon merkezının büyük umutlarla açıldığını ve uzun yıllarherkesin büyük birgayret ve öz- venyle çalıştığını ifade ederek "İda- renin maksadı bu çocuklan rehabilite etmektir. Üzücü bir olay yaşanmışür. Hepimiz idareye yardımeı ounalıvız. Işlenen suçun fail ya da failleri en kısa zamanda buhınacaknr" dıye konuştu. Oğrenciler Fransa'da kiilrür ahşverişinde bulunacakJar. (Fotoğraf: GÖKÇE UYGUN) Öğrenciler Fransa'da fstanbul Haber Servisi - Kadıköy Beledı- yesi, 45 öğrenciyi Fransa'ya götürdü. Paris'te 18-25 Agustos tanhleri arasında dü- zenlenen \ e yaklaşık 55 ülkeden 6 bin çocu- ğun yer alacağı "Toplumlar Arası Kültür FestivalTne katılacak olan 45 öğrenci, dün sabah uçakla Atatürk Havalımanı'ndan Fran- sa'ya hareket etti. Kadıköy'dekı okullardan belirlenen öğ- renciler, Pans'tekı festivalde bir hafta sürey- le dığer ülkelerden gelen çocuklarla tanışa- rak kendi kültürlerinı anlatacaklar ve halko- yunlanndan müzığe çeşitli etkinliklergerçek- leştirecekler. Kadıköy Belediye Başkan Yar- dımcısı İnci Beşpınar. organızasyonun ama- cının dünya çocuklan arasında sınır tanıma- yan bir dayanışma yaratmak, tatil yapama- yan çocuklara tatil ımkânı sağlamak ve ço- cuklara kendı kültürlennı tanıtma fırsatı ya- ratmak oldugunu belirterek "Her beş yıkla Türkiye'den çocuklanmızı mutlaka bu orga- nizasvona dahil etmeüviz" dedı. Şişli'de 'çifte' pusu İstanbul HaberServisi-Gay- rettepe'de bulunan Zeus Bar'ın yanında işletmecilik yapan Yıl- maz (51) ve Necmiye Gül (44) alışveriş dönüşü evlennın önün- de uğradıklan silahlı saldında yaşamlanm yitirdi. Yılmaz ve Necmiye Gül, dışanda alışveriş yaptıktan son- ra araçlannı binanın önünde- ki otopark bölümüne park et- ti. Bu sırada çiftin üzerine. kim- lıği henüz belirlenemeyen ki- şilerce ateş açıldı. Yılmaz Gül olay yerinde. eşi Necmiye Gül ise kaldınldığı Okmeydanı Egi- tim ve Araşürma Hastanesi'nde yaşamını yıtırdi. Çiftin yakın- lan, Yılmaz Gül'ün 2-3 yıl ka- dar önce bacağından vaıruldu- ğunu ve bu nedenle bacağına platin takıldığını. "çiftin fakir dostu, çok i\ i insanlar oldugu- nu veöğrenci okuttuğunu" kay- detti. Saldırganlann yaya ola- rak kaçtığı bildırildi. Şarbon bir can aldı MERStN (Cumhurij-et) - Mersin'in Bozyazı ilçesi Ka- baağaç Yaylası'nda 1 kişi şar- bondan öldü. Tanm Müdür- lüğü ve Jandarma tarafından karantinaya alınan yaylaya canlı hayvan giriş çıkışı dur- duruldu. 11 Jandarma Alay Komutan- hğı'ndan verilen bilgıye göre Kabaağaç Yaylası'nda hayvan- cılıkla uğraşan Ayşe Aşkan. sol gözünün altında oluşan bir kızanklık nedeniyle tedavi ol- mak için Anamur Dev let Has- tanesi'ne kaidınldı. Durumu ağırlaşan Aşkan buradan Mer- sin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. An- cak Ayşe Aşkan, bir gün yo- ğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aşkan'ın ölüm sebebının şar- bon olabileceğıni, ancak henüz kesin raporlann belli olmadı- ğını belirttiler. İLKAYATA ANKARA-Malatya Inönü Üni\ersitesi Rek- törü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu. "çağdaşlaşma- yıiçinesindiremeyenlerin" ünıversiteye saldır- dıklannı belirterek "Hükümet kadrolaşmayı ünhersitelerde başaramadı. Çünkü iinhersite- ler özerk kurumlar. Rektörleri cumhurbaşka- nı aüyor. Yani si> asal idareden bağımsız. Zaten bu hükümet. çıkarma> a çalıştıgı yeni YÖK Ya- sası'vla bu durumu kaldınp ünhersiteleri siya- sallaşbrmak kendi düşünce yapısmdski üısan- lan üniversitelere doidurmak istenıhor mu?" dedı. Rektör Hilmioğlu, ünıversite hakkındaki id- dialan Cumhuriyet'e değerlendirdi. Hilmioğ- lu, İnönü Üniversitesi'nın Malatya'da sosyal, kül- türel ve ekonomik anlamda ciddı atılımlar kay- dettiğini belirtti. "Ne olduğu belli birtakım in- sanlann görüşleri Malar\alılann görüşünü >an- sıtmrvor" dıyen Hilmioğlu, universıteyı gezen Malatya millervekillerinin kendılerini tebrik ettiğinı söyledi. Hilmioğlu, sadece İnönü Üni- versitesi'nın değıl tüm üniversitelerin hükümet tarafından saldınya uğradığına dikkat çekerek şunlan söyledi:"Bugün Yargıtaj Başsa\cısı çı- tayor, diy'or ki' De\ letin kurumlannda ciddi bir kadrolaşma var'. Ama hükümet bu kadrolaş- ma\ı ünhersitelerde başaramadı. Bütün üni- versiteleri bir defada halîedelim dh* YÖK Ya- sasıçıkarnıayaçalışıvoriar. YÖK ve bütün ûni- versite rektörleri bunun karşısında iradelerini ortaya koyduJar. Bu >üzden ünhersiteleri teker teker sindirme yoluna girtiler. Fakat dik duran Üniversiteler bu saldınlardan yılmayacak" ' R A N T ELDE ETMEK İSTİYORLAR' tnönü Ünh ersitesi'nın Malatya için "aydm- laruna ocağı" oldugunu \ıırgulayan Hihnioğ- lu, şöyle konuştu "tnönü Ünhersitesi30 viüık bir ünrversite. 20 bine yakm öğrenci var. Bunun yanya yakmı Malaryab. Yani çok önemli bir eğitinı hizmeti \eriyor. \ üda Malarva'nın eko- nomik yaşamına 100 nıilyon dolar katkısı var. V üda 200 bin hastay a teşhis ve tedavi yapıhyor. Bunlann ötesinde çağdaş kültürü tanıtnor ken- te. Kentin sanatsal ve kültürel etkinliklerle ta- mşmasını sağhyor. Dolavisrvia şehrin gerçek an- lamda bir aydmlanma odağı. Işe bu odağı sön- dürmek istiyorlar. Olayui aslı bu. Bu sadece tnönü Üniversitesi için geçerli değiL Türkiye'de- ki bütün ünhersiteler, ama özeüikle de Anka- ra'nm doğusundaki ünhersiteleriçin geçerlL Çün- kü bu üniversiteler Cumhuriyetin kalesi misyo- nunu üstienmiş dununda." Üniversitelere yönelik saldınlann ekono- mik boyutu oldugunu da vurgulayan Hilmioğ- lu. "Ünhersitelerdeyüzlerceihalevapünıor.Bu ihaleler açık, şeffaf ve dürüst bir şekilde \apı- h\or. Bu paralar yennuvor ve yedirümiyor. In- sanlann içine bu sinmiyor işte. Ünhersite yö- netinüeri son derece kısıtlı ödenekkre rağmen ciddi hizmetler veriyor. Çünkü ünhersitelerde bu paralar dürüst ve akılbca kuUanıüyor. tşte, mevcut siyasi iktidar bu nedenlerie üniversite- lere karşı" diye konuştu. Yeni Grand Vitara ife yaşanacak çok şey var. İçine girveyasa! llllllfltflll ııııııııını INIItlüH ıııııtıın lllll Hayata seyırcı kalmak yerıne, her anın, her fırsatın tadını doya doya çıkarmak ıstıyorsan, ıçer. gır . Kımı zaman <entın karmaşasında kımı zaman da doğanın kucağında heyecanlı, renklı ve coşkulu bır dünya sana sunuluyor Daha ne bekliyorsun? $ SUZUKI Way of Lffe! Suzuki Otomobil Pazarlama v* Ticaret A. Ş. www suzukı com tr ADANA Mıçı Otomotiv 0322ı 459 54 82 • ADAPAZARI Asyall 0264, 278 TA 35 • ANKARA Bektaçlar Mot. Araç. Gazosmanpaşa 0312ı 446 20 8• Kanguru Otomotiv Bahçelıevler ^0312, 223 24 24 • ANTALYA Durmadar Otomotiv 0242 340 55 75 . BAUKEStR Uytunlar Mot. Araç. LTD. 10266ı 3 7 3 23 6; • BURSA Nı?ancı Otomotiv 102241 211 54 55 • ÇANAKKALE A&B Otomotiv C286I 213 51 00 • DENtZLİ Varolan OtomobilcUik 0258) 251 64 S4 • ESKİŞEHİR Doğanay Otomotiv IC222 224 22 22 • GAZİANTtP Aymen Motortu Araçlar 3342' 338 43 00 • İÇEL / MERSİN Turgutlar Otomotiv (0324ı 327 47 91 . İSTANBUL Gökıenler Otomotiv AcDadem 0216ı 545 18 0 1 - Nasan A.Ş. A.cılar (02'2l 509 10 10- Özhamurkar Otomotiv Bostancı 10216ı 658 94 6C • Özhamurkar Otomotiv FerervolJ 02'6 550 49 00 • Ralli Otomotiv Gavrettepe 102121 288 '2 30 • Yapar Otomotiv KuÇLkvaı |O216> 367 67 30 • Kaya Otomotiv j . e n ' 0212) 230 9S 89 • OJujlar Otomotiv W-'ar ve ı0216l 52' 21 94 • İZMİR Oto Işık So'nova 10232) 462 80 *5 - Atl Otomotiv Gazıerv- (02321 254 7070 • Çenbercı Otomotiv fjal dee 10232ı 239 29 00 • KAYSERİ Tskin-Şen Oto ı0352ı 320 98 00 • KOCAELİ Tûrkıoy Otomotiv C262 335 48 90 • KONYA Donışıklar Otomotiv 10332ı 23S 98 34 • MUĞLA Şafak Otomotiv Marmans 10252» 412 70 91 • SAMSUN \şlk Otomotiv 0362ı 266 71 31 • TBdRDAĞ Ertuğml Otomotiv Çorlj IC282I 653 35 47 • TRABZON lyk Otomotiv (0462ı 221 ' 1 04 • KDZ.EREĞÜ Asyalı Özdemirler Oto 10372ı 322 68 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog