Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET \AKFI acfana tLHAN SELÇUK A Başucu şarkıları tzmirlilerle bukışacak • İstanbulHaberServiai- "Başucu" şarkılannda bır araya gelerek yaşamımızdan eksık etmedığımız şarkılar soyleyen Zuhal Olcay ve Bulent Ortaçgıl yann akşam Rumelıhısan'nda konser verecek Ortaçgıl ve Olca>, 24 Ağustos Çarşamba gunu de Izmırlı se\enlenylebuluşacak Karşıyaka Açıkhava Tıyatrosu'ndakı konserlennde ıkılıye Bakı Duyarlar, Akııı Eldes, Gurol Ağırbaş, Bırol Ağırbaş, Cem Aksel gıbı usta muzısyenler \ e Armonık Yaylılar Grubu eşlık edecek (O 232 362 61 61) Öldüren ağrı kesici için rekor tazminat • VVASHINGTON (AA) - ABD'de Texas eyaletmdekı bır davada jun ılaç uretıcısı Merck şırkerını, Vıoxx adlı ağn kesıcı ılacın bır kışının kalp knzı geçırerek olumune yol açtığı gerekçesıyle rekor bır rakam olan 253 mılyon dolar tazminat odemeye mahkûm ettı Angleton kentınde gorulen davada jun, tazmınatın, dort yıl once Vıoxx aldıktan sonra kalp knzınden olen 59 yaşındakı Robert Ernst'ın dul eşı Carol Ernst'e odenmesmı kararlaştırdı Bu karar ABD'de ılaç sektorunü şoke ederken Teksas eyaletının tazmınatlara getırdığı sınırlamalardan dolayı Carol Emst'e odenmesı ongorulen rakamın 2 mılyon dolann altına ınebıleceğı belırtıhyor Kehanettep Klaros'ta sahnelendi • tZMİR (AA) - Bınlerce yıl oncesıne aıt ıkı kehanet, dunyadakı en onemlı 3 kehanet merkezınden bın olan Apollon KJaros Tapınağı'nda, " 1 Uluslararası Antık Donemde Kehanet ve Batı Anadolu'dakı Apollon Kultlen Sempozyumu" kapsamında teatral bıçımde yenıden canlandınldı Derlenen bılgılere gore, antık donemde bırçok onemlı kehanetın gerçekleştığıne ınanılan Apollon Klaros Tapınağı'nda, Manısa'dakı "Aglayan Kaya" mıtının gerçekleşmesı \e Buyuk Iskender'ın Lzmır'ı kurmasına ılışkın kehanetler bınlerce yıl sonra yenıden canlandınldı Genel Yayın Yonetmem Ibrahim Yüdız # Yazuşlen Muduru Safim Alpaslan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara îstıhbarat Cengız Y ıldınm 9 Ekonomı Hasan Erış 0 Kultur Egemen Berköz 9 Spor Kb- dulkadır \ ucclman • Makaleler Samı Ka- raoren 0 Duzeltme Abdullab V azıcı # Bıl- gı-Belge EdıbeBugra • YurtHaberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Gura> Oz Ya>ınKurulu tlhan Selçuk (Baş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Erınç, Hık- met Çetınka\a. Şukran Soner, Ibrahım V ıldız, (Jrhan Bursaü, Mustafa Balba\, Hakan kara. \nkara Temsılcısi Mustafa Balbav "\taturk Buhan \ o 125 kat 4 Bakanhklar Tel 4195020 r hat> Faks 419M)2" • izmır Temsılcbi Serdar Kızık, H ZıvaBh 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418"4^ • Adana Temsılcısı Çeün V ığenoğlu, lnonuCd 119 S \ o 1 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 1>Antalva lemsıicısı *hmetOruçogluDenızMah.(r elıkbaş lş Merkezı Kat 6 Tel 0242 248003" Faks 248^517 9 tdan\e\falı tşler Bulent \ener 0 Satış Fa- zılet Kuza • Cumhumet Reklam 9 Genel Mudur Ozlem \\den • Genel Mudur \ardım cısı Nazende Pal Tel (0212)251 98 74 7> 2M988I 82 Faks (0212) 2M 98 68 Rezer- \as>on (212) 512 0 ^ Faks 212 513 84 63 Vıvmtlniı ^eraGucHabaAjansı Basane\aMncüık-KŞ TuttccaaCad V)41 Cagaloghj W34Isanbul PK Ü6 Sukecı344^ !sı Td 10"• 1 M1 J<0- 20tal Faks ft"1 P>S11859^ VaMan sm-injvm BtaJa MatezGazeeDCTEIBasım>a mulık\jn eTk *S FaohMahHaaanBasnCad.SamaodırcKartalîsîanbul Dtğnun MaiezDa^HmPazariamaSan. eTıc ^ »-wu ı.umhun\et omtr 21 ^ĞISTOS2005 Imsak4 36 Güneş 613 Ögle 13 14 tkındı 16 ^9 Aişam20 04 Yatsı 2132 'Oyuncak Müzesi' geçmişten bugüne oyuncak yanş arabalan sergisine ev sahipliği yapıyor Formula'yagidemeyenlereGÖKÇEUYGUN Yazar-şaır Sunay Akm'ın Goztepe'dekı "tstanbul Oyuncak Müzesa", Formula 1 yanşlanna gıdemeyenler ıçın farklı bn" firsat sunuyor 7'den 77 'ye herkesuı yoğun ılgı gosterdığı muzede, geçmişten bugune oyuncak yanş arabalan sergılenıyor Sunay Akın'la Turkıye'nm ılkı olan oyuncak muzesını ve sergıyı konuştuk 23 Nısan Ulusal Egemenlık Çocuk Bayramı'nda Cumhunyet'e \e çocuklara armağan olarak açılan muzenın 15 yıllık maddı \ e mane\ı bınkımı yansıttığını anımsatan Akın, bu sureçte kendısıne "oyun arkadaşlanm" dedığı kışı ve kurumlann destek \erdığını soyluyor Akın, 2 yılda tasarlanan 5 katlı muzede, kendısının 4 bın oyuncaktan oluşan koleksıyonunun 2 bın 500'unun sergılendığını belırterek "Almanya başta oimak üzere dunyanın çeşitli ulkelerinden farklı türdeki oyuncaklar \ur. Onceden oyuncağuı başkenti Vlmama'nın Nurnberg kentiydL Arük Çin oünaya başladı. Ancak şimdlki oyuncaklar seviriik, çocuklar açısmdan yaraücıhk ^ k " dıyor Karadenizin hızlı arabaları "Formula 1, İstanbul için buyük bir şans. Anıa sadece yanş olarak bakılmamah. kulturel etkinlikkr de olmak Ancak bu konuda Istanbul yetersiz kakta. Bikfiğün kadanybt sadece 2 sergi açıkh" dıyen Sunay Akın, bu boşluğu bu" nebze olsun doldurabılmek amacıyla muzede oyuncak yanş arabalannın tanhını anlatan bır sergı açtığını soyluyor Akın, ay sonuna dek açık kalacak olan sergıde, Alman, tngılız, Çın, Amenkan, Rus \ e Bulgar yapımı 40 arabanın sergılendığını dıle getırerek şunlan anlatıyor "Sergide, son 50 yılda Turk yapımı oyuncak yanş arabalanndaki değişim de anlaübvor. Karadeniz'deki çocuklar >anş arabalan formabndaki oyuncaldannı kendikri yapanfa. Çünkü Karadeniz'de deniz, rüzgâr hepsi luzta. fnsanlar, Formula için tstanbul'a gekhîer ama şu an orada yayla zamanı. yanşlar yapıbyor. Sergide bu eİ yapımı arabalar da var. Yanşlan izlemeyen herkesi burava davet edhorum." (0 2Î6 359 45 50ve51) Sergideel yaponıoyuncakara- balar $erğileni\or. (ALİ tHSAN GURDAMAR) Mahsun Kırmızıgu] \e Ya\ıız Bıngol'un RumelihLsan 'ndaki konserine Urfa sıra gecesi ekibi dekatıldı. Konserde geçen yıl \aşamını yitiren Kazancı Bedihde anıldı. (Fotograf F\TlH ERDOĞDU) Bingöl ve Kırmızıgül 'le Türkiye turu tstanbul Haber Servisi - Yavıız Bingöl ve Mahsun KırnuzıgüL, Rumelıhısan 'nda % er- dıkJen konserde Turkıye'nın dort bır ya- nından turkuler seslendırdıler "SanGelin'le başladıklan programlannı "Fincanuı Etra- fi Yeşil", "Bu da Gefir Bu da Geçer", "Ata- bar", "Cflvenoy" turkulenyle surduren Bın- gol \e Kırmızıgul'e Zafer Gundoğdu yo- netımındekı orkestra eşlık ettı Bıngol'un ızleyıcılen selamlarken "Za- man zaman sığ sularda boğulsak da bir araya gelince hep turku soyleriz" dedığı konserde ıkılı, hazıxan ayında kaybettığı- mız Karadenızlı genç muzısyen Kazun Ko- yuncu'yu, Lazca "Dido Nana" şarkısını seslendırerek andı Aşık Mahzuni'yı "İşte Gidiyorum Çeş- mi Siyahım" esenyle anan Kırmızıgul ve Bmgol, ızleyıcıler arasında bulunan \e bır suredır rahatsız olan bestecı Mehmet As- lan'a saygılannı "KardeşBk Türküsü^nu soyleyerek ıfade ettıler Konserde, geçen yıl kaybettığımız \e Kırmızıgul "un son albumunde duet yaptı- ğı Kazancı Bedih anısına Kazun Çiriş' yo- netımındekı Urfa sıra gecesi ekıbı sahne al- dı Kazancı Bedıh' ın oğlu \ e kardeşlennın de bulunduğu ekıpte Bıngol bağlama, KJT- mızıgul tefle yer alarak Urfa turkulen ve uzun havalannı seslendırdıler "Ah Bir Ataş Ver" turkusunde zeybek oy- nayan ıkılı, sahnede sık sık halay çektı, bağlama çaldı, ızleyıcılenn arasına gırerek bırlıkte turku soyledı Erguvan Yapım'm duzenledığı Rume- lıhısan Konserlen kapsamında 26 Ağus- tos Cuma gunu Mukerrem Kemertaş ve Aysun Gultekın "V ükseklerden Sesleniş Türküleri''yle sahne alacaklar Enuzun süre müzik çalma rekoru Hatay 'ın tskenderun Uçesinde du- zenlenen "1. Arsuz Kültur ve lurizm Festhali" çerçevesinde, mûzisyen Etem Yavuz Ue 5 kişilik Hi Jazz Gru- bu, 44 saat 20 dakıka sahnede kalarak "en uzun sure muzık çalma reko- ru"nu kuth. Guinness Türkiye Tem- sikısi Prof. Dr. Orhan Kural'uı dene- nmmdeki rekor denemesı sırasında, Etem Yavuz ve grubu 18 Ağustos Per- şembe gunu saat 10.20'de sahneye çıkn. Arsuz Nehri üzerinde kunilan platfornıda şarkılanıu seslendiren grup. 8 saatte bu-15 dakika mola ver- di Dün saat 04.55'te konseri tamam- lavan grup, 44 saat 20 dakika sahnede kalarak lrlandah The Grand Boy gru- buna ait 42 saat 38 dakikahk rekoru- nu kmn. Rekor denemesuıe Guınnes Türkiye Gözlemcisi Prof. Dr. Orhan Kural Ue din adamlanndan imamlar Cumah Orak ve Muhammed \çıka- hn. papaz Dunıtn \ ıldınm ık haham Şaul Cemal donuşumlu olarak goz- lemcıhk yapü. Prof. Dr. Kural, duzen- ledikleri raporu, tescil edihnesi içm Guinness'in merkezüıe gönderecek- leruuso>ledL (AKIN BODUR) Grup, 8 saatte bir 15 dakika mola verdı The Povver of Dreams Şimdi Jazz zarrianı! «->'* W*'t, •r Yeni Honda Jazz, eşsiz avantajlanyla şimdi çok daha çekici! Park kolaylığı sağlayan kompakt form, şaşırtıcı ıç mekan genışlığı, dıreksıyondan kumandalı otomatık vıtes ve 1.4 It'lık tutumlu motoruyla Yenı Honda Jazz, sıze ozel avantajlarla Honda bayılerınde sızı beklıyor. Honda otomotıiternn Tio<3e teknközeüık ^e enke nc)e değşk V /apma nakV n saK utar 01 01 2000tarnnden tDarer sat*ar turr Hon3a node er ^ /ıL100 000 Km garantsne s ^ ptr Teslım .anl-ınclek tavs ye ed er perakende saüş f^ya^ geçer «d r Araç uzer nöet< tum «cgı er /e vergı mevzuatında otuşan turr değ ş K klef a aç tes maî nda muşîer araf ndar karş laraca* r HONDA TÜRKİYE A Ş AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Çeyrek asırdır açık duran bir hesap! Bugunlerde maşallah Kurt sorunuyla yatıp Kurt so- runuyla kalkar olduk Ben butun bu yazılan çızılenle- nn, Tayyip Erdoğan \ e aydın goruşmelennm, yenı ku- rulacakpartınınvetabıı Ocalan'asayındensuımı.den- mesın mı gıbı muthış sorulann, tumuyle geçım der- dıyle boğuşan bolge \ e Turkıye halknia bu gıdunlık bıle faydası olduğunu duşunmuyorum Ve gerçek, sınıfsal muhalefetuı, yurtsever ta\Tin tu- muyle unutulduğu bır zaman parçasında, sureklı ak- hma ganp sorular \ e goruntuler takıhyor Örneğın, ben Turkıye'nm hıçbır yeıınde, Hakkân'dekı kadar ku- yumcudukkânınıyanyanagörmedım SezerDuru'yla, "Hadi bir fiyat araşürması yapahm." dıye gırdığımız kuyumcuyu da hıç unutmam Adambı- ze sadece tezgâh us- tundekılen goster- mek zahmetıne gu-- dı Tezgâh ustunde- kılen, Rahmetlı Rı- fatDedeoğhı yla bır- lıkte kotardığımız 0 guzelım "Kapab- çarşı" dergısı ıçın Kapalıçarşfda tek tek dolaştığım kuyumcu dukkânlannda bıle gormedı- ğımı soylemelıyım 24 ayar altınla yapıhnış muhteşem tavuskuşlarını taşıyan altuı zmculer, bakla\a kesımı gene 24 ayar kupeler ve gene 24 ayar bu- kanş genış- lığınde kemerler 24 ayar altını ışlemesı zordur, altı- nın değenne bır de epeyce yuklu el ışçıhğı eklenır Bunlan kımler alıyor, dıye epeyce merak etmışhm Elbette, bunlan alanlar koylennden surulen, Mersın'ı, Adana'yı, Iznur'ı, Antalya'yı \e daha pek çok kentı ış bulabıldıklen ıçuı mesken tutan Kurtler değıldı Pe- kı kımdı bunlan alanlar 9 Yanıtı çok zor değıldı, bun- lar aşıret duğunlennın altuılanydı Kırk gun kırk ge- ce suren yuzlerce koyunun kesıldığı, kılolarca pıla- \ ın yendığı, tonlarca rakının tuketıldığı bu duğunler- de aşıret ılen gelenlennın gucu kadınlanna kaç kılo altın taktıklanyla olçuluyordu • Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog