Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2 1 AĞUSTOS 2005 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Istanbul Grand Prix 'inde, sıralama turlannın galibi Finlipilot Raikkonen oldu Kinıiyarışır 'KimTkazanır Spor Senisi - Büyuk heyecan bugun başhyor Formula 1 'de se- zonun 14 yanşı olanTürkrye Grand Pnx'sı bugun tstanbul'da yapılacak Yanş tak\ ımıne ılk kez bu sezon alınan Turiaye Grand Pnx 'sı, Istan- bul Park Pıstı'nde saat 15 00'te başlayacak Türkıyeaçısmdantarihı bır onem taşıyan buyuk yanş oncesı saat 13 3O'dapıstteFl pılotlannıngos- ten geçışı olacak 13 45'le 14 15 arasmda ıse start dızdış tanıtmıı, pıst aktı\ ıtelen ve gostenleryapılacak Formula 1 'de sezonun 14 yan- şı olan Turiaye Grand Pnx'sınde, dun yapılan sıralama turunun ga- lıbı McLaren Mercedes'ın Fmlı pılotu Kimi Raikkonen oldu Is- tanbul Paık Pıstı'nde bugun 58 tur uzennden yapılacak mucadeleye, dunkû sıralama turunu 1 26 797'lık derecesıyle 221 357 ortalama hı- zıyla tamamlayan Raikkonen ılk cepten başlayacak Fınlıpılotbu se- zon 5 , kanyenndekı 8 "pole po- zisyon'unu elde etmış oldu Raikkonen'ın ardından 2 Rena- ult pılotu Giancario Fısichefla \ e FeraandoAJonsogeldı Pılotlarsı- ralama turlannda oldukça sıkıntı- Iıanlaryaşarken,ozellıkle8 vıraj- da zorlandı Sıralamaturiannı 4 pılot tamam- layamazken, son dunya şampı>o- nu Ferran'den Alman Michael Schumacher ıse 9 \ıraj gınşınde spın atıp pıstten çıktı ve sıralama turunu bıtıremedı Sauber Petronas"tan Jacques VB- teneuve, Mınardı - Cosvvorth'ten Robert Doornbos, Jordan - Toyo- ta dan Hırıtlı pılot Karthikeyansı- ralama turiannı tamamlayamadı BAR Honda pılotu Jenson But- ton, ılk sektorde en ıyı dereceyı yaparken dahasonra spın atıp pıst dışına çıktı FIA tarafindan antren- man ve sıralama turu derecelennın sılınmesı cezasına çarptınlan Sa- to ıse bugunku vanşa son sıradan başlayacak 1 H A N PUot ' I Kımı Raıkkonen 2 Gtancarlo Fısıchella 3. Fernando Alonso 4. Juan Pahlo Monto\a 5 Jarno Trullı 6 Nıck Heıdfeld 7 Mark\Vebber 8 Felıpe Vlassa 9. Ralf Schumacher Gl P İ L Takım McLaren Mercedes Renault Renault McLaren Mercedes Tojota \S ıllıams BMW \\ ıllıams BMW Sauber Petronas Tovota OT K Sflıe 1 26 797 1 27 019 1 27 050 1 27 352 1 27 501 1 27 929 1 27 944 128419 1 28 594 A Ç I N C I Püot 10. Chnstıan Klıen 11. Rubens Barrıchello 12 Davıd Coulthard 13 Jenson Button 14 Tıago Monteıro 15. Chrıstıjan \lbers 16 Michael Schumacher 17 Jacques \ ılleneme 18. Naram Karthikeyan 19 Robtrt Doornbos 20. Takuma Sato 8 I R A D Takun Red Bull Racıng Ferran Red Bull Racıng BAR Honda Jordan To>ota Mınardı-Cosvvorth Ferran Sauber Petronas Jordan - Toyota Mınardı-Co5worth BAR Honda A? Sûre I 28 963 1 29 369 129 764 1 30 063 1 30 710 1 32 186 - - 1 30 175 î Z L E_N I M F 1 Sadece Mekanik Değil. MIRATYIĞCI Her kım F 1 ıçın pıstte otomobıllenn donup durduğu mekanik bır spor dıyorsa F 1'ı F 1 yapan ptstmarkaplanındayaşananlardrr Veemın olun seın bugunku yartşta ızleyıp alkış tutacağınız ısımler buzdağının sadece goaınen kısmı Pekı ama ya Mıke ya Pıerre ya Hans Peter ya &nan ya dığerlen Mıke (Copson) Shell ın F 1 teknolojı bınmı sorumlusu Aslında her yanşı yennde takıp eden Mıke sadece bır gunluğune Istanbul'a gelmış Çok yakın bır arkadaşının duğunune katılmak ıçın Ingıltere'ye doneceğını ve Istanbul'un hafta ıçınde zıyaret ettığı 4 şehır otdugunu anlatıyor "Keşke sızın düğünu burada yapsaydık" onenmızı "GP hafta sonu mu 9 Çok pahaJı olurdu'dryerek yanrttıyor Pıerre (De Pasquıer) 1960 yılında balayını geçırmek ıçın motosıkletle Istanbul'a gelmış Ozamanlarkopruolmadıgııçın Asya tarafına geçmedığını soyleyen Pıerre kendı deyımıyle- Ferran savaş makjnesını yendıkten ıçın çok mutlu okjuğunu soyiuyorama "Indıanapolıs'te yanşmama karannt kım aldı" sorumuzu yanıtsız brakıyor Mıchelın'ın en tepesındekı adam olan ve 43 yıldır Fransızfirmasındaçalışan De Pasquıer pıstlerde yaşanan lastık savaşlannı "Onlar bmm rakıbımız, düşmanımız cteğTdıyeozetlıyor Hans Peter, Koln'de Daum'la da futbol oynamış eskı brprofesyonelfutbolcu Halen SheH'ın uluslararası halMa ıhşlderfirmaayladunyayı ddaşıyor Mustafa Denizlı ıle Achean'dakı gunlennı ve Bursa'da hıncahınç dolu bır statta sahaya çıktığı gunu unutamadığını soyluyor Sınan, Padok Club'da servıs yapan gorevlılerden bırı Ingılızcesı Turkçesınden daha ıyı olduğu ıçın Ingılızce konuşmayı tercth edryor "Buraya faridı ülkelerden pek çok ınsan gelır Ama ortakdı/ımız F1" diyerek ozetlıyor sporun global yanını Kım demış F1 mekanik bır spordur dıye ? Son dunya şampıyonu Ferrari'den Alman Michael Schumacher 9. viraj girişinde spin atıp pistten çıkti. F1 merakhlan sıralama turlanna akın ederken TOMSFED Başkanı Mumtaz Tahıncıoğlu biletli seyırci sayısını 55 bın olarak açıkladı. Şık giyimli hostcsler de buyuk ilgi topladı. FORMULA 1 PISTİNDEN / ARIF KIZILVALIN Hızın Efendileri AKFIRAT- Çol ortasındakı vaha go- runumundekı Istanbul Park Pıstı'nde sa- atler 15 OO'ı gosterdiğınde başlangıç ışık- lan sonecek ve bınlerce beygır gucunde- kı 20 araç zafer ıçın teker çevırecek Evet öncekı gun, dun derken buyuk yanşın finalı geldı çattı Cuma gunu ant- renman, dun de sıralama turian ıçın bın- lerce kışıyı ağırlayan Akfırat'takı dev pıst bugunrekortaraveılkiereımzaatacakön- celıkle ılk kez Turkıye boyte bır organızas- yona ev sahıplığı yapmanın gururunu ya- şayacak, ardından biHkı yıl oncesıne dek kuşun uçmadığı, kervanın geçmedığı Ak- fırat, davetlısryte, otomobıl tutkunuyla, yonetcısryie medyasıyla, bedavacısıy- la nereden baksanız 100 br kışıyı agrtayacak. Bbet- te kı boyte olunca 2 gun- durtehlıke sınyallen veren karayollan bağlantı yolla- nveotoparklarşışecek Yanşı ctemekıs- teyenler saatterce otomobıllennın ıçınde mahsur kalacak Ufak çaplı kazalar mo- ral bozacak, ama gınş kapısından geçi- lıp tnbunlere ya da açık alana adım atıl- dığında her şey unutulacak Çunku du- ne dek TV'lerden gorulen masalsı kah- ramanlar Schumacher Alonso, Raik- konen, Montoya ve Coulthard, sade- ce ve sadece bırkaç metre otenızde araç- lannın gaz pedalına yuklenıyor olacak Bu ışın keyrf yönu Bır de Formula 1 'ın ekonomık açından Istanbul'a kazan- dırdıktan var 2 gundur Istanbul'a ınen-kal- kan uçağn haddı hesafcn yok. Bınterce oto- mobıl tutkunu SvvıssoteCden Çırağan'a, Sırkea Gar Otelı'nden Kadıkoy Rıhtım Otelı'ne tum odalan ışgal etmış durum- Formu/a J. da Otelcılenn yuzu guluyor Eğlence mer- kezı ışletenlenn, hattaseyyarsatıcılann. Ancak bu yanşlann en buyuk getnsını kuşkusuz kı lısanslı urun satanlar toplu- yor Yanş pıstının kenanna kurulan satş merkezlerınde dun yıne tışort, şapka, gomlek.anahtarlıkyoksatt Enucuzu30 mılyondan başlayan F1 hatıralan yeriı ve yabana otomotnlseverlenn cebındek] pa- ralan şımdıden tukettı Qro dun mılyon Avro sınınnı aşmışt Buyuk yanş kuşkusuz sadece otomo- tHİ tutkunlannı değıl guvenlık guçlennı de etkısı attına almış 7 bınle sınıriı kala- cağı soylenen (andarma, po- lıs ve ozel guvenlıkçılenn sa- yısı bugun 10 bın tavanını zor- layacak Ustelıkkopekeşlığın- de bomba arayan gruplar, me- tal dedektorlerle çantanızı dı- dık dıdık eden uzmanlar, şup- helı harekette bulunduğunuz- da lomJık soran sıvtl pohsler de ışın ca- bası Gerçı, "Burası Türkıye" turunde yaktaşımlara neden olan aksaklıklar da go- ze batmıyor değıl Bır emnıyet muduru- nun kendısıne elle temasta bulunup dur- durmaya çalışan Ingılız bır goreviıyı Os- manlı tokadıyia yere serdığı soyienıyor Sozun ozu Istanbul Park, Formula 1 'de sezonun 14 ayağınahazır Gönul ıstıyor kı yağmur yağmasın, ptstte hız rekorlan kınlsın Oturacak tek bır boş kottuk kal- masın Boş alanda da adam başı 70 mıl- yona F1 panayın ınsanlara mutlu bır öğ- ledensonrayaşatsın Buarada yanşı kım mı kazanır'? 'Kımı" kazanacak kımı kay- bedecekama bu Raıkkonen mı olur, AJon- so mu olur Montoya mı olur, bdemeyız. Bekleyeceğız, gorecegız TURLARINDAN NOTLAR Ferrari barışürdı F1 'ın dunku sıralama turian ılgınç goruşme- lereiahneoldu Transfer avı hoyunca bırbırlenyle demeç >anşına gıren Ga- latasaray 2 Başkanı Er- gönGursoy'la Fenerbah- celı yonetıcı Murat Qz»dmh. Ferran servıs alanında bır araya geldı thlı uzun sure Ferran takım dırektoru Jan Todtt ıle sohbet eth Bu sohbete CHP Mılletve- blı BüJent Tanla da ka- tıldı Turkıye'de ılk kez bugjn Istanbul'da yapı- lacaı Formula l"ın 14 a\a:ı olan tstanbul Gtand Pnx sıne \lman *D4^' ozel TV 'sı genış bıçnıde yer verdı \W Polo Ladıes Cup'ta sıralama tur- lanrda Ann Tahincioğ- bx:44 638'leılkcebı kapı Gursov \e Özajdınlı, Ferrari servis alanında buluşru. UNLULBl GEÇDI - F \'\ İOO bını aşkın kışının yanısıra dunyaca unlu kışıler de ızleyecek Dun oğle saatlennde Istanbul'a gelen Boo Derek \e Ursula Andres, Monaco Kralı Albert, eskı boksor Mıke Tyson bugun padock ozel tnbundekı yerlennı alacaklar 93 Yl. Rf IAİ\BULUI« - F 1 "ın patronu Ecclestone.dunyanın her tarafindakı pıstlenn Istanbul Park gıbı >apılması gerektığını be- lırterek " Bu pıst erkeklerle yehşkın çocuklan bırbınnden ayı- rabılecek bır pıst dı>e konuştu Ecclestone once "99 yü" de- yıp, ardından da "Sonsuza dek buradavız" ıfadesını kullandı Fl'DE BUGUN 93*-10.00 VV* Polo Ladıes JÎTÜ 10i»GP2 2 \anş İ2J?-12i? SeatCup 13.20 Turi pılotlan formasvon oriaı Fl pılotlan şeref turu B.*-14.15 Başlangıç »kasına gelış 14J0Ser\ıs aannın açılması 14.45 Senıs lamın kapanması araçlann Turk jıldızlan gosten Ulusal Marş 15.00 Fomula l Turkıve Grand P-Ksi (Yanş) bdesCup 10Ü0GP2 2 «n KANAL Dfl45Q Fjrmıla 1 Turkıye Grand ^mmsmt.mss «• SIMPLYCLEVER 2006 model Yeni Skoda Octavia'da Classicdevrimi! Ödüllerı topiayan Yeni Octavia'lar, Ambiente ve Elegance'tan sonra Classic donanım seçeneğı ıle tum Skoda Yetkılı Satıcılarında sızieri bekliyor. www.skoda.com.tr AUm oaSKSnro» Î O « «HLAKOMM ADAC 6 ay ıcın %0,53'ten basSayan faız oranı araç bedelının %80'ıne kadar kredi BSCTOf GCMJ005 WHATCAR? SkodaOctavia Sıralama turlannı rzlemek ısteven F-l tutkunları TEM Otovolu'nu kılitledL Bugun trafik keşmekeşinin daha da çok artması beklenırken \etkıhler TEM ŞOe. Pendik ve E-5 guzergahlannın kullanılmasıru onenyorlar. cMoiawrawj«4 •Octavta Garac 1 6ı 102HP(cınlav«tfyeedı!enanahtartesiımfıyat(dır Kampan>a stoManmtrfa smtfi(dtf liandakı g<ted Octavıa Classıc modelıytef»1dılıkgöst«ebitr • AOANA OZGEN OTOMOTK (0322 428 18 68 • ANKARA ANDIBALGAT (0312) 284 53 10 • ATA/YENlMAHAUE (0312) 397 57 38 • ATA/SlTELER (0312) 353 36 00 • ATA/CANKAYA(0312) 441 69 00 • ANTAIYA CAG OTOMOTİV (0242) 340 49 49 • BALIKESİR HUIDE OTOMOTİV 02661 221 78 68 • BURSA KESTELU BOZKURT 0224) 2 ı l 72 81 • ÇORUM VASAR OTOMOTİV (0364) 224 56 09 • DENİZLI YÛN OTOMOTİV (0258) 268 58 88 • DİYARBAKIR AS KUR OTOMOTİV (0412) 339 05 14 • ELAZiC CEÜK MOTOR (0424) 248 20 23 • ERZURUM BAV MAK SAN 0442) 242 27 00 • GAZIANTEP PARIAR OTOMOTH (0342) 235 00 26 • HAIAY TOKSOZ^ANTAKYA (0326) 285 61 11 • TOKSOZ ıSKENDERUN (0326) 619 03 33 • ISPARTA CAC OTOMOTİV (0246) 232 51 00 • İSTANMJt ATlK, BAYRAMPASA 0212) 4,B 51 00 AJTO LAND HALKAll (0212) 697 87 85 • BAT] BÜ'UKCEKMECE (0212) 863 84 60 • ÇlFTKURTLAR MVC/MA51AK (0212) 285 03 14 • ÇlFTKURTLAR MVC GAYRETTEPE (0212) 273 10 70 • DOGUS OTO/ESENYURT (0212; 423 93 49 • ULLGOUATASEhlR 0216 5 5 40 40 • UIUGOL,UMRANI>E (0216) 328 01 10 • Y11MAZIAR/DUDULLU (0216) 540 87 44 • Y1LMA2LAR/TA5OELEN (0216) 484 42 64 • rÜCE MOTOR/ALTUNlZADt (0216) 651 16 22 • YÜCE MOTOR/MALTEPE (0216) J83 98 03 •IZM1RDONATM BORNCA 0232) 462 03 63 • DOGL5 OTO GAZ EMlR 0232) 253 67 00 • KAYSERI TEKlN OTOMOTİV (0352) 241 29 41 • KOCAEIİ EKSlOCLU (0262) 335 22 22 KONYA KONMAR LTD STl (0332)234 14 31 • MAIATYA FATlH MEHMET ORHANOCLU O4^2)"21 1095 MERSIN 4K OTOMOTıS 0324 336 12 12 • 4IC OTOMOTİV ÎHıFKE (0324 712 01 40 • SAKARYA BULBULLER (0264) 276 09 32 • DOZCE BULBÜLLER (0380) 514 91 04 • SİVAS EKlP OTOMOTİV (0346) 223 13 57 • EKıP OTOMOTlV (0346) 224 49 16 • ŞANUURFA BAZ Kı (0414) 314 97 42 •TRABZON SAmOCLU YALINCAK(O462I 334 28 16-VAN SEFKATLAR OTOMOTİV(0432) 210 15 24 Turtrye • * * nıınsMH 9313 m 4' 31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog