Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyet K İ T A P L A R I SÖYLEV I-II H.V.Velidedeoğlu ÇaŞPazariama\$ Türkocağı CaA No ^9 41 (34"4lCagaloflu-kanbuiTel ı212ı514ul% Cumhuriyet rV'Cumhurryet k ^ K I TA P L A R I SÖYLEV-III-BELGELER H. V. Velidedeoğlu Çaj Paziriama K $ Tııiocagı Lai No 39 41 8 2 . YIL SAYI: 29171 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 AĞUSTOS 2005 CUMA Sınırlı eylemsizlik karan alan terör örgütü, hükümetten 'Kürt sorunu' söyleminin içeriğini 'Öcalan'ı tek muhatap alarak açmasını ve çözüm geliştirmesini' isteyecek taktiğiTerör örgütünün, şiddeti durdurmak için bugün toplumu huzursuz edecek bazı ko- şullar öne süreceği belirtiliyor. PKK, l Eylül-3 Ekim tarihleri arasında "eylem- sizlik süreci" başlatacak. Öcalan da dahil olmak üzere aynmsız genel af çıkanlma- sını isteyen terör örgütü "ateşkes" karannı Türkiye'nin tepkisine göre belirleyecek. MEHMET FARAÇ "Bekleme" sürecme gıren PKKKONGRA GEL, Abdul- lah Öcalan ı Türkıyenın önüne "tek muhatap" olarak dayatma- yı planlıyor. Örgütün bugün Brükserde yapacağı basın top- lantısıyla açıklayacağı kararlar arasında, 1 Eylül-3 Ekım tanhle- n arasında bır aylık "eylemsizlik süreci" de bulunuyor. PKK'nın 21 yıl sonra kamuoyu baskısı ve sosyo-polıtık dayatmalar nede- niyle geldığı dönemecın kılomet- re taşlarının bugün kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanması bek- lenırken orgürun şıddetı durdur- mak ıçın toplumu huzursuz ede- cek bazı koşullar öne surecegı belirtiliyor. Derlenen bılgılere göre yaklaşık bır haftadır Kan- dıl-Brüksel arasındakı gorüşme- lerde ele alınan konulann başın- da ateşkes karan gelıyor. Ancak örgütun dağ kadrosunu yöneten Murat Karayılan, Cemil Bayık. mılıtanları koordıne eden Duran MArkasıSa.8,Sü.3'te AKP'UFırat 'Teröristle pazarlık yapılmaz' AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat, Erdoğan'ın açıklamalarına DEHAP ve DTH'den gelen yanıtlan olumlu bulduklan- nı söyledi. Fırat, "Kürt sorununun muhata- bının Öcalan olduğu" yönündekı önenlere "Dağa çıkmış ınsanlarla devlet kalkıp pa- zarlık yapmaz. Eğer sılahlannı bırakırlarsa o zaman devlet gereğını yapar" dedi. EMÎNE KAPLAN'ın haberi • 8. Sayfada TMYTaslağı Oneriler MGK'yi bekliyor Yeni Terörle Mücadele YasaTaslağı'ndakı dü- zenlemeler, 2 Eylül'deki Bakanlar Kuru- lu'nda görüşülecek. Prof. Dr Fendun Yenı- sey başkanlığında oluşturulan komisyon, ba- kanlık ve kurumlardan gelen önerılen de- ğerlendınyor. Taslakta, hareket ve ıletışım özgürlüğünü sınırlandıran düzenlemelenn yer alması, "anayasaya uygunluk" tartışma- sını da beraberinde getinyor • 4. Sayfada TÜRKMENLERÎNİSTEMÎ Kerkük eyalet Türkmenler, Irak'taki ana- yasa görüşmelerinde kendi- lerinin azınhk sayılmalan üzerine harekete geçtı. Kürt, Arap ve Şiilerden son- ra Türkmenler de Türkme- neli eyaleti kurulması için parlamentoya başvurdu. Kerkük'ün başkent, anadilin de Türkçe olduğu eyalet is- temini içeren Türkmen öne- risine özellıkle Kürtlenn karşı çıktığı belirtildi. Türk- men liderlenn Türkiye'den konuya ilişkin ABD'ye bas- kı yapmasını istediği ifade ediliyor. • 11. Sayfada Formula 1'degeri sayımFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağıTürkiye Grand Pra'si, bugün saat 11.00'de yapılacak antrenman turlarıvla başlıyor. Pa- zar günü 203 ülkeden naklen yayımlanacak dev yarışı dûnya üze- rinde 2.2 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.Yarışın yapılacağı lstanbul Park Pisti, dün kapılarını dünyaya açarken medya- nın karşısına çıkan pilotlardan Schumachcr, yarış alanına kolay adapte olacağını söy ledi. Cumhuriyet'in Formula 1 ekinde- ki fotoğrafları inceleyen Renault pilotu Fisichclla ise "Biz pilotlar piste dikkat ettnek zorundayız" dedi. BSpor'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan depreme hazırlık itirafı lstanbul için para yok PSAKD'DEN AKP'YE EKSİK BELGE TEPKlSt ( Kılıç korunuyor' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Adalet Bakanlığı, Sıvas olaylanna ılışkın açılan davada 7 yıl 6 ay hapıs cezasına çarptı- rılan Muhammed Nuh Kdıç'ın geçıci olarak rutuklanması tale- binın Almanya'dakı yerel mah- keme tarafından reddedıldığını bıldırdı. Bakanlık. Kılıç"ın ıade evrakına ilişkin tercümenın ıse sürdüğünü açıkladı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğı Genel Başkanı Kazım Genç, Kılıç'ın iadesi ıstemınm ceza aldığı suç- MArkası Sa. 8, Sü. 7'de Sıvas katliamı hükümlüsü Kılıç. Kadir Topbaş Zeytinburnu ılçesinde. bına stokunun yüzde 80'ınm incelendığini \e toplam 16 bin 30 binadan 2 bin 295'ının yüksek risk taşıdığını belirtti. Bu riskten 72 bin 388 kişinin etkileneceğıne dikkat çeken Topbaş. söz konusu bma- lann yıkımı, nakıl, tahlıye edilecek aılelerin geçıci ıskân du- rumu, kalıcı konut maliyetı gibi kriterler göz önüne alındığın- da malıyetın 934 mılyon 520 bin dolar olduğunu ifade etti. Topbaş, "Bınalannın nsklı olduğu tespit edilen yurttaşlar, uy- gun bedeller ödeyerek bu bınalara taşınabilecek ya da banka kredısı alarak kendi oturduklan binalan güçlendırebılecek. Ancak nsk taşıyan bütün binalannı kaldınp yerine yeni bina- lar yaparak yurttaşlan buraya taşımak gibı bır durumumuz yok. Böyle bir çalışmanın malıyeti 17 milyar dolan buluyor. Buna ne gücümüz ne de zamanımız var" dedi. • 7. Sayfada 9. Cumhurbaşkanı $üleyman J ^ Demirel gelişmele/i değçrlendirdi sorunun giydirmeli •* Erdoğan 'Kürt sorunu' tanımının arkasını nasıl getırmelı? ^ Erdoğan'ın Dıyarbakır mıtıngıne katılım ne- den azdı? • Ulusal konularda asker nasıl hareket eder? • Demırel'ın 'kravatlılara \ e kravatsızlara' me- sajı ve çağnsı... ^ Demırel'ın arşıvınden Kürtlerle ılgılı görüşle- n ve Erdoğan'ın tutumu... • Demirel'in arşıvınden 1992'de HEP Genel Başka- nı Türk'le yaptığı görüşmenın tutanaklan... • Demırel'ın 18Şubat 1999'da Öcalan'ınyakalanma- sının hemen ardından hazırlattığı 'PKKTerorizmi' başlıklı rapor... • Türk-Amerıkan ılışkılerınde 50 yıllık dalgalanma- nın kılıt noktaları MUSTAFA BALBAY'ın röportajı Yarından itibaren Cumhuriyet 'te... Tabipler tepki istifalarını yorumladı Hastaneleri özelleştirme hazırlığıBaşhekimlere muayenehanede çalışma yasağı getirdiği için 10'a yakını İstanbul'da olmak üzere çok sayıda başhekimin istifa etmesine neden olan yasanın ardındaki gerçeğin, iş- letme mantığı ile çalıştınlan kamu hastanelerine sözleşme- li başhekım atanmasma çalışılması olduğu belirtildi. tstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, "Kamu hastaneleri işletmeye dönmüş durumda. Yasa ile hastanelerin başına işletme mantığı ile çalışan, daha bağım- sız, daha çabuk değiştirilebilecek başhekimler getirmek is- teniyor" dedi. ŞULE KÖKTÜRK'ün haberi • 9. Sayfada GE ÎLE GÖRÜŞME Garanti ortak anyor Doğuş Holdıng. Garantı Bankası hısselennın yan- sını satmak üzere eşıt or- taklık prensıplen çerçeve- sınde General Electnc'ın iştiraki olan GE Consumer Finance ile münhasıran görüşmelere başlama kara- n aldı. Kamuoyunu bılgı- lendırmeye yönelık açıkla- malann yapılacağı duyu- ruldu • 13. Sayfada ASKİ FATURASI^ 6.6 trilyon liralık hata Ankara Büyükşehir Bele- dıyesi'ne bağlı ASKİ'nın, yüksek tutarda ve hatalı fa- tura gönderdığı 29 bin 175 yurttaştan 6 tnlyon 660 milyar 727 bin lira fazla pa- ra aldığı anlaşıldı. CHP'lı Clkü'nün soru önergesıru yanıtlayan Içışlen Bakanı Aksu, abonelenn faturala- nnda ındınm yapıldığını bıldırdı. • 3. Sayfada İÇME SUYUNA AB DENETIMİ M 3. Sayfada KAÇAĞIN FATURASIAĞIR M 12. Sayfada TEVFİK FlKRET'İ ANMAK BİR BORÇTUR U 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bizdeki Demokpatik Rejim "Çok farklı ortamlarda çok farklı ınsanlarla bıhıkte bu- lundum, hükümetın gıdışı ile ılgilı ızlenımlennı almakıste- dım" dıye başlasam yazıya ve: (...Bır kere coşkulu bıçımde hukumetın ıcraatını savu- nan ınsana rastlamadım. Enflasyon vs. alanındakı lyıleş- melerın müspet bir not olarak hıç zıkredılmedığını söy- lemelıyım. Makro alandakı lyıieşmeler ancak hatırlatılın- ca hatırlanıyor... MArkasıSo.8,Sü. l'de îsrail askerleri sinagog bastı Gazze Şendı'nin en büyük Yahudı yerle- şım bırımı Neva Dekalım'de öncekı gün başlayan tahlıye. dün olaylı bir şekılde sürdü. Neva Dekalım yerleşımınde gü- venlık güçlen, sınagoga sığınan 2 bin Ya- hudıyı çıkarmak ıçın baskın düzenledı. Polisler. haykınp küfurler eden, tekmeler- le yumruklar savuran yerleşımcılen sü- rükleyerek dışan çıkardı. • 11. Sayfada Terim: Hatanın telafisi var Fatih Tenm'le ılk karşılaşmasında Bul- ganstan'a 3-1 yenılen ulusal takım. eleştırilere neden oldu. Karşılaşmaya ıyı başladıklannı, Fatih Tekkenın golüyle de öne geçmeyı başardıklannı dile getı- ren Tenm. "Ancak, defansta yaptığımız klasik hatalarla rakıbe teslım olduk. Bu karşılaşma bızım için yararlı da oldu. Eksıklıklen gördük" dedi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sümerbank Silicileri! 2 Ağustos günü bu köşede "Artık Sümerbank Yok, Sömürbank Var" başlığıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ın bu köklü kurumla ilgıli görüşlerını ışle- miştık. Unakıtan temmuz sonunda şöyle buyurmuştu: "Sümerbank'ı tarihten sildik." Bu değerlendirmenin ardından Unakıtan'ın da üyesı olduğu özelleştirme Yüksek Kurulu'na (ÖYK) MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog