Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

fğ^ Cumhuriyet L^.KİTAPL AR I CUMHURİYET'IN BİREYÎ OLMAK Türkan Saylan Çai Pazarlama \ Ş Turicocagı Cad No 39 41 rv4V<4)Cajaloau-Is<anbulTel (212*51401 96 Cumhuriyet -. K I TA P L AR I ACITÜTÜN (Tütün Zamanı 3) Necati Cumalı Çag Pazarlama \ Ş Türtocağı Cad No 39 41 l34334lCağaloglu-taanbulTel (212i 51401 96 82. YIL SAYI: 29168 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-1997) 16AĞUSTOS2005SALI TSK'yi tehdit olarak gösterme peşindeler Rumların sıkıştmııa achmlarıRum Kesimı 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmasını içeren istemlerini AB'ye ulaştırdı. Talepler arasmda KKTC'deki Türk askerini birliğe tehdit olarak gös- teren unsurlar da yer aldı. Rumlar, çerçeve belgede Türkiye'de insan haklan ihlallerinin süreklilik kazanması durumunda müzakerelerin askıya alınabi- leceği yönündekı maddede bulunan 'Türkiye'de' ifadesi yerıne 'Türkıye ta- rafından' denmesini ve böylece adadakı TSK varlığının tehdit olarak algıla- nabılmesini sağlamak ıstiyor. Rumlar, gemilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmemesinı de şikâyet edecek. MAHMUT GÜRER'in haberi • 10. Sayfada IRAKANAYASASI Görüşme tıkandı Irak'ta anayasa taslak metnı üze- nnde taraflar arasında uzlaşma sağ- lanamadı. Görüşmelenn Kürtlerle Şıılenn federalizm talepleri ve ka- dın haklan konusunda tıkandığı bıl- dınlıyor. Irak parlamentosu, anaya- sa taslağının meclise sunulmasını bır hafta erteledı. • 11. Sayfada BULGARİSTAN Türklere 3 bakanlık Bulgaristan'da 3 aydır kurulama- yan hükümet ıçın 3 partı sonunda uz- laştı Cumhurbaşkanı Pırvanov, hü- kümetı kurma görevını Hak ve Öz- gürlükler Hareketı lıden Doğan'a verdı. Başbakanın Sosyalıst Partısı lı- den Stanışev'in olacağı hükümette HÖH, 3 bakanlık aldı. • 10. Sayfada Israil 38 yıl sonra Gazze Şeridi 'nden çekiliyor Filistin'de bayram var Gazze Şeridi'nden çekilme operasyonu için düğmeye basan îsrail, yerleşimcilere 48 saat süre verdi. Gaz- ze'nin kuzeyinde yer alan yerleşimlerin çoğu boşa- lırken güneyde direniş sürüyor. Çekilme dolayısıy- la binlerce Filistınlı Gazze'de bir yürüyüş düzenle- di. Yüzlerce Islamı Cıhad yanlısı, çekılmeyı havaya ateş açarak ve tatlı dağıtarak kutladı. • 11. Sayfada Memur 'kriz 'masasında Yaklaşık 2.5 milyon kamu emekçisini ilgilendiren toplu görüşmeler krizle başladı. Türkije Ka- mu-Sen Başkanı Akyıldız'ın görüşmede Başbakanlık Müsteşarı Dinçer'in, Başbakan Yar- dımcısı Şahin'in yanında oturmasına itiraz etmesi üzerine Şahin, salondan ayrıldı. Akyıl- dız'ın kendisine dönüşümlü başkanlık önerdiğini söyleyen Şahin, Akyıldız'ın görüşmeleri "şahsi beklentileri nedeniyle sabote etmek istediğini" belirtti. Akyıldız ise bakanın açıkla- malannın doğru olmadığını ka\ detti. Görüşmelerden önce yurdun değişik yerlerinde emekçi- ler "insanca yaşanabilecek ücret. toplusözleşme ve grev hakkı" için eylem yaptılar. • 6. Sayfada Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt, Türkiye'nin bölgedeki dönüşümü yönetmesi gerektiğini söyledi 'Geleceği biz de çizmeliyiz' OIUŞUITIUn parçaSiyiZ Büyükanıt, ABD'mn Büyük Ortadoğu Projesı'nin dünyadakı dönüşüm sürecinin önemli bır parçası olduğunu belirterek Türkiye'nin yapması gerekenin bu sürece nasıl kat- kıda bulunacagını belirlemek olduğunu vurguladı. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolunun geleceğı yaratmak olduğu sözünü anımsatan Büyükanıt, "Geleceği yalnız başkalan değil, biz de çızmelıyiz" dedi. HAKAN DİRİK'in haberi • 4. Sayfada Terör K. irak'a girmekle bitmez AB\e gırme umudu ile sosyoekonomık ve sosyokültürel, ıdari ve hukuki anlamda ısabetsız bırçok düzenle- me ile ulus-devlet yapımıza cıddı zararlar veren uy- gulamalar yapıldı. Terör, K. Irak'a operasyonla bı- tırilemez. Sınırlar denetim altına alınmalı. terönst- ler yurtdışında tecrit edilmelı ve AB sürecıne ba- kılmaksızuı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. AYTAÇ YALMAN'ın yazısı • 9. Sayfada 'Cenel af ilan edllsln' Güneydoğuiu CHP mii- letvekillen, Başbakan Erdoğan'ın dile getirdiği "Kürt sorunu" ifadesını partılerınin yıllardır kul- landığını, sorunun ınkânnın çözümsüzlük getirece- ğini söylediler. Ağn Milletvekilı Naci Aslan. genel af ilan edilerek dağdakı ınsanlann topluma katılma- sının sağlanmasını ısteyerek bunu yapması duru- munda "Erdoğan'ın heykelinın dıkileceğım" ve "ayaklannm öpüleceğini" söyledi. • 4. Sayfada 42 'ncisi düzenleniyor Hacı Bektaş'ta I buluşması Hacı Bektaş Veli'yi Anma^Et- kinlikleri Komitesi'ne çajjj nlmayan Alevı-Bektaşi ruluşlan Federasyonu (ABKF), kendilerine "ko- nuşma hakkı" verilmemesini protesto edeceğini açıkladı. Hacı Bektaş Sempozyu- mu'nun ilk konferansını ga- zetemiz imtiyaz sahibi ve başyazan llhan Selçuk vere- cek. Bu yılki "'Dostluk ve Banş Ödülü", Gazi Üniver- sitesi Öğretim Üyesi Alem- dar Yalçın'a törenle verile- cek. Etkinliklerde Turhan Selçuk'un kankatür sergisi de yer alıyor. SELAHATTİN ŞAHtN'in haberi • 3. Sayfada Üretimde rekor On kottan altısı Türidye'den Türk denim (kot) üreticileri, dünya ihracatında liderliğe oynuyor. Dünya pazarlannda Mavi Jeans, Little Big, Co- lin's, Loft, Cross Jeans gibi kendi markalanyla ihracat yapan Türkiye, kot pantolo- nun anavatanı ABD'ye bile satış yapıyor. Türkiye'nin yı- lın ilk yansında gerçekleştir- diği kot pantolon ihracatı yüzde 51 artışla 705.3 mil- yon dolara yükseldi. Dünya- da giyilen kot pantolonlann yüzde 61 'ı Türkiye'den karşılanıyor. • 13. Sayfada 'Donarak ölmediler' Uçak kazasının sım sürüyor Yunan ve Rum yetkililer, Kıb- ns Rum Kesimi'nden İlios Havayollan'na ait Boeing 737 tipi uçağm düşüş nede- niyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü, kara kutulann deşifre edilmesi için Paris'e gönderileceğini söylediler. Yunan adli tıp uzmanlan, 121 kişinin, uçak havadayken öldüklerine ilişkin bir bulgu- ya rastlanmadığını açıkladı- lar. Ankara. Atina'ya başsağ- lığı mesajı gönderirken KK- TC'de de yaşamını yitirenler için bugün bayraklar yanya İndirilecek. • 10. Sayfada Seyhım'u yitirdik Türkiye'de modayı gaze- te sayfalanna taşıyan, ga- zetemız yazarlanndan Necla Seyhun yaşamını yı- tirdı. Seyhun. bugün ugur- lanacak. • 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Diyarbakır Bahanı' AKP lideri, "teröre karşı el ele mücadele" önerdı. Dışımızdakı etken güçler bu mesajı kendilerine çağrı kabul ettı. -Güneydoğu sorununun siyasal ve ekonomık açı- dan çözümünü üstlenmeye dünden hazır- Avrupa Biriığı, Başbakan'ın ıçenği bellı olmayan Kürt soru- nu ifadesını olumlu karşıladı. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de VIP tribününe Türkmutfağı Formula 1 Dünya Şampıyonası'nın 14. ayağı için şu ana kadar 60 bıne yakın bı- let satıldığı, açık alanlar dahıl seyırcı kapasıtesının 125 bını geçeceği bıldınl- dı. 2.5 saatlık yanşın en çok ılgı gören bölümü ıse mınık bır serv et ödenerek girilebilen VIP tnbünü oldu. 2300 Avro venlerek gınlebilecek olan tribünde dünya ve Türk mutfağının seçkin ye- mekleri ikram edilecek. • 7. Sayfada Universiade 'de elektronik skandal tzmir'de de\am eden oyunlann resmı ınternet sıtesi, atletızm sonuçlannın du- yuruldugu özel köşede, olımpıyat şam- pıyonu sporculan yanştırdı. Dünya şam- pıyonu ABD'lı Justın Gatlınve, Jama- ıkalı dünya rekortmenı Asafa PoweH'ı 100 merre seçmelennde 'fınale' yüksel- ten sıte, 45 yaşındakı rekortmen Merle- ne Ottey'ı de koşturmayı başardı. ARİF KIZILYALINın haberi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Soru-n Işaretleri! Yeri geldikçe yarı endişe ile şöyle bir durumu pay- laşıyoruz: AB ile AKP, Türkiye'ye karşı anlaştı! Başbakan Erdoğan'ın Dıyarbakır gezisinden son- ra ister istemez, acaba diyoruz, AKP ile AB bu ko- nuda da mı anlaştı? Bu sorunun büyümesıne neden olan pek çok ve- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog