Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2005 PAZARTE! 18 SPOR cumhuriyet.com.tr Kartal lımalaııdıAilton perdeyi, Ahmed Hassan farkı açtı, Beşiktaş înönü de neşe saçtı JBeşiktaş: 2 - Denizlispor: 0 CİHAJV ÖZCAN : BJKlnonu HAKLNILER: Ozguç Turkalp (6) M Emre Eusm (6), Volkan J^annı, (61 BEŞİKTAŞ: Cordoba (6) Gökhan (6) Kortn (7) tbrahım Tora- man (6i 4lı Guneş (6) (dk 74 Mustafa Doğan) Okan (6) Kle- berson (6) 4 Hassan (8) Adem (7) 4üton (7) (dk 60 \e\sel6) YbulaClldk HOTumer) DENİZLİ: Hamıdoıı (5) Radek (5) Kmtochvû (4), Burak (V Ylusıaja (6) Serhat (5) (dk 84 Volkan), Selım (5) (dk 50 Ender 5) 4braham(6) Gihen (6). Hüse\ın (5) (dk UYuiufS) Omer Rıza (6i GOLLER: Dk 24 Ailton dk. 35 AhmedHassan SARIKAKT: Gokhan, A Hassan (BeşUaas), Serhat(Denizlispor) Yer Inonu Stadı Saat21 15 Ve gunlerden pazar Ertesı gun pazarte- sı Yanı haftanın ılk ış gunu Maçın bıtımıyse 23 00 Ve 35 bın kışılık Inonu Stadı tıklık tıldım dolu In- san bır an ıçın "33 bin Idştnin işi gü- cüyokmu"dıyeduşunebılır Hayır, elbette kı var \ncak ıçlennde. ay- başında alacaklan maaşla kıyasla- namavacak kadar buyuk bır sıyah - beyazaşkı \ar Turkcell Super Lıgı'ndc haftanın mesaıye kalan takımı Beşiktaş, Ino- nu Stadı'ndakı ılk randevusunda Deruzlıspor'u 2-0 yenerken ortaya koyduğu oyunla da beğenıldı Özel- Iıkle yenı transferler Aütoa, Kleber- son \e Youla. peformanslany la goz doldururken, Ahmed Hassan'ından AdemDursun'una Gokhan Zan'ın- dan Koray'a dek butun oyuncular ıstekh vearzuluydu Karşılaşmaya geçen y ıldan kalan alışkanlığı olsa gerek y ıne tutuk baş- layan Sıyah - Beyazlılann açıldığı dakıka 24 oldu Sahanın vildızlann- dan Ahmed Hassan, sol kanattan al- dığı topla adeta rakıplennın belını kırarcasına ceza alaruna oy le bır s o kuldu kı meşın ymarlağın dılı olsa 'bcn gol olacağım" dıye haykınrdı kesın Ama konuşan Brezıly alı gol- cu Ailton oldu Ahmed Hassan'ın yerden pasına guzel bır v unış yapan Ailton, takımını 1 -0 one geçırdı 33 dakıkada ıse bu sefer sahneye ılk golun asıstını yapan Ahmed Has- san çıktı Koray'ın sağ kanattan de- nnlemesıne pasını kontrol eden Mı- sırh vıldız, kalecımn onde olmasın- dan da yararlanarak topu paraşut gı- bı kalenın ıçıne ındırdı Ikıncı yanda da ustun olan taraf Beşiktaş 'tı Sıyah - Beyazhlar ıyı or- ganıze olarak, gelıştırdıkJen ataklar sonucu rakıp kaleyı zorladılarsa da 3 golubulamadı Beşıktaş'ta zaman zaman hatalar yapsa da sav unma dı- ğer karşılaşmalara oranJa çok daha sağlam gozuktu Sonuçta Beşiktaş. yenı sezonnda yenı transferlenvle. yenı umutlarla merhaba dedı taraftarlanna B E Ş İ K T A Ş I N Ö N Ü S T A D I ' N D A N N O T L A R / S A M İ G Ü R E L Inönü< gecesiInonu'de Samba ruzgâ- n Beşıktaş'ın yenı trans- ferlen Ailton Goneahes Da Silva'yla Jose Kleberson Per- reira, Denizlis- por sına\ ında ılk 11 'de sahay a çıktı Teknık dı- rektor Rıza Ça- lımbay ın ılk 11 'de gorev len- dırdığı 2 futbol- cu ılk kez Beşik- taş forması gı- yerken. Kleber- son on lıbero, Ailton ıse for- \ ette oynadı Ailton ılk ma- çında gol attı Maçın başında Ahmed Has- san'dan aldığı pası ıyı değer- lendıren Brezıl- yalı buyuk se- vınç yaşarken, tnbunler uzun sure bu fiıtbolcu lehıne tezahurat- ta bulundu Beşiktaş'ın Denızhspor'la yaptığı lıg maçında 4 futbolcusu ılk kez BJK Inonu Stadı'na Sı- yah - Beyazlı formayla çık- tı Yenı transferlerden Ail- ton \e Kleberson'un yanı sıra AdemDursunla \bula. Beşıktaş formasıy la ılk kez L Istanbul'da taraftarlannın karşısında yer aldı TribünJer doluvdu .. Beşiktaş, |J Denızlıspor'la yaptığı Turk- cell Super Lı- gı maçıyla tam 85 gun sonra tarafta- nyla buluş- tu Beşıktaşh yandaşlar. Denizlispor karşısında ta- kımlannı yal- nız bırakma- dı BJK Inonu Stadı tnbunle- n tamamıyla dolarken, 30 bıne yakın Beşıktaşh ta- raftartakımla- nna destek \erdı Yandaş- lar yenı for- malara yoğun ılgı gosterdı Bu arada bır grup Be- " ~ ; şıktaş tarafta- n. FBahçe Başkanı Aziz YıJdınm'a kufûrlu tezahu- ratta bulundu Yedek kalan Sergen kadroda olmasına karşın ısinmaya çıkmadı PAF takımlan arasındakı maçı ıse Beşiktaş, 2-0 ka- zandı. KİM İKİLİ? Beşiktaş teknık dı- rektoru Rıza Çalım- bay. şu an ıçın takı- ma transfer ıstemedı- ğını belırterek, "lyi bir kulüp bulursak takımda yer aian i- ki aı kadaşımızı ki- ralık olarak gön- dermek istiyoruz" dedı Takımına gu- vendığını belırten Çahmbay "Bir iki hafta daha sıiremiz var. Bu haftalan ka- yıpsız atlatmak önemfi'*dıy ekonuştu Ailton ıse "Arkadaş- larun bana çok des- tek oldu.. Onümüz- deki 3 hafta daha hız- fa çahşjp tam anlamrv- la hazu- duruma gele- ceğûn" dedı E L E Ş T I R İ Süper Kurgu ADNANDtVÇER AİLTON HARtKA BAŞL.\DI-Beşiktaşın yeni golcusu \ilton Siyah-Be>azhforma>1açıknğı ilk maçında Denizh'filelerinihavalandırdj. (SAA İIGUREL) Öncelıkle Beşiktaş ıçın sıkıntılar bıtmış ve Rıza Ça- lımbay'ın taktıksel uygulamaa, Ailton ve Kleberson'un takıma katılımlanyla kendını gostermeye başlamıştır Sıyah-Beyazlı takımda kılıt oyuncular var Bunlann başında Koray gelıyor Top rakıpteyken supurucu go- revını aklı çabukluğu ve kademe anlayışı ıle çok ıyı ye- nne getınrken topu oyuna kazandırması ve oyuna katı- lımıyla da teknığı ve taktık adam olarak takımına ust du- zeyde bır etkınlık kazandınyor Koray'ın çıkışlannda, o bolgede ıçenye gıren Ibrahim Toraman ve sağ kanat- taAliGüneş ıle kontrol altınaalınıyor Bırdığer kılıt oyun- cu Kleberson olmuş Soğukkanlı, yuksek futbol teknığı ve oyunu okuyan stılı ıle Beşıktaş'ın en ıyı transfen Ka- zandığı toplaria takımını çok etkılı bıçımde net atağa kaldırarak yaratıcı paslar atıyor Ve surpnz yıldız Ahmed Hassan Her topun başın- da, ıkı kanat ve rakıp orta alanında şaşırtan yaratıcı stı- lı ıle hanka oynadı Ilk golde soldan ınanılmaz çalımlar- la çızgıye ındı ve sağ ayağıyla gol pasını dışanya, Ail- ton a AldaAt'dıyeçıkardı Ustagolcudegerekenıyap- tı1 . 10 dakıka sonra bu kez Adem'den aldığı pas ıle yıne sol çaprazdan ceza alanına gırerken sağ aş/rtma vuru- şu ıle ıkıncı golu attı Kara Kartal'ın ılk yanda kazandığı goller tnbunlere Bu yıl şampıyonlukta bızde vanz' gu- venı aşılarken ıkı yıllık acabalara son venyordu Sıyah-Beyazlı takımda Adem, Koray, Okan ve Ahmed Hassan yıldızlaşırken takıma ve hocalanna şampıyon- lukta vanz denılecek umut aş/ladılar Aılton'un fizık gucunu kazanması ve sakat futbolcu- lannın da katlımı, Rıza Çalımbay'ın ışını kolaylaşttracak ve lıgın favonsı, taş gıbı bır Beşiktaş ortaya çıkacaktır Bunu dun Inonu'deherkes gordu Ama bır şey daha gor- duk, Denızlıspor'un eskı gucunden ve başanlı oyunun- dan çok uzakta kaldığını Giray Bulak'ın bu anlamda ıyı duşunmesı gerekıyor Bu Üç Puan Önemli VILDIRIMTIKENMEZ Sezon başı musabaka donemı her ekıp ıçın zorlu ve sıkıntılı geçer Helede Beşiktaş gıbı son yıllarda takım ıçe- nsınde yapılan sureklı transferler sonucu bellı bır ıskelet kadro oturtulamamış ıse taraftarlannızı ya da yandaşlan- nızı futbol kalıtesı açısından doyurmanız olanaklı değıldır Dun akşam Sıyah-Beyazlılar skor ustunluğunu denıle- bılır kı çok erken yakaladı Ancak orta alan, savunma ve forvet hatlannı oluşturan oyuncular arasındakı uyumsuz- luk hatta tedırgınlık, kendısını fazlasıyla hıssettınyordu. Maçın ılk çeyregınde savunmadan orta alana aktanlan toplan, ozellıkle Okan, Alı Güneş'le atağı olgunlaştırma- sı gere^ırken lıberolu oynayan Denızlı savunması arasın- da markajda kalan Youla'yı duşunmesı, Kartal'ın oyun- dakı ağırlığını gecıktırdı Başlangıçta her ıkı takımın orta alanı kalabalık tutma- sı ve alanı daraltan markajlı oyunu tercıh etmesı, muca- delecı fakat estetık yonden eksık bır futbol ortaya çıkar- dı Savunmada Gokhan Zan ve Hüseyin'ın bıre bır gol- ge markajıyla mucadelesı karşılaşmanın heyecanl! anla- nydı Rakıbıne arkadan yaptığı mudahalelerde Özgüç Türkalp'ın kararian yennde ve doğruydu Beşiktaş sağ kanadını kullandığında oyundan ıste- dığını pek alamadı Ne kadar bılınçlı yapıldığını bılemı- yoruz, ancak ne zaman kı sol tarafta Adem'ın varlığı hatırtandı, Beşiktaş ışte o zaman rahatladı Bır ekıpte hızlı, surath, çabukfutbolcular kadar kontrollu, denge- lı ve ne yaptığını bılen oyunculara da ıntıyaç vardır A- dem tam da boyle bır oyuncu Adem Dursun - Ah- met Hassan- Ailton organızasyonuyla uretlen ılk gol, Adem'ın futbolu tamamen basıt fakat amaca yonelık oynamasının bır sonucuydu Bu gol heyecanlı, ıstekJı, ancak dağınık Kartal'ın toparlanmasını ve kendıne gu- venını de sağladı. Ahmet Hassan'ın attığı gol ıse ken- dıne guvenın sonucunda geldı Sonuçta, geçen yılın gozde takımı Denızlı'den alınan 3 puan, zamana ıhtıyacı olan Beşiktaş ıçın onemlıydı. 2-1 KAZANDI^ Erciyes Kayseri 'den büyük Kayserispor: 1 K. Erciyesspor: 2 STAT: Ataturk (Kayseri) \\AKEML£RıHakanSnnsehı(6) Fatıh Gundoğdu (5) tsmaıl Şencan (5) KAYSERİSPOR: Metın Aktaş (4) Bulent Bolukbaşı (4) Muhammed (5) Ragıp (5) (dk 86 tlhanj, Gokhan (5), Iordano\ (5) Johnson (5). Kamber (5) (dk 70 Ba\ram 4), Ergun (4) (dk 80 Reşat) Mehmet Top- uz {5), Bulent Kahraman (5) K. ERCİYESSPOR: Fadhel (6) Omer Ates (5) Emre Toraman (6) (dk 46 Mutlu 6) Omer Kozen (7) (dk 85 Mamado\) Tımuçm 16) Bouazızı (7), Cenk (8) Agalı (7) (dk 58 Burak 6) MuratAb, uz (6), Cem Kargın (6ı De\ran (6ı GOLLER: Dk 46 Cenk dk 65 Burak dk 90 Muhammed SARIKARTLAR: Kam/ıer Bulent Boluk- başı Mehmet Topıtz (Kayserispor). Omer Kozen Mamado\ (K. Erciyesspor) RECEP BULUT KAYSERİ - K Erciyesspor, Ataturk Stadı'ndakı Super Lıg ran- de\usunda Kaysenspor'u 2-1 yendı Bordo-Mavili takım Konya karşısında etkili olamayınca bir puanla yetindi Trabzon'a 'Kocaman' çelme Konva: 0 - Trabzon: 0 STAT: Ataturk (Konya) HAKEMLER: Cunevl Çahr (7) Kemal Yılmaz (6), Harun Taş (6) KONYA: Ozden (6) \asm(6) Omer (5) El Sa- ka (6) Erhan (") Batısta (6) (dk ~4Era\), Lex- ent (5) Zafer Demır (5) (dk 82 Volkan) MHaaoğlu (5). Tavfun (5), ZaferBın ol (5) (dk ^5 Mustafa) TRABZONSPOR: Jefferson (8), Emrah (6), Erdınç C), Fabıano (5) Celaleddın (5), Hüseyın (5) (dk 88 Hasan) Lee Yong (5). Gokdenız (6) Szymkov. tak (5) (dk 58 îbrahım Ege 5), Yattara (5) (dk T i TomasJun 5), Fatıh Tekke (5) SARIKARTLAR: Erhan (Konyaspor) Yattara, Hasan (Trabzonspor) SABtTHORASAN KONYA-Trabzonspor'un korktuğu ba- şına geldı Turkcell Super Lıgı'nde geçen hafta Kaysenspor'u zor da olsa yenen Bordo - Mavılıler, Aykur Kocaman ın ça- hştırdığı Konyaspor onunde 1 puanla ye- tındı Ilk yanda her ıkı takımın da muca- delecı futbolu tnbunlere keyıf verdı An- cak Karadenız temsılcısının Brezıly alı ka- lecısı Jefferson, yaptığı kurtanşlarla yıl- dızlaştı Ikıncı bolumde Konyaspor'un gole donuk oyun yapısı sonuç getzrmedı Trabzonspor'un başanlı savunma kurgu- su. ev sahıbı takırrun gol beklentısını kır- dı Sonuçta da maç başladığı gıbı golsuz sona erdı Puan durumu T a k ı m l a r 0 G B M A Y P A v ; G a l a t a s a r a y 2 2 - - 3 1 6 + 2 V M a n ı s a 2 1 1 - 7 2 4 + 5 B e ş i k t a ş 2 1 1 - 3 1 4 + 2 Dıyartoakır 2 1 1 - 3 2 4 + 1 G a z ı a n t e p 2 1 1 - 3 2 4 + 1 K. E r c i y e s 2 1 1 - 3 2 4 + 1 T r a b r o n s p o r 2 1 1 - 2 1 4 + 1 S a m s u n s p o r 2 1 - 1 4 4 3 - F e n e r b a h ç e 2 - 2 - 2 2 2 - S t v a s s p o r 2 - 2 - 1 1 2 - A n k a r a s p o r 2 - 2 - 1 1 2 - G B ı r i ı ğ ı 2 - 2 - 0 0 2 - A n k a r a g u c ü 2 - 1 1 2 3 1 - 1 K o n y a s p o r 2 - 1 1 1 2 1 - 1 D e n ı z l ı s p o r 2 - 1 1 1 3 1 - 2 M a l a t y a s p o r 2 - 1 1 1 6 t - 5 K a y s e n s p o r 2 - - 2 2 4 - - 2 Ç R ı z e s p o r 2 - - 2 1 3 - - 2 Trabzonspor, Kony a karşısında zaman /anıan etkili olmasına karşın golu bulanıa*k HAFTANIN MAÇLARI Çarşamba Bulganstan-Turkıye (Özel maç) Turkcell Süper Ligi/21 Ağustos Pazar Samsunspor- Snasspor, G Bırlığı-Beşıktaş, Trabzonspor-Ankaragucü. Dıyarbakırspor-Ankaraspor, Denızlıspor-Kaysenspor. K Ercıyes-Konyaspor. V Manısaspor- G Antepspor. Ç Rızespor-FBahçe. G Saray- Malatyaspor GOL YOK An kara da sessiz derbi Ankaraspor: 0 Gençlerbirliği: 0 STAT: 19 Ma\ ıs (Ankara) HAKEMLER: Metın Tokat (4) Gokhan Memışoğlu (5) Mehmet Kısal (5) ANKARASPOR: Je\ rıç (7), Batak (7), Ramazan (4) Ahmet (4), Hasan (5) Musa (6), Mustafa Sarp (4) (dk 46 Er- man 5) Hurm et (5) Murat (5), Tıta (4) (dk 46 Ersen Martın 5), Jaba (6) GENÇLERBtRLİĞl: Gokhan (6), Erkan C), tsmaıl (5), Rısp (6), Kerem (6) (dk 76 Olıveria), Erhan (7), Sedat (5) (dk 60 Mehmet Nas 3) Hasan (4), Ay- man (4), haac (4) Sertan (4) (dk 79 Mehmet Çahr) SARI KARTLAR: Ramazan, Jaba, Eısen Martın (Ankaraspor) Hasan, K- erem Erkan, Mehmet Nas (Gençlerbir- RIZAALMALI ANKARA - Turkcell Super Lı- gı'ndekı Ankaraspor'la Gençlerbır- lığı'nın mucadelesı golsuz nokta- landı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog