Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(Ş cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ Akrep Kral 20.00 Star Macera ©(The Scorpion King) - Fılmde Mısır ın efsa- ne\ ı kralı zalun Memnon ıle Mathavus'un sa- vaşı ışlenıyor Memnon ordusuyla buyuk katlıam- lar gerçekleştırmektedır Bu korkunç saldıniar kar- şısında dağılan kabıleler, onu durdurabılecek tek guç olarak Mathayus'un yardımını ısterler Bo\le- ce Vlathayuus bu savaşın ıçıne dahıl o!ur Chuck RusseH'ınyonetmenlıöınıustlendığı Akrep Kral ın başrollemu The Rock, Ste\en Brand gıbı ısımler paylaşıyor (2002 \BD-Almanya, 92 dk) Kimük 20.30 MovieMax Korku (tdentity) - Şıddetlı bır fırtına vuzunden bır araya gelen on yabancı, sınırh bır gece mudu- ru tajafmdan ıdare edden bır motele sığınır Ajjcak çok geçmeden motelde korkunç cınavetler ışlenme- ye başlar Beklenmedık gelışmelerle \ e şok edıcı do- nuş noktalanyla one çıkan fılm, ızlevıcıye urkutu- cu bır yapboz sunuyor Yonetmen James Man- gold Oyuncular John Cusack, Ra> Lıotta. Arman- da Peet,'John Havvkes (2003 ABD, 87 dk) Sıfir Etki 21.00 Kanalturk Macera ® (Zero Effect) - Son derece takıntılı \ e egosant- nk bır ozel dedektıf olan Daryl Zero, ılerı ze- kası ve kendıne has çalışma yontemlen ıle ele aldı- ğı her esrarengız da\r ayı çozmesıvle unludur Bır başka deyışle gunumuzun Sherlock Holmes'udur Evınden çıkmamaya buyuk ozen gosteren Zero nun en büyuk yardımcısı ıse onun adeta elı, avağı ve go- zv olan Steve Arlo dur Yon Jake Kasdan Oyun- cular- Bıll Pulhnan, Ben Stıller, Ryan O'Neal, kım Dıckens, Angela Featherstone (1998 ABD, 116 dk) 22.00 / CNBC-e / Ihtıras... Aynntı yanda 22.00 / tv8 / Kod Adı... Aynnt yanda Üçkağıtçılar 22.10 MovieMax Güldürü /TT\ (Matchstick Men) - Havatlannı dolandıncılık \ 2 / yaparak kazanan ıkı adamın, Roy \e Frank'tn öykusune odaklanan fîlm, Rov'un daha once hıç gormedığı 14 yaşındakı kızının orta\a çıkışı \e ba- basının mesleğıne egılun gostermesıvle gelışen olaylan anlatıjor Yonetmen Rıdlev Scott Oyn Nıcolas Cage.Sam Rockvvell (2003 A.BD 116dk) Kaya 24.00 Shovv TV Macera /T7\ (The Rock) - General Francıs Hummel, Ame- vrX nkan ordusunda sa> gın konuma sahıp bır as- kerdır Hummel, çeşıtlı operasyonlarda şehıt olmuş askerlenn aılelenne gereken ılgının devlet tarafuı- dan gostenlmedığını duşunmekte \e hem bunu kı- namak hem de yuklu bır fıdye alabılmek ıçın ordu- dan bazı kımyasallar çılıp Alcatraz adasını rehıne- lerle bırlıkte ışgal eder Yonetmen Mıchael Bay Oyuncular Sean Connery, Nıcholas Cage. Ed Har- ns, Davıd Morse (1996 ABD, 136 dk) Robinson Crusoe 01.30 Star Macera (Robinson Crosot) - Gemısının batması sonu- cu ıssız bır adaya duşen Robınson unhavatın butun zorluklanna kar>ı tek başına \erdıgı muca- delenın ve varolma sa\aşının anlatıldıgı fılmın \o- netmenhguıı Thıerry Chabert ustlenrvor Başrolle- n ıse Pıerre Rıchard \; Nıcolas Cazalepavlaşrvor Şok 01 40 TRT 2 Korku (The Shock) - Cajndan bakarken tesaduf so- nucu şamdanla ışlenen bır cına\ete şahıt olan kadının çok etkılendıŞı bu ola\ sonucunda şoka gırmesmı konu alan Alfred Werker unzalı fılmın başrollennı Vuıcend Prıce ve Lvnn Ban gıbı ısım- ler ustlenıvor (1946 A3D 70 dk) Vatandaş Rıza C2.20 Kanal D Macera |î£#\ Ev ını keyıf ıçın bışına vıkan zuppe mıKoner VB' çocuğunun suçuru onavlatmak ıçın, şıddete da>anmayan, anlamlı hr oç peşınde koşan tamırcı ustasının oykusu Cunevt Arkın ın yonettıgı fılmın başrollerınde Arkın myanısıra Betul Işık Murat Arkın gıbı oyuncular \eralı>or (1979) Izleyin Orta Dejmez )trh Stephen Frears imzalı İhtiras Tomurcukları', yeni bir şey söylemese de belirgin bir ustalığın izlerini taşıyor İki dostun arasına girenkadın 1 CNBC-e 22 00 ihtiras Tomurcukları - Hı- Lo Country / Yonetmen. Stephen Frears / Senaryo: Walon Green (Max Evans 'ın romanından) / Goruntü: Oliver Stapleton / Muzık. Carter Burvvell / Oyuncular. Woody Harrelson, Billy Crudup, Patricia Arquette, Penelope Cruz/1999 ABD yapımı, 120dakıka TV Servisi - Stephen Frears'ın yonettıgı "İhtiras Tomurcukları'', aynı kadına aşık olan ıkı yakın arkadaşın oykusunu anlatan çağdaş bır vvestern denemesı "İhtiras Tomurcukları" gıbı ağdalı bır Turkçe ısım takılan "Hi- Lo Country ", klasık yapıda seyreden, bılınen klışelen yıneleyen ve Wood> Harrelson'un başını çektığı oyuncu kadrosunun parlak performanslanyla ılgıyle seyredılen bır Stephen Frears fılmı "Benim Güzel Çamaşu-hanem" ıle (1987) uyandırdığı umutlan, zaman ıçınde Amenkan sınemasına dumen kırarak sonduren, Billy Crudup ve Penelope Cruz filmde iki sevgilh i canlandırıyor. YU1950 YenıMeksıko Sav aştan yenı donmuş, can dostu ıkı kovboy. Bıg Boy Matson (Woody Harrelson) ve Pete Calder (Bfflv ama yıne de her çektığı fılmını merak ettıren Ingılız yonetmen Frears, tanınmış oyuncularla çalıştığı fılmde, sav aştan donen ıkı kuçuk çıftçının, yorenın zengın ağasına karşı verdıklen mucadeleyı fon alan bır aşk ve dostluk çesıtlemesı anlatıyor Crudup), hala otomobıl yenne ata bınıyorlar Derken baskısına karşı geldıklen ışadamı Jım Ed Love'nın (Sam Elliot) fettan kansı Mona'ya (Patricia Arquette) ılk goruşte tutuluyor Bıg Boy Mona'yı daha once tanıyıp aşık olan Pete de, çaresızce bunu sıneye çekerek Meksıkah guzel sevgılısı Josepha'nın (Penelope Cruz) peşınden Calıfornıa'nm yolunu tutuyor fınalde ABD'de nedense buyuJc bır gışe başansızlığına uğrayan "İhtiras Tomurcukları'', yazar Max E\ans'ın daha once Sam Peckinpah ın da ılgılendığı, 1961de yayımlanmış romanından sınemaya uyarlanmış Kameraman Oliver Stapletonın ızleyıcıyı ma\ı gokyuzu altındakı Yenı Meksıko topraklarına goturen. genış, ferah çerçevelemelen ve Carter BurwelTın muzığı. bu yenı bır şey soylemeyen, ama belirgin bır ustalığın ızlennı taşıyan yapımı bellı bır olçude çekıcı kılıyor Yapım, CNBC-enın "Düma Sineması" kuşağında ekrana gelıyor TRT2 23 35 Sessizliğin Ortasında TV Servisi - TRT. "Sessiz- Kğin Ortasmda" belgeselını bu akşam ekrana getınyor Yapımcılığını Deniz Çu- bukçu Yazıcı'nın, yonet- menlığını ıse Tülav Ak- ça'nın ustlendığı yapımda, Eskışehır'e bağlı kuçuk bır koy olan Gokçekısık'takı tren ıstasyonunda gorev ya- pan hareket memurlarının anlatımlarıyla ıstasyondakı 'sukunet ve yalnızluk 1 ekra- na gelıyor Programda ayrıca, tren yolcularının gozunden Gok- çekısık Koyu ve Gokçekı- sıklılann gozunden bu tren- lerle sembolleşen dış dunya arasındakı çelışkı de ak- tanlıyor Usta ajanın tehlikeli görevi Ed Harris, 'Kapıdaki Düşman' filminin bir sahnesinde. TV Senisi -1944 yılı, Nazı ışgalı altındakı Fransa"nın baş- kentı Savaşın en buyuk mut- tefık hamlelennden bın ola- rak planlanan Normandıya çı- karmasının yennı ve tanhını bılen çok az sayıda kışıden bı- n olan Andy VVheeler adlı as- ker, Alman kuw etlennın elı- ne esır duşer Baskı altında konuşup. bu bılgıyı duşmana sızdırması halınde muttefık kuvnetlenn en buyuk kozlanndan bınnın yok olacağını hesaplayan ge- neraller. Gus Lang (Ed Har- ris) adında bır ajanı, Wheeler'ı Alman cezaev ınden kurtarma- sı ıçın Fransa'ya yollarlar Bu zorlu gorev de Gus Lang'ın en buyuk yardımcılan yuksek rutbelı bır Alman subayı ve r\8 22 00 Kod Adı: Zümrüt - Code Name Emerald/Yon: Jonathan Sanger / Oyuncular Ed Harris, Max von Sydovv, Horst Buchholz, Helmut Berger, Eric Stortz, / 1985 ABD, 95 dakıka Fransız Dırenış hareketının kahramanlan olacaktır 2 Dunya Savaşı sırasında hem Muttefıkler hem de Na- zı'Ier ıçın çalışmış bır casus olan Gus Lang, gerçekten ya- şamışbırkarakter Savaşarağ- men çekıcılığınden hıç bır şey kaybetmemış bır Pans baha- nnda geçen fılm, John Addi- son'un muzığıyle de bellek- lerde yer edıyor TRT2 20.05 KentveKültür TV Senisi - "Kent ve Kültür'' programını Üker Okumuş hazırlayıp sunuyor Yapımın bugunku bolumunde, Zeka Sağlam'ın "Yürürken'' ısımlı sınev ızyon gostensmden goruntuler ekrana gelıyor Burhan Yentürk'un Galata'dakı çeşmelenn durumunu \ e uretılen onanm projelerını aktardığı programda aynca. Sabancı Unıversıtesı îstanbul Kulubu çalışmalannı Turgaj Oğur ve loılup uyelen anlatıyor Yapımda. SerdarÇüekar'm çektığı belgesel fılm ıle "vapurlar"a da yer venlıyor TGKTH. 22 00 Vali Güler anlatıyor TV Senisi - îstanbul Vahsı Muammer Güler, "Çerçeve'den \ansunalar" programında Fuat Bol'un konuğu oluyor Guler yapımda, "Dünvanın sa\ih metropoUerinden biri olan îstanbul, uluslararası organizas^onlara ne kadar havar", "tstanbul asa>iş ve güvenük konulannda, dümadaki benzer büvlik şehirlere gore ne durumda", "îstanbul için düşunulen \e planlanan modern şehircilik ve çağdaş vönetim anlavişı nedir". "Hıziı ve duzensiz goç, şehrin sos>ai \apısını nasıl etkilhor", "tstanbul'a vize uygulaması mümkün mü" gıbı sorulan yanıtlıyor Star 22 30 Erdoğan konuk oluyor TV Senisi- Sunuculuğunu Erdoğan Aktaş'ın ustlendığı "Yakın Takip" programı bu akşam ozel bolumu ıle ekrana gelıyor Canlı olarak ekrana gelecek olan yapımın konuğu ıse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan yapımda, Kurt sorunundan, A\rupa Bırlığı surecıne kadar. Turkıye'nın sorunlarını anlatıyor Tv PROGRAMLARI kanalturk HAFTAİÇİj HERGÜN 14:00 KADINLAR KULÜBÜ Değişen Türk kadınının •*" habercisi Kadınlar Kulübü sıcacık ortamı, kaliteli sunumuyla kaldığı yerden devam ediyor... Soru ve görüşleriniz için 3636'ya SMS gönderebilirsiniz ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 10.40 Dızı Şaşıfelek Çıkmazı 12.20 Dızı Ne Senınle Ne Sen- sız 13 30 Dızı Lorenzo nun Kansı 15.00 Kuzenlenm 16 30 Keloğlan 17.45 Dızı Bızm Evın Hallerı 18.25 Dızı Yedı Numara 19.55 Unıversı- ade 2005 Bayanlar Voleybol Karş Turkıye-Çek Cumhurıyetı (Naklen) 21.55 Dızı Fırtına Hayatlar 23 15 Futbolvızyon 00.35 Gunun Ardın- dan (0 312 490 43 00) 11.45SanatGunde- mı 12.35 Yurttan Haberler 14.15 Eko- gun 14 45 Dunya Ekonomısı 15.00 Haber 1515 Ekogun 15.35 Yurttan Haberler 16.30 Ekogun 16.45Sanat Gundemı 18.25 Denız Magazın 19.45 Goz Onunde 20.05 Kent ve Kultur 22 00 Muzık Yeipazesı 23.35 Belgesel 00.55 Adrenalın 01.40 Ya- bancı Fılm- Şok (0 212259 72 75) 10.30 KutturelZen- jınlığımız 11.00 Sahte Dunyalar 11.30 SaghkOlsun 12.00 GıdeGı- de GAP 13.15 Çıçek Buyutmek 13.45 Meraklı Momolar 14.00 Studyo Unıversıade 14.55 2005 Unıversıade 01.00 Kapanış 11.45 Dızı Yarım Elma r 13.45 Yerli Fılm: Vah- şı Aşk 16.10 Dızı Sah- ,' ra 17.40 Dızı Gulbeyaz '19.30 Haber 20.20 S- por Haberlerı 20.30 Dızı Aşk Her Yaşta 22.15 Dızı Tadımız Kaçma- sın 23.45 Soyle Senden Başka Kı- mım Var Benım 02.20 Fılm: Va- tandaş Rıza (0 212 478 00 88) a10.30 Bucur Cadı 12.50 Megamen 13.30 Çocuklar ^ ^ Duyrnasın 15.40 Fılm: Karas a l Zından 17.30 En Son Ba- balar Duyar 20 00 Fılm Akrep Kral 21 50 Sırlara Yolculuk 22 30 Yakın Takıp 01 30 Fılm: Robinson Crusoe (0 212 448 80 00) ULUSAL 09.10 Muzık Pına- rı 13.10 Muzık Pı- narı 17.10 Sahne Sanatları 18.10 Ekonomı 19.00 Haber 20.30 Bır Turkudur Yaşamak 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90) 11 15 Foto-Graf 13 15 Ankara Ruz- gar 15.15 Belgesel 3asında Bugun 117 15Sev gılı Komşum 19.30 Haber 21.15 Tarım Dunyası (0312 231 21 00) 10 00 Aşkım Benım 13.30 Dızı Cennet Mahallesı 16 00 Mık- rofon Sende 17 15 Dı zı HayatBılgısı 19.00 Haber 20.15 Spor Sayfası 20.30 An Kalbım 22.30 Asla Unutma 24 00 Fılnv Kaya 02.30 Song 24 05.00 Fılm: Yarınlar Bızım (0 212 355 01 01) ^ i _ _ 10.20 Cednc 11.00 3 I V Yaz Sabahı 13.00 * • Gun Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dızı Dadı 16.30 Dızı Çocuklar Duyrnasın 18.00 Dızı Avrupa Yakası 19.30 Haber 20.30 Dızı Kadının Ses- sızlığı 22.00 Dızı Ikıncı Bahar 23.30 Dızı Prensın Kansı 00.50 Son Haber (0 212 354 30 00) 10.20 Frekans 11.20 Fınans Bultenı 12.10 Iş Yemeğı 14.05 F1 Tur- kıye'de 15.20 Özel Sektor 16.10 Parametre 17.10 Oradaydım 19.00 Edıtor 20.05 Futbol@cnnturk 22.05 Futbol Av- rupa 23.00 Gece Goruşu 00.15 F1 Turkıye'de (0 212 413 56 00) 11.05 Tatıl Adası 12.15 Trend Saglık 14.00 Zamanın Ruhu 15.30 Çızgı Fılm 17.00 Conan 18.10 Gızem Avcısı 19.00 Tatıl Adası 21.00 Gızlı Gorev 22 00 Fılm: Kod Adı Zumrut 24.00 Avru- pa dan Futbol (0 212 288 51 52) 10.55 Fılm Hayalcı 12.15YabancıFılm Aptalın Parası 13.30 Sağlık Rehberı 14.30 At Yarışı 19.00 Başka Yerde Yok 20.00 Haber 20.15 Yabancı Fılm KaraDul (0 212 336 15 15) C 11.00HıtClıp13.30Sa- rışeker 16.00 Kum Saat 19.00 Dızı Gerçek Ke- sıt 20.45 Filnv For Love Of Mum- my 22.45 Kara Şımşek 24.00 Ge ce Hattı (0 212 256 82 82) 10.00 Sağlıklı Beslenme 13 15 p Tatıl Rotası 20.25 Bursaspor Gun demı24.00Haber (0224331 7000) 17.00 Interaktıf 19.00 Gunbatımı 19.50 Kul- tur Sanat 21.008 Gun 22.00 Pazartesı Sohbetlerı 00.10 Tercıh 2005 (0 212 449 07 00) 11 35 Vadelı Işlemler 12.15 AB Gundemı 13 40 Pıyasalarda Gun Ortası 14.00 Pıyasa Ek- ranı 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Çızgı Fılm 18.45 Seınfeld 19.15 The Sımpsons 20.00 Mıss Match 21 00 VVhıthout A Trace 22.00 Fılm: İhti- ras Tomurcukları (02123300101) 11 40 Amenkan Ku- marhanesıi 5.30 Tan- hılpuç!an17 00Keşrf Guncesı 18 00 Çozulmemış Tarıh 20.00 Ustun Arabalar 21.00 Vucut Iş- lerı 22.00Travma (0 272 330 00 88) 11.00 Muzık-Yaz 13.00 Edıtor Masası 14.00 Kadınlar Kulu- bu 16.00 Ekonomı Gundemı 17.00 Çızgı Fılm 18.00 Iş- teHayat 19.00 Dızı Evımız Hollyvvo- odda 21.00 Rlm: Srfır Etkı 23.30 Renklamlar (0 212 355 85 00) 12.55 Fılm Çılgın Kahraman 14.25 Fılm Juvvanna Mann 16.25 Fılm Hollyvvoodvarı Bır Son 20.30 Fılm Kımlık 22.10 Fılm Üçkağıtçılar (0 212 326 00 00) nsl . 1 0 - 1 5 ,, Pro - fesyonellef 14.00 Fuar 17.50 Teknokolık 18.00 Haber 21.45 Expo Fuar 22.30 Başkanlar Konuşuyor (0 212 465 79 49) 20*30 90 DAKIKA FUTBOLUN PAZARTESİ KLASİĞİ Hıncal Uluç Haşmet Babaoğlu Fuat Akdağ Mehmet Demirkof 22M EUROGOL Okay Karacan 10.50 Lıfestyle 11.30 Yakın Yerler 12.00 Haberler 12.10 Spor 12.20 Lıfestyle 12.30 Gerçeğın Ta Kendısı 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'yeSorun 15.15 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.30 Ekono- mı 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlerı 19.35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.00 Haber- ler 20.30 90 Dakıka 22.00 Euro Gol 23.00 24Saat 24.00Haberler (0212335 00 00). SINEMA: KODÂDf ZUMRUT Boşrollerta HI-IO COUNTRY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog