Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tekstil ve turizmde ön plana çıkan patronlar başta İTO ve İSO olmak üzere meslek örgütlerinde aktif rol üstleniyorlar AKP'li işadamlanrunyıldızıparlıyorEkonomi Servisi -Kiminin gönül ba- gı kimininparti kimliği var. Kimi şim- diki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Istanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı sırasında tanışıklığından dola- yı başlayan ılişkilere sahip, kimi parti kuruluşu sırasında davet almış. Kimi, kendisini 'samimi" AKP'li olarak ta- nımlıyor, kimi AKP'li gibi görünüp çı- kar sağlamak isteyen işadamlanndan şi- kâyetçi. Kimi iç piyasada işimiz yok, yurtdışına iş yapıyoruz. partiyle zengin- 'Beraber yürüdükbiz buyoüarda9 Nurl Albayrak: (AIba>Taklar Şir- ketJer Gnıbu Ortağı) Bu dönem ÎTO meclisıne girdı. Başbakan Erdoğan'a belediye başkanlıgı döneminden iti- baren en yakın işadamlanndan. Beş kardeşler, kamuoyu Mustafa Albay- rak'ı daha yakından tanıyor. 20 yıl- dır Erdoğan "la omuz omuza mücade- le eden isim ise Nuri Albayrak. Daha önce bir gazeteye verdiği demeçte. "Tayyip Bey'le İ985'te yola çıktık. 1994'e kadar birlikte ilde çahştık. Sonra Tayyip Bey başkan oldu ben de büvükşehir belediye meclisine gir- diriı. Halen İstanbul Büyükşehir Spor Kuliibü başkanıyun. Aktif ola- rak siyasetin içinde değilim ama ikti- dan canı gönülden desteküyorum" sözleriyle. Erdoğan'a yakınlığını an- latmıştı. Aralıklı olarak hizmet sek- töründe faaliyet gösteriyor. 'BeMbir katkmuz olur' MUStafa Cebed: (Cebeci plastik YKB) ÎTO'nun çiçeği burnunda meclis üyelennden. 2002 den beri AKP'li. Büyükçekmece'yi temsilen AKP'den Istanbul il genel meclis üyesi. Müstakıl Sanayici ve Işadam- lan Derneği (MÜSlAD) üyesi de olan Cebeci, plastik profilden mut- fak, banyo dolabı iiretiyor. Üretimi- nin tamamı 32 ülkeye ihraç ediliyor. 180 kışının çalıştığı şırketin cırosu 12 mılyon dolar. Siyasete, kirliliği düzeltmek konusunda bır katkısı olacağı düşüncesiyle gırmiş. Aday olduğunu sonra öğrendi AIİ Riza Yapar: (Yaparlarlnşa- at YKB) MÜSlAD'da yönetıcilık yaptı. AKP'den il genel meclis üye- si olarak 3 Kasım seçimlennden sonra aktif siyasete gırdı. ITO mec- lisinde. Kendı deyimiyle siyasete itildi. Aday olduğunu iki gün sonra öğrendi, evrakı sonra tamamladı. Inşaat el aletlen iiretiyor. Fabrikada 180 kişi çalışıyor. Şirketin cirosunu bilmediğıni söylüyor. AKPlogolu internetsüesivar SunuSİ MlSiroğlU: (Kontrol Tekstil YKB) AKP logolu ınternet sı- tesi var. Boğaziçi mezunu. 1963 do- ğumlu. 2002'de AKP ile tanıştı. 28 Mart yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçildi. MÜ- SİAD yönetım kurulu üyeliği de ya- pıyor. Mümessıl şırket olarak faali- yet gösteriyor. Avrupalı müşteriler için alım yapıyor. Şirketin yıllık alım mıktan 7 milyon Avro'yu buluyor. leşmiyoruz diyor; kimi, hatta çogunlu- ğu kendisini KOBİ yani küçük ve orta ölçekli şirket olarak tanımlıyor... Her partinin kendi zenginini yarartı- ğı Türkiye'de şimdi de iş dünyasında yepyeni isimler parlıyor. İş dünyasının pek de alışık olmadığı tip ve kişilikler ön plana çıkıyor. Tekstil ve turizmde öne çıkan AKP'li patronlar, başta Istanbul Ticaret Odası ve tstanbul Sanayi Oda- sı olmak üzere, meslek örgütlerinde de artık aktif rol üstleniyorlar... AKP döneminde, ön plana çıkan işa- damlan, özellikle tekstil, gıda, turizm ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gös- teriyor. İş dünyası örgütlenmelerinde de yavaş yavaş ağırlıklarını hissettiren AKP'li patronlann sayısı Istanbul Sa- nayi Odası (ISO) yönetiminde yüzde 50'ye ulaşırken, partili olduğu bılinen pek çok işadamının etkinliği arttı. AKP ile gönül bağı bulunan ve pek çok plat- formda aktif görev alan Melunet Bü- yükekşi iki dönemdir İSO yönetimin- de görev alırken, Erdoğan'ın kızlanna Amerika Birleşik Devletleri'nde burs sağlamakla ünlenen Ramsey'in sahibi Remzi Gür'ün ortağı Hasan Doğan da ISO Meclisi'nin yeni isimlerinden. Do- ğan aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanvekili. Ayrıca. AKP Istanbul Başkan Yardımcısı Kemal Akar da ISO Meclisi'nin yeni üyelennden. Ön- dersan Makine'nin sahibi Nazif Neyzi Oztürk Sabri Yaman Ağaç Sanayi'nin sahibi Cevat Yaman, Hipaş Hidrolik ve Pnömatik Sanayi'nin sahibi Fikret DaUaran, Akboya Tekstil Kimya Sana- yi'nin sahibi Ragıp Gültekin, Mizan Oluklu Mukavva'nın sahibi Mehmet Nuri Görenoğlu ve Tever Ağaç Sana- yı'nin sahibi Osman Nuri Tever de İSO Meclisi'nde ya da meslek komitelerin- de yer alan diğer AKP'li patronlar. Istanbul Ticaret Odası'nda (ITO) baş- kanlığı, son anda yaptıklan liste deği- şikliğiyle siyasetle özdeşleşmiş bir isim Murat Yalçıntaşkazandı. Aynı grubun Gönül Bağı Olanlar Adı ve Soyadı Şirket Adil Üstündağ Mustafa Altınok Ahmet Küçükbay Zeki Özcan Yunus Akdaş Bircan Eresin Şahin Nalbant Sabri Özel Ahmet Çetinkaya Recep Tannverdi Ayhan Karahan Mustafa Boydak Sami Yangın Celal Hasnalçacı Ragıp Gültekin Nuri Albayrak Osman Nuri Tever Mehmet Büyükekşi M.Nuri Görenoğlu Hüseyin Akar Hasan Doğan Greenpark Otelleri Sahibi Y.K. Baş. Yard. Temo Dınamik Y.K. Baş. Yard. Küçükbay Yağ ve Deterjan San. Y.K.B. Özcanlar Iplik San. Akdaş Group. Y.K.Baş. Eresin Otetleri Y.K.Baş. Nuryıldız Tekstil Y.K.Baş. Sabri Özel Triko Y.K.Baş. Çetinkaya Tekstil Sahibi Tannverdi Holding Y.K.Baş. Moda Zeki Gölhan Tekstil Istikbal Grubu Y.K.Baş.Vekili Saygın Testil Y.K.Baş. Gürkar Tekstil Y.K.Baş. Ak Boya Y.K.Baş. Albayrak Şirketler Grubu Ortağı Tever Ağaç San. Y.K.Baş. Zilan Ayakkabı Mizan Oluklu Mukavva Y.K.Baş. Akartar Tic. Sahibi (Doğubank) Gürmen Giyim Y. K. Baş. İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Mısırlı AIİYaşar Tahsin Güzel Osman Kayalar Büşra Tokul Niyazi Memur Ali Sürücü Hasan Karahan Şahin Tin Arif Çalışkan Uğur Erdoğan ibrahim Uzunoğlu Beyti Kasapoğlu Hüseyin Memişoğlu Ahmet Hasyüncü Murat Yalçtntaş Mehmet Müezzinoğlu Kemal Akar Süleyman Odabaşı MücahitCan Şeyhmus Ceylan Ali Rıza Yapar Metin Külünk Hamza Bölükbaşı M. Faruk Bürüngüz Muhammet Yenel Nurettin Nebati Kenan Danışman Fahrettin Ertemel Hasan Büyükdede Sart Kılıç Kemal Çiftçioğlu Nezir Alın Mevlüt Eberdes Celal Küçüköğen Feyzullah Öge Panel Textile Y.K.Baş. Ofıs Gıda San. Y.K.Baş. Güzel Ayakkabı Ajans Ka Reklam Aj. Sah. Tokullar Deri Y.K.Baş. Nimeks Gıda San. Y.K. Baş. Sürücü AŞ Y.K.Baş. Karahan Petrol Y.K.Baş. Aysan Dekoratif Raf Sistemteri Y.K.Baş. Altınbaşak Tekstil San. Y. K. Baş. Denko Uluslararası Nakliyat Y.K.Baş. Egem Tekstil Y. K. Baş. Dost Teksil Y.K.Baş. Makro Tekstil Yön. K. Baş. Beşler Tekstil Y. K. Baş. EMAŞ Endüstri Metal San. Ortağı. Özel Avcılar Hastanesi Sahibi Aldem Metal San. Y.K.Baş. TOFAŞ, FORD Diyarbakır Bölge Bayii. Opel, Mercedes, Temsa Bayii. Ceylanlar Inşaat. Yaparlar Inşaat Y K. Baş. Inanç Şirketler Grubu Yön. Kur. Baş. özel Bilim Koieji Ortağı. Döşemelik Kumaş Üreticisi. Yenel Tekstil Y. K. Baş. BG Store Mağazalan Sahibi. Danış Gıyim Tic. Y. K. Baş. Ertemel Otomotiv Y. K. Üy. Hidramode Hidrolik AŞ Y. K. Baş. Sınangil Unlan Y.K.B. Pensan Kalem Y.K.B. Istanbul Tıp Merkezi Y. K. B. Eberdes Tanm Orünleri Y.K.B. Çöğenler Yem Fabrikası. öğem Petrol San. Y. K. B. Belediye Meclis Üyeleri Selim Gökdemir Selım Yaşar Nihat Zeybekçi Sezai Güner Hüseyin Bağcı Sunusi Mısıroğlu Nazif Niyazi öztürk Cevat Yaman Gürsel Ulukır Murat Hazıroğlu Ayhan Küçük Mustafa Cebeci Nurettin Ertemel Megapol Inşaat Y. K. Baş. Yaşar Holding Hissedarı Turkuaz Tekstil Y. K. Baş. Günteks Y. K. B. Bağcı Gtda Y. K. B. Kontrol Tekstil Y. K. B. öndersan Makine San. Y. K. B. Sabn Yaman Ağaç Makineteri Ortağı Yıldızlar Matbaacılık Y. K. B. Metrobil Y. K. B. flke Yaymcıfık Y. K. B. Cebeci Plastik Profil Y. K. Baş. Ertemel Otomotiv Y. K. B. Kurucu Üyeler İbrahim Çağlar Muharrem Karslı F. Recep Saraçoğlu Ali Rıza Koç Cüneyd Zapsu Üye İbrahim Cevahir Tuğrul Yemişçi Nurtop Dış. Ttc. Y. K. B. Emekli Doruk Holding Y. K. B. Arktur ve Medyakom şirketlerinin sahibi Azizler Holding lcra Kurulu Başkanı Cevahir Holding Y. K. B Mehmet Ali Kardeşler AŞ Başkan Vekili İş Dünyasındaki Görevi MÜSlAD Izmir. Şub. Eski Y.K.B. Malatya Işadamlan Der. Başk. Parti llişkisi AKP'nin isim babası Erdoğan'la dost Laleli Işadamlan Derneği Baş. Kaysen San. Odası Baş. Kayseri OSB Mec.Baş. MÜSlAD Kaysen Şb.Baş. İSO Meclis Üyesi, ASKON Es.Baş. ITO Meclis Üyesi İSO Meclis Üyesi TİM Başk. Vekili İSO Y.K.Üyesi İSO Mec. Üy. MÜSlAD Es.Gen.B.Y. Futbol Fed. Baş. Vek., İSO Mec. Üy. Başbakan'ın eşyalannt satın alan fanatik işadamı Başbakan'ın arkadaşı Remzi Gür'ün kayınpederi Ulusal Pamuk Kon.Baş.Vek., Ebso Üy. İZTO Meclis Üy. bmir Ayak. Od. Baş. İZTO Eski Mec.Baş.Vek. Konya Tıc. Od. Mec.Üy. TABGİS Yön. Kur. Üy. MÜSlAD Denizli Şubesi Eski Başkanı. Kayseri OSB Yön. K. Baş ITO Baş. İSO Meclis Üy. DİSİAD Üyesi. DİSİAD Üyesi. DİSİAD Üyesi. İTO Meclis Üy. MÜSlAD Eski Y. K. Üyesi AKP Istanbul İl Y. K. Üy. ITO Meclis Üy., OTİAD ve MÜSlAD Üy. MÜSlAD Y. K. Üy. ASKOM Üy. AKP Istanbul İl Y. K. Üy. İTO Meclis Üy. fTO Meclis Baş. Vek. MÜSlAD Baş. Yard. MÜSlAD Y.K.Üy. ASKON Genel Baş. Dan. ASKON Dış lliskiler Kom. Baş.Yard., Esenler llçesi Konya Tic. Od. Üy., Yem San. Bir. Üy. Konya Tic. Od. Y. K. Ü. I, Yem San.Bir. Yön. Kur. Üy. ADAÇEV Kurucu Üyesi EBSO Meclis Üyesi Denizli San. Od. Mec. Üy. ı İTO Meclis Üyesi İSO Yön. Kur. Baş. Yard. İSO Meclis Üyesi MÜSlAD Üyesj ASKON Y. K. Üyesi ASKON Yön. Kur. Üy.lHH Gen. Sekreteri İTO Meclis Üyesi, İl Genel Meclis Üyesi ASKON Otomotiv Meslek Sektörü Başkanı AKP Izmir H.Y.K.Üy. AKP Izmir H.Y.K.Üy. AKP Eski İl Yön. Üy. AKP Izmir İl disiplin kurulu öyesi AKP Izmir Eski İl lön. Kur. Üy. AKP Izmir İl Y. K. Üyesi AKP Kortya İl Baş. KP Ist. II. Yön.Kur. Üyesi '-. < AKP Denizli İl Başkanı AKP Denizli İl Yön. Kur. Üy. Denizli İl Y.K. Üy. AKP Denizli İl Yön. Kur. Üy. AKP Denizli İl Yön. Kur. Üy. AKP Denizli İl Yön. Kur. Üy. AKP Kayseri Eski İl Baş. AKP Istanbul Eski İl Başkan Yardımcısı AKP Istanbul İl Baş. ' ı ' '" AKP Istanbul İl Başkan Yardımcısı AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı idi. AKP Diyarbakır İl Baş. Yar. AKP Istanbul İl Genel Meclis Üyesi AKP İl Yön. Kur. Üyesi . ' AKP Istanbul İl Y. K. Üyesi AKP Istanbul İl Y. K. Üy. AKP Istanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi MÜSlAD Y. K. Üy. AKP Istanbul İl Yön. Kur. Üy. AKP Istanbul İl Y K. Üy. AKP Fatih llçe Baş. Yard. AKP Istanbul İl Genel Meclis Üyesi llçe Meclis Üyesi AKP Zeytinburnu llçe Meclis Üyesi AKP Meclis Üyesi AKP Konya İl Yönetim K. Üyesi AKP Konya İl Yön. Kur. Üyesi AKP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Izmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Üyesi Izmir Büyükşehir Betedıyesi AKP Meclis Üyesi Denizli Bel. Baş. Denizli Belediyesi Meclis Üyesi Denizli Bel. Mec. Üy. MÜSlAD Eski Yön.Kur. Üy. Beşiktaş Bld. Mec. Üy. AKP Ist.Büyükşehir Bld. Mec. Üy. AKP Istanbul Büyükşehir Bld. Mec. Üy. AKP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyeşj Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi AKP Istanbul Genel Meclis Üyesi AKP Istanbul İl Genel Meclis Üyesi (Kâtip) fTO Başk. Vek., TOBB Yön. Kur. Üy. İMKB Kurucusu ve llk Başkanj TÜSİAD ve Fınans Yön. Vak. Üy. TÜRSAB Üyesi Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi MÜSlAD Üyesi Izmir Ticaret Borsası Başkanı, VOB Başkanı AKP Kurucu Üye AKP Kurucu Üye AKP Kurucu Üye AKP Kurucu Üye AKP Kurucu Üye (Başbakan'ın danışmanı) AKP Üyesi AKP Izmir Milletvekili Adayı daha önce ITO başkan adayı olarak açıkladığı AKP'nin kurucularından tb- rahim Çağlar da ITO kontenjanından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetiminde yer aldı. ITO Meclisi'nde ya da meslek komi- telerinde yer alan diğer AKP'li patron- lan ise şöyle özetlemek mümkün: AB Rıza Yapar, Nuri Albayrak, Adem El- başı, Naük Akyol, Fahrettin Ertemel, Mustafa Cebeci, Abdullah Çınar ve Adem Elbaş. 'Dostuz diye ekitibar gösteriyoYİar' Cihan Kamer: (Atasay Kuyumcu- luk YKB) Kendisını, parti değıl Erdo- ğan dostu olarak tanımlıyor. Abdullah Gûl ile de eski dostluklan olduğunu gizlemeyen Kamer'e göre, bu ilişkiler partiyle de bır ılişkı varmış gibi göste- riyor ama durum böyle değil. Söz ko- nusu dostluktan ötürü ek ıtıbar görüyor ama, bunun önemlı olmadığına, kışile- rin mevkı değiştirdiğinde ıtıbann da kaybolacağma inanıyor. Son lOyüdır biiyüyenşirket Ahmet KÜÇÜkbay: (Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi YKB) AKP'nin yaptığı icraatı doğru buluyor. Iş dün- yasının AKP'yı eleştırmedığinı \iırgu- luyor. Erdoğan aılesiyle samimi fotoğ- raflan var. İznurii işadamı son on yıldır sürekli büyüyor. Orkide markasıyla üretim yapan şirketı ISO'nun 500 bü- yük sanayi kuruluşu listesınde üst sıra- larda yer alıyor. Orkide'run Türkiye sı- vı yağ pazanndaki payı yüzde 15. Sorunlarını aktarmakistiyor Fikret MlSirll: (Panel Tekstil YKB) 2003 Temmuzu'nda .AKP'den siyasete girdi. Kendi bölgesınin sorunlarını ak- tarmak için siyaset yapıyor. Karşıyaka belediye başkanlıgı teklif ini geri çevir- miş. Halen il yönetiminde dış ilişkiler- den sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yapıyor. Panel Tekstil, Avrupa ve ABD'ye hazır giyim ve ev tekstili ihracatı yapıyor. Şirketin geçen yılkı cirosu 8 milyon dolar. PoMkaya arkadaşlan M MUStafa Alkan: (MalkanMaldne \"KB) 3 Kasım yerel seçimlerinde AKP'den tstanbul il genel meclis üyesi seçildi. tkı dönemdir de ITO meclis üyesi. Arkadaşlan. kendisi gibi itibarh olanlann siyasete girmesi gerektiğini söyleyince AKP'den siyaset yapmaya karar vermiş. Malkan Makine, 40'tan fazla ülkeye yılda 20 binden fazla sa- nayi ütüsü sarıyor. Yıllık ihracatı 2 milyon dolar. IMES'teUyıl başkanlıkyaptı Kemal Akar: (Aldem Metal YKB) Istanbul'un en büyük sanayi sitelerin- den iMES'te 14 yıl başkanlık ve baş- kan yardımcılığı yaptı. Halen il başkan yardımcısı. ISO meclisine girdi. 2002 den beri il yönetiminde ve mali- idari işlerden sorumlu başkan yardım- cısı. Erdoğan'ın siyasete bizzat çağırdı- ğı isimlerden. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyor. ŞtNASÎ ÖZGÜR MUMCU Amştırma Göre\Iisi, Galatasaray Lniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl kaygı venci olan, Irak'a yapıl- mış olan silahlı müdahale değildir. ABD ve Ingiltere'nin cüretkârlığınm cıddi bir sistem sorununa dönüşmesi- ne yol açabilecek olan, daha sonra yap- tıklandır. Yine televizyon ekranlan- mızda kimi yorumcuların BM'nin, Irak'taki işgal güçlerine izin verdiği- nı iddia etmelerini hayretle izlemiş bu- lunuyoruz. Oysa, söz konusu yorum- culann bilerek ya da bilmeyerek atıf- ta bulunduklan, Güvenlik Konseyi'nin 1483 numarah karandır. Bu kararda Konsey, ABD ve Ingiltere'yi işgalci güç olarak nıtelemektedir. Bu, "Aman da negüzel işgal ettiniz' 1 anlamına geüne- İşgal demokrasisi (2) mektedir. Bundan çıkanlacak anlam, ~Hukuksuzbirfriklebulundunuz,bun- dan sonraki fiülerinizde Lahey ve Ce- ne\Te sözleşmeleriyle somutlaşan işgal hukukunauygundavTanın"dır. Bu iş- gal hukukunun abc'si ise, işgal edilen devletin bırakın siyasi ve iktisadi ya- pısını değiştirmeyi, büyük bir zorun- luluk yoksa ülkede cari kanunlara da uymayı gerektirmektedir. Nazi Alman- yası ile Japonya'da Örinci Dünya Sa- vaşı'nı takiben dayatılan değişiklik ise işgal hukukuna dayanmamaktadu-. Bu tarihi örneklerde iki devletin eski hal- leriyle varlıklannın sona ermesinden yola çıkan debelatio teorisi uygulama alanı bulmuştur. Güvenlik Konseyi, yukanda bahsettiğimiz kararla ABD ve Ingiltere'yi işgalci olarak nitelemek- le, bu debelatio teorisini de saf dışı bı- rakmaktadır. Özetle, bir işgalden bah- sediyorsak, işgal edilen devlet varlığı- nı sürdürüyor demektir. Bu durumda da, o devletin iktisadi ve siyasi yapı- sını keyfi bir şekilde değiştirme imkâ- nı bulunmamaktadır. ABD ve Ingilte- re'nin, Irak'ta giriştiği geniş iktisadi ve siyasi değişiklikler klasik anlamda iş- gal hukukuyla izah edilecek durumda değildir. Koalisyon güçlerinin Irak'ta sürdür- düğu toptan değişim programı ve söz- de demokratikleşme çabalannın, Or- tadoğu'nun daha demokratik ve mü- reffeh bir yer olmasını sağlayacağı kuş- kuludur. Kaldı ki, ülkede yapılan se- çimler. halkın siyasi iradesinin ortaya konmasından çok bir nüfus sayımı ka- rakterini almıştır. Seçimler ancak, se- çimı boykot eden Sünnileri de hesaba katarak, ülkede üç aşağı beş yukan ne kadar Şii, Sünni ve Kürt olduğunu an- lamamıza yol açmıştır. Etnik ya da di- ni tercihlerle yürüyecek bir demokra- sinin kime ne faydası vardır, tartışma- ya açıktır. Ülke ekonomisinin, liberal- leşme görünümü altmda, işgal otori- tesinin yasama işlemleriyle, Ameri- kan ve Ingiliz güdümüne sokulması da aynca kaygı vericidir. Bir başka üzücü nokta ise, Gü\ enlik Konseyi'nin 1483 'ü takip eden kararlannda, klasik işgal hukukunu fazlasıyla esneten ki- mi ifadeler kullanmaya başlamasıdır. BM'nin ülkedeki rolünün arttınhnası- run en çok tarttşıldığı aşamada, BM Irak temsilcisinin suikast sonucu öldürme- si de, bir başka düşündürücü noktadır. Irak hapishanelerindeki dunım ya da bugüne kadar öldürülen siviller ise ta- mamen başka bir yazının konusu. Sadece Ortadoğu'da değil, dünyada bir şeyler değişiyor. Bu değişiklik her ne kadar iyi cilalanmış olsa da, kaygı verici. ABD'nin bir iki ahbabıyla be- raber mahallenin namus bekçisi gibi ku- ral kaide tanımadan sağa sola saldır- masmın Türkiye'ye de bir faydası yok- tur. Irak'm işgali nedeniyle istifa eden eski tngiliz Dışişleri Bakanı RobinCo- ok'un sözlerine kulak vermeli: "İngfl- tere bir süper güç değildir ve hukuka ihtrvacı \ardnf Türkiye de bır süper güç değildir ve hukuka ihtiyacı vardır. Bu ne Saddamcılık, ne de Baasçıhktır. Saddam'dan hoşlanmamak ABD ve Ingiltere'nin yaptıklannı meşru kıl- mamaktadır. Ve böyle at izinin it izi- ne kanştığı hallerde en doğru nirengi noktası, hukukun ve halklann yanın- da olmaktır. Yani ABD ve Ingiltere'nin hukuksuzluğuna karşı, Irak halkımn yanmda olmak. Bu da içi boşaltılmış bir sloganın değil. uluslararası hukuk- ta halklann kendi kaderini tayin etme hakkının geregidir ve bu işgal altındaki halklann en doğal hakkıdır. BİTTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog