Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

1 4 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü projelerin finansmanı hibe ve kredilerden oluşuyor Eğitim projeleri AB 'ye muhtaç \TA AIVKARA - Malıye Bakanlığı nın kaynak ay ır- madığını gerekçe gostererek kadrolu yerıne soz- leşmelı oğretmen alan Mıllı Eğitim Bakanlığfnın (MEB) eğitim olanaklannı gelıştırmek ıçın yu- rûttuğu projelenn fınasmanının tamamma yakı- nırun \\ rupa Bırlığı (AB) ıle Dunya Bankası'nın (DB) hıbe \e kredılennden oluştuğu ortaya çık- tı MEB Proje Koordınasyon Kurulu Daıre Baş- kanlığı'nın yunıttuğu Temel Eğitim Projesı (TEP), Temel Eğıtımı Destekleme Projesı (TEDP), Mes- lekı Eğitim ve Oğretımı Guçlendırme Projesı (MEGEP) ıle Meslekı veTeknıkEğıtımınModer- nizasyonu Projesı (MTEM) fınasmanlannın bu- yiık bolumu AB v e DB 'den sağlanan hıbe \ e kre- dıler ıle gerçekleştınlıyor TEDP'mn fınansma- nının tamamı AB hıbesı ıle karşılanıyor KREDÎ DESTECI TEP'ye destek sağlamak amacıyla hukumet, DB'den I997'de kapsamlı bır destek ıstedı Ha- zıran I998"de banka kurulu TEP'nın ışleyışını desteklemek amacıyla 600 mılyonABDDolan'na eşdeğer mıktardakı Uygulanabılır Program Ikra- zı "nın 300 mılyon ABD Dolarlık bolumunun Turk hükumetınevenlmesınıonayladı DB, anlaşma çer- çevesınde TEP'ye 300 mılyon dolar tutarında ıkıncı bır kredı desteğı daha v erdı TEDP'mn fı- nansmanınm tamamı Av rupa Bırlığı Akdenız Fo- nu ? ndan(MEDA)hıbeolaraksağlandı TEDRTur- kıye Cumhunyetı v e \vrupa Komısy onu' nca 8 Şu- bat 2000'de ımzalanan ve uygulamalanna 11 Ey- lul 2O02'de başlanan bır program Projenın malı- yetı 100 mılvon Avro MEGEP, Turkıye'nın ışgucunun nıtelığını yuk- seltmek ve ekonomının tum sektorlennde ıstıh- dam ımkânlannı arttırabılmek ıçm meslekı eğı- tım sıstemını gelıştırme çalışmalan çerçevesın- de oluşturuldu 1999 AB Helsınkı Zırvesı'nde Turkıye'nın bu alandakı çabalannı destekleme karan alındı 2000'de Turkıye Cumhunyetı Hu- kumetı ıle AB arasında MEGEP anlaşması ım- zalandı Projenın toplam butçesı 58 2 mılyon Av - ro Bunun 51 mılyon Avro'luk kısmı AB tarafın- dan sağlanan hıbe, gen kalan 7 2 mılyon \vro'luk kısmı ıse Turkıye Cumhunyetı Hukumetı'nın ye- rel katkısı MTEM projesısının toplam butçesı 18 5 mıl- yon Avro ABKomısyonu'nunbutçeyekatkısı 14 mılyon Avro ıken, MEB'ın projeye katkısı 4 5 mılyon Avro ıçın biv Rotary Kulubü 'nün "Banş için BirAdım Projesi" kapsamında, Kapadokya bölgesinde 1500 metre yükseklikteki balondan atlayışyaptu Zehe ören yerinden sabah saatlerinde sıcak hava balonuyla havalanan milliparaşutçuler Gâkhan Uçaroğlu, Aynur Uğurlu, 4yla Çevik, Esra Aslan ve Kıvanç Ozturk, 1500 metreyükseldikten atladu YaUaşık ' dakika gökyüzûnde suzulen paraşutçuler, Paşabağlan bölgesine indL Bartş adayışlarının, Doğu ve Güneydoğu Anadoiu bölgesi ile KKTC'de deyapdacağı bildirildi. (AA) Kozcağız'da festival heyecanı BARTIN (Cumhurrvet) - Bartına bağlı Kozca- ğız beldesınde yapılan 2. Kozcağız Çevre-Kultür ve Sanat FestivaM oncekı gun başladı Kozcağız llkoğretım Okulu yanında Bartın Sa- nat Tıyatrosu Anımasyon Grubu, Bılecık Soğut Ku- re Beldesı Mehter Takımı gostenlen ve yuruyuş ıle başlayan festı\al kutlamalan Kozcağız Beledı- yesı onunde bulunan Ataturk Anıtı'na festival çe- lengı konulmasıyla devam ettı 2 Kozcağız Çevre-Kulrur v e Sanat Festıv alı kut- lamalannda konuşan Batı Karadenız'ın tek kadın beledıye başkanı olan Kozcağız Beledıye Başka- nı -Metiha Okutay, festıvalın ana temasının banş, hoşgoru \e dayanışma olduğunu soyledı 5 bın merkez nufusu bulunan Kozcağız belde- sının 41 koyu ıle bırlıkte yaklaşık 50 bın nufusa sahıp olduğunu anlatan Okutay, kokJu tanhı, zen- gın doğal kaynaklan, gelışen sosyo-ekonomık ve kulturel yapısıyla Kozcağız beldesını kalkındır- mak, gelıştırmek ıçın ellennden gelenı yapmaya çalıştıklannı dıle getırdı Gurbetçı vatandaşlann hasret gıdermesı \ e yo- re ınsanının kaynaşmasını sağlamak amacıyla du- zenledıklen festıvalı bu yıl 15 gun erken yaptık- lanm belırten Başkan Okutay, festıv ale destek ve- ren herkese teşekkur ettı Bartın Valısı Ali Güngör festıv allenn yorelenn tanıtılmasında onemlı unsur olduğunu belırttı 78 vılda sel ve heyelanlar Karadeniz afetlere 424 kurban verdi OVIERŞAN RİZE - Doğu Karadeniz Bolgesı'nde ya- ğışlar sureklı sorunlara neden oluyor Bol- ge ınsanı sel, taşkın v e heyelanlarla yaşamak zorunda Yapılan bır araştırmaya gore son 78 yılda bolgede 424 kışı sel \e heyelanlarda yaşarrum yıtırdı Yorede resmı kayıtlara ge- çen ılk heyelan, 1927 'de Trabzon'un Kastel ko>aınde meydana geldı ve 3 kışının olu- muyle sonuçlandı Heyelanlarda en fazla can kaybı 1929'da Trabzon'un Solaklı ko- yunde yaşandı ve 146 kışı hayatını kaybet- tı Rıze'dekı en buyuk felaket ıse 1981 "de Pa- zar ılçesınde meydana geldı, 27 kışı yaşa- mını kaybettı 2001 'de Guneysu, Çamlı- hemşın ve Ardeşen "de 10 ve 2002 'de Guney- su ıle Çayelı ılçelennde meydana gelen sel- lerde ıse 32 kışı oldu Son olarak 2 Ağustos 2005'te Rıze ve Trabzon'dakı sel ve heye- lanlar sonucu 10 kışı yaşamını yıtırdı 1927'den bugune kadar meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlar şoyle "1927 Trab- zon (Surmene/Kastel): 3 ölü, 1929 Trabzon (CX7 Solaklı): 146 olu, 1929 Trabzon (Sürme- ne/ Ormanseven): 3 ölü, 1949 Rize (Çaye- B/Merdhenli): 8 ölü, 1968-69 Trabzon (Sür- mene/ Yetıiav): 1 ohi, 1979-80 Rize (Fındık- h/Kanbderej: 5 ölü. 1981 Rize (Pazar): 27 ölü, 1982 Rize (tkizdere): 8 ölü, 1983 Trab- zon (Esentepe): 4 olü. 1983 Rize (Fuıdıkh): 4 ölü, 1987 Trabzon (\omra/Kıradı): 3 ölü, 1988 Trabzon (Maçka/ Çatak): 64 olu, 1989 Gümüşhane (Kürtün/ Süme): 3 ölu, 1990 Trabzon (Vakfikebir): 47 ölü, 1998 Trabzon (Köprübaşı/Beşkov): 47 ölü, 2001 Rize (Gü- ne>su- Çamlıhemşin-\rdeşen): 10 olu, 2002 Rize (Guneysu-Ça\eli): 32 olu, 2005 Trabzon (Çaykara-Öf): 9 (2'si kayıp) ve 2005 Rize (tkizdere): 1 ölü. İstanbul Devlet Tiyatrosu "Çok \'aşa Ktfmedi" turne ekibi İsmail Hakkı Sunat'ın mezarı başında. Tiyatrocu Sunat'a vefa ZEYNEP ALTAY istanbul Dev let Tıyatrosu turne ekıbı, 13 Temmuz 2004 "te Gelıbolu'dakı yazlığında komşusuyla gırdığı "gürüTtu kavgası' sonucu oldurulen tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat'ın mezannı zıyaret ettı Trakya turnesının Gelıbolu etabını, Sunat'ın Alaeddm Mezarlığı'ndakı kabnnden başlatan 22 kışılık ekıp, sanatçıyı gozyaşlan arasında andı Çatalca'dan 1 Ağustos'ta başlayan, 17 gunde 16 oyunla tamamlanacak olan IDT turnesı 17 Ağustos'ta Çerkezkoy'de noktalanacak İstanbul Dev let Tıyatrosu Trakya turnesıne Anton Çeho^un kuçuk uç oyunudan oluşan "Çok Yaşa Komedi" ıle çıkmıştı Turne Idarecısı, Sahne Amın Oktaj Uçar ve İstanbul Devlet Tıyatrosu Mudur Yardımcısı, "Çok Yaşa Komedi" sanatçısı Zafer Algöz "Çok Yaşa Komedi" oviınu bazen Edirne örneğinde oiduğu gibi 12 kişive bazen Enez'de yaşandığı gibi Kavmakam Sırrı *Vnsoy'un gayreti, Garnizon Komutanı Murat Çatak'uı desteğhle nıekan kapasitesinin çok üzerinde sevircive ulaştı. Turne müthiş imkansızlıklara rağmen ekibin oz^erisive tıvatrovu ulaştırma sevdasıyla mukemmeL sağlam bir iz bırakarak Trakva'va Dev let Tıyatrosu nedır ne değıldır'i göstermeve devam edhor" dıye konuştular Gözde transferler yeni sezonu erken açtı. Fusıon müthiş fırsatlarla sahalarda. Kredi tablosu Kredı rm'ktan 10 0OOYTL 15 000YTL , 20000YTL 12 ay %O / 833 33 %O 40 / 1 289 34 %O,65 ' 1 752 37 18 ay °oO 34 577 33 %O 70 / 901 40 %0 87/1 224 55 24 ay %O 58 / 453,88 %O 86 / 708 79 %O,99 962 67 Yukanda bedraen ay* gen odeme tutanan v~L cınsndendır - Ford Mondeo ve Focus C-MAX'lerde 20.000 YTL kredi için %O faizli 12 ay vade - Diğer Ford otomobillerde 10.000 YTL kredi için %O faizli 12 ay vade - Tüm modellerde cazip indirimler Aralarından bır seçım yapmak gerçekten çok zor Ford Mondeo, Focus C-MAX, Fusion, Fıesta ve Focus modellerı şımdı muthış avantajlarla Ford yetkılı satıcılarında sızlerı beklıyor. Aynntılı bılgı ıçın, Ford Dırekt Hattı 444 3673 ya da www.ford.com.tr Tasarımı yaşamdan, güveni teknolojıden.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog