Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtiyaz Sahibi: CUMHURnTT \AKFI adma İLHA> SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı fbrahim Yıldız # Yaaışlen Muduru Safim AJpasbn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara Istıhbarat Cengız \ ıldırım • Ekonomı Hasan Erij 0 Kultur Egemen Berkoz 0 Spor Ab- dulkadır Yucelman 0 Makaleler Samı Ka- raörcn 0 Duzeltme Abdullah Vazıcı 0 Bıl gı Belge EdjbeBuğra0 YurtHaberlen Meh- met Faraç 0 4\rupa Temsıleısı Curay O*. YavınKurulu tlhanSelçuk(Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı),Orhan Erinç, Hik- met Çetinkaya, Şukran Soner, tbrahım \ ıldız. Orban Bursalı. Mustafa Balbav, Hakan Kara. •\nkara Temsıleısı Mustafa Balba\ -\tarurk BuKan \ o 12^ K.at 4 Bakanhklar Tel 419>02U T hal) Faks 419>02'0 lzmır Temsıleısı SerdarkızıLH Zı>aBI\ 1^2 S 2 1 Tel 4411220 Fak:, 44UT4S • •\danaTemsdusi Çetuı \ığenoğlu, înonuCd 119 S No 1 1 Tel W 12 11 Faki Viil21 ? Anıai\dTeınuK.iM AhrnrtOnrçoğhıDenızMarLÇelıkba, [ş Merkezı Kat 6 Td 0242 24SCKJ^ Fal^ 2 4 8 ^ I" 0 idan ve Mah Işler Bülent \. ener 0 Satış Fa- zılet Kuza 0 Cumhurı\et Reklam. 0 Genel Mudur Özlem A\den 0 Genel Mudur ^ ardım- UM Na/ende Pal Tel (0212) 251 98 ^4 - 75 2MSISSİ-82 raks (0212) 2M 98 68 Rezer- >as\on (212PI2 7OazaeDers Basim1 ^ ıxıhk \eTıc ) T u l o a g ı C a i 94ı Cagakjdu M >4l>ıanbd Pk FatıhMh H B C d d K ü l h i Sut\ 44 •. Isı Tei J dezDaatım Fats |K12)>I< * *ı \a\mı sjrelı . w cjmhur vettLm 14 \ĞUSTOS 200i Imsak4 26 Guneş6 06 Oele 13 16 tkındı 1" 04 2014 \atsı 21 )kyüzü ziyafet çekti Evreninmuhteşemgösterisi 3 bin yıllık baston • VAN (AA) - Istanbul Unıversıte- sı (IU) Avrasya Arkeolojı Enstıtusü'nce Urartu Krallığı'na aıt Yoncatepe Kale- sı'nde surdurulen kazılarda. 3 bın yıl- lık olduğu tahmın edılen ahşap baston bulundu Van'a9blometreuzaklıkta- kı Yoncatepe ÎCalesı'ndekı kazılar, tU Avrasya Arkeolojı Enstıtusu Muduru Prof Dr Oktay Bellı başkanlığında 6 yıldır suruyor Bellı, Anadolu'nun en eskı bastonu olarak kabul edılen bas- tonun aynı zamanda Van bölgesınde de 3 bın yıl once baston yapıldığının bır gostergesı olduğunu ıfade ettı Can Yücel anıldı • DATÇA (Cumiıum«t)- UnJu Şa- ır Can Yucel, olumunun 6 yılında Datça'dakj mezan başında yakınla- nvesevenlentarafından anıldı On- cekı gun duzenlenen torende kısa bır konuşma yapan eşı Guler bu yılkı Can Şenlığı'nı çeşıtlı nedenlerle ya- pamadıklannı soyledı Başta Datça Beledı>e Başkanı Erol Karakulluk- çu'nun da yeraldığı torenm katıhm- cılan, Yucel'ın, Heykeltıraş Meh- met Aksoy tarafından yapılan me- zan başında anı fotoğrafı çektırdı • Dünyamn farklı bölgelerinden de çıplak gozle ızlenebılen yıldız yağmurlan Ankara'dakı gokyüzu meraklılarıru üruversıtenın gözlemevınde buluşturdu Yıldız yağmurlan 24 Ağustos'a kadar ızlenebılıyor. ANKARA (AA) - Dunyanın \ e Swift-Tuttk kuyrukluyıldızının bıraktığı kalıntılann yorungelennın kesışmesı sonucu oluşan "jildız >"ağmurian", gokyuzu meraklılannı buluşturdu Ankara Unıversıtesı Gozlemevı'nde oncekı gece yansına doğru bır araya gelen başkentlı gokyuzu tutkunlan, yenı gune "Akanyıldız" yağmurlannı ızleyerek gırdı Ankara Unı\ ersıtesı Gozlemev ı Muduru Doç Dr Berahitdin Albajrak, Guneş çevresındekı turunu 130 yılda tamamlayan Svvıft- Tuttle kuyrukluyıldızının yolu uzennde bıraktığı kalıntılann (goktaşlan) yorungesının, dunyanın yorungesıyle her yılın 17 Temmuz- 24 Agustos tanhlen arasında kesıştığını soyledı Bu buluşmanın, kuzey-doğu yonunde gerçekleşen ve "Perseid" adı venlen goktaşı yağmuruna neden olduğunu kaydeden Albayrak, bu gokyuzu olayının oncekı gece maksımum sev ıyeye ulaştığını \ e saatte 75-100 arasında goktaşı yağmuru sayılabıldığını anlattı Ankara L nıversıtesı Gozlemevı'nın bahçesını dolduran başkenthler, çapian 15-40 santımetre arasında değışen teleskoplarla Ay'ı ve gokyuzunde bırbın ardına kayan goktaşlannı gozlemledıler Her yıl Ağustos ayında başlayan ve Perseıd adı venlen yıldız yağmurlan Rusya, Ispanya ve ABD'nın bazı bolgelennden de çıplak gozle ızlendı Söz tangoda Tango denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Arjantin 'de Dunya Tango Şampiyonası duzenleniyor. BaşkentBuenos Aires'teki yanşmada •irjantinli dansçüann yanı sırayabana yanşmaalar da ter dokûyor. 29 ulkeden gelen deneyimli dansçıyı konuk edeıt tumuvanın ilk turu önceld akşam tamamlandu Toplam 800 dansçmın katıldığı ilk turdaki performanslanyla izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatan dansçılar bir bolumünü elemek zorunda olanjuri üyelerineyse zor anlar yaşattu Arjantinlilerin olduğu kadar ulkedeki yabancı turistlerin de ilgisini çeken Dunya Tango Şampiyonası 22 Ağustos 'ta sona erecek. (REITERS) AL GOZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGEÎNTÜRK Hadi bir don muhabbetiyapalım Yeğenım, Atican, Bodrum"dan dondu pır dondu Tey- ze- yeğen, bız de bır muhabbet bır muhabbet, bazı ga- yet mustehcen durumlan doğrusu sıze aktaramam. ga- zetem cıddı bır gazetedır, onlar bana kalsın Ama Alı- can'ınellennı ovuşturup saçlannı genşe atarak >aph- ğı, Bodrum'u mekân tutmuş. bıçkın bır Anadolu delı- kanlısı taklıdı var kı. ehmden geldığınce anlatmaya ça- lışacağım Yazıva neşelı başlamak ışıme gelıvor, so- nunda nedenını anlayacaksınız Gecenın ılerlemış saatlen ınsanlann bırbırlenne ya- pışmış dans ettıklennı sandıklan bır dıskotek, bızım bıçkın delıkanlılardan bır grup, ustlerınde beyaz atlet- ler, pazularda akrep dov melen, saçlar arka> a doğru bn- yantınle yatınlmış. kendılennden gavet emın dıskote- ğın kapısından gınyorlar Gınşte bır an beklıyorlar. on- cu guc hemen harekete geçıyor, onJann gore\ ı çe\ re- dekı yalnız dans eden ya da koşede bucakta oturan ka- dınlan anında tespıt etmek Iş hemen çozuluyor, ekıp duruma hâkım ba- kışlarla ardaşıp ıkı- şer uçer hedefe doğ- ru ılerlemeye başlı- yorlar Tamam hedefe vanldı, ıkı delıkan- lı koşede yalnız ba- şına duran orta yaş- h kadına doğru usul- ca yakiaşıyor Son bır kez saçlannı sı- vazlayıp, kadına doğru eğıhp, gayet yuksek bır sesle, (muzıi o kadar yuk- sek kı, mecburlar) bastınyorlar "Do you want sex? Twenr> santim" (Seks ıster mısın 0 Yırmı santım ) Alıcan bunu oyle taklıt edıyor kı. bır sure aramızda yenı bır soylem gehşeceğe benzer Evet, Bodrum'dakı bende kalacak dığer şeylen anlatmıyorum, onlar dost toplantılannda ama b k kokan sokaklan \e denızı, de- nız skılennın terorunu, hıç durmayan çığırtkan muzığı herkes bılıyor ve kımsenın aklından da bu denız adabı- nı hıç bılmeyen zengınlere veryansın etmek geçmıyor Çunku onlar donlanyla değıl, Dıor, Versace mayolany- la denıze gınyorlar adap bılıyorlar cancağızım Adap bılmeven. Istanbul u doldurmuş, bazı koşe y azarlanmız tarafindan adeta bır guruh olarak nıtelen- dınlen tstanbul denızının yenı sakınlen Hıç kımsele- nn aklına şugelmıvor Yıllarca bu ulkerun en guzel denızlennden bın olan Marmara Denızı nı cumleten kırlettık Bu ışı sadece guruh olarak gorulenler yap- madı, ışın ıçınde bızzat Caddebostan'da, Kalamış Ko- yu'nda. Bağdat Caddesı'nde oturan, denız adabını bı- len ama mayolan \ersace, Dıor olanlar çoğunluktay- • Arkası 8. Sayfada Ortalık yıkılıyor. ınıklŞimdi gecelere dayanıklı şişede, sınırlı sayıda noktada. COOL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog