Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

1-4 .AĞUSTOS 2005 PAZAR • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Tayland'ı farklı yenerek oyunlarda çeyrek finale yükseldi Bayanlartam gaz Turkiye: 70 Tayland: 56 S-ALON: Fuar Celal Atik (İz- nir) HAKEMLER: C. Rodos (7) (fngihere) Kım TaiKai (7) (Gü- neş- Afrika) TCJRKİYE: Esra (6)6, Şükran (7)10, Dena (5)2, Gülçin (7)11, \felis (6)8, Denız (7)11, Dilek (5), Pelin (5)7, S'azlı (7)12, Cey- datşbırakmazi5)i, CeydaKoz- luca (5) •D\YLAM>:7urcs»M (5)11, Cha- roenrat (4)4, Ludrodkij (7)15, Papaktaku (4) Banmod (7)15, Likitsarun (5)6, Lakhan (5)5, Jantakan (4), Chantuma (3) 1.PERİYOT: 21-10, İLK \A- RI: 34-26. 3. PERİYOT: 54-4' 5 FAl'L: Papaktaku (37.06/ (Tayland) İZMtR (Cumhuriyet Ege Börosu)-23. Dünya Üniver- siteler Yaz Spor Oyunlan' nda (A) Grubu'ndakı 4. ve son maçtnda Ulusal Bayan Bas- ketbol Takımı, Tayland'ı 70- 56yenerek 3 galibiyetını al- dı ve çeyrek finale yükseldı Kanadayı 3-0'la geçen Er- kek Ulusal \bleybol Takımı da grup liderliğını garantile- yerek çeyrek finale adını yaz- dırdı. Oyunlarda Bayan Voleybol Ulusal Takımı, gruptaki 2 maçındaTayland'a3-l yenıl- di. Son derece gergin geçen üçüncü sette çizgi hakeminin verdiğı yanlış karara itiraz eden antrenör Reşat Yaaa- oğullan. bu setın bitiminde çizgı hakemrne bağırdığı için kırmızı kart gördü ve 4 set sürestnce ceza sandalyesin- de oturdu Kural gereği Ya- zıcıoğullan bu sette oyuncu- larına taktik veremedi. Aynı çizgı hakemi son set- te ulusal takım aleyhine bir yanlış karar daha verince se- yırcılerden büyük tepki gör- dü. Yüzme ve güreşte ise spor- culanmız başanlı olamadı Bayanlar, Tayland karşısında maç boyunca üstün bir görüntü sergikdL OYUNLARDA BUGUN TKT3 / Vok}t»l/(Karsrvaka-13.00) Türkıye-Bulganstan (E), TRT3 / (15.00) Kanada- Türkiye (B). Atfama/(\ariıdere Yüzme Havuzu/-10.00) Bayanlar ön eleme, 12.50 Yan fînal. 15.00 Erkeklerve bayanlar fınal. TRT1 < 17.10 Basketbol / Türkiye- Brezirya.Yüzroe/(Manisa Ö.İ.M-09.30) ön eleme serilen, 1730 Final ve ödül törenleri, 19.15 Kapanış. Sutopu/(Atatürk-20.00) Türkıye-Portekız. Okçııluk/(İ2mirspor-08J0) Çeyrek fınal Eskrim/(Kültürpark Hol 2-10.00) Ferdi erkekflöre.Güreş/(\amanlar Usesi- 10.00) Serbest stil (erkek- bayan). TRT3 17.00 Fınal ye ödül törenı. TRT3 / Futbol/(.Alsaııcak Stadı-20.30) Türkıye-Kore (E). Tenis/(Önıekköy/10.00). Aröstik amnastik/(Halkapınar/15.00) Bayanlar ödül törenı. 19.00 Erkekler ödül törenı. OYUNLAR KAPAU GİŞE HİCRAN ÖZDEMİR tZMİR-23. Dünya Üniver- sitelerYaz SporOyunlan (UNI- VERSIADE 2005), îzmirhal- kının spor tutkusunu ortaya çı- kardı. Atatürk Stadı'ndaki açılış törenine 50 binden fazla se- yircinin gelmesinin ardından hafta sonu yapılan voleybol ve basketbol maçlannda da tri- bünler doldu. Ozellikle bayan voleybol takımının Tayland'la oynadığı maç için spor salonu- nun önünde uzun kuyruklar oluştu. Oyunlar kapsamında dün İz- mir Büyükşehir Belediyesi ta- rafindan projelendirilen 'lz- mir Kayıklan", körfezde gös- teri yanşlan gerçekleştirdi. tz- mir Körfezi'ndeyaklaşık 100 yıl önce yapılan kayık yanşla- n, bu kez UNIVERSIADE kapsamında sergilendi. Bü- yükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlunun startıyla başlayan yanşta, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yük- sekokulu, Dokuz Eylül Mü- hendislik Fakültesı, Ege Üni- versitesi Diş Hekimliği Fakül- tesi, lzmir Devlet Opera ve Ba- lesi'yle Dokuz Eylûl Mühen- dislik Fakültesi karması, TRT tzmir, Dokuz Eylül Üniversi- tesi Deniz Işletmeciliği Yük- sekokulu ve Gen Elektronik takımlan kıyasıya mücadele etti. NOTUUL Eskrim ulusal takımında Öz- lem Aslan'ın lzmir turuna çı- kıp dönmediği, antrenörü Bog- dan Horoneou'nun da kampa geç katıldığı için ulusal takûn kadrosundan çıkanldığı bildi- nldi. Erkekler fufbolda 'knral hatas' iddialanna neden olan Türkiye - Brezilya maçı 3-2 Türkiye lehine tescü edildi. DÜNYA ATLETIZM ŞAMPIYONASI'NDA ASLAN PAYI ABD VE RUSYA'NIN OLDU Yeni w w zler CUNEYTKORYUREK HELSİNKİ - Finlandiya'nın başkentı Helsinkı'de düzenlenen 10. Dünya Şam- piyonası çok kötü hava şartlan ıçinde ama çok heyecanlı yanşlarla devam ediyor. Eski kuşaklar yavaş yavaş silinirken, ba- zılan da sakatlıklan yüzünden yanşlara ka- tılamazken, yepyeni kabiliyetler, yeni isimler koşularda, atmalarda ve atlama- larda ortaya çıkıyor. Eski soğuk savaş günlennı hatırlatır bir şekilde ABD ve Rusya, madalyalann çoğuna sahip çıkı- yorlar. Bu arada hem olimpiyatlarda hem de dünya şampiyonalannda büyük başa- nlar göstermış Kenyalı atletler, son iki güne kadar tek bir altın madalya kazana- madan yanşıyor 100 ve 200 metrelerde ABD'li Justin Gatlin, kendinden beklenenden de fazla- sını yaparak 2 altın madalya kazandı. Dün- yanın en hızh adamlanna sahip olmasına karşın ABD, 4x100 metre bayrak yanşı seçmelerinde, iyı idman yapmadıkların- dan olsa gerek, bayrak değiştirmede bay- rağı düşürünce dıskalıfıye oldu. Diğer ta- raftan meşhur Michael Johnson'ın 400 metredekı dünya rekoruna göz dıken genç ABD'li Jeremy NVariner, Michael John- son'dan ben ıik kez bu mesafede 44 sanı- yenın alttnda koşarak 2 yıl içinde bu re- koru kendıne maledebıleceğıni gösterdi. Erkekler 110 metre engellide yepyem bir Fransız atlet Ladji Doucoure, büyük bir çekişme sonunda olımpiyat şampiyonu ve dünya rekorunun sahıbı Çinlı Xiang Liu'yu, olimpiyat ve dünya şampiyonu ABD'li Allen Johnson'u geçerek bu me- safede kendı hâkımiyetıni kurdu. Bayanlarda ıse sınkla yüksek atlamada Rus atlet Isinbayeva, 1 cm. farkla dünya rekorunu yenıledı ve 5.01 m. atladı. Kazan- dığı altın madalyayla 60 bın dolar, kırdığı dünya rekoruyla da 100 bin dolar olmak üzere serverine 160 bin dolar daha ek- leyen Isinbayeva. bu şampiyonanın şim- dılik en kazançlı atleti oldu. ABD'U Justin Gatlin, 100 ve 200 metreferde ateı madalya kazandL(AP) ISINBAYEVA TUTULMUYOR Finlandiya'nın başkenri Helsinkide devam eden 10. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda önceki gün \apılan bayanlar sınkla yüksek atlamada Rusya'dan Yelena Isinbayeva. 5.01 metrelik derecesıyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Erkekler 400 metre engellide ise ABDden Jeremy Wariner. 43.93'labu sezonun en iyi derecesine imza attı. Bayanlar çekiç atmada Rusya'dan CMga Kuzenkova; 75.10 metreyle, bayanlar 200 metrede ABD'den Allyson Fetis, 22.16'yla, erkekler 100 metre engellide Fransadan Ladji Doucoore, 13.07'yle, erkekler 50 km. yürüyüşte de Rusya'dan Sergey Kirdyapkin, 3:38.08'le bınncihği elde ettiler. UNIVERSIADE 2005 Osmanlı tepkisi \USLTÖZKAN İZMİR - UNIVERSIADE 2005 tz- mir'in açılış törenlerinde k Osmanh'\aöz- km' net bır şekilde yansıtılmasına karşın cumhuriyetin kuruluş süreci ve Atatürk'e hıç yer verilmemesine yönelık tepkiler dinmedi. Izmirliler bu *ihaneti' unutma- yacakJanru vurguladı. Ege Kadın Dayamşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkam Hatke Gül DeğirmencL yaptığı yazılı açıklamada. UNTV'ERSI- •ATJE'ninbüjük bir kazanım olduğunu \11rgularken, yurttaşlann açılış törenle- rinde hayal kınklığına uğradığına dikkat çekti. lzmir tl Genel Meclisi CHP Grubu adına Başkanvekili Yücd Özen ise yaptı- ğı yazılı açıklamada, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yok sayıldığım belirtti. tşçi Partisi tzmir II Başkam AH Karşıla- vsnda açılış gösterisinde Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin asıhnaması için ola- ğanüstü önlemler alındığıru kaydetti. GÜNÜN PROGRAMI n.TTBOL fnırkcefl Süper U- ş((Atalürk/19.00)Kon>'a-Trab- zon, (BJK tnönü/21.15) Beşik- taş-Denızh. (19 Ma>ıs/20.00) B.Ş.Bld. Ankara-G.Bırliği, (Atatürk/20.00) Kayseri-K. Er- cıyes. 2. ÜG/(B) Kategorisi (1. Gnıp)-\teuf öya Öni^7.00) Sanyer-Pendık. (MimarYahja Baş/17.00)Güngören Bld.- A. Lsküdar, (Kartal/17.00) Kar- tal-Y.Bosna, (Adapazarı Atatürk/17.00) Kasımpaşa- Karagümrük TV'DE SPOR Lig TV/19.00 Konya-Trab- zon,21.15 Beşiktaş-Denizli. NTVA8J0 Stuttgart-Köln (Al- manya Lçf). TRT2/18^0Dün- >3 Atletizm Şampıyonası TV8/15J0 Arsenal-Newcast- le United, 18.00 Wigan Athle- te-f Chelsea (ingUtere Li&), 22.00 Ponte Preta-Corinthıans (BrezihaLigi TÜRKİYE RALLİ ŞAMPtYONASFNIN 4. AYAĞI HÎTÎT RALLİSÎ BAŞLADI Ankara'da büyük heyecan VEYSEL BALKAYA ANKARA - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Hitit Rallisi dün ankara'da başladı. Bu yıl 32.'si koşulan Hitit rallisi'nde ilk günün en iyi derecesini Ford Focus WRC ile yanşan Mehmet Besler ve Afşin Baydarçıffti 32:24.1 ile elde etti. Günün ikinci en iyi zamanı ise Hyundai Accent WRC ile Serkan Yazıcı ve Can Okan ikilisine ait olan 32:29.7'di. Bir diğer Ford Focus WRC ile yanşan Nejat Avcı ve Batuhan Memiş Yazıcı çifti de 32:56.2 ile günün 3. en iyi zamanı imza attı. Ercan Kazaz ve Cem Bakançocuklan Ankara'dayapdanHiftRaIliapüodamkr>asA^ BALKAYA) çifti Renault Clio'yla 1600'lerde Reanlt 3. en iyi zamanı da 33:43.8 dereceyle Clio'yu, Fiat Puntosuyla Hamdi Ünal ve Kaan 1600'de günün en iyi yanşan Volkan Işık ve Özşenler Fiat Palio ile derecesini aldı. Levent Gür çifti izlerken aldı. GÜNÜN IÇlNDEN • HAÜL'DEN 3 GOL - BundesügaüaKaiser- slautern'in Duisburg'u 5-3 yendiği maçta Halil Altıntop, 90 dakıka forma giydi ve 3 gol attı. Schalke 04 ıse Hamit Altıntop'un 90 daJaka oynadığı karşılaşmada deplasmanda B. Dortmund'u2-riegeçti.B. Dortmund'un 16 yaşındaki genç yıldızı Nurı Şahın ise 77 dakika sahada kaldı. H. Berlin'in E. Frankfurt'u 2-0 yendiği mücadelede de Yıldıray Bastürk, 27 dakika forma giyerken bir de san kart gördü. • TENİS - 4. Uluslararası Cevanşir Kııpası Turnuvası'nda tek erkeklerde finalde Avusturyalı Nikolous Moser'i2-0yenenAdem Ozmeral şampiyon oldu. Bayanlarda ise finalde Çağla Büyükakçay, Gurcü Manana Shapakidze'ye 2-1 mağlup olunca ikinciliği elde etti. •SIVASDENNYS'LEANLAŞn-Sıvasspor Genel Menajeri Bülent Uygun, A. Paranense'den Brezilyalı Dennys Richard Pena Lemego'\ la 3 yıllık anlaşüklannı söyledi. • 2. ÜG'DE DÜN - (B) Kategorisi/1. Grup: Eyup-Maltepe: 0-2 • ÜMİTLERLER TOPLANIYOR - Omıt Ulusal Takımı, Bulgaristan'la çarşamba günü Sofya'da oynayacağı özel maç için bugün tstanbul'da kampa girecek. • BİNİCİUK - Başbakanlık, Gençlik ve Spor tstanbul II MüdürlüguvePendikKaymakamlık kupalannı Sencer Can kazandı. • ALTILI 9-l-5/4-7'6-3-10 kombinesini bilenler, 9 bin 622.74'er YTL kazandı. Rakipler belli oldu VİYANA(Cuınhuriy€t)-Vo- leybolda Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalannda temsil ede- cek takımlann ralapleri belli ol- du. Avrupa Şampiyonlar Li- gi'nde Y Güneş Sigorta, Azer- rail Bakû fAzerba>can). Palla- volo Sirio Perugia (Italya), Ca- lisia Kalisz (Poionva), Ma- richal Tenerife (tpanya) ve Mladost Zagrep (Hır- vatistan), Eczacıbaşı ise Foppapedretti Bergamo (Itâ^a), RC Carmes (Flran- sa), Uralochka NTMK Ekate- rinburg (Rusya), Hotel Cantur Las Palmas (tspam-a) ve Cat Trofa (Portekiz) takımlanyla mücadele edecek. 'Top Teams' Kupası 'nda H. Bankası, Çek Cumhuriye- ti'nden Ferrom Opava'yla ele- meden gelecek 2 takım, Erde- mir ise Yunanistan'dan Panat- hinaikos'la yine elemeden ge- lecek 2 takımla karşılaşacak. Avrupa Konfederasyon Kupa- sı'nda (CEV) ise Polis Aka- demisi ve Koleji; Ankara'da Belarus'un GVC Gomel, Sır- bistan-Karadağ'ın Budvanska Rivijera Budva ve 1. tureleme- lerinden gelecek 1 takım, Ar- kasspor ise Slovenya'nın To- polsica kentinde bu ülke- den OK Sostanj Topolsi- ca, Hırvatistan'ın MOK Rijeka ve Polonya'nın Wkret Met Domex Czes- tochowa takımlanyla ya- pacak. Bayanlarda ise DYO Karşı- yaka mücadelesine 3. turdan başlarken, diğer Türk temsil- cisi Beşiktaş ise 2. tur eleme grubunda Ukrayna'nın Cher- kasy kentinde bu ülkeden Khimvolokno Cherkasy, Yunanistan'ın Apollonis Kerat- sini ve 1. turdan gelecek 1 takımla karşı karşıya gelecek. FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Gökcanbey (5). P: Altunbey (3), PP: Sönmez (2). S: Özgeyığıt (6) 1KÖ- ŞL: F: Acartay (2). P: Şenat (3), PP: Baba- sancak (1), S: Başbaş (6)3. KOŞU: F: ,\me- retta (4), P: Sun Of Paradıse (9). PP: Eagle Tornado 11), & Funn> Gıri (5). 4.KOŞI': F: Yankım (5). P: Red Spnng (4), PP: Şapkalı- kız (31. S: Ocean Rose (2). 5.KOŞU: F: De- sert L>TLX (6). P: Çamur(5). PP: Katsumoto (!),S:Mehd(2).6.KOŞU:F:Özgünhan(3). P: Herkül (2). PP: tlkbahar (6). S: Saltukhan (4). 7. KOŞU: F: Kurtaran (2). P: Mounta- ıner (4), PP: Mary Ellen (6). S: Betık (5). 8. KOŞU:F: Seltaş(3). P: Bertay (7). PP: Spar- tan(8),S:EsmerAmber(2) 9.KOŞU:F:Vet ban (3), P: Sessız Kra! (2). PP: Demzınkı- zı (8), S: Tokgözece (10) Günün tkilisi. 5 fCoşu:65.ÇifteBahis:l.Çıfte:5,2. ALTILI GANYAN 5 4 3 2 6 5 7 3 Lt 2 4 6 5 3 7 8 2 PLASE 3 2 8 10 4 5 6 3 2 8 4 5 4 1 3 6 3 3 KADIKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMAİLANI Sayı: 2000/6 Satış İzale-i şüyudan dolayı Kadıköy ilçesi, Suadiye Mahallesi'nde kain 121 pafta, 960 ada, 107 parsel sayılı gayrimenkulün A Blok binnci bodrum katta bulunan 2 nolu dükkân ile A Blok 2. kat 11 noda bulunan daire ve B Blok 2. kat 21 no'da bulunan daırelerin tama- mınuj açık arttınna ile satılmasına karar verilmiştir. Adreste tebliğ yapüamayan ilgililer ve adresi bılınmeyen ilgililer için de tebliğ yerine kaun olacağına karar verildi. Gayrimenkulün imar durumu: Kadıköy Belediye Başkanhğı Imar Işleri Müdürlü- ğü'nün 20.05.2004 tarih, 04/385971-761 sayılı imar durumu yazısmda söz konusu 107 parselin, 11.04.1979 tt'li 1 1000 ölçekli imar planında, bina yüksekliği h: serbest irtifada, taban alanı kat sayılı TAKS: 0.25 kat alanı, kat sayısı KAKS: 2.07 yapılanma şaıtlannda aynk nizam iskân sahasında kaldığı, aynca Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulu "nun 5.11.1999 tanh 664 sayılı karan gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tanhi eser niteliğinde bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kunılu'ndan görüş aluıması gerektiğı bildirilmiştir. Gayrimenkulün evsafı: Söz konusu gayrimenkuller, Kadıköy ilçesi, binada zemin katta bir dükkân bir daire ile nonnal katlarda birer daire bulunmaktadır. Kadıköy ilçesi, Suadi- ye Mahallesi, Tevfikbey ve Kavısli sokaklarının kesiştiğı köşe başında, betonarme karkas sıstemde bır bodrum, bir zemin, üç nonnal katlı inşa edilmiş Ertekin Aparönanı'nın, Ka- visli Sokak ginşi tarafinda, A Blok bodrum (girişten zemin) kat 2 nolu dükkân, ikinci nonnal kat 11 ve B Blok 2. kat 21 nolu daiıesidir. A Blok birincı bodrum (mahallen Kavisli Sokak'tan zemin) kat 2 nolu dükkân, halen su ve elektrik tesisatçısı olarak kullanılmaktadır. Dükkânın zemini seramikle kaplı, kapı ve camekânı demir doğramadır. Dükkânın sokağa cephesi 3.75 m. derinliğı, 6.85 m'dir. Arka kısnunda içinde klozet ve lavabosu bulunmaktadır. Dükkân 25.31 m2'dir. A Blok ikinci nonnal kat 11 nolu daire, girişte bir hol, hole açılan balkonlu salon, bal- konlu mutfak bir oda ile bir koridorda biri balkonlu üç yatak odası, banyo ve tuvalet ma- halleri mevcuttur. Mutfakta tezgâh altı üstü dolaplan, banyoda küvet, klozet ve lavabo vardır. Döşemeler ıslak zeminlerde seramikle, salon ahşap parke, odalar marley kaplıdır. Dairenin bir odası bitişikte B Blok 21 nolu daireden alınarak bu daireye katılmış durum- dadu-. Dairenin tasdikli projesindeki haliyle balkonlar hariç net 107.70 m2 sahalıdır. Bu daire bu haliyle bir salon, dört oda, mutfak, banyo ve tuvalet mahallerinden ibarettir. B Blok ikinci normal kat 21 nolu daire, daireye girişte bir hol, hole açılan balkonlu sa- lon, balkonlu mutfak ve bir koridorda iki yatak odası, banyo ve tuvalet mahallen bulun- maktadır. Dairede döşemeler, holde karo mozaıkle, mutfak ve banyo seramikle, salon ah- şap parke ve odalar marley ile kaptıdır. Bu dairenin bir odası tasdikli projeye aykın ola- rak A Blok 2 nolu daireye katılmıştır. Dairenin tasdikli projesindeki haliyle balkonlar ha- riç net 110.50 m2 sahalıdır. Bu haliyle daire, bir salon, iki yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet mahallerinden oluşmaktadır. Bina vasat malzeme ve işçilikle inşa edılmış olup su, elektrik, doğalgaz tesisatlan vardır. Her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder ko- numda olup ulaşımı kolaydu'. Gayrimenkulün kıymeti: Bulımduklan semt, semt içindeki yeri. imar durumu, inşa tar- zı, halihazır vaziyeti, bu civardaki daire, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, binalann yıpranma payı kıymetlerine etki eden diğer hususlar ile günün iktisadi koşullan da göz önünde bulundurularak; A Blok 1. bodrum 2 nolu dükkâna 25.000.00 YTL (yirmibeşbin) 11.00-11.10 A Blok 2. kat 11 nolu daireye 95.000.00 YTL (doksanbeşbin) 11.20-11.30 B Blok 2. kat 21 nolu daireye 95.000.00 YTL (doksanbeşbin) 11.40-11.50 Satış şartlan: 1- Satış, 23.09.2005 günü saat 11.00-11.50 arasında Kadıköy 6. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacakür. Bu arttınnada muhammen kıymetin yüzde 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakian mecmuunu ve satış masraflarmı geçmek şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü ba- ki kalmak kaydıyla 03.10.2005 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttınnaya çucanlacaknr. Bu arttınnada muhammen kıymetin yüzde 40'ını ve rüçhanlı alacaldar varsa alacakian mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, gayrimenkulün muhammen kıymetinin yüzde 20'si nıspetmde Türk Lirası veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver- meleri lazımdır. Satış, peşin para ıledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere kendi- sine mehil verilebilir. Ûıale, damga pulu, KDV, tapu ahm harç ve masraflan alıcıya aittir. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borcu ve tapu satun harcı satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgüilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde da- iremıze bildinneleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç buakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ÜK.'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Taşınmazın aynı yasa hükmünce satışa çıkanlarak ÜK.'nun 129/2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. Varsa iki ihale arası farktan, diğer zararlardan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefılleri müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kaunadan kendilerinden icra dairesince tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebihnesi için dairede açık olup masra- fı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebılir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlenn yu- kandakı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. Satış ılanı, ilgililenn adreslerine tebliğe gönderihnış olup adreste tebligat yapılamaması dunımunda ve adresleri bilınmeyen ılgihlere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (*) İlgililer tabirine ırtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 38605
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog