Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 AĞUSTOS 2005 PAZAR 18 SPOR spor(g cumhuriyet.com.tr San-Lacivertliler, uzun süre yenik oynadıklan karşılaşmada Diyarbakır karşısmda bir puanı zor kurtardı FenerbahçeucuzkurtulduFenerbahçe: 2 - D.Bakır: 2 STAT: Şükrii Saracoğlu HAKEMLER: Serdar Tatlı (7). Mtıstafa Sönmez (7). Cem Satman (7) FENERBAHÇE: Volkan (6). Serkan (4), Lucıano (5). Ön- der (6), C'mıt (4), Aurelıo (6), Appiah (4), Tuncay (6) (dk POSemih/. Alex (6). Anelka (4) (dk. 46Mehmet Yozgatlı 4), Sobre (4) DİYARBAKIRSPOR:A/N/mf6A Göksel(6) (dk. 74 Serdar), Sedloskı (6). Talıp (5), Sinan Demıraoglu (4) (dk 36 Sınan Turan 4), Maznov (6). Cumhur (6), Jupi (6), llyas (7), Cem (6), Atilla (5) (dk. 66 Stravresh 5) GOLLER: Dk lOtlyas, dk. 50Maznov. dk. 61 Alex. dk. 77 Tuncay SARIKARTLAR: Lucıano (Fenerbahçe), Sinan Demircı- crğlu. Serdar, Cem. Murat (Diyarbakırspor) IİİRMIZI KART: Dk 90-3 Tuncay (Fenerbahçe) HİLMİTÜRKAY Everton maçı lıg öncesı ıyı bır sı- nav... Sonuç güzel. futbol doyurucu. Şaşınyoruz doğrusu. Çünkü bizler böyle bir futbolu son iki sezondur sa- dece 2-3 maçta izleyebılmiştık. Dönüyoruz Ankara'ya.. Rakip G.Bırliği. Karşılaşma başlıyor, yine hayrete düşüyoruz. Nerede o E\ erton karşısındaki F.Bahçe'1 Nasıl bır futbol öyle11 Kazanmayı düşünen San - La- civertlıler tek forvetle oynuyor. Bu F.Bahçe mi yine şampıyon olacak? Dakikalar ılerlıyor, Daum'un F.Bah- çesı 1 puanarazı. Oyuncudeğişiklik- len ıse savunma \ e orta alana yöne- lık. Anlaşılıyor ki Alman teknik adam rakipten korkmuş!.. îlk maç 1 puan. Daum'a göre 1 puan çok çok ıyı!.. Ama diğer F.Bahçelıler böyle duşün- müyor. Sonra dün geceki Diyarbakırspor sınav ı ama seyircısiz. Nedenı de Ever- ton'la yapılan maçta bir futbolse\ erin tribünde \urulması... Kim suçluydu bu işte? Aradan 15 gün geçtı. netlik kazanmadı ama bize göre önce baş- kan Vıldınm. sonra da kapıdan ıçeri gırenleri arama zahmetıne katlanma- yan görevliler. F.Bahçe'nin 'Tah- kbn'e itirazı sonuç vermıyor. Yöne- ticıler kızgın, öfkelı... Ama neden kız- gınlar, anlamış değıhz. Karar doğru- dur. F.Bahçe bu cezayı hak etmıştır. Dün gece Saracoğlu'nda bir ölüm sessızlıği vardı. Nerede o 55 binlik koro, bayraklar. konfetıler? Dıyarbakırspor'dan söz edecek olursak, yeniden bır yapılanmanın içı- ne gırmişler... Yenı bir teknik dırek- tör, 9 futbolcu gitmiş, yerlenne yeni- leri monte edilmiş. Bir diğer not da Yeşil - Kırmızılılann Ç. Rizespor'dan sonra ikinci seyircisiz 90 dakikalan... Maç başlıyor.. F.Bahçe tatsız, Anelka - Nobre çift sanrrfor mu değil mi tartışmalan yapılırken rakıp ta- kımdan llyas'ın mükemmel fhkikj gol oluyor. San - Lacivertliler yenik dunıma düşmesıne karşın baskın olan taraf. Ama bir de Güneydoğu temsil- cisinın kaçırdığı goller \ar ki bir ta- nesı fılelere gitse belkı de maç kopa- cak. Volkan çıkıvor sahneye... F.Bah- çe ataklannda da Dıyarbakırspor sa- vunması etten duvar gıbı... lkınci yanda sahada Anelka'nın yerine Mehmet Yozgatlı var. Değışim bize göre normal. 50. dakikada Maz- nav, skoru 2-0 yapıyor. 61. dakikada bu kez Alex frikikten atıyor, Murat kalesinde çaresiz.. 77 dakikada da Tuncay'ın beraberlık golü.. Sonuç: Dıyarbakırspor'a yazık ol- du, F.Bahçe ıse ucuz kurtuldu. L'ma- rız bu maçtan ıyı bır ders çıkanr San - Lacivertliler ve de en başta da Da- um efendi!.. Çünkü Turkcell Süper Ligi'nde gördük ki büyük - küçük ta- kım diye bir şey yok. Bizlerden koca bır aferin Diyarbakırspor'a... F E N E R B A H Ç E Ş Ü K R Ü S A R A C O Ğ L U S T A D I ' N D A N N O T L A R / A R I F K I Z I L Y A L I N Kadıköy'de sessiz gece E L E Ş T 1 R î Suç ve Ceza ALTAN AYANOĞLL Oysa ne kadar da heye- canlıydılar... Öyle ya, geçen yıl şampıyonluk turuyla ve- da ettikleri Fenerbahçeleri geri dönüyordu Kadıköy'e. Yine şenİenecektı Bağdat Caddesi. nhtım, Altıyol. Tri- bünleri dolduracaklar, şarkı- lar soylevecekler, hasret gi- dereceklerdi Ama Ever- ton 'la oynanan hazırlık ma- çında nereden geldığı belli olmayan bır kurşun. polis raporuyla ge- len ceza, tüm bu beklentileri boş çıkardı. Kadıköy Şükrii Saracoğlu Sta- dı, asıl sahıbi taraftara yasak- lanmıştı. Evet, San - Lacivertliler sahasındakı ılk maçı olan Di- yarbakırspor sınavında ök- süz kaldı. Kadıköy'de- kı sessiz gece- de maçı; statta akredite olan basm mensup- lan, ıkı takırn yöneticileri, görevliler ve güvenlık gö- revlılen dahil 462 kışınin LZ- ledıği bildırildi. Maç öncesi stat çevresine gelen bır grup taraftar, yap- tüdan tezahüratlarla seyircı- siz oynama cezasını protes- to etti. F.Bahçe, daha önce de sahasmda 2002-03 sezo- nunun 9. haftasındaki Ada- naspor maçını boş tribünle- BOŞ STADIN AZIZLIĞI MAHMUT US- LU (F.Bahçe yöne- ticisî): Ofsay tlan kaçırma hoca. Kal- dırsana bayrağı. Terbıyesız herifler. Bu nasıl avantaj Serdar 0 HÜSEYİN KALPAR (Diyar- bakır Teknik Di- rektörü futbolcusu Sinan'a bağınyor) Sınan tut şu Mar- ko'yukolundan. Tuncay Şanlı (Verilmeyen bir faul sonrası) Bu faulde sızin de payınız var. re karşı yapmıştı Maç öncesı stat hoparlör- lennden taraftar tezahürat sesleri yayınlandı. Yeni ya- pılan tribüne takımdakı tüm futbolculann fotoğraflannın yer aldığı, "99. yihmızda be- def 17. şampiyoııluk" yazılı pankart asıldı. Numaralı tribün inşaatı nedenıyle kaba ınşaat gö- rüntülennı engellemek ama- cı>la inşaatın bır bö- lümüne dev ba>Tak asıldı. Telsım kale arkası tribününün alt bölumünde "Atam izmde>iz" yazılı dev pankart y- er aldı. Fenerbahçe Kulübü, karşılaşma- yı ızlemek üzere T- SYD'ye akredite yaptıran bastn men- suplanna VIP tnbü- nünden yer ayırdı F.Bahçe Kulübü Ikıncı Başkanı ve Basın Sözcüsü Ni- hat Özdemir, maç öncesı basın tnbü- nüne gelerek gaze- tecılenn elmı sıktı ve yenı sezonun ha- yırlı geçmesıni dıle- ,dı. J F.Bahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bır bölümü de VIP tribünü üzerinde > er alan lo- cadan maçı ızledı. PAF ta- kimlan arasındaki maçı ise Fenerbahçe, Fikret'in go- lüyle 1-Okazandı. Yedek kulübesınde hake- me itirazlannı sürdüren Tuncay kırmızı kart gördü. m.v-* . r( -r U^jLjdmJL^ ^^ Tuncay'uı attığı golle Di\arbakır karşısında beraberliği sağlarken. San-LacKertiiler Kadıköy'deki ilk maçta seyircisiyle buluşamadı. (SAMl GUREL) Milli Eğitim Bakanı. "Şu okullar olmasa vekaleti çok iyı idare ederdim" demış. Dün geceki karşılaşma da gös- terdi kj' şu seyirciler olmasa Türkiye Futbol Federasyo- nu, Dısıplin Kurulu,, Tahkım Kurulu futbolu yönetecek- ler. Suçlusu bilinmeyen olayın sorumlusu olarak Fener- bahçe Kulübü'ne cezalann en ağınnı verenler ve itirazı reddedenler ceza hukukunun ana kuralı CEZALARIN ŞAHSİLİĞI ılkesinı çığnemişlerdır. Yanı ceza suçu işleye- ne değil, çünkü suçu ışleyen bulunamamıştır, hatta doğ- ru durüst araştınlmamıştır, Fenerbahçe Kulübü'ne veril- miştır. Başka bir olayı da örnek olarak kabul etmek müm- kun değildir. Dısıplin Kurulu veTahkim Kurulu açılan taz- mınat davasında da etkilı olacak bır karar vermıştır. Üs- telik yönetmelık hükmüne aykın olarak. Bana göre hakem Serdar Tatlı'nın Luciano'ya verdi- ğı faul tamamıyla yanlış ve ters bir karardır. Ve bu karar sonucu atılan frikikten Dıyarbakır'ın golü gelmıştır. Fener- bahçe ataklannın pek çoğu yanlış ofsaytlaria kesilmiştir. Ancak San - Lacivertlı futbolcularrakıbın presınden kur- tulamadıklan içın dogru dürüst gol pozisyonu dahi üre- tememıştir. F.Bahçe'nin ümıdı Mex, ceza, vuruşlan dışın- da sahada yoktu. Anelka sakatlıktan yenı kurtulmuş ol- duğu ıçın ürkek oynuyor. Ama bu arada G.Bİrliğı maçın- da oldğu gibi top da Fenerbahçe'yi sevmiyor. Ikıncı yannın hemen başında F.Bahçe kalesinde ıkınci golu görürken. maçı seyredenlerin bir kısmı Serkan'a fa- ul yapıldığını bır kısmı da topun auttan çevnldiğıni ıddia ettı. Ama hakem gdü vermekte çekinmedi. 61. dakika- da Alex'ın fnkik golü, 77. dakikada da Tuncay'ın golü F.Bahçe'nin beraberlığinı ilan ederken, bızim üzerimizde- kı ıntıba bu oyunla F.Bahçe'nin Avrupa maçlannda ba- şanlı olamayacağı şeklinde... Mehmet YozgatJı'nın Sa- n - Lacivertliler ıçın yedek dahı damayacağını ıfade eder- sek yanlış bışey soylememış oluruz. Diyarbakır savunmada gayet ıyı toplanırken kalabalık savunmayla F. Bahçe forvetlerine top oynama ımkânı ver- medı. Yaptğı hücumlarda ıse F.Bahçe savunmasının ağır- lığından faydalanaraktehlikelı pozısyonlaryarattı. Kısaca F.Bahçe'nin bu sonuca sevınmesı gerekır. 12. Adamsız Böyle Dr. SEDAT HAVRAN Dün gece seyircisiz o muhteşem stat boş bir kafese, Fenerbahçe ise futbol takımından ziyade şok geçiren in- sanlar topluluğuna dönmüştü. Diyarbakırspor isezaten seyircisiz oynamaya aJışmış, hatta ateşli Fenerbahçe se- yircisinin olmayışıyla büyuk avantaj bile sağlamıştı. Durum böyle olunca şartlar eşrtti. Aynca Diyarbakır degişik sis- tem ve tarzıyia hem kapanan hem defizıkgücuyle direnç- li ve koşan takım halınde müthiş mücadele eden bir ekip- ti. Dün gece bu özelliklerinı ilk yanda eksıksiz olarak ma- ça çok lyi yansıttılar. Oyun formatı olarak Diyarbakır 4'lü savunmasını bozmayarak, orta alanı 5 kişi gibi çok adam- la kalabalık tutup, Göksel ve Atilla Biıiik'ye sağ tarafı, Si- nan, llyas ve Cem Yanık'la sol tarafı yani kanatlan hem ilerde hem savunmada pres ve markajla kapattı. Güney- doğu ekibi orta alanda ıse Jupi ve Cumhur gibi oyuncu- lanyla oyunu bozan ileride Maznov'la tek forvetle gol dü- şunen, zaman zaman da gizii golcü olarak Dyas'ı kullanan bir taktik anlasışı sergUedL Fenerbahçe ıse pres ve markaja dayalı kalabalık orta saha karşısında gerek top yapmak ve paslaşmada gerek- se hücuma çıkıp servis yapmakta çok zortandı. İkinci ya- nda dengeler tamamen degişti. Fenerbahçe 1 -0 geride ol- manın dezavantajıyla oyunu riske edip biraz daha hücu- ma dönük oyun taktiği gerçekleştirdi. Geriden hücuma ka- tılan futbolcular da olunca zaman zaman savunmada açık verdi. Ve ilerde kaybedilen br ucuz top, ani bir kontrata- ğa dönüştü ve böylece Fenerbahçe ikinci golünü de ka- lesinde gördü. Ama bu dakikadan sonra Fenerbahçe mü- cadeleyi bırakmadı. Ofans futbolu oynayan, pozisyon üreten, tehlikeleryaratan ve golleratan birtakım hüviyetin- de oynadı. Fenerbahçe ikinci yanda oynadığı bu futbolu 90 dakikaya yayabilseydi belki maçı alabılirdi. Ancak rak- ıbın Diiyarbakır olması, San - Lacivertlıler'ın 12. adamdan yoksun olması skoru bu şekilde tayin etti. RİZE'Yİ EVtNDE GEÇTİ Samsun şen döndü Ç. Rizespor: 1 - Samsunspor: 2 STAT: Atatürk (Rize) HAKEMLER: Yunus Yıldınm (7), Cemal Gemici (6), Aleks Taşçıoğlu (7> , Ç.RİZESPOR: Zdravkov (3), Yasin (6), El Beşhir (6), Mehmet Polat (3) (Dk. 77 Eray 4), Hakan Cnsal (7), Şener (5), Ünal Alpugan (7), Bahri (4). Serkan (3) (Dk. 46 Ferdi7). Dia Cire (5) (Dk. 46 Gökhan Kaba 5), Okan (7) SAMSUNSPOR: Ali Uyanık (6), Kaies (7) , Radşenoviç (4) (Dk. 391- vanov 5), Serkan (7), AliAkdeniz (7), Adnan (6), Muhammed (6) (Dk. 73 A- vari 5). Mustafa (5) (Dk. 65 Musa 5), Kenan (7). Petkov (7), Celil (8) GOLLER: Dk. 6 Kaies . Dk. 53 Okan, Dk. 89 Celil SARI KART: Mustafa, Şener(Sam- sunspor) EAİK BAKOĞLU RİZE - Turkcell Süper Ligi'nde ilk haftayı puansız kapatan iki Karadeniz ekıbinin Rıze'deki mücadelesınde gülen taraf konuk ekip Samsunspor oldu: 1-2. San-Kırmızılılann golcü futbolcusu, sahalardan 3 hafta uzak kalacak G.Saray'da Necati şoku MALATYA NEVZATDtNDAR Galatasaray'da Necati Ateş şoku... Önceki gün AnkaragüciTyle ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaları Necati Ateş'in 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Kulüp doktoru Murat Çevik, bu fütbolcunun sağ omuz ekleminde çıkmaya bağlı aynşmanın bulunduğunu açıklayarak, "Necati'nin kolu 2 hafta askıda kalacak. 3 hafta sonra da takınıla antrenmanlara başlayabilecek" dedı. Sakatlığından dolayı büyük üzüntü yaşayan Necati ise 3 hafta futbol oynayamayacağını belirterek, "Mua^ene olduğum Prof.Dr. Ömer Taşer, 3. haftanın sonunda o%ııa> abileceğimi sö>1edi Omzumda jirtık var. Maçta çok kötü düşrünı ve ağnlanm var. Doktorum 2-3 gün kohımu hiç ovnarmamamı söviedi Kınk olnıadıgı için şükretmek lazım. Üzüldüm, insanın morali bozuluyor. Bu moral bozukluğunu da 1-2 gûnde arJaünm herhalde" dedi. Necati, sakatlandığı pozısyonun yüzde yüz penaltı olduğunu sa\amdu. Bu arada aynı maçta yüzüne krampon darbesi alan ve yüzünün çeşitli bölgelerine tam 10 dikış atılan Cihan'ın şişlik nedeniyle bir gözünü tam olarak açamadığı öğrenildi. Futbolcu, gözündeki şişliğin inmesinin ardından idmanlara çıkabılecek. Antep-Sıvas karşılaşmasmda zaman zaman güzel hareketler izkndL Sıvasspor puan kopardı Gaziantepspor:0 - Sıvasspor: 0 STAT: 5 Ocak (Adana) HAKEMLER: Tolga Özkalfa (6), Özgür Çetıner (6). Turan Okke (6) GAZİANTEPSPORP: Hasagıç (6). Bekır (6), Sedat (6), Lazaro\ <6), Erdal (6), Hasan Yurt (6) (Dk. 73 Şe\h 7), Engin (6) (Dk. 46 Serkan 6). Barış (7), tlhan Özbay (6) (Dk. 65 Gökhan Güleç 6), Erman (6), Faruk (7/ SIVASSPOR: Petkovıç (6). M Hakh (6). Fransergıo (6), Murat Duman (6), Hakan Bavraktar (7), tbrahım (6) (Dk. 64Hakan Tu- ran 6), CemKaraca (7) (Dk. 68tlhan 6j. Mo- hammed Ali (6), Anderson (6) (Dk. 46 Mehmet 7), Musa Kuş (6), Havremn (7) SARI KARTLAR: Engın. FarukfGaziantep- spor); Havrettm, Fransergio. Muhammed. Musa Kuş(Stvasspor) VURAL KÖSE ADANA - Gaziantepspor'un sahasının onanmda olması nedeniyle Adana'da oynanan karşılaşmada G.An- tepspor ile Sıvasspor golsüz berabere kalarak 1 'er puanı paylaştı:0-0 VManisa attıkça attı Malatyaspor: 0 V. Manisaspor: 5 STAT: înönü (Malatya) HAKEMLER: M. Fatih Gökçe (5), îsmail Köse (5), Mesut Doğukan (5) MALATYASPOR: Fevzi (2), Mehmet (2), Ömer Erdoğan (2), Mert (2), Hakan (2), Eren (2), Toth (2), Eberti (2), Bilal (2), Okan (2), Mustafa (2) V. MANİSASPOR: Bülent (6), Giindüz (7). Petr (8). Serkan Özsoy (7 ), D Haene (7), Mithat (6) (Duarte 5). Michla (8), Serkan Dökme (7), Uğur (7), Zafer (5) (Meduna 5), Sinan (7) GOLLER: Dk. 65 Serkan Özsoy, dk. 69 Duarte. dk. 7 5 Sinan Kaloğlu, dk. 80 Meduna. dk. 85 Uğur SARI KART: Michla (V. Manisaspor) SELAHATTİN GÖKATALAY MALATYA - Turkcell Super Li- gi'nde Malatyaspor. sahasında V Manisaspor'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Savunmada aksayan, orta sahada çok top kaybeden San - Kırmızılılar, maçtan 5-0 yenik aynldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog