Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

1 2 AĞUSTOS 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 19 Mayıs Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ardından şimdi de İnönü Üniversitesi hedef Laik rektörlerkıskaçta• Inönü Üniversitesi Rektörü Prof. Hilmioğlu, yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak "Üniversiteden rant sağlamak isteyen AKP'lilere engel olmasaydım bunlar yaşanmazdı" dedi. İLKAYATA ANKARA-Son dönemde özellikle ba- zı üniversitelere yönelik ardı ardına çe- şitli iddıalarda bulunulması dikkat çekı- yor. 19 Mayıs Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ardından İnönü Üni- versitesi de iddialara hedef oldu. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fa- tih Hilmioğlu, üniversıtede yolsuzluk ya- pıldığı ıddıalanyla ılgilı olarak "Üniver- siteden rant sağİamak isteyen AKP'lilere engel olmasaydım bunlar yaşanmazdı" dedı. Üniversitelere yönelik suçlamaların sürpnz olmadığını belirten Hılmıoğlu, "Cumhuriyetin temel değerleriniödünsüz olarak savunduğumuz için Cumhuriyet- lesorunu olan insanlar karşunrza çıkryor- lar" açıklamasıru yaptı. Hilmioğlu, yol- suzluk suçlamalanyla ılgilı olarak şunla- n söyledı: "Devletin tûm kurumlan her yıl Sayıştay uzmanlannca ve MaBye Bakan- lığı denetçileri tarafindan periyodik ola- rak deneflenir. Fakat dikkat çekki olan şudun 3-4 aydır üniversitede denerJeme yapan denetçüer Malatya'yı terk ettikten bir gün sonra, Sayıştay 'ın hazniadığı ra- por AKP il başkanının eline geçiyor ve basuı toplanüsı yapılarak kanıuoyuna su- nuluyor. Nasıl oluvor da Sayışta} cdann hazniadığı rapor,birgünsonraAKPübaş- kanının eline geçiyor?" Komur tuccarlığı yapan AKP'lı bir yö- netıcının üniversitede fueloıl'den vazge- çilip kömür kullanılması yönündeki tek- lıfinı reddettığı belirten Hilmioğlu, "Bi- zinı orada verdigimiz mücadelenin özü şudur: Ünhersitemizde dinci, tarikatçı kesimlererant sağlanmarnaktadır. Bu du- nını bu kesimi ciddi bir biçimde rahatsız etmektedir" dedı. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. FeritBernay da öncekı gün, iptal edi- len bır ıhale yüzünden polısın ünıversi- teye tespıt yapmaya geldiğıne dikkat çek- tı. Bernay, gelışmeleri "ümversiteözerk- fiğmin yokedttmesineyönelikadunhr" ola- rak değerlendırdı Beykoz'da 3 kardeş gölette boğuldu • Istanbul Haber Servisi - Çavuşbaşı'nda oturan M. (16), S. (ll)veB.K. (8) adlanndaki 3 kardeş, akrabalannın evlerinin yakınındaki gölete gitti.Gölet kenannda oynayan çocuklardan B'nin yardım istemesi üzenne gölete gıren M. ve S, kucakla- mak ıstedıklen kardeşlenyle birlikte sulara gömüldü. Yurttaşlann çabalanyla göletten çıkanlan kardeşlenn cesetleri Çavuşbaşı'nda toprağa verildi. Egzoz gaztorı çocukları öldürüyor • PARİS (AA) - Ingıltere'de yapılan bır araştırma, çocuklarda görülen kansenn büyük ölçüde, otomobıl, kamyon ve diğer araçlann egzozlanndan yayılan gazlann neden olduğu hava kirliliğinden kaynaklandığmı ortaya koydu. tngılız Journal of Epidemıology and Community Health dergisınde yayımlanan araştırmada, gazlardan bınne maruz kalmanın ve bır ıstasyona en az 500 metre uzaklıkta yaşamanın bir çocuğun kanser- den ölme riskini 12 kat arttırdığı ortaya çıktı. _ Motorine4.18 oranında zam • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Düşük kükürtlü (50 PPM) motorinin rafinen çıkış fiyatına, bugünden geçerlı olmak üzere yüzde 4.18 oranında zam yapıldı. Zammın, pompa fiyatlanna yüzde 1.72 civannda yansıması bekleniyor. Düşük kükürtlü motorinin, dağıtım şirketlerini ilgilendiren "vergili" rafineri çıkış fiyatı ise yüzde 1.72 oranında artarak metreküpte 1.863.75 YTLden 1.895.85 YTL'ye çıktı. Konyaaltı Plajı'nda patlama • ANTALYA (AA) - Antalya'da Baki Grup Konyaaltı 15 No'lu plajda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken patlamanrn olduğu yerde çukur oluştu. Emnıyet Müdürü Naciye Ekmekçıbaşı, Konyaaltı Plajı'na giderek incelemelerde bulundu. Ekmekçıbaşı, "Ufak bir patlama olmuş. Konyaaltı'nda yenı karnaval yapıldı. Olayı havai fîşek kalıntısı gibi değerlendiriyoruz" dedı. Lösemili Esin'in tedavi ücreti SSK'den istendi • İZMİT (AA) - Almanya'da ilik nakli yapılan lösemi hastası 8.5 yaşındaki Esin Köse'nin babası Ahmet Köse, ailesinin rehabilıtasyon tedavisinin yurtdışında yapılması ve kızının tedavisı srrasuıda yaptığı harcamalann ödenmesi için Kocaeli Sigorta Müdürlüğü'ne başvurdu. Köse, Kocaeli Sigorta Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Goethe Üniversitesi'nin, kızı Esin Köse'nin tedavisinin bir parçası olarak öngördüğü, ancak SSK tarafindan kabul edilmeyen Köse ailesinin rehabilıtasyon tedavisinin bir an önce başlatılmasını istediklerini söyledi. Bu konudakı raporlan SSK'ye üettiklerini ve taleplerini yenilediklerini anlatan Köse, "SSK 2 kez talebimızı reddetti. Bu yaptığımız başvuruda da talebimiz reddedılırse hukuki süreci başlatacağız" dedi. Gazioğlu Maçka 'ya uûurlandıO 3 •/ O Dayanışma DerneğTnin (TOB-DER) son genel başkanı Gültekin Gazioğlu için Eğhim Sen Genel Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene Gazioglu'nun akrabalan, yakınlan ve arkadaşlan kaüldı. Gazioğlu anısına \apılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Eğitinı Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, -Gazioğlu'nun mücadelesine kabnan yerden devam edeceklerini" söyledi. TÖB-DER kuruculanndan Halit Çelenk, TÖB-DER'in son genel sekreteri Kemal Uzun ve kızı Yasemin Gazioğlu'nun konuşmasnıuı ardından Gazioğlu'nun cenazesi alkışlar eşfiğinde cenaze arabasına konularak Trabzon'a gönderildi. Gazioğlu'nun cenazesi bugün Maçka'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (Fotoğraflar AA) Eğitim örgütleri, Gazioğlu 'nunyaşamı boyunca 'eğitimde ilerleme' için çahştığını vurguladı 'Mücadeleyi hiç bırakmadı'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğıtım ör- gütlen, öncekı gün kanser tedavısı gördüğü has- tanede yaşamını yıtıren Gültekin Gazioğlu'nun (66) hayatı boyunca eğitimde ilerleme ıçım mü- cadele ettığını vurguladılar. Eski Eğıt-Der Genel Başkanı ve CHP Denizli Milletvekili Mustafa GazakL ülke \e öğretmen- Iik sevgisı ile dolu Gazioğlu'nun, mücadelecili- ğini hiç kaybetmeyerek karşısına çıkan engelle- re direndığını belirtti. Gazioğlu'nun laık, demok- rat ve çağdaş ögrermenler tarafindan unutulma- yacağını \urgulayan Gazalcı, şöyle konuştu: "Gül- tekin Gazioğlu, 12 Eylül sonrası uzun süre yurt- dışında sürgün hayatı yaşanuş olmasma karşm ül- kenıizdeki demokrasi mücadelesine katkı suna- cak her türlü çabayı göstermiştir. Bu dönemde öğ- retmenlerin veniden örgütlenmesine destek ve- ren Gazioğlu, hastahğı döneminde de demokrasi mücadelesinden geri durmamış, özellikle eğitim emekçOerinin örgütlenme ve hakmücadelesine de- nevTmhle katkıda bulunmaya devam ermiştir." 'Deviet Gültekin Hoca'yı kanser etti' Eğitim-Sen'in eski genel başkanlanndan Ke- mal Bal. "Gültekm Hoca'nın kendi söylemiyle ifade edecek ohırsak, bu devkt Gültekin Hoca'yı kanser etti" dedı. Gazioğlu"nu öğretmenlığe baş- ladığı gün tanıdığını söyleyen Bal, Gazioğlu'nun eğitim mücadelesınde verdığı çabanın karşılığı olarak yurttaşlıktan çıkanldığını ve yvırtdışına gıfmek zorunda kaldığıru dile getırdı. 68'lıler Bııiığı Vakfı Genel Başkanı SönmezTar- gan, yaptığı açıklamada, " Eğitim ordumuzun bu değeriiönderi 6813er tophıluğunun da vazgeçfl- mez değerleri arasındaki onurlıı \e saygın yerini her zaman koruyacaktır. Onun özellikle enıper- yalizme, faşizme ve gericiKğe karşı verdiği ödün- süz savaşım gekneği bizlerin de yolunu aydmlat- maya de\"am edecektir" dedi. GENlŞ AÇI HtKMET BtLA TSSB Savaşın (iç ya da dış savaş fark etmez) insanlar üzerindeki etkıleri nelerdır? Bu sorunun cevabı ıçın çok eskilere, çok uzaklara gıtmeye gerek yok. Tür- kıye'nin hemen yanı başında çok lyı bir örnek var.' lyı bir laboratuvar Irak. Iki yıldır süren savaş nedenıyle Irak, "psikolojik olarak en çok zarar gören ülke" olmuş. Bağdat Psikolojik Araştırmalar Merkezı'nın eski müdürü Dr. Haris Hasan'a göre, Iraklılar, şıddetli bir 'trav- ma sonrası stres bozukluğu' (TSSB) yaşıyorlar. "Vahım anksıyete" durumu... Dr. Hasan, "Bu stresi, bu acıyı her gün, her saat hatta her dakika görebilirsıniz. Psikolojik ve sos- yolojik açıdan yaşanan, tam bır felaket" dıyor. önce Amenka'nın şoke eden bombardımanlan. Ardından başlayan ve hâlâ süren direnış hareke- tı. Her gün, her an patlayan bombalar, mayınlar, roketler... ölüler, yaralılar, ölüler, yaralılar... Irak haikı, bütün bunlarla yaşamaya çalışırken artık, yeni ve belkı de çok daha vahım bir travmay- la karşı karşıya: Aılelenn kalbine, beynıne, ruhuna kadar ışleyen aynmcılık kaygısı... 'Bize neler olu- yor' korkusu... Sünnilerie Şiiler, Araplarla Kürtler, Kürtlerle Türk- menler birbirlerinı yerken çocuklar da kafayı yiyor. Dr. Hasan anlatıyor: "Baba Şii, anne Sünni ve kim olduğunu bileme- yen çocuk kendini ya biri ya öteki olarak tanımla- maya zohanıyor. Irak daha önce böyle bölünmeler yaşamadı. Ama bu bölünme, korkunç bir travma yaratıyor." özellikle çocuklar ve kadınlar bu travmayı en şiddetlı halıyle yaşıyorlar. Baba Sünnı, anne Şıı; baba Arap, anne Kürt; baba Kürt, anne Türkmen; anne Yezıdı, baba Şii; baba Müslüman, anne Hıristiyan.... Bırbırıyle kaynaşmış, ıç ıçe geçmış, etle tırnak gıbı olmuş aileler... O aılelenn, bugüne kadar etnık kökenlennı, dınlenni, mezheplennı pek bilmeden, pek de umursamadan birlikte yaşadıklan, sevdık- len anne-babalan... Şımdı bu ınsanlara, bu ailelere "Dağılın!" komu- tu venlıyor "Çabuk herkes kendi kimlığine!" Neden, nereye, nasıl, ne şekılde?.. Ya çocuklar? Çocuklar "kım" olacaklar? Nereye, nasıi gıde- cekler? Bu soruların cevabı, Dr. Hasan'ın deyımıy- le ve tek kelımeyle travma... Yakıcı, yıkıcı, bölücü, parçalayıcı, üzücü bır travma... "Irak laboratuvan"nda şımdı bunlar yapılıyor. Et- nik kökenle, mezheple, dınle, ımanla ve kanla uy- gulanan laboratuvar deneylerı... Erkek karısından, kadın kocasından, çocuk ya annesmden ya baba- sından nasıl nefret ettınlır, nasıl bırbınne boğazlatı- lırdeneylen... Laboratuvarın kapısında da "özgürieştirme ve demokratikleştirme laboratuvan" yazıyor. Insanlann etle tırnak gıbı yaşadığı ama TSSB'yi ensesınde hissetmeye başlayan bır başka labora- tuvar daha var gıbı geJiyor mu sıze? hikmet.bila f rrtv.com.tr Türk edebiyatı Almancada OSMANÇUTSAY FRANKFURT-Çağdaş Türk edebıyatınm önde gelen yazarlan, Avrupa'nın tanınmış yayınevlerinden Isviçre merkezli Union Verlag bünyesinde Almanca okurlarla bir araya gelecek 20 kitaptan oluşan "Türkische Bibliothek" (Türk Kitaplığı) başhklı listenin ılk üç yapıtı, 31 Ağustos'ta Berlin'debir basın toplanrısıyla kamuo>'unun bilgısine sunulacaL "Türk KitapüğTnın ilk ürünü, Tevfik Turan tarafindan "Von Istanbul nach Hakkari" (Istanbul'dan Hakkâri'ye) başhğı altında hazırlanan ve Yaşar Kemal'den Hulki Aktunç'a, Feyza Hepçilingirler'den Fakir Baykurt'a kadar birçok yazanmızdan öykülere yer verilen derleme olacak. Onu Leyia Erbil ve Ahmet Ümit'in kitaplan izleyecek. Liste 3 yılda tamamlanacak. Çürümeye terk edilen DPT binalan özelleştirilecek Harabeye dönen tesissatılıyor OZCANOZGUR MinibüstankerBçarptı:3ölü Pendik'te E-Karayolu Güzelyalı mevkiinde seyreden Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü harç tankerine arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Halil Başaran ile kimlikleri henüz belirienemeyen 19- 20 yaşlarında iki erkek olay yerinde yaşamını yit'rdi. Kazada minibüs sürücüsü Necip Aktaş'ın da aralannda bulunduğu 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada minibüs sürücüsünün sadece ayağının kınldığı bildirildi. (Fotoğraf:AA) MUĞLA - Turgut Özal'ın başbakanlığı dönemmde Gökova Körfezı'ndekı Çamlı köyüne yaptınlan Devlet Planlama Teşkılatı Eğitim Tesisleri çürümeye terk edıldı. Harabe görünümündeki tesislerin satışa çıkanldığı öğrenildi. Muğla'da denıze sıfır orman arazilen \e koylar 49 yıllığına çeşitlı firmalara kıralanırken, Çamlı köyündeki DPT tesislen de yeniden gündeme geldı. Dönemın Başbakanı Turgut Özal, cumhurbaşkanı olmadan hemen önce Göko\a Körfezi'ndeki Okluk Koyu'na yazlık konut yaptırmış ve ardından Başbakan'a "yakuı" olmak isteyen DPT yöneticilen de koyun yakmrndakı Çamlı köyünde DPT tesislenni kurmuştu. Özelleştınlmek üzere geçen yıl DPT tarafindan Orman Genel Müdürlüğü'ne devredildiğı öğrenılen tesıs, bugün harabe görünümünde. Denize sıfir çam ağaçlan arasındakı DPT tesıslennın satışa çıkanlmasuıın ardından birçok alıcının, tesislerin bulunduğu Çamlı köyüne gelip gıttiklen öğrenildi. Cihazın Kuruiu Ebadan 274x152,5x76 a n Yan Profî Kalınlığı 40 mm Masa ÜstAhşap Kalınlığı 16 mm. ___ Katlanma Özelitğı KaUanabi'ır, 4 teketieği saye&nde Koîay taşjnabtlır. Dığer Özellıkten Raket darbelefine dayanıklı üst yüzey Tek yüzeyı katlanır, btr kışının tek başına oynamasına otanak sağlar. ISTANBUL BÖLOESJ ( K « r a MENKU BAY«_ERIMC PAZAR ouni-Efu DE ANADOUU B 3 L G S | : BEYKOZIT>ARLAKTİÇ (0216)3235413-3235405BO8TAMCl/3IÇ(0216)384970O-3&4as8i BULQURmAUVg<J;TD ŞT1 (Qgi6pi630Q2- 3162961 ÇtFTEHAVUZLAROKD TM LTD ŞTİ.«J2ie)3£e2325-302318a CflENKOV/DORUK LTDŞTİ (0216)4760300 G S C T E P C ^ ^ B E B K A A Ş (0216)3850489- 90 KABTAL/HIZABCI MÜESSESESI(0216)3534S22-3532636 KAIXKOYOK LTD (0216)4501544-3389595 SEYDANPLAZA(0216>4148090 KIZIl.TOPnAK / İNTERSPOfl SHOP (216) 3367822 KUÇOKYAUraEŞLEn KOLL-(0216>«897921 -4897351 MALTEPE/B£ZIRaANLAR(O216)4419'22 MEROTVENKOYAKYOL TIC (0216)3861618-3636456 PENCHK/BEYAZEV (0216)4915806-4610790' - - - - - - - (0216)4817931-32 RAHMANLAR' (0216)5176192 SAHRAYICEDİT/KAHKAHA DTM LTD ŞTI (0216)4118843 SCMESENEVI.ER/AK-PA(0216)3848834-3848619 O M R A N I V E ^ (021613354871- 3358059-3354067 OSKUDAfl'AKÇAKIL LTO ŞTI (0216)5534449-3912839 EYÜBOGLU LTO ŞTI <0216)4925230-31 ZİVERBEY» CANSPOR(p216)3488445GEBZE^SESPA(0262)64343«2 ((0212)8727080-8728980 ÇEMBERLİTAŞ/DUYGU<0212)6384013 4.LEVENT SANAYI MAH FINDIKZAOE/GAP(021 2)632^839 40 GAYRETTEPEAr«A-YA ELEKT (021 212745186-274O867 G O.PAŞA'KUCüR 021216153015 H ARBİ Y6, AC ARSOY LTD ŞTI (021 2)2250730f 3hat I . _ . _ _ _ . EGIRMENClOGLOf0212)2940291 KEMERBURGAZ*KTAY DTM(021 2)3602992-3602379 KASIMPAŞA/SEMİ A Ş (021 2)2387070 71 KOSOVATİC KCXL ŞTI (0212)59859525793811 UNAIJCENNET MAH )(0212)4267373 NİŞANTASt/ACARSOY LTD ŞTI (0212)2961032 LIKDÖZÛ/AT ' ı } ' (0212)3254386-87 , , _ . . . , . . D ŞTI (0212)6158571 ATA İKİTELLl/MAVİKUBE-ISTOÇ((02 12)6598764 NClOGLOf022)29029 KEMERBURGA OVATİC KCX-L ŞTI (0212)5985952-5793811 UNSALLAR(021 2)327282 R A M K AZ*KTAY DTM(021 2)36029923602379 KASIMPAŞA/SEMİ A Ş (021 2)2387070 71 OC Ş ( ) 5 9 5 1 UNAIJCENNET MAH )(0212)4267373 NİŞANTASt/ACARSOY LTD ŞTI (0212)2961032 2466902 PRTAKOY/UNSALLAR(021 2)3272821 R A M K " - > - - (02 1 215781 O38 61 8021 8 J1EŞITPAŞA/KUCUH(O21 2)2773980 SEFAKÖVAJNAL(0212)4266575 SARIYER/TEKNIK-IŞ(0212)2423515-2420626 ŞEHREMINİ/ASLANBEK MAG (0212)5853409-5856531 ŞİSLİ'OORUK LTD ŞTI (0212)2349580 ŞİRINEVLER SAHRA LTD (0212)4529095-4525216 TOPHANE/ŞEFIK ERCAN(021 2)2511313-2440857 TEŞVİKIYE/EMIR LTD ŞTI (0212)2615007-08 ZEYTİNBURNU/DERNEKBAŞI(02 1 2)5827492-547871 3 ZEKERIYAKOY/REYHAN(021 2)202811 0 UARUARA BÖLOeSJ KEŞAN SÜRGUNLER A.Ş BURSA SARMAŞIK-BOLU KANAAT TtC. KORAYSPOR MAGAZALARIUIZ PAZAR GUNLERİ DE AÇIKTIR. ADAPAZARI/ERDOĞAN ÖNER(O264)2733OO6-2738862 BİLECİK/ÖZPA(O228)21 21111 ELTAŞ A Ş (0228)21 22345 BOZÜYÛK/ELTAŞ A.Ş (0228>3145915 BOl_U/tLKE LTD (0324)2156371-2151189 KANAAT TtC (0374)2154516-2150199 BURSA/SARMAŞIK LTD ŞTİ (0224)2207637(38)- 22525O4-2252S96 DÜZC E'E LE KTRONIK TIC <O380)5 1 4 1 1 64-5242 1 65 EDİRNE'B ALK AN TIC (0284 )2 1 37795-2 1 37985 KEŞAN;SUZGUNLER{O284)7153232-7152323 UZUNKÖPRÜyDRAMALtLAR(0284)51 32368 KlRKLARELl'SEVAL TIC (0288)2141135 KASTAMONU/TOSYA/BOYACI TIC (0366)3131134 LULEBURGAZ/ÇALIŞIRLAR A Ş (0288)4171713-4171312 ÇETINLER A Ş (0288)4171572- 4123284 KÜTAHYA/SARAÇOĞLU TIC (0274)2240640 KOCAELİA3ÖLC0K SARMAŞIK(0262)414OOS5-S6 TABAK LTD ŞTİ (0262)3228523-3316869 ÖZBEN MUESSESESI(0262)3211275-3211093 DERİNCE/OAYRET MOBILYA(0262)2296761 62 63 GEBZE/SES PAZARLAMA(0262)6434362 GÖLCÜK/SARMAŞIK LTD(0262)41 4OO55-56 TEKIRDAĞ/ÇETtNLER A Ş 10282)2601704-2602254 HAYRABOLU/MELIH GULER(0282)31 51OO1 ÇORLU/YALDIZ LDT (0282)6623388-6536363 ÇETINLER A Ş (0282)6538032-6538046 SARAY/ÇETİNLER A Ş (0282)7681078-7682696 VAI.OVA/CAPET LTD (0226)8131111-21 ZONGULDAK/GUVEN TIC.(0372)2523232
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog