Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

riT'CumhuplyeC L^KİTAPLAR I ÜLKELERE DEĞİL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay ÇagPazarkmıAŞ TurtoağıCad V> 3941 nbu]Tel ı : i 2 ) i l 4 0 I 9 6 Cumhuriyet V'Cumhurryet ^-.KİTAPL AR I BtR CUMHURlYET DUŞMANININ PORTRESt Fettullah Gulen Hocaefendı nın Denn Mısvonu M. Emin Değer Çag Pazarlama A Ş Tuıtocagı Cari So Î9 41 134334ıCagaloghı ÎManbulTel ı I I Z l ' U U % 8 2 . YIL SAYI: 29164/50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi. NADİR NADİ (1945-1991) 12 AĞUSTOS 2005 CUMA Çiçek, Yıldınm ve Aksu, kaçakçılık sanıklan hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor Baknıılar da şikâyetçiAdalet Bakanı Çıçek, Ulaştırma Bakanı Yıldınm ve îçışle- n Bakanı Aksu, sanıklann kendılennı güçlii göstermek ıçın ısımlennı kullandıklannı söyledı Çıçek, "Gebze'de- kı olayla hıçbır ılgım yok. O şırketı tanımıyorum. Hakla- nnda dava açılanlan ıkısı dışında tanımıyorum. Bınsı Kemal Albayrak'tır. Müsteşar muavını olduğu ıçın" dedı. Ulaştırma Bakanı Yıldınm da, ısımlennın kullanılmasının her zaman mümkün olduğunu belırterek "Hakkımızda hikâye yazıp oynamışlar. Geldiğımız günden ben bunun- la mücadele ediyoruz" dedı. Içişlen Bakanı Aksu ıse da- vayla uzaktan yakından ılgısının olmadığını belırterek yargılama sonunda her şeyın ortaya çıkacağını söyledı. Cemil Çiçek Binali Yıldırım Abdülkadir Aksu İLHAN TAŞCI ANKARA - Kaçakçılık sanıklannın gö- ruşuyorlarmış ızlenımı verdıklen Adalet Ba- kanı CemU Çiçek, Ulaştırma Bakanı Bina- li Yıldınm \e Içişlen Bakanı Abdülkadir Aksu, bu kışılenn kendılennı güçlü göster- mek ıçın ısımlennı kullandıklannı söyledı- ler Çıçek, ınsanlarla gorüşürken sabıka kay- dı ıstemedıklerını belırtırken "Fotoğraf çektirmekten endişe eder hale geldik" de- dı Yıldınm ıse olayı "Hakkımızda bir hi- kâye yazıp oynamışlar" dıye açıkladı. Cumhuriyet'ın gündeme getırdığı kaçak- çılık davası sanıklannın ısımlennı kullandı- ğı bakanlar konuyu değerlendırdı. Adalet Bakanı Cemıl Çıçek, Cumhunyet'te yayım- lanan haberlen ve yorumlan okuduğunu be- lırterek her ftırlü haksızlığın, hukuksuzlu- ğun, yolsuzluğun üzenne gıdılmesı ıçın na- sıl bır çaba gosterdıklennı kamuoyunun bıl- dığını kaydettı Türkıye'nın en önemlı me- selesının kanunsuzluklar, usulsüzlükler ol- duğunu bıldıklennı kaydeden Çıçek, şunla- MArkası Sa. 8, Sü. 4'te Diyarbakır'da yakalanan Sakka Türkiye'yi de kapsayan bölgenin 'El Kaide eylem organizatörü' çıktı Gemileri uçuracaklardı TERÖR ÖNLEMLERl İngiltere'de smır dışı Yeni duzenlemelen yaşama geçıren In- gıltere, ulusal guvenlıge tehdıt oluş- turduklan gerekçesıyle aralarında El Kaıde'nın Avrupa'dakı manevı lıden Ebu Katada'nın da bulunduğu 10 kı- şıyı sınır dışı edecek. 111. Sayfada İstanbul'daki patlamalan da organize eden ki- şi olan Suriye uyruklu Louasi Sakka, Antal- ya'dakı evde ele geçinlen 875 kilo bombay- la Israıl gemilenne yönelık saldırı düzenle- meyi planladığını itiraf etti. Zodıac botlarla saldın yapacaklarını belirten Sakka. "Türk- lere zarar vermeyecektık" diye konuştu. Sakka'nın CIA ve MOSSAD'ın desteğıyle yürütülen operasyonlar çerçevesinde yaka- landığı öğrenildi. Sakka ve kuryesınin tu- tuklanmasına karşın saldınları gerçekleşti- recek olan 2 ayn eylem tımi ise hâlâ yakala- namadı. Polis bu kişilenn peşınde. ECEVtT KILIÇ ve HfLAL KÖSEnin haberi • 8. Sayfada CHP lideri Baykal'dan aydın görüşmesi yorumu: Erdoğan'ın siyasi flörtü PKK SALDIRISI 2 şehit 4 yaralı Tunceli-Ovacık karayolunda- ki Anafatma mevkiinde arazi tarama çalışması ya- pan güvenlik güçlerine önceki gece ateş açan terö- ristler 2 askeri şehit ettiler, 4 askeri de yaraladılar. Saldırıda şehit olan Piyade Komando Onbaşı İdris Gü- ler ve Piyade Komando On- başı Veli Altın için Elazığ Asker Hastanesi'nde tören düzenlendi. • 4. Sayfada CHP Genel Başkanı Baykal. Başbakan Erdoğan'ın bugün yapacağı Dıyarbakır gezısı öncesınde terö- re çözüm çabası çerçevesinde bır grup gazetecı. ' J f yazar, meslek örgütü temsılcısıyle yaptığı toplan- tıyı, "halkla ıhşkıler faalıyetı" olarak nıtelendırdı "Terörün, ıyı nıyet tezahürüyle çözüleceğını dii- şünmek şaşlanlık, ham hayal" dıyen CHP lıderı. "Başbakan şımdı bır sıyası flörtle terörü etkısız- leştırme çabası ıçınde. Ama bu flört Türkıye'nın terörle mücadele azmıne hıçbır şekılde zafıyet getırmemelıdır" dıye konuştu. • 5. Sayfada Başbakan'dan şehit şiiri Başbakan Tayyıp Erdoğan, UNIVERSI- AüE açılış törenlen ıçın geldığı îzmır'de "Şehıtler bızım her şeyunızdır" dıyerek şehit aılelerme Mehmet Akıf Ersoy'un "Ey şehit oğlu şehit, ısteme benden mak- ber" dızelerının bulunduğu şıırı okudu. HAKAN DİRİK'in haberi • 5. Sayfada 'de görkemli açılış Cumhuriyet tarihinin en önemli organizasyonu UNIVERSIADE 2005, görkemli bir törenle açıldı. Yaklaşık 1 saat süren ve "Güneşin Doğduğu Yer Anadolu" ana tema- sının işlendiği bölümde, 867 dansçı Anadolu topraklarına kazınmış kültürleri ışık ve müziğin eşliğinde dün\a\a \ansıttı. Anadolu, üzerinde tarih boyunca iz bırakmış önemli olavlar, hevkeller, dekorlar ve dansçılarla yeniden canlandırıldı. Organizas- >onun Türkiye'de düzenlenmesini sağlayan ve geçen yıl yitirdiğimiz İzmir Büyük- şehir Beledije Başkanı Ahmet Piriştina unutulmadı. ttahan kafilesinin taşıdığı "Ahnıet Piriştina'yı saygnla annoruz" pankartı bü>ük alkış topladı. • Spor'da Prof. Ferit Bernav ve Prof. Fatih Hilmiöğlu. AKP'yetepki Laik rektörler hskaçta Üniversitelerde yapıl- dığı ıddıa edılen yolsuz- luk suçlamalarında On Dokuz Mayıs Ünıversı- tesi ve Yüzüncü Yıl Üni- versıtesı'nden sonra Inö- nü Ünı\ersıtesı de hedef oldu. Denetçıler Malat- ya'yı terk ettıkten bır gün sonra Sayıştay rapo- runun nasıl olup da AKP ıl başkanının elıne geçtı- ğını soran Rektör Hılmı- oğlu, yolsuzluk yapıldığı ıddıalarıyla ılgılı olarak "Ümversıteden rant sağ- lamak ısteyen AKP'lılere engel olmasaydım bun- lar yaşanmazdı" dıye konuştu • 3. Sayfada Denktaş: Yeniden savaşınz KKTC'nin l.Cumhur- başkanı Rauf Denktaş, Erenköy Dırenışı'nın 41 yıldönumünde Gırne'den mesaj verdı. Denktaş, Rumlann, Kıbns Türkle- nnı nasıl alt edeceğını düşünüp planlayarak Kıbns'a sahıp çıkma mücadelesını sürdürdü- ğünü belırterek "'Anla- yanlar anlamayanlara anlatsın: gerekırse yeni- den sa\ aşırız, dev letımı- zı masaya yatınp pazar- lık konusu yapmayız" dedı M10. Sayfada Işçiler eylemde Limanları kapatmayın Ortadoğu'nun Akde- nız'e açılan çıkış kapısı olan Mersuı Lımanf nın ozelleştınhnesını protes- to eden çalışanlar Isken- derun, Samsun, Istanbul ve îzmır'de ış bıraktı. CHP hden Baykal, "Büyük ölçüde lımanı bırkaç kuruşa yabancı bır fırma alacak Yaban- cılann Turk lımanlahnı A ışletme uygulaması cıddı anlamda ılk defa Mer- sın'de gerçekleşecek" '" dedı M 12. Sayfada HİLTON 255 5 MlLYON DOLARA DOĞAN'IN M 12. Sayfada H.\CIBEKTAŞ'A ŞlŞLl BELEDtYESÎ DESTEĞ1 • 8. Sayfada DATÇABUYIL 'CAN'SIZ M 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Heyet-i Nasiha AKP'nin anayasa düşlerıyle ılgılı çalışmalarında yer alan bır madde dıkkat çekıyor Anayasanın92'ncımaddesındeyapılacakdeğışık- likle "yurtdışına askergönderme veya yabancı asker- lerın Türkiye'de konuşlanması koşullarının kolaylaş- tınlması" öngörulüyor. Gerekçe de hazır: "Ulusal çıkarların gerektırdıği hallerde..." Türkıye Irak'a yönelık genış çaplı ope- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de TRUVAYASTA 'Osman Hoca' kansere yenik Türkiye'de Truva'dakı çalışmalanyla tanınan \ e se\ ılen Alman arkeolog Manfred Korftnann 63 yaşında yaşamını yıtırdı. Bolge koylulennın 'Osman Hoca' dedığı Korftnann, yaklaşık dört aydır Almanya'nın Tu- bıngen kentınde akcığer kanserı tedavisi görüyordu • 15. Sayfada UEFA KUPASI Beşiktaş tura çok yakın UEFA Kupası 2 on eleme turu ılk ma- çında Beşiktaş, Lıechtensteın'ın Vaduz takımını 1-Oılegeçtı Deplasmandakı maçta Sıyah-Beyazhlann tek golunu 12. dakıkada Okan kaydettı istan- bul'daki rövanş karşılaşması ıçın avan- taj yakalayan Beşiktaş, ortaya koydu- ğu futbolla göz doldurmadu • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Dördüncü Yılı Adalet ve Kalkınma Partısı (AKP) önümüzdekı pa- zar günu dordüncu kuruluş yılını kutlayacak. Sıyası dalgalanmaların bır cılvesı olarak AKP şu tanıma oturuyor: Ömrünün çoğu ıktıdarda geçtı! 14 Ağustos 2001'de Afyon dolaylarında kurulan AKP, 3 Kasım 2002'de, yanı kuruluşunun 15. ayın- da yüzde 35'le tek başına iktidar oldu. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog