Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

FiTCumhuriYeİ k^L-KİTA P L A R I İNGÎLİZ GlZLl BELGELERİNDE TÜRKİYE Erol Ulubelen ÇaŞ PazaAına A.Ş Turiacagı Cai No 39 41 1212)5140196 Cumhuriyet gTCumhuriyet C L . K I T A P L A R I AFFEDERSÎN UC]FQ£TAINE 8 2 . YIL SAYI: 29129 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S HAD\ (1924-1945) BAŞYAZARk NADİR NADİ (1945-1991) f % 8 fBUfAUİ 2005 CUMA G-8 doruğunun yapıldığı saatlerde Londra bombalarla sarsıldı. 4 patlamada çok sayıdş eân kaybı var KaideyinevurduIngİltere 'nin 11 EylÜVÜ ABD 'nin Irak'taki baş müttefi- ki Ingiltere saldırüara hedefoldu. Sabah trafığinin yoğun ol- duğu saatlerde 3 'ü metroda, 1 'i otobüste art arda meydana gelen patlamalarda polisin açıklamasına göre 37, İngiliz medyasına göre ise 100 'denfazla kişi öldü. El Kaide ile bağ- lantılı "Avrupa daki El Kaide Gizli Örgütü "nün üstlendiği saldında 150'siağır, bindenfazla kişiyaralandı. İngilizpolisi özellikle Ortadoğu kökenlilerin yoğun olduğu bölgelere ope- başhttl. MUSTAFA KEMAL ERDEMOL'un haberi • 9. Sayfada G-8 teröre karşi birleşti îngütere Başbakanı Blair, G-8 zirvesine ev sahipliği yaptığı Gleneagles 'ta, "Ciddi bir dizi terör saldırısıyla karşı karşıyayız "dedi. Bush 'un ve Chirac 'ın ortasında açıklama yapan Blair, terörle mücade- lenin süreceği mesajını verdi. Irak'ta ve diğer Geniş Orta- doğu Bölgesi 'nde "özgürlük" adı altında dışarıdan yapı- lan dayatmalarla teröre zemin hazırladıklarını unutan Bush ve Blair, "Bu saldırının sorumlularının insan haya- tına saygılarıyok" açıklamasınıyaptılar. uıo.sayfada Müttefıkleri püskürtmeyi amaçlayan terör, ingiliz polisinin cenderesine karşın bombalan patlattı Güvenli bölge yokGÜvenllk bOŞİUğU kUllamldl El Kaide artık Irak'ın işgalini "içerideki ha- inler"i ortadan kaldırarak önleyemeyeceğini biliyor. Bu nedenle saldınlannı işgal güçlerinın merkezine yönelterek bu ülkelerin halklannda bir tepki yara- tarak işgalcileri püskürtmeyi hedefliyor. Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen 20'den fazla büyük saldın, El Kaide'nin, kan zincirine yeni halkalar eklemekten ka- çınmayacağını ciddi biçimde gösteriyor. G-8 zirvesi nedeniyle güvenlik önlem- lerinin azalması, 2012 olimpiyatlan kutlaması eylemin zamanlamasındaki dik- kat açısından da ipuçlan veriyor. MEHMET FARAÇ'ın yazısı • 9. Sayfada SaldlNİar beklenlyordU Patlamalar iki nedenden ötürü şaşırtıcı sayılmama- lı. Binncısı 11 Eylül'den sonra yapılan operasyonlannbaşını çeken ikilidenbi- riydi Ingiltere. Ikinci neden ise devletin gizli-açık örgütleriyle yeni göçmen ya- salannın Müslüman nüfusu gettolarda boğmaya başlaması. Saldınlar iki neden- den dolayı ise şaşkınlık yarattı. Birincisi, terorizme kaynaklık edebileceği dü- şünülen topluluklar, Ingiltere'de çok yakından izleniyordu. Ikincisi, Londra'nın her tarafını bir örümcek ağı gibi kaplayan kamera sistemleriyle tüm Londra çok yakından izleniyordu. ERGt.N YILDIZOĞLU'nun yazısı • 10. Sayfada Ankara-. Uyanmız dikkate alınmadı Dışişleri Bakanı Gül, teronzme karşı ortak hareket edılmediğı ve "benım terönstım, onun terönstı" ayrımı yapıldığı sürece müca- deleden sonuç alma- mayacağını vurguladı. Gül, "Terorizmin ne büyük bır tehlıke ol- duğunu anlatmaya ça- lıştığımızda, dünya buna gereklı ilgiyi o zaman göstermemışti" dedi. • 10. Sayfada i İzlenimler 'Kûpayı kurtuldum' Royal Oak istasyonuna adımımı atarken metro görevlısi. telsızden gelen bır uyan üzerıne metro- nun kapılannı kapattı. Bir önceki metroyu ya- kalayamadığım içın pat- lamadan kıl payı kurtul- duğumu anlamıştım. tPEKYEZDANİ'nin haberi • 11. Sayfada Altın yükseldi Borsalarda deprem Patlamalarla birhkte Avrupa'dakı borsalarda sıgorta ve turizm hısse- leri başta olmak üzere sert düşüşler gözlendi. IMKB de dalgalamrken altın fiyatlan ons başı- na 4 dolar yükseldi. Saldırının tunzmı olumsuz etkıleyeceğı belirtildı. • 13. Sayfada ?»'*f l ÎNGİLTERE KALBtNDEN VURULDU - tngilizler dün sabah, res- mi yetkililerce "örgütlü" olduğu belirtilen terör saldırılarıyla uyan- düar. Yerel saatle saat 08.51'de (TSİ 10.51) Aldgate metrö istasyo- nundaki saldırının ardından King's Cross St. Pancrass istasyonu ve Edg^are Road istasyonu yakınında patlamalar oldu. Dördüncü pat- lama ise bir belediye otobüsünün içinde gerçekleşti. (REUTERS) Irak'ta El Kaide tarafından kaçınlmıştı MısırBüyükelçisi ElŞeriföldürüldü Ebu Musab el Zerkavi'nin lideri olduğu Irak El Kaide Cüıad örgütü "Kâ- firlerin büyükelçisine, Mısır Büyükelçisi'ne Allah'ın verdıği hükmün yerine getinldığinı ılan edenz" açıklamasını yaptı. Irak'ın kuzeydoğu- sunda da başlan kesik 5 cesedın bulunduğu bildirildi. Musul'da ise ye- rel yönetim binasını hedef alan havan topu saldınlannda 3 kişi öldü. KAHİRE/BAĞDAT (Ajanslar) - Irak'ta El Kaide örgütü, kaçırdığı Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi'ni öldürdüğünü açık- ladı. Irak El Kaide Cıhad örgütü, Büyükel- çi thab el Şerifin gözleri bağh olarak kendini tanıttığı görüntüsünü bir internet sıtesine gönderdi. internet sıtesinde ya- yımlanan örgüt bıldınsınde de "Kâfirle- rin büyükelçisine, Mısır Büyükelçisi'ne Allah'ın verdiği hükmün yerine getiril- diğini ilan ederiz" denıldı. El Şerif ı ka- çıran IrakEl Kaide Cıhad örgütü, ispat ıçın büyükeiçinın kımlık kartlarının kopyala- nnı internette yayımlamıştı. Ebu Mu- sab el Zerkavi'nın lideri olduğu örgüt. büyükelçinin hafta sonunda kaçınlma- sını üstlenmişti. Irak'ın Selahaddin vi- layetinin eski meclis başkanı Ali Galib tbrahim el Tikriti de önceki gece vila- yetin başkentı Tiknt'te, aracıyla seyir hahndeyken öldürüldü. El Tikritı'nin öldürülmesını protesto eden 1000 do- layında göstencı ise dünTiknfteki em- niyet binasının kontrolünü ele geçirdi. M.4rkasıSa.9,Sü.8'de r~ BiruyarıdaDamştaydan s 'Hükümet anayasayı tanunıyor' RefOrm değll Yargıtay, Barolar, HSYK'den sonra Damştay Başkanlar Kurulu dayargı- ya atamalann bakanlıkça yapılmasuıa sert tepki gösterdı. Tasannın "reform" niteli- ğinden uzak olduğunu belirten Danıştay, düzenlemeyle Cumhuriyetin temel nitelik- lerine aykın bir şekilde yargının sıyasallaş- masının yolunun açılacağını vurguladı. Bakanlıktan gözdağı Yargı bağımsızh- ğını zedeleyicı düzenlemelere karşı yüksek yargının sert çıkışlarına, Adalet Bakanlığı ilginç bir genelgeyle yanıt verdı. Bakanlık tüm hâkim ve savcılann izinlerini "Ger- çekdışı rapor alımlan"nı gerekçe göstere- rek durdurdu. Hâkim ve savcılar, genelge- yi kendilerine "gözdağı olarak" nitelendir- di. İLHAN TAŞCI'nin haberi • 5. Sayfada Erdoflan'dan türban önerlsl , Öğretim birliğini delme adımı Erdoğan'ın, "Devlet ve vakıf üniversitele- ri arasında ayrım yapalım. Isteyen kızımız vakıf üniversitesine türbanla girer, burada eğitim alır" sözlerı tepki çekti. Açıkla- manın tamamen sıyası olduğunu belirten Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Alptekin, "Bu açıklama, olayı delmek ve dejenere etmekten başka bır şey olmayan düşünce tarzının yansıması" dedi. Vakıf üniversitelerinin rektörlen de aynma git- menin öğretım birliğini bozacağmı vurgu- ladı. tLKAY ATA'nm haberi • 4. Sayfada son söz Meclis'in' Tartışmalara Annç da katıldı Hükümeti savunan Meclis Başkanı Bülent Annç, Cumhurbaşkanı, YÖK ve yüksek yargıya karşı eleştirilerde bulundu. "So- rumluluğu olmayanlann sesi daha çok çı- kıyor" diyen Annç, halkın iradesine mey- dan okunduğunu ileri sürdü. Annç; türban, imam hatipler, Kuran kurslan gibi konu- larda "son sözüTBMM'nın söyleyeceği- nı, bunun zamanlamasuıa da Meclis'in ka- rar verebileceğini" ifade etti. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Londra'da Terör Sisi! 20. yüzyıl iki temel çtzgide yaşandı: llk yarısında sıcak savaşlar, ikinci yarısında soğuk savaşlar! Insanoğlu 21. yüzyıla pembe hayallerle girdi. Kü- reselleşme, dünyayı büyük bir köy haline getirecek- ti. Dünya küçülecekti... Demokrasi rüzgârlan tüm yeryüzünü kucaklayacak, tüm insanlık bundan pa- MArkasıSa.9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog