Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adtaa ILHAN SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim \ıldız • Yazuşlen Muduru Safim Alpasbn#Sorunılu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara tstıhbarat Cengız \ ıldırım 9 Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor *b- dulkadır Y ucelman 9 Makakler Samı Ka- raören 9 Duzeltme Abdullafa lazıcı# Bıl gı Belge Edıbe Buğra 9 Yurt Haberlerı Meh- met Faraç 9 A\rupa Temsılcısı Güray Oz Ya\ın Kurulu Ilhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da- nışman) Orhan Erınç, Hıkmet Çetınka\a, Şukran Soner, tb- rahım Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara •\nkara Temsıkısı Mustafa Balbav Ataturk Bul\an No 12ı Kat 4 BakanldJar Tel 419->O;0ı~hall Faks 4 !9302 T »tzmırTemsılcısı Serdar kızık. H Zı\a Bh 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418^4> • /Vdana Temsılcısı Çetın V ıgenoğlu, inonuCd 119 S No 1 1 Tel 363 12 11 Faki 363 121 s Antaha Temsılcısı Manet Oruçoğlu Denız \lah. Çeiıkbaş Is Meriıea Kat 6 Tel 0242 24800S7 Faks 2 4 8 ' N ' 9 tdanveMalıtşler Bulent \ ener 9 Satış Fa zılet Kuza 9 Cumhurıvet Reklam 9 Geoe Mudur Özlem A\den 9GeneINfudur^ ardtm cıs.1 Nazende Pal Tel (0212I2M 98^4 7; 2<1 98 8i 82 Faks (0212)25! 98 68 ReAr \as\on 1212)512 05 05 Faks 212 513 84 63 \tunbwı lenıCunHaberAjanMBasnn-VaııncılıkAŞ Turtocaa Cad '9 41 CaJaloSln W -ILanbul PK J* Sıkec >44 k T I > il.F) JX tel B«jfa Vlert.ezGaffttDeraBıım'laMiıcdıkSarneTıc 4Ş FanhMatıHasanBaaıCadSamandmkanaltaanbul Dışltıa Meri. zDagramPazaıünıaSaaieTK. AŞ (.umhumeı ^om tr 6TEMMIZ2005 Imsak3^1 Guneş 531 Ögle 13 16 Ikındı P 13 Akşam 2048 \atsı 22 3" 'Uzay Dairesi'nin kuyrukluyıldızı vurması yıldızlann konumunu bozdu, mesleğim etkilendi' Rus falcıdanNASA'yadava• NASA'nın Tempel-1 ılışkın bılgı edinmek ıçın vurması Rus falcıyı kızdırdı , Manna Baı adlı falcı kadın, burç tablolannın ağır bır darbe aldığını savunarak NASA'yı mahkemeye verme karan aldığını açıkladı Manna Baı, NASA'ya 300 mılyon dolardan az olmamak uzere tazmınat davası açmaya hazırlanıyor FRANKFUKr(Cumhuri>«Bü- - Rus bır falcı kadın, "Deep Impact" (Derin Darbe) operasyo- nu nedemyle Amenkan Uzay ve Ha\ acıhk Daıresı NASA hakkın- da, 300 mılyon dolarlık bır tazmı- nat davası açacağını bıldırdı Oncekı gun başanyla tamamla- nan operasyonun. yıldızlann ko- numunu bozduğunu, bu nedenle de "muneccimBğinin'' olumsuz etkı- lendığını ılen suren MarinaBai ad- lı falcı kadın, bakır mermırun Tem- pel-1 kuyrukluyıldızına çarparak bunun guneş etrafındakı yorunge- sını değıştırdığıne dıkkat çektı Çarpmayla bırlıkte, uzayın de- nnlıklenndekı gok cısımlerının yerlennı belırten burç tablolanmn da ağır bır darbe aldığuu savunan Rus falcı, "Bu da benim astrolo- jikçahşmaJanmı olumsuzetkilenüş ve gelecekten haber verme oJana- ğıını daraltmışür" dıye konuştu Bu gerekçeyle NA.SA'yı mahke- meye verme karan aldığını açık- layan Manna Baı, tazmınat tale- bının 300 mılyon dolardan daha az olmayacağını bıldırdı Mosko\ a Bolge Mahkemesı de. suç duyurusunun hazırlanmakta olduğunu, ancak duruşmalann ne zaman \e nasıl başlayacağı hakkın- da şu anda bır bılgı \ eremeyecek- lennı belırttı Mosko\a'dakı NA- SA temsılcılennın ıse, tazmınat da\asıyla ılgılı herhangı bır yo- rumda bulunmaktan kaçındıkJan gozlendı Amenkan Uzay \e Havacılık Daıresı'nın (TsASA), ocakta gon- derdığı 'Deep Impact' (Derin Dar- be) adlı uzay aracırun bıraktığı dev bır mermıye benzeyen sondayla, Dunya'dan 133 mılyon kılometre uzaklıktakı Tempel-1 kuyruklu- yıldızını vurmuş, çarpışma, plan- landığı gıbı dun TSl 09 07'de ger- çekleşmış ve 372 kg ağırlığında- kı dev mermı kuyrukiuyıldızdan Manhattan adası buyukluğunde bır parça koparmıştı Çarpışma, Guneş, gezegenler ve Dunya'nın jeolojık ve kımya- sal yapısıyla gokcısımlennın na- sıl oiuştuğuna daır ıpuçlan elde etmek amacıyla gerçekleştınlmış, goruntulen, başka bır sonda, Pa- sadena'dakı NASA kontrol merke- zıne ıletmıştı _ Yaşama çocuk gözleriyle bakıyor • Haber Merkezi - 'Yaşama bır çocuğun gozlenyle bakan' ressam Mıne Arasan, resımlennı yaz boyunca Bodrum Galen ARTEO'da \e Turgut Reıs Ressamlar Sokagı'nda sergıleyecek Marmara Unıversıtesı Guzel Sanatlar Fakultesı'm bıtu"en Arasan, yurtıçı \e yurtdışında 47 kışısel sergı açtı Arasan'ın eserlen Cumhunyet Caddesı No 44 adresındekı Bodrum Galen ARTEOda gorulebılır Belçika gazetesinde Türk turizmi • BRUKSEL(AA)- Belçıka'nın yuksek tırajlı gazetelerınden Le Soır, "Guneş Turkıye plajlan uzennde ışıldıyor" başlığı altında, Turkıye'nın tunzm alanında rekorlar kırdığını yazdı Le Soır, geçen yıl 17 5 mılyon funst ağırlayan Turkıye'ye bu yılın ılk 5 ayında 6 1 mılyon tunstın gıttığını, 2005 sonunda 20 mılyon barajının kolaylıkla aşılacağını belırttı Gazete, "Turkıye bu sektorde hatasız bır çızgıde gıdıyor" ıfadesını kullandı Bikini altına çorap B rezifya 'nın Sao Paulo kentindeki moda haftası süruyor. 2006 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonlanmn sergilendiği defilelerde mayo, pareo, şort ve deniz elbiselerigeniş yer tutuyor. Modacı Cavalera 'nın imzasını taştyan koleksıyonda rengârenk bikiniler ve belden bağlanan plaj elbiseleriyer alıyor. Cavalera bikini ve elbiseleri onlarla aynı motifleri taştyan, yastığa benzer dev şapkalarla tamamlamış. Bu kadarbuyuk şapkayı Mm takabilir bilinmez, Hadibunu "Gorsel anlamda çılgınhk yaratmak için yapmış " diyelim. Ancak bir şey daha yapmış ki herkese "Yazın sıcağında çorap giyilnteyeceğine görebunu herhalde dikkat çekmek için yapmış " dedirtecek nitelikte. Fransız Soprano Shapplin ^Kendimi opera sanatçısı olarak görmüyorum} Brezflyah modacuun tasarladığı gibi bikininin altma çorapgi>en ohırmu? Seçim sizin... (REUTERS) BITRSA (AA) - Dunyaca unlu Fransız Soprano Emma Shapplin, kendısıru opera sa- natçısı olarak gormedığını soyledı "44. UluslararaaBursaFes- tivaü" kapsamında bu akşam Kulturpark Açık Hava Tıyat- rosu ndavereceğıkonseron- cesı duzenledığı basın top- lanösında "Bundan sonraki al- bümunun bıraz daha rock tarzuıda olacağmı" soyledı Shapplin, "Kendime hiç opera şarkıcı olarakbakma- dîm \« gormedim. Şarkı sd>- lerken bazen mınİdandığı- nu, bazen bağınüğımı goru- \orum. Zaten bunlar opera Emma ShappKn. tekniğinde obnavan şeyler. Onun için kendinîi opera sa- natCKi olarak gormüyorum" dıye konuştu SÖYLEŞİ ATTİLÂ ILHAN "...'Komplo Teopisi' mi, •Aymyla'HakJkatmi?!.." (Çağnşım/ 7." o 'komprador alafrangalan'm elbet tanımaktasınız, Vîncent Pauvert';n gozle- nmızın onüne, şahıtlı ıspatlı serdığı gerçeklerı du- yunca, mutlakadudakbuker, belırgın ıstıhfafla "...- canım bütun bunlar, 'Komplo Teonlerı'nden ıbaret' dıye, burun kıvmrlar Bu bana kımı ve ne- yı hatırlatıyor, soyleyeyım mp Fransa'da Nazı ış- galını yaşamış, onlara karşı sılâhlı dırenışe katıl- mış, 'camarade' Paul'u ve onun, bu çokbılmış kazlara verdığı muthış cevabı "-... bunlar böyle demekle, farkında olmadan, 'komplo'ya ıştirak edryor, onubir guzel desteklemiş oluyorlar!" " bunu bır kalem geçtıkten sonra, ıstersenız, 'Ihtilâl Imâlatçılan'na, onlann başka bır metod-M lannın, nasıl uygulandığına, bır goz atalım ) ^ Ne de totalitermişler ya! / (Tespit/ 9. "...dördüncü aşama, sağlanan pa- rayla, olabildiğınce çok 'eylemci' toplamaktır. Ilk dolarlar, ağzı lâf yapan 'onculen', taşraya 'ihtilal'i anlatmaya gondermek amacıyla kul- lanılır; o toplantıdan bu toplantrya, soyledik- len şudur "olmayacakşeyyoktur, meselâ bız, ül- kemızdekı dıktatorlen, boyle kovduk'" Dinleyicfleri de kımler, a(ttarafı, şaşkın ve uşu- müş, yırmı kadar genç; onları harekete geçır- mek ıçın, herkesın bır 'reçetesı' vardır, mese- lâ Sırp asıllı Sınısa Sıkman, bu turnelerın gedık- lısı; yanında hıç eksık etmedığı bavuluyla, ge- çen yıl 'Beyaz Rusya'ya gıdıyor: - bavulun ıçınde, promosyon ıçın ne gerekırse var, tışort- ler, yapışkan afişler, Otpor'un logosunu taşıyan ba- lonlar, vs, yânı başannın sembolü olacak ne var- sa, hepsı'" "...çokluk bu seminerler, iç karartıcı ve kö- tiı ısıtılmış salonlarda 'gizlıce' yapılıyor. Yalnız o mu? Bazen de kırsalda, Komunıst Gençlik Teşkılâtı'nın ve ızcılennın eskı kamp yerlerın- de fılân. Polıs'e, boyle bır kalabalığın bır ara- ya gelışı, 'tatıl kampı' olarak 'yutturuluyor'; pek de yalan sayılmaz hanı, zıra kamptakı atmos- fer, hem Club Med'ın tatıl atmosfennı, hem de askerı talimien hatırlatıyor. Işte orneğı: Gurcıs- tan, 2003 yazı, Ihtılâlden uç ay önce, Kmara, Tiflisten uzakça bır yorede, 700 milıtanı bir araya getırmeyı başanyor, kalabalığın lıderle- nnden bınsı, Greorguı, durumu şoyle anlatmak- tadır "- barakalar penşandı, çeşmelerden su akmıyordu, buna rağmen bır haylı eğlendık 1 " M Arkası 8. Sayfada e-maıl.iılahan ' ısnet.nettr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 Menopoz ve Osteoporoz Derneği ^Obezite hormondan daha tehlikeli lstanbul HaberServisi- Ka- dınların ha>atlannın 3'te bı- n menopozla geçıyor Meno- pozun getırdığı sıkıntılan azaltmak ıçm kullanılan ost- rojen \ e projesteron hormon- lannın kanser vaptığı ıddıası çok sayıda kadının ılaçlardan vazgeçmesıne neden oluyor Turkıye Menopoz \e Oste- oporoz Demeğı Başkanı Prof Dr ErdoğanErtungealp. obe- zıtenın meme kansenne ne- den olma olasılığının meno- pozda 10 yıl ılaç kullanmak- tan yuzde otuz beş daha faz- la olduğunu soyledı Ertungealp, menopoz do- nemde kadınların yaşam ka- lıtelennı yukseltmek ıçın baş- ta yeme alışkanlıklannı du- zenlemelen, belırlı arahklar- lajınekolog kontrolunden geç- melen ve yılda 1 kez mamog- rafı tetkıklennı yaptırmala- n, spor yapmalan ve mutla- ka haftada 3 kez guneş ışın- lanndan yararlanmalan ge- rektığını vurguladı Ertungealp, Turkıye'de 45 yaşının ustundekı 10 mılyon kadının 6 mılyonunun meno- poz donemınde olduğunu ve bunların sadece 400 bınının ılaç kullandığını sozlerıne ekledı Biz indik. Siz binin!Etkileyici yüksek standart özellikleri ve çekicilıgi ile bütün Chevrolet'lerde yaz indirımi başiadı. Artık istediğiniz Chevrolet'ye sahip olmak daha kolay. 20.240 m KALOS .839m* I Notcrıback 27.44 LACETTI Station vVagon 23.650m LACETTI Hatchback 28.600m REZZO Caruiti ve Yol Yardımı 31L/I00.000* 08O0 2114122 CHEVROIET. ARTfS» BÛYÜK. Chevrokrt Yettdli Sabalan ve Sefvfslert BUKSA NESKAR (0224) Î80 71 71 ÇANAKKAU « Ş i (0286) 263 08 20 OWİZU FUNOTO (O258> 371 72 71 OffM»MO» CANLAR (0412) 2S1 88 20 tLAZtd KARALAR (0424) 247 08 09 ESKİŞEHt* AtPATA (O22J) 230 40 4C ER2URUM ERDtMIR (0442) 242 00 52 GWİAHTfP TEYMUR «B42) 339 55 00 ISTANBUl BAtKAN (0312) «66 26 65 fRPAŞ (0216) 587 88 00 CtOIZlîR (0216) 469 9) 00 GERÇEK (0212» 310 03 0 GOKŞfNtfR (02ÎS) 651 24 42 MAR «»12) 417 29 79 OOAK (B212) 545 95 75 &MİR ECEM (0232) 46110 00 Omr tKCAN <Ü262 311 ?O 20 ICAHRAMANMARAŞ SARPR (0344) 237 77 46 KAYSER) DfMİRfl (0352) 326 3S 38 KONTA ÖZKA V MAK (0332) 236 55 66 MAUTYA KAVUKLAR (0422) 321 95 52 MötSSN CEOUJJR (0324) 357 32 82 OMH1 HJSj (0452) 233 «O 30 SAM$UN REİS İ0362) 266 57 88 StVAS TAJTANIAR (O346) 218 14 55 ŞAHlKJHfA ( zoNcıaoAK mcu TOMAJ» (0372) 322 ss «5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog